De website heinpragt.com is al sinds 1994 een begrip op het internet en is door de jaren heen uitgegroeid naar meer dan 330 themapagina's en een paar duizend bezoekers per dag. De website heeft drie hoofdonderwerpen: mens, cultuur en techniek.

Verliefd

verliefd intiemDeze pagina gaat over verliefdheid, een bijzonder gevoel dat bijna iedereen wel eens ervaren heeft in zijn of haar leven. Verliefdheid is een gevoel dat mensen hebben wanneer ze een mogelijke liefdespartner leren kennen en het verrassende is dat vaak binnen een paar seconden kan toeslaan. Verliefdheid is een onbeschrijfelijk fijn gevoel, het voelt het alsof u op wolken loopt, overal kriebels heeft, nergens trek meer in heeft, moeite heeft zich te concentreren en de hele dag met de geliefde in gedachten loopt. Vaak gieren de geluks- en knuffelhormonen door het verliefde lijf waardoor men super veel energie krijgt en men in een gelukzalige toestand terechtkomt. Ook is er vaak een enorme behoefte om bij de andere persoon in de buurt te zijn en vaak is er ook al een groot lichamelijk verlangen. Een onmogelijke of onbeantwoorde verliefdheid kan echter ook wanhopige en heel vervelende gevoelens oproepen. De enige troost is dan dat het ook weer voorbij gaat, verliefdeheid is een tijdelijke toestand. Op deze pagina ga ik in op het bijzondere gevoel dat verliefdheid heet. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Waarom en hoe worden we verliefd?

Waarom worden we verliefd en nog belangrijker waarom net op die ene persoon? Verliefdheid kent vele symptomen waaronder trillende handen, stralende ogen, geen eetlust, vlinders in de buik, een bijna onbeperkte energie en een hevig verlangen om in de buurt van de andere persoon te zijn. Wanneer u verliefd bent leeft u in een soort waas, waarin u alleen nog maar aan die andere persoon kunt denken. U ziet de minder goede kanten van diegene waar u verliefd op bent niet meer en uw eigen humeur is vaak niet stuk te krijgen. Verliefdheid heeft dus eerder iets weg van een emotionele stoornis dan van een emotie.

Er is een theorie die veronderstelt dat zich in onze vroege jeugd een soort liefdesmal vormt in onze hersenen. Iemand die precies voldoet aan deze mal vinden we aantrekkelijk en dat vergroot de kans dat we op hem of haar verliefd worden. Deze liefdesmal zou worden bepaald door onze vroegste levenservaringen, het karakter van onze ouders en bijvoorbeeld de sfeer in huis. Dit is maar een theorie die voorspelt waarom we op de een vallen en niet op de ander, maar de liefdesmal is helaas grotendeels onbewust. Dit is ook de reden dat deze theorie zo moeilijk te toetsen is, het blijft dus een theoretische veronderstelling.

Een andere verklaring komt voort uit de menselijke genen. Wanneer we over een grote groep mensen kijken bestaat er redelijke eensgezindheid over wie er echt knap is en wie niet. Dat blijkt vooral te maken te hebben met symmetrie in het gezicht, en dat lijkt weer \ samen te hangen met gezondheid en een goed afweersysteem. Het lijkt dus of we op zoek zijn naar een set goede genen om goed nageslacht te \ kunnen produceren. We kunnen dus veronderstellen dat we gezonde mensen over het algemeen knapper en aantrekkelijker vinden. Ook zou het zo kunnen zijn dat de mens onbewust een partner zoekt die het beste bij zijn of haar eigen genen past, ook weer voor zo goed en sterk mogelijk nageslacht.

Verliefdheid is ook afhankelijk van de mate waarop u uw eigen aantrekkelijkheid en waarde inschat. De meeste mensen proberen de meest aantrekkelijke persoon te versieren, maar hoe aantrekkelijk men zelf is bepaald uiteindelijk wel wat bereikbaar is. Hoewel soms blijkt dat een bijzonder aantrekkelijk persoon toch voor een duidelijk onaantrekkelijkere partner kiest die een heel mooi karakter blijkt te hebben. Verliefdheid is dus niet alleen gebaseerd op uiterlijk, we kunnen ook verliefd worden op een heel mooi karakter. Een klassiek voorbeeld hiervan is het sprookje Belle en het Beest. Maar meestal moet er ook een zekere vorm van lichamelijke aantrekkingskracht zijn. Op dating sites sturen mensen wel eens een foto van 10 jaar geleden en hopen dat ander dan verliefd gaat worden op een mooi karakter. Men hoopt dan dat bij de eerste ontmoeting het uiterlijk er dan niet meer zo toe doet. Helaas voelt de ander zich meestal zo bedrogen dat deze truc meestal in het nadeel werkt.

Het blijkt ook belangrijk dat u zich open stelt voor verliefd zijn. Wanneer u graag verliefd wilt worden, dan zal dit ook sneller gebeuren. Maar meestal is verliefdheid is iets wat mensen zomaar overkomt, u kunt zonder dat u het zelf wilt van het ene op het andere moment volledig verliefd op iemand zijn. Het lijkt er op dat u er zelf geen invloed op uit kunt oefenen maar er is vastgesteld dat u uw emoties deels zelf kunt controleren. We kunnen bijvoorbeeld een verliefdheid in de kiem smoren door ieder contact te vermijden met verstand boven gevoel. Ik merkte zelf dat ik vaak na een verbroken relatie eerst moest helen voor ik weer verliefd kon worden, maar dit verschilt van mens tot mens.

Wat we wel weten is dat tijdens de verliefdheid erg veel hormonen worden aangemaakt die een bijzonder gelukzalig gevoel veroorzaken. Ik las ergens dat dit gebeurt om een wederzijdse fysieke toenadering makkelijke te maken door het natuurlijk afweer en terghoudendheid systeem te saboteren met veel fijne gevoelens. Een van die stoffen (fenylethylamine) is een zogenaamde oppepper waardoor u heel actief kunt worden. Ook worden er in grote hoeveelheden endorfine stoffen aangemaakt waardoor u bijzonder vrolijk en opgewekt gevoel krijgt. Deze endorfine stoffen veroorzaken een vorm van verslaving en dat is de reden waarom u iemand steeds wilt zien wanneer u verliefd bent. Nog een hormoon dat het lichaam tijdens een verliefdheid aanmaakt is amfetamine. Dit is vergelijkbaar met de drug speed, het zorgt ervoor dat u zich gelukkiger gaat voelen en dat uw hart sneller gaat kloppen. Ook maakt het lichaam dopamine aan dat op zijn beurt weer de aanmaak van de stof oxytocine stimuleert, ook wel een knuffelstof genoemd. Al met al is verliefdheid dus een complex chemisch proces.

Verliefdheid is tijdelijk, na verloop van tijd gaat het dopamine niveau bij verliefde mensen uit zichzelf weer omlaag en zal de verliefdheid ook minder worden. Wanneer alles goed gaat is de verliefdheid dan inmiddels overgegaan in houden van en daar zijn weer allemaal andere chemische stoffen bij betrokken. Meestal duurt de periode van verliefd zijn maximaal een jaar, verliefd zijn en houden van zijn dus twee heel verschillende dingen. Een veelgemaakte fout is dat iemand in de verliefdheidsfase al zegt "ik hou van jou". Vooral de iets nuchtere vrouwen kunnen hier nog al eens kribbig en nuchter op reageren.

Tweelingzielen of zielsmaatjes

Het enigszins naïeve verlangen naar die ene, de ware, die unieke prachtige persoon met wie men de ultieme en onvoorwaardelijke wederzijdse liefde kan delen is denk ik vrij universeel. In de spiritualiteit spreekt men wel van een tweelingziel waarbij iedereen iemand heeft die zelfs na eeuwen een keer samen komen en elkaar ontmoeten. Iemand die niet speciaal is om zijn of haar uiterlijk maar iemand waarmee men een ultieme innerlijke (emotionele) verbondenheid mee ervaart. Men voelt dat er op een heel diep niveau een verbinding is tussen zichzelf en de ander en het gevoel dat men ooit al één is geweest en dat men elkaar teruggevonden heeft. Men heeft het gevoel dat men echt op elkaar afgestemd is, op dezelfde golflengte zit en elkaar perfect aanvult in alles. Het is men op alle vlakken zoals verlangens, humor, zorgen, interesses, gevoelens en gedachten elkaar feilloos aanvoelt. Veel mensen ervaren dit gevoel als ze erg verliefd zijn, waarbij het een vertekend beeld kan zijn van de roze bril, maar soms ervaren mensen dit ook als de verliefdheid is overgegaan in ware liefde, dit is dan de echte tweelingziel. Maar tweelingzielen of zielemaatjes zijn niet noodzakelijk zielen die in een liefdesrelatie verbonden hoeven zijn, het kan ook om een puur platonische vriendschap gaan, waarbij het wel om een intens diepe vriendschap gaat.

Niet durven of kunnen zeggen dat u verliefd bent

Wat moet u doen als u verliefd bent op iemand en het eigenlijk niet durft te vertellen? Eerste moet u eens nagaan waarom u het niet durft te vertellen! Soms kan het zijn omdat u bang bent om afgewezen te worden, of omdat u bang bent dat de ander onbereikbaar is (gebrek aan eigenwaarde) of de angst om bijvoorbeeld de vriendschap of andere omgang die u heeft met de persoon waar u verliefd op bent te verliezen. Om dit te illustreren zal ik een waar gebeurd verhaal vertellen over mijzelf.

Toen ik vijftien jaar oud was kwam er een nieuw meisje op school dat op het meisjes pensionaat naast onze school zat. De eerste keer dat ik haar zag was ik over mijn oren verliefd, maar ik was ook jong en onzeker en had het gevoel dat dit meisje ver boven mijn bereik lag. In het schooljaar daarop kwam ik wel in contact met haar, we hadden soms lange gesprekken in de middagpauze en ik werd meer en meer verliefd op haar. Vanuit de angst om datgene wat we hadden niet te verliezen, durfde ik haar niet duidelijk te maken dat ik verliefd op haar was. Ik ging uit en werd ook verliefd op andere meisjes, ik had soms verkering maar de verliefdheid voor dit meisje bleef altijd aanwezig in mijn hoofd en in mijn hart en belemmerde mij ook om mijzelf helemaal over te geven aan een andere verliefdheid.

Deze situatie duurde jaren, tot we examen deden en ik wist dat ik haar nooit meer zou zien. Ik hoopte dat het gevoel over zou gaan maar dat gebeurde niet. Na een jaar besloot ik om haar op te zoeken. Ik had alle moed verzameld en ik zou haar vertellen dat ik al jaren verliefd op haar was. Helaas had zij op dat moment een vriend, maar toen we 's avonds alleen waren bekende ik toch dat ik al jaren verliefd op haar was. Ze reageerde dat ik dat zij ook vanaf het moment dat ze mij zag, verliefd op mij was geweest maar het ook niet had durven zeggen. Op dat moment realiseerde ik dat onze kans voorbij was en dat we al die jaren stiekem verliefd op elkaar geweest waren. Wanneer een van de twee de moed had gehad om het te zeggen hadden we een relatie kunnen krijgen en na een lang gesprek kwamen we tot de conclusie dat die kans nu voorbij was. Met een hele wijze levensles en een illusie armer ben ik weer naar huis gegaan.

Toch heeft deze situatie zich nog minstens drie keer opnieuw voorgedaan. Het heeft nog vele jaren daarna gekost om zelfvertrouwen op te bouwen en te leren dat ik gewoon tegen iemand kon zeggen dat ik verliefd was en dat de wereld gewoon doorgaat als de verliefdheid niet wederzijds is. Wanneer ik deze stap genomen had toen ik vijftien was had ik de kans gehad op een mooie relatie en wie weet wat dat gebracht zou hebben. Wanneer het niet wederzijds was geweest, had ik mijzelf de kans gegeven om mijn hart volledig open te stellen voor een andere relatie. In beide gevallen was ik beter af geweest door het te vertellen, maar dit is een les die ik pas veel later inzag.

Wanneer iemand verliefd is op een ander en deze persoon het niet durft te vertellen of niet kan uiten aan de ander spreken we soms van een stille verliefdheid. Hoewel dit voor het grootste deel voorkomt bij mensen zonder relatie, blijkt het ook binnen een relatie vaak voor te komen, ongeveer één op de tien mensen met een gebonden partners is in stilte verliefd op iemand anders. Vaak zijn mensen stiekem verliefd op personen die ze dagelijks van dichtbij meemaken, berucht is de verliefdheid van een leerling voor een onderwijzer, maar men kan ook verliefd zijn op een bekend persoon die onbereikbaar is. Maar vaak zijn het klasgenoten, onderwijzers, collega's, leidinggevenden, vrienden of, partners van vrienden. Wanneer we de cijfers uit onderzoeken bekijken zouden we kunnen concluderen dat we massaal in stilte verliefd zijn op iemand anders. Volgens een theorie van de Amerikaanse onderzoeker Roy Baumeister, zou iedereen graag een aantrekkelijke partner willen hebben maar in de praktijk blijkt meestal echter dat meest aantrekkelijke mensen elkaar uitzoeken voor een relatie. Hierdoor is er dus een grote groep mensen die genoegen neemt met minder maar wel een meer aantrekkelijke partner zouden willen hebben. Dit kan leiden tot een hopeloze of stille liefde. Vaak blijft de verliefdheid een stille verliefdheid omdat de persoon die de stille verliefdheid heeft denkt dat de stille liefde veel te hoog gegrepen is voor hem of haar.

Er zijn echter ook situaties waarin het bekennen dat u verliefd bent u in grote problemen kan brengen, bijvoorbeeld wanneer u verliefd bent op een leraar of therapeut. Dit komt vaak voor en ontstaat vaak uit een gevoel van aandacht en begrip op een moment dat u dit erg hard nodig heeft en deze persoon u deze aandacht en begrip geeft, In deze situaties is erg meestal geen kans op een relatie. Uit professioneel oogpunt kan de andere persoon dit ook niet maar is het wel vaak beter om het de ander duidelijk te maken om misverstanden te voorkomen. Dit doet u dan meer om uzelf een kans te geven om deze verliefdheid af te sluiten en uzelf weer de kans te geven uw hart open te stellen voor iemand die wel binnen uw bereik ligt. Hoe moeilijk het ook lijkt om een verliefdheid bewust op te offeren het is rationeel helaas vaak de beste oplossing voor uzelf. Door af te sluiten bent u weer in staat uw hart volledig te geven aan een ander, door vast te houden aan een onmogelijke verliefdheid, ontneemt u zichzelf die kans. Hier moet u maar aan vasthouden wanneer u deze moeilijke stap moet zetten.

Hoe kunt u verliefdheid stoppen?

Een vraag die mij regelmatig gesteld wordt is: "kan ik verliefdheid stoppen?". Dit is een heel lastige vraag, men kan verliefdheid niet uitzetten door een knopje om te draaien. Aangezien het lichaam op dat moment heerlijke verslavende stofjes aanmaakt, wil de geest de verliefdheid helemaal niet kwijt. Het is dus vrijwel net zo moeilijk van een ongewenste of onmogelijke verliefdheid af te komen als het stoppen met een andere verslaving (zoals roken). Om van verliefdheid af te komen zijn hier in ieder geval een aantal tips:

 • Probeer uzelf toe te spreken dat deze verliefdheid u alleen maar pijn gaat brengen wanneer uw gedachten weer afdwalen naar de persoon waar u verliefd op bent. Probeer de verliefde gedachten om te zetten in de harde werkelijkheid, confronteer uzelfd.
 • Zoek afleiding in andere dingen die niets met de persoon waar u verliefd op bent te maken hebben. Ga sporten, ga extra hard leren of zoek gezelschap van vrienden en vriendinnen op. Probeer de persoon uit uw gedachten te houden door met andere dingen bezig te zijn.
 • Probeer elk contact met de persoon waar u verliefd op bent te voorkomen. Dit kan moeilijk zijn wanneer u bij deze persoon op school zit of deze persoon een collega is maar probeer contact te vermijden.
 • Maak een lijstje van de minder leuke eigenschappen van de persoon waar u verliefd op bent en lees deze keer op keer. Bedenk desnoods wat negatieve eigenschappen, dingen die u echt irriteren of afstoten, die u aan de ander toekent.
 • U kunt zich de persoon waar u verliefd op bent ook voorstellen in situaties die niet zo smakelijk zijn, denk aan hoe deze persoon op de wc zit te stinken of onsmakelijk uit zijn of haar neus zit te eten, dit maakt hem of haar al iets minder leuk.

Wanneer u verliefd bent overheerst uw gevoel boven verstand. Wanneer u de verliefdheid echt wilt stoppen omdat het echt een onrealistische verliefdheid is moet u over schakelen van gevoel naar verstand. Dit kan heel moeilijk zijn omdat het gevoel erg kan overheersen en het de verliefdheid niet los wil laten. Probeer de feiten realistisch op een rij te zetten en uzelf echt te overtuigen dat er geen toekomst zit in deze verliefdheid, dat ze onmogelijk of zelfs verboden is. Doe uzelf dan niet meer pijn en probeer verder te gaan met uw leven. Wanneer het enigszins mogelijk is kunt u het beste elk contact verbreken ook al zal het de verliefdheid niet onmiddellijk stoppen zal het eenvoudiger zijn wanneer de verliefdheid niet meer telkens aangewakkerd wordt als u de ander tegenkomt of ziet. Probeer ook de persoon waar u verliefd op bent uit uw gedachten te verbannen en probeer afleiding te vinden waardoor u aan andere dingen moet denken. Heb verdriet en neem afscheid van uw verliefdheid, hoe fijn het gevoel ook is. Door bewust afscheid te nemen kunt u zich weer richten op uw toekomst. Ga dingen doen, zoek een nieuwe hobby of uitdaging, ga op een cursus of ga sporten. Door andere dingen te doen heeft u geen tijd om te denken aan de persoon waar u verliefd op bent. Ook kunt u steun zoeken bij iemand die u echt kunt vertrouwen die u kan helpen, of soms even boos kan toespreken, om uw verliefdheid te boven te komen. Probeer uzelf te overtuigen dat dat u het waard bent dat u de liefde zult vinden samen met iemand waarmee u ook een echt toekomst heeft, u bent het waard om een goede gelijkwaardige relatie te hebben en neem uzelf voor dat u niet genoegen met minder hoeft te nemen.

Sommige mensen zoeken snel een nieuwe verliefdheid om de oude te vergeten, dit lijkt erg veel op de methode van de rebound relatie. De term rebound gebruikt men als iemand na een lange relatie heel snel weer in een nieuwe relatie duikt. Linda de Mol gaf bijvoorbeeld in een openhartig interview na haar scheiding aan dat ze ervoor gekozen heeft de pijn te verdoven door ogenblikkelijk een andere relatie aan te gaan. Het wordt ook wel een tussenrelatie genoemd omdat het vaak geen lang leven beschoren is. De nieuwe partner is meestal het slachtoffer, deze denkt in een nieuwe relatie te stappen, maar uiteindelijk is het alleen een tijdelijke tussenrelatie.

Verliefd op een ander

Het komt vaker voor dan u denkt, u bent getrouwd of woont samen en hebben samen een huis en misschien zelfs kinderen. En plotseling duikt er iemand op, wie weet zelfs een oude liefde en u bent ineens tot over de oren verliefd. De aantrekkingskracht naar de ander lijkt enorm en u heeft een intens verlangen om de ander te zijn. Ondanks dat u een gelukkige relatie heeft spookt de ander ineens de hele dag door uw hoofd. U voelt zich herboren en barst ineens van de energie, u kunt de hele wereld aan, Dat gevoel is ineens terug en u wilt het eigenlijk niet meer kwijt. De kans is groot de uw oude relatie ineens saai en zonder veel passie overkomt en dat de zekerheden ineens heel beklemmend overkomen. Toch is dit niet vreemd, het kan iedereen overkomen, zelfs wanneer u denkt dat u een perfecte relatie heeft, onze hersenen en hormonen houden daar niet altijd rekening mee. Uiteindelijk gaat her er om wat u ermee doet. Op deze pagina ga ik verder in op verliefd zijn op een ander, vriendelijke groet Hein Pragt.

Zomaar verliefd op een ander?

Veel mensen denken dat men wanneer men in een goede relatie is, nooit meer verliefd op een ander kan worden. Dit is niet het geval, hoewel verliefdheid aangestuurd kan worden door er voor open te staan, kunnen onze hersenen dit toch omzeilen. Verliefdheid is een puur chemisch proces dat in een klein deel van onze hersenen plaatsvindt en daar hebben we geen controle over. We hebben wel controle over wat we er mee doen en dat is meestal niet veel. Ook ik ben in de eerste jaren van mijn huwelijk wel eens enorm verliefd geweest op een vrouw die een cursus gaf waar ik een week naar toe moest. Alles was klassieke verliefdheid, vlinders in de buik, telkens aan de andere persoon denken, genieten van haar bewegingen, uitdrukkingen en stem. Ik wist zeker dat ik er niets meer wou en kon doen, want ik was en ben zeer trouw. Na een week cursus was het voorbij en ging het leven gewoon door, toch weet ik nog goed hoe ik me toen voelde.

Wanneer het u overkomt voelt u zich vaak erg schuldig naar de vaste partner maar het fijne gevoel van verliefdheid overspoelt dit meestal wel. Er ontstaat vaak een innerlijk conflict want u wilt uw vaste relatie eigenlijk niet kwijt en zeker niet alles wat u samen opgebouwd heeft maar toch verlangd u naar de ander. Bedenk u dat deze verliefdheid ook kan ontstaan doordat een gebrek aan waardering, gebrek aan respect, gebrek aan liefde, iets missen in uw leven of de bevestiging dat u nog steeds de "moeite waard bent". Vaak zal deze verliefdheid een gevecht tussen gevoel en verstand worden en dat helder denken erg moeilijk is geworden. De kans dat u dan door de aandacht van de ander of door gevoelens van passie ontrouw bent aan uw vaste partner. Uit onderzoek blijkt helaas dat tenminste 50% van de mannen en tenminste 35% van de vrouwen wel eens een scheve schaats rijdt. Toch is het belangrijk om in deze situatie de ratio boven het gevoel te zetten, hoe moeilijk dit soms ook is met alle op hol geslagen hormonen. Bedenk dat u ook ooit eens tot over de oren verliefd was op uw huidige partner al lijkt elke nieuwe verliefdheid weer meer intens dan die ervoor. Vreemdgaan gaat in de meeste gevallen gewoon om lust en begeerte, u begeert iets wat u niet heeft.

Probeer na te denken wat u kwijtraakt wanneer uw overspel uitkomt en of dit het allemaal wel waard is. Wanneer de spanning van het overspel weg is heeft de ook de nieuwe relatie de kans op dezelfde situatie waar u nu in zit. Bedenk u dat relaties die beginnen met vreemdgaan ook vaak weer met opnieuw vreemdgaan eindigen. Wanneer u besluit om niet toe te geven aan deze verliefdheid kan het helpen om elk contact met de ander te vermijden. Wanneer u zich realiseert dat u iets mist in uw huidige relatie kunt u hier proberen aan te werken, soms is het ook een opluchting wanneer u de vaste partner kunt vertellen van uw plotselinge verliefdheid met de verzekering dat u hier niet aan wilt toegeven en dat de liefde voor de ander toch sterker is. In dit geval kunt u er samen aan werken en kan het de huidige relatie zelfs verbeteren. Verliefdheid is een tijdelijke vorm van niet rationeel kunnen zijn en dit kan helaas soms fatale gevolgen hebben voor uw vaste relatie en alles wat u samen opgebouwd heeft.

Bedenk wel, het is niet vreemd of onnatuurlijk, het kan ons allen wel eens overkomen. Meestal gaat de verliefdheid ook vanzelf weer over, het is vaak moeilijker wanneer de verliefdheid wederzijds is. Maar meestal gaat het gewoon weer over en hoeft u zich op geen enkele wijze schuldig te voelen wanneer u er verder niets mee gedaan heeft. De mens is helaas geen meester over zijn eigen brein en gevoelens, maar men hoeft er ook niet zomaar een toe te geven.

Verliefd op en gebonden partner

verboden liefdeIk heb met regelmaat verhalen gehoord van vrouwen die een relatie hebben hebben gehad met een gebonden of getrouwde man. Ik heb de indruk dat mannen vaker een buitenechtelijk relatie hebben dan vrouwen, maar wie weet heeft de emancipatie ook dit al ingehaald. Ik heb meerdere varianten van bijna hetzelfde verhaal meegemaakt bij vrouwen die ik gekend heb en die hun hart bij mij gelucht hebben. De eerste was een gescheiden vrouw die hopeloos verliefd was op een getrouwde man. Hij was het klassieke verhaal van een uitgeblust huwelijk zonder intimiteit en seks waarbij de man en vrouw bij elkaar bleven omdat ze samen een huis en een kinderen hadden. Jaren lang kwam hij langs bij zijn “minnares” wanneer hij weer behoefte had aan aandacht en lichamelijke intimiteit en telkens weer beloofde hij dat hij een punt achter zijn huwelijk zou zetten, maar telkens weer kwam het er weer niet van om heel veel verschillende redenen. Zij leefde met wanhoop en hoop en elke keer wanneer hij er was dan was ze hemels gelukkig om weer depressief te worden wanneer hij voor de zoveelste keer voor zijn vrouw en gezin koos. Wanneer ik haar zei dat hij haar gewoon aan het lijntje hield en dat het hem alleen maar om een wip buiten de deur te doen was, werd ze boos en zei ze dat hij wel de “liefde van haar leven” was. Zelfs toen een andere leuke man erg verliefd op haar was en ze een date zou hebben, kwam de minnaar een paar dagen van te voren weer in beeld en kapte ze de nieuwe liefde abrupt af. Deze keer zou hij zijn vrouw echt verlaten, maar helaas zijn we nu vele jaren verder en heeft hij de stap nooit durven of willen maken. Ik ben soms bang dat zij als minnares juist zijn huwelijk gered heeft, omdat hij buiten de deur wel aan zijn trekken kwam, was voor hem het liefdeloze huwelijk dragelijk. Veel vrouwen durven pas, nadat ze het echt opgegeven hebben, toe te geven dat ze eigenlijk vrij naïef geweest zijn, maar dat verliefdheid en hoop erg blind kunnen maken. En maar al te vaak zijn deze minaressen juist de redding van het huwelijk van de overspelige minaar geweest, zonder dat ze het zelf in de gaten hadden.

Het volgende verhaal gaat over een vrouw die getrouwd was en die verleid werd door de man van een bevriend echtpaar. Jarenlang hadden ze een geheime affaire en hij had, hoe raad u het al, een liefdeloos huwelijk zonder intimiteit. Na vele jaren wilde zij graag met haar minnaar verder en maakten ze samen plannen om beiden te gaan scheiden. Zij ging inderdaad scheiden en voor haar man en de kinderen was dat een hele vervelende zaak. Toen zij echter gescheiden was, kwam hij met telkens weer met verhalen waarom hij (nog) niet kon scheiden en wist hij het nog een paar jaar te rekken. Toch kwam hij wel veel vaker langs voor de broodnodige lichamelijk intimiteit en aandacht. Toen zijn vrouw eindelijk achter het jarenlange vreemdgaan kwam, was zijn relatie ook voorbij en trok hij eindelijk bij zijn minnares in. Ik denk dat hun relatie daarna aardig onder spanning stond omdat ze beiden de kunst van het stiekem vreemdgaan zo goed beheersten dat vertrouwden in elkaar wel een groot probleem werd. Ik heb ooit de uitspraak gedaan: “Een relatie die begint met bedrog, eindigt er ook vaak weer mee!”.

Geeft verliefdheid echt vleugels?

Wanneer men verliefd is lijkt alles vaak beter te gaan, volgens een bekende uitdrukking geeft de liefde u vleugels. Ik las een mooi voorbeeld, het record op de marathon heeft blijkbaar 23 jaar op naam gestaan van Gerard Nijboer die toen hij deze in 1980 liep en won, bekende dat het goed weer was en hij de wind in de rug had maar wat nog belangrijker was, hij was net zijn huidige vrouw tegengekomen. Door de verliefdheid was hij in staat om ineens uitzonderlijke prestaties te leveren, de verliefdheid gaf hem letterlijk vleugels. Wie op zoek gaat naar harde gegevens over stimulerende bijwerkingen van de menselijke verliefdheid merkt als snel dat de wetenschap zich er niet zo mee bezig heeft gehouden. Dat is ook niet zo verwonderlijk: verliefdheid is een eigenschap die moeilijk bij proefdieren is uit te testen en met levende mensen is het lastig experimenteren. En omdat de farmaceutische bedrijven er nog geen echt belangen in hebben ontbreekt zowel het geld als de motivatie voor onderzoek op dit gebied.

Toch is er wel een wetenschappelijke theorie over de biochemische grondslag van verliefdheid. Deze theorie spreekt zelfs over het chemische stofje van de liefde dat fenylethylamine heet wat onze hersenen kan aanmaken. Volgens deze theorie vormt fenylethylamine (afgekort PEA) de eerste schakel in een uitgebreid netwerk van chemische stoffen die het lichaam bij een hevige verliefdheid besturen. PEA zou het startsein geven voor de aanmaak van hormonen zoals dopamine, adrenaline en noradrenaline, die een sterk stimulerende effect hebben op de prestaties. Dat de liefde vleugels geeft, kan voorlopig nog niet door biologisch onderzoek worden gestaafd en voor het bestaan van stimulerende effecten van een verliefdheid ligt nog geen stevig wetenschappelijk bewijs op tafel. Maar of het nu een chemische reactie is of een psychologische reactie, één ding is duidelijk wanneer men verliefd is heeft men het gevoel dat men de hele wereld aan kan en is men vaak in staat om grote prestaties te verrichten.

Trekken tegenpolen elkaar aan?

Eerst wil ik even uitleggen wat een 'broodje aap verhaal' is, dit is een verhaal die mensen elkaar als waargebeurd doorvertellen. Maar vaak zijn deze verhalen verzonnen en grote onzin. Dat tegenpolen elkaar aantrekken is in veel opzichten een psychologisch broodje aap verhaal. U kunt geen blad openslaan of populaire liefdes comedy film bekijken of het gaat over hoe tegenpolen een onweerstaanbare aantrekkingskracht op elkaar hebben. En in de film leefden ze nog lang en gelukkig, maar hoe zit dat in de praktijk?

Pieternel Dijkstra is een psycholoog, onderzoeker en schrijver van meerdere succesvolle boeken. In het boek 99% liefde zet ze een belangrijke kanttekening bij het populaire idee van de succesvolle tegenpolen in de liefde. Tegenpolen kunnen wel aantrekkelijk zijn, maar voor een harmonieuze, langdurige relatie kun je beter een partner hebben die op je lijkt. De kans op conflicten en ergernissen is dan veel kleiner, bij tegenpolen is het in de verliefdheidsfase vaak nog wel aantrekkelijk maar na verloop van tijd leiden de verschillen vaak tot onbegrip, ergernis en ruzie. En veel wetenschappelijke onderzoeken geven Dijkstra gelijk, getrouwde mensen die op elkaar lijken, hebben bijvoorbeeld een stabieler en gelukkiger huwelijk, zo schrijven Scott Lilienfeld & co in hun boek 'de 50 grootste misvattingen in de psychologie'. Naast overeenkomsten in persoonlijkheid zijn ook overeenkomstige normen en waarden belangrijk, ontdekten wetenschappers. Wanneer partners op elkaar lijken dan heeft dit herkenning, zelfbevestiging en harmonie tot gevolg. De meeste partners langer bij elkaar zijn, hebben vaak veel overeenkomsten op achtergrond, IQ, meningen en persoonlijkheid.

Toch blijkt de tegenpolen die elkaar aantrekken mythe erg hardnekkig, ondanks enig bewijs gelooft maar liefst 77 procent van de studenten erin. Vaak denken mensen dat partners elkaar kunnen aanvullen en dat de verschillen elkaar dus zullen aanvullen. Het idee dat we iemand nodig hebben die ons aanvult is ook net zo hardnekkig. Omdat we in het dagelijks leven ook meer romantische verhalen over tegenpolen horen en zien is dat een reden dat de mythe hardnekkig in stand blijft. Het is een soort van opgedrongen ideaalbeeld. Het is dus geen wonder dat we hier zo sterk in blijven geloven. Maar als het er op aan komt doet de natuur vaak toch wel het werk, in de praktijk laat mensen zich toch leiden door gevoelens, chemie en aantrekkingskracht. Het wensenlijstje dat men vooraf had, doet er vaak niet meer zo toe als men hals over kop verliefd is geworden.

De chemie en evolutie achter partnerkeuze.

Volgens de meeste geloofsovertuigingen en volgens het geloof van de evolutie zijn we op aarde om onze genen door te geven, niets meer en niets minder. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen zitten er zowel bij mannen als vrouwen allerlei mechanismen ingebouwd die de partnerkeuze (lees de persoon waarmee we de genen gaan doorgeven) bepalen. Volgens de evolutie komt dat er voor mannen op neer dat ze een zo vruchtbaar mogelijke vrouw zoeken en vrouwen willen een man die vooral tijdens de kwetsbare zwangerschap en de zoogtijd na de bevalling, voor haar en het jong kan zorgen en hen kan beschermen. Vruchtbare vrouwen hebben het figuur van een zandloper (een verhouding van tien op zeven zou ideaal zijn) wat weer komt door de vrouwelijke hormonen. Maar zelfs de voorkeur voor blonde vrouwen is te verklaren uit het vruchtbaarheid principe, wanneer vrouwen ouder worden zal het haar ook donkerder worden. gezond lang blond haar is dus een teken van jeugdige gezondheid en dus vruchtbaarheid en mannen zoeken jonge en vruchtbare vrouwen.

De rol van de man bij een succesvolle voorplanting is in eerste instantie de bevruchting en het voorkomen dat een andere man hetzelfde probeert te doen. Daarna kan hij het voortplanten bevorderen door goed voor de vrouw te zorgen tijdens de zwangerschap en in de vrouw en het kind na de bevalling te beschermen. Vrouwen selecteren dus op goede genen en een goede beschermer, hiervoor is niet alleen uiterlijk belangrijk maar ook de status en positie binnen de groep. Zieke en zwakke mannen hadden en hebben geen hoge status of positie binnen de groep sinds de oertijd.

Ook in onze huidige samenleving is er nog een duidelijk (oer) verband tussen gezondheid, sociaal gedrag en dus kansen op de liefdesmarkt. De meeste vrouwen letten op kracht, conditie en op symmetrie van het lichaam van de man omdat bij een gezonde man het lichaam zich symmetrisch ontwikkelt. Een goede hoeveelheid van het mannelijke hormoon testosteron zorgt voor een goede verhouding heup-taille van ongeveer één op één en ook speelt geur een rol omdat mannen met veel testosteron feromonen afgeven waardoor vrouwen ze veel aantrekkelijker vinden.

Maar toch vallen vrouwen ook voor minde ideale mannen, dit is heel normaal omdat zowel mannen als vrouwen vaak een partner zoeken die binnen hun bereik ligt. Als je als man een zesje bent dan zal de ideale partner ook rond een zesje liggen, het is een zaak van vraag en aanbod in de natuur. Maar een minder aantrekkelijke man kan een gebrek aan een goed uiterlijk compenseren met geld, macht, status of intelligentie, want daarmee kan hij in deze tijd ook goed beschermen.

Vrouwen kunnen een gebrek aan lichamelijke tekenen van vruchtbaarheid niet compenseren met intelligentie en status, maar ze hebben wel de mogelijkheden om door middel van kleding, corrigerende lingerie en het kleuren van het haar, meer vruchtbaar en dus aantrekkelijker te lijken. Toch vinden mensen die niet aan het ideaal voldoen vaak een fijne en stabiele relatie, want ook het compromis zoeken zit ingebakken in onze natuur. Verliefdheid maakt blind zegt men een man met een zesje wordt verliefd op een vrouw met een zeven maar door de verliefdheidstofjes ziet hij haar als een perfecte tien. Dit is goed want ze zullen voor elkaar waarschijnlijk de beste keuze zijn. Vaak is het zo dat wanneer men een erg onaantrekkelijke partner ziet met een erg aantrekkelijke partner dat deze dan zeker iets te compenseren heeft in de vorm van goed kunnen beschermen of verzorgen of maatschappelijke status of geld.

Maar alles blijft maar theorie, aan liefde valt voor wetenschappers weinig eer te behalen. Liefde en verliefdheid zijn soms te grillig en onvoorspelbaar omdat biologie, evolutie, chemie, psychologie en cultuur allemaal een rol spelen. Ondanks dat we soms denken dat we er iets van begrijpen en er ook patronen te herkennen zijn blijft de liefde altijd een beetje een mysterie en soms is dat juist schitterend.

Verliefdheid of liefde en de top van de berg.

Wie herinnert zich niet het overweldigende gevoel van de eerste verliefdheid, het was waarschijnlijk erg overweldigen, u ging er helemaal in op en u stond er helemaal onbevangen in. Veel mensen zullen zich ook de eerste keer dat hun hart gebroken werd kunnen herinneren, de enorme pijn en wanhoop en het gevoel dat u enorm gekwetst was. Veel mensen ervaren dat het nooit meer zo mooi zal worden als die eerste verliefdheid. Ik zie ook mensen die een zekere gereserveerdheid ervaren als ze opnieuw verliefd worden. Uit angst voor pijn en verdriet houd men een zekere (emotionele) afstand want door uzelf niet afhankelijk te maken van de ander zorgt u er voor dat u ook niet erg gekwetst kunt worden. Wanneer we een beetje rondkijken op datingsites zien we de “waarschuwingen” duidelijk staan, mensen zijn onafhankelijk, hebben hun leven goed op orde en zoeken een maatje om het leven nog een beetje leuker te maken. Er zijn zelf mensen die als zo gereserveerd zijn dat ze een eventuele relatie al als bijna zakelijk benaderen met een eisen en wensenlijst.

Wanneer u zichzelf helemaal durft te geven in een relatie dan bent u in staat om naar de top van de berg te klimmen. De top van de berg staat in dit geval voor het totale en pure gevoel van verliefdheid of liefde. Helaas kunt u ook erg diep vallen wanneer u tot deze grote hoogte klimt en in een diep (emotioneel) dal vallen. Veel mensen die één of meerdere keren door dat dal gegaan zijn, worden uiteindelijk bang om de berg weer te beklimmen tot de top, met alle risico’s van dien. Ze blijven liever veilig ergens halverwege de berg hangen op een plek die zeker en comfortabel is maar niet te eng. Wanneer men dan valt, dan valt men niet zo diep is het gevoel dat hier dan achter zit. Maar door de angst om weer naar de top te klimmen ontzegt men zich ook weer de topervaring van een pure en totale verliefdheid of liefde.

Wanneer u bij uzelf deze angsten ontdekt en realiseert dat dit u belemmert om naar de top te klimmen, er helemaal voor te gaan en pure verliefdheid of liefde te ervaren is het belangrijk om bij uzelf te blijven. Confronteer uzelf met uw angsten en realiseer dat dit niet met de ander te maken heeft en niets over de ander zegt. De ander is ook geen helderziende die uw gevoelens en angsten zomaar kan doorzien en er goed mee om kan gaan. U kunt uw angsten overwinnen en zichzelf realiseren dat u zonder risico’s te nemen ook geen topervaringen kunt beleven. Door open over uw angsten en gevoelens te spreken en de ander deelgenoot te maken kunt u afrekenen met oud zeer en oude angsten en wanneer uw partner hetzelfde doet kun u samen uw weg naar de top afleggen. Door uw angsten te overwinnen en te laten varen en te accepteren dat u misschien weer diep kunt vallen bent u in staat om weer naar de symbolische top van de berg te klimmen en weer (samen) onbevangen en zonder voorbehoud van verliefdheid of liefde te genieten.

Verliefdheid en versieren

Wanneer je verliefd bent denk je de hele dag aan die ene persoon, dat is logisch, je vindt alles wat hij of zij doet geweldig. Van verliefdheid kun je heel vrolijk zijn, maar ook heel zenuwachtig, je krijgt een lekker kriebelgevoel in je lijf als je die persoon ziet wat men ook wel vlinders in de buik noemt, maar sommige mensen krijgen juist pijn in de buik. Je weet niet wat je zeggen moet, of je zegt juist heel veel om indruk te maken. Wanneer jet dit allemaal herkent dan ben je waarschijnlijk verliefd. En dan, het is leuk dat je verliefd bent maar nou die ander nog, hoe versier je iemand? Hier zijn enkele tips:

 • Zoek oogcontact;
 • Zorg dat je 'toevallig' in de buurt komt;
 • Maak een praatje, laat merken dat je geïnteresseerd bent;
 • Glimlach voor zover dat als niet vanzelf gaat;
 • Geef complimentjes;
 • Raak de ander per ongeluk aan;
 • Leer de ander beter kennen via MSN;
 • Vraag een vriend/vriendin om te polsen of het wederzijds is.

Wil je weten of het wederzijds is, vertrouw op je gevoel, vaak voel je wel aan of de ander ook belangstelling heeft. Stuur een sms'je of probeer er via MSN achter te komen, merk je dat de ander je ontloopt en niet reageert, dan is de kans groot dat het niet wederzijds is. Maar let wel op, sommige verliefde mensen gedragen zich juist een beetje afstandelijk en nors omdat ze zich niet goed raad weten met hun gevoel. Dit maakt het af en toe nog meer verwarrend, maar de beste wijze om er achter te komen of iemand ook verliefd is, is natuurlijk het gewoon te vragen, hoe moeilijk dat ook is. Denk daarbij dan aan, dat wat het antwoord ook gaat zijn u in ieder geval zekerheid zult hebben en niet geschoten, is altijd mis. Veel succes.

Leuke weetjes over verliefdheid.

Voor altijd verliefd?

De gangbare opvatting is dat verliefdheid hoogstens een tot anderhalf jaar kan duren om dan over te gaan in liefde. Het lichaam zou de verliefde toestand langzaam afbouwen, maar recent onderzoek toont aan dat dit lang niet altijd het geval is. De Amerikaanse psycholoog Arthur Aron en zijn collega's van Stony Brook University in New York hebben aangetoond dat in de hersenen van mensen die al twintig jaar of langer samen zijn en zeggen nog steeds verliefd te zijn, dezelfde gebieden nog steeds actief zijn als bij pas verliefden. Voor dit onderzoek scanden de psychologen de hersenen van mensen die gemiddeld twintig jaar samen waren en die zeiden dat ze nog steeds verliefd op elkaar waren. Ze keken daarbij naar een foto van hun geliefde en men kon zien dat hun hersenen op dezelfde wijze reageerden als mensen die pas verliefd waren, echter zonder de angst en stress van een nieuwe verliefdheid. Het is heel goed mogelijk dat één op de tien stellen zo lang verliefd kan blijven. Volgens de onderzoekers was al bekend wat de basisvoorwaarden zijn voor een langdurig goede relatie en een lange periode van verliefdheid en dat is: goede communicatie en geen grote problemen zoals armoede, oorlog, de dood van een kind of depressie. Voor een blijvend gelukkige relatie is echter nog meer nodig zoals partners die blij zijn met elkaars successen en dat ook vieren. Ook helpt het om samen nieuwe dingen te ondernemen. Als met al toch goed nieuws als u na jaren nog steeds het gevoel heeft verliefd te zijn, u bent een gelukkige uitzondering.

Angst en lichamelijke opwinding doet de kans op verliefdheid toenemen.

Een onderzoek toonde aan dat angst en lichamelijke opwinding in bredere zin de kans op verliefdheid doet toenemen. In Canada is er een ravijn met daarover een stabiele betonnen brug en een tweede wiebelige hangbrug van touwen en planken. Voor dit onderzoek werd bij beide bruggen een charmante dame gezet. Zij vroegen de mannen die net over de brug gekomen waren of ze bereid waren deel te nemen aan een klein onderzoekje. Dit dummy onderzoekje bestond uit het vertellen wat men zag op plaatjes. Na afloop kregen de mannen een briefje met het telefoonnummer van de dame met de mededeling dat ze altijd mochten bellen als ze nog iets over het onderzoek wilden weten. De uitkomst was erg leuk! Veel meer mannen die over de wiebelige brug waren gekomen gaven seksueel getinte antwoorden op de plaatjes maar wat nog veel opmerkelijker was dat veel meer mannen die over de wiebel brug gekomen waren ook daadwerkelijk telefonisch contact opnamen. De verklaring is dat de mannen op de wiebelige brug een bepaalt soort lichamelijke opwinding ervoeren die ze vervolgens onbewust foutief interpreteerden als ze de dame aan het eind van de brug zagen.

In Londen heeft met eind jaren negentig een groot experiment gedaan om achter het geheim van verliefdheid te komen. Zeventig hevig verliefde studenten lieten hun hersenactiviteit registreren terwijl ze afwisselend naar een foto van hun geliefde of een foto van een willekeurige medestudent keken. Het bleek dat hersengebieden die met geluksgevoel verbonden waren oplichten en andere gebieden die met een slechte stemming samenhangen, werden uitgeschakeld. Dit was vergelijkbaar met een persoon onder invloed van drugs.

Forum vragen over: 25 - Liefde  : Verliefdheid

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Een blauwtje lopen bij een weduwnaar(7 )2016-05-21 16:56:00
• Mijn obsesieve liefde voor de weduwnaar, ik ben hem voorgoed kwijt.(2 )2016-05-16 09:03:00
• Jongens probleem(1 )2015-05-26 20:17:00
• verliefd op een meisje dat een lief heeft(1 )2012-04-23 11:47:00
• Reacties op de pagina: Verliefdheid(11 )2012-04-22 19:39:00
• Wordt de kans op verliefd worden na je 50e kleiner?(5 )2012-04-10 17:08:00
• Verliefd op een meisje van de vakantie(1 )2012-03-20 17:53:00
• verliefdheid gaat te snel over(2 )2012-03-16 15:18:00
• Krijg er geen hoogte van.(1 )2012-03-01 13:38:00
• Een groot hart... Wat nu(1 )2012-02-03 15:48:00
• mij vrouw terugwinnen uit een verliefdheid naar een ander(4 )2012-01-18 10:29:00
• Verliefd zijn op 2 mannen(1 )2011-12-26 15:58:00
• Hoe te vragen / vertellen?(1 )2011-12-14 12:43:00
• Verliefd op collega(3 )2011-11-13 16:37:00
• Verliefd op een oudere man en weet niet of het wederzijds is ...(1 )2011-11-07 14:33:00
• Van verliefd naar hele goede vriendin(3 )2011-11-07 14:02:00
• Help ik ben verliefd zij ook denk ik maar weet het niet zeker en durf het niet te vragen(2 )2011-09-26 11:48:00
• Bloeit hier iets?(1 )2011-09-20 13:50:00
• verliefd op de juf van mijn kind en ben ook nog een vrouw(8 )2011-09-18 17:17:00
• Vrouwelijke Collega(7 )2011-09-15 14:24:00
• Zegt tegen zijn zus dat hij verliefd is op mij(1 )2011-09-06 14:25:00
• Verliefd op een vriendin(1 )2011-09-06 14:22:00
• Man maakt eerst avances en dan niks(3 )2011-07-09 14:51:00
• Een man is verliefd op mij maar ik niet op hem(2 )2011-06-26 01:33:00
• Als de dood voor exen(1 )2011-06-22 14:50:00
• Is hij het wel?(1 )2011-06-19 16:44:00
• Een tweede kans(1 )2011-06-09 18:47:00
• Verliefd op een gebonden iemand en een relatie hebben(1 )2011-05-25 09:16:00
• Zou deze man verliefd kunnen zijn?(2 )2011-05-19 16:40:00
• Ik ben als vrouw nooit verliefd geweest op een vrouw, nu opeens wel. Verwarrend, wat doen?(3 )2011-04-19 23:57:00
• kan liefde groeien(2 )2011-02-15 19:48:00
• Verliefd op mijn vriend!(2 )2011-02-14 20:01:00
• is dit nu echt mogelijk(1 )2011-01-20 23:56:00
• Toch verliefd maar is tegen over gesteld van mij ben 53 zij 35 alle twee gehuwd(2 )2010-12-22 21:31:00
• Obsessief verliefd, ik ben radeloos(1 )2010-12-14 23:01:00
• Vaak verliefd maar diegene nooit op mij wordt onzeker(1 )2010-12-14 15:31:00
• Verliefd.. Help me!(1 )2010-11-17 13:49:00
• bepaalde spanning...(1 )2010-11-09 15:36:00
• verliefd op een ander terwijl ik getrouwd ben met een ander(2 )2010-10-28 11:58:00
• Onzeker over zijn exen(1 )2010-09-13 00:08:00
• verliefd op mijn buurman(1 )2010-09-05 18:43:00
• voelt hij ook wat voor mij?(2 )2010-08-29 12:36:00
• persoon waar je op verliefd was terug opzoeken als je nu in relatie zit?(2 )2010-08-22 14:42:00
• Verliefd op een jongere vrouw(1 )2010-08-19 00:10:00
• verliefd op mij of niet?(2 )2010-06-17 17:11:00
• Al 1 jaar lang liefdesverdriet..HELP?(1 )2010-06-17 17:09:00
• verboden liefde en lust, het eeuwige dilemma(30 )2010-06-15 00:10:00
• Verliefd. Hij ook?(3 )2010-02-26 00:52:00
• wordt je gehoor beter als je verliefd bent?(1 )2010-02-14 23:36:00
• kans van slagen van een nieuwe (2e) relatie(2 )2010-01-13 10:11:00
• Verliefd op een vrouw, de ware is echter hetero(1 )2009-11-29 02:44:00
• Verliefd op een tv personage, hoe kom ik eraf(2 )2009-10-17 11:59:00
• verliefd op mijn baas(4 )2009-10-16 13:50:00
• ik ben verliefd geworden op een Israelier(1 )2009-10-13 20:25:00
• Geloof verschillen(2 )2009-10-09 00:49:00
• therapeute ontkent verliefdheid(1 )2009-09-29 19:57:00
• moet verliefdheid er in het begin al zijn of kan het groeien?(2 )2009-09-24 18:57:00
• Ik heb een relatie met een een man die een vriendin heeft....hoe vergeet ik hem....(3 )2009-09-15 15:58:00
• Ik ben verliefd, zij ook?(4 )2009-09-13 11:47:00
• Voelt hij iets voor me?(3 )2009-08-22 12:15:00
• internet liefde(1 )2009-08-03 14:54:00
• Voelt hij iets voor me?(1 )2009-07-29 09:46:00
• verliefd op buitelandse kotgenoot(1 )2009-06-09 18:56:00
• Ontoereikbare liefde?(1 )2009-06-03 11:16:00
• ben ik verliefd en is dit wederzijds???(2 )2009-05-12 18:39:00
• Verliefd zijn(2 )2009-04-29 22:55:00
• Wat moet ik doen met een verliefde vrouw(2 )2009-04-04 09:35:00
• man love man wederzijds??(3 )2009-03-25 00:31:00
• De klik en de onwetendheid(2 )2009-02-19 21:39:00
• Verliefdheid: kan dat groeien?(5 )2009-02-19 21:25:00
• mijn liefde(1 )2009-02-19 11:37:00
• liefde en onzekerheid(2 )2009-02-19 11:30:00
• Verliefd op oudere mannen, kan dat(3 )2009-02-07 23:15:00
• Verliefd op mijn leraar(70 )2009-02-02 20:30:00
• verliefd of aantrekkingskracht(1 )2008-11-23 18:32:00
• Hij zegt ik weet niet wat ik voor je voel(5 )2008-11-19 10:58:00
• Onmogelijke liefde(4 )2008-11-15 20:52:00
• Relatie maar wat moet ik nu doen?(1 )2008-10-25 21:46:00
• Al 4 jaar hopeloos verliefd(3 )2008-08-07 00:35:00
• Hoe weet ik wat hij voelt(5 )2008-07-21 21:23:00
• Kun je een man verliefd maken?(5 )2008-05-06 15:06:00
• Hoe weet ik nou of die verliefd op mij is?(2 )2008-05-04 14:38:00
• ik ben niet verliefd maar toch een relatie(121 )2008-04-25 10:48:00
• Verliefdheid op oudere leeftijd(8 )2008-04-22 08:54:00
• Is het liefde of is het gewoon aantrekkingskracht?(6 )2008-04-06 16:25:00
• Kan verliefdheid zomaar weg zijn(3 )2008-01-28 17:59:00
• Dom of gewoon?(6 )2008-01-28 17:53:00
• Gewoon iets vragen over verliefdheid(2 )2008-01-15 20:57:00
• Kan je liefdesverdriet hebben zonder dat je ooit een relatie hebt gehad met die persoon(6 )2008-01-06 16:28:00
• Kan verliefdheid ook binnen een half jaar al ophouden?(2 )2007-11-09 00:09:00

Laatste 10 reacties!

Kan verliefdheid ook binnen een half jaar al ophouden?
Beste Ilse,
Als je stil staat bij die gedachten doet het pijn, als ik je bericht lees houdt hij wel van je, een man is er eerlijk in; het wil zeggen dat hij van jou houdt en hij zich goed voelt bij jou. Probeer meer zaken samen te doen zoek een hobby dat jullie samen houdt iets dat jullie bijden leuk vinden of belangerijk vinden iets dat jullie samenbrengt. Als je getrouwd bent vraag hem je voor te stellen aan de vrouwen zijn vrienden dit creeër ook een band zo zijn jullie ook vaker samen... denk maar aan wat jullie samen kan brengen. Maar soms moet men mekaar ook wat tijd gunnen (een soort uitklep) dat er weer voor zorgt jullie dichter bijelkaar te brengen (een soort eerste ontmoeting)
Kan verliefdheid ook binnen een half jaar al ophouden?
Hoi Ilse, was vergeten toe te voegen dat verliefdheid niet permanent is maar na een tijd vervangen wordt door iets veel mooier en sterker "liefde". En wat nog mooier is dat je telkens verliefd kan worden op je partner door veel met elkaar bezig te zijn en mekaar nu en dan aantrekt door te flirten en jullie "eerste keer" nog eens na te spelen. Weet je wat ik onlangs las, dat een man terug verliefd wordt op zijn vrouw na een goede rustgevende intieme gemeenschap ;) hopelijk heb ik je hierbij geholpen grtz
Kan je liefdesverdriet hebben zonder dat je ooit een relatie hebt gehad met die persoon
ik denk dat je wel liefdesverdriet kan hebben zelfs als je geen verkeing met deze jongen hebt gehad.ik heb het zelf ook al voor gehad.hevig naar die jongen verlangen.en dan komt hij naar je toe kust je, vrijt met je en de volgende dag 'weet hij van niks meer'.en dat doet pijn want k hield van hem, heel veel. Ik heb echt dagen gehuild om hem, dus liefdesverdriet is er met of zónder verkering!
Gewoon iets vragen over verliefdheid
Ik kan je vraag niet helemaal volgen, kun je hem nog een keer stellen maar dan wat duidelijker?
Kan je liefdesverdriet hebben zonder dat je ooit een relatie hebt gehad met die persoon
als ik jouw verhaal zo lees, denk ik niet dat je zozeer verliefd(meer) bent, maar meer op het gevoel verliefd zijn. je bent niet zo heel verliefd als je in zijn buurt bent zeg je, maar vindt het ook niet leuk dat hij met een ander meisje is. Misschien wil je gewoon iemand in je leven hebben bij wie je het zelfde voelt als toen die 2 dagen en iemand die echt van jou is? Ben je misschien onbewust op zoek naar geborgenheid?
ben geen expert hoor, maar zo voelt het gewoon als ik je verhaaltje lees.
in ieder geval veel sterkte en om op je vraag antwoord te geven; ja ik geloof da je werkelijk liefdesverdriet kunt hebben om iemand terwijl je er geen relatie mee hebt gehad.
Dom of gewoon?
lieve Lisa,

het is niet belangrijk om een vriendje te hebben hoor. dat komt vanzelf wel met de tijd.
veel meisjes op jouw leeftijd denken dat het stoer is en willen er bij horen, maar het belangrijkste is dat mensen jou accepteren zoals jij bent en om wie je bent. en nietomdat je een vriendje hebt gehad of niet. geniet j bent nog jong en hebt nog alle tijd.... en de jongens komen vanzelf wel...
Gewoon iets vragen over verliefdheid
misschien als je hem verteld dat je verliefd op hem bent, dan hoor je vanzelf hoe leuk hij je wel of niet vindt. als hij ook verliefd op jou is kunnen jullie een leuke tijd hebben toch? doe rustig aan en doe geen onverstandige dingen.
Kan verliefdheid zomaar weg zijn
tja, verliefdheid kan inderdaad ineens overgaan. na een tijdje ineens inzien dat je die persoon toch niet zo leuk vindt als je dacht.
misschien speelt er ook een bepaalde bindingsangst mee? is het haar veel te snel gegaan allemaal en is ze nog niet toe aan een serieuze relatie?
of is ze verliefd geworden op iemand anders en durft ze het niet te vertellen?
er zijn vele senorio"s mogelijk...vraag het haar of schrijf haar een brief. misschien dat ze in een brief terug wel alles durft uit te leggen???
Kan verliefdheid zomaar weg zijn
Kan heel goed ineens. Dat heeft er soms helemaal niet mee te maken dat je elkaar niet leuk vind, maar meer dat het chemische proces in je lichaam ineens niet meer hetzelfde werkt! Ik heb het zelf ook meegemaakt: Hij melde dat hij toch niet meer verliefd was ondanks dat ik de perfecte vrouw was voor hem. Hij snapte er niks van, en ik al evenmin. Ik was er kapot van. Hoe kan hij nou niet meer verliefd zijn? Alles was toch perfect? Soms is het ondanks dat je niet wil gewoon het geval dat je niet meer verliefd bent. Dat kun je negeren, maar vertellen en er mee kappen is wel zo eerlijk. Maar echt, er komt iemand op je pad die wel echt veel voor je voelt en bij wie dat blijft. Dat duurt alleen soms even.
Is het liefde of is het gewoon aantrekkingskracht?
Hoi hoi Anne-Marie,

Een heel bekend verschijnsel bij mannen waarvan hun vrouw in verwachting is.
Heb het zelf namelijk al bij 2 mannen meegemaakt, die "achter me aanzaten" terwijl hun vrouw zwanger was.
Bij de 2 personen waar ik het bij meemaakte.. was het puur spanning zoeken die ze thuis op dat moment niet meer kregen.
Waarschijnlijk ook de hormonen bij mannen die dan op hol gaan.
Tja hoe kom je er achter.. als iemand echt, echt, achter je aanzit.. dan doet hij alles maar dan ook echt alles om bij je te kunnen zijn.
Dan gaat hij door het vuur voor je.
Dat voel je gelijk! Maar ik denk dat dit het verschijnsel is wat ik zelf mee heb gemaakt.
Nu is het gelukkig je type niet.. maar zorg dat je er niet verliefd op wordt, dan ben je er zelf de dupe van uiteindelijk!!

Weet niet of je er wat aan hebt.. maar een gedeelde ervaring is nooit weg ;)

Lieve groetjes Marieke
Last update: 12-11-2020


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).