Tips voor een gelukkig relatie

liefde en relatie Wat is het geheim van een gelukkige relatie, welke gewoonten en eigenschappen van partners liggen hier aan ten grondslag en zijn deze gedragingen ook aan te leren? Een relatie kan heel leuk zijn en een gelukkige relatie heeft ook een positieve invloed op de algemene gezondheid. Het omgekeerde is echter ook waar, de negatieve gevolgen van liefdestress op de gezondheid zijn ook ernstig te noemen. Er is natuurlijk onderzoek naar gedaan, dit keer door Lachlan McWilliams en collega's die verbonden zijn aan de Acadia Universiteit in Canada. Ze onderzochten het liefdesleven van 5645 volwassenen tussen de 18 en 60 jaar en ontdekten een sterk verband tussen gevoelens van onzekerheid, zorgen en stress binnen een relatie en de kans op cardiovasculaire aandoeningen. Dit zijn kwalen die betrekkingen hebben op het bloedvatenstelsel zoals hersenbloedingen en hartaanvallen. De kans op deze kwalen zou voor mensen met relationele zorgen de helft hoger zijn dan voor mensen met geluk in de liefde. Ook hoort een hoge bloeddruk tot de risico's van een stressvolle liefdesrelatie en ook chronische pijnklachten. Dit bij elkaar is voldoende reden om extra kritisch te zijn naar disfunctionele relaties. Maar wie hierdoor afgeschrikt helemaal maar niet aan een relatie begint heeft ook een probleem omdat mensen die hechting helemaal uit de weg gaan een verhoogd risico op (hoofd)pijnklachten heeft. Hoe men het dus ook wend of keert, een gezonde gelukkige relatie lijkt nog steeds het beste voor de algemene gezondheid. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Tien tips voor een gelukkig relatie

1. Ga samen naar bed

Verliefde koppels gaan steevast op hetzelfde moment naar bed om te kunnen vrijen, waneeer de passie wat is geluwd, vergeten we dit eenvoudig ritueel maar al te vaak.

2. Ga op zoek naar gemeenschappelijke interesses

Sommige koppels komen er na een tijdje achter dat er weinig gemeenschappelijke interesses zijn, laat het zover niet komen en ga er tijdig naar op zoek. Dingen die u beiden leuk vindt moeten onderhouden blijven, al is het ook belangrijk om hier en daar uw eigen ding te kunnen behouden.

3. Hou elkaars hand vast

In plaats van achter of voor uw partner te lopen kunt u beter naast hem of haar lopen en bij voorkeur hand in hand. Zo blijft de ander fysiek nabij en schept dit de uitstraling van verbondenheid.

4. Vertrouw en vergeef

Beide principes zijn heel belangrijk, in plaats van koppig en wantrouwig te zijn moet u vertrouwen en vergeven waarmee u ersntige conflicten kunt verzachten.

5. Denk positief

Wie zich enkel richt op wat de partner negatief doet zal de relatie langzaam laten verstikken. Uw partner doet ongetwijfeld ook heel weel goed, richt uw aandacht daarop en accentueer nog meer het goede. Gelukkige koppels stimuleren dit ook bij elkaar.

6. Knuffel elkaar

Onze huid kan is ons grootste (liefdes) orgaan, knuffel elkaar als u elkaar ziet want stellen die dit doen, houden die gedachte als het ware levend.

7. Zeg voldoende "Ik hou van je"

Ik hou van je zijn een paar kleine woorden die elke dag wonderen kunnen verrichten en ze geven de partner vertrouwen, sterkte en rust.

8. Zeg altijd welterusten

Hoe boos of teleurgesteld u ook bent, een welgemeend welterusten toont de partner dat u nog steeds wil investeren. Een relatie blijft op die manier belangrijker dan welk conflict ook.

9. Dagelijkse telefoon

Laat wat van u horen tijdens de dag en laat merken dat u aan de ander denkt met een telefoontje, email of sms.

10. Wees fier

Bent u gelukkig, straalt u ook een zekere fierheid af, gelukkige koppels willen samen gezien worden en tonen dat ook met subtiele affectie. Een hand op een schouder, hand in hand, een streling op de rug, het zijn allemaal kleine intenties die tonen dat u bij elkaar hoort.


De vijf talen van de liefde

vijf talen van liefde Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde en volgens Gary Chapman zijn er vijf algemene "talen" van liefde. We kunnen onze liefde laten blijken: door het geven van het beste deel van onze tijd; door bemoedigende woorden; door cadeaus; door hulpvaardigheid; door lichamelijke aanraking. Een man heeft (bijvoorbeeld) wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een extra lekkere maaltijd hem wel goed zal doen. Een vrouw hunkert wellicht naar tijd die haar man voor haar neemt, maar hij denkt dat een bos bloemen haar zal doen opfleuren. Soms spreekt onze partner een taal die wij niet begrijpen. Als de éne huwelijkspartner zich uitdrukt in een 'taal' die de ander niet verstaat, komt de liefde niet over. Elk mens heeft een eerste liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat. Dit boek zal u laten zien hoe u de eerste liefdestaal van uw partner kunt herkennen en ontdekken. Breng al de vijf talen van liefde in praktijk en u kunt er zeker van zijn dat uw partner uw liefde voelt.

Liefdestaal 1: positieve woorden;
Liefdestaal 2: samen zijn;
Liefdestaal 3: cadeaus krijgen;
Liefdestaal 4: is dienen;
Liefdestaal 5: is het lichamelijk kontakt.

Het doel van het boekje is om de eigen moedertaal der liefde te ontdekken, wanneer men die nog niet gevonden zou hebben. Het boekje komt voort uit een christelijke, Amerikaanse bodem. Dat bepaalt veel van de inhoud. Toch staan er belangrijke adviezen in voor een brede groep van belangstellenden. Het is een boek, dat helpt om na te denken over je liefdesrelatie. Het geeft goede aanwijzingen om dat op aspecten te verbeteren; vooral in het laatste hoofdstuk staan veel oefeningen vermeld. Een boekje om door de partners in een relatie samen te gebruiken en te bespreken. Helder, concreet, veel voorbeelden en persoonlijk geschreven, soms wat te sentimenteel. Schrijver is hulpverlener en zijn kernvraag is: 'Hoe komt het toch, dat zo weinig echtparen het geheim gevonden hebben om de liefde na de trouwdag levend te houden?' Hij beschrijft uitvoerig en citeert ter verduidelijking veel uit zijn praktijk.

Klik hier om het boek te bekijken!

De zeven positieve houdingen in de liefde

zeven positieve houdingen John Gray beschrijf in zijn boeken zeven fundamentele emotionele behoeften of houdingen die essentieel zijn voor een liefdevolle relatie. Dit zijn liefde, zorg, begrip, respect, waardering, acceptatie en vertrouwen. Al deze emotionele behoeften zijn in meer of mindere mate maar wel in deze combinatie belangrijk voor de meeste mensen en zowel voor mannen als vrouwen. Het juist vervullen van deze behoeften zal positieve gevoelens zoals rust, geluk, tevredenheid en vertrouwen tot gevolg hebben en zal de partner in zijn of haar elementaire emotionele behoeften voorzien.

Liefde verbindt en verenigt, op emotioneel gebied wordt liefde geuit door middel van empathie en gevoelsverbondenheid en op lichamelijk gebied wordt liefde geuit door middel van aanraking. Zorgzaamheid is een uiting dat u de verantwoordelijkheid voelt voor de behoeften van de ander. Met een begripsvolle houding luistert u oprecht naar u partner en probeert u hem of haar echt te begrijpen. Door middel van respect erkent u zowel de waarde en het belang van partner. Waardering betekent de waarde van de inspanningen of het gedrag van de ander erkennen. Door middel van acceptatie kunt u aangeven dat uw partner de menselijke fouten vergeven worden zonder uzelf boven de ander te plaatsen. Door middel van vertrouwen erken u de positieve eigenschappen van de ander en geeft u aan de ander onvoorwaardelijk te steunen.

Wat is mijn visie op een goede gelukkige relatie.

Ik vroeg me vaak af waarom sommige stellen lang en gelukkig samen leven en andere stellen elkaar na een paar jaar stranden. Volgens mij zijn de drie basis pilaren onder een goede relatie: aandacht voor elkaar hebben, liefde uiten en seks. Deze drie componenten noem ik wel eens A.L.S. en deze drie delen hebben ook een duidelijke volgorde. De basis is aandacht aan elkaar schenken, wanneer dit er voldoende is dan is liefde uiten de volgende stap en de liefde bedrijven de ultieme stap. Dit zijn volgens mij de basis stappen naar een goede en gelukkige relatie.

Aandacht aan elkaar schenken

Al vanaf onze kindertijd hebben we behoefte aan aandacht. Kinderen leren al heel snel dat hun behoefte aan aandacht zowel op positieve wijze maar ook op negatieve wijze verkregen kan worden. De negatieve aandacht is niet zo bevredigend als positieve aandacht maar altijd nog beter dan geen enkele aandacht. Zo gaat het ook vaak in relaties. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, positieve aandacht dan wel te verstaan. Veel relaties waar geen oprechte aandacht meer is voor elkaar verstranden in het vragen van negatieve aandacht. Net zoals we in onze kindertijd geleerd hebben is dit in ieder geval aandacht, hoewel de bevrediging van korte duur is en het zeker niet de relatie zal verbeteren.

In deze drukke tijd waarin we alles willen en nergens meer tijd voor hebben is er vaak geen tijd meer voor oprechte aandacht voor elkaar. Een drukke baan, het huishouden, de kinderen onze sociale contacten zijn allemaal zaken die concurreren met de tijd die partners voor elkaar nemen. Wanneer dit doorschiet kunnen partners zelfs het gevoel krijgen dat ze helemaal langs elkaar heen leven. Wanneer er geen oprechte aandacht meer is voor elkaar of het veelgehoorde excuus van "ik zou wel willen wel maar er is gewoon geen tijd voor", dan wankelt vaak de basis pilaar van de relatie.

Vaak zullen ook de uitingen van liefde en de intimiteit hier erg onder lijden. Wanneer uw relatie gebrek aan uitingen van liefde en intimiteit heeft, kijk dan eens of de basis van oprechte aandacht voor elkaar hebben nog wel aanwezig is. Dit is de eerste stap die u kunt zetten wanneer uw relatie dreigt te verzanden. Oprechte aandacht voor elkaar betekent dat u de partner even belangrijker vindt dan alle andere dingen. Dit is goed voor het gevoel van tevredenheid, eigenwaarde en saamhorigheid. Het zorgt er voor dat partners zich verbonden en geborgen voelen. Zet de televisie en de computer eens uit, ga samen lekker ontspannen zitten en praat gewoon over alles wat u bezig houd. Luister oprecht en reageer niet te snel, sta open voor de ander en probeer positief te reageren.

Oprechte aandacht kan niet afgedwongen worden. Wanneer een van de beide partners onder protest gaat zitten met de woorden, "jij wilt praten, nou dan praten we" en dan demonstratief met de armen over elkaar een gesloten houding aanneemt, kan er geen sprake zijn van oprechte aandacht die tot positieve gevolgen kan leiden. Het is dan belangrijk om eerst tot een ontspannen sfeer te komen waarin beide partners oprecht open staan voor de ander zonder aanvallen of steken onder water. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is heeft afgedwongen aandacht alleen maar negatieve gevolgen. In dit geval is het raadzaam hulp in te roepen om te zorgen dat positieve communicatie weer mogelijk is. Dit is namelijk de basis van elke goede relatie. Zonder oprechte aandacht en goede communicatie is een goede relatie met aandacht, uitingen van liefde en intimiteit niet mogelijk.

Uiten van liefde

Het uiten van liefde is de tweede pilaar onder een goede relatie. Vaak is dit afhankelijk van de eerste pilaar, wanneer er onvoldoende aandacht is voor elkaar is het uiten van liefde vaak ook moeilijk. U kunt liefde uiten door lieve en warme dingen tegen je geliefde te zeggen en regelmatig te zeggen dat u van de ander houd. Het gaat dan wel om oprechte positieve opmerkingen zoals een compliment over iets dat de ander gedaan heeft of een compliment over de kleding of het uiterlijk van de ander. U kunt wel denken dat de ander wel weet dat u van hem of haar houd maar het blijft heel prettig om hier af en toe een bevestiging van te ontvangen.

U kunt ook liefde uiten door samen te zijn en door samen dingen te doen. Voorbeelden zijn: samen knus op de bank zitten, samen koffie drinken, samen winkelen, samen naar de film gaan, het maakt eigenlijk niet uit als het maar samen is. Een bosje bloemen of een spontaan cadeautje vooral wanneer er veel moeite voor gedaan is kan een heel mooie uiting van liefde zijn. Aanraking is ook een heel belangrijke uiting van liefde. Knuffelen, strelen, aaien, elkaar vasthouden, hand in hand lopen, omarmd lopen en kussen zijn heerlijke uitingen van liefde en genegenheid. Ook kunt u liefde uiten door dienstbaar te zijn, bijvoorbeeld een ontbijt op bed, spontaan even een lastig klusje voor iemand opknappen, zelfs de deur openhouden als ouderwetse gewoonte is een uiting van liefde en genegenheid.

Lichamelijke intimiteit

De eerste vraag die we kunnen stellen is of lichamelijke intimiteit een uiting van liefde is of puur een lichamelijk genot is. Volgens mij zijn beide vormen mogelijk zoals de vele dames van plezier de afgelopen eeuwen hebben bewezen. Het kan gebaseerd zijn op puur lichamelijk genot, dit weet ik uit eigen ervaring, maar desondanks moeten beide partners zich lichamelijk maar ook geestelijk een stukje bloot (kunnen) geven. Maar lichamelijke intimiteit op basis van liefde is vele malen prettiger en geestelijk veel meer bevredigend. Lichamelijke intimiteit is ook gezond, tijdens een vrijpartij komen er allerlei stofjes vrij in zowel het lichaam van de man als de vrouw. Deze stoffen zorgen er onder meer voor dat de partners zich verbonden voelen en ze hebben tevens een rustgevende werking. Ook worden endorfine stofjes aangemaakt die sterk pijnstillend werken en dankzij het stofje dopamine ontvangen we een prettig gevoel na de vrijpartij waardoor u zich vaak ook zeer rustig, ontspannen en voldaan voelt.

Maar wel het allerbelangrijkste is dat lichamelijke intimiteit zorgt voor het gevoel van verbondenheid, het is iets dat u beiden deelt en iets wat ook echt voor en van u beiden is. Het kan het toppunt van intimiteit zijn waarbij u de wereld om u heen even helemaal kunt vergeten en u helemaal op kunt gaan in de ander. Vooral voor mannen is het een manier om hun liefde te kunnen uiten en spanningen kwijt te raken. Het is dus tevens liefde uiten en zeker gebaseerd op aandacht voor de ander hebben en de tijd voor elkaar nemen. Een snelle wip is heel goed mogelijk maar is lang niet zo geestelijk bevredigend als een uitgebreide vrijpartij met veel liefde en aandacht voor elkaar. Ook is het zo dat wanneer de twee onderliggende pilaren (Aandacht en liefde uiten) niet in orde zijn dit vaak zijn weerslag heeft op het sexleven, het is dus belangrijk om de fundamenten van de relatie te bewaken en in stand te houden.


Gerelateerde pagina's


Last update: 21-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).