Verschil man vrouw volgens Mars en Venus boeken

John Gray, de bekende schrijver van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus, is het levende bewijs van het succes van zelfhulpboeken. Sinds hij in 1992 het eerste boek schreef heeft hij met zijn relatietheorie de bestsellerlijsten over de hele wereld gekraakt. Veertien miljoen boeken heeft hij inmiddels verkocht, in een periode van 8 jaar schreef hij in acht verschillende boeken over alle aspecten en problemen van het leven. In elk boek beloofde hij verbetering door praktisch inzicht. John Gray is naast relatietherapeut ook een bekend auteur geworden en ook maakte hij furore als adviseur van het Oprah Change Your Life Team.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Over de boeken van John Gray.

Toen ik in de jaren negentig van de vorige eeuw in relatietherapie ging met mijn toenmalige vrouw werden we door de therapeut attent gemaakt op het boek van John Gray, Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Dit was in die tijd een baanbrekend boek over de verschillen tussen mannen en vrouwen. In een poging om mijn vrouw en onze relatieproblemen te doorgronden heb ik de hele serie gelezen en dat heeft me veel inzicht gegeven. Hoewel sommige geëmancipeerde mensen de verschillen tussen mannen en vrouwen erg bagatelliseren zijn mannen en vrouwen mijns inziens emotioneel twee totaal verschillende wezens. Bekende hersendeskundigen als Dr. Swaab bevestigen dit ook vanuit wetenschappelijk onderzoek naar onze hersenen. Dit neemt niet weg dat ik ook van mening ben dat mannen en vrouwen op sociaal en economisch niveau volkomen gelijkwaardig behandeld moeten worden, ik denk zelfs dat de wereld beter af zou zijn met meer vrouwen in topposities. Maar helaas zie je veel vrouwen naar de top stijgen door zich zeer mannelijk te gedragen.

De vergelijking dat mannen en vrouwen van twee verschillende planeten komen is dan ook wat extreem, maar is wel een goede metafoor om aan te geven hoe groot de verschillen soms zijn. Ik heb de boeken nog steeds en ze geven de man een goed inzicht hoe de vrouw emotioneel in elkaar zit, met goede tips en advies, maar omgekeerd ook leert het vrouwen dat mannen anders denken en voelen. Mannen kijken naar emoties en gevoelens van de vrouw vanuit hun eigen perspectief en vullen dit met hun eigen gevoel en ervaringen in, en vrouwen doen omgekeerd hetzelfde bij de man. Een goed voorbeeld is dat mannen in staat zijn om even NERGENS aan te denken, dit is voor de meeste vrouwen onmogelijk. Vrouwen begrijpen dat meestal dus ook niet en vragen de man, “waar denk je aan?”. Wanneer de man dan eerlijk antwoord geeft “aan niets!”, heeft de vrouw het idee dat de man iets voor haar verbergt, want zij kan zich niet voorstellen dat je nergens aan kunt denken. Wanneer de vrouw leert dat mannen dit wel degelijk kunnen, kan ze dit begrijpen en makkelijker accepteren als zijnde geen gevaar. Zo kan inzicht in elkaar heel veel relatieproblemen voorkomen. In dit opzicht zijn de boeken van John Gray over Mars en Venus makkelijk en toegankelijk geschreven. Niet alles gaat op voor elke man en elke vrouw, maar door er samen over te praten kun je ontdekken wat er voor u en uw partner wel opgaat. De boeken zijn niet erg wetenschappelijk geschreven en daardoor voor een breed publiek geschikt. Wanneer u als man meer wilt begrijpen over het (in uw ogen) soms vreemde gedrag van uw vrouw en wanneer u als vrouw het (in uw ogen) soms vreemde gedrag van uw man beter wilt begrijpen, zijn dit heel geschikte boeken.

Verschillen tussen mannen en vrouwen volgens Mars en Venus.

Het verhaal van Mars en Venus komt er er op neer dat ooit mannen allemaal op de planeer Mars woonden en zo hun mannendingen deden, vrouwen woonden op de planeet Venus en zij deden dingen ook op hun eigen wijze. De mannen van de planeer Mars ontdekten de vrouwen op de planeer Venus en ze werden verliefd en vonden al gauw het ruimtereizen uit en vlogen naar Venus. Alles ging prima de liefde tussen de bewoners van Mars en Venus was prachtig en ze genoten van elkaars gezelschap. Ze begrepen dat ze verschillend waren omdat ze van verschillende planeten kwamen, maar ze vonden de verschillen ook mooi en jarenlang leefden ze samen in liefde en harmonie.

Toen besloten ze naar de aarde te vliegen en in het begin was alles prachtig mooi, maar helaas vergaten zowel de mannen als de vrouwen dat ze van verschillende planeten afkomstig waren en eigenlijk van elkaar verschilden. Vanaf dat moment was er strijd tussen man en vrouw. De woede en frustratie naar de andere sekse vond zijn oorsprong in het feit dat ze deze belangrijke waarheid vergeten waren en verwachten dat de ander meer op henzelf leek. Mannen eb vrouwen vielen in de valkuil van verlangen van de andere sekse dat ze 'willen wat wij willen' en 'voelen wat wij voelen'.

Mannen en vrouwen gaan er ten onrechte van uit dat wanneer onze partners van ons houden, ze op dezelfde wijze zullen reageren of gedragen zoals wij reageren en ons gedragen wanneer we van iemand houden. Helaas is dit een vragen om teleurstellingen en misverstanden. Mannen verwachten ten onrechte van vrouwen dat ze net zo denken, communiceren en reageren als mannen en vrouwen verwachten ten onrechte dat mannen op dezelfde wijze voelen, communiceren en reageren als vrouwen. Doordat we de verschillen tussen mannen en vrouwen niet willen of kunnen zien zijn onze relaties een en al wrevel en conflict. Wanneer we de verschillen onder ogen zien en er rekening mee houden, wordt de omgang met de andere sekse veel beter. Hiervoor gaan we terug naar de wijze waarop mannen leefden op de planeer Mars en vrouwen leefden op de planeer Venus. Door deze extreme vergelijking te trekken probeert John Gray de verschillen tussen mannen en vrouwen ook groter en duidelijker te maken.

Het leven op mars zat als volgt in elkaar, de mannen op Mars waren gesteld op macht, vakkundigheid, efficiency en prestatie. Ze deden altijd van alles om zich te bewijzen en hun macht en vaardigheden uit te breiden. Hun gevoel van eigenwaarde werd bepaald door het vermogen resultaten te behalen en een gevoel van voldoening werd bereikt door succes en prestaties. Het bereiken van een doel was van groot belang voor de mannen op Mars, want daardoor konden zij hun bekwaamheden tot uiting brengen waardoor zij zich tevreden konden voelen over zichzelf. De man op Mars moest het zelf doen en vroeg zeker geen hulp want zelfstandigheid was een symbool van efficiëntie, macht en bekwaamheid.

De vrouwen op Venus hadden totaal andere waarden, zij waardeerden liefde, communicatie, schoonheid en contact. Ze waren veel bezig met elkaar te steunen, te helpen en te koesteren. De vrouwen op Venus ontleenden hun gevoel van eigenwaarde aan hun gevoelens en de kwaliteit van hun vriendschappen. De vrouwen op Venus waren niet bijzonder geïnteresseerd in de constructie van wegen of gebouwen maar meer in de wil om in harmonie, gemeenschap en liefdevolle samenwerking met elkaar te leven. Relaties waren belangrijker dan werk en techniek. De wereld van Venus is in veel opzichten het tegenovergestelde van Mars.

Vrouwen zijn meer contactgericht dan doelgericht, Wanneer twee mannen van Mars gaan lunchen, dan is dat om een plan of zakelijk doel te bespreken, ze hebben iets op te lossen. Wanneer twee vrouwen van Venus een lunchafspraak hebben is dit een gelegenheid een vriendschap verder uit te bouwen of om steun te geven en te krijgen. Veel vrouwen kunnen in een restaurant heel openhartig en intiem praten, in tegenstelling tot de meeste mannen. Vrouwen van Venus hebben ook een goede intuïtie en ze bieden elkaar uit zichzelf en zonder te vragen hulp aan. Omdat het voor de vrouwen van Venus niet zo belangrijk is om je bekwaamheid te bewijzen, stoot je ook niemand voor het hoofd als je hulp aanbiedt en is het ook geen teken van zwakte wanneer je hulp nodig hebt.

Een man van Mars kan zich daarentegen beledigd voelen wanneer een vrouw van Venus hem raad geeft omdat hij het idee heeft dat ze denkt dat hij het niet zelf kan. Een vrouw is hier niet van bewust omdat het voor haar heel gewoon is om hulp aan te bieden. Zie hier een probleem dat erg vaak voorkomt, de vrouw geeft de man advies en wil hem helpen en de man vat dit op alsof hij tekortschiet en het zelf niet kan. De vrouw ziet het geven van advies en opbouwende kritiek als een daad van liefde. Wanneer een vrouw een man probeert te verbeteren krijgt hij het gevoel dat ze hem wil repareren, hij maakt eruit op dat hij het niet goed doet.

Op dezelfde wijze moet een man begrijpen waarin de vrouw van hem verschilt, anders gaat het andersom ook mis. Mannen moeten leren dat vrouwen over hun problemen praten om dichterbij te komen, en niet per se om een oplossing te vinden. Een veelvoorkomend probleem is dat de vrouw over de problemen van die dag wil praten en telkens onderbroken wordt door de man die met kant en klare oplossingen voor haar problemen komt. Hij begrijpt totaal niet waarom ze daar niet blij mee is. Mannen begrijpen niet dat ze alleen maar moeten luisteren en interesse moeten tonen, hierdoor zal de vrouw zich gehoord voelen en blij met de man zijn.

Mannen hebben ook de neiging om zich soms in hun hol terug te trekken en zichzelf even af te zonderen als ze problemen hebben die ze moeten oplossen. Mannen hebben deze drang tot afstand nemen instinctief, het is geen beslissing of keuze, het gebeurt gewoon. Vrouwen begrijpen dit gedrag niet goed en proberen het contact met de man weer te herstellen en hem uit zijn hol te halen en met hem over zijn problemen te praten. Ze begrijpt niet dat de man dit af en toe nodig heeft en dat hij vanzelf terugkomt wanneer hij er uit is. Dan is er niets meer aan de hand en kan de man gewoon weer contact maken. Veel vrouwen vatten dit afzonderen van de man echter op als afwijzing en moeten ook leren om de man gewoon even met rust te laten en er op te vertrouwen dat hij vanzelf weer uit het hol komt en dat alles dan weer goed is.

Dit zijn maar een paar voorbeelden hoe John Gray de verschillen tussen mannen en vrouwen benaderd en duidelijk maakt.

Andere man versus Vrouw pagina's

Boeken over Mars en Venus

boekboek bestellenMannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus mannen zijn anders, vrouwen ook! Sinds het verschijnen van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim van dit boek? Mannen en rouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct opgelost. "In Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus kom ik heel wat "o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn persoonlijke relatie als uit mijn werk als seksuologe." GOEDELE LIEKENS. Dit boek is genoegzaam bekend: de 65ste druk sinds de eerste uitgave in 1992. Er is niets veranderd, want de mannen komen nog steeds van Mars en de vrouwen van Venus. Lang geleden ontdekten de bewoners van Mars door hun telescoop de bewoonsters van Venus. Die glimp veroorzaakte een storm van gevoelens. Gevoelens die zij nooit gekend hadden. Zij werden verliefd, vonden het ruimtereizen uit en vlogen naar Venus. Zij werden met open armen ontvangen. De onmin ontstond pas toen zij ontdekten dat er grote verschillen waren. Daarom benadrukt het boek het wezenlijke verschil tussen de waarden van de man en de vrouw. De grootste fout in de omgang met de andere sekse is wel, dat de man met oplossingen komt en zijn gevoelens ontkent en de vrouw ongevraagd advies en aanwijzingen geeft. Maar wij zijn ons helaas niet bewust dat wij deze en meer fouten maken. De man en de vrouw gaan ook anders om met stress. De Marsbewoner trekt zich terug en die van Venus gaat praten. De man wil nodig zijn en de vrouw wil gekoesterd worden. Veel voorbeelden van misverstaan en tips voor oplossingen worden gegeven. Er is blijkbaar aan het gebeuren tussen man en vrouw nog veel te verbeteren.

boekboek bestellenDe Nieuwe Rollen Van Mars En Venus Mannen gaan anders om met stress, carrière en kinderen, vrouwen ook! Hormonen, je zult er maar last van hebben. Bestsellerauteur John Gray onderkent de invloeden van hormonen op het gedrag van mannen en vrouwen. Hij komt de bewoners van Mars en Venus te hulp met een theorie waarmee zij stress het hoofd kunnen bieden. Doordat het steeds gebruikelijker is dat zowel mannen als vrouwen buitenshuis werken, is soms bínnenshuis de balans zoek. Anders dan bij vorige generaties zijn man en vrouw nu beiden koortsachtig op zoek naar de juiste balans tussen werk en privé. Daar kan de relatie uiteraard ook onder lijden. Het is een hele kunst om te gaan met stress, en ook nog eens goed te reageren op onrust bij je partner. Gray identificeert onze stresshormonen: testosteron bij mannen, oxytocine bij vrouwen. Hij laat zien hoe verbluffend eenvoudig het is deze stoffen in ons lichaam te herstellen en op te bouwen. Een doeltreffende manier om 's avonds na het werk ergernissen over de afwas of gebrek aan aandacht definitief achter je te laten. Sinds zijn eerste boek Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus kent Dr. John Gray wereldwijd een miljoenenpubliek. Zijn boeken zijn ultiem eenvoudige hulpmiddelen voor 'thuistherapie' binnen relaties. De Mars en Venus-boeken zijn een begrip geworden op relatiegebied. In dit nieuwe boek uit deze reeks gaat de auteur in op het thema stress - een veelvoorkomend probleem in een tijd waarin het voor zowel mannen als vrouwen vaak moeilijk is een balans te vinden tussen werk en prive. Gray maakt aannemelijk dat mannen en vrouwen hormonaal verschillend reageren op stressvolle situaties en dat dit verschil verantwoordelijk is voor communicatieproblemen. Om deze te vermijden moeten mannen en vrouwen elkaar de ruimte geven om elk op hun eigen wijze met stressvolle situaties om te gaan. Evenals in de vorige boeken is ook nu weer het doel om mannen en vrouwen te helpen elkaar beter te begrijpen en meer efficiente strategieen te ontwikkelen voor een gezonde en gelukkige relatie. De manier waarop de auteur steeds herkenbare voorbeelden koppelt aan praktische adviezen heeft de Mars en Venus-boeken populair gemaakt. Ook dit nieuwe boek koppelt deze benaderingswijze aan een thema dat veel mensen aanspreekt en zal daarom ongetwijfeld een breed lezerspubliek trekken.

boekboek bestellenMars En Venus Voor Altijd Samen Blijvende passie in je relatie! Persoonlijke behoeften en verantwoordelijkheid voor elkaar, die twee dingen stroken niet altijd in een relatie, al is er nog zoveel liefde. Het is onvermijdelijk dat geliefden elkaars behoeften uit het oog verliezen en elkaar kwetsen. Dat kan leiden tot discussie, negeren, ruzie en als het tegenzit een relatiebreuk. Om problemen op te lossen, zijn we al dan niet bewust geneigd te kijken hoe onze ouders handelden. Zij zijn of je het nu wil of niet een voorbeeld. Alleen de manier waarop hun generatie met liefdesperikelen omging, wijkt volkomen af van de huidige manier waarop wij in het leven staan. Mars & Venus voor altijd samen beantwoordt vragen die onze ouders niet kunnen beantwoorden. Bestsellerauteur Dr. John Gray wijst in een nieuwe richting waar aandacht is voor communicatie en emoties. Dat helpt om je relatie gezond te houden. Gewoon door te ontdekken waarom mannen tv willen kijken als ze thuiskomen en wat vrouwen verwachten van een goed gesprek. Gray weet op een eenvoudige manier gecompliceerde relatiepatronen uit te leggen voor een breed publiek, zodat intimiteit, romantiek en passie blijven en zelfs meer worden, omwille van het behoud van de liefdesrelatie. Hij is open en persoonlijk in zijn boeken. De eigen relatie en de relatie van zijn ouders vormen de basis voor dit openhartige, lezenswaardige boek. Of zijn stellingen nu wel allemaal psychologisch/wetenschappelijk verantwoord zijn, kan men zich afvragen. Hij heeft wel een boodschap, die betekenisvol is voor veel mensen, die zorgzaam met elkaar om willen gaan. Het is een vondst uit een eerder boek om mannen als Marsbewoners te duiden die graag macht hebben, en vrouwen als bewoners van een andere planeet met meer gevoel voor liefde, schoonheid en vele andere waarden. Hij vertelt het als een soort sprookje met een moraal. Dit boek is een soort vervolg op eerdere boeken. Het kan tot meer begrip aansporen tussen de seksen. Met zijn vele voorbeelden en tips is het praktisch toepasbaar op vele situaties. Het is wel een Amerikaans boek; sommige dingen moet de lezer met een korreltje zout nemen. Dat hij God er ook bijhaalt, is voor Gray vanzelfsprekend. Toch een goed boek uit de categorie zelfhulp-literatuur.

boekboek bestellenMars Wil Seks, Venus Wil Romantiek Een gids voor blijvende passie en romantiek! Liefde, sks en romantiek liggen dicht bij elkaar. Alleen de volgorde van belangrijkheid wil bij mannen en vrouwen nog wel eens verschillen. Sks maakt de liefde in een man wakker en vrouwen hebben behoefte aan romantiek om zich bewust te worden van hun zin in sks. Met Mars wil seks, Venus wil romantiek heb je als (potentiële) partner een gids in handen voor duurzame romantiek en passie. Dr. John Gray wijst je de weg in de liefde langs dagelijkse signalen die duiden op zin, knuffeltips en liefdeslessen en de getijden van hartstocht. Zelfwerkboek voor heterostellen waar de spanning of zelfs het verlangen uit de relatie wegebt. De auteur gaat uit van de verschillen in seksueel gedrag van mannen en vrouwen. Op een toegankelijke manier verklaart hij de wisselwerking tussen lichamelijke en psychologische processen. Hij zet daarbij het geijkte idee, dat mannen altijd s*ks willen en vrouwen vooral liefde, op losse schroeven. Hij beschrijft de praktische technieken, maar koppelt die zinnig terug naar de emotie. Bij de tips en adviezen zit voldoende materiaal om zelf aan de slag te gaan.

boekboek bestellenMars Ontwijkt, Venus Eist - Vrede sluiten met de andere sekse In eerste instantie ben je druk met je zelf en je eigen behoeften, daarnaast wil je alle aandacht voor je geliefde hebben en ook terugkrijgen. Maar hoe werkt dat? Het blijkt een kunst om een vreemd wezen lief te hebben. Mannen en vrouwen hebben elkaar niet alleen nodig om zich voort te planten en veilig te voelen. We zoeken ook emotionele steun en bevrediging bij elkaar. Maar zodra emotionele behoeften groter worden, ontstaan nieuwe problemen en conflicten, want veranderende persoonlijke omstandigheden vragen om andere emotionele steun. Dan kunnen oude gedragspatronen en ergernissen in de weg staan. In Mars ontwijkt, Venus eist laat Dr. John Gray zien hoe je die van je af kunt zetten en hoe je je zelfvertrouwen kunt vergroten. Allemaal bijzonder handig in de communicatie met je (potentiële) partner. Dr. John Gray is door alle boeken die hij schreef en met zijn televisie-optredens zoals in de Oprah Winfrey Show een ware personality geworden. Zijn metafoor dat mannen en vrouwen zodanig van elkaar verschillen dat ze van aparte planeten lijken te komen, is telkens succesvol en bevordert de verhouding tussen beide geslachten.

boekboek bestellenMars en Venus werken samen Mannen en vrouwen hebben een verschillende manier van werken en begrijpen vaak de werkwijze van de ander niet. In Mars en Venus werken samen laten de auteurs zien hoe je samen kunt werken zonder de culturele en maatschappelijke eigenschappen te veranderen. Het erkennen en gebruiken van de verschillende werkwijzen kan ons veel opleveren. Door te begrijpen hoe de andere sekse denkt, communiceert en handelt, voorkom je verkeerde interpretaties of miscommunicatie op de werkvloer. Dit heeft gevolgen voor je carrière en werkplezier. Vrouwen nemen nu vaak een mannelijke werkwijze aan om verder te komen in hun carrière. In dit baanbrekende boek laten de auteurs zien dat de werkwijze van mannen en vrouwen elkaar juist perfect kunnen aanvullen zodat ze meer succes en voldoening op het werk vinden.

Last update: 10-01-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).