De website heinpragt.com is al sinds 1994 een begrip op het internet en is door de jaren heen uitgegroeid naar meer dan 330 themapagina's en een paar duizend bezoekers per dag. De website heeft drie hoofdonderwerpen: mens, cultuur en techniek.

Relatieproblemen en liefde

ruzie en liefdeIn iedere relatie komen wel problemen voor en ik elke relatie is er wel eens ruzie en wrijving. Dit hoeft niet altijd tot relatieproblemen te leiden. Over het algemeen kunt u stellen dat we spreken van relatieproblemen als beide partners de problemen samen niet meer op kunnen lossen. Vaak blijft men in een kringetje (vicieuze cirkel ) rond draaien zonder dat men een oplossing ziet om hier uit te komen. Soms zijn de problemen terug te voeren op een gebrek aan praten en luisteren naar elkaar, soms ontstaan problemen door stress, druk van het huishouden en werk, moeilijkheden bij de opvoeding van de kinderen, vreemdgaan of problemen met de intimiteit. Ook kunnen verwachtingen en behoeften van beide partners uit elkaar zijn gegroeid zodat men elkaar niet meer goed begrijpt. Wanneer partners steeds minder met elkaar praten, verwijten toenemen en de afstand tussen de beide partners steeds groter wordt kan men spreken van een relatieprobleem. Mensen zijn nu eenmaal verschillend en ook partners groeien en veranderen tijdens de duur van de relatie. De een kan bijvoorbeeld iets meer zelfverzekerd worden een ander iets meer onzeker. In het begin van de relatie hebben partners nog een roze bril op waardoor ze als het ware blind zijn voor negatieve eigenschappen van hun partner die wanneer de roze bril verdwenen is tot grote irritaties en problemen kunnen leiden. Maar ook wat we in onze verledens hebben meegemaakt kan tot problemen in de relatie leiden. Een relatie is inderdaad een werkwoord, niets staat voor eeuwig vast, vaak moeten beide partners blijven werken aan zichzelf, elkaar en de relatie. Natuurlijk zijn er ook zaken zoals ontrouw en jaloezie die voor ernstige relatie problemen kunnen zorgen. Soms is het dan de vraag of een relatie nog te redden is, echter wanneer beide partners de wil en het doorzettingsvermogen hebben om er echt aan te werken, moet het wel lukken. Op deze pagina ga ik in op diverse vormen van relatieproblemen. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Niet altijd de schuld bij de ander leggen!

Vaak hoor ik dat mensen die relatieproblemen hebben deze problemen vrij eenzijdig toekennen of toewijzen aan de andere partner. Het komt over als, “aan mij mankeert weinig of niets, de ander is fout, ik ben slachtoffer de ander is de dader”. In de psychologie heet dit externaliseren, het zoeken van een oorzaak voor problemen buiten zichzelf. Wat hierbij nog een beetje extra bij kan helpen is dat voor mensen in populaire weekbladen of op Internet iets hebben gelezen over persoonlijkheidsstoornissen en dit dan maar op hun partner plakken. Wanneer men dit label eenmaal geplakt heeft, gaat men dan alle andere eigenschappen die bij dit label horen ook op iemand proberen te plakken en gaat men zoeken naar bevestiging. En dan is de conclusie snel getrokken, de partner is een narcist, een borderliner of een adhd'er. Het lijkt dan heel erg op zichzelf schoon praten en de eigen stoep schoonvegen. Wanneer er relatieproblemen zijn of een relatie niet lukt dan is dat in mijn ogen altijd een zaak van twee mensen. Maar helaas zal men maar al te vaak het gekwetste ego sussen met de schuld compleet bij de ander leggen. En wat daar natuurlijk heel goed bij past is een (vaak zelf opgeplakte) persoonlijkheidsstoornis van de ander.

Maar desondanks ken ik mensen met gedragsstoornissen die een hele goede relatie hebben omdat hun partners sterk zijn en weten hoe ze er mee om moeten gaan. Een relatie is altijd het werk van twee mensen en wanneer een relatie niet werkt dan is dat ook het werk van twee mensen die niet goed bij elkaar passen. En ook als er minder leuke dingen gebeurd zijn, dan nog is de aanleiding dezelfde relatie van twee mensen. Ik heb een man gekend met zogenaamd losse handjes, die later een relatie kreeg met iemand waarbij hij het niet hoefde te flikken omdat hij dan net zoveel tikken terug kreeg. Ondanks dat deze mensen een relatie hadden die beide kanten op zeer explosief was, was er wel een status quo en was het een langdurige relatie omdat ze aan elkaar gewaagd waren. Deze man zocht dus uiteindelijk een vrouw die tegen hem opgewassen was. Ik heb meerdere mensen gekend die een officiële gedragsstoornis hadden maar ook mensen die gewoon een paar erg slechte karaktereigenschappen hadden die zogenaamd niet geschikt waren voor een relatie. En toch heb ik veel van deze mensen later in een relatie gezien die goed functioneerde omdat de partner er goed mee om kon gaan. Een relatie is echt het werk van twee mensen!

Dit gedrag van zichzelf schoon praten komt niet alleen voor tijdens een relatie met problemen maar ook vaak nadat de relatie verbroken is. Vaak wil de zogenaamde goede partner met manipuleren het gekwetste ego sussen en soms met "verdeel en heers" de familie, vrienden en kennissenkring naar zichzelf toe trekken en vaak lukt dit ook nog. Helaas vallen deze mensen vaak keer op keer in dezelfde valkuil en het excuus is dan dat ze altijd foute partners aantrekken. Helaas is het zo dat wanneer men niet het eigen aandeel wil inzien men keer op keer in dezelfde valkuil blijft vallen. Wanneer men niet bereidt is om iets van de eigen fouten in te willen zien en iets te willen leren, dan blijft men ook elke persoonlijke groei blokkeren. En zolang men steun kan vinden in de slachtofferrol zullen veel mensen deze comfortabele positie van onschuldig slachtoffer niet willen verlaten.

Liefde en macht / machtsstrijd

liefde machtstrijdEen veel voorkomend probleem in relaties is de machtsstrijd, een relatie waarin liefde en respect plaats hebben gemaakt voor haat en strijd waarbij beide partners elkaar beschuldigen van al het onrecht dat de ander hen heeft aangedaan en verantwoordelijk stelt voor alles wat niet goed gaat in de relatie. De strijd kan gaan over grote maar ook heel kleine dingen, het huishouden, de verzorging en opvoeding van de kinderen, de hond of zelfs waar de vaas op tafel moet staan als men maar wat te strijden heeft. Een machtsstrijd kan jaren duren zonder ooit opgelost te worden maar zo wel een relatie tot een hel op aarde maken. Een relatie waarin partners een machtsstrijd met elkaar zijn aangegaan gaat zeker niet meer over houden van en respect hebben voor elkaar, door middel van de machtsstrijd verbergt men de eigen pijn door de strijd aan te gaan met de partner. Het is heel belangrijk om zich te realiseren dat er voor een machtsstrijd binnen een relatie twee personen nodig zijn.

Vroeger in het traditionele rolmodel was het duidelijk, de man wist wat het beste was, hij was de kostwinner en de baas in huis en het gezin. De laatste halve eeuw zijn wij geëvolueerd van dit klassieke rolpatroon naar een overlegmodel in relaties en mannen en vrouwen delen nu de macht in een relatie met als gevolg dat er soms een machtsstrijd ontstaat. En in de strijd tussen liefdespartners heeft meestal één partner de overhand wat tot een strijd kan leiden als de andere zich daarbij niet neer kan leggen wat op zich niet vreemd is. Bijna ieder mens wil graag controle hebben over het eigen leven en voor zichzelf bepalen en zeker niet onderdoen voor de ander. En zelfs mensen die hun conflicten niet herleiden naar een machtsstrijd zijn zien niet dat ze vaak onbewust de relatie naar hun hand te zetten.

Hoe ontstaat de machtsstrijd in een relatie? In het begin van een relatie hebben partners nog een roze bril op en zijn ze zeer inschikkelijk, maar na een tijd beginnen partners weer wat ruimte voor zichzelf op te eisen en kunnen kleine irritaties en ongenoegens die eerst niet echt belangrijk leken ineens erger worden. De strijd speelt zich altijd af rond huishouden, kinderen, werk en (het onthouden van) intimiteit. En partner gooien bewust maar ook onbewust alles in de strijd, van fysiek geweld tot verbaal geweld (schelden en intimideren) maar ook emotionele manipulatie (werken op schuldgevoel) worden als wapens in deze strijd (die niet te winnen is) gebruikt. In sommige gevallen zal men zelfs overspel of flirten gebruiken om de partner onzeker te maken en de controle in de relatie te heroveren. En de partner die in de relatie het onderspit moet delven probeert dit vaak te compenseren door zich bijvoorbeeld terug te trekken of bijvoorbeeld veel tijd in het werk, sport of een vereniging te steken waar hij of zij wel aandacht een waardering krijgt. Dit werkt vaak weer averechts voor de sfeer in de relatie waardoor men in een aflopende spiraal terecht zal komen die uiteindelijk een keer zal escaleren.

In een ruzie komt het er meestal op neer dat de ene partij aanvalt en dat de andere zich verdedigt waarbij die verdediging vaak een tegenaanval is die weer een verdediging opwekt waarin ook weer een tegenaanval ligt verborgen en zo gaat het maar door. De ene partner verwijt de ander en deze beschuldigt de ene weer en vice versa. De meeste mensen voelen zich echter geen aanvallers maar verdedigers en hebben daardoor ook het gevoel dat het de ander is die de ruzie veroorzaakt. Dat ze met hun verdediging ook vaak weer aanvallen zien ze niet waardoor een ruzie ook niet zal eindigen. De meeste mensen gaan er van uit dat een ruzie alleen kan eindigen wanneer één van beiden gelijk krijgt (wint). En zoals veel mannen al mogen hebben ervaren, zal een behaalde winst uiteindelijk weer betaald gezet worden met een lange bestraffing door de verliezer, vaak op het emotionele vlak maar ook door afstandelijkheid en het ontzeggen van intimiteit. Machtsstrijd eindigen dus niet oor overwinningen want niemand wil een verliezer zijn.

Onbewust weten veel vrouwen ook dat ze over een heel sterk wapen beschikken, dit wapen heet afwijzing van intimiteit. Doordat de behoefte aan lichamelijke intimiteit vaak van de man uitgaat en de vrouw de man af kan wijzen, hebben vrouwen in zekere zin een soort controle of macht over de man. Vooral wanneer de vrouw zich niet gewaardeerd of ondergeschikt voelt kan ze dit wapen bewust of onbewust zeer efficiënt inzetten. Veel vrouwen gebruiken het omdat ze diep in het hart boos op hem zijn, of verdrietig of geïrriteerd omdat hij iets gedaan heeft, of iets niet gedaan heeft. In het oude Griekenland hebben vrouwen volgens een overlevering zelfs een oorlog beëindig door hun mannen seks te onthouden, maar dit is slechts een fabel. Door de afwijzing kan de man weer reageren met afstandelijkheid en de oorzaak van het probleem alleen maar verergeren waardoor het steeds moeilijker zal worden om nog onbevangen van lichamelijke intimiteit te genieten. In dit opzicht treft het wapen ook diegene die het gebruikt omdat uiteindelijk elke vorm van intimiteit er onder zal gaan lijden.

Waarom gaan sommige stellen dan eindeloos door met ruzie maken terwijl een goed compromis, waarbij beide partijen wat inleveren een oplossing zou kunnen zijn? Dit komt meestal omdat de ruzie en machtsstrijd veroorzaakt wordt door een andere behoefte of gemis, zoals de behoefte om gehoord of gezien te worden, behoefte aan waardering of een gebrek aan eigenwaarde. Vaak is een beschuldigingen of een verwijt eigenlijk een vraag om aandacht voor een eigen probleem maar gaat dit in de vorm die de ander pijn doet waardoor men de onderliggende boodschap niet ziet. Want wie gekwetst is kan geen aandacht meer opbrengen voor de ander en wanneer mensen pijn ervaren dan vechten ze vaak terug door de ander ook pijn te doen. Eigenlijk is de machtsstrijd dus op te lossen door op zoek te gaan naar de onderliggende boodschap en het aanvaarden en respecteren van een soms totaal verschillende werkelijkheden van de ander. Vaak gaat het toch om aandacht, waardering en een gevoel van eigenwaarde, waarbij beide partners het gevoel moeten hebben dat ze evenveel ontvangen als dat ze geven. Maar dit kan heel moeilijk zijn en soms kan een goede therapeut helpen om deze onderliggende boodschappen te ontdekken en bespreekbaar te maken.

Vreemdgaan aan het einde van een relatie

Vreemdgaan aan het einde van een relatie is toch iets anders dan vreemdgaan tijdens een relatie en gewoon doorgaan. Ondanks dat ik me de laatste jaren best wel vaak boos uitgelaten heb over mensen die vreemdgaan en er ook geen enkele nuance in wilde zien, kom ik meer en meer tot het inzicht dat er inderdaad nuances zijn. Ik kreeg een tijdje terug een vraag om wat advies van een man die een ex partner had die overal zat te vertellen dat haar man vreemdgegaan was en vond dat ze volkomen gelijk had. Want wat was het geval, de man had na een maand alleen gezeten te hebben een zogenaamde “rebound” liefde gevonden, iemand die hem steunde in moeilijke tijden, die hem weer wat aandacht, liefde en intimiteit gaf, waar deze man snel voor gezwicht was. Voor de bijna ex vrouw was dit een teken dat hij echt niet terugkwam en die begon de echtscheiding nog meer te rekken met steeds weer herzieningen op het convenant waardoor de uitspraak maar steeds op zich liet wachten. Volgens de vrouw was de man na de uitspraak van de rechter pas een vrij man en als hij daarvoor een andere vrouw had, dan ging hij vreemd. Dus zij vond dat ze overal mocht vertellen dat hij vreemd ging en dat ze het al langer niet vertrouwde, waardoor zij in de “onschuldige” slachtofferrol kwam en de man in de “schuldige” positie.

Dit spel zie ik zo vaak gespeeld worden, ik heb het zelf ook meegemaakt, maanden (en vele revisies) later werd mij op mijn verjaardag het convenant voor de voeten gegooid met de opmerking: ”hier heb je de vrijheid!”. Maar dit klopt moreel en juridisch niet, echtelijke trouw staat niet in de wet, een buitenechtelijke relatie is geen wettelijk grond tot het verbreken van een huwelijk en strikt genomen is de eerste dag dat één van beide partners de echtelijke woning verlaat de eerst dag van de echtscheiding (zeker voor de alimentatie). Bovendien is iemand altijd al vrij om te doen wat hij of zij zelf wil, het is niet normaal en zeker niet goed als de partner gaat bepalen wat u wel of niet mag doen. De meeste mensen die trouw zijn, zijn dit namelijk uit eigen overtuiging (monogaam van binnen) en niet omdat de partner dat afdwingt. Maar wanneer de partner denkt dat ze de ander kan dwingen geen contact met een andere vrouw te hebben, dan is die invloed al wel op de dag dat de echtscheiding in gang gezet is over en is er dus zeker geen sprake van vreemdgaan als de ander al vrij snel een “rebound” relatie heeft. Maar het klinkt zo lekker als men de ex van zoiets kan beschuldigen en wat wraak kan nemen voor de pijn en spijt die men zelf voelt. En het is zeker makkelijker om zichzelf wijs te maken dat men zelf niet erg fout is geweest en de schuld toch het meest bij de ander lag. Dat maakt dat men zelf niet zo hoeft na te denken over de eigen fouten en gewoon verder kan gaan, dezelfde fouten keer op keer weer zal maken en telkens ligt het aan de ander. Kritisch naar zichzelf kijken en er van leren is toch moeilijker.

Zelfs wanneer de ander al (niet zo lang) een buitenechtelijke relatie had voordat hij of zij de echtscheiding inzet, is iets waar ik nu iets meer genuanceerd tegenaan kijk. Vaak was de relatie namelijk al een “point of no return” oftewel een punt voorbij waarbij de andere partner al afscheid genomen had van de relatie maar het nog niet durfde te zeggen. Het eerste initiatief nemen tot het verbreken van een relatie is natuurlijk een opgave waar men heel erg tegenop kan zien. Vaak is iemand in deze situatie al emotioneel alleen en staat men open voor liefde en aandacht die men thuis meestal al niet meer heeft. Een buitenechtelijke relatie kan dan net het steuntje in de rug zijn dat iemand nodig heeft om door te zetten, hoe zuur dat ook voor de ander is. Wanneer de ander nog wel hoop had, dan is een concurrent in de liefde natuurlijk het laatste waar hij of zij op zit te wachten en kan het de laatste hoop de grond in boren. Maar ik heb zelf geleerd dat de ander zoiets niet doet om u persoonlijk te kwetsen maar omdat de ander al eerder afscheid genomen heeft van de relatie dan uzelf. In dat opzicht is het dus een “reality check”, het zet u even met beide voeten op de grond en dwingt u om afscheid te nemen van wat uw graag wilde dat de relatie zou zijn, maar het helaas niet was. Vreemdgaan is niet netjes maar kort voor een echtscheiding en als reden voor een echtscheiding is het eerder een signaal dan een oorzaak, hoe pijnlijk het ook voor de ander kan zijn. Mijn ervaring is het ook dat het hierdoor ook makkelijker is om uiteindelijk zelf los te laten, er is geen stille hoop op hereniging.

Ik heb door de jaren dus geleerd dat er nuances bestaan in slachtoffer en dader bij vreemdgaan en zeker in echtscheidingen. De meeste mensen nemen de stap om een nieuwe liefde te vinden niet even zomaar en vaak is daar al vele jaren verdriet en ellende aan voorafgegaan. Heeft een vrouw die jarenlang elke discussie beëindigde met de zin: ”als het je niet bevalt dan zoek je toch een ander!”, nog recht van spreken als de man dat na de vijftigste keer aangehoord te hebben ook echt doet. Wanneer ze dan ineens aangeeft dat ze de scheiding niet wil, is dan de man de brute klootzak als hij voet bij stuk blijft houden en eindelijk eens doorzet. Als er dan ook nog een nieuwe liefde in het spel is dan is de vreemdgaan kaart ook nog goed uit te spelen. Meestal is het dan toch de ontroostbare vrouw die het slachtoffer is en de zogenaamd onnadenkende egoïstische man die als dader neergezet zal worden. Wanneer men het zelf meemaakt gaat men er ook genuanceerder over denken. Niet alles is zwart wit en men ziet alleen maar de gevolgen van een breuk tussen twee mensen maar zelden wat er zich al die jaren afgespeeld heeft. Ik ben zelf minder in rollen van slachtoffer en dader gaan denken, voor mijzelf maar ook zeker voor mijn omgeving. Soms ligt het (voor)oordeel iets te snel op de loer, het is altijd verstandig om beide kanten van een “verhaal” te bekijken, soms kunnen dingen iets meer genuanceerd liggen dan men denkt, ook als iemand een buitenechtelijk relatie heeft. Soms liggen de rollen van dader en slachtoffer helemaal anderom of zijn beide ex-partners zowel daders als slachtoffers, want soms liggen deze rollen erg dicht bij elkaar.

Liefde en relatietherapie

Relatietherapie en liefdeRelatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie die zich bezighoudt met problemen tussen partners in een relatie. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat de partners meestal samen in therapie komen. Uiteraard is het eng om een onbekend persoon te betrekken in uw persoonlijke problemen, maar meestal is een onafhankelijke deskundige een goede aanvulling op de gesprekken en conflicten die u heeft met uw partner. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met u naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Driekwart van alle relaties loopt op de klippen en veel mensen komen het zelfde conflicten in een volgende relatie weer tegen. Veel van deze relaties zouden gered kunnen worden wanneer partners eerder hulp (relatietherapie) ingeroepen hadden en niet gewacht hadden tot de meestal de vicieuze cirkel te ver uit de hand gelopen was. Hiermee zou heel veel echtscheidingsleed voorkomen kunnen worden.

Iedereen heeft in zijn of haar relatie te maken met spanningen en problemen, tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort dit bij een gezonde relatie. Wanneer de problemen ernstig zijn of lang duren dan kunnen ze blijvende schade aan een relatie toebrengen en kunnen partners in een vicieuze cirkel terechtkomen waar de enige uitgang het verbreken van de relatie lijkt. Wanneer u in een situatie zit waar u of een van u beiden denkt dat u er niet uitkomt, neem dan contact op met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar een goede relatietherapeut. Ook is vaak een wat meer laagdrempelige relatietherapie mogelijk via de ggz of het maatschappelijk werk. U hoeft zich niet te schamen, er zijn veel paren die waarschijnlijk met dezelfde problemen te maken hebben. Het is zeker geen nederlaag of een tekortkoming, het feit dat u hulp inroept is een verstandig besluit.

Wat maakt relaties (soms) zo moeilijk?

Wanneer de relatie begint is alles mooi en onder invloed van alle positieve hormonen en pretstofjes ziet u het leven door een roze bril. Het lijkt dat beide partners goed bij elkaar passen en er is veel hartstocht. Maar dan gaat na enige tijd de roze bril af en begint de werkelijkheid en blijkt een goede relatie toch iets complexer dan het op eerste gezicht leek. Een relatie is niet iets wat zomaar gezond blijft, er moet een goede balans zijn tussen 'geven' en 'nemen' en het allerbelangrijkste is om met elkaar te blijven praten. Maar soms lukt dat opeens niet meer zo goed en lijkt elk gesprek in een woordenwisseling te eindigen. Toch wilt u beiden weer gelukkig samen zijn, maar de vraag is 'hoe'.

U bent op de eerste plaats verschillend van uw partner, u komt uit verschillende gezinnen en families. Sommigen hebben een moeilijke jeugd achter de rug, en dragen allerlei meningen, visies, gedragspatronen, angsten mee. Dit heeft dikwijls onbewust een diepgaande invloed op je huidige relatie. Er zijn allerlei onderliggende tegenstrijdige verwachtingen en verlangens. Heel dikwijls wordt u aangetrokken tot bepaalde eigenschappen van uw partner, die later juist voor diepgaande problemen kunnen zorgen. U was bijvoorbeeld aangetrokken tot uw partner omdat deze stevig in zijn schoenen stond maar nu ervaart u hem als arrogant. U was aangetrokken door de losse levenshouding van uw partner maar nu zou graag willen dat hij of zij iets serieuzer was. Soms zou u uw partner willen veranderen, maar dat werkt helaas niet.

Er kunnen conflicten zijn over de huishoudelijke takenverdeling, over kinderen en opvoeding, over wat u had verwacht van de relatie en wat nu blijkbaar totaal anders blijkt te zijn. Een relatie kan ook onder druk komen te staan van een te jachtig leven, werkdruk, ziekte, teveel stress, tegenslagen en problemen in de opvoeding van de kinderen. Ook kan het niet meer aan elkaar toekomen en gebrek aan intimiteit een groot probleem zijn. Wanneer de irritatie toeneemt zijn beide partners ook niet meer in staat om op een open en eerlijk wijze met elkaar te communiceren. Een relatie draait dan uit op een gevecht om aandacht, tijd voor zichzelf en macht. Met vaak wat eenvoudige aanwijzingen kunnen partners weer op een pad komen waar ze samen vooruit werken in plaats van achteruit en kan de liefde, intimiteit en aandacht voor elkaar weer opbloeien waardoor een relatie ontstaan waarbij beide partners weer gelukkig kunnen zijn.

 

Forum vragen over: 25 - Liefde  : Relatieproblemen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Breuk in relatie na plots overlijden van ex vrouw(2 )2016-05-22 16:15:00
• Reacties op de pagina: Relatieproblemen(6 )2014-06-08 11:11:00
• Jezelf leren kennen door relatieproblemen!(1 )2013-02-14 16:50:00
• niet meer denken aan elkaar symptoon van houden van??(1 )2012-09-10 12:10:00
• Relatie niet belangrijk meer na overlijden dochter van vriend(1 )2011-09-20 14:07:00
• Hoe weet ik of ik hem kan vertrouwen?(4 )2011-09-06 13:44:00
• Mijn ex heeft het uitgemaakt omdat ze met zichzelf in de knoop zit(1 )2011-05-26 14:01:00
• Teleurstellingen(2 )2010-10-29 10:04:00
• mijn man krijgt een kind met een andere vrouw(4 )2010-05-20 19:31:00
• Film gekeken met een vriend, einde relatie?!(2 )2010-03-04 11:03:00
• wat moet ik doen...(1 )2009-12-07 23:55:00
• stiekem roken ea kleine dingen(1 )2009-10-27 22:40:00
• hij heeft een kinderwens, ik niet(1 )2009-07-29 09:37:00
• contact via datingsite terwijl we nog niet echt uit elkaar zijn(2 )2009-07-03 17:09:00
• Mijn vriend toont geen berouw na vreemdgaan en misbruik vertrouwen.(1 )2009-02-15 19:53:00
• Mijn relatie is niet zo als het hoort(5 )2008-12-22 19:33:00
• Ik vind het moeilijk om mijn partner mijn vertrouwen te geven, hoe kan ik dit veranderen?(2 )2008-10-23 21:17:00
• Hoe krijg ik het vertrouwen in hem weer terug?(14 )2008-04-17 20:46:00
• Er achter aan blijven hobbelen?(3 )2008-01-03 14:19:00

Laatste 10 reacties!

Er achter aan blijven hobbelen?
Wat bedoel je met dat je niet van hem af kom? Het is een moeilijke situatie, maar ik denk toch dat je duidelijk aan hem moet vertellen wat je wil, dat je wel iets vast wil, en niet aan het lijntje gehouden wil worden. Als hij dat absoluut niet wil zal ik hem eventjes los laten, al is het maar een paar weken en kijken hoe hij daar op reageerd. Waarschijnlijk als hij veel om je geeft gaat hij je missen en wil hij je terug bij hem. Wees duidelijk tegen hem en probeer rustig te praten. Misschien is hij bang als jullie een vaste relatie met elkaar nemen dat jullie elkaar dan heel veel gaan zien enz? Zeg tegen hem dat alles hetzelfde zal blijven maar dat jij graag wil dat jullie vaste verkering hebben omdat je niet zoals je zelf al zegt, erachter aan wil blijven hobbelen. Je kan niet eeuwig op hem wachten tot hij zichzelf wel oud genoeg vind, ik hoop voor je dat het lukt om met hem te praten en dat alles goed komt.

Groetjes.
Hoe krijg ik het vertrouwen in hem weer terug?
S, vertrouwen komt vanuit jezelf dat is iets wat je moet hebben en de andere partij moet jou het gevoel geven dat hij het vertrouwen waard is. Je kunt best achterdochtig blijven(en dat zul je ook zijn) maar het brengt je nergens. Vrijen moet spontaan gebeuren zonder dat daar andere gedachtes bijkomen en dat gaat moeizaam. Probeer niet alles te controleren wat hij doet een blik in de ogen zegt vaak veel meer. Ook ik ben herstellende van een relatie die mijn vrouw een jaar gehad heeft en ben er nog steeds kapot van. Het kost nu eenmaal tijd en het zal nooit meer worden zoals het was. Ik probeer het meer te zien als een nieuwe kans in een nieuwe relatie waar bij je meer open moet staan naar elkaars behoeftes, zorgen, frustraties etc. Ik weet niet of we het redden maar vind wel dat wanneer er nog steeds "een houden van is"het zeker loont om het echt te proberen. Dat je moeite hebt met vrijen begrijp ik, ik probeer het vooral als iets intiems te zijn dat je samen deelt en praat dus liever over vrijen of de liefde bedrijven.
JK
Hoe krijg ik het vertrouwen in hem weer terug?
ook mijn man heeft een liefdesaffaire gehad niet zo lang geleden. in het begin van dit jaar kwam ik erachter dat hij me al meer dan een half jaar lang bedrogen heeft.
hij heeft toch voor mij gekozen, niet vanwege de kinderen, maar ergens diep van binnen houdt hij toch nog van mij, anders was hij allang weggeweest. het vertrouwen was bij mij helemaal weg. dit heeft hij weer langzaam opgebouwd. hij was er thuis weer voor ons. maar het is bij mij nog niet helemaal 100% terug. sinds kort gaan we weer douchen samen en zitten we weer aan elkaar. ook vanochtend heb ik de liefde met hem bedreven. dit voelde bij mij weer goed omdat ik minder aan het voorval denk en leuke dromen weer heb. zelf ben ik ook veranderd. ben weer gaan werken en thuis is het veel leuker geworden juist omdat je je eigen leven naast het gezinsleven hebt.
geef het niet op en praat met elkaar. kijk wat je samen hebt en hebt meegemaakt in het verleden.ik heb heel veel gepraat over wat er gebeurd is en nu hebben we er een streep onder gezet en hebben we het er niet meer over. we kijken allebei nu naar de toekomst.
veel sterkte met alles en ik hoop voor je dat het goed komt.
as
Er achter aan blijven hobbelen?
Hoi. Je bent nog zo jong en je pint je nu al zo vast aan een persoon. Je moet hem los laten en je eigen weg gaan het is je eerste vriendje dus je hebt ook geen vergelijking. Het leven duurt nog lang genoeg om je te binden, ga eerst lekker genieten.

groetjes J
Er achter aan blijven hobbelen?
Ga eerst even rond kijken het is voor jullie nog te vroeg om te zeggen, je bent de ware, als dat echt zo is kom je toch wel weer bij elkaar terecht of komt in de toekomst met jullie ook wel goed.
als je echt even wat afstand wilt en hij ook dan kun je er even goed over nadenken en even rond kijken wat er nog meer is in het leven, niet dat je hier later spijt van krijgt. Daarom zeg ik ben je voor elkaar weggelegd dat komen jullie altijd wel weer bij elkaar terecht, misschien is het voor jullie nu een sleur en moet je even op adem komen. Gun elkaar die ruimte en rust
sterkte
Ik vind het moeilijk om mijn partner mijn vertrouwen te geven, hoe kan ik dit veranderen?
ik weet als geen ander hoe je je voelt. Maar ik weet ook als geen ander dat het je niets positiefs brengt je huidige partner het leven zuur te maken voor de fouten die de vorige heeft begaan. Mensen maken fouten en je moet in jezelf geloven dat je sterk genoeg bent om hiermee om te gaan als dat nodig is. Kwetsbaar zijn is een kracht, geen zwakte. Als je in je eigen kracht gelooft kan je de angst los laten en genieten van wat je nu hebt. Er is geen garantie dat het niet gebeurt in de toekomst en vragen naar bevestigingen gaan je geen zekerheid geven. De enige zekerheid die je hebt is de kracht in jezelf. Kijk naar wat je vandaag hebt, zoek iets positiefs iedere dag en ben daar dankbaar voor. Besteed de energie die je nu verspilt aan angst voor gekwetst te zijn eerder in het genieten van een nieuwe relatie. Positieve energie geeft meer kans op een succesvolle relatie.
Mijn relatie is niet zo als het hoort
Beste Otto,
Ik heb een simpel antwoord maar besef dat het gaan doen heel moeilijk is. Je zou in therapie kunnen om al die nare dingen uit je verleden te verwerken. Zolas je al zei het ligt niet bij de nader maar voor een groot gedeelte bij jou. Ik ben nu ruim twee jaar gescheiden en heb het afgelopen jaar heel veel in mezelf geinvesteerd door in therapie te gaan. Ik heb gekozen voor iemand die een regressietherapie doet. Maar er zijn vele vormen die je kunnen helpen. Blijf er niet mee zitten. Je kunt ook het boek ik ebn ok jij bent oke van Thomas Moore lezen.
Succes de weg naar geluk is in het begint moeilijk maar het word steeds mooier en makkelijker
Anoniem
Mijn relatie is niet zo als het hoort
Otto, Ikzelf ben jarenlang bedrogen door mijn vrouw, toen het uitkwam klapte ik volledig in elkaar, kon me iets ergers overkomen?? Nee...het is niet onder woorden te brengen, met geen pen! Wel is alles, maar dan ook alles eruit gekomen...ieder detail, ik wilde en moest het weten om het te kunnen verwerken.
Ik kan je maar een advies geven, uit je!!! Gooi alles eruit, praat erover...veel, heel veel. Ik schrijf van me af, wil er een boek van maken en anderen de ogen openen, waarschuwen, heel goed waarschuwen! Wanneer de wederzijdse liefde er van jullie beiden is dan pas kun je je uiten, maar doe het, desnoods jank je het eruit maar doe het!!!!

Ik wens je veel kracht toe maar kerel....doe het!!!
Ik vind het moeilijk om mijn partner mijn vertrouwen te geven, hoe kan ik dit veranderen?
Vraag je huidige partner eens om te lezen wat iemand meemaakt die bedrogen is, wellicht helpt jullie dat. Wanneer hij er open voor staat dan zal hij het moeten kunnen accepteren dat je iets hebt meegemaakt wat je in het diepst van je ziel heeft geraakt en dat het een hele normale lichamelijke reactie is, de tijd nodig heeft. Print voor jezelf belangrijke dingen uit die je vind, laat het lezen en vraag daarna in alle rust of hij je nu beter begrijpt. Is de liefde goed...dan zal hij je die tijd geven!

Veel sterkte
Hoe krijg ik het vertrouwen in hem weer terug?
ik heb het zelfde probleem mijn man is verliefd op een ander hij zegt dat hij voor mij heeft gekozen.maar het vertrouwen is weg ik wil mijn huwelijk niet op geven en hij ook niet maar weet niet zo goed hoe ik weer het vertrouwen terug moet krijgen. we werken er aan maar het is moeilijk al is ons intieme leven er wel beter van geworden.gr c
Last update: 04-06-2020


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).