Kinderen en liefde

Deze pagina gaat over het brede onderwerp van liefde en kinderen zoals liefdevol opvoeden, jeugdliefde, kalverliefde, het Oedipuscomplex en liefdevol loslaten. De meeste ouders houden onvoorwaardelijk van hun kinderen en omgekeerd houden de meeste kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders. Meestal is de ouder / kind band een verbinding voor het hele leven. Voor kinderen onderling kan ook verliefdheid op leeftijdgenootjes al op jong leeftijd spelen, ik was zelf denk ik een jaar of acht toen ik voor het eerste verliefd was op een leeftijdgenootje. Maar ook op de basisschool zijn kinderen al "op elkaar" en hebben ze een kinderlijke vorm van verkering. Veel volwassenen denken niet te serieus over deze kinderlijke verliefdheid maar voor een kind kan dit net zo heftig zijn als voor een volwassen persoon. Ook liefdesverdriet kan bij kinderen dezelfde pijn en emoties veroorzaken als bij volwassenen. Dus denk als ouders niet te lichtzinnig over kinderen die verliefd zijn. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Kalverliefde / eerste liefde

eerste liefdeKalverliefde is de vaak plagende benaming voor verliefdheid van nog erg jonge personen soms ook wel jeugdige verliefdheid, jeugdliefde of zelfs onnozele verliefdheid genoemd. Vaak gaat het om kinderen of pubers waarbij volwassenen vaak niet het idee hebben dat het serieus is. Sommige kinderen kunnen op de basisschool (wanneer ze 'op elkaar zijn') als zeer serieuze gevoelens van verliefdheid hebben. Veel pubers zullen hun eerste echte verliefdheid en vriendje of vriendinnetje niet snel vergeten, meestal laat de eerste verliefdheid een hele grote indruk achter. Ook kan de eerste kennismaking met lichamelijke intimiteit (waaronder ook kussen en tongzoenen valt) een hele grote indruk achterlaten. Voor veel mensen zal dit ook een herinnering zijn om te koesteren omdat dit vaak nog de tijd was waarop men jong, onschuldig en naÔef was. Latere ervaringen kunnen leren dat de liefde helaas ook andere kanten kent. Het verbreken of uitgaan van de eerste liefde is vaak ook erg emotioneel en het eerste liefdesverdriet kan erg zwaar zijn. Maar de meeste mensen kijken hier op latere leeftijd met een glimlach op terug, hoewel de meeste mensen met liefdesverdriet zich dit niet voor kunnen stellen want op dat moment stort hun hele wereld in.

Hoewel er mensen zijn die vanuit hun eerste kalverliefde bij elkaar blijven en later een paar vormen, gaat dit voor de meeste eerste liefdes niet op. Ook ik moet bekennen dat ik van de vriendinnen die ik gehad heb veel vergeten ben maar van mijn eerste verliefdheid weet ik nog precies hoe ze heette, hoe ze er uit zag, wanneer we voor het eerste gezoend hebben en hoe verdrietig ik me gevoeld heb toen ze het uitmaakte. Via bekende televisie programma's kan men vaak getuige zijn van iemand die op latere leeftijd (bijvoorbeeld wanneer men weer alleen is komen staan) op zoek gaat naar een jeugdliefde of eerste liefde. Vaak ziet men dan dat dit ook op latere leeftijd nog steeds grote indruk kan maken en dat 'eerste liefdes' die elkaar na vele jaren terugzien nog steeds gevoelens voor elkaar koesteren. Dit alles bij elkaar maakt de eerste liefde of kalverliefde een bijzondere ervaring.

De eerste liefde is vaak bepalend voor latere relaties.

De Nijmeegse psycholoog dr. G. Overbeek heeft in 2005 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van romantische relaties. Overbeek probeert zich op wetenschappelijke wijze te verdiepte in de romantiek van het leven. Het onderzoek toont aan dat er een grote relatie is tussen het verloop van de eerste liefde en de relaties en romantiek op latere leeftijd. Wanneer de eerste liefde van een jongvolwassene goed verloopt is de kans vrij groot dat het in de rest van het leven ook goed gaat met romantische relaties. Echter wanneer de eerste serieuze verkering een wat ongelukkiger verloop heeft dan is er een redelijke kans dat het problematisch blijft met de liefde.

Naast de eerste liefde blijkt ook de verhouding van opgroeiende jongeren met hun ouders erg belangrijk voor de ontwikkeling van romantische relaties op latere leeftijd. Wie het als kind tussen 15 en 18 jaar goed kan vinden met zijn ouders, met de ouders kan praten en goed met conflicten met de ouders kan omgaan heeft een goede voorsprong in het aangaan van intieme banden met een vriend of vriendin. Wanneer het in deze leeftijd niet zo goed gaat tussen ouders en kind bestaat er een redelijke kans dat deze jongere later met sociaal-emotionele problemen zoals depressie, stress en verbroken relaties te maken zal krijgen. Blijkbaar hebben de jonge levensjaren minder invloed op het latere levensgeluk en de tienerjaren een vrij grote invloed.

In 2001 deed daagde Jennifer Beer de algemeen gangbare stelling van Freud dat de stabiliteit van de ouder kind relatie het meest bepalend is voor de latere relaties die het kind zal aangaan uit met een onderzoek onder mede studenten van het Berkeley University of California. Haar onderzoek toonde aan dat de eerste liefdeservaring een veel grotere invloed heeft op latere intieme relaties. Volgens de onderzoekster zijn enkele van de problemen die mensen hebben op gebied van liefde en relaties meer gebaseerd op de eerste liefde dan op de (voorbeeld) relatie met de ouders. Met de eerste liefde bedoeld ze dan niet een kinderliefde op de basisschool of de verliefdheid op een filmster of artiest maar de eerste serieuze verliefdheid of relatie tijdens of na de puberteit. Wanneer de eerste liefde of verliefdheid goed verloopt is de kans vrij groot dat het in de rest van het leven ook goed gaat met romantische relaties. Dit kom overeen met het vorige onderzoek van de Nijmeegse psycholoog dr. G. Overbeek. Het lijkt er op dat het verloop van de eerste serieuze liefde een blijvende indruk achterlaat over het eigen zelfbeeld en het beeld dat men heeft over de partner. Wanneer men bijvoorbeeld bedrogen is door de eerste liefde of deze direct na het verbreken van de relatie al weer een ander had, kan dit van grote invloed zijn op het vertrouwen in latere relaties.

Jeugdliefde duur meestal niet zo lang.

Verliefd worden is als tiener veel meer intens dan een verliefdheid op latere leeftijd maar de verliefdheid gaat op jongere leeftijd ook vaak weer sneller voorbij. Ik las ergens in een Amerikaans onderzoekje dat met de leeftijd van 15 jaar de gemiddelde relaties drie to vier maanden duren. Onderzoekers hebben ook de effecten van verliefdheid in de hersenen gemeten en komen tot de conclusie dat de effecten erg dicht in de buurt van het gebruik van drugs zoals cocaÔne en dat de plezierige gevoelens ook even verslavend kunnen zijn. Volgens onderzoekers bestaat verliefdheid onder tieners uit drie aspecten, lust, aantrekkingskracht en verbondenheid. Tieners worden het meest gestuurd door aantrekkingskracht en lust, maar scoren veel slechter in verbondenheid waardoor de relaties dus vaker korter duren dan op volwassen leeftijd. Hoewel deze relaties meestal niet zo lang duren zijn ze vaak wel heftig en kunnen ze allesoverheersend zijn in het leven van een tiener die ineens nergens anders meer mee bezig kan zijn. Tieners die verliefd zijn kunnen uren met elkaar praten en deze intimiteit leert ze veel over hun eigen identiteit, openheid, vertrouwen en is deze verliefdheid vaak een belangrijke stap richting volwassenheid.

Het Oedipuscomplex

Met mama trouwen"Wanneer ik groot ben trouw ik met mama!" of "als ik groot ben trouw ik met papa!" zijn veelgehoorde zinnen van kleine kinderen. Kinderen kunnen sterk gehecht zijn aan de ouder van het andere geslacht en ook zeer jaloers worden op de ouder van hetzelfde geslacht. Deze fase in het leven van kinderen noemen we de Oedipusperiode en deze periode zal een invloed hebben op de kwaliteit van de liefdesrelaties op volwassen leeftijd en moet dus met zorgvuldigheid behandeld worden.

Bijna alle kleine jongens zijn verliefd op hun moeder, willen met haar trouwen en hun vader uitschakelen en jonge meisjes hebben hetzelfde ten aanzien van hun vader. Freud gaf dit verschijnsel de naam Oedipuscomplex naar het verhaal in de Griekse mythologie waar Oedipus zonder het te weten zijn vader dood, trouwt met zijn moeder en hij bij haar zelfs kinderen verwekt. Het Oedipusstadium bij kinderen begint rond de leeftijd van 3 jaar en bereikt een hoogtepunt rond de leeftijd van 3 tot 4 jaar, het probeert dan een hechte relatie op te bouwen met de ouder van het andere geslacht. Als het kind 4 jaar is begint het te begrijpen dat het kind een kind is en dat het zich niet tussen beide ouders mag en kan plaatsen en rond de leeftijd van 6 jaar is de fase als alles goed gaat weer voorbij. Ook meisjes kunnen een soortgelijke fase doormaken waarin ze zich afkeren van de moeder en de vader vereren, dit wordt wel het Elektracomplex genoemd.

Het is belangrijk dat ouders aan hun kinderen tonen dat ze team zijn met een harmonieuze band en het pappa of mamma kind niet bevorderen, prijzen of toestaan. Het is belangrijk dat het kind zijn plaats als kind ziet en dat de ouders zich als genegen ouders gedragen. Als ouders in deze periode gaan scheiden is het ook belangrijk voor het kind om dit kind niet met de eigen problemen te confronteren en zo de rol van de andere ouder te geven. Het Oedipusstadium is bepalend voor de latere relaties van het kind en als deze fase niet goed wordt opgelost, zal het kind later problemen krijgen om relaties aan te gaan. De ideeŽn, behandelingsmethoden en theorieŽn van Freud worden nog steeds gebruikt maar door velen ook gezien als achterhaald. Het Oedipuscomplex wordt in 1899 geÔntroduceerd door Freud in het boek "Die Traumdeutung".

Aangezien de naam Freud veelvuldig valt in de bovenstaande artikelen wil ik hier even een korte uitleg geven wie Sigmund Freud was en wat voor betekenis hij heeft gehad voor de moderne psychologie en psychiatrie. Sigmund Freud werd in Oostenrijk geboren in 1856 (overleden in Londen in 1939) en groeide op in een traditioneel gezin. Hij studeerde geneeskunde in Wenen en deed in zijn jonge jaren veel onderzoek op het gebied van de neurologie. Samen met enkele collega's werkte hij voor zijn tijd bijzondere nieuwe theorieŽn uit. Hij kreeg grote bekendheid doordat deze theorieŽn tegen veel bestaande gedachtes in gingen. In zijn theorieŽn werd vooral veel aandacht besteed aan het onbewuste, terwijl de wetenschap van die tijd vooral uitging van dingen die meetbaar waren. Freud werd later benoemd tot hoogleraar in Wenen en werkte samen met Carl Gustav Jung, die uiteindelijk even bekend zou worden. Freud kreeg veel kritiek op zijn werk, niet alleen doordat veel mensen zijn theorieŽn niet aantoonbaar vonden, maar ook door de grote nadruk op seksualiteit, wat in tijd nog een taboe was. Toch zijn deze theorieŽn van grote invloed geweest op de geesteswetenschappen. Freud publiceerde ook op het gebied van de menselijke ontwikkeling een belangrijke theorie. Problemen in het latere leven zouden zijn ontstaan in de kindertijd tot ongeveer 6 jaar als er ťťn of meer van 5 fases niet goed doorlopen zijn. Elke fase hoort bij een bepaalde leeftijdscategorie, de eerste fase is de orale fase, vervolgens de anale, fallische, latente en genitale fase. Tegenwoordig worden zijn theorieŽn op moderne manier gebruikt en nog altijd populair bij een deel van de psychotherapeuten.

Last update: 06-06-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).