Verschil tussen man en vrouw volgend John Gray.

>mannen en vrouwen mars en venus Met het boek mannen komen van Mars en vrouwen van Venus uit 1992 is de Amerikaanse auteur en relatieadviseur John Gray wereldberoemd geworden. Het boek stelt dat de meest voorkomende relatieproblemen tussen mannen en vrouwen het resultaat zijn van fundamentele psychologische verschillen wat John Gray illustreert door middel van de metafoor: dat mannen en vrouwen van verschillende planeten komen, mannen van Mars en vrouwen van Venus. Van het boek zijn meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht en ik kreeg het van onze relatietherapeut te lezen toen ik met mijn eerste vrouw in relatietherapie was. Zij bladerede het even door en ik heb het van begin tot einde gelezen, voor mij was het een openbaring. Ik ging alles toepassen maar het hielp in onze relatieproblemen voor geen meter omdat onze problemen ergens anders op gebaseerd waren, wat ik later pas leerde. De vergelijking dat mannen en vrouwen van twee verschillende planeten komen is dan ook wat extreem, maar is wel een goede metafoor om aan te geven hoe groot de verschillen soms zijn. Ik heb de boeken nog steeds en ze geven de man een goed inzicht hoe de vrouw emotioneel in elkaar zit, met goede tips en advies, maar omgekeerd ook leert het vrouwen dat mannen anders denken en voelen. Inzicht in elkaar kan heel veel relatieproblemen voorkomen. In dit opzicht zijn de boeken van John Gray over Mars en Venus makkelijk en toegankelijk geschreven. Niet alles gaat op voor elke man en elke vrouw, maar door er samen over te praten kun je ontdekken wat er voor u en uw partner wel opgaat. De boeken zijn niet erg wetenschappelijk geschreven en daardoor voor een breed publiek geschikt. Wanneer u als man meer wilt begrijpen over het (in uw ogen) soms vreemde gedrag van uw vrouw en wanneer u als vrouw het (in uw ogen) soms vreemde gedrag van uw man beter wilt begrijpen, zijn dit heel geschikte boeken.

Verschillen tussen mannen en vrouwen volgens Mars en Venus.

Het verhaal van Mars en Venus komt er er op neer dat ooit mannen allemaal op de planeet Mars woonden en zo hun mannendingen deden, vrouwen woonden op de planeet Venus en zij deden dingen ook op hun eigen wijze. De mannen van de planeet Mars ontdekten de vrouwen op de planeet Venus en ze werden verliefd en vonden al gauw het ruimtereizen uit en vlogen naar Venus. Alles ging prima de liefde tussen de bewoners van Mars en Venus was prachtig en ze genoten van elkaars gezelschap. Ze begrepen dat ze verschillend waren omdat ze van verschillende planeten kwamen, maar ze vonden de verschillen ook mooi en jarenlang leefden ze samen in liefde en harmonie.

Toen besloten ze naar de aarde te vliegen en in het begin was alles prachtig mooi, maar helaas vergaten zowel de mannen als de vrouwen dat ze van verschillende planeten afkomstig waren en eigenlijk van elkaar verschilden. Vanaf dat moment was er strijd tussen man en vrouw. De woede en frustratie naar de andere sekse vond zijn oorsprong in het feit dat ze deze belangrijke waarheid vergeten waren en verwachten dat de ander meer op henzelf leek. Mannen eb vrouwen vielen in de valkuil van verlangen van de andere sekse dat ze 'willen wat wij willen' en 'voelen wat wij voelen'.

Mannen en vrouwen gaan er ten onrechte van uit dat wanneer onze partners van ons houden, ze op dezelfde wijze zullen reageren of gedragen zoals wij reageren en ons gedragen wanneer we van iemand houden. Helaas is dit een vragen om teleurstellingen en misverstanden. Mannen verwachten ten onrechte van vrouwen dat ze net zo denken, communiceren en reageren als mannen en vrouwen verwachten ten onrechte dat mannen op dezelfde wijze voelen, communiceren en reageren als vrouwen. Doordat we de verschillen tussen mannen en vrouwen niet willen of kunnen zien zijn onze relaties een en al wrevel en conflict. Wanneer we de verschillen onder ogen zien en er rekening mee houden, wordt de omgang met de andere sekse veel beter. Hiervoor gaan we terug naar de wijze waarop mannen leefden op de planeet Mars en vrouwen leefden op de planeet Venus. Door deze extreme vergelijking te trekken probeert John Gray de verschillen tussen mannen en vrouwen ook groter en duidelijker te maken.

Het leven op mars zat als volgt in elkaar, de mannen op Mars waren gesteld op macht, vakkundigheid, efficiency en prestatie. Ze deden altijd van alles om zich te bewijzen en hun macht en vaardigheden uit te breiden. Hun gevoel van eigenwaarde werd bepaald door het vermogen resultaten te behalen en een gevoel van voldoening werd bereikt door succes en prestaties. Het bereiken van een doel was van groot belang voor de mannen op Mars, want daardoor konden zij hun bekwaamheden tot uiting brengen waardoor zij zich tevreden konden voelen over zichzelf. De man op Mars moest het zelf doen en vroeg zeker geen hulp want zelfstandigheid was een symbool van efficiëntie, macht en bekwaamheid.

De vrouwen op Venus hadden totaal andere waarden, zij waardeerden liefde, communicatie, schoonheid en contact. Ze waren veel bezig met elkaar te steunen, te helpen en te koesteren. De vrouwen op Venus ontleenden hun gevoel van eigenwaarde aan hun gevoelens en de kwaliteit van hun vriendschappen. De vrouwen op Venus waren niet bijzonder geïnteresseerd in de constructie van wegen of gebouwen maar meer in de wil om in harmonie, gemeenschap en liefdevolle samenwerking met elkaar te leven. Relaties waren belangrijker dan werk en techniek. De wereld van Venus is in veel opzichten het tegenovergestelde van Mars.

Vrouwen zijn meer contactgericht dan doelgericht, Wanneer twee mannen van Mars gaan lunchen, dan is dat om een plan of zakelijk doel te bespreken, ze hebben iets op te lossen. Wanneer twee vrouwen van Venus een lunchafspraak hebben is dit een gelegenheid een vriendschap verder uit te bouwen of om steun te geven en te krijgen. Veel vrouwen kunnen in een restaurant heel openhartig en intiem praten, in tegenstelling tot de meeste mannen. Vrouwen van Venus hebben ook een goede intuïtie en ze bieden elkaar uit zichzelf en zonder te vragen hulp aan. Omdat het voor de vrouwen van Venus niet zo belangrijk is om je bekwaamheid te bewijzen, stoot je ook niemand voor het hoofd als je hulp aanbiedt en is het ook geen teken van zwakte wanneer je hulp nodig hebt.

Een man van Mars kan zich daarentegen beledigd voelen wanneer een vrouw van Venus hem raad geeft omdat hij het idee heeft dat ze denkt dat hij het niet zelf kan. Een vrouw is hier niet van bewust omdat het voor haar heel gewoon is om hulp aan te bieden. Zie hier een probleem dat erg vaak voorkomt, de vrouw geeft de man advies en wil hem helpen en de man vat dit op alsof hij tekortschiet en het zelf niet kan. De vrouw ziet het geven van advies en opbouwende kritiek als een daad van liefde. Wanneer een vrouw een man probeert te verbeteren krijgt hij het gevoel dat ze hem wil repareren, hij maakt eruit op dat hij het niet goed doet.

Op dezelfde wijze moet een man begrijpen waarin de vrouw van hem verschilt, anders gaat het andersom ook mis. Mannen moeten leren dat vrouwen over hun problemen praten om dichterbij te komen, en niet per se om een oplossing te vinden. Een veelvoorkomend probleem is dat de vrouw over de problemen van die dag wil praten en telkens onderbroken wordt door de man die met kant en klare oplossingen voor haar problemen komt. Hij begrijpt totaal niet waarom ze daar niet blij mee is. Mannen begrijpen niet dat ze alleen maar moeten luisteren en interesse moeten tonen, hierdoor zal de vrouw zich gehoord voelen en blij met de man zijn.

Mannen hebben ook de neiging om zich soms in hun hol terug te trekken en zichzelf even af te zonderen als ze problemen hebben die ze moeten oplossen. Mannen hebben deze drang tot afstand nemen instinctief, het is geen beslissing of keuze, het gebeurt gewoon. Vrouwen begrijpen dit gedrag niet goed en proberen het contact met de man weer te herstellen en hem uit zijn hol te halen en met hem over zijn problemen te praten. Ze begrijpt niet dat de man dit af en toe nodig heeft en dat hij vanzelf terugkomt wanneer hij er uit is. Dan is er niets meer aan de hand en kan de man gewoon weer contact maken. Veel vrouwen vatten dit afzonderen van de man echter op als afwijzing en moeten ook leren om de man gewoon even met rust te laten en er op te vertrouwen dat hij vanzelf weer uit het hol komt en dat alles dan weer goed is.


Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Het boek Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus is geloofwaardig door de vele voorbeelden van situaties en conversaties tussen man en vrouw. We communiceren anders en we gaan anders om met het geven en ontvangen van hulp en we hebben andere dingen nodig om ons geliefd te voelen. Zo hebben vrouwen veel meer behoefte aan zorgzaamheid, begrip en respect, terwijl mannen meer geven om vertrouwen, acceptatie en waardering. Andere interessante inzichten gaan bijvoorbeeld over timing, ruzie maken, afstand nemen, waardering en problemen oplossen. Gray weet scherp het verschil tussen man en vrouw te schetsen, dit te onderbouwen met voorbeelden en vervolgens simpele oplossingen te geven. Het blijkt dat het vaak de kleine dingen zijn die voor een groot verschil zorgen: net iets anders reageren, iets meer begrip tonen of je gevoelens opschrijven voor je ze met de ander deelt. John Gray maakt het heel concreet: wat gebeurt er bij de ander, waarom gebeurt dat en hoe kun je dit veranderen. Het boek mag dan inmiddels alweer 25 jaar geleden geschreven zijn maar de inzichten in het boek zijn nog steeds actueel.
kopen knop


Voorbij Mars en Venus, handvatten voor relaties in moderne, complexe tijden. Nooit eerder was de liefde zo ingewikkeld, nooit eerder was John Gray zo goed, met voorwoord van Goedele Liekens. Een kwart eeuw na het meesterwerk Mannen komen van mars, vrouwen komen van Venus zijn relaties enorm veranderd. Vrouwen zijn nauwelijks meer volledig financieel afhankelijk van mannen en moderne mannen schuwen een grote rol in de opvoeding en het huishouden niet. De grens tussen wat mannelijke en vrouwelijke eigenschappen zijn, vervagen. Wat doet deze veranderende dynamiek met onze communicatie? Wat gebeurt er met de aantrekkingskracht als we steeds meer op elkaar gaan lijken? En hoe herkennen singles hun zielsverwant in een gehaaste, veeleisende wereld vol opties? John Gray brengt met Voorbij Mars en Venus een nieuw standaardwerk voor hedendaagse relaties dat de komende decennia ons nieuwe handvatten geeft om elkaar niet alleen maar te horen maar vooral te begrijpen.
kopen knop


Mars wil seks, Venus wil romantiek een gids voor blijvende passie en romantiek. Volgens de auteur John Gray liggen liefde, seks en romantiek dicht bij elkaar. Alleen de volgorde van belangrijkheid wil bij mannen en vrouwen nog wel eens verschillen. Seks maakt de liefde in een man wakker en vrouwen hebben behoefte aan romantiek om zich bewust te worden van hun zin in sks. Met Mars wil sks, Venus wil romantiek heb je als (potentiële) partner een gids in handen voor duurzame romantiek en passie. Dr. John Gray wijst je de weg in de liefde langs dagelijkse signalen die duiden op zin, knuffeltips en liefdeslessen en de getijden van hartstocht.
kopen knop


Mars En Venus Voor Altijd Samen, blijvende Passie In Je Relatie. Persoonlijke behoeften en verantwoordelijkheid voor elkaar, die twee dingen stroken niet altijd in een relatie, al is er nog zoveel liefde. Het is onvermijdelijk dat geliefden elkaars behoeften uit het oog verliezen en elkaar kwetsen. Dat kan leiden tot discussie, negeren, ruzie en als het tegenzit een relatiebreuk. Om problemen op te lossen, zijn we al dan niet bewust geneigd te kijken hoe onze ouders handelden. Zij zijn of je het nu wil of niet een voorbeeld. Alleen de manier waarop hun generatie met liefdesperikelen omging, wijkt volkomen af van de huidige manier waarop wij in het leven staan. Mars & Venus voor altijd samen beantwoordt vragen die onze ouders niet kunnen beantwoorden. Bestsellerauteur Dr. John Gray wijst in een nieuwe richting waar aandacht is voor communicatie en emoties. Dat helpt om je relatie gezond te houden. Gewoon door te ontdekken waarom mannen tv willen kijken als ze thuiskomen en wat vrouwen verwachten van een goed gesprek.
kopen knop


Mars en Venus werken samen, de blinde vlekken bij mannen en vrouwen in de zakenwereld. Mannen en vrouwen hebben een verschillende manier van werken en begrijpen vaak de werkwijze van de ander niet. In Mars en Venus werken samen laten de auteurs zien hoe je samen kunt werken zonder de culturele en maatschappelijke eigenschappen te veranderen. Het erkennen en gebruiken van de verschillende werkwijzen kan ons veel opleveren. Door te begrijpen hoe de andere sekse denkt, communiceert en handelt, voorkom je verkeerde interpretaties of miscommunicatie op de werkvloer. Dit heeft gevolgen voor je carrière en werkplezier. Vrouwen nemen nu vaak een mannelijke werkwijze aan om verder te komen in hun carrière. In dit baanbrekende boek laten de auteurs zien dat de werkwijze van mannen en vrouwen elkaar juist perfect kunnen aanvullen zodat ze meer succes en voldoening op het werk vinden.
kopen knop


De Nieuwe Rollen Van Mars En Venus, Mannen Gaan Anders Om Met Stress, Carriere En Kinderen, Vrouwen Ook. Hormonen, je zult er maar last van hebben. Bestsellerauteur John Gray onderkent de invloeden van hormonen op het gedrag van mannen en vrouwen. Hij komt de bewoners van Mars en Venus te hulp met een theorie waarmee zij stress het hoofd kunnen bieden. Doordat het steeds gebruikelijker is dat zowel mannen als vrouwen buitenshuis werken, is soms bínnenshuis de balans zoek. Anders dan bij vorige generaties zijn man en vrouw nu beiden koortsachtig op zoek naar de juiste balans tussen werk en privé. Daar kan de relatie uiteraard ook onder lijden. Het is een hele kunst om te gaan met stress, en ook nog eens goed te reageren op onrust bij je partner. Gray identificeert onze stresshormonen: testosteron bij mannen, oxytocine bij vrouwen. Hij laat zien hoe verbluffend eenvoudig het is deze stoffen in ons lichaam te herstellen en op te bouwen. Een doeltreffende manier om ’s avonds na het werk ergernissen over de afwas of gebrek aan aandacht definitief achter je te laten.
kopen knop


Last update: 22-08-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).