Evolutie mannen vs vrouwen

verschil tussen mannen en vrouwenMannen, vrouwen en evolutie, op deze pagina staat veel informatie over de verschillen tussen mannen en vrouwen vanuit de evolutie gezien. Aangezien er in de oertijd een verdeling van taken tussen de mannen en vrouwen bestond, kunnen we aannemen dat hieruit niet alleen een fysieke maar ook een psychische specialisatie ontstaan is De mannelijke jagers specialiseerden zich in langdurige achtervolgingen en leerden zich te kunnen concentreren op lange termijn doelen. Ze leerden om zich met ťťn enkel probleem bezig te houden en bijzaken te negeren. Ook moesten ze hun ruimtelijke inzicht verbeteren voor het rondtrekken voor de jacht en het inschatten van de afstand van een speer of pijl. De vrouw moest in de oertijd vooral aan verschillende dingen tegelijk kunnen denken en alles gelijktijdig kunnen organiseren. Ze moesten de groep in de gaten houden en op alle mogelijke gevaren van buitenaf letten. De specialisatie van vrouwen was dus sociale organisatie en communicatie. Er ontstond dus een verschillende specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

De verschillen tussen mannen en vrouwen volgens de evolutie.

verschillen tussen mannen en vrouwen, darwintijdlijn van de evolutieDe theorie over de evolutie is beschreven door Darwin in het beroemde boek "On the origin of Species". De struggle for life (strijd om te overleven) werd door Darwin gezien als de drijvende kracht achter het ontstaan en het veranderen van soorten. De essentie van de theorie van Darwin was dat organismen (waaronder dus ook de mens) door natuurlijke selectie veranderingen ondergaan. De soort past zich aan naar de omstandigheden doordat een individu die een bepaalde eigenschap heeft wel zal overleven terwijl anderen die niet zo goed aangepast zijn aan de leefomstandigheden niet overleven. Doordat de mens een sociaal wezen is dat al vroeg in gemeenschappen ging samenwonen (c.a. 3 miljoen jaar geleden) ontstond er ook een specialisatie tussen mannen en vrouwen. De mannen en vrouwen die het best aangepast waren aan die omstandigheden zorgden voor gezond nageslacht waardoor er ook een specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstond. Aangezien de menselijke soort al c.a. 3 tot 5 miljoen jaar op deze aarde voorkomt hebben zich in deze periode tussen de 200.000 en 300.000 generaties hun genen doorgegeven en een natuurlijke selectie veroorzaakt.

Ik zou graag bewijzen dat ik een echte man ben, maar die stomme mammoet is helaas uitgestorven.
(Hein Pragt)

De man vanuit de evolutie gezien

Veel van het gedrag van de huidige man is terug te leiden naar de oertijd. Veel mensen vinden dit onzin maar de tijd dat de mens leefde in de oertijd als de klassieke jager en verzamelaar duurde enkele honderdduizenden jaren en pas tienduizend jaar geleden begon de nieuwe vorm van samenleving door de opkomst van de landbouw. In de eerste honderdduizenden jaren heeft de mens zich dus ontwikkeld en hebben mannen en vrouwen zich gespecialiseerd in de taken die toen nodig waren om de soort te laten overleven. Toen de mens zich ontwikkelde van verzamelaar van vruchten, noten en wortels naar jagers en vleeseters, moesten ze het opnemen tegen de roofdieren die vele malen sterker, sneller en betere wapens hadden in de vorm van klauwen en tanden. Maar de mens had een enorm voordeel op de prehistorische dieren, zijn steeds groter wordende hersenen en grotere intelligentie. Ze gingen samenwerken en wapens ontwikkelen en valstrikken maken.

Doordat het jagen succesvol was, konden de jagers al het vlees niet meer zelf opeten, er was genoeg voor de hele stam en men begon eten te delen. Dit in tegenstelling tot pure planteneters die nooit hun eten zullen delen met soortgenoten. Aangezien vrouwen te waardevol waren voor de voortplanting om er risico mee te nemen werden de mannen de risicovolle jagers en begon hun persoonlijkheid en lichaamsbouw zich aan te passen aan de nieuwe rol. Dit proces duurde duizenden jaren en heel veel generaties. Op deze wijze evolueerde de man tot een efficiŽnte jager en de mensenstammen begonnen te groeien en zich te verspreiden over de hele aarde.

Ongeveer tienduizend jaar gelezen begonnen onze voorouders in plaats van plantaardig voedsel te zoeken, dit zelf te verbouwen. Ook ontdekten ze dat ze dieren gevangen konden nemen om ze te bewaren als gevangen vleesvoorraad. Toen de gevangen dieren zich ook nog begonnen voort te plantten leerde de mens dat hij zijn eigen veestapel kon houden. De agrarische revolutie ging zeer snel en de man die zich honderdduizenden jaren had aangepast naar machtige jager werd nu boer, boerenknecht of herder. De man was zo lang geprogrammeerd voor spanning, jacht en risico's nemen dat hij bleef jagen maar nu niet voor het levensonderhoud maar voor de sport. Helaas is de hunkering naar spanning, risico en het doden van prooi en de saamhorigheid van de jachtploeg ook de reden van vele oorlogen geweest. Maar de agrarische revolutie had ook een goede kant voor de oer man, naast het ontwikkelen van nieuwe wapens, ontwikkelde de man ook steeds meer andere dingen. De man had twee gezichten, naast de grote vernietigingen die hij soms aanrichtte was hij ook de bouwer en de uitvinder. De ontwikkeling tot onze huidige tijd heeft gelukkig aangetoond dat de positieve krachten de negatieve krachten van de man wel overtroffen.

Een van de belangrijkste eigenschappen van de man is zijn fysieke kracht die de man te danken heeft aan zijn honderdduizenden jaren specialisatie tot jager. Gemiddeld is een man dertig procent sterker dan een vrouw en bevat zijn lichaam 26 kg spieren en dat van de vrouw maar 15 kg. Door het ontwerp van zijn lichaam kan de gemiddelde man twee keer zijn lichaamsgewicht tillen en de gemiddelde vrouw slechts de helft van haar gewicht. De interne organen van de man zoals het hart, de longen en botten zijn groter dan die van de vrouw en bovendien bevat mannelijk bloed meer hemoglobine dan dat van een vrouw. Bij het spelen van kinderen geven doen jongens meestal kracht en behendigheidsspelletjes met veel duwen, gooien, rennen, springen, beuken en slaan en meisjes meestal niet. Ook ziet men bij jongens al meer nieuwsgierigheid en het nemen van meer risico's. Een tijd geleden was het een trend om aan te nemen dat het verschil tussen jongens en meisjes was aangeleerd en niet was aangeboren, maar elk zorgvuldig onderzoek naar peuters en kleuters ontkracht dit idee al snel. Wanneer volwassenen zich er niet mee bemoeien ontstaande verschillen tussen gedrag van jongens en meisjes spontaan. Het gangbare idee is nu dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn maar wel gelijkwaardig.

Wat wel erg sneu is voor de moderne man is dat zijn kwaliteiten als sterke, snelle jager niet zo nuttig zijn voor de meeste taken in onze moderne samenleving. De meeste moderne werkzaamheden zijn zeker in fysiek opzicht niet zo geschikt voor het mannenlichaam. Hiervoor heeft de man andere uitwegen gezocht zoals bijvoorbeeld sport. Ook de behoefte van de man om lid te zijn van de jachtgroep uit zich in sporten in teamverband en in supportersgroepen. Dat sporten supporters confrontaties steeds vaker uitlopen op geweld is zeker terug te leiden naar de oerdriften van de man. Maar ook de toenemende mate van extreme en risicovolle sporten is een uiting van de oerdrift van de hedendaagse man. En voor mannen die niet zo fysiek zijn maar toch de sensatie van risico nemen willen voelen is er de mogelijkheid van speculeren op de beurs tot gokken. In de grote financiŽle centra van de wereld worden vrijwel dagelijks grote risico's genomen en het is niet toevallig dat dit vooral een mannenwereld is.

Maar ook het bij elkaar komen van mannen om sterke verhalen te vertellen en samen te drinken zonder hun vrouwen is een overblijfsel uit de oertijd. Na een succesvolle jacht waren er het onvermijdelijke feest en het moment om verhalen te vertellen over de gelopen gevaren. Door samen te komen, alcohol in te nemen, en sterke verhalen te vertellen kan de moderne man voor zichzelf, tijdelijk weer het gevoel hebben dat hij deel is van een loyale jachtgroep. Maar sommige mannen nemen het gevoel van de jachtgroep nog letterlijker door samen te vissen of te jagen of zelfs op safari te gaan. De oeroude en primitieve jager mag dan uitgestorven zijn in de moderne man leeft hij nog stilletjes voort.

De vrouw vanuit de evolutie gezien.

De menselijke vrouw heeft, volgens Desmond Morris, tijdens de evolutie heel veel veranderingen ondergaan, veel meer dan de menselijke man. Ze heeft veel van de typisch vrouwelijke kwaliteiten van andere primaten achter zich gelaten en heeft zich ontwikkeld tot een uniek en buitengewoon wezen. Iedere vrouw heeft een prachtig lichaam, het is briljante resultaat van miljoenen jaren evolutie. Het vrouwenlichaam kent ook enorm veel variatie en in verschillende culturen zijn er andere schoonheidsidealen net zoals het schoonheidsideaal door de eeuwen steeds aan verandering onderhevig was. In sommige culturen heeft men de voorkeur voor een stevige vrouw en in sommige juist het tegenovergestelde. Maar ook de voorkeur voor de vorm en grootte van de neus verschilt per cultuur.

Ook de status van de vrouw verschilt in elke cultuur, in het westen is de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen bijna vanzelfsprekend geworden, in veel culturen op onze aarde worden vrouwen nog steeds beschouwd als het eigendom van de man en als minderwaardig leden van de samenleving. Vanuit de evolutie is deze mannelijke dominantie niet te verklaren. Hoewel in de oertijd de taken van de mannen en de vrouwen erg gescheiden waren, waarbij de mannen vooral de jagers waren die voor het eten zorgden en de vrouwen verantwoordelijk waren voor het sociale leven en het verzorgen van de kinderen, was alles wel gebaseerd op samenwerken en gezamenlijk overleven. In dit opzicht was geen sprake van een geslacht dat dominant was over de andere. Eigenlijk was in de oertijd de vrouw zelfs belangrijker dan de man. Vanuit de evolutie gezien was de vrouw te kostbaar om te verliezen tijdens de risicovolle jacht. Mannen waren vervangbaar en die specialiseerden zich in de risicovolle jacht. Wanneer een paar mannen stierven dan had dit niet zoveel invloed op de nakomelingen, wanneer een vrouw stierf dan had dit direct gevolg op het aantal nakomelingen, en dat was toch het belangrijkste in de oertijd. Pas veel later toen de mens geŽvolueerd was naar steden en een complexe samenleving hebben mannen de macht naar zich toegetrokken ten koste van de vrouw.

Vanuit de biologie gezien zijn mensen staartloze apen met vrij grote hersenen, die het meest succesvolle wezen in de evolutie zijn. Vrij recent heeft men aangetoond dat het de genen van de mens en de bonobo aap 99,4 procent overeenkomen. Er is dus maar 0,6 procent verschil in de genen, maar toch een groot verschil in het wezen zelf. Ook het verschil in genen tussen de man en de vrouw is zeer klein, desondanks is het vrouwenlichaam vele malen meer geavanceerd dan het lichaam van de man. Veel van deze verschillen zijn vanuit de evolutie te verklaren, maar wetenschappers hebben nog lang niet voor alles een sluitende verklaring. De vrouw blijft dus vooralsnog een prachtig wezen die nog lang niet al haar geheimen prijsgegeven heeft.

De man heeft twee voortplantingstrategieŽn.

Het succes in de evolutie van het menselijke ras is ook gebaseerd op de dubbele voorplantingsstrategie van de man. Zijn voorgangers kenden meestal maar ťťn seksuele strategie, de mensen man heeft er twee. De eerste is om verliefd te worden en een band te vormen met een bepaalde vrouw. Men denkt wel eens dat dit cultureel bepaald is maar de chemische processen in het menselijk lichaam geven anders aan. Vanuit evolutionaire opzicht is het voordeel de vader actief meehelp om zijn nakomelingen te laten overleven. Aangezien de menselijke baby langere tijd vrij hulpeloos is en veel verzorging nodig heeft is de zorg van twee ouders een evolutionair voordeel.

Daarnaast heeft de mensenman nog een tweede strategie, dit is de vrij primitievere wijze van zijn zaad zo veel mogelijk te verspreiden waar en wanneer het maar kan. Wanneer een man gemeenschap heeft met een vrouw die niet zijn gezinspartner is, kan de vrouw als gevolg daarvan een nakomeling krijgen waarbij de man zelf geen rol zal spelen in de opvoeding en verzorging. Hierdoor heeft het kind minder overlevingskansen maar het is niet geheel kansloos. Als de vrouw ook nog eens gekoppeld is aan een andere man kan die het nageslacht van de eerste man grootbrengen waardoor de kansen voor het kind dat buiten de relatie verwekt is weer zal stijgen. De reden voor de vrouw om hier aan mee te werken was dat sommige mannen goede verzorgers waren maar andere mannen betere genen hadden. De vrouw maakte dus gebruik van het beste van twee soorten mannen wat in het voordeel was voor het aantal nakomelingen.

Volgens de evolutie is de mensenman dus geprogrammeerd voor een monogame langetermijnrelatie met een vrouwelijke partner, maar niet voor levenslange binding. Mocht de partner overlijden kon de man zich binden aan een nieuwe partner, dit was een kleine verzwakking van de hechtingsband die evolutionair wel nuttig was. Maar de moderne man gaat niet meer met andere mannen op jacht in een onherbergzaam gebied zonder vrouwen, hij gaat tegenwoordig naar zijn werk en sport waar hij gezelschap heeft van vele aantrekkelijke vrouwen. En daar zal de tweede ingeprogrameerde strategie de kans hebben om de overhand te nemen. Dit is niet alleen te wijten aan de man, ook de vrouw zal haar ingebouwde oerdrang naar gezonde en sterke genen niet helemaal kunnen onderdrukken.

Een mooi historisch voorbeeld is onderzoek dat aantoont dat Dzjengis Khan niet alleen een groot veroveraar was voor het enorme Mongoolse rijk in de dertiende eeuw maar ook een grote verwekker van nageslacht geweest zou zijn. De stelling is dat een op de tien Aziatische mannen rechtstreeks afstamt van Djzengis Khan en zijn familie. Als grote leider van een wereldrijk kon Dzjengis Khan zoveel vrouwen krijgen als hij maar wilde en dat deed hij dus ook. Terwijl hij een half continent veroverde verspreidde hij ook zijn erfelijke materiaal. Onderzoekers hebben ontdekt dat veel mannen in een groot deel van AziŽ eenzelfde Y-chromosoom hebben en dit Y-chromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon. De bijzondere variant van dit chromosoom die de onderzoekers aantroffen, komt het vaakst voor in MongoliŽ en volgens berekeningen en komt voor in de familie van Djzengis Khan. Bovendien komt het chromosoom voor in de gebieden die Dzjengis Khan veroverd heeft.

Om nu niet alle schuld voor overspel bij de man te leggen, is er nog een ander genetisch onderzoek dat aantoont dat alle mensen die nu leven ooit geboren zijn uit 80 procent van alle vrouwen die ooit geleefd hebben maar helaas maar uit 40 procent van alle mannen. Er zullen dus in het verleden vele mannen het nageslacht van een andere man opgevoed hebben. Toch heeft dit alles tot het enorme succes van de verspreiding van het menselijke ras bijgedragen.

Hoe ontstaat een man?

alles over de manAls eerste gaan we in op het ontstaan van de man. De meeste gezonde vrouwen hebben twee X-chromosomen en de meeste gezonde mannen een X- en een Y-chromosoom. Het SRY-gen is de soort van hoofdschakelaar van het man worden, dit gen zorgt ervoor dat een embryo in de baarmoeder zich in mannelijke richting ontwikkelt. Alle menselijke embryo's groeien in principe uit tot vrouwen, tenzij SRY daar verandering in brengt. Het SRY-eiwit activeert vele andere genen waardoor de geslachtsklieren zich tot testikels ontwikkelen. Deze testikels maken op hun beurt testosteron aan die er voor zorgen dat de uitwendige geslachtsdelen mannelijk worden. De geslachtshormonen vermannelijken vervolgens ook de hersenen. Je kunt SRY zien als de hoofdschakelaar van het "man-worden", een genetische schakelaar. Staat hij aan, dan ontwikkeld zich een jongetje, staat hij uit dan blijft het een meisje.

Toch is deze schakelaar niet 100 procent betrouwbaar, in een onderzoek naar vaders en dochters die een genetisch identiek versie van het SRY-gen hebben ontdekte men dat de ene een vruchtbare man geworden was en de ander een steriele vrouw. Soms lijkt er iets mis te gaan met het transport van het SRY-eiwit door een andere kleine genetische afwijking waardoor er in sommige gevallen net op het randje nog het "mannenprogramma" gestart kan worden maar soms ook niet. Hierdoor kan het gebeuren dat met hetzelfde SRY-gen, de vader een man wordt en zijn dochter een vrouw. Gelukkig treden dit soort foutjes niet zo vaak op.

Maar ook is er een enorme variatie aan de testikels en die produceren allemaal hun eigen hoeveelheid testosteron en dit heeft weer veel invloed op de hersenontwikkeling, waardoor er dus ook verschillen in gedrag van mannen ontstaat. En dat is weer goed voor de diversiteit en is er voor elk vrouwtje een bepaald type man. In basis is dus elke menselijke embryo een vrouw en of het zich ontwikkeld tot een jongetje en hoe "mannelijk" het jongetje zal worden hangt van de hoeveelheid testosteron af die de embryo produceert tijdens zijn groeifase.

Andere man versus Vrouw pagina's

Boeken over de mannen versus vrouwen.

boekboek bestellenDarwins geweten. Zijn mannen en vrouwen van nature monogaam? Hoe en in welke mate worden wij beÔnvloed door onze jeugdervaringen? Welke vormen van zelfbedrog zijn evolutionair gezien voordelig? Bestaat onbaatzuchtige liefde? Waarom zijn we gehecht aan onze kinderen? Is ons rechtvaardigheidsgevoel aangeboren? Robert Wright weet de opzienbarende ontwikkelingen in het fasinerende gebied van de evolutionaire biologie op een heldere en uiterst boeiende wijze te vertalen voor een groot publiek. Hij is de omvangrijke literatuur op dit gebied meester en maakt een trefzekere selectie van de relevante elementen daaruit. Zijn boek leidt tot een verbluffende en soms ook onthutsende kijk op het wezen. De evolutie en vooral de ontwikkeling van de menselijke soort is sinds Darwin een niet meer weg te denken thema. Ruim 100 jaar later is de evolutieleer zelf geŽvolueerd. Het is de verdienste van de auteur dat hij een boeiend overzicht geeft van de dynamische stand van zaken in het moderne Darwinisme. Aan de hand van het leven van Darwin en van modern onderzoek gaat hij in op een groot aantal heikele kwesties. Zijn vrouwen meer tot monogaam gedrag geneigd dan mannen? Zijn echtscheidingen in het licht van de evolutie verstandig? Wat is het belangrijkste in een mensenleven? Hoe moeten we tegen onbaatzuchtigheid aankijken? En hoe tegen sommige religies? En hoe staat het met Freud? En met duurzame liefdesverhoudingen? Het is een bijzonder levendig, rijk en lijvig boekwerk dat zich onmogelijk in een paar regels laat samenvatten. De auteur neemt zelf standpunten in en worstelt net als Darwin in zijn tijd met de ethische consequenties van de onvermijdelijke (?) vaststelling dat de mens vooral een dier is.

boekboek bestellenWat vrouwen van mannen kunnen verwachten. Eeuwenlang heeft de mens zijn brein gepijnigd over de verschillen tussen de man en de vrouw. Het is algemeen bekend dat het vrouwelijke ras in veel opzichten superieur is aan het mannelijke onder meer op emotioneel, cognitief en sociaal vlak. Maar tot op de dag van vandaag hebben de ondoorgrondelijke, complexe geheimen van de geest van de vrouw de wetenschap voor raadsels gesteld. Hun verwachtingen van mannen zijn torenhoog. Vrouwen willen belangstelling, begrip en liefde. Ze willen waardering, een helpende hand in het huishouden en bovenal: aandacht. Om het onbegrip en de misverstanden in de relatie tussen een man en een vrouw voorgoed uit de weg te ruimen, geeft dit baanbrekende boek je antwoord op de prangende vraag wat vrouwen van mannen kunnen verwachten. Na jaren van volhardend onderzoek heeft prof. dr. Nicolien Neef de verbijsterende waarheid exact vastgesteld. Met deze onderzoeksresultaten in de hand sta je als vrouw nooit meer voor verrassingen!

boekboek bestellenWaarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen. Dit nieuwe boek van Allan en Barbara Pease gaat over relaties. Relaties tussen mannen en vrouwen onderling, maar ook met familieleden. Allan en Barbara Pease behandelen het thema relaties op de voor hun kenmerkende stijl: helder en duidelijk, herkenbaar en bovenal grappig. Een greep uit de inhoud: mannen zouden eenzaam zijn als ze de waarheid zouden vertellen, dingen die mannen doen die vrouwen irriteren en dingen die vrouwen doen die mannen irriteren, affaires en hoe je ze overleeft, wat mannen echt willen en wat vrouwen echt willen en daarnaast seks, familieleden, huilen en kids. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie. Hiermee timmeren ze wereldwijd aan de weg. Samen schreven ze Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen, wat een internationale bestseller werd.


Reacties op het onderwerp: De verschillen tussen mannen en vrouwen volgens de evolutie


02 - Man versus Vrouw »  -  De verschillen tussen mannen en vrouwen volgens de evolutie »
2015-12-21 21:49:00
Hier kunt u reageren op de pagina over de evolutie mannen en vrouwen.
Reactie van een bezoeker van de site!
Reacties op de pagina over de evolutie mannen en vrouwen.
Er zijn: 8 reacties!
2015-12-21 21:49:00
Wat ik een beetje verbazend vind aan deze site - en aan die pseudo-wetenschappelijke "testjes" in de Libelle en de Viva en zo is dit: De teneur is dat de vrouw de standaard is, en dat de man minder goed is in... (vul maar een enorme waslijst aan dingen in). Altijd is wat een vrouw kan de norm, en de man is inferieur.
Dit ondanks de disclaimer bovenaan dat mannen en vrouwen gelijk zijn en gelijke rechten hebben. Ik neem ook aanstoot aan "de man is...", "de man zal...", enz. Ik ben een man, maar ik werk hard in het huishouden; ik ben niet bang om met vrouw en vrienden over mijn gevoelens te praten, en ik concurreer niet (nooit!) met andere mannen. Als iemand sneller, beter, sterker enz. is dan ik, dan hoop ik dat hij daar erg blij mee is, maar ik zal er geen seconde slaap over verliezen. Er zijn wel belangrijkere dingen om je over druk te maken. Ik neem aan dat er ook talloze vrouwen zullen zijn die zich niet herkennen in dergelijke stereotypering van hun geslacht. Ik ben erg benieuwd hoe u hierover denkt.
Reactie van een bezoeker van de site!
2016-01-21 11:11:00
Ik wil deze pagina niet vergelijken met de eenvoudige testjes uit de damesbladen, ik baseer mijn artikelen wel op wetenschappelijk onderzoek en serieuze publicaties. In bijvoorbeeld het boek "Wij zijn ons brein" doet hersenonderzoeker Dick Swaab wetenschappelijk onderzoek naar onder meer de verschillen in de hersenen tussen mannen en vrouwen. Maar ook geeft hij aan dat er door de invloed van meer of minder testosteron tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder, vrouwen met meer mannelijke eigenschappen en mannen met minder mannelijke eigenschappen kunnen ontstaan. Maar in de meeste gevallen zal het een typisch mannelijke vorm van bedrading of een typisch vrouwelijke vorm van bedrading in de hersenen opleveren. Dat er mannen zijn die anders zijn dan de gemiddelde man en dat er vrouwen zijn die anders zijn dan de gemiddelde man weet ik uit ervaring. Ik ben ook niet echt een gemiddelde man en een aantal van mijn ex partners waren ook niet (in karakter) een standaard vrouw. Toch gaan veel van de onderwerpen in bovenstaande artikelen op voor het grootste deel van de mannen en vrouwen. Ik hoop dat dit uw opmerking enigzins toelicht.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
2016-01-21 13:04:00
Ik vind dit een zeer verhelderend artikel, maar ik denk dat dit mee zal moeten evolueren met de tijd. Als ik mezelf zie als gepensioneerde en ik zie jonge mannen rondom mij, dan zit daar toch een enorm verschil. Zo zie ik ook dat vele mannen mettertijd zachter zijn geworden, ook meer willen genieten van hun recht om bij hun kinderen te zijn en huishoudelijke taken doen. En dat vrouwen evenzeer de minder vrouwelijke taken op zich nemen. De uitbouw van sociale contacten vind ik een zeer voornaam punt waar mannen mťťr tijd moeten aan kunnen besteden. Ik denk dat vrouwen en mannen meer naar elkaar toe groeien.
Maar op gebied van kleding in al zijn vormen , kleuren en fantasieŽn vertoeven vrouwen in een paradijs. Mode wordt altijd en overal met "vrouw" geassocieerd. Mannen zijn verplicht aan de zijlijn te staan kijken als tweederangsburger die moet tevreden zijn met een aalmoes. Zij worden geweerd van de vreugde, het genot en het fijne beleven die kleding kan geven. Er bestaan zelfs geen modetijdschriften voor mannen. Het zou fijn zijn je over dit onderwerp eens te verdiepen.
Reactie van een bezoeker van de site!
2016-02-18 14:33:00
Er zijn zeker verschillen tussen mannen en vrouwen. Het lijkt erop dat deze verschillen voor een belangrijk deel door omgevingsfactoren worden bepaald. Dat volgens de wetenschap de verschillen steeds kleiner worden. Of misschien beter gezegd, wordt interpretatie zoveel mogelijk vermeden waardoor blijkt dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Zie ook:
http://ashatenbroeke.nl/2014/06/26/het-mysterie-van-de-verdwenen-man-vrouwverschillen/
Dit is denk ik wel enige stof tot nadenken.
Reactie van een bezoeker van de site!
2016-05-05 21:51:00
Heel dat verschil is op leugen gebaseert, ik was vrouw en kon harder dan alle mannen rennen, ik was vrouw en was sterker dan alle mannen. Dus vanwaar dat mannen sterk en sneller dan vrouw is.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-05-10 01:29:00
Waarom zouden alleen vrouwen gebruik moeten maken van de kennis dat mannen eerder geneigd zijn tot een goed gesprek na sks? Deze tip geldt netzogoed voor mannen. Eerder kans op goede sks als je voordien de tijd neemt om goed te luisteren naar je vriendin/vrouw. It works both ways.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-05-10 09:26:00
Dat is waar, alleen moet (lichamelijke) intimiteit geen ruilmiddel zijn in een relatie. Ik heb zelf in een relatie meegemaakt dat lichamelijke intimiteit werd ingezet in de machtsstrijd en ik hoor het best wel vaker voorkomt. Wanneer een relatie zo ver is dat lichamelijke intimiteit (of alledaagse intimiteit of tonen van genegenheid) een ruilmiddel / machtsmiddel is geworden dan is het in mijn ogen tijd voor wat therapie, of er een punt achter zetten want dan is er van liefde en een gelijkwaardige relatie nog weinig over.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
2017-06-27 04:11:00
Volgens Desmond Morris heeft de vrouw zich ontwikkeld tot een uniek en buitengewoon wezen, iedere vrouw heeft een prachtig lichaam en de vrouw blijft dus vooralsnog een prachtig wezen. Volgens mij heeft hij last van het 'women are wonderful' effect, de derde golf feminisme of zijn smaaktolerantie staat op oneindig ten opzichte van vrouwen. Ik vraag mij af waarom een vrouw unieker of buitengewoner is dan een man, ander organisme of andere entiteit zelfs, want volgens mij is dat vanuit het (subjectieve) heterosksuele perspectief van de beste man. Alles is anders georganiseerd maar bestaat uit hetzelfde, we zijn allemaal uniek maar lijken wel op elkaar, dat iets 'unieker' is kun je vinden maar niet objectief bepalen denk ik. En als heterosksueel vind ik niet dat 'iedere vrouw een prachtig lichaam heeft' - want dan zou ik liegen. Ik ben niet zo kieskeurig dat ik alleen op modellen val of zo maar er zijn volgens mij echt wel grenzen. Ik bedoel heel dun, heel dik, heel misvormt, heel oud Ė om maar wat te noemen. Ik kan niet op een knopje drukken zodat ik alle vrouwen maar mooi vind. De persoon respecteer ik wel maar dat betekent niet dat ik het lichaam automatisch mooi moet gaan vinden. In relatie is het anders, dan speelt het innerlijke een veel grotere rol. Ik denk dat heel veel mannen en vrouwen (vooral singels) er zo over denken en daar eerlijk over (willen) zijn.
Reactie van een bezoeker van de site!
Reageren!

Last update: 17-09-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).