SeriŽle monogamie

Tegenwoordig is het redelijk normaal dat men meerdere liefdesrelaties heeft in dit leven, meestal niet tegelijkertijd maar na elkaar. Wanneer men meerdere keren na elkaar ťťn partner tegelijkertijd heeft noemen we dit seriŽle monogamie. Op jonge leeftijd is het vaak vrij gebruikelijk om meerder liefdesrelaties te hebben tot men "de ware" gevonden heeft. Maar ik geloof zelf niet in ťťn ware maar dat er meerdere personen zijn die aan "de ware" voldoen. Ik heb zelf vrij veel relaties gehad in dit leven, toen ik jong was en musicus had ik meerdere vriendinnen tegelijkertijd, maar die wisten allen dat ze niet exclusief waren en dat was omgekeerd meestal ook zo. Maar vanaf mijn twentigste heb ik nooit meer dan ťťn liefdespartner tegelijk gehad, vreemdgaan en overspel past niet in mijn levensinstelling. Maar ik heb wel meerdere liefdespartners na elkaar gehad en twee huwelijken. Hoewel mijn voorkeur was uitgegaan naar ťťn liefdespartner voor het leven, heeft dit niet zo mogen zijn. Toch heb ik, op een paar relaties na, geen spijt van alle liefdes die ik gedeeld heb in mijn leven. Deze pagina gaat over seriŽle monogamie. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Serieel monogaam

SeriŽle monogamie is niet typisch iets van deze tijd, in het verleden leefde men niet zo lang en overleden veel vrouwen nog in het kraambed waarna men om te kunnen overleven bijna verplicht was een nieuwe partner te zoeken. Het bekende kinderliedje "joepie joepie is gekomen, heeft mijn liefje weggehaald, maar ik zal er niet om treuren, gauw een ander weer gehaald." Hierbij is "joepie joepie" een verwijzing naar de dood, men moest niet te lang treuren en een nieuwe liefde zoeken.

Tegenwoordig is de houdbaarheid van relaties iets korter dan in de vorige eeuw waardoor statistisch gezien (CBS) een derde van de eerste huwelijken (en de helft van de tweede huwelijken) eindigt in een echtscheiding en hetzelfde gaat ongeveer op voor andere relatievormen. Het woord monogamie (monos = enkel, gamos = huwelijk) is het aangaan van een (huwelijks)relatie met ťťn liefdespartner, we spreken van seriŽle monogamie wanneer men meerdere keren na elkaar slecht ťťn liefdespartner tegelijk heeft. Wanneer we dit strikt bekijken is bijna iedereen serieel monogaam, tenzij men levenslang met de eerste liefde getrouwd is, wat ook in Nederland nog regelmatig voorkomt.

Veel mensen geloven nog in ťťn ware liefde en in veel sprookjes (en liefdesromans) kijkt men elkaar in de ogen en leefde men nog lang en gelukkig samen. Toch is de realiteit tegenwoordig anders, hoewel de meeste mensen het bij een paar langdurige liefdesrelaties houden. Het hebben van een liefdesrelatie is in de meeste gevallen gezelliger en zelfs gezonder dan een leven alleen. Desondanks is het in deze tijd ook vrij gewoon om alleen te leven, zich als alleenstaande prima te redden en niet afhankelijk te zijn van een liefdespartner. Veel mensen die zich alleen prima kunnen redden noemen zichzelf dan ook een "happy single".

SeriŽle monogamie heeft soms ook een negatieve klank wanneer het om mannen en vrouwen gaat die moeite hebben om zich te binden. Vaak vallen deze mensen ook van de ene relatie in de ander en hebben ze vaak ook geen moeite om weer een nieuwe liefdesrelatie te vinden. Ook is het vaak zo dat deze mensen niet zonder liefdesrelatie kunnen leven, vaak zijn deze mensen niet in staat tot echte emotionele intimiteit en zijn ze meer uit op lichamelijke intimiteit. Mijns inziens is seriŽle monogamie hier een symptoom en niet een oorzaak van deze levensstijl.

Ik heb zelf een redelijk scala aan liefdesrelaties gehad in mijn leven, ik ben twee keer langere tijd getrouwd geweest, ik heb samengewoond en latrelaties gehad, van elke relatie heb ik veel geleerd en het heeft mij ook vijf kinderen geschonken. Ik weet als geen ander dat relaties niet altijd eenvoudig zijn en dat men zich erg gelukkig moet prijzen met een wederzijdse liefde voor het leven. De ene mens heeft nou eenmaal meer geluk in de liefde dan een ander. Toch is de gemiddelde mens weer in staat om opnieuw verliefd te worden en een nieuwe liefdesrelatie te beginnen.

Hoewel ik zelf merk dat dit met het stijgen van de leeftijd wel iets minder snel gaat. Het is zo dat de gemiddelde mens niet graag te dicht bij een andere mens in de buurt komt, we hebben zo onze ingebouwde veilige zone waarbinnen vreemden mogen naderen. De natuur heeft verliefdheid bedacht om deze natuurlijke barriŤre van beide kanten te doorbreken om zo geslachtsgemeenschap en voortplanting mogelijk te maken. De chemische stofjes die bij verliefdheid vrijkomen hebben dus de functie om de afweer tegen een ander omlaag te brengen en het lichaam in een dermate prettige toestand te brengen dat men niet meer echt nuchter nadenkt. Hierdoor kijkt men ook met een roze bril en ziet men vaak ook de gebreken en minder mooie kanten van de liefdespartner niet.

Met het stijgen van de leeftijd en de meerdere liefdes en relatie ervaringen maken de barriŤre voor een nieuwe liefdesrelatie hoger waardoor verliefdheid een steeds grotere barriŤre moet overwinnen. Verliefd worden is niet iets dat we bewust kunnen sturen en het lijkt er dan op dat men kieskeuriger is geworden, en in zekere zin is dit ook zo. Ook dit is m.i. een vrij natuurlijke overlevingsstrategie die in onze hersenen ingebakken zit, hoewel het verlangen naar een liefdespartner en de intimiteit van een liefdesrelatie hier soms aardig tegenop vechten. Mijns inziens is seriŽle monogamie dus wel moeilijker met het stijgen van de leeftijd.

De keuze voor relatievormen is zeer groot tegenwoordig en mensen maken allerlei afspraken m.b.t. tot relaties, of men monogaam of polygaam wil zijn, of men een zogenaamde vrije relatie wil, waarbij men afspreekt dat men een vaste relatie heeft waarbij men elkaar seksueel vrij laat, mensen die een vaste relatie hebben en soms een parenclub bezoeken, ik probeer hier geen oordeel meer over te hebben. Ik heb het binnen mijn kennissenkring allemaal gezien en wanneer mensen met hun wijze van leven gelukkig zijn en een fijne relatie kunnen onderhouden, ben ik de laatste om dit te veroordelen. Desondanks blijft mijn voorkeur bij seriŽle monogamie.

Last update: 10-02-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).