Onmogelijke liefde

hein pragt pasfoto In het klassieke liefdesverhaal kijken de geliefden elkaar in de ogen, ze lopen samen hand in hand richting te horizon, beminnen ze elkaar hartstochtelijk en ze leefden nog lang en gelukkig. Helaas is de realiteit iets weerbarstiger, veel liefdesrelaties gaan door in een lang en gelukkig relatie, maar al te vaak loopt het ook niet zo goed of voor één of beide liefdespartners. Soms is een liefdesrelatie onmogelijk door culturele verschillen, leeftijdverschil, verschillen in maatschappelijke status, verschil in religie of gebonden zijn, maar ook komt het regelmatig voor dat één van de partners niet met de beste bedoelingen in een liefdesrelatie stapt en de ander totaal misleid of zelfs misbruikt. Op deze site kunt u ook veel lezen over de problemen die diverse gedragsstoornissen kunnen hebben op liefdesrelaties waarbij het vaak lijkt of een goede relatie ook onmogelijk is. Ik heb zelf ook het nodige meegemaakt in de liefde, ik heb er wel iets aan overgehouden en noem het meestal maar mijn leermomentjes maar ik heb ook de nodige verhalen gehoord van zowel mannen als vrouwen die problemen hebben ervaren met onmogelijke, verboden of uiterst problematische liefdesrelaties. Over dit onderwerp gaat deze pagina.Vriendelijke groet, Hein Pragt

Verliefd op en gebonden partner

(C) 2017 Hein Pragt

verboden liefdeDeze variant ken ik eigenlijk alleen vanuit de vrouwelijke kant, ik heb ook meer de indruk dat mannen vaker een buitenechtelijk relatie hebben dan vrouwen. Maar wie weet heeft de emancipatie ook dit binnenkort ingehaald. Ik heb zelf meerdere varianten van bijna hetzelfde verhaal meegemaakt bij vrouwen die ik gekend heb en die hun hart bij mij gelucht hebben. De eerste was een gescheiden vrouw die hopeloos verliefd was op een gebonden man. Hij was het klassieke verhaal van een uitgeblust huwelijk zonder lichamelijke intimiteit en man en vrouw blijven bij elkaar omdat ze samen een huis en een paar kinderen hebben. Jaren lang kwam hij langs bij zijn “minnares” wanneer hij weer behoefte had aan aandacht en lichamelijke intimiteit, telkens weer beloofde hij dat hij een punt achter de relatie zou zetten en bij haar zou gaan wonen, maar telkens weer kwam het er weer niet van om heel veel verschillende redenen. Zij leefde met wanhoop en hoop en elke keer wanneer hij er was dan was ze hemels gelukkig om weer depressief te worden wanneer hij voor de zoveelste keer voor zijn vrouw en gezin koos. Wanneer ik haar zei dat hij haar gewoon aan het lijntje hield en dat het hem alleen maar om een wip buiten de deur te doen was, werd ze boos en zei ze dat hij wel de “liefde van haar leven” was. Zelfs toen een andere leuke man erg verliefd op haar was en eindelijk een keer een date zou hebben, kwam de minnaar een paar dagen van te voren weer in beeld en kapte ze de nieuwe liefde abrupt af. Deze keer zou hij zijn vrouw echt verlaten, maar helaas zijn we nu vele jaren verder en heeft hij de stap nooit durven of willen maken. Ik ben soms bang dat zij als minnares juist zijn huwelijk gered heeft, omdat hij buiten de deur wel aan zijn trekken kwam, was voor hem het liefdeloze huwelijk dragelijk. En ondanks dat ze nog steeds alleen is, staat ze ook niet open voor een andere liefde.

Het volgende verhaal gaat over een vrouw die getrouwd was en die verleid werd door de man van een bevriend echtpaar. Jarenlang hadden ze een geheime affaire en hij had, hoe raad u het al, een liefdeloos huwelijk zonder intimiteit. Na vele jaren wilde zij graag met haar minnaar verder en maakten ze samen plannen om beiden te gaan scheiden. Zij ging inderdaad scheiden en voor haar man en de kinderen was dat een hele vervelende zaak. Toen zij echter gescheiden was, kwam hij met telkens weer met verhalen waarom hij het niet kon,wist hij het nog een paar jaar te rekken, maar kwam hij wel veel vaker langs voor de broodnodige lichamelijk intimiteit. Toen zijn vrouw eindelijk achter het jarenlange vreemdgaan kwam, schopte zij hem de deur uit en trok hij eindelijk bij zijn minnares in. De relatie die daarop volgde was een ramp omdat beide partners het stiekem vreemdgaan zo goed beheersten, vertrouwden ze elkaar voor geen meter en uiteindelijk liep deze relatie ook stuk met heel veel problemen en ellende. Ontrouw in de liefde kan helaas veel stukmaken. Ik heb ooit eens de uitspraak gedaan: “Een relatie die begint met bedrog, eindigt er ook vaak weer mee!”.

De eerste variant ben ik ondertussen in mijn leven al meerdere keren tegengekomen. Het gaat bijna altijd om een man die zogenaamd een slecht huwelijk heeft zonder lichamelijke intimiteit maar om diverse redenen zoals, familie, samen kinderen, samen een zaak, samen een huis, kan hij niet zomaar scheiden. De minnares laat zich inpalmen, is vaak smoorverliefd en trapt en met open ogen in. Vaak weet de minnares het onbewust wel, maar hoop doet leven en vaak weten deze mannen ook prima emotionele manipulatie in te zetten om hun “bijvrouw” niet te verliezen. Veel vrouwen durven pas nadat ze het echt opgegeven hebben toe te geven dat ze eigenlijk vrij dom en naïef geweest zijn, maar dat verliefdheid en hoop erg blind kunnen maken. En maar al te vaak zijn deze minaressen juist de redding van het huwelijk, zonder dat ze het zelf doorzien.

Verboden liefde

(C) 2017 Hein Pragt

Op deze site staan onderaan de pagina over verliefdheid een aantal verhalen van meisjes die verliefd zijn / of waren op een leraar. Deze verliefdheid is niet verboden, het aangaan van een liefdesrelatie of het uitvoeren van intieme handelingen is verboden tussen leerlingen en onderwijzers of schoolpersoneel. Er zijn de laatste jaren al enkele veroordelingen geweest waarbij deze zaken speelden. Wanneer de leerling minderjarig is dan kan er sprake zijn van ontucht met minderjarigen maar ook bij meerderjarigen is het ook strafbaar zolang beiden nog op school zijn. Dit is geregeld in artikel 249 van het wetboek van strafrecht. Dit artikel stelt seksueel contact binnen een afhankelijkheidsrelatie strafbaar. Dit gaat ook op als het leeftijdsverschil tussen de leerling en de leraar klein is of beiden meerderjarig zijn. Scholen hebben zelfs een meld- en aangifteplicht, maar afgezien van de strafbaarheid is het ook ethisch en pedagogisch niet verantwoord. Hoe men het ook wendt of keert, het is een ongelijk­waardige relatie, er is sprake van een machts­verhouding.

Toch kunnen jonge leerlingen extreem verliefd zijn op een docent en dit ook laten merken. Het is aan de docent om hier dan op een professionele wijze mee om te gaan. Vaak gaan deze verliefdheden vanzelf over, maar ze kunnen wederzijds wel tot problemen leiden. Soms kan het kind dat zich afgewezen voelt proberen wraak te nemen op de leraar, dit kan tot hele vervelende situaties leiden, meestal hebben scholen hier een protocol voor. In sommige gevallen zal de leerling zelfs de school moeten verlaten. Een liefdesverhouding tussen leerling en docent is dus bij voorbaat een verboden liefde in zowel strafrechtelijk als moreel opzicht.

Een andere vorm van verboden liefde is niet juridisch maar komt wel regelmatig voor. Wanneer twee liefdespartners uit verschillende maatschappelijke groepen komen die elkaar niet goed verdragen kan er ook sprake zijn van een verboden liefde. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de ene partner uit een andere etnische groep of ander geloof komt of wanneer één van de partners uit een gesloten en beschermde gemeenschap komt. Hier heb ik zelf een leermoment, toen ik een jaar of 20 was ging ik eens mee naar een ietwat vreemde discotheek omdat een vriend daar nog wat zaken moest doen. In deze discotheek kwamen veel mensen van het woonwagenkamp en dat wist ik ook. Mijn vriend kocht me een biertje en ging weg en ik zat aan de bar. Een tijdje later begon een vrouw met mij te praten en ik raakte in een goed gesprek met haar, Tot ik op de schouders getikt werd, mij omdraaide en het zwart voor mijn ogen werd, ik heb de klap niet zien aankomen. Ik kwam met een totaal bebloed gezicht bij in het toilet waar ze me aan het schoonspoelen waren. Ik werd netjes naar het ziekenhuis gereden en tijdens de rit kreeg ik te horen dat ik nooit meer mocht flirten met een vrouw van het kamp en dat ze me wisten te vinden wanneer ik aangifte zou doen. Ik had een behoorlijk snee in mijn wang en een gekneusd jukbeen en heb de klap nog wel een paar weken mogen voelen terwijl mijn wang alle kleuren van de regenboog heeft gehad. Ik heb geen aangifte gedaan en de les wel in mijn oren geknoopt. Dit was mijn eerste ervaring met moreel verboden liefdes.

Vroeger zei men: “twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen!” en dat gaf aan hoe men toen dacht over relaties tussen twee geloofsgemeenschappen. Sommige mensen voeren dan aan dat echte liefde alles overwint, maar het kan wel een zeer moeilijke weg zijn. Zeker wanneer er vanuit een cultuur nog sprake is van eerwraak, kan het zelfs een gevaarlijke situatie opleveren. In zekere mate heb ik dit in mijn puberteit ook meegemaakt, met regelmaat waren er vechtpartijen tussen jongens van verschillende dorpen die vonden dat wij van “hun” meisjes af moesten blijven.

Ook op het werk kan er snel een onmogelijke of zelfs moreel verboden relatie ontstaan tussen partners die op verschillende niveaus werkzaam zijn binnen een organisatie. Zo heb ik zelf meegemaakt op een uitgeverij waar een intieme relatie tussen een directiesecretaris en een dame van de typekamer uitkwam en zij op staande voet ontslagen werd en hij er met een berisping afkwam. Na protest van de rest van het personeel zijn beiden gelijk gestraft maar het toont wel aan dat dit soort “verboden” relaties gevaarlijk kunnen zijn. Een van de directeuren zei ooit eens tegen mij: “er zijn hier meer mensen gemaakt dan dat er overleden zijn hoor!”, en toen ik dit niet wilde geloven nam hij me mee naar een plek waar ik uitzicht had op een paadje naar een leegstaand magazijn. Het aantal mannen en vrouwen dat er in de middagpauze naar dit magazijn sloop verbaasde mij toen een beetje en ook dit was een leerzaam moment voor mij. Verliefdheid kan inderdaad tot tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid leiden.

Liefde en verliefdheid kan dus tot een relatie leiden die moreel en zelfs juridisch verboden is en daardoor eigenlijk onmogelijk is.

Boeken over dit onderwerp.

boekboek bestellenVerliefd op een ander (EBOOK) - Verliefd op een ander. Wat betekent dat? Misschien voel je je eenzaam in je relatie of ben je verveeld. Misschien heb je het gevoel dat er iets aan je leven ontbreekt. Mira Kirshenbaum identificeert 17 verschillende soorten verhoudingen en probeert zo te achterhalen waarom mensen vreemdgaan. Is het een 'we zien wel-affaire', een 'afleidingsaffaire' of een 'seksuele paniek-affaire'? Als je dat weet is het antwoord op de vraag 'wat te doen' ineens niet zo moeilijk meer: weggaan bij je partner, stoppen met je affaire, of beide. In Verliefd op een ander wijst Mira Kirshenbaum je de weg naar een evenwichtige en gelukkige relatie met een geliefde die bij je past.


boekboek bestellenOnmogelijke liefdes - openhartige verhalen van minnaressen, getrouwde mannen en bedrogen echtgenotes! Het vervolg op het succesvolle Verboden liefdes. Onmogelijke liefdes geeft een completer beeld dan ooit over mensen die verliefd werden op de 'verkeerde'. Een boek over minnaars, minnaressen, bedriegers en bedrogenen. Vervolg op 'Verboden liefdes' (2002) waarin elf vrouwen vertelden over hun vaak langdurige relatie met een getrouwde man. Joosten zocht de vrouwen acht jaar later weer op om te vragen hoe het hun is vergaan, wat valt te lezen in de update toegevoegd aan een aantal teruggekeerde hoofdstukken uit het vorige boek. Verder sprak ze met mannen die jarenlang een grote affaire verzwegen voor hun vrouw, met bedrogen echtgenotes, met een echtpaar dat jaren uit elkaar was vanwege een andere vrouw maar nu weer bij elkaar is, met een getrouwde man wiens minnares een kind van hem kreeg en met een single man die de grote liefde vond bij een getrouwde vrouw en jarenlang op haar moest wachten. Hoe voelen al deze mensen zich onder zo'n heimelijke relatie? Weet de bedrogen partij echt niet wat er aan de hand is? Wat voor consequenties heeft het voor hun verdere leven? Fascinerend om te lezen, maar niet om vrolijk van te worden, want niemand in deze relaties heeft het echt gemakkelijk. 'Verboden liefdes' werd een bestseller.Reacties op het onderwerp: Onmogelijke liefde


03 - Liefde »  -  Onmogelijke liefde »
2017-01-06 12:30:00
Hier kunt u reageren op het onderwerp onmogelijke liefde. Reacties zullen pas na goedkeuring (meestal dezelfde dag) geplaatst worden, dit om de veiligheid van mijn bezoekers te beschermen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.
Reacties op de pagina over onmogelijk liefde.
Er zijn nog geen reacties!
Reageren!

Last update: 06-09-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site.