Liefde en kinderen

Op deze pagina staan artikelen die betrekking hebben op alle aspecten van liefde en kinderen en liefdevol opvoeden zoals jeugdliefde, kalverliefde, het Oedipuscomplex en liefdevol loslaten. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Kinderen in liefde loslaten

(C) 2012 Hein Pragt

Voor veel ouders is het loslaten van de kinderen soms een groot probleem. Het hoort echter bij opgroeien, op een bepaalde leeftijd hoort het kind klaar te zijn om op zijn eigen benen te staan en zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. De taak van de ouder zal veranderen van actief verzorgen naar een situatie van op verzoek nog steun en hulp bieden. Het gebeurt echter vaak dat deze overgang een aantal hobbels heeft want voor zowel ouders als kinderen is het niet altijd even makkelijk om elkaar los te laten. Voor veel mensen is met liefde en in liefde loslaten heel moeilijk, maar echt houden van is realiseren dat het beter is om diegene de vrijheid te bieden om zijn of haar eigen weg te volgen.

Loslaten betekent niet dat men het kind aan zijn of haar eigen lot overlaat of het in de steek laat, maar het betekent dat men als ouder het niet meer voor het kind kan (en moet) oplossen of doen. Loslaten is niet jezelf vastklampen aan het kind of het afhankelijk houden maar juist die afstand te nemen en het kind de ruimte te geven om zijn of haar eigen weg te gaan. Dat betekent niet dat u als ouder maar alles goed moet vinden, loslaten betekent ook dat u als ouder ook duidelijk moet maken wat uw waarden en normen zijn. De vele woordenwisselingen die puberen kan veroorzaken is het gevolg van een kind dat een invulling van zijn of haar leven zoekt en een poging doet om zich los te maken van de ouders. Maar ook als ouder moet je soms hard zijn en het kind voor de consequenties van zijn of haar eigen daden laten opdraaien en niet altijd meer de problemen voor het kind oplossen. Dat het kind dit nog jarenlang voor uw voeten kan gooien moet u hierbij maar voor lief nemen, opvoeden is niet altijd makkelijk.

Dit kan ook tot gevolg hebben dat u het kind uw veilige huis zal moeten verlaten en dat u het kind hiermee moet helpen. Veel ouders zijn bang om hun kinderen "de deur uit te zetten" omdat ze bang zijn om voor slechte ouders uitgemaakt te worden, maar soms is het echt beter voor het kind als het uit de comfort zone komt en echt voor zichzelf moet zorgen. Sommige kinderen blijven thuis hangen en gaan hun eigen gang waardoor ouders uiteindelijk bijna gast in hun eigen huis zijn. Ik ken een geval waarbij een echtpaar als jaren zat te wachtten tot de inmiddels volwassen kinderen eens de deur uitgingen omdat ze eindelijk het huis wilden verbouwen voor hun oude dag. Deze ouders hebben gekozen voor een vertrek premie, het eerste kind dat ging kreeg het meest, de tweede iets minder en de derde nog iets minder. Binnen een jaar waren alle kinderen (zonder problemen) de deur uit en kon de verbouwing beginnen.

Soms hebben ouders zoveel moeite om hun kinderen los te laten dat ze het op alle mogelijke wijze afhankelijk willen laten blijven door ze niet zelfstandig te maken en de kinderen niet de ruimte te geven om "volwassen" te worden. Door geen conflicten aan te gaan met het kind en het kind dus niet op te voeden blijft het kind afhankelijk van de ouder. Ook gooien sommige ouders die hun kinderen niet kunnen of willen loslaten emotionele chantage in de strijd om kinderen op basis van schuldgevoel aan zich te binden. Uiteindelijk zullen de kinderen daar de dupe van worden en kan het zelfs tot psychische problemen leiden. Echt in liefde loslaten van het kind is echt in het belang van het kind denken en conflicten niet altijd uit de weg te gaan en soms ook een hard te zijn. Ik denk daarbij aan een uitspraak van Bette Davis: "Als je nooit door een kind gehaat bent, ben je nooit een ouder geweest."

Kalverliefde / eerste liefde

(C) 2011 Hein Pragt

eerste liefdeKalverliefde is de vaak plagende benaming voor verliefdheid van nog erg jonge personen soms ook wel jeugdige verliefdheid, jeugdliefde of zelfs onnozele verliefdheid genoemd. Vaak gaat het om kinderen of pubers waarbij volwassenen vaak niet het idee hebben dat het serieus is. Sommige kinderen kunnen op de basisschool (wanneer ze 'op elkaar zijn') als zeer serieuze gevoelens van verliefdheid hebben. Veel pubers zullen hun eerste echte verliefdheid en vriendje of vriendinnetje niet snel vergeten, meestal laat de eerste verliefdheid een hele grote indruk achter. Ook kan de eerste kennismaking met lichamelijke intimiteit (waaronder ook kussen en tongzoenen valt) een hele grote indruk achterlaten. Voor veel mensen zal dit ook een herinnering zijn om te koesteren omdat dit vaak nog de tijd was waarop men jong, onschuldig en naÔef was. Latere ervaringen kunnen leren dat de liefde helaas ook andere kanten kent. Het verbreken of uitgaan van de eerste liefde is vaak ook erg emotioneel en het eerste liefdesverdriet kan erg zwaar zijn. Maar de meeste mensen kijken hier op latere leeftijd met een glimlach op terug, hoewel de meeste mensen met liefdesverdriet zich dit niet voor kunnen stellen want op dat moment stort hun hele wereld in.

Hoewel er mensen zijn die vanuit hun eerste kalverliefde bij elkaar blijven en later een paar vormen, gaat dit voor de meeste eerste liefdes niet op. Ook ik moet bekennen dat ik van de vriendinnen die ik gehad heb veel vergeten ben maar van mijn eerste verliefdheid weet ik nog precies hoe ze heette, hoe ze er uit zag, wanneer we voor het eerste gezoend hebben en hoe verdrietig ik me gevoeld heb toen ze het uitmaakte. Via bekende televisie programma's kan men vaak getuige zijn van iemand die op latere leeftijd (bijvoorbeeld wanneer men weer alleen is komen staan) op zoek gaat naar een jeugdliefde of eerste liefde. Vaak ziet men dan dat dit ook op latere leeftijd nog steeds grote indruk kan maken en dat 'eerste liefdes' die elkaar na vele jaren terugzien nog steeds gevoelens voor elkaar koesteren. Dit alles bij elkaar maakt de eerste liefde of kalverliefde een bijzondere ervaring.

De eerste liefde is vaak bepalend voor latere relaties.

De Nijmeegse psycholoog dr. G. Overbeek heeft in 2005 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van romantische relaties. Overbeek probeert zich op wetenschappelijke wijze te verdiepte in de romantiek van het leven. Het onderzoek toont aan dat er een grote relatie is tussen het verloop van de eerste liefde en de relaties en romantiek op latere leeftijd. Wanneer de eerste liefde van een jongvolwassene goed verloopt is de kans vrij groot dat het in de rest van het leven ook goed gaat met romantische relaties. Echter wanneer de eerste serieuze verkering een wat ongelukkiger verloop heeft dan is er een redelijke kans dat het problematisch blijft met de liefde.

Naast de eerste liefde blijkt ook de verhouding van opgroeiende jongeren met hun ouders erg belangrijk voor de ontwikkeling van romantische relaties op latere leeftijd. Wie het als kind tussen 15 en 18 jaar goed kan vinden met zijn ouders, met de ouders kan praten en goed met conflicten met de ouders kan omgaan heeft een goede voorsprong in het aangaan van intieme banden met een vriend of vriendin. Wanneer het in deze leeftijd niet zo goed gaat tussen ouders en kind bestaat er een redelijke kans dat deze jongere later met sociaal-emotionele problemen zoals depressie, stress en verbroken relaties te maken zal krijgen. Blijkbaar hebben de jonge levensjaren minder invloed op het latere levensgeluk en de tienerjaren een vrij grote invloed.

In 2001 deed daagde Jennifer Beer de algemeen gangbare stelling van Freud dat de stabiliteit van de ouder kind relatie het meest bepalend is voor de latere relaties die het kind zal aangaan uit met een onderzoek onder mede studenten van het Berkeley University of California. Haar onderzoek toonde aan dat de eerste liefdeservaring een veel grotere invloed heeft op latere intieme relaties. Volgens de onderzoekster zijn enkele van de problemen die mensen hebben op gebied van liefde en relaties meer gebaseerd op de eerste liefde dan op de (voorbeeld) relatie met de ouders. Met de eerste liefde bedoeld ze dan niet een kinderliefde op de basisschool of de verliefdheid op een filmster of artiest maar de eerste serieuze verliefdheid of relatie tijdens of na de puberteit. Wanneer de eerste liefde of verliefdheid goed verloopt is de kans vrij groot dat het in de rest van het leven ook goed gaat met romantische relaties. Dit kom overeen met het vorige onderzoek van de Nijmeegse psycholoog dr. G. Overbeek. Het lijkt er op dat het verloop van de eerste serieuze liefde een blijvende indruk achterlaat over het eigen zelfbeeld en het beeld dat men heeft over de partner. Wanneer men bijvoorbeeld bedrogen is door de eerste liefde of deze direct na het verbreken van de relatie al weer een ander had, kan dit van grote invloed zijn op het vertrouwen in latere relaties.

Jeugdliefde duur meestal niet zo lang.

Verliefd worden is als tiener veel meer intens dan een verliefdheid op latere leeftijd maar de verliefdheid gaat op jongere leeftijd ook vaak weer sneller voorbij. Ik las ergens in een Amerikaans onderzoekje dat met de leeftijd van 15 jaar de gemiddelde relaties drie to vier maanden duren. Onderzoekers hebben ook de effecten van verliefdheid in de hersenen gemeten en komen tot de conclusie dat de effecten erg dicht in de buurt van het gebruik van drugs zoals cocaÔne en dat de plezierige gevoelens ook even verslavend kunnen zijn. Volgens onderzoekers bestaat verliefdheid onder tieners uit drie aspecten, lust, aantrekkingskracht en verbondenheid. Tieners worden het meest gestuurd door aantrekkingskracht en lust, maar scoren veel slechter in verbondenheid waardoor de relaties dus vaker korter duren dan op volwassen leeftijd. Hoewel deze relaties meestal niet zo lang duren zijn ze vaak wel heftig en kunnen ze allesoverheersend zijn in het leven van een tiener die ineens nergens anders meer mee bezig kan zijn. Tieners die verliefd zijn kunnen uren met elkaar praten en deze intimiteit leert ze veel over hun eigen identiteit, openheid, vertrouwen en is deze verliefdheid vaak een belangrijke stap richting volwassenheid.

Het Oedipuscomplex

(C) 2010 Hein Pragt

Met mama trouwen"Wanneer ik groot ben trouw ik met mama!" of "als ik groot ben trouw ik met papa!" zijn veelgehoorde zinnen van kleine kinderen. Kinderen kunnen sterk gehecht zijn aan de ouder van het andere geslacht en ook zeer jaloers worden op de ouder van hetzelfde geslacht. Deze fase in het leven van kinderen noemen we de Oedipusperiode en deze periode zal een invloed hebben op de kwaliteit van de liefdesrelaties op volwassen leeftijd en moet dus met zorgvuldigheid behandeld worden.

Bijna alle kleine jongens zijn verliefd op hun moeder, willen met haar trouwen en hun vader uitschakelen en jonge meisjes hebben hetzelfde ten aanzien van hun vader. Freud gaf dit verschijnsel de naam Oedipuscomplex naar het verhaal in de Griekse mythologie waar Oedipus zonder het te weten zijn vader dood, trouwt met zijn moeder en hij bij haar zelfs kinderen verwekt. Het Oedipusstadium bij kinderen begint rond de leeftijd van 3 jaar en bereikt een hoogtepunt rond de leeftijd van 3 tot 4 jaar, het probeert dan een hechte relatie op te bouwen met de ouder van het andere geslacht. Als het kind 4 jaar is begint het te begrijpen dat het kind een kind is en dat het zich niet tussen beide ouders mag en kan plaatsen en rond de leeftijd van 6 jaar is de fase als alles goed gaat weer voorbij. Ook meisjes kunnen een soortgelijke fase doormaken waarin ze zich afkeren van de moeder en de vader vereren, dit wordt wel het Elektracomplex genoemd.

Het is belangrijk dat ouders aan hun kinderen tonen dat ze team zijn met een harmonieuze band en het pappa of mamma kind niet bevorderen, prijzen of toestaan. Het is belangrijk dat het kind zijn plaats als kind ziet en dat de ouders zich als genegen ouders gedragen. Als ouders in deze periode gaan scheiden is het ook belangrijk voor het kind om dit kind niet met de eigen problemen te confronteren en zo de rol van de andere ouder te geven. Het Oedipusstadium is bepalend voor de latere relaties van het kind en als deze fase niet goed wordt opgelost, zal het kind later problemen krijgen om relaties aan te gaan. De ideeŽn, behandelingsmethoden en theorieŽn van Freud worden nog steeds gebruikt maar door velen ook gezien als achterhaald. Het Oedipuscomplex wordt in 1899 geÔntroduceerd door Freud in het boek "Die Traumdeutung".

Aangezien de naam Freud veelvuldig valt in de bovenstaande artikelen wil ik hier even een korte uitleg geven wie Sigmund Freud was en wat voor betekenis hij heeft gehad voor de moderne psychologie en psychiatrie. Sigmund Freud werd in Oostenrijk geboren in 1856 (overleden in Londen in 1939) en groeide op in een traditioneel gezin. Hij studeerde geneeskunde in Wenen en deed in zijn jonge jaren veel onderzoek op het gebied van de neurologie. Samen met enkele collega's werkte hij voor zijn tijd bijzondere nieuwe theorieŽn uit. Hij kreeg grote bekendheid doordat deze theorieŽn tegen veel bestaande gedachtes in gingen. In zijn theorieŽn werd vooral veel aandacht besteed aan het onbewuste, terwijl de wetenschap van die tijd vooral uitging van dingen die meetbaar waren. Freud werd later benoemd tot hoogleraar in Wenen en werkte samen met Carl Gustav Jung, die uiteindelijk even bekend zou worden. Freud kreeg veel kritiek op zijn werk, niet alleen doordat veel mensen zijn theorieŽn niet aantoonbaar vonden, maar ook door de grote nadruk op seksualiteit, wat in tijd nog een taboe was. Toch zijn deze theorieŽn van grote invloed geweest op de geesteswetenschappen. Freud publiceerde ook op het gebied van de menselijke ontwikkeling een belangrijke theorie. Problemen in het latere leven zouden zijn ontstaan in de kindertijd tot ongeveer 6 jaar als er ťťn of meer van 5 fases niet goed doorlopen zijn. Elke fase hoort bij een bepaalde leeftijdscategorie, de eerste fase is de orale fase, vervolgens de anale, fallische, latente en genitale fase. Tegenwoordig worden zijn theorieŽn op moderne manier gebruikt en nog altijd populair bij een deel van de psychotherapeuten.

Jongeren met vlinders in de buik en het hoofd in de wolken

(C) 2010 Hein Pragt

vlinders in de buikOpeens kan het vreemde gevoel toeslaan, je bent verliefd en ineens weet je niet wat je voelt. Je ziet iemand die je soms al zo vaak hebt gezien of iemand voor de eerste keer en je ziet ineens wat een lekker ding het eigenlijk is en je krijgt kriebels in je buik als je hem of haar ziet. Je weet niet waar je kijken moet en je wilt wel wat zeggen maar je krijgt een vreselijk rood hoofd en gaat ook nog eens stotteren. Toch is verliefd zijn vaak wel leuk, je kunt verliefd worden op iemand van school of op de vriend(in) van je broer of zus.

Wanneer je verliefd bent kunt je dat op verschillende manieren laten merken, je zoekt meestal eerst oogcontact, maar je kunt hem of haar ook een mailtje of smsje sturen of hem of haar voorstellen samen iets te gaan doen dat je beiden leuk vindt. Dat kan natuurlijk van alles zijn zoals uitgaan, film, muziek, sport, enzovoort. En wanneer je het echte niet durft dan kun je een vriend of vriendin inschakelen die jou helpt in contact te komen. Dan maar hopen dat het goed gaat en soms zit het mee en soms zit het tegen. Jij bent wel verliefd maar die ander niet, of iemand loopt de hele tijd achter je aan en jij vindt er niks aan. Het is erg vervelend als je erg verliefd bent en de ander is het niet op jou of wanneer het uitgaat en jij wilt dat helemaal niet. Dan kun je liefdesverdriet hebben en dat is niet zo leuk. De ťťn stort zich op sport of muziek en de ander gaat een poosje zitten treuren, de ťťn praat er uren over, de ander verwerkt de ellende in zijn of haar eentje. Uiteindelijk komt het allemaal weer goed maar leuk is het niet.

Dan kun je heteroseksueel zijn, dan val je als jongen op meisjes en als meisje op jongens, maar als je homoseksueel bent, dan val je als meisje op meisjes en als jongen op jongens. Je noemt meisjes die op meisjes vallen ook wel lesbisch. Biseksuelen kunnen op jongens ťn meisjes verliefd worden. Je kunt heel lang twijfelen over je seksuele voorkeur en als je als meisje een keer knuffelt met je beste vriendin wil dat nog niet zeggen dat je lesbisch bent. Sommige mensen twijfelen heel lang voor ze zeker weten wat hun seksuele voorkeur is en sommigen weten het ineens, neem je tijd als je het nog niet weet.


Boeken over liefde en kinderen

boekboek bestellenOpvoeden In Liefde - Opvoeden is kinderen leren leven. Liefde is daar het fundament voor. Vanuit de opvoeding willen we het kind meegeven dat het dicht bij zichzelf komt en keuzes maakt vanuit zijn hart. Zo weet het wat belangrijk voor hem is, want liefde wijst hem de weg, als kind en als volwassene. Belangrijk vragen die in dit boek aan bod komen zijn: hoe blijf je in contact met je kind en stel je toch grenzen? Welke grenzen zijn belangrijk? Hoe breng je je kind waarden bij? Hoe leer je je kind zich te richten op het hogere in zichzelf? Hoe leert een kind verantwoordelijkheid? Opvoeden in liefde zet een helder pedagogisch kader neer dat door middel van talloze voorbeelden handen en voeten krijgt voor praktische levenssituaties. FONS DELNOOZ, van oorsprong pedagoog, heeft samen met zijn vrouw PATRICIA MARTINOT een zelfstandige praktijk. Ze geven workshops, lezingen, cursussen en zijn auteurs van enkele succesvolle boeken zoals Energetische bescherming (4e dr.), Reiki als ambacht (3e dr.) en Op zoek naar zuiverheid.


boekboek bestellenDe 5 talen van de liefde van kinderen - De vijf talen van de liefde van kinderen' is een heel praktisch boek over het liefhebben van je kind. Daarnaast staan in dit boek veel suggesties voor de dagelijkse communicatie met je zoon of dochter. Elk mens, en dus ook ieder kind, heeft een eerste liefdestaal: de manier waarop hij of zij (ouderlijke) liefde het best verstaat. Soms spreken onze kinderen een liefdestaal die wij op het eerste gezicht niet helemaal verstaan. Aan de andere kant: onze kinderen begrijpen ons ook niet altijd even goed. Iedere ouder wil graag dat zijn kind zich geliefd en zeker voelt, maar uitspraken als Je weet best hoeveel ik van je houd zijn niet altijd voldoende overtuigend. In 'De vijf talen van de liefde van kinderen' laten Gary Chapman en Ross Campbell zien hoe je de eerste liefdestaal van je kind kunt herkennen en toepassen. Door de juiste liefdestaal te spreken, namelijk de taal die jouw kind het beste verstaat, kun je je zoon of dochter helpen je liefde te ervaren.Reacties op het onderwerp: Liefde en huwelijk


03 - Liefde »  -  Liefde en huwelijk »
2015-05-22 14:30:00
Hier kunt u reageren op het onderwerp van deze pagina!
Reactie van een bezoeker van de site!
Reacties op de pagina: Liefde en huwelijk
Er zijn: 2 reacties!
2015-05-22 14:30:00
Als het over tienerliefde gaat, dan vind ik vooral "in de ban van marleen" van Eddy Adriaens een prachtig boek. Het boek is tamelijk uniek omdat het vanuit het standpunt van de jongen geschreven is. Eddy is 17 en wordt door zijn relatie verplicht om zijn hand diep in eigen boezem te steken. Het verhaal is dan ook helemaal niet zo oppervlakkig als vaak wel het geval is bij boeken over dit onderwerp.

Ook "Sarah en de Liefde", een verhalenbundel van Nele Smit, is best de moeite waard.
In deze verhalen vertelt Sarah over haar ervaringen met haar boyfriends. Vooral geschikt voor tieners vanaf een jaar of 15 denk ik. Onderwerpen als misbruik, verkrachting, internet daten, zelfmoord, tienerzwangerschap worden er vanuit de ervaringswereld van Sarah beschreven.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-11-27 12:48:00
ik ben het helemaal eens met deze boekenschrijver,maar wat als je kind mooi en vrij normaal overkomt.maar mensen niet weten van haar lichte beperking.geen mensen in kunnen schatten ,heel weinig zelfvertrouwen,impulsief en soms extreem vasthouden.onhandig en hoog sensitief.dan is zij de persoon die moeder nooit heeft los kunnen laten.en moeder wil haar dan beschermen en uitleg geven.ja dat is niet altijd vanzelfsprekend om ze zomaar los te laten.
Reactie van een bezoeker van de site!


Forum vragen over: 03 - Liefde  : Liefde en kinderen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd

Last update: 26-08-2017


 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn