Verboden liefde

Verboden liefde Op deze site staan onderaan de pagina over verliefdheid een aantal verhalen van meisjes die verliefd zijn / of waren op een leraar. Deze verliefdheid is niet verboden, het aangaan van een liefdesrelatie of het uitvoeren van intieme handelingen is verboden tussen leerlingen en onderwijzers of schoolpersoneel. Er zijn de laatste jaren al enkele veroordelingen geweest waarbij deze zaken speelden. Wanneer de leerling minderjarig is dan kan er sprake zijn van ontucht met minderjarigen maar ook bij meerderjarigen is het ook strafbaar zolang beiden nog op school zijn. Dit is geregeld in artikel 249 van het wetboek van strafrecht. Dit artikel stelt seksueel contact binnen een afhankelijkheidsrelatie strafbaar. Dit gaat ook op als het leeftijdsverschil tussen de leerling en de leraar klein is of beiden meerderjarig zijn. Scholen hebben zelfs een meld- en aangifteplicht, maar afgezien van de strafbaarheid is het ook ethisch en pedagogisch niet verantwoord. Hoe men het ook wendt of keert, het is een ongelijk­waardige relatie, er is sprake van een machts­verhouding. Toch kunnen jonge leerlingen extreem verliefd zijn op een docent en dit ook laten merken. Het is aan de docent om hier dan op een professionele wijze mee om te gaan. Vaak gaan deze verliefdheden vanzelf over, maar ze kunnen wederzijds wel tot problemen leiden. Soms kan het kind dat zich afgewezen voelt proberen wraak te nemen op de leraar, dit kan tot hele vervelende situaties leiden, meestal hebben scholen hier een protocol voor. In sommige gevallen zal de leerling zelfs de school moeten verlaten. Een liefdesverhouding tussen leerling en docent is dus bij voorbaat een verboden liefde in zowel strafrechtelijk als moreel opzicht.

Een andere vorm van verboden liefde is niet juridisch maar komt wel regelmatig voor. Wanneer twee liefdespartners uit verschillende maatschappelijke groepen komen die elkaar niet goed verdragen kan er ook sprake zijn van een verboden liefde. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de ene partner uit een andere etnische groep of ander geloof komt of wanneer één van de partners uit een gesloten en beschermde gemeenschap komt. Hier heb ik zelf een leermoment, toen ik een jaar of 20 was ging ik eens mee naar een ietwat vreemde discotheek omdat een vriend daar nog wat zaken moest doen. In deze discotheek kwamen veel mensen van het woonwagenkamp en dat wist ik ook. Mijn vriend kocht me een biertje en ging weg en ik zat aan de bar. Een tijdje later begon een vrouw met mij te praten en ik raakte in een goed gesprek met haar, Tot ik op de schouders getikt werd, mij omdraaide en het zwart voor mijn ogen werd, ik heb de klap niet zien aankomen. Ik kwam met een totaal bebloed gezicht bij in het toilet waar ze me aan het schoonspoelen waren. Ik werd netjes naar het ziekenhuis gereden en tijdens de rit kreeg ik te horen dat ik nooit meer mocht flirten met een vrouw van het kamp en dat ze me wisten te vinden wanneer ik aangifte zou doen. Ik had een behoorlijk snee in mijn wang en een gekneusd jukbeen en heb de klap nog wel een paar weken mogen voelen terwijl mijn wang alle kleuren van de regenboog heeft gehad. Ik heb geen aangifte gedaan en de les wel in mijn oren geknoopt. Dit was mijn eerste ervaring met moreel verboden liefdes.

Vroeger zei men: “twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen!” en dat gaf aan hoe men toen dacht over relaties tussen twee geloofsgemeenschappen. Sommige mensen voeren dan aan dat echte liefde alles overwint, maar het kan wel een zeer moeilijke weg zijn. Zeker wanneer er vanuit een cultuur nog sprake is van eerwraak, kan het zelfs een gevaarlijke situatie opleveren. In zekere mate heb ik dit in mijn puberteit ook meegemaakt, met regelmaat waren er vechtpartijen tussen jongens van verschillende dorpen die vonden dat wij van “hun” meisjes af moesten blijven. Maar ook nu nog komt het voor dat bij meer gesloten groepen mensen (bijvoorbeeld met een andere culturele achtergrond), de oudere broers hun zussen moeten of willen beschermen. Ik heb zelf meegemaakt dat deze beschrming met regelmaat met bedreigingen en fysiek geweld gepaard kunnen gaan. Ik heb zelf de indruk dat het binnen deze groepen of culturen makkelijker is voor een man om een vrouw met een andere achtergrond te trouwen dan voor een vrouw.

Ook op het werk kan er snel een onmogelijke of zelfs moreel verboden relatie ontstaan tussen partners die op verschillende niveaus werkzaam zijn binnen een organisatie. Zo heb ik zelf meegemaakt op een uitgeverij waar een intieme relatie tussen een directiesecretaris en een dame van de typekamer uitkwam en zij op staande voet ontslagen werd en hij er met een berisping afkwam. Na protest van de rest van het personeel zijn beiden gelijk gestraft maar het toont wel aan dat dit soort “verboden” relaties gevaarlijk kunnen zijn. Een van de directeuren zei ooit eens tegen mij: “er zijn hier meer mensen gemaakt dan dat er overleden zijn hoor!”, en toen ik dit niet wilde geloven nam hij me mee naar een plek waar ik uitzicht had op een paadje naar een leegstaand magazijn. Het aantal mannen en vrouwen dat er in de middagpauze naar dit magazijn sloop verbaasde mij toen een beetje en ook dit was een leerzaam moment voor mij. Verliefdheid kan inderdaad tot tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid leiden.


Gerelateerde pagina's


Last update: 21-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).