Verschillen mannen en vrouwen pagina

mannen en vrouwen Dit deel van de site gaat over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Toen ik vele jaren geleden op aanraden van een relatietherapeut het eerste boek van John Gray las was ik verknocht aan deze reeks boeken en heb ook alles van John Gray gelezen. Daarna volgden er nog veel meer boeken over het onderwerp van de verschillen tussen mannen en vrouwen en uiteindelijk ben ik ook begonnen om er over te schrijven. Het onderwerp is te bekijken vanuit vele verschillende standpunten zoals lichamelijke verschillen, verschillen in de structuur van de hersenen en veel van deze verschillen zijn vanuit de evolutie verklaarbaar. Ik ben zelf van mening dat mannen en vrouwen in het algemeen sterk verschillen maar dat mannen en vrouwen wel volkomen gelijkwaardig moeten zijn. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat mannen en vrouwen dezelfde rechten, plichten, ontplooiingkansen en beloning moeten hebben. Al jong leerde ik via een vriendinnetje de emancipatie stroming kennen. Ik vind zelf de verschillen tussen mannen en vrouwen erg prettig, op deze pagina's ga ik in op de verschillende aspecten van de verschillen tussen mannen en vrouwen. De informatie op deze pagina is gebaseerd op veel boeken over dit onderwerp en een ruime levenservaring. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Algemene verschillen tussen mannen en vrouwen

Om te beginnen staat hier een overzicht van de meest gangbare verschillen tussen mannen en vrouwen. Niet alle verschillen zullen even sterk voorkomen, er zijn mannen die zekere vrouwelijke eigenschappen hebben en ook vrouwen die wat meer mannelijk eigenschappen hebben. Deze lijst met verschillen zal op de rest van deze pagina nog verder verklaard en beschreven worden.

Lichamelijke verschillen tussen de meeste mannen en vrouwen.

Dit is een overzicht van de meest gangbare lichamelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Onder invloed van de mannelijke geslachtshormonen zal de lichaamsbouw van de gemiddelde man afwijken van de gemiddelde lichaamsbouw van een vrouw, dit proces begint al in de baarmoeder.

Hoe ontstaat een man?

alles over de manAls eerste gaan we in op het ontstaan van de man. De meeste gezonde vrouwen hebben twee X-chromosomen en de meeste gezonde mannen een X- en een Y-chromosoom. Het SRY-gen is de soort van hoofdschakelaar van het man worden, dit gen zorgt ervoor dat een embryo in de baarmoeder zich in mannelijke richting ontwikkelt. Alle menselijke embryo's groeien in principe uit tot vrouwen, tenzij SRY daar verandering in brengt. Het SRY-eiwit activeert vele andere genen waardoor de geslachtsklieren zich tot testikels ontwikkelen. Deze testikels maken op hun beurt testosteron aan die er voor zorgen dat de uitwendige geslachtsdelen mannelijk worden. De geslachtshormonen vermannelijken vervolgens ook de hersenen. Je kunt SRY zien als de hoofdschakelaar van het "man-worden", een genetische schakelaar. Staat hij aan, dan ontwikkeld zich een jongetje, staat hij uit dan blijft het een meisje.

Toch is deze schakelaar niet 100 procent betrouwbaar, in een onderzoek naar vaders en dochters die een genetisch identiek versie van het SRY-gen hebben ontdekte men dat de ene een vruchtbare man geworden was en de ander een steriele vrouw. Soms lijkt er iets mis te gaan met het transport van het SRY-eiwit door een andere kleine genetische afwijking waardoor er in sommige gevallen net op het randje nog het "mannenprogramma" gestart kan worden maar soms ook niet. Hierdoor kan het gebeuren dat met hetzelfde SRY-gen, de vader een man wordt en zijn dochter een vrouw. Gelukkig treden dit soort foutjes niet zo vaak op.

Maar ook is er een enorme variatie aan de testikels en die produceren allemaal hun eigen hoeveelheid testosteron en dit heeft weer veel invloed op de hersenontwikkeling, waardoor er dus ook verschillen in gedrag van mannen ontstaat. En dat is weer goed voor de diversiteit en is er voor elk vrouwtje een bepaald type man. In basis is dus elke menselijke embryo een vrouw en of het zich ontwikkeld tot een jongetje en hoe "mannelijk" het jongetje zal worden hangt van de hoeveelheid testosteron af die de embryo produceert tijdens zijn groeifase.

Verklaringen van bekende verschillen tussen mannen en vrouwen.

Waarom kan een vrouw vaak beter liegen dan een man?

Aangezien vrouwen tijdens het communiceren meer letten op de lichaamstaal van de andere persoon kunnen vrouwen feilloos waarnemen dat de man staat te liegen. Dit komt ook doordat haar beide hersenhelften beter samenwerken waardoor ze sneller in staat is verbanden te leggen tussen het gesproken woord en de visuele informatie. Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen en de meeste mannen begrijpen dan ook niet waarom vrouwen ze altijd doorhebben. Daar staat tegenover dat de vrouw in staat is om glashard in het gezicht van een man te liegen zonder dat hij iets in de gaten heeft. Mannen letten meer op de gesproken woorden zelf en veel minder op de lichaamstaal. Als mannen liegen kunnen ze dit beter via de telefoon, in het donker of met hun hoofd onder de dekens doen omdat hun lichaamstaal hen dan niet kan verraden.

Waarom zijn er zoveel vrouwen secretaresse?

Voornamelijk omdat zij in staat zijn veel tegelijk te kunnen doen. De meeste vrouwen zijn erg goed in het tegelijk uitvoeren van meerdere verschillende taken, mannen hebben daar veel meer moeite mee.

Waarom zien vrouwen vaak bijna alles?

het blikveld van een manEen man en vrouw zitten samen op de bank tv te kijken. De man zit in de ene hoek van de bank de vrouw in de andere, heel voorzichtig bijt de man op zijn nagels waarop de vrouw ineens zegt: "zit niet op je nagels te bijten". De man is verbaasd, hoe kon ze dat in vredesnaam zien ze keek toch ook naar de tv. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat mannen en vrouwen anders kijken. Het blikveld van de man is bijna recht vooruit, dat van de vrouw is vele malen breder. De vrouw is dus in staat om ook de dingen te zien die naast haar gebeuren. Mannen kunnen zich dit niet voorstellen en ik denk dat de gemiddelde man ook gek zou worden als hij het blikveld van de vrouw zou kunnen zien. Omgekeerd kunnen vrouwen zich niet voorstellen dat mannen bepaalde dingen niet zien. U kunt samen eens een experiment doen door bijvoorbeeld in een druk restaurant samen naar een vast punt te kijken en te zeggen wat u allemaal ziet. Het resultaat zal heel verrassend zijn. Mannen kunnen echter beter details in de verte onderscheiden omdat hun blikveld veel gerichter is. Vanuit de oerman en vrouw is dit verschijnsel heel verklaarbaar, de man moest zich als jager op een prooi concentreren en zich niet laten afleiden door de omgeving. Ook leerde hij om heel goed afstand in te kunnen schatten. Vrouwen moesten de groep in de gaten houden en leerden om kleine details in hun directe omgeving in de gaten te houden.

Waarom kan een man niet ongemerkt naar een andere vrouw kijken.

Hoe vaak komt het niet voor dat een man en vrouw ergens lopen en er een mooie vrouw langskomt. De man probeert ongemerkt een blik te werpen op de schoonheid en de vrouw zegt lachend, pas op dat je ogen er niet uitvallen. De man voelt zich betrapt en vraagt zich af hoe zijn vrouw dit nou flikt, de uitleg is echter vrij eenvoudig. Aangezien mannen vrij gericht kijken en een beperkter blikveld hebben dan vrouwen, is vaak duidelijk te zien waar ze op dat moment naar kijken. Aangezien een vrouw een heel breed blikveld heeft ziet ze onmiddellijk waar de man die naast haar loopt naar kijkt. Hoe goed hij ook zijn best doet een vrouw zal het bijna altijd doorhebben als haar man naar een andere vrouw kijkt. Omgekeerd kunnen vrouwen naar alle mooie mannen kijken zonder dat hun partner ook maar iets in de gaten heeft.

Waarom kunnen vrouwen over het algemeen niet fileparkeren.

Omdat de hersenen van vrouwen een breed blikveld hebben en ze moeilijker gericht kunnen kijken, in combinatie met het minder goed kunnen schatten van afstand, is het voor de meeste vrouwen moeilijker om een auto achteruit te fileparkeren. De hersenen van de meeste mannen zijn beter in staat om heel goed afstand te kunnen schatten waardoor ze bij het fileparkeren in het voordeel zijn. (Ik moet eerlijk toegeven dat ik de uitzondering op de regel ben :-))

Waarom praten vrouwen zoveel en luisteren mannen zo slecht.

Er blijkt een groot verschil te bestaan in de wijze waarop vrouwen en mannen communiceren. Eerst wil ik even ingaan op het ontstaan van deze verschillen vanuit de oermens. Door honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens een grote specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstaan die nog steeds in onze genen aanwezig is. Tijdens de jacht tochten moesten mannen snel en efficiïent communiceren. Ook was de communicatie heel erg gericht op het ondernemen van actie en moest de man zich niet laten afleiden door andere signalen uit zijn omgeving. Vrouwen gebruikten de communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt. Door taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden in de gaten te houden. Mannen gebruiken als ze praten slechts 1 hersenhelft, bij vrouwen werken de twee hersenhelften samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden.

Als twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beter voelen en misschien een oplossing hebben gevonden.
Als twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem snel op te lossen. De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Hij luistert vrij kort en denkt dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen. Zij heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door de ongevraagde oplossing voelt ze zich niet serieus genomen. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg. Als vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten in een relatie voorkomen kunnen worden. Over het algemeen gezien lijkt de communicatie techniek van vrouwen beter dan die van de mannen, echter in een noodsituatie zoals een noodlanding is de korte en directe communicatie techniek van de man in het voordeel.

Waarom zal een man niet de weg vragen als hij verdwaald is.

Voor een man is het vragen van hulp een vorm van nederlaag, hij zal daarom tot het uiterste proberen het probleem zelf op te lossen. Voor de man is het leven een grote competitie waarin hij zichzelf moet bewijzen. Vrouwen begrijpen dit vaak niet omdat zij socialer ingesteld zijn en gewend zijn om hulp te vragen als ze er niet uitkomen. Dit is een van de geschilpunten die bijna iedereen wel eens tegengekomen is in zijn relatie.

Waarom zet de man de autoradio uit als hij zich moet concentreren op het verkeer.

De mannelijke hersenen zijn sterk gespecialiseerd in het uitvoeren van 1 taak. Als een man een auto moet besturen in druk verkeer of als hij de weg niet goed weet zal hij zich geheel willen concentreren op deze ene taak. Zijn hersenen zijn simpelweg niet in staat om alle visuele informatie te verwerken als er ook allerlei omgevingsgeluid is waar hij door afgeleid kan worden. Ook kan een man die een auto bestuurt gek worden van drukke gesprekken in de auto of kinderen die druk zijn op de achterbank. Vrouwen kunnen hier in het algemeen veel beter mee omgaan omdat hun hersenen niet zo gespecialiseerd zijn en ze eenvoudiger meerdere dingen tegelijk kunnen doen.

Waarom trekt een man zich terug als hij problemen heeft.

Als een man problemen heeft zal hij zichzelf terugtrekken. Hij wil alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden meestal niet. Er zijn enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Als de man nadenkt over problemen gebruikt hij de rechter hersenhelft om het probleem te analyseren en omdat de man maar 1 ding tegelijk kan, zal hij op dat moment zijn linkerhelft waarmee hij luistert en spreekt minder goed gebruiken. Hij kan niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. Mannen denken vaak in hun hoofd in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken. Als hij er uit is komt de man weer terug. Vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet en raken in paniek. Als een vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze niet begrijpen en ze zal het vaak uitleggen als "hij houd niet meer van mij" of "hij sluit mij buiten". Een vrouw die begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten.

Waarom hebben mannen tepels.

Uit onderzoek blijkt dat na de bevruchting de menselijke foetus zowel lichamelijk als geestelijk vrouwelijk van structuur is. Hierdoor bezitten mannen enige vrouwelijke kenmerken, zoals tepels en borstklieren die geen functie meer hebben. Een mannelijke foetus ontvangt tussen zes en acht weken na de bevruchting een enorme dosis mannelijke hormonen (androgenen) waardoor de teelballen zich ontwikkelen waarna een tweede dosis de hersenen verandert van een vrouwelijke naar mannelijke.

Waarom mannen zo anders omgaan met pensionering dan vrouwen.

Pensionering is voor de meeste mannen een zware slag en het kan een hele moeilijke periode in hun leven worden. Naast het verlies van zijn baan wat al aardig wat spanning kan veroorzaken is het ook nog het verlies van iets veel groters, het verlies van zijn identiteit. Veel mannen ontkennen gewoon dat er een einde komt aan hun arbeidsleven als de pensioendatum dichterbij komt. Veel mannen denken dat ze zoveel kennis en ervaring hebben dat men hem niet graag zal willen laten gaan, het feit dat de collega's en zijn werkgever dit wel kan voelt soms aan als verraad. Veel mannen stellen zichzelf dan gerust met het idee dat ze als raadgever kunnen blijven functioneren. Kortom de jager wil het gevoel hebben dat de jagersgroep hem nog nodig heeft. Maar meestal gaat dit niet zo en wil hij liever niet inzien dat dit afscheid ook echt een afscheid is. Veel mannen lijden echt onder het verlies van collega's, status en het gevoel belangrijk te zijn. Na korte tijd kunnen mannen hier zelfs depressief van worden en vaak moet de partner het helaas ontgelden en soms krijgen mannen juist na hun pensionering ineens een hartaanval.

Vergeleken met mannen schikken vrouwen zich meestal makkelijker in hun pensionering en gaan ze gewoon door met hun leven. Mannen beperken zich vaak tot hun werk en hun prestaties, vrouwen ontlenen meestal hun waarde aan de kwaliteit van hun relaties. Bij mannen geeft 70 tot 80% aan dat ze hun werk het belangrijkste vinden in hun leven, en 70 tot 80% van de vrouwen zegt dat hun gezin op de eerste plaats komt. Doordat gepensioneerde vrouwen de sociale netwerken die ze hebben opgebouwd gebruiken is de overgang meestal niet zo groot. Na hun pensioen sluiten veel vrouwen zich aan bij clubs voor hun hobby's, sport of zelfs een nieuwe studie. Wanneer een vrouw niet langer werkt, gaat ze meestal gewoon door met haar leven, het is geen ingrijpende gebeurtenis, ze gaat gewoon verder met andere dingen.

Waarom trekken mannnen zich vaak terug wanneer ze problemen hebben?

De meeste mannen hebben de neiging om zichzelf terug te trekken wanneer hij problemen heeft. Dit gedrag begrijpen vrouwen, die juist willen communiceren wanneer ze problemen hebben, meestal niet. De gemiddelde man wil graag alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden niet. John Gray, de auteur die bekend is van zijn Mars en Venus boeken geeft in zijn boeken enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Wanneer nde man nadenkt over problemen gebruikt hij de rechter hersenhelft om het probleem te analyseren en omdat de gemiddelde man maar één ding tegelijk kan, zal hij op dat moment zijn linkerhelft waarmee hij luistert en spreekt minder goed kunnen gebruiken. De gemiddelde man kan dus niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. De meeste mannen denken vaak in hun hoofd in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken. Wanneer de man zijn problemen opgelost heeft komt de man vanzelf weer terug maar veel vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet en raken in paniek omdat ze vanuit hun eigen beleving denken. Wanneer de gemiddelde vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze vaak niet begrijpen en zal ze vaak verkeerd uitleggen als "hij houd niet meer van mij" of "hij sluit mij buiten". Wanneer een vrouw begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten.

De bekende auteur John Gray vergelijkt dit met de oer-man die zich terugtrekt in zijn hol om zijn problemen op te lossen en weer uit het hol te komen als hij een oplossing heeft gevonden. Wanneer een vrouw probeert een man uit zijn afzondering te halen en hem vraagt naar wat hij voelt is dat vaak vragen om moeilijkheden. Doordat mannen en vrouwen elkaars gedrag dus niet begrijpen kunnen er grote problemen ontstaan. Mannen moeten leren begrijpen dat hun reactie voor vrouwen overkomt als geen contact hebben, hij haar hulp afwijst en dat het helemaal mis is. Een man kan dus beter de vrouw eerst geruststellen dat hij zich even terugtrekt in zijn hol om de problemen te overdenken maar dat er verder niets aan de hand is en dat hij ook weer terugkomt uit zijn hol wanneer hij er uit is. Pas als de man er uit is gekomen is de man meestal in staat om te praten over het probleem. Maar het kan ook voorkomen dat een man uit zijn hol komt en niets te zeggen heeft omdat hij zich heeft gerealiseerd dat er niets aan de hand was. Ook hier kunnen vrouwen het soms moeilijk mee hebben omdat ze soms moeilijk kunnen accepteren dat problemen over kunnen gaan zonder er over gepraat te hebben.

Waarom zijn mannen vaker agressief.

In het algemeen vertonen mannen vaker agressief gedrag dan vrouwen, de oorzaak hiervan is het typisch mannelijke hormoon testosteron. Testosteron is het hormoon van succes, prestatie en concurrentie en het word gemaakt door de mannelijk testikels. Mannen en mannetjesdieren worden door dit hormoon potentieel gevaarlijk. Dit begint al vaak in de kindertijd waar jongens meer belangstelling hebben voor agressieve spelletjes en uitdagende sporten en jongens ook vaker naar gewelddadige films kijken dan meisjes. Een onderzoek aan de Universiteit van Sydney toonde aan dat 74 procent van de jongens verbaal of lichamelijk agressief wordt wanneer ze worden geconfronteerd met een conflict zoals een vechtpartij op het schoolplein. Jongens gebruiken vaak agressie om een probleem op te lossen, van de meisjes probeerde daarentegen 78 procent weg te lopen of over de situatie te onderhandelen. Claxonneren bij verkeerslichten wordt ook voor 92 procent gedaan door mannen, terwijl ze ook 96 procent van de berovingen en 88 procent van de moorden voor hun rekening nemen. (Bron: Allan & Barbera Pease) Agressie is een mannelijke karaktertrek die niet kan worden verklaard door aangeleerd gedrag, onderzoek bij sporters toont aan dat hun testosteronspiegel veel hoger is aan het einde van een wedstrijd omdat blijkbaar concurrentie het agressieniveaus verhoogt. Om deze reden worden ook cheerleaders ingezet om de testosteronspiegel van zowel spelers als toeschouwers te verhogen.

Waarom is romantiek zo belangrijk voor de meeste vrouwen?

Voor de meeste vrouwen is romantiek heel belangrijk, romantiek helpt de vrouw om zich weer bewust te worden van haar vrouwelijke kant en geeft de vrouw het gevoel dat ze begeerd wordt. In het begin van een relatie is een man meestal wel heel romantisch voor de vrouw, hij vind het fijn om aandacht te besteden de vrouw en te laten zien hoeveel hij om haar geeft en hoe bijzonder hij haar vind. Maar als de verovering binnen is vinden veel mannen het niet meer zo nodig om romantisch te zijn. Wanneer een vrouw aan de man moet vragen of hij haar even wilt liefkozen en of vasthouden ervaart ze dit meestal als een bevestiging dat ze niet wordt gesteund en dat de man weinig belangstelling in haar toont. Deze verwaarlozing kan er voor zorgen dat een vrouw zich langzamerhand anders naar haar partner gaat opstellen en het gevolg hiervan kan zijn dat ze op een gegeven moment niet meer zo veel zin in lichamelijk intimiteit heeft en haar humeur slechter wordt.

Romantiek geeft de vrouw de speciale aandacht en steun waardoor ze zich tot haar partner aangetrokken blijft voelen. Wanneer een man vanuit zichzelf de vrouw in zijn armen sluit (zonder bijbedoelingen) dat is dat een teken van aandacht en romantiek. Maar ook een compliment maken, even een taak uit handen nemen, even een hand vasthouden, een arm om haar heen slaan, een jas aangeven, een deur openhouden, even laten merken dat je toch ergens aan gedacht hebt, het zijn allemaal kleine attenties waarmee de man kan aangeven dat hij de vrouw waardeert en bewonderd. En wanneer een man zijn vrouw de juiste romantiek kan geven dan ontstaat er vanzelf ook een hele prettige opening naar lichamelijk contact.


Gerelateerde pagina's


Forum vragen over: 24 - Man versus Vrouw  : De verschillen in een relatie tussen mannen en vrouwen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• waarom wil een man een relatie?(1 )2015-08-17 19:05:00
• Waarom wil mijn vrouw altijd praten als ze niet kan slapen?(3 )2012-11-16 16:05:00
• Waarom hebben mannen en selectief geheugen?(12 )2008-12-16 11:13:00
• Waarom halen vrouwen altijd oude koeien uit de sloot?(11 )2008-12-11 11:53:00

Laatste 10 reacties!

Waarom halen vrouwen altijd oude koeien uit de sloot?
een vrouw is trauma gevoeliger dan een man en zal dan ook de missers van haar man directer op de voorgrond in haar geheugen dragen!
Waarom hebben mannen en selectief geheugen?
Ik heb er geen wetenschappelijke verklaring voor maar ik heb hetzelfde. Ik heb bijna een fotografisch geheugen voor techniek, alles wat ik lees hobby e.d.
Maar de geboortedatum van mijn vrouw en de trouwdatum daar heb ik steeds veel moeite mee om die te onthouden. Het is geen onwil, ik heb zelfs al eens ze opgeschreven en een tijd lang telkens gelezen... het stomme is dat ik het weer vergeet. Wees een beetje mild hierover tegen uw man of vriend, het is echt geen onwil.

Vriendelijke groet, Hein Pragt
Waarom hebben mannen en selectief geheugen?
Klinkt als een slap excuus voor mannen. Maar volgens mij is het gewoon de aard van het beestje. Zo hebben zowel man en vrouw hun eigen eigenaardigheden, die beide soorten mensen misschien maar moeten accepteren.
Waarom halen vrouwen altijd oude koeien uit de sloot?
omdat vrouwen nou éénmaal niet zo snel iets kunnen "begraven" en er meer behoefte aan hebben om over hetzelfde onderwerp te praten en dit is vast niet altijd leuk voor een man, maar het is nou eenmaal niet anders.

het zou tevens heel goed mogelijk kunnen zijn dat het voor een vrouw toch niet helemaal uitgepraat is, maar waarschijnlijk omdat een man zo kortzichtig is en het liefst van het hele""probleem" af wil zijn dan op het moment van uitpraten maar ja en amen zegt en zo het gevoel hebben gegeven dat hij het helemaal snapt, maar eigenlijk dus niet waardoor de vrouw een gevoel van onbehagen blijft houden.

En het helpt al helemaal als er af en toe wordt gezegd tegen een vrouw dat je blij bent dat die problemen van (in dit geval) 4 jaar jaar geleden voorbij zijn.

Verder kan ik alleen maar zeggen ( als vrouw zijnde) dat als je vrouw erover wilt praten zij daar duidelijk behoefte aan heeft en als man kun je dan beter toch gewoon luisteren naar wat ze te zeggen heeft zodat je je als vrouw toch weer (voorlopig) even begrepen voelt, en dan bedoelen wij vrouwen echt luisteren.

in ieder geval succes ermee, en blijven praten is de beste remedie.
Waarom hebben mannen en selectief geheugen?
Er is geen een man het zelfde en er is geen een vrouw het zelfde wat eigeschappen, karakter betreft !
Waarom halen vrouwen altijd oude koeien uit de sloot?
Mooi voorbeeld van die mevrouw, ze slaat de spijker op de kop. Het klopt helemaal dat mannen geen oude koeien uit de sloot willen halen. Maar als je dit als man doet dan is de verwarring pas echt compleet. Dan wordt er gevraagd waarom je dat niet eerder hebt uitgesproken. Maar wat doet het ertoe of het uitgesproken is of niet. Gedane zaken hebben geen keer en wat maakt het nu nog uit wat er jaren geleden is gebeurt. Vergeven en vergeten dames is mijn advies. Zo kan je nooit naar een hoger plan. Immers kan je van je fouten leren (heus waar dames).

Het grote probleem is dat we als mens dingen in onze gedachte halen die we niet delen. Hierdoor worden de problemen alleen maar groter. Dat merk ik vooral bij mijn nieuwe vriendin. Als ik een keertje geen zin heb in een diepgaand gesprek dan heeft ze direct het idee dat er iets is. Terwijl ik dan gewoon lekker thuis naar een filmpje wil kijken of met een maatje wil sporten of lekker om 10 uur in mijn bed zou willen liggen.

Grote fout die je als man kan maken is om te zegen dat je haar niet snapt. Dat er van een mug een olifant wordt gemaakt. Dan zit je ineens niet meer op een lijn,...............zucht. Het zal altijd een probleem blijven denk ik.

Blijven praten is het enige dat je kunt doen.
Waarom hebben mannen en selectief geheugen?
Ik denk dat het te maken heeft met achterliggende informatie van het getal. Omdat technische getallen gebruikt worden krijgen ze een soort redundantie en verankering in de geest; je het de getalwaarde nodig. Zie het als een ezelsbruggetje.
Een datum mist dat bruggetje vaak; het is gewoon een getal. Zorg dat het wel ezelsbruggen krijgt en het wordt makkelijker onthouden. Ik weet van mezelf ook vaak niet hoe oud ik ben, het getal sec zegt niets meer (toen ik 18 was wel!) nu ik 45 ben, maar ik kan wel onthouden wanneer ik geboren ben en het daarmee uitrekenen. Dus vrouwen zorg voor een ezelsbruggetje bij je verjaardag ;-)
Breng het in relatie met iets anders...zoveel dagen na X, etc.

Verder is er bij een verjaardag nog iets aan de hand: het op tijd ergens aan denken. Als je de man vraagt naar de verjaardag weet hij het wel, maar daarmee is nog niet gezegd dat hij er op tijd aan denkt als he zover is.
Misschien dat sommige vrouwen in hun terechte teleurstelling die 2 zaken door elkaar halen? Makkelijkste oplossing hiervoor is tegenwoordig de 'externe planner' die veel mensen gebruiken: zet het in Outlook als jaarlijkse wederkerende aktie, met een reminder een paar dagen vantevoren, anders moet hij zich zo stressen om nog een kadootje te kopen ;-))


De Groenten
Martin
Waarom halen vrouwen altijd oude koeien uit de sloot?
Als eerste ben ik het er mee eens met dat het voor een vrouw duidelijk moet zijn dat een man de pijn( wat door wat voor reden ook gevoeld/ervaren was)ook daadwerkelijk begrepen is,en met ja nee en amen dat geen toetsing is,omdat er dan niet echt een gesprek heeft plaats gevonden,maar dat meer overkomt als er zo snel mogelijk van af willen zijn.
Maar omdat een vrouw dat graag zeker wil weten en er nog steeds geen bevredigend gevoel over heb er dan steeds weer op terug komt om dit te checken.
Of de man het echt begrepen heeft door echt te luisteren,inleving krijgt hij echt inzicht en zal hij ook beter praten.
Ik vind ook dat als er zo een goed gesprek is geweest,moet een vrouw het ook echt proberen los te laten,en ook eens echt naarzichzelf kijken of dit nou het werkelijke probleem was of dat er ook nog andere dingen spelen.
want soms is het zo dat als een vrouw heel erg vaak loopt te klagen over haar man,ze zelf niet goed in haar vel zit of haar leventje zo niet leuk vind.
En dat eens duidelijk op een reitje te zetten.
En er ook gewoon mee komt ondanks dat een man het niet wil horen,maar ook dingen moet doen die haar gelukkig maken,dat zou de man ook fijn voor haar moeten vinden,als hij echt van haar houd.
Waarom hebben mannen en selectief geheugen?
Mannen komen van de planeet Mars en vrouwen van Venus. In dat boek wordt het 1 en ander uitgelegd. Lees dat boek maar eens. Bovendien speelt interesse ook een hele belangrijke rol en geloof me; het zijn niet alleen maar mannen die een selectief geheugen hebben. Houd je niet zo vast aan die data (verjaardag, trouwen); kijk eens naar de rest v.h. jaar bijvoorbeeld. Denk aan de momenten dat hij met jou alleen was, jouw mee uit eten nam, jouw en de kids een kadootje gaf, dat hij jou of de kids verzorgde toen je/zij zo ziek was/waren; noem maar op. Weet je het alweer??
O by the way: “”Nog/Vast van harte met de verjaardag/trouwdag etc…!!””
Dit zeg ik namens Alle mannen die dit soort dingen altijd/soms vergeten.
Een lezeres
Waarom halen vrouwen altijd oude koeien uit de sloot?
Ik ben een vrouw en heb een grote hekel aan om oude koeien uit de sloot te halen. Ik wordt dan ook helemaal kregelig als een vriendin dat doet, vooral als er toendertijd er lang en breed over gepraat is geweest. Just move on.

Forum vragen over: 24 - Man versus Vrouw  : De verschillen in omgaan met geld, huishouden en opvoeding

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Papa dag zou beter mama dag kunnen heten!(7 )2008-12-14 09:29:00
• Waarom denken vrouwen altijd dat zij het huishouden runnen?(7 )2008-11-30 11:01:00
• Mijn man wil bepalen wat ik met mijn zelfverdiende geld doe!(5 )2008-11-24 14:53:00

Laatste 10 reacties!

Mijn man wil bepalen wat ik met mijn zelfverdiende geld doe!
Dit is een klassiek probleem, ik heb in al meerdere keren ervaren dat vrouwen hun eigen inkomen iets belangrijker vinden dan dat van de man. De man mag zijn geld voor algemene doelen en het gezin besteden, dat de vrouw werkt is extra en bijzonder en daar mag ze zelf ook wel iets beter van worden. Ja inderdaad zolang iedereen in het gezin er maar evenveel beter van wordt, niet alleen de vrouw.
Dit heeft niets met financiele onafhankelijkheid te maken, dit is emancipatie in het eigen voordeel uitleggen...
Als gezin hebben jullie een gezinsinkomen waar twee personen even hard voor werken. De verdeling moet dus ook evenredig zijn voor alle gezinsleden en niet voor 1 persoon (lees de werkende vrouw) iets extra's omdat zij er zo hard voor moet werken. Overleg rustig met elkaar, gooi alle kosten op een hoop en verdeel ze evenredig, verdeel wat er dan overblijft ook evenredig en bepaal voor beide partners wat ze voor zichzelf mogen besteden. Dit lijkt me de enig wijze oplossing waarbij iedereen er voordeel van heeft en er niet telkens discussie is over de besteding van het geld.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
Mijn man wil bepalen wat ik met mijn zelfverdiende geld doe!
Mooi uitgelegd Hein! :-)
Financieel onafhankelijk zijn binnen een relatie? Ik wil er zelf ook iets beter van worden? Met zo'n vrouw zou ik geen relatie willen. "emancipatie in het eigen voordeel uitleggen"
Waarom denken vrouwen altijd dat zij het huishouden runnen?
Jammer dat je ons door hebt haha, groet van een huisvrouw die ook alles in haar uppie doet!
Waarom denken vrouwen altijd dat zij het huishouden runnen?
Probeer eens een overzicht te maken van alle huishoudelijke klussen, de hele kleintjes hoeven niet. Ga dan eens zitten en verdeel deze klussen eens evenredig en spreek af dat ieder zijn klussen doet (periode van 2 weken of een maand bijvoorbeeld) en dat je eens per twee weken bespreekt hoe het gaat en niet elke dag opmerkingen maakt als het niet goed gaat. Dit heeft bij ons heel goed gewerkt. p.s. dit was een oplossing van onze hulpverlener omdat het bij ons bijna wekelijks de oorzaak van ruzie was....
Papa dag zou beter mama dag kunnen heten!
Hier precies hetzelfde, ik heb eerst op haar vrije dag ook een lijstje gemaakt maar dat werd me niet in dank afgenomen. Toen ging ik de lijstjes negeren ook dat werd ruzie. Toen heb ik duidelijk gemaakt dat ik wil dat ik het vele malen belangrijker vindt dat mijn dochter een leuke dag met haar vader heeft dan dat het huis bacterievrij is. Die tijd met mijn dochter kan ik straks nooit meer overdoen en ik heb al zo weinig tijd om van haar te genieten. Toen ze dit eenmaal begreep werd het iets makkelijker, wanneer mijn dochter slaapt doe ik wat klusjes, ik doe samen met mijn dochtertje boodschappen en heb een leuke dag zo. Nu gaat het stukken beter gelukkig.
Papa dag zou beter mama dag kunnen heten!
Beste JW, Jouw vrouw werkt bijna fulltime, net zoals jij bijna fulltime werkt. Het lijkt me niet meer dan fair wanneer je de taken in huis evenredig verdeelt, ipv zeuren dat je niet voor haar aan het werk wilt zijn. Het leven is te kort om te zeuren en te klagen. En de was, maaltijden, opruimen en schoonmaken gebeurt helaas niet vanzelf.
Papa dag zou beter mama dag kunnen heten!
Beste JW, kunnen de huishoudelijke klusjes niet gepland worden op een moment dat jullie beiden niet aan het werk zijn? Zodat zowel jij als zij tijd hebben om met jullie dochter te besteden en toch de huishoudelijke taken delen. Want dat is wel zo eerlijk. Ik begrijp dat je op deze dag, juist wat met je dochter wil doen en geen klusjes. Aan de andere is het ook niet fair als je vrouw bijvoorbeeld al het huishouden wel moet doen, terwijl zij ook 4 dagen werkt en ook wat met jullie dochter wil doen. Allebei zou je het normaalgesproken van twee kanten moeten bekijken in plaats van alleen naar de eigen kant.
Papa dag zou beter mama dag kunnen heten!
ja daar heb je weer zo'n man die denkt datie een papadag heeft!!
Belachelijk die benaming!! Als mama thuis is moet er ook van alles gedaan worden dus waarom niet als papa thuis is? Een mama kan haar tijd toch ook zo indelen dat ze even tijd heeft voor haar kind? Jouw dochter moet ook leren dat ze jou niet voor zich alleen heeft. En je vrouw heeft gelijk, mannen kunnen erg moeilijk combineren...
Papa dag zou beter mama dag kunnen heten!
Beste, dit is een typisch probleem bij gezinnen, maar je moet je vrouw duidelijk maken dat je tijd wilt met je dochter, niet dat je helemaal niets moet doen, maar hier is duidelijk een compromis nodig, anders komt dit niet goed. als je een half uur of drie kwartier werkt voor het huishouden, dan zou je versteld staan van wat je met z'n tweeën kan doen! Ook hebben vrouwen de neiging om steeds het hele huis in 1 keer te doen, wat tot veel stress leidt. Kuis bijvoorbeeld eens zaterdag boven en woensdag en donderdag beneden, of een andere combinatie. Wat bij ons werkt is: woensdag boven (3 slaapkamers en de badkamer) en zaterdag beneden (living, keuken, eetkamer, garage) en we spenderen ongeveer 1 uur op woensdag en 1u en 15 min. op zaterdag aan kuisen, en geen enkel spoortje van stress.

Hopelijk heeft dit geholpen...

MVG
Waarom denken vrouwen altijd dat zij het huishouden runnen?
Dat is de vrouwelijke manier van macht het idee hebben en geven dat ze de leiding hebben ik verbaas me ook vaak over het aantal vrouwen die denken dat ze beter zijn als mannen, gelukkig weten wij mannen beter en gaan we daar niet op in laat ze maar denken ;)

Forum vragen over: 24 - Man versus Vrouw  : Man vrouw lichamelijke verschillen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?(14 )2007-11-22 22:34:00

Laatste 10 reacties!

Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
vrouwen willen zich beschermd en veilig voelen, een vrouw die groter is dan haar man komt waarschijnlijk autoritairder over dit is niet wat een vrouw echt wil.
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
De meeste vrouwen zullen om evolutionaire redenen vallen op een grotere man. In het kort werkt dit als volgt: Stel dat de meeste vrouwen op kleinere mannen zouden vallen, dan zouden kleinere mannen evolutionair succesvoller zijn (en dus ook kleiner nageslacht krijgen) Dus zou het kleine prevaleren, en zelfs steeds kleiner worden. (Als klein de maatstaf is, is nog kleiner nog mooier, en zouden mannen steeds kleiner en kleiner worden (want in de evolutie geldt: wat succesvol is blijft over). Maar dit zou op niks uitlopen, want kleiner dan klein eindigt in nietig tot niks. Vallen op iets kleiners is evolutionair gezien op zich gewoon niet succesvol. Het zou leiden tot niks. Vallen op iets wat groot is wel: iets kan in principe wel groter en groter worden. (zij het dat er door de zwaartekracht wel grenzen zitten aan hoe groot een massa van vlees en bloed kan worden, maar dat is een ander verhaal).

Kanttekening: dit wil niet zeggen dat ALLE vrouwen op grotere mannen vallen, of dat een kleinere man niet succesvol kan zijn bij vrouwen. VEEL geld, VEEL status, ERG grappig zijn, ERG slim zijn ook trekken waar vrouwen op kunnen vallen. (en trekjes die dus ook kunnen 'groeien in grootte: draai dit ook maar eens om: de meeste vrouwen zullen niet op domme mannen vallen, arme sloebers of humorloze zoutzakken). Wie niet groot is, moet slim zijn! (of grappig)

Erik Willems
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
Dat vrouwen op mannen vallen met veel geld is een sprookje door mannen verzonnen, want mannen concurreren met elkaar om de macht. Vrouwen concurren met elkaar veel minder om macht en zijn in gedrag en in ethiek ook socialer. Vrouwen kijken derhalve meer naar omgangsvormen tussen man en vrouw dan om de rijkdom van een man.
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
Vrouwen kiezen toch....dat is wat ik ooit heb gelezen...... een man die haar en haar nageslacht kan verzorgen ....dus, zo gek is het niet als ze kunnen kiezen uit degenen die meer geld ter beschikking hebben. in de oudheid was het ook zo, dat de jager die het meeste voedsel binnenbracht bij de vrouwen meer aanzien had, want ja...je moet je kinderen toch niet laten verhongeren. Echter de hang naar luxe is veel vrouwen ook naar het hoofd gestegen, maar ja, dat is het ego en de hebzucht die ons mensen nu eenmaal van het rechte pad afhoudt. Wat de lengte van de man aangaat.....meestal zijn de mannen langer, dus is dat er ingegroeid denk ik, het hoort zo en als eens iets afwijkt, tja.......

Maar zelf heb ik het geluk iemand van gelijke lengte gevonden te hebben, wel fijn als je met elk intiem moment elkaar in de ogen kan kijken zonder een stijve nek te krijgen.
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
Het klinkt erg logisch :-)
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
een man die kleiner is dan de vrouw oogt gewoon ni mooi
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
Tja, tis wat je gewend bent. Ik heb nu een vriend die even groot is dan ik, He geen hakken meer. Jammer. Wil wel liever een lange man, maar lengte is niet alles. Tis inderdaad het gevoel dat je je meer beschermd voelt door een lange man, hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar komt zo over. Of dat je je schouder lekker in zijn oksel kan drukken terwijl je gearmd loopt. Met een man even groot of wat kleiner is dat niet zo comfortabel. Het is het oerinstinct, you Jane, me tarzan. Maar niet alle vrouwen hebben dat he? Kijk maar eens naar de media, genoeg kleine mannen met lange vrouwen, het is zowat een trend geworden. :-) Kijk maar een eens naar het model Sophie Dahl met haar onderdeurtje. Leuk toch.
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
mijn man is kleiner als ik en we hebben daar allebei geen moeite mee het gaat om de liefde.toch hou ik wel rekening dat ik geen hoge hakken aan doe, nou ben ik ook niet zo hakjes persoon.
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
Ik had een vriendje dat net iets groter was dan ik. Als ik redelijke hakken aanhad, was ik net iets groter dan hem. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar af en toe wel moeite mee heb gehad, omdat je je gewoon niet meer een lief klein vriendinnetje voelt van je vriendje. Ik denk dat het gewoon gevoelsmatig is. Jongens horen gewoon groter te zijn, anders voel jij je als meisje zo lomp en groot. Zo voel ik het, tenminste. (en wat mijn ex betreft; die hakken gingen uit, hoor! ;)
Waarom zijn vrouwen afkerig van een kleinere man?
een man die iets groter is staat beter maar een kerel die er niets van bakt in bed dat is wat gelijk dan heb ik liever een man die 5 cm kleiner is en als man zich tonen kan
Last update: 12-05-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).