Liefde en leeftijdverschil

liefde en leeftijd Liefde is niet aan leeftijd gebonden, men kan op zeer jonge leeftijd, maar ook op oudere leeftijd nog verliefd worden en een liefdesrelatie aangaan. Vaak hebben partners een leeftijd die enigszins bij elkaar in de buurt ligt, maar soms is er ook een groot leeftijdsverschil. Het leeftijdsverschil is zelf ook wel weer aan een leeftijd gebonden, wanneer men erg jong is dan is het leeftijdsverschil vaak relatief klein, na de twintig zal een iets groter leeftijdsverschil vaak ook iets meer sociaal geaccepteerd zijn. Ik heb zelf een redelijk aantal relaties gehad, vaak wel iets jonger dan ikzelf. Maar als achttienjarige had ik een kortstondige relatie met een vrouw van 33 jaar oud en als veertiger had ik een relatie met een vrouw van 24 jaar oud. Ik heb van beide relaties nooit spijt gehad en kijk er met goede herinneringen op terug. Maar een redelijk leeftijdsverschil is sociaal gezien niet altijd even geaccepteerd. Was het in het verleden zo dat de man meestal iets ouder was dan de vrouw, tegenwoordig ziet men toch een trend dat oudere vrouwen juist een jongere man zoeken. Ik ga het niet hebben over relaties tussen volwassen en kinderen omdat ik dit persoonlijk niet acceptabel kan vinden en dit wettelijk ook strafbaar is. Op deze pagina ga ik in op een aantal aspecten van een liefdesrelatie met een leeftijdsverschil. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Liefde en leeftijd in Nederland

Liefde lijkt niet echt aan leeftijd gebonden, mensen kunnen op zeer jonge leeftijd verliefd worden maar ook nog als ze ver in de tachtig zijn. Maar ook komt liefde tussen mensen met een vrij groot leeftijdsverschil regelmatig voor. Hierbij denken veel mensen nog aan een oudere man met een jonge vriendin (de oude bok en het groene blaadje) maar ook de oudere vrouw met een jonge vriend is in opmars. Maar of u nu tien, twintig of dertig jaar met elkaar in leeftijd scheelt, het áántal jaren is niet van belang, wat wel belangrijk is dat is in welke leeftijdsfase men zit en of men dezelfde beleving en interesses heeft. Ook kan een kinderwens een probleem zijn, bijvoorbeeld hij vindt zichzelf te oud en is net opa geworden, terwijl zij nog graag een kind van hem wil. Maar ook omgekeerd is het probleem groot als zij ouder is en hij nog graag kinderen wil. In deze tijd worden steeds meer oudere mannen (opnieuw) vader en dit kan voordelen bieden omdat de oudere vader vaak meer tijd heeft om voor de kinderen te zorgen en ook meer rust en ervaring heeft waardoor de partner zich meer kan wijden aan studie of carrière.

Het uithoudingsvermogen en energiepeil kan wel een belemmering vormen, als de een voor de tweede achtereenvolgende avond wil gaan stappen en de ander dit niet meer op kan brengen dan kan dit een probleem zijn. Zolang u zorgt dat u aansluiting bij elkaar blijft vinden, vormt een groot leeftijdsverschil in een relatie niet echt een probleem. Het succes van een prettige relatie is niet aan een leeftijd gebonden maar meer aan sociale en relationele vaardigheden. De kracht zit in de gedeelde dingen zoals dagelijkse gesprekken, het delen van de taken en zorg, samen tijd doorbrengen en samen (sociale) activiteiten ondernemen.

In Nederland is bij wet bepaald dat men pas de liefde mag bedrijven na het 16e jaar, daarvoor is het in principe strafbaar al zal er geen veertienjarige jongen veroordeeld worden voor de liefde bedrijven met een dertienjarige. Maar de grens van 16 jaar ligt wel vast in de wet. Wie wil trouwen, moet minimaal 18 jaar zijn in Nederland. Minderjarigen van 16 of 17 jaar kunnen trouwen wanneer de vrouw zwanger, of al bevallen is. De vrouw moet bij een zwangerschap een verklaring van een arts overleggen dat zij zwanger is. Verder zijn om gewichtige redenen uitzonderingen mogelijk, dit heet huwelijksdispensatie en hierover beslist de minister van Veiligheid en Justitie. Een minderjarige die wil trouwen, heeft bovendien altijd toestemming nodig van diens ouders of voogd. Als die geen toestemming geven, kan de minderjarige de rechtbank om vervangende toestemming vragen.

Een jongere liefdespartner

Als eerste wil ik het graag even over het evolutionaire voordeel van een jongere partner hebben. Er is in het kader van evolutionaire psychologie onderzoek gedaan naar de leeftijdsvoorkeur van zowel mannen als vrouwen. Allereerst moeten we vaststellen dat vrouwen, wanneer het gaat om paring, de markt beheersen en dus biologisch selectiever zijn dan mannen. Bij een onderzoek in Finland onder 12.000 personen ontdekte men dat vrouwen gemiddeld geïnteresseerd zijn in mannen van dezelfde leeftijd tot ietwat oudere mannen dan zijzelf en dat dit gedurende het hele leven zo blijft. Mannen hebben daarentegen een grote voorkeur voor vrouwen van midden twintig en dit gaat zowel op voor jongere mannen als oudere mannen. De reden waarom de seksuele interesse van mannen lijkt te zijn gericht op vrouwen van midden twintig, is waarschijnlijk omdat vrouwen van deze leeftijd het meest vruchtbaar zijn. Deze voorkeur is er evolutionair ingeslopen omdat mannen die jongere partners hadden meer nageslacht op de wereld zetten.

Mijn inziens zijn er tegenwoordig nog veel meer redenen die een jongere partner aantrekkelijker maken naast de jaloerse en afgunstige blikken van de leeftijdgenoten. Als regel kunnen we wel stellen dat de uiterlijke schoonheid met het verstrijken van de jaren vaak wel achteruit gaat. Ook neemt vaak de lichamelijk conditie en de gezondheid wat af met het verstrijken van de jaren. Jong staat dus vaak voor uiterlijke schoonheid, fit en gezond, actief en vruchtbaar. Bij een veel groter leeftijdsverschil staat er ook vaak een hogere en lagere maatschappelijke standaard tegenover elkaar en een groot verschil in levenservaring en maatschappelijk succes. Al deze zaken kunnen van beide kanten een relatie met een partner met een groot leeftijdsverschil aantrekkelijk maken. Vaak worden deze relaties afgedaan als dat men voor het geld of de status gaat maar vaak zijn deze relaties wel op oprechte liefde gebaseerd. Het vooroordeel zal vaak het gevolg van afgunst zijn.

De voordelen van een relatie met een veel jongere partner zijn vanuit de oudere partner dat men zich zelf ook weer een beetje jong kan voelen en weer de dingen kan doen die over het algemeen bij jongere mensen gebruikelijk zijn. Hier zit tegelijk ook een potentieel nadeel, ik heb zelf ooit een relatie gehad met een zestien jaar jongere liefdespartner. Vooral in het begin was de weer uitbundige seksualiteit erg fijn, dit lijkt met het stijgen van de leeftijd tussen twee partners van dezelfde leeftijd toch wat minder enthousiast, uitbundig en onbevangen te worden. Dit lijkt, gezien de thema's in veel pornografie, de droom te zijn van veel mannen. Maar een relatie is ook communicatie en dan begint het leeftijdsverschil wel mee te spelen. Aangezien beiden in een verschillende levensfase zitten en verschillende levenservaringen hebben is goed communiceren soms best moeilijk. Ook is de energie van een jongere partner niet te vergelijken met de eigen energie, na twee nachten doorhalen ligt de oudere partner bekaf op de bank terwijl de ander voor de derde nacht wilde doorhalen. Dan speelt ook nog de eigen vrienden en kennissenkring mee die totaal verschillend is en ook in totaal verschillende levensfases zitten, met zo hun oordeel en vooroordelen.

Een belangrijk argument voor een jongere partner, wanneer men zelf boven de vijftig is, lijkt vaak een actievere levensstijl te zijn. Bij veel mannen en vrouwen die op hogere leeftijd nog fit, gezond en aantrekkelijk zijn, hoor en lees ik vaak dat ze een jongere liefdespartner zoeken omdat ze een actieve partner zoeken. Hierbij speelt het idee mee dat veel mensen op latere leeftijd wat minder actief, ondernemend en enthousiast worden mee en in veel gevallen zal dit ook wel waar zijn. Ook zal de lichamelijke aantrekkingskracht een duidelijke rol spelen, zeker nu veel mensen er op oudere leeftijd er nog (soms met enige ingrepen) lichamelijk goed uitzien. Sommige mensen verouderen ook sneller door hun genen dan andere mensen, een rimpelige huid en kaalheid en gezondheidsklachten zijn vaak genetisch bepaald.

Ik heb ooit eens als musicus gespeeld op een veertigjarige huwelijksfeest waarbij de man 80 jaar oud was en de vrouw 60 jaar oud. Zij was als twintigjarige verliefd geworden op een man van veertig en uiteindelijk zijn ze met elkaar getrouwd. Ik zag een liefdevol en zorgzaam stel dat nog steeds blij met elkaar was. Ik kende ook de dochter die me vertelde dat ze een oude vader had gehad, maar dat dit heel fijn was geweest. De vaders van haar vriendinnen waren altijd druk met werk en carrière, haar vader was in de levensfase dat hij alle tijd voor zijn dochter had gehad. Ook deze mensen zullen wel last hebben gehad van de nodige oordelen en vooroordelen, maar ik vond het een schitterend stel en een bewijs dat twintig jaar verschil in leeftijd mogelijk is. Het was wel grappig dat deze dochter ook voor een veel oudere partner koos, blijkbaar was haar voorbeeld goed.

Ik heb geen oordeel over mensen met een voorkeur voor een leeftijdsverschil in hun liefdespartner of mensen die een relatie hebben met een liefdespartner met een groot leeftijdsverschil. Ik ken de voordelen en de nadelen en voel mij niet geroepen om hier een oordeel over te hebben, wanneer twee mensen gelukkig zijn met elkaar dan is het goed. Wat ik soms wel als hinderlijk ervaar is dat ik zelf op datingsites een vrouw rond mijn eigen leeftijd wel erg aantrekkelijk vindt maar dan lees dat ik minstens acht tot tien jaar te oud voor haar ben, omdat ze alleen een veel jongere partner zoekt. Het is wat het is denk ik dan maar.

Last update: 21-08-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).