Liefde en intimiteit

liefde hart Uit eigen ervaringen durf ik te zeggen dat intimiteit de brandstof is van de liefdesrelatie, maar helaas ook een van de problemen die vaak opduikt in liefdesrelaties. Wanneer ik het heb over intimiteit wil ik dit onderverdelen in lichamelijke en geestelijke intimiteit. Bij lichamelijke intimiteit gaat het bijvoorbeeld om aanrakingen, strelingen, masseren, knuffelen en kussen en seksualiteit, terwijl geestelijke intimiteit het gevoel van emotionele verbondenheid is. Bij geestelijke intimiteit laat je iemand in je ziel kijken en deel je gevoelens en emoties. Het woord 'Intimus' is Latijns voor 'het binnenste' of 'het diepste'. Hoewel geestelijke en lichamelijke intimiteit ook zonder elkaar kunnen heeft een goede relatie naar mijn ervaring meestal beide aspecten nodig. U kunt zich heel erg verbonden met iemand voelen zonder lichamelijk contact te hebben, ook kunt u lichamelijk intiem zijn met iemand waarmee u geen speciale band hebt, maar voor een langdurige relatie zijn naar mijn mening beiden aspecten belangrijk. Het onderwerp liefde, intimiteit en seksualiteit liggen best gevoelig op Internet, ondanks dat ik deze pagina zeer keurig en respectvol met het onderwerp omga, vinden grote zoekmachines deze pagina toch alleen geschikt voor volwassenen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Intimiteit kent vele vormen

Enkele verschillende vormen van intimiteit:

 • samen knuffelen;
 • samen op de bank of in bed tv kijken;
 • samen voor de open haard zitten;
 • samen een spelletje doen;
 • elkaar masseren;
 • samen zoenen;
 • samen genieten van een mooi uitzicht;
 • samen koken en afwassen;
 • samen hand in hand of omarmd lopen;
 • samen sporten of een gezamenlijke hobby;
 • voor elkaar opkomen;
 • elkaar troosten als er iets naars is gebeurd is;
 • echt naar de ander luisteren en geïnteresseerd zijn;
 • zelfs samen ruzie maken kan intiem zijn;
 • samen van lichamelijke intimiteit en seksualiteit genieten.

Het valt misschien op dat de woorden samen en elkaar vaak voorkomen in deze lijst, dat is niet verwonderlijk want intimiteit is meestal iets dat u samen doet. Intimiteit zorgt voor verbondenheid, het bevestigd en versterkt de band die mensen met elkaar hebben. Lichamelijke intimiteit heeft naast de voortplanting ook binnen de evolutie een andere rol namelijk het veroorzaken van een sterk gevoel van verbondenheid. Toch is lichamelijke intimiteit slechts één van de vele soorten intimiteit die mensen kunnen delen. Het is natuurlijk ook weer geen wonder dat mannen en vrouwen over het algemeen een nogal verschillende voorkeur hebben voor intimiteit. De gangbare opvatting is dat voor de meeste vrouwen de geestelijke en emotionele intimiteit belangrijker is en dat mannen zich het meest verbonden voelen door lichamelijke intimiteit en samen dingen ondernemen. Toch hebben alle vormen van intimiteit vaak wel met elkaar te maken en invloed op elkaar. Ik heb wel de laatste jaren door ervaring geleerd dat mannen en vrouwen vaak dezelfde mate van verlangen naar lichamelijke intimiteit hebben en dat veel van de verschillen tussen de benadering van lichamelijke intimiteit ook voor een groot gedeelte door de opvoeding en de maatschappij bepaald werden. Was het vroeger zo dat het verlangen meestal aan mannen werd toegeschreven, tegenwoordig is men ook in de media vrij open over het feit dat vrouwen vaak hetzelfde verlangen hebben. De mate van intimiteit is vaak wel een goede afspiegeling van de kwaliteit van een relatie maar omgekeerd kan gebrek aan intimiteit er ook voor zorgen dat mensen in een neerwaartse spiraal terechtkomen. De meeste mensen (er ziin ook mensen die deze behoeftes niet hebben) hebben behoefte aan intimiteit (in welke vorm dan ook) en wanneer intimiteit ontbreekt in een relatie of uitgedoofd is, kan door de irritaties die dit gebrek aan intimiteit kan oproepen er nog minder intimiteit zijn wat weer meer irritaties en ruzie kan opleveren. Door gebrek aan intimiteit neemt de stress binnen de relatie vaak toe wat intimiteit verder doet afnemen. Wanneer deze vicieuze cirkel niet doorbroken kan worden kunnen mensen steeds verder uit elkaar drijven. Helaas gebeurt dit nog maar al te vaak.

Over liefde en lichamelijke intimiteit

Naast liefde bestaat ook nog zoiets als puur lichamelijk verlangen, een heel krachtig en intens gevoel dat de schijn kan wekken van verliefdheid en zelfs liefde. Zeker in deze tijd is het heel gemakkelijk om lichanelijk verlangen en liefde door elkaar te halen omdat lichamelijke intimiteit en liefde in de media bijna standaard als hetzelfde neergezet worden. Bij liefde gaat om meer dan alleen fysieke aantrekkingskracht ondanks dat het wel een belangrijke factor is. Bij liefde spelen er veel meer factoren mee zoals medeleven, vriendschap, trouw en vertrouwen, geluk delen en oprechte interesse in het geluk van de ander. Maar hoe weet u of u echt verliefd bent op iemand, of dat iemand echt verliefd op u is, en dat het dus niet alleen om een fysieke aantrekkingskracht gaat. Vaak is dat ook moeilijk te bepalen omdat lichamnelijk verlangen de schijn van verliefdheid kan opwekken en sommige mensen ook echt het idee hebben dat ze verliefd zijn terwijl ze alleen maar fysieke aantrekkingskracht voelen. Mensen kunnen uit verlangen naar lichamelijke intimiteit zichzelf goed wijsmaken (maar ook de ander) dat er sprake is van verliefdheid of liefde uit lichamelijk verlangen of het kunnen pronken met een aantrekkelijke partner.

Wanneer mensen een tijd geen (vaste) partner hebben kan het verlangen naar lichamelijke intimiteit een grote stimulans zijn om weer een relatie aan te gaan waarbij het zeer de vraag is of het om een lichamelijke behoefte of verliefdheid gaat. Het grote risico voor beide partners is dat men tijd investeert in een relatie die niet is wat men eigenlijk wilde en die een tegenslag niet zal overleven. Ook is er een de grote vraag of iemand nog steeds van u zal houden wanneer u uiterlijk iets zou oplopen of wanneer u door bijvoorbeeld ziekte een tijd weinig zin heeft in lichamelijkheid. En natuurlijk overlappen liefde en lichamelijk aantrekkingskracht elkaar maar er is een risico dat een nieuwe partner echt een verovering is waar men na korte tijd al op uitgekeken is. Het veroveren was dan de grote uitdaging en wanneer men dan de liefde veroverd heeft is de spanning er af. Het is soms moeilijk te bepalen of iemand echt verliefd is op u of alleen maar op uw lichamelijke aantrekkingskracht, de ander zal dit vaak ook niet snel toegeven (omdat hij of zij u niet wil verliezen). In de meeste gevallen zal lichamelijke aantrekkingskracht en verliefdheid op persoonlijkheid en karakter samengaan, de meeste partners selecteren hun liefdespartner in de eerste paar seconden als op basis van uiterlijk. De natuur heeft dit ook ingebouwd, onbewust zoekt men een partner die genetisch het best bij hen past. Mijn ervaring is dat mensen die lichamelijk zeer aantrekkelijk zijn vaak erg onzeker zijn of hun partner alleen maar op het uiterlijk is gevallen.

Toen ik als tiener seksuele voorlichting kreeg, werd het nog heel netjes als een uiterste vorm van liefde beschreven en als heel mooi en teder. Het was een pure vorm van uiting van liefde maar ondertussen heb ik geleerd dat dit wel erg kort door de bocht was. Lichamelijke intimiteit kan zoveel verschillen vormen aannemen, mooi liefdevol en teder, maar ook hard en ruw, gelijkwaardig of juist omgekeerd, lang of kort, alles is goed zolang beide partners er achterstaan en beide partners een gelijkwaardig positie hebben (lichamelijk, maatschappelijk en verstandelijk). Zolang beide partners elkaars behoeften bevredigen en er geen schade is voor anderen, heb ik geleerd om geen oordeel of vooroordeel meer te hebben. Het is geweldig wanneer mensen in een relatie de behoefte aan lichamelijke intimiteit die ze hebben kunnen delen, wanneer de behoeften op dit vlak erg uit elkaar liggen kan dit wel tot problemen binnen een relatie leiden. Helaas hoor ik dit maar al te vaak als probleem bij relaties die op de klippen lopen.

Ik herinner me een verhaal van Yvonne Kroonenberg waarin ze beschrijft hoe ze een date heeft met een man die in echtscheiding ligt. Ze ging bij de man thuis eten en tijdens het eten werd er aangebeld door de bijna ex vrouw die nog iets kwam ophalen. De schrijfster beschrijft heel mooi de ijzige sfeer die er valt en wanneer de man de vrouw uitlaat hoort ze de vrouw zeggen: "dus zij pijpt wel?". Dit verhaal is best grappig maar ook erg pijnlijk tegelijk.

Intimiteit, verliefdheid en hechting

Verliefdheid en liefde hebben zich in de evolutie van de mens ontwikkeld ten behoeve van voortplanting en zorg voor het nageslacht. Een bekende onderzoeker naar dit gedrag is de bekenden Antropoloog Helen Fisher. Uit haar onderzoek zou blijken dat zoogdieren en volgens in hun hersens drie afzonderlijke emotionele centra ontwikkeld hebben voor lichamelijk verlangen, verliefdheid en hechting. Het lichamelijk verlangen drijft ons ertoe een partner te zoeken en te paren, het verliefdheidcentrum zorgt er voor dat we alle aandacht richten op één partner en de hechting zorgt ervoor dat men lang genoeg bij die partner blijft om voor jongen (lees kinderen) te zorgen. De samenwerking van deze drie gebieden zou voor meer en betere nakomelingen leiden en dit is dus door de evolutie ontstaan. Verliefdheid gaat vaak gepaard met veel lichamelijk verlangen en dit is evolutionair gezien bedoeld om twee geheel wildvreemde mensen aan te zetten om een koppel te worden. Mannen die verliefd zijn hebben een lagere hoeveelheden testosteron terwijl bij verliefde vrouwen het omgekeerde het geval is, mannen worden dus iets minder mannelijk en vrouwen dus iets meer waardoor ze dus dichter bij elkaar komen. Bij diersoorten, zoals de mens, die ouderzorg geëvolueerd hebben, zorgt een stofje (prolactine) er voor dat men zorgzaam en monogaam blijft en blijkbaar is de aanwezigheid en nauwe band met de partner, moeder of kind voldoende om via dit stofje genegenheid en zorgzaamheid te veroorzaken wat we meestal als familieband beschouwen.

Meestal werken de drie gescheiden systemen in onze hersenen als drie logische stappen samen maar toch blijken de drie gebieden in onze hersenen ook soms vrij zelfstandig te werken. Lichamelijk verlangen kan dus voorkomen zonder verliefdheid en verliefdheid zonder lichamelijkheid of hechting. Sommigen zullen deze bevinding ook omarmen en gebruiken om aan te geven dat ze niets aan vreemdgaan konden doen. Het idee dat mensen monogaam zijn, is echter vrij dwingend in bijna alle grote religies van wereld. In vele religies is lichamelijk verlangen dus ook een zonde en moet het met man en macht onderdrukt worden. Een bevriend psychologe gaf echter ooit eens aan dat alle wat men onderdrukt op de duur toch een keer los kan komen en dan voor extreme uitspattingen kan zorgen. Evolutiebiologen wijzen er echter op dat monogamie niet echt in het belang van de man is want die moet eigenlijk zo veel mogelijk vrouwen veroveren om zo veel mogelijk nageslacht te krijgen. Desondanks geloof persoonlijk zeker in (seriele) monogamie. Naast aangeboren gedrag door de evolutie spelen ook zaken mee als sociale systemen die door een samenleving opgelegd worden om er voor te zorgen dat deze goed blijft functioneren en waarbij paarvorming en paarbinding gereguleerd is. Ook mag biologie nooit worden opgevoerd als excuus voor het kwetsen van de gevoelens en de integriteit van een ander en zeker niet gebruikt worden als excuus voor misbruik en vreemdgaan. Het blijft een combinatie van evolutionair bepaalde gedragingen die gestuurd worden door chemische processen in onze hersenen maar ook aangeleerd gedrag door opvoeding, empathie, volwassenheid en gezond verstand.

Een term die zeker in deze context past is het hedonisme, een leer binnen de ethiek die stelt dat genot het hoogste goed is. Het woord hedonisme is afgeleid uit het Grieks, hédoné betekent "genot". Tegenwoordig zijn hedonisten pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Ze hebben een levensstijl die impulsief, avontuurlijk, ervaringsgericht en zeer vrijblijvend, individualistisch en onafhankelijk is. Een hedonist streeft naar zoveel mogelijk genot en dit kan zowel zintuiglijk als geestelijk zijn.

De ommekeer in lichamelijk intimiteit

In de jaren '60 van de 20e eeuw vond een grote ommekeer plaats in de kijk op lichamelijke intimiteit tot gevolg had. In deze revolutie werd meer de nadruk op de individuele beleving gelegd en werd lichamelijk intimiteit los gekoppeld van de voortplanting mede door de steeds eenvoudigere anticonceptie. Het idee was goed en de doelen nobel, maar helaas zijn (mede door de media) de intimiteit en liefde helaas vaak naar de achtergrond verdrongen. Ik praat dan ook liever over lichamelijke intimiteit, vrijen of de liefde bedrijven. En de wijze waarop mend dit doet is heel persoonlijk en kan hard en plat zijn, liefdevol en teder, langdurig of kort. Liefdsepartners geven er zelf hun invulling aan en er bestaat niet echt goed of fout zolang beide partners er tevreden en gelukkig mee zijn. Helaas zijn er wel de zogenaamde statistieken waardoor mensen snel denken dat er iets mis is als ze niet aan de norm voldoen. En de media doet er vaak nog een schepje bovenop door flink te overdrijven en extremen te tonen waardoor de indruk gewekt kan worden dat het eigen liefdesleven maar een beetje saai is. Lichamelijke intimiteit is een belangrijk onderdeel in ons leven en zeker in een relatie, het is iets exclusiefs voor u en uw partner. Samen lichamelijk intiem zijn heeft veel positieve effecten op lichaam en geest het is goed voor de gezondheid. Het belangrijkste positieve effect van lichamelijk intimiteit is dat het goed is voor de geest, het maakt ons gelukkig en het is een goed middel tegen stress. Na het vrijen voelen we ons meestal veel rustiger en gelukkiger dan ervoor, dit heeft niet alleen met het genot zelf te maken maar ook door de hormonen die in het lichaam aangemaakt worden.

Jaren geleden hoorde ik een verhaal waarbij een spreker de zaal vroeg om de intieme plekken van het lichaam te benoemen. Als eerste kwamen natuurlijk de meest bekende plekken ter sprake maar na een tijdje begon men over armen, schouders, voeten en andere niet voor de hand liggende delen van het lichaam te spreken. De conclusie van het betoog was dat bij lichamelijke intimiteit het hele lichaam betrokken kan zijn en dat er veel meer plekken prettig zijn om aan te raken of te strelen. De werkelijke voldoening van lichamelijk intimteit zit in onze hersenen en het lichaam en al onze zintuigen zijn middelen om prettige prikkels door te geven aan onze hersenen. Onze huid is heel gevoelig voor kriebelen en strelen, door middel van onze oren horen we graag lieve of opwindende zinnen, door middel van onze ogen kunnen we genieten, kortom alle zintuigen kunnen een rol spelen in de intimiteit. Ook maakt regelmatig de liefde bedrijven mensen mooier, onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die regelmatig lichamelijk intiem zijn er aantrekkelijker en gezonder uitzien. Maar het allerbelangrijkste is dat lichamelijke intimiteit de relatie sterker maakt en de verbondenheid tussen partners versterkt. Ook zijn de meeste mensen na de tijd heel ontspannen en open en is dit dus ook de ideale tijdstip om ontspannen en liefdevol met elkaar over van alles te praten. Maar het hoeft niet altijd groots en uitgebreid te zijn, veel stellen die een druk leven hebben maken soms even een vluggertje. Hier is op zich niets mis mee wanneer beide partijen er van genieten, het werkt ontspannend en ook dit verhoogd meestal de verbondenheid tussen partners. Ieder stel kan en mag er zijn eigen invulling aan geven en niets is goed of fout wanneer beiden er tevreden mee zijn.

De basis voor een goed intiem leven is dus een goede evenwichtige en gezonde relatie, intimiteit en aandacht voor elkaar zijn dus niet alleen belangrijk in bed maar juist 24 uur per dag. Een goede relatie is niet iets dat vanzelf goed zal gaan of goed zal komen, het vergt een permanente inspanning om de liefde en de passie levend te houden. De basis voor een goed liefdesleven is een goede evenwichtige en gezonde relatie waarbij het belangrijk is om aandacht aan elkaar te schenken en vooral de tijd voor elkaar te nemen. Tegenwoordig is er meer helaas vaak meer aandacht voor de frequentie, de prestatie en de techniek. Goede intimiteit maakt de relatie sterker en zorgt voor een goede verbondenheid tussen partners waardoor de relatie ook enige druk kan doorstaan in deze drukke maatschappij. Zorg dat u voor elkaar de rots in de branding bent en geniet van elkaar en het leven.

Problemen met intimiteit

In een intieme liefdesrelatie kunnen mensen zich zeer geborgen voelen en geheel in elkaar opgaan. Maar vaak schiet de intimiteit er na een paar jaren toch bij in, door drukte, door kinderen, door het huishouden, door sleur, het komt er gewoon niet van hoor je vaak. Wanneer u thuis komt na een drukke dag is het soms fijn als u even niet hoeft te praten of te luisteren of romantisch hoeft te zijn. Wanneer de ander deze behoefte wel heeft kan dit problemen veroorzaken want dit soort intimiteit is niet alleen belangrijk voor je relatie ook zorgt het er ook voor dat we ons gelukkiger voelen. Door gebrek aan intimiteit neemt de irritatie en stress alleen nog maar toe. Het vermogen om intiem te zijn heeft ook met het verleden te maken, mensen die in een gezin opgroeiden waarin afstandelijk met elkaar werd omgegaan, herhalen dit patroon vaak weer in hun eigen relatie. Ook slechte ervaringen in een eerdere relatie kunnen hun sporen nalaten. Het is heel belangrijk dat u elkaar kunt accepteren zoals u en de ander bent. Om het gevoel van verbondenheid te hebben moet u er zeker van zijn dat u zichzelf mag zijn en dat de ander u accepteert zoals u bent. Wanneer u zich dagelijks blijft ergeren aan rondslingerende kleding of het volume van de televisie, de wc-bril, verdeling van huishoudelijke taken en dergelijke kleine zaken dan is het vaak moeilijk om nog intiem te zijn. Wanneer men zich veilig en geaccepteerd voelt, is het makkelijker om gevoelens te uiten. Maar ook een drukke baan en een druk huishouden kunnen er voor zorgen dat mensen in de avond niet meer de fut hebben om nog aandacht voor elkaar te hebben.

Geliefden kunnen echt lijden door een gebrek aan (lichamelijke) intimiteit, want intimiteit is een levensbehoefte, een basis behoefte die we net zo hard nodig hebben als eten en drinken. Gebrek aan intimiteit is niet alleen funest voor uw relatie maar volgende Amerikaanse arts Dean Ornish is geen enkele factor zo bepalend voor onze kwaliteit van het leven, onze kans op ziekte en vroegtijdige dood. Een goede intieme relatie sterkt partners in moeilijke tijden en maakt het mogelijk gevoelens te delen en te verwerken. Dit alles zorgt voor een grotere kans op overleving in moeilijke tijden. In een recent Amerikaans onderzoek werd een open deur ingetrapt, er kwam naar voren dat hoe meer intimiteit er was in de relatie, hoe groter de tevredenheid was. Uit een ander onderzoek blijkt dat veel mensen vandaag de dag een gebrek ervaren aan intimiteit met hun partner door het drukke bestaan van tegenwoordig. Stellen drijven steeds verder uit elkaar, totdat men zich afvraagt: "wat delen we eigenlijk nog", met een het grote aantal verbroken relaties en echtscheidingen van tegenwoordig tot gevolg.

Even voor de duidelijkheid, het is in relaties heel normaal dat het wel eens voorkomt dat de één wel zin heeft in lichamelijk intimiteit en de ander minder. Wanneer de relatie goed is hoeft dit niet een groot probleem te zijn en kan men dit samen oplossen door wat te geven en te nemen en moet degene met de meeste zin zich wat inhouden en degene met de minste zin af en toe wat zin maken. Zin maken is heel goed mogelijk want door het te doen krijgt men er uiteindelijk ook weer meer zin in. Wachten tot u wel eens de behoefte voelt is dus niet zo handig omdat de behoefte dan alleen maar meer afneemt. Een goed vergelijk is naar een feestje gaan, soms ziet u er tegen aan om te gaan maar wanneer u er eenmaal bent wilt u niet meer weg. Helaas weet ik uit eigen ervaring dat wanneer de partner zelden of nooit zin heeft, dit de relatie erg onder druk kan zetten. Wanneer deze situatie jaren duurt en zelfs enkele jaren relatietherapie geen effect heeft, zal vaak eerst het gevoel van liefde langzaam afnemen tot het bijna ongemerkt verdwenen is. Dan kan het huwelijk nog een tijdje stand houden op verantwoordelijkheidsgevoel, zeker naar de kinderen, maar langzaam zal ook dit gevoel afnemen. Wanneer er dan iemand buiten de relatie het gemis aan liefde en intimiteit wel te bieden heeft, zal het huwelijk dit niet overleven. Uit cijfers blijkt ook dat c.a. 30 procent van alle relaties hier op stukloopt, dit gaat dus om zeer veel mensen.

Er kan echter een situatie ontstaan waarbij één partner steeds initiatief neemt en de ander met grote regelmaat "nee" zegt. Het gevolg kan zijn dat de initiatiefnemer zich afgewezen, boos, knorrig, verdrietig of niet meer aantrekkelijk voelt. Hierdoor gaat deze partner zich steeds afstandelijker gedragen waardoor er voor de ander nog minder reden tot intimiteit is. De neezegger kan zich schuldig, onbegrepen en ook boos voelen of zich verplicht voelen om zich naar de wensen van de andere partner te gaan schikken. Dit om de ander niet teleur te stellen, ruzie te voorkomen of mogelijk vreemdgaan te voorkomen. Maar dit maakt echter het gevoel van zin hebben meestal alleen maar minder. Deze situatie kan zeer slecht uitpakken voor het gevoel van eigenwaarde voor zowel de initiatiefnemer als de neezegger. Het gevolg kan zijn dat er op de duur beide partners helemaal geen initiatief meer nemen om teleurstelling te voorkomen. Partners kunnen in een vicieuze cirkel terechtkomen waardoor er een patstelling ontstaat. Deze patstelling kan zeer moeilijk te doorbreken zijn. Wanneer partners er zelf niet meer uitkomen kan therapie een oplossing bieden. Beter is het om te voorkomen dat deze patstelling ontstaat. Daarvoor is het heel belangrijk om er in een vroeg stadium liefdevol over dit probleem te praten en hierbij gevoelens van boosheid en schuld een beetje te onderdrukken.

Wanneer er problemen zijn met intimiteit binnen een relatie kan dit als een groot gemis ervaren worden. Om weer tot een goede intieme relatie te komen moeten partners het ideaalbeeld loslaten dat ze van elkaar hadden toen de relatie begon, en elkaar proberen duidelijk maken wat hun behoefte intimiteit is. Met elkaar praten en echt luisteren en belangstelling tonen in de ander is een grote vorm van intimiteit die elke andere vorm van intimiteit weer vergroot. Accepteer en leer van uw verschillen, ze kunnen elkaar ook zeer goed aanvullen. Het is makkelijker om aan de behoefte van een ander te voldoen wanneer u weet wat zijn of haar behoefte is. Veel mensen kunnen niet goed praten over hun behoefte aan intimiteit en wanneer dit niet lukt kan men hulp inroepen, dit is niets om u voor te schamen. Wanneer u met elkaar praat moet het wel het liefst in positieve zin zijn, niet wat u stoort aan de ander of wat u mist want dat roept alleen maar schuldgevoel op. Probeer aan te geven wat u graag wel zou willen en probeer hier op een positieve wijze met elkaar over te praten zonder schuldgevoelens op te roepen. Spreek af dat de tv en de computer een avondje uitblijven en probeer samen weer eens ergens van de genieten. Wat ook kan werken is dat u samen eerst even een kop koffie of thee drinkt wanneer u thuis komt van het werk om even samen tot rust te komen voor u aan de drukte van het gezinsleven begint. Er moeten nog steeds genoeg overeenkomsten zijn, zoek ze opnieuw en ga weer samen genieten. Wanneer u er samen niet uitkomt, zoek dan hulp, er is een groot en goed aanbod aan relatie therapeuten. Het is geen schande of nederlaag om iemand te raadplegen, vaak is een ervaren psycholoog goed in staat om de partners beter te laten communiceren en kunnen gesprekken over wederzijdse behoeftes beter besproken worden in het bijzijn van een onafhankelijke deskundige.

De liefde bedrijven maar dan met de kleren aan

Een boek dat ik in één ruk heb uitgelezen was het boek "De liefde bedrijven" van de Nederlandse psychologe Blanca Van Den Brand. In haar praktijk begeleidt ze als psychologe, op geheel eigen wijze, stellen met relationele en seksuele problemen en ook verschijnt zij regelmatig in de media. Na haar studie psychologie ging ze een wereldreis maken waarbij ze dit boek schreef. Het boek ziet er zeer fraai uit zowel van buiten als van binnen en het is dan ook bestemd voor een jong publiek. Het verhaal van Amor en Psyche loopt als een rode draad door het boek. Een belangrijk thema van het boek is dat er een heel groot verschil bestaat tussen mensen en dieren, de mens kan het hele jaar door onbeperkt de liefde bedrijven terwijl dieren maar een paar keer per jaar en soms zelf één keer per jaar in het voor hen gunstige seizoen krols, bronstig of balts worden. Alleen dan worden ze door hun instincten gedreven zich over te geven aan hun driften, met als grootste doel de voortplanting. Mensen kunnen echter tijdens alle seizoenen, zelf meerdere keren per dag met elkaar vrijen.

Het heeft al lang geen doel meer tot voortplanting en de (soms bijzondere) wijze waarop de mens gebruik maakt van zijn edele delen is ook totaal niet meer gericht op voorplanting maar enkel op genot. Als we mensen in dit opzicht vergelijken met dieren dan is dit onderdeel van het menselijke leven totaal buiten proporties. Het is duidelijk dat deze lichamelijkheid niet enkel dient tot voortplantingsdrang maar dat het meerdere doelen heeft zoals ontspanning, stemmingsverbetering, stressvermindering en het hechting aan een partner en soms is het zelf heel plat een prima slaapmutsje. Het kan heerlijk zijn om hartstochtelijk, gepassioneerd en liefdevol de liefde te bedrijven.

Drinken zonder dorst en vrijen in alle seizoenen is alles wat ons van de overige dieren onderscheidt.
(Pierre de Beaumarchais)

Het voelt zo goed en het neemt zo'n belangrijke plaats in dat we telkens maar weer op het hoogste punt willen blijven en het heerlijke gevoel eeuwig laten voortduren. En hier ligt dus een verslaving naar lichamelijk genot op de loer. En wanneer het genot gewoon gaat worden verleggen we de grenzen en experimenteren we verder op zoek naar telkens weer meer genot. Maar na elk hoogtepunt is men weer terug bij af, elke genot is maar van beperkte duur en na een hoogtepunt kan een soort van leegte en dieptepunt volgen die we proberen op te vullen met een nieuw hoogtepunt. Het grootste probleem is eigenlijk dat de liefde bedrijven niet erg liefdevol meer gebeurt. In plaats van al vrijend de eenzaamheid te verdringen moeten stellen weer de liefde bedrijven met de kleren aan. Naar schatting lopen er ook dit jaar in ons eigen Nederland weer zo'n 130.000 relaties op de klippen want we zijn massaal ontevreden met onze relatie en onze partner.

Het boek beschrijft haarfijn hoe de druk van het moderne leven invloed heeft op de wijze waarop we relaties ervaren en ook de straatvecht technieken die partners gebruiken om aandacht te krijgen of hun zin door te drijven. Ook beschrijft het boek hoe we in deze maatschapij onzelf voorbij lopen en voorbij gaan aan onszelf en de mensen die we lief hebben. De liefde bedrijven in niet lichamelijke zin staat voor een bewuste keuze voor een liefdevolle en hartstochtelijke levensinvulling en een bevredigende relatie, de keuze is aan uzelf. U kunt beginnen met het lezen van dit boek.

Na een studie psychologie ging de schrijfster een wereldreis maken en schreef ondertussen dit boek. De verpakking, het omslag ziet er 'gelikt' uit; het is dan ook bestemd voor een jong publiek. Wij moeten vrijen beleven als genot, met het hart. De mens is een begerig wezen, altijd verlangend, zelden tevreden. Het verhaal van Amor en Psyche loopt als een rode draad door dit boek. Een sprookje uit de twintigste eeuw over twee hunkerende zielen.
kopen knop


Verschillen tussen mannen en vrouwen

Is het voor een man meestal zo dat de zin in lichamelijke intimiteit bijna altijd aanwezig is en hij bijna onmiddellijk in de startblokken staat, de meeste vrouwen hebben een iets langere opwarmtijd. De meeste vrouwen hebben behoefte aan niet direkt lichamelijk getinte intimiteit voordat ze overgaan tot lichamelijke intimiteit. Dit is natuurlijk niet altijd zo weet ik uit eigen ervaring, soms heeft een vrouw ook zin in een vluggertje. In tegenstelling tot de meeste mannen is het voor de meeste vrouwen zo dat zoenen en knuffelen niet altijd op meer hoeft uit te draaien. Soms vermijden vrouwen om deze reden alle intimiteit, wat niet nodig is wanneer de andere partner dit begrijpt, maar dit begrip moet wederzijds zijn. Mannen bereiken intimiteit vooral via lichamelijkheid, terwijl de meeste vrouwen meer niet lichamelijke intimiteit zoeken. Soms missen zowel de man als de vrouw de intimiteit maar leidt de weg die ze bewandelen niet naar hetzelfde doel. Net als bij de meeste problemen is hier ook de oplossing om met elkaar te praten. Probeer dit niet in de verwijtende sfeer te doen of met veel zuchten van teleurstelling en andere lichaamstaal. Ik weet dat dit moeilijk kan zijn omdat beide partners soms vol emoties zitten bij dit onderwerp. Het beste kunt u dit bespreken op een rustig tijdstip, heeft de ander geen zin om te praten, plan dan een tijd voor een gesprek. Wanneer u of de ander er moeilijk over kan praten probeer dan naar elkaar te schrijven. Dit heeft als bijkomend voordeel dat u beter nadenkt over hoe u dingen formuleert. Probeer de ander duidelijk te maken hoe u tegen lichamelijkheid en intimiteit aankijkt en maak duidelijk waar u wel en niet naar verlangt. Geef vooral aan wat u fijn en minder fijn vindt en waar u zin van krijgt en waarop u afknapt. Maar probeer vooral de sfeer liefdevol en positief te houden en vooral verwijten te vermijden. Probeer er zeker samen aan te werken, wanneer de een maar meedoet om de ander niet teleur te stellen zal er geen echte oplossing komen. Wanneer u geen zin heeft probeer dan eens te achterhalen waarom dit zo is en probeer het de ander uit te leggen ook weer zonder te verwijten of in negatieviteit te vervallen. Vraag uzelf ook af of u misschien lichamelijk contact vermijdt omdat u op een ander vlak een conflict met uw partner uitvecht. Wanneer er sprake is van sleur, probeer dit dan te doorbreken door eens na te denken over een op een ander tijdstip, een andere plaats of een andere manier. Spreek samen af om iets eerder naar bed te gaan of elkaar juist iets meer rust te gunnen. Soms werkt het heel goed om eens samen er tussenuit te gaan in een leuk hotelletje of een B&B om de spanning er af te halen. Wanneer partners er zelf niet meer uitkomen kan relatietherapie een oplossing bieden. Neem hiervoor contact op met uw huisarts, u hoeft zich zeker niet te schamen, uw huisarts komt dit soort problemen vaker tegen.

De auteur is geen deskundige of psycholoog, het artikel is geschreven vanuit de eigen ervaringen, enkele jaren therapie en veel lezen over het onderwerp.

Boeken over liefde en intimiteit

Intimiteit geeft de lezer inzicht in hoe we onze relaties kunnen onderhouden, ze fris kunnen houden, en we onze partner kunnen accepteren en van hem houden zoals hij is. Thich Nhat Hanh geeft concreet advies over hoe je vol aandacht en voedend voor elkaar blijft te midden van onze vele verantwoordelijkheden en de drukte van het dagelijks leven. Leer open communicatie bevorderen, omgaan met woede en andere sterke emoties en dankbaarheid en waardering te voelen. Intimiteit is zowel geschreven voor koppels in een vaste relatie die de spirituele dimensie van hun leven samen willen verdiepen als voor hen die ontrouw of pijn hebben ervaren en behoefte hebben aan oefeningen om een nieuw web van liefde en begrip te weven. Intimiteit is de gids voor iedereen die op zoek is naar langdurige, bevredigende en evenwichtige intimiteit.
kopen knop


Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Dit boek geeft essentiële informatie over deze onderwerpen en biedt handvatten om professioneel te kunnen omgaan met beroepssituaties waarin seksualiteit en intimiteit een rol spelen. Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit gaat in op de seksuele ontwikkeling van mensen, de vragen en problemen die daarbij kunnen ontstaan en plaatst het begrip seksualiteit in een breed maatschappelijk kader. Er is veel aandacht voor een positieve grondhouding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit en voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van kwesties. Het boek schetst een breed beeld van seksualiteit en intimiteit in verschillende levensfasen en richt zich op het professioneel werken met verschillende doelgroepen zoals kwetsbare jongeren, zedendelinquenten, slachtoffers van seksueel misbruik, ouderen en mensen met een psychische aandoening.
kopen knop


Verliefdheid, de jacht op de ware, bindingsangst, verleiding, ruzie en liefdesverdriet: de liefde houdt ons allen bezig. In Liefde, lust en ellende presenteert Roos Vonk prikkelende inzichten en herkenbare observaties op basis van ervaring en wetenschappelijke kennis. Scherp, luchtig en onderhoudend ontkracht Roos Vonk valse wijsheden en clich�s over de liefde en geeft treffende eyeopeners. Ze biedt relativering - een knipoog, een ruimere blik, een andere wending - en geeft tips over bijvoorbeeld daten, man-vrouw verschillen, seks, trouw en schoonfamilie. Voor deze vernieuwde editie zijn nieuwe hoofdstukken en nuttige tips toegevoegd. Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft gewerkt als relatiecoach, geeft lezingen en heeft een vaste column in Psychologie Magazine. Op begrijpelijke en onderhoudende wijze maakt ze wetenschappelijke kennis toegankelijk voor een breed publiek.
kopen knop


Last update: 21-08-2021

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).