Mens en maatschappij index pagina

mens en maatschappij Dit onderdeel van deze website gaat over mens en maatschappij, en gaat over de mens en groepen mensen en de wisselwerking tussen mens en omgeving gezien vanuit het heden, het verleden en de toekomst. Het onderwerp is zeer breed en kan vanuit veel hoeken bekeken worden. Onze samenleving is alsmaar complexer geworden en kent steeds weer veranderende vraagstukken en mogelijkheden. De (vooral technologische) ontwikkeling gaat steeds sneller en het is voor veel mensen soms een probleem om dit nog allemaal bij te houden. Maar ook het Internet, de open grenzen, migratievraagstukken, veiligheid, natuur en milieu, de energietransitie, oorlog en vrede, politiek, discriminatie en religie zijn zomaar enkele onderwerpen die hun stempel op de huidige maatschappij drukken. Zoals gewoonlijk probeer ik wel alle onderwerpen op een integere en positieve wijze te benaderen en zal ik veel aandacht besteden aan waarheidsbevinding en bronnen. Desondanks zijn sommige vraagstukken van ethische aard en dus niet altijd wetenschappelijk te onderbouwen.
Met vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De waarheid

wat is waarheid In deze tijd van de vele complottheorieën die mensen als enige waarheid aannemen en zelfs bereid zijn om voor te strijden, is het soms moeilijk om "de waarheid" te achterhalen. Nu is het ook zo dat er vaak meerdere versies van de waarheid zijn die meestal afhankelijk zijn van de positie of situatie van de waarnemer, dit is ondertussen al een bekend feit. Naast verschillende versies van de waarheid bestaat er ook wel pertinente onwaarheden en leugens. Iedereen kan een aanname doen, een op het eerste gezicht logische conclusie trekken, een verhaal ombuigen en veranderen, verdachtmakingen verzinnen om zo "een aannemelijke nieuwe waarheid" te creëren. Het vrije Internet en de mogelijkheid om vrijelijk alles te mogen plaatsen, samen met de mogelijkheden om beelden te manipuleren, maken het wel heel eenvoudig om zogenaamde nieuwe waarheden en vermeende complotten te verspreiden. En wanneer er eenmaal een groep geloofd in deze complotten worden nieuwe bewijzen, vaak gebaseerd op aannames en zogenaamd wetenschappelijk bewijs snel opgevoerd en groeit de groep aanhangers vanzelf. Zo kan een compleet nieuwe religie (mensen die geloven in een gemeenschappelijk fictief gedachtengoed) ontstaan met fanatiekelingen die zelfs geweld niet schuwen om hun ideeën te verspreiden en zelfs op te dringen aan ongelovigen. Dit principe bestaat al eeuwen en telkens weer is het oude wijn in nieuwe zakken. Waren vroeger de heksen de grote boosdoeners en was alleen de beschuldiging vaak al reden om iemand op de brandstapel te vermoorden, tegenwoordig zijn het satanisten en pedofielen die hetzelfde lot treft en ook hier is een vermeende beschuldiging al vaak voldoende. Toch zijn er simpele methodes om aan waarheidsbevinding te doen, zoals Ockhams scheermes en andere waarheid theorieën. Op deze site staat een volledige pagina gewijd aan het onderwerp "de waarheid".
Lees meer over de waarheid.

Integriteit

integriteit We leven in een roerige tijd waarbij we voor steeds weer nieuwe uitdagingen staan als het gaat om eerlijkheid en vertrouwen. De maatschappij is de laatste tientallen jaren veel harder en individualistischer geworden en de relatieve anonimiteit op social media heeft ook zijn gevolgen voor het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Het aantal oplichtingen en internetcriminaliteit neemt de laatste jaren alleen maar toe en is ook steeds slimmer en meedogenlozer geworden. Maar ook de vele schadalen op hoger bestuurlijk niveau van door ons gekozen politici en bestuurders wekken de indruk dat het met de integriteit slecht gesteld is. Desondanks moeten alle overheidsmedewerkers nog een eed of gelofte afleggen waarin zij trouw aan de wet en rechtvaardigheid en eerlijkheid beloven of er een eed op afleggen. Mijns inziens is integriteit de kurk waarop we als hele samenleving drijven en is dit, zeker in deze roerige tijd, weer extra aandacht waard. Het woord integriteit is afgeleid van het Latijnse 'integritas' dat heelheid, intact zijn, eerlijkheid, maar ook fatsoen betekent. Mensen die we integer noemen hebben over het algemeen consistent gedrag en ik geloof zelf heilig dat een beetje integer niet bestaat. Persoonlijke integriteit als leefwijze is een bewuste keuze die u kunt maken om uw eigen leven in te richten. Het is niet een keuze voor een eenvoudige wijze van leven uw integriteit is ook uw grootste kwetsbaarheid, tegen mensen die u kwaad willen berokken door middel van de waarheid verdraaien en manipuleren hebt u met al uw eerlijkheid en integriteit weinig kans. Dan zult u moeten leren loslaten en vooral in uw eigen integriteit moeten volharden.
Lees meer over integriteit en integer gedrag..

Multiculturele samenleving

wereldkaart Volgens de cijfers van het CBS uit 2006 is ongeveer 19% van de inwoners van Nederland van allochtone herkomst. Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit niet Westerse allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Naast deze bevolkingsgroepen zijn er in Nederland nog iets meer dan een half miljoen inwoners uit andere niet Westerse landen en voor een deel gaat het hier om vluchtelingen en asielzoekers. Maar ook wonen hier mensen uit heel Europa en natuurlijk de Chinezen en mensen uit andere oriëntaalse landen. We hebben het wel soms over de Nederlandse cultuur, maar ook onze zogenaamde eigen cultuur is een historisch samenraapsel van allerlei culturen doordat we overheerst zijn door veel verschillende landen en zelf ook de vreemde culturen binnen haalden omdat we een zeevarend volk waren. Ook in Nederland is er weer een ruk naar rechts extremisme en nationalisme merkbaar, en hoewel we nog steeds als een zeer verdraagzaam volk te boek staan, groeit ook de onvrede af en toe. Het is belangrijk om historische fouten niet opnieuw te maken, de wereld is aan het veranderen en we zullen er het beste van moeten maken. En dat hoeft niet zo moeilijk te zijn wanneer we leren van fouten uit het verleden en open staan voor, en niet bang worden van verandering. Op deze pagina probeer ik vanuit cultureel oogpunt te kijken naar onze multiculturele samenleving.
Lees meer over de multiculturele samenleving.

Privacy en vrijheid

digitale privacy De laatste jaren is er veel discussie over afnemende privacy en het in de gaten houden van burgers door de overheid. Ook op Internet is vrijheid en privacy een actueel onderwerp, ik heb regelmatig discussies met onder meer mijn kinderen over privacy en vrijheid op Internet. Ik merk dat men het vaak heeft over privacy wanneer men dingen doet die eigenlijk niet mogen en met met privacy schermt om niet betrapt te kunnen worden. Dan probeer ik uit te leggen dat het recht op privacy iets anders is dan een recht om ongestoord te kunnen frauderen. Ook ik zie met de nodige scepsis dat onze overheid en justitie steeds verder binnendringen in ons leven, overal staan camera's, onze telefoon en sms gegevens worden opgeslagen, via onze telefoon weet men bijna altijd waar we ons bevinden. Maar als ik dit ga relativeren dan bedenk ik dat dit vaak niet ingegeven is door de mogelijkheden maar juist uit noodzaak. Het lijkt er soms opdat het met de moraal van de gemiddelde Nederlander niet meer zo goed gesteld is en dat de controledrang van de overheid dus ingegeven is door ons eigen gedrag.
Lees meer over privacy en vrijheid.\

Complotdenken en complottheorieën

complot Ik ben in 2020 / 2021 met regelmaat geconfronteerd met zogenaamde complotdenkers, nu ben ik voor vrije mening en respect voor elkaars mening en overtuiging, maar wanneer men gelijk wil afdwingen voor hun overtuiging en daarbij weigert mijn mening en lichamelijk integriteit te respecteren, dan heb ik ook een probleem. Dit is de reden dat ik mij uit deze confrontaties teruggetrokken heb en zelfs mijn boodschappen laat bezorgen om de confrontaties in de supermarkt te vermijden. Toch las ik over deze complottheorieën en probeerde ik ze te doorgronden en te begrijpen. Ik ben er veel over gaan lezen, ook over complottheorieën door de menselijke geschiedenis heen en de sociale en psychologische achtergronden. Het is lastig om zelf niet in de val van de complottheorieën te trappen en de waarheidsbevinding telkens weer te toetsen. Toch heb ik er een stuk over kunnen schrijven, op deze pagina staat een artikel over complotdenken en complottheorieën in het algemeen en mijn visie en bevindingen.
Lees meer over complotdenken en complottheorieën.\


Gerelateerde onderwerpen op deze websiteMens en maatschappij boeken

Dit boek kan ik iedereen adviseren die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de mensheid en wil leren hoe onze huidige maatschappij tot stand is gekomen. Hoe kwamen onze voorvaderen op het idee om steden en zelfs koninkrijken te stichten? Waarom gingen we in goden geloven, maar ook in natiestaten, en in bedrijven. Waarom vertrouwen we op geld, boeken en wetten? En hoe zal onze wereld er in de toekomst uitzien? In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn? Het is een pittige en dik boek dat enige tijd kost om volledig te lezen, maar het boek verschaft geweldige inzichten over de geschiedenis van alle culturen op deze aarde.
kopen knop


De Chinese wereldorde komt eraan. In oktober 2017 stippelde president Xi de route uit: als in 2049 de Volksrepubliek zijn honderdste verjaardag viert, moet zijn ‘Chinese droom’ zijn uitgekomen: China is dan de leider van de wereld. In een fascinerend betoog vol persoonlijke ervaringen betoogt Rob de Wijk dat dit gaat lukken. Als China het mondiale machtsspel behendig speelt en koploper wordt van de nieuwe industriële revolutie van Internet of Things, nanotechnologie en Artificial Intelligence, zal het de wereldorde gaan bepalen. Geholpen door de financiële crisis van 2008, president Trumps protectionisme, de ontregelende politiek van Poetin, de strijd om de brexit en opkomend nationalisme in Europa wordt de eenentwintigste eeuw de eeuw van China. Daardoor gaat de westerse wereldorde met zijn vrijmarkteconomie, internationaal recht, internationale instituties, democratie, mensenrechten en burgerlijke vrijheden op de schop. Hoe dit tij te keren, wordt het belangrijkste vraagstuk van onze tijd.
kopen knop


Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk deed jarenlang onderzoek naar de digitale wereld. Hij begon als leek, maar won steeds meer het vertrouwen van bronnen, die hem de schaduwkant van de moderne wereld toonden. Modderkolk beschrijft stapsgewijs hoe groot de afhankelijkheid van technologie is en welke risico's daarmee gepaard gaan. Vijandige regimes dringen ongezien Nederlandse organisaties binnen en overheden en bedrijven slurpen data. Iedere ontdekking roept nieuwe vragen op. Wie leest mee met onze appjes? Hoe ver reiken de tentakels van de Nederlandse veiligheidsdiensten? En hoe kunnen we onszelf beschermen?
kopen knop


Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging De Belastingdienst zag hoe je er kwam Apple hield bij hoelang je er bleef Amazon hoorde wat je er zei En Google wist al dat je het van plan was In deze nieuwe editie van hun bestseller Je hebt wél iets te verbergen laten onderzoeksjournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van onze tijd is. Ze leren smartphones kraken en computers hacken, voelen hoge ambtenaren en datahandelaren aan de tand en interviewen de scherpste denkers over privacy en surveillance. Zo leggen ze bloot welke gegevens je allemaal weggeeft en aan wie. En, belangrijker nog: welke ingrijpende gevolgen dat heeft voor ons allemaal. Dit boek is het resultaat van jarenlange diepgravende onderzoeks- en datajournalistiek naar privacy en surveillance voor De Correspondent, waarvoor Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis verschillende journalistieke prijzen wonnen.
kopen knop


Nieuws vertelt je wat er vandaag gebeurt, maar zelden wat er iedere dag gebeurt. Daardoor overschatten we het belang van zeldzame gebeurtenissen en missen we vaak de belangrijkste ontwikkelingen van onze tijd. Wie het nieuws volgt, weet precies hoe de wereld niet werkt. Dit boek bevat 21 onmisbare verhalen die niet zo snel in het journaal zullen komen, maar wél een dieper inzicht geven in hoe de wereld werkt. Over de onzichtbare motor achter technologische innovatie, de stille armoede in een van de rijkste landen ter wereld en de heimelijke invloed van cijfers op ons leven. Maar ook: hoe we ons kunnen wapenen tegen de burn-outepidemie, wat de werkelijke oplossing voor het fileprobleem is en waarom we klimaatverandering alleen samen tegen kunnen gaan.
kopen knop


Last update: 17-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).