Verschillen mannen en vrouwen index pagina

Dit deel van de site gaat over de verschillen tussen mannen en vrouwen, toen ik vele jaren geleden op aanraden van een relatietherapeut het eerste boek van John Gray las was ik verknocht aan deze reeks boeken en heb ook alles van John Gray gelezen. Daarna volgden er nog veel meer boeken over het onderwerp van de verschillen tussen mannen en vrouwen en uiteindelijk ben ik ook begonnen om er over te schrijven. Het onderwerp is te bekijken vanuit vele verschillende richtingen zoals lichamelijke verschillen, verschillen in de structuur van de hersenen en veel van deze verschillen zijn vanuit de evolutie verklaarbaar. Ik ben zelf van mening dat mannen en vrouwen in het algemeen sterk verschillen maar dat mannen en vrouwen wel volkomen gelijkwaardig moeten zijn. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat mannen en vrouwen dezelfde rechten, plichten, ontplooiingkansen en beloning moeten hebben. Al jong leerde ik via een vriendinnetje de emancipatie stroming kennen. Ik vind zelf de verschillen tussen mannen en vrouwen erg prettig, op deze pagina's ga ik in op de verschillende aspecten van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Populaire verschillen tussen de meeste mannen en vrouwen

Om maar gelijk goed te beginnen staat hier een overzicht van de meest gangbare verschillen tussen mannen en vrouwen. Niet alle verschillen zullen even sterk voorkomen, er zijn mannen die zekere vrouwelijke eigenschappen hebben en ook vrouwen die wat meer mannelijk eigenschappen hebben. Deze lijst met verschillen zal op de rest van deze site nog verder verklaart en beschreven worden.

Lichamelijke verschillen tussen de meeste mannen en vrouwen.

Dit is een overzicht van de meest gangbare lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Onder invloed van de mannelijke geslachtshormonen zal de lichaamsbouw van de gemiddelde man afwijken van de gemiddelde lichaamsbouw van een vrouw, dit proces begint al in de baarmoeder.

Pagina overzicht, man en vrouw verschillen

Verschillen mannen vrouwen algemeen

Mannen vrouwen humor

Evolutie mannen vrouwen

Mannen vrouwen, Mars en Venus

Leuke spreuken, uitspraken, citaten en gezegden over mannen en vrouwen.


Mannen aan de top bereiken die doorgaans met volle steun van hun echtgenotes.
Vrouwen aan de top bereiken die doorgaans ondanks hun echtgenoten.
(Linda Lee Potter)

Wanneer eenman nadenkt over zijn beslissingen, heet het dat 'hij zijn beslissingen goed overweegt', wanneer een vrouw dat doet zegt men dat 'ze geen beslissingen kan nemen'.
(Barbera Proctor)

Als vrouwen via het bed te top kunnen bereiken, hoe komt het dan dat ze er niet zijn?
(Ellen Goodman)

Wanneer je iets gezegd wilt krijgen, vraag het aan een man, wanneer je iets gedaan wilt krijgen, vraag het dan aan een vrouw.
(Margaret Thatcher)

Wat vrouwen ook doen, ze moeten dubbel zo goed zijn als mannen om half zo goed te worden beschouwd. Gelukkig is dit niet zo moeilijk.
(Charlotte Whitton)

Als mannen de wereld kunnen leiden, waarom dragen ze dan dassen? Hoe verstandig is het om de dag te beginnen met je hoofd in een stop te steken?
(Linda Ellerbee)

Vrouwen verbazen zich hoeveel mannen kunnen vergeten, mannen verbazen zich hoeveel vrouwen zich herinneren.
(Peter Bamm)

Je weet nooit of een man carrière maakt om zijn vrouw te plezieren of om zijn schoonmoeder te pesten.
(W.van Broeckhoven)

De emancipatie van de vrouw zal pas werkelijkheid zijn als er evenveel mannen als vrouwen van hun werk naar huis jachten om te gaan koken.
(G.Stern)

Wanneer de mannen afgeven op de ijdelheid der vrouwen klagen zij over een vuur dat zij zelf hebben aangestoken.
(Lingnée)

We vinden nog steeds een man met macht een geboren leider en een vrouw met macht iemand met een afwijking.
(M. Atwood)

Een moeder heeft twintig jaar nodig om een man van haar zoon te maken; een andere vrouw maakt een dwaas van hem in twintig minuten.
(R. Frost)

Een man wil niet alleen getrouwd zijn met de moeder van zijn kinderen, maar ook met de leuke vrouw die hij destijds heeft leren kennen.
(H. Nijenhuis)

Waarom besteedt een vrouw tien jaar aan het veranderen van de gewoonten van haar man en beklaagt ze zich dan dat hij niet meer dezelfde man is die zij destijds trouwde?
(B. Steisand)

Boeken over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

boekboek bestellenWat vrouwen van mannen kunnen verwachten. Eeuwenlang heeft de mens zijn brein gepijnigd over de verschillen tussen de man en de vrouw. Het is algemeen bekend dat het vrouwelijke ras in veel opzichten superieur is aan het mannelijke onder meer op emotioneel, cognitief en sociaal vlak. Maar tot op de dag van vandaag hebben de ondoorgrondelijke, complexe geheimen van de geest van de vrouw de wetenschap voor raadsels gesteld. Hun verwachtingen van mannen zijn torenhoog. Vrouwen willen belangstelling, begrip en liefde. Ze willen waardering, een helpende hand in het huishouden en bovenal: aandacht. Om het onbegrip en de misverstanden in de relatie tussen een man en een vrouw voorgoed uit de weg te ruimen, geeft dit baanbrekende boek je antwoord op de prangende vraag wat vrouwen van mannen kunnen verwachten. Na jaren van volhardend onderzoek heeft prof. dr. Nicolien Neef de verbijsterende waarheid exact vastgesteld. Met deze onderzoeksresultaten in de hand sta je als vrouw nooit meer voor verrassingen!

boekboek bestellenWaarom mannen maar één ding tegelijk kunnen en vrouwen aan een stuk door praten Ook in dit boek beschrijven Allan en Barbara Pease aan de hand van grappige voorbeelden en op luchtige wijze duidelijk waaróm de beide seksen zo anders zijn. In de oertijd verzamelden en verzorgden de vrouwen, terwijl de mannen jaagden en beschermden en dit evolutionair biologisch gegeven zorgt er nog steeds voor dat ze de wereld niet op dezelfde manier waarnemen. Ook gaan de auteurs in op onder meer het functioneren van de linker- en rechterhersenhelft, praten en luisteren, gedrag en gevoelens, en seksualiteit. Het is een leuk grappig en leerzaam boek is een aanrader voor zowel mannen als vrouwen.

Last update: 08-01-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).