Alles over liefde

Dit deel van de site gaat over het onderwerp liefde en relaties. De eerste vraag die waarschijnlijk bij u opkomt is waarom ik schrijf over liefde terwijl er al zoveel over geschreven is. Ik denk zelf dat het onderwerp zo interessant is en zoveel aspecten heeft dat men er niet over uitgeschreven kan raken. Er zijn al zoveel liefdesgedichten geschreven en toch weet iemand die heftig verliefd is weer een nieuw gedicht te schrijven. Op deze pagina's geef ik dan ook mijn persoonlijke visie en ervaringen weer met als aanvulling alles wat ik over dit onderwerp gelezen heb op lichamelijk, psychisch en filosofisch gebied. Wat is eigenlijk liefde? Het is een gevoel dat een associatie heeft met het woord dat we herkennen als we liefde ervaren hebben. Maar een definitie bedenken is iets moeilijker. Muzikanten, schrijvers en dichters doen verwoede pogingen maar ook zij blijven steken in een van de aspecten van de liefde of vage omschrijvingen. Een cynische benadering is dat liefdesrelatie niet meer is dan een combinatie van vriendschap en s&ks. Wetenschappers doen ook heel lang onderzoek naar het fenomeen liefde, maar ook zij hebben veel moeite met dit oh zo mooie maar ongrijpbare fenomeen. Liefde kan een gevoel of emotie zijn met een speciaal soort aantrekking tot een persoon of voorwerp zijn. Wanneer dit zeer heftig is kan het zelf de indruk wekken dat men zonder het object van hun liefde niet meer verder kunnen in het leven. Er bestaan verschillende soorten liefde, liefde tussen familieleden zoals tussen ouders en kinderen, liefde voor vrienden, romantische en/of seksuele liefde, platonische liefde, liefde voor zichzelf (narcisme), naastenliefde, liefde voor een voorwerp of een sport, liefde voor het vaderland of liefde voor God. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Liefde pagina's overzicht

Slechts één gen is de oorzaak van monogamie

Monogamie heeft meerdere betekenissen maar vanuit het Grieks betekent het letterlijk één enkel huwelijk. Maar het begrip is ruimer want het gaat ook op voor mensen die meerdere keren met één persoon getrouwd zijn en mensen die maar één partner tegelijk hebben. In de dierenwereld komt nog een variant voor van dieren die maar één partner hebben per fokseizoen. De tegenhanger van monogamie is polygamie waarbij men een echtelijke verbintenis met meerdere personen gelijktijdig kan hebben. Als voorbeeld van monogamie in het dierenrijk gebruikt men vaak zwanen, zij blijven hun hele leven bij elkaar en zelfs als een van de twee overlijd is het zo dat de ander geen nieuwe partner zoekt. Ook dolfijnen zijn monogaam, iets minder dan de zwaan maar ook zij blijven samen leven zolang ze leven. De oorzaak van monogamie lijkt een verhoogde aanmaak van het hormoon ADH te zijn, de aanmaak van ADH is bij monogame diersoorten veel hoger dan bij soorten die polygaam of promiscue zijn. Om te achterhalen of ADH de enige bepalende factor is heeft men een experiment uitgevoerd waarbij door genetische manipulatie,de aanmaak van ADH in een Graslandwoelmuis verhoogd werd. Deze muis is van nature promiscue maar de gemanipuleerde muizen bleven trouw aan hun partner wat het bewijs is dat slechts één gen levenslange trouw aan één partner veroorzaakt. De menselijke soort lijkt ook van nature monogaam te zijn maar Charles Darwin sprak dit met klem tegen omdat polygamie beter zou zijn voor de ontwikkeling van de soort. Dan zouden we kunnen stellen dat monogamie bij de mens aangeleerd is en cultureel bepaald en dat het een tegennatuurlijk gedrag is. Feit is wel dat tegenwoordig de meerderheid van de partners al niet meer levenslang bij elkaar blijven maar is er vaak wel sprake van seriële monogamie, men is vaak wel trouw aan de huidige partner.

Soorten liefde

Naastenliefde is omkijken naar andere mensen en zich mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van je medemens, ongeacht religie, seksuele geaardheid, sekse of politieke voorkeur het is een mooi voorbeeld van altruïsme. Naastenliefde wordt door een aantal grote religies gepredikt als een hoog goed. Veel liefdadigheidsinstellingen zoals het Rode Kruis, de Rode Halve Maan en Artsen Zonder Grenzen zijn goede voorbeelden van naastenliefde.

Platonische liefde of een platonische relatie is een liefdesrelatie waar geen s&ksueel handelen of begeren aan te pas komt. Het begrip is afkomstig van de griekse filosoof Plato. Volgens Plato was de platonische liefde de hoogste trap van liefde, in tegenstelling tot lichamelijk begeren en s&smp;ks, die hij als een eerste trap beschouwde. Vandaar kon de mens een hogere trap bereiken door de liefde voor de juiste levensinstellingen, voor de wetenschap, en voor goede gedachten. De platonische liefde was de hoogste trap.

Narcisme is een term uit de psychologie. Het is vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie met zichzelf (vaak het uiterlijk), gebrek aan inlevingsvermogen, egoïsme, dominantie en ambitie. Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit, het tegendeel is echter het geval. Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen. De term narcisme is afgeleid van de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie. Narcissus wees volgens het verhaal alle romantische avances af en werd als straf verliefd op zijn eigen spiegelbeeld.

Liefde tussen familieleden zoals tussen ouders en kinderen, deze vorm van liefde is dus platonisch en meestal zeer onbaatzuchtig. Er bestaat een innige band tussen kinderen en hun ouders en vaak ook tussen broers en zussen.

Romantische en/of seksuele liefde, deze vorm van liefde begint vaak met verliefdheid. Na een tijd verliefd zijn, verdwijnt dit gevoel en komt er een ander gevoel namelijk liefde, voor in de plaats. Er worden minder verliefdheids hormonen aangemaakt, en hiervoor in de plaats komt een ander gevoel, het houden van. Soms gebeurt dit na een paar maanden, soms pas na jaren. Het kan natuurlijk nog steeds gebeuren dat na een paar jaar je hart nog steeds sneller gaat kloppen als je hem of haar ziet, want de verliefdheid zal nooit helemaal verdwijnen.

Wat is de seven year itch in een liefdesrelatie?

Een serieus bijgeloof dat zelfs wel eens onderzocht is, lijkt de zogenaamde "seven year itch". Dit zou de tijd zijn dat het gaat "jeuken" in een relatie. Meer serieus onderzoek is er gedaan dat volgende de evolutie een vrouw na vier jaar uitgekeken is op haar minnaar. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat er eerst die magische grens van zeven jaar bestond maar dat nu het geluk al ernstige deuken begint te krijgen na vijf jaar. Men kan verschillende redenen aanvoeren voor deze verschuiving, jongeren geloven niet meer in één relatie voor het leven en we zijn zo op jacht naar geluk dat mensen sneller van partner wisselen dan vroeger. Vrouwen maken een inhaalslag omdat ze minder afhankelijk en beter opgeleid zijn dan vroeger. Beide geslachten maken dus ook meer kans om iemand tegen te komen en de liefdes kansen te vergroten, ook wanneer men al een relatie heeft. Ook merk ik zelf dat het respect voor de relatie van een ander sterk is afgenomen en dat men eerder vreemdgaat en een gebonden persoon probeert te versieren, ook internet en alle persoonlijke communicatie middelen van tegenwoordig dragen hier aan bij. En hoe meer keus, hoe meer kansen, hoe meer twijfel en hoe sneller we denken dat het geluk ergens anders beter te vinden is.

En een nieuwe relatie lijkt vaak leuk en spannend, maar wanneer men zo snel zijn relatie opgeeft voor iets nieuws loopt men het risico van relatie in relatie te blijven duiken omdat er telkens wel weer iets nieuws, moois en spannends voorbij komt. Ook is mijn ervaring uit mijn naaste omgeving dat relaties die beginnen met overspel ook vaak weer met overspel eindigen.

Wat is vrije liefde?

De term vrije liefde ontstond eind jaren zestig van de 20e eeuw als gevolg van de s&ksuele revolutie. Aanhangers van dit gedachtegoed vonden dat s&ksualiteit gewoon, lekker en leuk was en moest worden losgekoppeld van de menselijke voortplanting. Ook nu nog is er een opmars van de ideologie van vrije liefde, waarbij het ethisch verantwoord is meerdere inteme partners te hebben. Het ideaal van de vrije liefde was dat alle mensen van elkaar zouden moeten kunnen houden en dat je met iedereen waartoe je jezelf aangetrokken voelt de liefde zou moeten kunnen bedrijven zonder eventueel verliefd te moeten zijn. Dit principe gaat in deze tijd nog op maar is aangevuld met waarden als verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Vrije liefde is in veel gevallen echter alleen vrije s&ks en in de zestiger jaren ontstond, mede door de introductie van de anticonceptie pil en was de basis was voor de huidige swingers beweging. De opkomst van HIV en AIDS drukten deze vrijheid weer enigszins de kop in maar tegenwoordig zijn er nog steeds parenclubs en swingers websites voor mensen die met 'vrije liefde' willen experimenteren.

Voor veel mensen is het verliefd worden op een ander buiten de relatie een reden om te gaan nadenken over een open relatie of vrije liefde. Maar ook sleur en verveling, stille verlangens of het zoeken van een nieuwe uitdaging, kunnen een oorzaak zijn dat mensen gaan nadenken over vrije liefde. Maar voor men zich op het pad van vrije liefde begeeft is het belangrijk na te denken over de huidige relatie en vast te stellen hoe bestendig deze is. Wanneer de huidige relatie zowel geestelijk als lichamelijk goed en bestendig is, men open en eerlijk tegen elkaar is en er geen jaloezie is dan heeft het een kans van slagen, anders is het helaas vaak de ondergang van de relatie. Wanneer het goed gaat kan men zich eens verdiepen in het concept van polyamory. Wanneer men goede afspraken maakt en zich daaraan kan houden en men ook open en eerlijk blijft, lijkt het mogelijk te om met verschillende personen een liefdesrelatie te onderhouden.

Een van de argumenten voor vrije liefde is dat de mens van oudsher niet monogaam is, oorspronkelijk probeerden mannen hun zaad over zoveel mogelijk vrouwen te verspreiden om het overleven van de soort te waarborgen. Vrouwen waren op zoek naar de man die hen het sterkste nageslacht kon geven en een man de ze tijdens de zwangerschap en de eerste periode daarna het best kon beschermen en dit hoefde niet noodzakelijkerwijs dezelfde man te zijn. Tegenwoordig gaan de schattingen van kinderen waarvan de vader niet de biologische vader is in het ergste geval uit van één op de tien en wat meer conservatievere schattingen van één op de honderd.

Toch heeft de psychoanalyticus Paul Verhaeghe zijn bedenkingen, natuurlijk heeft onderzoek uitgewezen dat we van oorsprong biologisch en genetisch gezien niet monogaam zijn, maar onze cultuur gaat daar wel tegenin. Zowel op religieus als economisch vlak is er al meer dan tweeduizend jaar een trend van monogamie en het gezin als hoeksteen van de samenleving en ook dit is er ondertussen ingesleten. Volgens deze psychoanalyticus is het goed mogelijk maar zijn mensen die meerdere partners tegelijkertijd hebben zelden gelukkig.

De vijf talen van de liefde

Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde en volgens Gary Chapman zijn er vijf algemene "talen" van liefde. We kunnen onze liefde laten blijken: door het geven van het beste deel van onze tijd; door bemoedigende woorden; door cadeaus; door hulpvaardigheid; door lichamelijke aanraking. Een man heeft (bijvoorbeeld) wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een extra lekkere maaltijd hem wel goed zal doen. Een vrouw hunkert wellicht naar tijd die haar man voor haar neemt, maar hij denkt dat een bos bloemen haar zal doen opfleuren. Soms spreekt onze partner een taal die wij niet begrijpen. Als de éne huwelijkspartner zich uitdrukt in een 'taal' die de ander niet verstaat, komt de liefde niet over.

Elk mens heeft een eerste liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat. Dit boek zal u laten zien hoe u de eerste liefdestaal van uw partner kunt herkennen en ontdekken. Breng al de vijf talen van liefde in praktijk en u kunt er zeker van zijn dat uw partner uw liefde voelt.

Liefdestaal 1: positieve woorden;
Liefdestaal 2: samen zijn;
Liefdestaal 3: cadeaus krijgen;
Liefdestaal 4: is dienen;
Liefdestaal 5: is het lichamelijk kontakt.

Het doel van het boekje is om de eigen moedertaal der liefde te ontdekken, wanneer men die nog niet gevonden zou hebben. Het boekje komt voort uit een christelijke, Amerikaanse bodem. Dat bepaalt veel van de inhoud. Toch staan er belangrijke adviezen in voor een brede groep van belangstellenden. Het is een boek, dat helpt om na te denken over je liefdesrelatie. Het geeft goede aanwijzingen om dat op aspecten te verbeteren; vooral in het laatste hoofdstuk staan veel oefeningen vermeld. Een boekje om door de partners in een relatie samen te gebruiken en te bespreken. Helder, concreet, veel voorbeelden en persoonlijk geschreven, soms wat te sentimenteel. Schrijver is hulpverlener en zijn kernvraag is: 'Hoe komt het toch, dat zo weinig echtparen het geheim gevonden hebben om de liefde na de trouwdag levend te houden?' Hij beschrijft uitvoerig en citeert ter verduidelijking veel uit zijn praktijk.


boekboek bestellenDit boek laat zien hoe je de eerste liefdestaal van jouw partner kunt herkennen en ontdekken. Breng al de vijf talen van liefde in praktijk en je kunt er zeker van zijn dat je partner jouw liefde voelt! De vijf talen van de liefde zijn al jaren een begrip in Nederland. Deze boeken verschijnen nu met een nieuwe, frisse vormgeving.

Partner bewaking

Ik heb zelf een paar parkietjes en veel mensen noemen deze vogeltjes "love birds" omdat ze de hele dag bij elkaar zitten, aan elkaar zitten te wriemelen, beetje snavelen en kirren. Maar achter deze schijnbare romantiek schuilt een minder romantische bedoeling en dat is "mate guarding" of in het Nederlands partner bewaking. Hoe voorkom je dat een ander met je geliefde aan de haal gaat of nog erger dat je de jongen van een ander verzorgt? Dat doe je door je partner goed in de gaten te houden zonder dat het onprettig overkomt. In het dierenrijk is dit een veel voorkomende strategie en niet voor niets want de meeste dieren zijn niet echt monogaam te noemen. Veel vogel mannetjes zijn niet echt monogaam te noemen en dit is een goede strategie om je genen door te geven, één nestje weet je zeker omdat je het bewaakt maar daarnaast een ander nestje op goed geluk is alleen maar extra. Maar ook bij mensen komt partner bewaking vaak heel subtiel en vermomd als romantiek voor. In het openbaar hand in hand lopen, elkaar in het openbaar knuffelen of zoenen, even een kort telefoontje overdag om te vragen hoe het gaat, foto's op social media zetten, tot dezelfde kleding dragen, het zijn allemaal signalen naar de buitenwereld "pas op deze is van MIJ!". Zolang deze partner bewaking nog leuk en subtiel is, vinden de meeste liefdespartners dit helemaal goed. Partner bewaking kan echter ook kwalijke kantjes krijgen die richting ziekelijke jaloezie kunnen gaan en dan vinden de meeste partners het meestal niet meer zo leuk. Dit is iets waar u nog eens over na kunt denken wanneer u weer eens naar twee "love birds" zit te kijken.

Woordgebruik en taalgebruik in liefdesrelaties

Op een universiteit in Texas heeft men onderzoek gedaan naar het verband van woord- en taalgebruik in een relatie. Het lijkt er op dat innige paren elkaars taal spreken, hoe beter de relatie loopt, des te meer komen de woorden die ze spreken met elkaar overeen. Het omgekeerde bleek ook het geval te zijn, wanneer de liefde aan het bekoelen was lag het woordgebruik van de partners ook ver uiteen. Ze gingen nog een stapje verder en keken of het taalgebruik tijdens het eerste afspraakje iets zou zeggen af het wat gaat worden tussen deze twee mensen of niet. Uit onderzoek bleek dat bij de personen die op een eerste date een vergelijkbare spreekstijl hadden er vier keer zo veel vervolg afspraken waren dan in de groep waar de taal niet overeen kwam.

De studie vond plaats bij veertig paren studenten, die elkaar steeds 4 minuten voor het eerst ontmoetten waarbij hun gesprekken opgenomen werden. Ook in de dagen erna werden hun onderlinge berichten gevolgd en hoe meer het woordgebruik overeenkwam, hoe meer er contact gezocht en afgesproken werd. Potentiële partners die vanaf het begin het gevoel hebben dat ze goed met elkaar kunnen praten maken dus een grotere kans op een innige relatie. Ook onderzochten ze het woord en taalgebruik bij mensen die al een relatie hadden en in innige relaties bleek weer dat partners elkaars taalgebruik overnamen. Mensen die gelukkig zijn in de liefde spreken elkaars taal, zowel figuurlijk als letterlijk. In een innige relatie nemen partners elkaars woorden over en wanneer de relatie bekoeld is blijkt er steeds minder gemeenschappelijk taalgebruik te zijn. Vaak worden persoonlijke voornaamwoorden, voorzetsels en voegwoorden overgenomen van de partner.

De zeven positieve houdingen in de liefde

John Gray beschrijf in zijn boeken zeven fundamentele emotionele behoeften of houdingen die essentieel zijn voor een liefdevolle relatie. Dit zijn liefde, zorg, begrip, respect, waardering, acceptatie en vertrouwen. Al deze emotionele behoeften zijn in meer of mindere mate maar wel in deze combinatie belangrijk voor de meeste mensen en zowel voor mannen als vrouwen. Het juist vervullen van deze behoeften zal positieve gevoelens zoals rust, geluk, tevredenheid en vertrouwen tot gevolg hebben en zal de partner in zijn of haar elementaire emotionele behoeften voorzien.

Liefde verbindt en verenigt, op emotioneel gebied wordt liefde geuit door middel van empathie en gevoelsverbondenheid en op lichamelijk gebied wordt liefde geuit door middel van aanraking. Zorgzaamheid is een uiting dat u de verantwoordelijkheid voelt voor de behoeften van de ander. Met een begripsvolle houding luistert u oprecht naar u partner en probeert u hem of haar echt te begrijpen. Door middel van respect erkent u zowel de waarde en het belang van partner. Waardering betekent de waarde van de inspanningen of het gedrag van de ander erkennen. Door middel van acceptatie kunt u aangeven dat uw partner de menselijke fouten vergeven worden zonder uzelf boven de ander te plaatsen. Door middel van vertrouwen erken u de positieve eigenschappen van de ander en geeft u aan de ander onvoorwaardelijk te steunen.

Liefde en leeftijd in Nederland

liefde en leeftijdLiefde lijkt niet echt aan leeftijd gebonden, mensen kunnen op zeer jonge leeftijd verliefd worden maar ook nog als ze ver in de tachtig zijn. Maar ook komt liefde tussen mensen met een vrij groot leeftijdsverschil regelmatig voor. Hierbij denken veel mensen nog aan een oudere man met een jonge vriendin (de oude bok en het groene blaadje) maar ook de oudere vrouw met een jonge vriend is in opmars. Maar of u nu tien, twintig of dertig jaar met elkaar in leeftijd scheelt, het áántal jaren is niet van belang, wat wel belangrijk is dat is in welke leeftijdsfase men zit en of men dezelfde beleving en interesses heeft. Ook kan een kinderwens een probleem zijn, bijvoorbeeld hij vindt zichzelf te oud en is net opa geworden, terwijl zij nog graag een kind van hem wil. Maar ook omgekeerd is het probleem groot als zij ouder is en hij nog graag kinderen wil. In deze tijd worden steeds meer oudere mannen (opnieuw) vader en dit kan voordelen bieden omdat de oudere vader vaak meer tijd heeft om voor de kinderen te zorgen en ook meer rust en ervaring heeft waardoor de partner zich meer kan wijden aan studie of carrière.

Het uithoudingsvermogen en energiepeil kan wel een belemmering vormen, als de een voor de tweede achtereenvolgende avond wil gaan stappen en de ander dit niet meer op kan brengen dan kan dit een probleem zijn. Zolang u zorgt dat u aansluiting bij elkaar blijft vinden, vormt een groot leeftijdsverschil in een relatie niet echt een probleem. Het succes van een prettige relatie is niet aan een leeftijd gebonden maar meer aan sociale en relationele vaardigheden. De kracht zit in de gedeelde dingen zoals dagelijkse gesprekken, het delen van de taken en zorg, samen tijd doorbrengen en samen (sociale) activiteiten ondernemen.

In Nederland is bij wet bepaald dat men pas de liefde mag bedrijven na het 16e jaar, daarvoor is het in principe strafbaar al zal er geen veertienjarige jongen veroordeeld worden voor de liefde bedrijven met een dertienjarige. Maar de grens van 16 jaar ligt wel vast in de wet. Wie wil trouwen, moet minimaal 18 jaar zijn in Nederland. Minderjarigen van 16 of 17 jaar kunnen trouwen wanneer de vrouw zwanger, of al bevallen is. De vrouw moet bij een zwangerschap een verklaring van een arts overleggen dat zij zwanger is. Verder zijn om gewichtige redenen uitzonderingen mogelijk, dit heet huwelijksdispensatie en hierover beslist de minister van Veiligheid en Justitie. Een minderjarige die wil trouwen, heeft bovendien altijd toestemming nodig van diens ouders of voogd. Als die geen toestemming geven, kan de minderjarige de rechtbank om vervangende toestemming vragen.

Liefdesverhaal: Hoe liefde tot as werd

Een Russisch volksverhaal over liefde die te lang onbeantwoord blijft.

Ook in de koudste streken laait de liefde tussen twee mensen soms hoog op. Zo leefde er in het hoge Noorden een jongen die van een heel mooi meisje was gaan houden. De tent van dierenhuiden, waarin het meisje woonde, stond op een heuvel; niet ver van de tent waarin de jongen woonde. Vaak ging de jongen, in gezelschap van zijn zuster, bij het meisje op bezoek. Terwijl dan de twee vriendinnen zaten te praten over van alles en nog wat, zat de verliefde jongen rustig zijn thee te drinken en daarbij keek hij het mooie meisje vol liefde aan. Praten tegen haar durfde hij niet. Het was de liefste wens van zijn zuster dat hij zou trouwen met haar vriendin, maar als ze een toespeling maakte op die mogelijkheid legde het mooie meisje haar dadelijk het zwijgen op.

Vaak zaten de twee vriendinnen bij elkaar terwijl de jongen op jacht was; ze verstelden de kleren die hij thuis had gelaten. Maar zodra het mooie meisje de voetstappen van de verliefde jongen hoorde, liep ze terug naar haar eigen tent; zodat de thuiskomende jager alleen zijn zuster aantrof. "Ze ontloopt me," dacht hij, en dat maakte hem beurtelings verdrietig en woedend. Met haar praten durfde hij niet en zo leed hij in stilte. Totdat hij een besluit nam en tegen zijn zuster zei: "Breek de tent af, laad al ons bezit op de rendierslee. Ik wil hier vandaan. Het bevalt me hier niet meer." Alles werd op de rendierslee geladen en samen vertrokken ze. De jongen liep voor de slee uit, met zijn hand aan het leidsel van het voorste rendier. Zijn zuster zat op de slee onder het tentzeil. Het mooie meisje zag het tweetal vanuit haar tent voorbij trekken en rende achter de slee aan. Ze haalde de slee in en sprong erop.

Ze vroeg aan haar vriendin: "Ga niet te ver weg. Ik zal zonder jou erg eenzaam zijn." Dat beloofde het verhuizende meisje en als afscheidsgeschenk gaf ze het meisje, dat alleen achterbleef, een armband van glazen kralen. Die had ze eigenlijk van haar broer gekregen met die bedoeling - want zelf iets aan het mooie meisje geven, dat durfde de jongen niet. Het mooie meisje bedankte haar vriendin, sprong van de slee en liep terug naar haar tent. Ze keek de hele weg naar de armband. Ze vond dat de glazen kralen op tranen leken - en ook deden ze haar aan de jongen denken, die zonder naar haar om te zien vertrokken was. En opeens wist ze heel zeker: die armband was de jongen zelf!

Ze rukte de armband van haar arm en slingerde hem omlaag van de heuvel waar ze liep. Op hetzelfde ogenblik viel, een paar kilometer verder, de jongen in een diepe afgrond. Op het nippertje wist hij zich nog vast te grijpen aan een struik en kon hij terugklimmen naar de begane grond. Even later zei hij tegen zijn zuster: "Laten we hier gaan wonen. En weet je wat je de volgende keer, als je haar ziet, aan je vriendin moet geven? Een mes of een dolk. Het lijkt me dat ze meer van geweld houdt dan van mooie dingen." Al gauw kwam het mooie meisje haar vriendin opzoeken. Tot laat in de avond bleef ze en toen ze wegging, gaf de vriendin haar een dolkmes mee. Het was een vlijmscherp dolkmes, geschikt om vis of wild schoon te maken of om hout mee te snijden, en het was gemakkelijk te dragen in een leren band die fraai bewerkt was.

Onderweg naar huis dacht het mooie meisje, terwijl ze naar het dolkmes keek: "Zou dit weer de jongen zijn?" En ze slingerde het dolkmes van zich af. Op datzelfde ogenblik kwam de jongen thuis van de jacht en hij zei dadelijk tegen zijn zuster: "Je vriendin houdt niet van wapens. We zullen haar iets geven dat ze kan gebruiken in haar tent." Enige tijd later kwam het mooie meisje weer haar vriendin opzoeken. De verliefde jongen was op jacht gegaan. Zijn zuster maakte thee en zette theekopjes klaar op een houten blad dat mooi bewerkt was met allerlei figuren en lijnen. Het mooie meisje keek er met bewondering naar. Haar vriendin zag dat en zei: "Als je het blad mooi vindt, neem het dan mee naar je tent." Dat deed het mooie meisje. Op de terugweg moest ze steeds weer kijken naar het mooie blad met de figuren en lijnen erin. Ineens dacht ze: "Misschien is dit ook de jongen weer!" Ze kwam thuis en zonder zich verder te bedenken, gooide ze het houten blad in het vuur.

De volgende keer dat het mooie meisje haar vriendin kwam opzoeken, was de verliefde jongen nog in de tent, maar hij ging dadelijk naar buiten en liet zich niet meer zien. In stilte verwonderde het mooie meisje zich daarover. Ook de volgende keer dat ze haar vriendin bezocht, zag het mooie meisje de jongen maar heel even; hij ging, zodra ze was aangekomen, op jacht en liet zich niet meer zien. Tenslotte vroeg het mooie meisje aan haar vriendin: "Wat scheelt je broer toch? Waarom ontloopt hij mij?" Daarop kreeg ze geen antwoord. Een paar maanden gingen voorbij. Op een dag in het voorjaar zei het mooie meisje tegen haar vriendin: "Zeg tegen je broer dat ik, als hij me dat zou vragen, zijn vrouw wil worden." Met een hart vol blijdschap bracht de vriendin die boodschap over aan haar broer. Maar deze antwoordde: "Zeg tegen het mooie meisje dat mijn liefde voor haar in het vuur verzengde en tot as werd."

Boeken over liefde

boekboek bestellenVerslaafd aan liefde De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties! Ook verkrijgbaar als Ebook! In "Verslaafd aan Liefde" toont Jan Geurtz dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of (misschien nog erger) verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk. Met humor en praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. Eenmaal ontdaan van zelfafwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een staat van zijn die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die (met of zonder relatie) vervuld is van liefde en helderheid.


boekboek bestellen365 dagen succesvol in de liefde. De meeste relaties mislukken vaak al voor de eerste ontmoeting, waar het in het begin van de relatie nog leuk en spannend lijkt, wordt het na verloop van tijd steeds moeilijker om echt van de relatie te kunnen blijven genieten. Onuitgesproken frustraties, teleurstellingen, veel te weinig aandacht voor elkaar en soms is het gewoon een saaie bedoening geworden. In 365 dagen succesvol in de liefde ontdek je hoe je je relatie nieuw leven kunt inblazen en er zelfs een superrelatie van maakt. De auteurs organiseren elk jaar het grootste seminar over liefdesrelaties van Nederland en schrijven een wekelijkse column in het Algemeen Dagblad over hoe je het liefdesleven krijgt dat je het allerliefste wilt.


boekboek bestellenLiefde is een werkwoord. Spelregels voor een relatie. In dit boek richt de auteur zich tot partners die samenleven, hij tracht hen te helpen hun relatie te verbeteren. Daartoe biedt hij een aantal bruikbare opvattingen omtrent relaties en hij illustreert zijn visie met veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk van elke dag. Liefde is een werkwoord is tot stand gekomen na vijfentwintig jaar lang intensief werken met meer dan duizend paren. De volgende thema's komen aan bod: hoe kan men omgaan met positieve en negatieve gevoelens in een relatie, wat is het belang van seksualiteit in een samenlevingsrelatie, welke zijn de fasen in een huwelijk, is het mogelijk langdurige relaties toch nog te veranderen, bestaan er spelregels en onderhandelingsmethodes voor het constructief aanpakken van conflicten en meningsverschillen, wanneer is scheiden een goede oplossing, hoe kan men als partners in deze tijd kinderen brengen tot volwassenheid, welke zijn de voorwaarden om de intieme relatie boeiend en gelijkwaardig te houden?


Last update: 15-03-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).