Verschillen tussen mannen en vrouwen

Deze pagina gaat over de algemene verschillen tussen mannen en vrouwen. Sinds ik het eerste boek van John Gray las, op aanraden van een relatietherapeut, was ik verknocht aan deze reeks boeken en heb ook alles van John Gray gelezen. Daarna volgden er nog veel meer boeken over verschillen tussen mannen en vrouwen en op basis van al deze informatie ben ik deze pagina gestart. Door te leren welke verschillen er zijn tussen mannen en vrouwen kunnen mannen en vrouwen elkaar beter leren begrijpen. Het is geen oplossing voor alle problemen die er alsmaar blijken te ontstaan tussen mannen en vrouwen maar het kan een goede aanleiding zijn om zaken eens vanuit een ander standpunt te bekijken. Ook zijn sommige verschillen tussen mannen en vrouwen erg grappig. Vanuit de emancipatie gedachte in de jaren 60 dacht men eerst dat alle verschillen tussen mannen en vrouwen het gevolg waren van opvoeding en cultuur. De laatste jaren echter blijkt dat de verschillen veel meer in onze hersenen en genen zitten en dat het verschil in opvoeding en cultuur alleen de aangeboren eigenschappen versterken. Man en vrouw moeten gelijkwaardig zijn, ze zijn absoluut niet gelijk aan elkaar. Volgens John Gray zijn ze zelfs zo verschillend dat het lijkt alsof ze van twee verschillende planeten (Mars en Venus) komen. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat mannen en vrouwen dezelfde rechten, plichten, ontplooiingkansen en beloning moeten hebben. Als we leren om elkaars sterke eigenschappen goed te gebruiken en minder nadruk leggen op de zwakke kanten van beide geslachten kan de combinatie van mannen en vrouwen heel positief werken. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Populaire verschillen tussen de meeste mannen en vrouwen

Lichamelijke verschillen tussen de meeste mannen en vrouwen.

Verklaringen van bekende verschillen tussen mannen en vrouwen.

Waarom kan een vrouw vaak beter liegen dan een man?

Aangezien vrouwen tijdens het communiceren meer letten op de lichaamstaal van de andere persoon kunnen vrouwen feilloos waarnemen dat de man staat te liegen. Dit komt ook doordat haar beide hersenhelften beter samenwerken waardoor ze sneller in staat is verbanden te leggen tussen het gesproken woord en de visuele informatie. Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen en de meeste mannen begrijpen dan ook niet waarom vrouwen ze altijd doorhebben. Daar staat tegenover dat de vrouw in staat is om glashard in het gezicht van een man te liegen zonder dat hij iets in de gaten heeft. Mannen letten meer op de gesproken woorden zelf en veel minder op de lichaamstaal. Als mannen liegen kunnen ze dit beter via de telefoon, in het donker of met hun hoofd onder de dekens doen omdat hun lichaamstaal hen dan niet kan verraden.


Waarom zijn er zoveel vrouwen secretaresse?

Voornamelijk omdat zij in staat zijn veel tegelijk te kunnen doen. De meeste vrouwen zijn erg goed in het tegelijk uitvoeren van meerdere verschillende taken, mannen hebben daar veel meer moeite mee.


Waarom zien vrouwen vaak bijna alles?

het blikveld van een manEen man en vrouw zitten samen op de bank tv te kijken. De man zit in de ene hoek van de bank de vrouw in de andere, heel voorzichtig bijt de man op zijn nagels waarop de vrouw ineens zegt: "zit niet op je nagels te bijten". De man is verbaasd, hoe kon ze dat in vredesnaam zien ze keek toch ook naar de tv. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat mannen en vrouwen anders kijken. Het blikveld van de man is bijna recht vooruit, dat van de vrouw is vele malen breder. De vrouw is dus in staat om ook de dingen te zien die naast haar gebeuren. Mannen kunnen zich dit niet voorstellen en ik denk dat de gemiddelde man ook gek zou worden als hij het blikveld van de vrouw zou kunnen zien. Omgekeerd kunnen vrouwen zich niet voorstellen dat mannen bepaalde dingen niet zien. U kunt samen eens een experiment doen door bijvoorbeeld in een druk restaurant samen naar een vast punt te kijken en te zeggen wat u allemaal ziet. Het resultaat zal heel verrassend zijn. Mannen kunnen echter beter details in de verte onderscheiden omdat hun blikveld veel gerichter is. Vanuit de oerman en vrouw is dit verschijnsel heel verklaarbaar, de man moest zich als jager op een prooi concentreren en zich niet laten afleiden door de omgeving. Ook leerde hij om heel goed afstand in te kunnen schatten. Vrouwen moesten de groep in de gaten houden en leerden om kleine details in hun directe omgeving in de gaten te houden.


Waarom kan een man niet ongemerkt naar een andere vrouw kijken.

Hoe vaak komt het niet voor dat een man en vrouw ergens lopen en er een mooie vrouw langskomt. De man probeert ongemerkt een blik te werpen op de schoonheid en de vrouw zegt lachend, pas op dat je ogen er niet uitvallen. De man voelt zich betrapt en vraagt zich af hoe zijn vrouw dit nou flikt, de uitleg is echter vrij eenvoudig. Aangezien mannen vrij gericht kijken en een beperkter blikveld hebben dan vrouwen, is vaak duidelijk te zien waar ze op dat moment naar kijken. Aangezien een vrouw een heel breed blikveld heeft ziet ze onmiddellijk waar de man die naast haar loopt naar kijkt. Hoe goed hij ook zijn best doet een vrouw zal het bijna altijd doorhebben als haar man naar een andere vrouw kijkt. Omgekeerd kunnen vrouwen naar alle mooie mannen kijken zonder dat hun partner ook maar iets in de gaten heeft.


Waarom kunnen vrouwen over het algemeen niet fileparkeren.

Omdat de hersenen van vrouwen een breed blikveld hebben en ze moeilijker gericht kunnen kijken, in combinatie met het minder goed kunnen schatten van afstand, is het voor de meeste vrouwen moeilijker om een auto achteruit te fileparkeren. De hersenen van de meeste mannen zijn beter in staat om heel goed afstand te kunnen schatten waardoor ze bij het fileparkeren in het voordeel zijn.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik de uitzondering op de regel ben :-)


Waarom praten vrouwen zoveel en luisteren mannen zo slecht.

Er blijkt een groot verschil te bestaan in de wijze waarop vrouwen en mannen communiceren. Eerst wil ik even ingaan op het ontstaan van deze verschillen vanuit de oermens. Door honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens een grote specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstaan die nog steeds in onze genen aanwezig is.

Tijdens de jacht tochten moesten mannen snel en efficiïent communiceren. Ook was de communicatie heel erg gericht op het ondernemen van actie en moest de man zich niet laten afleiden door andere signalen uit zijn omgeving. Vrouwen gebruikten de communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt. Door taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden in de gaten te houden.

Mannen gebruiken als ze praten slechts 1 hersenhelft, bij vrouwen werken de twee hersenhelften samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden.

Als twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beter voelen en misschien een oplossing hebben gevonden.
Als twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem snel op te lossen.

De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Hij luistert vrij kort en denkt dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen. Zij heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door de ongevraagde oplossing voelt ze zich niet serieus genomen. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg. Als vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten in een relatie voorkomen kunnen worden.

Over het algemeen gezien lijkt de communicatie techniek van vrouwen beter dan die van de mannen, echter in een noodsituatie zoals een noodlanding is de korte en directe communicatie techniek van de man in het voordeel.


Waarom zal een man niet de weg vragen als hij verdwaald is.

Voor een man is het vragen van hulp een vorm van nederlaag, hij zal daarom tot het uiterste proberen het probleem zelf op te lossen. Voor de man is het leven een grote competitie waarin hij zichzelf moet bewijzen. Vrouwen begrijpen dit vaak niet omdat zij socialer ingesteld zijn en gewend zijn om hulp te vragen als ze er niet uitkomen. Dit is een van de geschilpunten die bijna iedereen wel eens tegengekomen is in zijn relatie.


Waarom zet de man de autoradio uit als hij zich moet concentreren op het verkeer.

De mannelijke hersenen zijn sterk gespecialiseerd in het uitvoeren van 1 taak. Als een man een auto moet besturen in druk verkeer of als hij de weg niet goed weet zal hij zich geheel willen concentreren op deze ene taak. Zijn hersenen zijn simpelweg niet in staat om alle visuele informatie te verwerken als er ook allerlei omgevingsgeluid is waar hij door afgeleid kan worden. Ook kan een man die een auto bestuurt gek worden van drukke gesprekken in de auto of kinderen die druk zijn op de achterbank. Vrouwen kunnen hier in het algemeen veel beter mee omgaan omdat hun hersenen niet zo gespecialiseerd zijn en ze eenvoudiger meerdere dingen tegelijk kunnen doen.


Waarom trekt een man zich terug als hij problemen heeft.

Als een man problemen heeft zal hij zichzelf terugtrekken. Hij wil alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden meestal niet. Er zijn enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Als de man nadenkt over problemen gebruikt hij de rechter hersenhelft om het probleem te analyseren en omdat de man maar 1 ding tegelijk kan, zal hij op dat moment zijn linkerhelft waarmee hij luistert en spreekt minder goed gebruiken. Hij kan niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. Mannen denken vaak in hun hoofd in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken. Als hij er uit is komt de man weer terug. Vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet en raken in paniek. Als een vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze niet begrijpen en ze zal het vaak uitleggen als "hij houd niet meer van mij" of "hij sluit mij buiten". Een vrouw die begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten.


Waarom hebben mannen tepels.

Uit onderzoek blijkt dat na de bevruchting de menselijke foetus zowel lichamelijk als geestelijk vrouwelijk van structuur is. Hierdoor bezitten mannen enige vrouwelijke kenmerken, zoals tepels en borstklieren die geen functie meer hebben. Een mannelijke foetus ontvangt tussen zes en acht weken na de bevruchting een enorme dosis mannelijke hormonen (androgenen) waardoor de teelballen zich ontwikkelen waarna een tweede dosis de hersenen verandert van een vrouwelijke naar mannelijke.


Waarom mannen zo anders omgaan met pensionering dan vrouwen.

Pensionering is voor de meeste mannen een zware slag en het kan een hele moeilijke periode in hun leven worden. Naast het verlies van zijn baan wat al aardig wat spanning kan veroorzaken is het ook nog het verlies van iets veel groters, het verlies van zijn identiteit. Veel mannen ontkennen gewoon dat er een einde komt aan hun arbeidsleven als de pensioendatum dichterbij komt. Veel mannen denken dat ze zoveel kennis en ervaring hebben dat men hem niet graag zal willen laten gaan, het feit dat de collega's en zijn werkgever dit wel kan voelt soms aan als verraad. Veel mannen stellen zichzelf dan gerust met het idee dat ze als raadgever kunnen blijven functioneren. Kortom de jager wil het gevoel hebben dat de jagersgroep hem nog nodig heeft. Maar meestal gaat dit niet zo en wil hij liever niet inzien dat dit afscheid ook echt een afscheid is. Veel mannen lijden echt onder het verlies van collega's, status en het gevoel belangrijk te zijn. Na korte tijd kunnen mannen hier zelfs depressief van worden en vaak moet de partner het helaas ontgelden en soms krijgen mannen juist na hun pensionering ineens een hartaanval.

Vergeleken met mannen schikken vrouwen zich meestal makkelijker in hun pensionering en gaan ze gewoon door met hun leven. Mannen beperken zich vaak tot hun werk en hun prestaties, vrouwen ontlenen meestal hun waarde aan de kwaliteit van hun relaties. Bij mannen geeft 70 tot 80% aan dat ze hun werk het belangrijkste vinden in hun leven, en 70 tot 80% van de vrouwen zegt dat hun gezin op de eerste plaats komt. Doordat gepensioneerde vrouwen de sociale netwerken die ze hebben opgebouwd gebruiken is de overgang meestal niet zo groot. Na hun pensioen sluiten veel vrouwen zich aan bij clubs voor hun hobby's, sport of zelfs een nieuwe studie. Wanneer een vrouw niet langer werkt, gaat ze meestal gewoon door met haar leven, het is geen ingrijpende gebeurtenis, ze gaat gewoon verder met andere dingen.

Leuke weetjes en tips voor en over mannen.

Waarom trekken mannnen zich vaak terug wanneer ze problemen hebben?

De meeste mannen hebben de neiging om zichzelf terug te trekken wanneer hij problemen heeft. Dit gedrag begrijpen vrouwen, die juist willen communiceren wanneer ze problemen hebben, meestal niet. De gemiddelde man wil graag alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden niet. John Gray, de auteur die bekend is van zijn Mars en Venus boeken geeft in zijn boeken enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Wanneer nde man nadenkt over problemen gebruikt hij de rechter hersenhelft om het probleem te analyseren en omdat de gemiddelde man maar één ding tegelijk kan, zal hij op dat moment zijn linkerhelft waarmee hij luistert en spreekt minder goed kunnen gebruiken. De gemiddelde man kan dus niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. De meeste mannen denken vaak in hun hoofd in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken. Wanneer de man zijn problemen opgelost heeft komt de man vanzelf weer terug maar veel vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet en raken in paniek omdat ze vanuit hun eigen beleving denken. Wanneer de gemiddelde vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze vaak niet begrijpen en zal ze vaak verkeerd uitleggen als "hij houd niet meer van mij" of "hij sluit mij buiten". Wanneer een vrouw begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten.

De bekende auteur John Gray vergelijkt dit met de oer-man die zich terugtrekt in zijn hol om zijn problemen op te lossen en weer uit het hol te komen als hij een oplossing heeft gevonden. Wanneer een vrouw probeert een man uit zijn afzondering te halen en hem vraagt naar wat hij voelt is dat vaak vragen om moeilijkheden. Doordat mannen en vrouwen elkaars gedrag dus niet begrijpen kunnen er grote problemen ontstaan. Mannen moeten leren begrijpen dat hun reactie voor vrouwen overkomt als geen contact hebben, hij haar hulp afwijst en dat het helemaal mis is. Een man kan dus beter de vrouw eerst geruststellen dat hij zich even terugtrekt in zijn hol om de problemen te overdenken maar dat er verder niets aan de hand is en dat hij ook weer terugkomt uit zijn hol wanneer hij er uit is. Pas als de man er uit is gekomen is de man meestal in staat om te praten over het probleem. Maar het kan ook voorkomen dat een man uit zijn hol komt en niets te zeggen heeft omdat hij zich heeft gerealiseerd dat er niets aan de hand was. Ook hier kunnen vrouwen het soms moeilijk mee hebben omdat ze soms moeilijk kunnen accepteren dat problemen over kunnen gaan zonder er over gepraat te hebben.


Waarom zijn mannen vaker agressief.

In het algemeen vertonen mannen vaker agressief gedrag dan vrouwen, de oorzaak hiervan is het typisch mannelijke hormoon testosteron. Testosteron is het hormoon van succes, prestatie en concurrentie en het word gemaakt door de mannelijk testikels. Mannen en mannetjesdieren worden door dit hormoon potentieel gevaarlijk. Dit begint al vaak in de kindertijd waar jongens meer belangstelling hebben voor agressieve spelletjes en uitdagende sporten en jongens ook vaker naar gewelddadige films kijken dan meisjes. Een onderzoek aan de Universiteit van Sydney toonde aan dat 74 procent van de jongens verbaal of lichamelijk agressief wordt wanneer ze worden geconfronteerd met een conflict zoals een vechtpartij op het schoolplein. Jongens gebruiken vaak agressie om een probleem op te lossen, van de meisjes probeerde daarentegen 78 procent weg te lopen of over de situatie te onderhandelen. Claxonneren bij verkeerslichten wordt ook voor 92 procent gedaan door mannen, terwijl ze ook 96 procent van de berovingen en 88 procent van de moorden voor hun rekening nemen. (Bron: Allan & Barbera Pease) Agressie is een mannelijke karaktertrek die niet kan worden verklaard door aangeleerd gedrag, onderzoek bij sporters toont aan dat hun testosteronspiegel veel hoger is aan het einde van een wedstrijd omdat blijkbaar concurrentie het agressieniveaus verhoogt. Om deze reden worden ook cheerleaders ingezet om de testosteronspiegel van zowel spelers als toeschouwers te verhogen.


Waarom is romantiek zo belangrijk voor de meeste vrouwen?

Voor de meeste vrouwen is romantiek heel belangrijk, romantiek helpt de vrouw om zich weer bewust te worden van haar vrouwelijke kant en geeft de vrouw het gevoel dat ze begeerd wordt. In het begin van een relatie is een man meestal wel heel romantisch voor de vrouw, hij vind het fijn om aandacht te besteden de vrouw en te laten zien hoeveel hij om haar geeft en hoe bijzonder hij haar vind. Maar als de verovering binnen is vinden veel mannen het niet meer zo nodig om romantisch te zijn. Wanneer een vrouw aan de man moet vragen of hij haar even wilt liefkozen en of vasthouden ervaart ze dit meestal als een bevestiging dat ze niet wordt gesteund en dat de man weinig belangstelling in haar toont. Deze verwaarlozing kan er voor zorgen dat een vrouw zich langzamerhand anders naar haar partner gaat opstellen en het gevolg hiervan kan zijn dat ze op een gegeven moment niet meer zo veel zin in lichamelijk intimiteit heeft en haar humeur slechter wordt.

Romantiek geeft de vrouw de speciale aandacht en steun waardoor ze zich tot haar partner aangetrokken blijft voelen. Wanneer een man vanuit zichzelf de vrouw in zijn armen sluit (zonder bijbedoelingen) dat is dat een teken van aandacht en romantiek. Maar ook een compliment maken, even een taak uit handen nemen, even een hand vasthouden, een arm om haar heen slaan, een jas aangeven, een deur openhouden, even laten merken dat je toch ergens aan gedacht hebt, het zijn allemaal kleine attenties waarmee de man kan aangeven dat hij de vrouw waardeert en bewonderd. En wanneer een man zijn vrouw de juiste romantiek kan geven dan ontstaat er vanzelf ook een hele prettige opening naar lichamelijk contact.


Vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen!

Amerikaanse onderzoekers zeggen dat ze ontdekt hebben dat de hersenen van vrouwen meer tijd nodig om te herstellen tijdens de slaap, omdat vrouwen meer multi-tasken tijdens de dag. Volgens de onderzoekers van de Duke University in North Carolina voeren vrouwen gedurende de dag meerdere handelingen of processen op hetzelfde moment uit, waardoor het brein tijdens de slaap meer tijd nodig heeft om te herstellen. Bij mannen zou dit minder het geval zijn. Ook concluderen de onderzoekers dat vrouwen die te kort slapen eerder dan mannen last kunnen krijgen van een ochtendhumeur, woedeaanvallen of depressies. Tijdens de diepe slaap schakelen delen van de hersenen die onder andere verantwoordelijk zijn voor het denken, het geheugen en de taal zich tijdelijk uit en hoe meer deze delen van de hersenen gedurende de dag gebruikt wordt, hoe langer de hersenen de tijd nodig hebben om te herstellen. Dit is voornamelijk bij vrouwen het geval maar ook mannen met een veeleisende baan die veel lateraal denken hebben een langere nachtrust nodig. Volgens de onderzoekers kan oververmoeidheid goed worden tegengegaan door een middagdutje te doen, maar niet langer dan negentig minuten omdat dit de vermoeidheid juist weer doet toenemen.


De verschillen tussen mannen en vrouwen in onze hersenen.

verschillen hersenen mannen en vrouwenOndanks dat mannen een vrouwen totaal gelijkwaardig zijn (dus beiden evenveel rechten en plichten hebben en ook gelijke beloning en kansen) zijn mannen en vrouwen absoluut niet precies hetzelfde. Ondanks het slechts geringe verschil in genen hebben deze kleine verschillen, door productie en invloed van mannelijke en vrouwelijke hormonen toch grote gevolgen in de bouw van het lichaam maar ook in het ontwikkelen van de hersenen. Nu is het wel zo dat veel geslachtsverschillen erg overdreven worden en dat sommige verschillen zelfs gewoon verzonnen zijn. Er bestaan genoeg zorgzame mannen en ook agressieve vrouwen en in het algemeen zijn beide seksen even slim. Al vanaf het moment dat we in de baarmoeder zitten zijn er de geslachtshormonen zoals testosteron en oestrogeen die bij mannen en vrouwen verschillend zijn en veel invloed hebben als het brein van de baby wordt gevormd. Maar deze hormonen werken ook rechtstreeks in op volwassen hersenen. Daarnaast verschillen de hersenen van mannen en vrouwen ook in vorm wat waarschijnlijk ook het gevolg is van deze hormonen. De hersenen van vrouwen hebben een iets groter oppervlak en wat meer verbindingen tussen verschillende gebieden, terwijl die van mannen wat groter zijn.

Wanneer we die verschillen in ogenschouw nemen is het niet vreemd dat mannen en vrouwen zich vaak anders gedragen. Het menselijk gedrag wordt echter niet alleen bepaald door de biologische aanleg maar ook door ervaring en training en omgeving. De wijze waarop ouders met elkaar omgaan en hoe ze de kinderen opvoeden zal ook duidelijk invloed hebben op de geestelijke ontwikkeling van een kind. Maar hoe kunnen we biologische en culturele invloeden op gedrag uit elkaar houden? Dit is erg moeilijk omdat de grens niet erg duidelijk is, maar we kunnen wel kijken of bij dieren dezelfde verschillen voorkomen. Wanneer bij dieren dezelfde verschillen waargenomen kunnen worden is dit een aanwijzing dat het gedrag niet aangeleerd is maar dat de oorzaak in genetische aanleg ligt. Het is bijvoorbeeld bekend dat de meeste mannen beter ruimtelijk kunnen denken dat de meeste vrouwen. Mannen en vrouwen interpreteren de wereld om hun heen dus blijkbaar anders.

Populaire boeken vertalen dit dan in wel of niet de weg willen vragen maar dit is waarschijnlijk meer afhankelijk van de omgeving dan van aanleg. Wanneer er proeven gedaan worden met mannetjes- en vrouwtjesratten, blijkt dat vrouwtjesratten ook meer afhankelijk zijn van herkenningspunten om hun weg te vinden, terwijl mannetjesratten met een soort ingebeelde plattegrond werken. Dit gedrag veranderde toen ze de vrouwtjesratten hormonen van mannetjesratten toedienden. Dit lijkt me echter voor mensen niet direct een uitkomst. Maar mannen blijken niet beter te zijn in alle opzichten van ruimtelijke inzicht, vrouwen kunnen meestal beter onthouden waar dingen gebleven zijn, ze onthouden beter dan mannen de plaats van voorwerpen in de omgeving. (Waar staat het zoutpotje nu weer?)

Veel mensen hebben een tunnelvisie door het feit dat mannen vaker veel hoger scoren dan vrouwen in wiskundetests. Dat is ook het geval maar wat men dan vergeet is dat ook meer mannen veel lager scoren dan vrouwen op deze wiskundetesten. Het lijkt er dus op dat vrouwen meer constant gemiddeld scoren en dat mannen vaker uitschieters naar boven en onder hebben. Vrouwen zijn dus iets meer stabiel in dit opzicht terwijl de wiskundige vermogen van mannen verder uit elkaar staan. Dit verschil tussen mannen en vrouwen kan een biologisch verschil zijn dat te maken heeft met het mannelijke voordeel in abstract ruimtelijk denken, maar het kan ook het resultaat zijn van het feit dat in onze cultuur vrouwen nog steeds te horen krijgen dat ze minder goed in wiskunde zijn.

Wanneer we kijken naar de gevangenissen dan blinken mannen hier weer sterk uit omdat we erg veel meer mannen dan vrouwen aantreffen in de gevangenis. Cynisch zouden we kunnen stellen dat mannen meer betrapt worden en dat vrouwen wat beter zijn in het niet betrapt worden, maar ik denk dat niet het onderzoeken waard is. Mannen komen blijkbaar eerder in de problemen vanwege gewelddadig gedrag en agressie. Naast het feit dat agressie bij jongens meer sociaal geaccepteerd is dan voor meisjes is dit niet het hele verhaal. Jongens zijn ook meer geneigd naar gewelddadige spelletjes en dit gedrag zien we zelfs bij veel dieren terug. Hoewel het per cultuur verschillend is zijn vaak de mannen gewelddadiger dan de meeste vrouwen.

"La donna è mobile" schreef Verdi al in zijn bekende opera in 1851 en letterlijk staat het voor "de vrouw is veranderlijk". Mannen en vrouwen vertonen vaak hetzelfde wispelturige gedrag en hebben vaak in dezelfde mate wisselende stemmingen. Wel lijkt het er op dat we de stemmingswisselingen van vrouwen beter herinneren. Wanneer men mensen vraagt om terug te denken wispelturig gedrag of stemmingswisselingen van henzelf en hun partner dan worden er meer stemmingswisselingen voor vrouwen vermeld dan voor mannen. Het is wel zo dat stemmingsstoornissen zoals depressie en angstaanvallen bij vrouwen ongeveer twee keer zo vaak voorkomen dan bij mannen. Dit kan echter ook voorkomen uit het feit dat de meeste vrouwen sneller hulp zoeken wanneer ze zich ellendig voelen, maar zelfs wanneer men dit meeneemt lopen vrouwen toch nog steeds voor op mannen. We kunnen dus aannemen dat stemmingswisselingen en wispelturigheid bij beide geslachten sterk voorkomt maar dat vrouwen over het algemeen net iets meer in uitblinken.

Ik las een mooie uitspraak over de eeuwige strijd en discussie over het verschil tussen mannen en vrouwen die denk ik de kerm van de zaak wel raakt. De schrijver en humorist Robert Orben zei eens: "Niemand zal ooit de strijd der geslachten winnen, daarvoor is de verbroedering met de vijand te groot". En hiermee wil ik dit deel dan ook broederlijk afsluiten.

Lees ook op deze site: Verschillen mannen en vrouwen volgens de evolutie.

Het ontstaan van de verschillen voor de geboorte.

Wat veel mensen niet weten is dat na de bevruchting de menselijke baby zich in eerste instantie ontwikkeld als een meisje. Bij de bevruchting staat het al wel vast: twee XX-chromosomen wordt een meisje en één X- en één Y-chromosoom wordt een jongetje. Ook weten veel mensen niet dat het zaadje het geslacht zal bepalen. Het Y-chromosoom van het jongetje zet een proces in gang waardoor het mannelijke hormoon testosteron wordt gevormd. Tussen de zesde en de twaalfde zwangerschapsweek ontwikkelen de geslachtsorganen van het kind zich in mannelijke of vrouwelijke richting. Dit is heel mooi in deze folder van Radboud UMC te zien. Daarna ontwikkelen in de rest van de zwangerschap de hersenen zich ook in mannelijke of vrouwelijke richting doordat het jongetje dan een piek van het hormoon testosteron produceert en het meisje dit niet doet. Het gevoel een man of vrouw te zijn zit vanaf onze groei in de baarmoeder voor de rest van ons leven vastgelegd in onze hersenstructuur.

Er zijn nog steeds (meestal vrouwelijke) wetenschappers die proberen aan te tonen dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in de hersenen niet bestaat en dat alle verschillen van mannen en vrouwen door opvoeding en maatschappij opgedrongen zijn. Helaas geloof ik meer in de onderzoeken die aantonen dat er wel degelijk verschillen zitten in de hersenen van mannen en vrouwen die hun oorsprong vinden in de evolutie. Naar mijn mening zijn mannen en vrouwen totaal gelijkwaardig maar zeker niet gelijk. Door de mannelijk en de vrouwelijke kant af te vlakken ontstaat er een soort van opgedrongen tussenvormen, die in mijn visie, beiden niet goed kunnen functioneren. Wij zijn ontstaan uit dezelfde voorouders als de dieren om ons heen en deze dieren vertonen allemaal duidelijk verschillend gedrag bij mannen en vrouwen. Het is dan ook raar om te denken dat de mens zich als enige soort hieraan onttrokken heeft.

De piek in testosteron die normaal optreedt bij jongetjes in de baarmoeder lijkt verantwoordelijk voor het geslachtsverschil in bijvoorbeeld spelgedrag. Meisjes die in de baarmoeder te veel testosteron produceren kiezen vaker voor jongetjes als speelkameraadje en spelen bij voorkeur met jongensspeelgoed. Maar ook zijn er duidelijke geslachtsverschillen in kindertekeningen, zowel in de onderwerpen en kleuren als in de compositie. Meisjes tekenen vaak menselijke figuurtjes, bloemen en vlinders en ze gebruiken vaak heldere kleuren. Jongetjes tekenen vaker technische objecten, wapens, gevechten en auto's, treinen en vliegtuigen. Meestal is het perspectief van bovenaf gezien en gebruiken ze donkere en koele kleuren.

Enkele geslachtsverschillen in ons gedrag zijn al zo vroeg na de geboorte zichtbaar dat ze alleen de baarmoeder ontstaan kunnen zijn. Al op de dag na de geboorte kijken de meeste meisjes het liefst naar gezichten en jongetjes liever naar mechanisch bewegende voorwerpen. Wanneer het kind één jaar is maken meisjes meer oogcontact dan jongetjes. In het latere leven is oogcontact ook heel verschillend voor mannen en vrouwen. Vrouwen zoeken oogcontact om met elkaar in contact te komen en bij mannen is oogcontact juist de ander uitdagen. Ditzelfde gedrag zien we ook bij de meeste dieren terug, dus dit lijkt ook een verschil tussen mannen en vrouwen dat voorkomt uit de evolutie, dus iets wat door ons erfelijke materiaal in de baarmoeder al gevormd is.

Er is nog een reden die het ontstaan van de verschillen door opvoeding en maatschappij tegenspreekt. Er worden regelmatig kinderen geboren waarvan het geslacht niet duidelijk is. Vaak worden deze kinderen kort na de geboorte geopereerd naar een duidelijk geslacht. Hierna dacht men dat de kinderen door de opvoeding als jongen of als meisje vanzelf ook dit geslacht zouden aannemen. Veel van deze kinderen blijken toch uiteindelijk een gevoel te hebben dat ze het verkeerde geslacht hebben. Het lijkt er dus sterk op dat het geslacht van de hersenen, het gevoel dus of men een man of vrouw is, al bij de geboorte in de hersenen vastligt.

Verschillen tussen mannen en vrouwen in seksuele beleving.

Ik wil dit verhaal beginnen met een leuke anekdote.

Toen God de wereld geschapen had bezocht hij adam en eva nog eens in het paradijs. Ik heb nog twee leuke eigenschappen over zei hij, het eerste is het vermogen om staande te plassen. Dat wil ik riep de man onmiddellijk waarna hij enthousiast wegrende om een boom te zoeken. Hier is het tweede zei God met een knipoog tegen de vrouw, hier heb jij het vermogen van het meervoudige orgasme.

Maar nu even serieus, behalve de lichamelijke verschillen zijn de emotionele en psychische verschillen enorm groot. Desondanks lijkt seks tussen mannen en vrouwen aardig te lukken.

LeeftijdAantal keer seks per jaar
20140
30110
4075
5065
6060

De oorsprong van seks.

Toen het leven op aarde begon deelden cellen zich gewoon om zich te vermeerderen. Iedere toevallige mutatie die een verbetering was leverde een betere soort op. Waarschijnlijk toevallig deed zich een mutatie voor waardoor cellen genen konden uitwisselen met andere cellen. Dit betekende dat alle goede mutaties sneller konden worden doorgegeven en er meerdere mutaties gecombineerd konden worden. Veel later kwamen er dieren met een beenderstelsel en schalen en nog veel later later leerden de eerste vissen adem te halen en zich aan land te slepen. En dit alles was het resultaat van een uitwisseling van genen. Seks vierde nu hoogtij, het oorspronkelijke doel van seks was dus de uitwisseling van genen, maar in het grootste gedeelte van onze geschiedenis is er geen verband gelegd tussen seks en het verwekken van kinderen. Waarschijnlijk is seks zo lekker omdat wezens die veel genot hadden aan het vermeerderen veel nageslacht hadden waardoor deze eigenschap zich ging domineren. Ook het feit dat de gemiddelde man een vrij groot geslachtsdeel heeft voor de grootte van zijn lichaam is waarschijnlijk door natuurlijke selectie (lees voorkeur van de oervrouw) veroorzaakt.

Waarom mannen ook wel drie minuten wonderen zouden moeten heten!

De gemiddelde tijd die een gezonde man nodig heeft vanaf een koude start tot een orgasme is ongeveer twee en halve minuut. Voor een gezonde vrouw is dit ongeveer dertien minuten. Omdat de meeste zoogdieren (waaronder ook de mens) tijdens de geslachtsdaad nogal kwetsbaar zijn voor roofdieren moest dit vrij snel gebeuren. Dit is een goede verklaring voor de snelheid van de man. Ik weet echter nog geen verklaring voor de dertien minuten van de vrouw. Wat meer ervaren mannelijke minnaars zijn wel in staat om hun orgasme langer uit te stellen waardoor er voor de vrouw ook iets te genieten over is.

Waarom houden meer mannen dan vrouwen van porno?

Dit is verklaren uit het feit dat de meeste mannen seksueel meer visueel ingesteld zijn en de gemiddelde vrouw meer opgewonden raakt door woorden. Mannen raken opgewonden door wat ze zien en vrouwen meer door wat de man tegen haar zegt. Hier zit ook een klein probleem, omdat de mannelijke hersenen ingesteld zijn op het uitvoeren van één taak is het voor de meeste mannen heel moeilijk om tijdens de daad nog iets zinnigs uit te brengen.

Seks en spanningen.

Een groot verschil tussen mannen en vrouwen is dat mannen rustiger worden van seks en dat de vrouw zich meestal eerst rustig moet voelen om seksueel opgewonden te raken. Als er spanningen zijn zal de man vaak zin hebben in seks om de spanningen kwijt te raken terwijl de meeste vrouwen geen zin hebben in seks als ze gespannen zijn. Dit is een bron van vele seksuele conflicten tussen mannen en vrouwen. Meestal zal de vrouw voordat ze zin in seks heeft eerst de problemen willen uitpraten. De meeste mannen zijn na seks (als ze nog niet slapen) meestal zeer rustig en kalm en dan heel goed in staat om problemen uit te praten. Vrouwen die dit doorhebben kunnen hier goed gebruik van maken.

Seks met het licht aan?

Aangezien mannen seksueel sterk visueel ingesteld zijn is het niet verwonderlijk dat uit onderzoek is gebleken dat 76 procent van de mannen met het licht aan wil vrijen tegenover 36 procent van de vrouwen. Mannen worden door het zien van een naakte vrouw vaak seksueel opgewonden terwijl de meeste vrouwen bij het zien van een naakte man in lachen uitbarsten.

Mannen raken sneller opgewonden dan vrouwen.

De mannelijke seksdrift kan heel snel aanwakkeren en ook weer heel snel afnemen. De vrouw heeft over het algemeen meer tijd nodig om seksueel opgewonden te raken maar blijft dit dan ook meestal langer. Uit onderzoek blijkt wel dat dit dichter bij elkaar komt te liggen naarmate we ouder worden. De vrouw is dan in staat om sneller opgewonden te raken terwijl de man (onder invloed van het afnemende testosteron) iets langer nodig heeft om op te warmen.

De verschillen in de voorkeur van mannen en vrouwen.

sex en de voorkeur van mannen en vrouwenEr blijkt een redelijk groot verschil te zijn in de voorkeur van mannen en vrouwen met betrekking tot eigenschappen van hun partner. Ook blijkt er een groot verschil te zijn in wat mannen en vrouwen denken dat de andere sekse aantrekkelijk zal vinden. Hier zijn de resultaten van een onderzoek.

De voorkeur van mannen voor vrouwen in volgorde van belangrijkheid:

 1. Atletisch figuur;
 2. Sensuele mond;
 3. Volle borsten;
 4. Lange benen;
 5. Ronde heupen/smalle taille;
 6. Welgevormde billen;
 7. Mooie ogen;
 8. Lang haar;
 9. Kleine neus;
 10. Platte buik;
 11. Gewelfde rug;
 12. Gewelfde venusheuvel;
 13. Lange hals.

De voorkeur van vrouwen voor mannen in volgorde van belangrijkheid:

 1. Atletisch figuur;
 2. Brede schouders en borst;
 3. Gespierde armen;
 4. Kleine strakke billen;
 5. Volle haardos;
 6. Sensuele mond;
 7. Vriendelijke ogen;
 8. Krachtige neus en kin;
 9. Smalle heupen;
 10. Gespierde benen;
 11. Platte buik;
 12. Grote penis;
 13. Baard van drie dagen.

De hormonencyclus van het vrouwenleven.

Het menselijk lichaam kent twee communicatiesystemen, het snelle zenuwstelsel en het tragere hormoonsysteem. Het zenuwstelsel werkt met elektrische prikkels die vanuit de hersenen naar andere delen van het lichaam worden gestuurd en weer terug en deze zijn razendsnel. Het hormoonsysteem is aanzienlijk trager, het maakt gebruik van chemische stofjes die via de bloedbaan vervoerd worden. Ondanks dat dit systeem langzamer is zijn de effecten vaak wel langduriger. Het commandocentrum van onze hormoonhuishouding is de hypothalamus, een gebiedje in het midden van onze hersenen. Deze hypothalamus ontvangt informatie uit de rest van het brein en vertaalt deze in signalen voor hormoonklieren die elders in het lichaam zitten.

Wanneer u bijvoorbeeld een zeer aantrekkelijke man ziet dan geeft deze hypothalamus de bijnieren de opdracht om het hormoon fenylethylamine aan te maken waardoor men de bekende vlinders in de buik krijgt. Naast deze bijnieren heeft de hypothalamus nog vier hormoonklieren onder zijn hoede, die gezamenlijk zo'n vijftig soorten hormonen produceren. Dit zijn de hypofyse die net achter de neusbrug onderaan de hersenen zit, de schildklier die in de hals zit, de pancreas of alvleesklier die onder de maag zit en de testikels of de eierstokken. Al deze klieren staan in verbinding met elkaar en kunnen elkaar aanzetten tot de productie van hormonen. Dit is een heel complex proces waarbij kettingreacties ontstaan en er een zeer complexe balans tussen verschillende hormonen is die soms helemaal veranderd afhankelijk van de leeftijd.

De eerste hormoonexplosie ontstaat in de puberteit.

De puberteit is een fase die bij meisjes meestal op tien- of elfjarige leeftijd begint en bij jongens een jaar later. Eigenlijk begint de puberteit al een paar jaar eerder maar dan merkt men er nog niet zoveel van. Wanneer meisjes een jaar of zeven zijn beginnen haar bijnieren al androgene hormonen te produceren die allerlei lichamelijke veranderingen in gang zetten. Er worden vetkliertjes in de huid aangemaakt en er ontstaan haarzakjes op plekken waar straks schaamhaar gaat groeien en er verandert iets in de zweetsamenstelling. Na deze voorbereidende fase gebeurt er een tijdje niets tot de hypothalamus besluit om met de echte puberteit te beginnen. Hormonen zorgen er voor dat meisjes borsten ontwikkelen en het vet op het lichaam herverdelen waardoor ze rondere vormen krijgen. Ook komt de hormooncyclus op gang die er voor zorgt dat meisjes ongesteld worden.

Al deze pubereffecten worden voornamelijk veroorzaakt door twee geslachtshormonen, het mannelijke testosteron en het vrouwelijke oestrogeen. Zowel jongens als meisjes maken beide hormonen aan maar niet in dezelfde verhouding. Testosteron zorg bij vrouwen en bij mannen voor het libido en mannen hebben het vrouwelijke hormoon nodig om te groeien. De reden waarom meisjes zoveel eerder en sneller groeien dan jongens komt omdat meisjes in het begin van de puberteit ineens een grote hoeveelheid oestrogeen ter beschikking hebben. De gedragsveranderingen tijdens de puberteit zijn niet direct het gevolg van de hormonen, maar van een veranderend brein. Tijdens de puberteit vind er een grote reorganisatie plaats in de hersenen waardoor pubers zich nogal vreemd kunnen gedragen.

Na een tijd is de hormonencyclus stabiel en is het lichaam van het meisje gereed voor het krijgen van kinderen. Iedere maand opnieuw maakt het lichaam van de vrouw zich klaar voor een zwangerschap. Weer zorgen hormonen ervoor dat er een eicel rijpt en het baarmoederslijmvlies wat dikker wordt, zodat het bevruchte eitje zich kan innestelen. Wanneer de eicel niet bevrucht wordt dan dalen de hormoonspiegels en wordt het slijmvlies afgestoten waardoor de menstruatie op gang komt. Deze cyclus zal zich ongeveer maandelijks herhalen.

De hormoonexplosie van een zwangerschap.

Wanneer een eicel wel bevrucht is dan zorgt een zwangerschapshormoon (hcg) ervoor dat het vruchtje blijft doorgroeien. Na twaalf weken houdt het hcg ermee op en neemt de placenta de hormoon aansturing over. Wat heel bijzonder is dat de baby tijdens de zwangerschap tien keer zoveel hormonen aan de moeder levert dan andersom. Baby's produceren al die hormonen in hun bijnieren die dan ook flink groot zijn en pas na de geboorte krimpen tot een normaal formaat. De hormonen die door het lichaam van vrouw en kind gieren, zorgen ervoor dat de baby goed groeit, dat de juiste organen zich op het juiste moment ontwikkelen en dat de bevalling zich ergens op de uitgerekende datum aandient. Maar naast de lichamelijke effecten zijn er ook geestelijke effecten. Aan het eind van de zwangerschap is de hoeveelheid progesteron bij de vrouw tien keer zo hoog als normaal. Dit zorgt er voor dat vrouwen rustiger zijn en het is dus niet zo gek dat vrouwen de laatste maanden van de zwangerschap vaak erg loom zijn. Er is ook een theorie dat progesteron zorgt voor geheugenverlies rond de bevalling waardoor de meeste vrouwen "vergeten" hoe pijnlijk de bevalling was.

Maar ook voor oxytocine is een belangrijke rol weggelegd, dit hormoon stimuleert de borstvoeding, zorgt voor gevoelens van verbondenheid en is een stress onderdrukker. Stress is niet goed voor de foetus en kan op latere leeftijd tot een verstoorde oxytocineproductie bij het kind leiden. Maar ook kinderen die de eerste tijd na de geboorte niet regelmatig geknuffeld worden, hebben last van een verstoorde oxytocineproductie. Het lijkt er op dat de periode rond de geboorte cruciaal is voor de hormoonproductie in de rest van het leven.

De hormoonimplosie van een overgang.

Bij de laatste hormonale fase is er geen sprake van een explosie maar van een implosie omdat tijdens de overgang (of menopauze) de productie van allerlei hormonen sterk daalt. Meestal begint de overgang met een verstoring van het progesteronniveau waardoor de menstruatiecyclus wat langer zal worden en de menstruatie wat heviger kunnen zijn. Na verloop van tijd daalt ook de oestrogeenproductie en begint de menopauze echt vervelend te worden. De gevolgen zijn opvliegers, depressies, een afnemend libido en concentratieproblemen. De meeste vrouwen hebben zo'n vier of vijf jaar last van overgangsklachten en menstrueren zo rond hun 50ste levensjaar voor het laatst. De overgangsklachten kunnen versterkt worden door emotionele problemen die zich ook vaak rond deze leeftijd aandienen. Wanneer de overgang voorbij is zal de hormoonhuishouding in het lichaam weer stabiliseren.

Leuke spreuken, uitspraken, citaten en gezegden over mannen en vrouwen.


Mannen aan de top bereiken die doorgaans met volle steun van hun echtgenotes.
Vrouwen aan de top bereiken die doorgaans ondanks hun echtgenoten.
(Linda Lee Potter)

Wanneer eenman nadenkt over zijn beslissingen, heet het dat 'hij zijn beslissingen goed overweegt', wanneer een vrouw dat doet zegt men dat 'ze geen beslissingen kan nemen'.
(Barbera Proctor)

Als vrouwen via het bed te top kunnen bereiken, hoe komt het dan dat ze er niet zijn?
(Ellen Goodman)

Wanneer je iets gezegd wilt krijgen, vraag het aan een man, wanneer je iets gedaan wilt krijgen, vraag het dan aan een vrouw.
(Margaret Thatcher)

Wat vrouwen ook doen, ze moeten dubbel zo goed zijn als mannen om half zo goed te worden beschouwd. Gelukkig is dit niet zo moeilijk.
(Charlotte Whitton)

Als mannen de wereld kunnen leiden, waarom dragen ze dan dassen? Hoe verstandig is het om de dag te beginnen met je hoofd in een stop te steken?
(Linda Ellerbee)

Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten, mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren.
(Peter Bamm)

Je weet nooit of een man carrière maakt om zijn vrouw te plezieren of om zijn schoonmoeder te pesten.
(W.van Broeckhoven)

De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als er evenveel mannen als vrouwen van hun werk naar huis jachten om te gaan koken.
(G.Stern)

Wanneer de mannen afgeven op de ijdelheid der vrouwen klagen zij over een vuur dat zij zelf hebben aangestoken.
(Lingnée)

We vinden nog steeds een man met macht een geboren leider en een vrouw met macht iemand met een afwijking.
(M. Atwood)

Een moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon te maken; een andere vrouw maakt een dwaas van hem in twintig minuten.
(R. Frost)

Een man wil niet alleen getrouwd zijn met de moeder van zijn kinderen, maar ook met de leuke vrouw die hij destijds heeft leren kennen.
(H. Nijenhuis)

Waarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij destijds trouwde?
(B. Steisand)

Andere man versus Vrouw pagina's

Boeken over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

boekboek bestellenMannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus - mannen zijn anders, vrouwen ook! Sinds het verschijnen van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim van dit boek? Mannen en vrouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct opgelost. De 65ste druk sinds de eerste uitgave in 1992. Er is niets veranderd, want de mannen komen nog steeds van Mars en de vrouwen van Venus.

boekboek bestellenWaarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen. Mannen kunnen maar één ding tegelijk en vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht. Een van de vele verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit boek laat zien waarom mannen de stadsplattegrond niet hoeven te draaien om te weten of de volgende afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Verhelderend en humoristisch laten Allan en Barbara Pease aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses en sociale veranderingen hun licht schijnen op het raadsel van het verschil tussen man en vrouw. Het boek bevat een reservoir aan tips die in een stroef lopende relatie van pas kunnen komen.

boekboek bestellenOver het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man. Jungs theorie over animus en anima in de praktijk. Communicatie. Het lijkt zo eenvoudig. Want als we met elkaar praten wisselen we onderling van gedachten en reageren we op elkaar. Wat we niet beseffen is dat als we met z'n tweeën praten, we eigenlijk met ons vieren zijn. De vrouwelijke energieën in de man (die C.G. Jung de anima noemde) en de mannelijke energieën in de vrouw (haar animus) blijken een stevig woordje mee te spreken, en als het tegenzit zich overal mee te bemoeien en een flinke stem in het kapittel te hebben. En de ruzies die we hebben blijken qua stijl en vorm verbijsterend algemeen te zijn. Verhelderend en praktisch en een echte eye-opener.

Last update: 11-12-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).