Alles over liefde en relaties

liefde en relatieDit deel van de site gaat over het onderwerp liefde en relaties. Ik denk zelf dat het onderwerp zo interessant is en zoveel aspecten heeft dat men er niet over uitgeschreven kan raken. Er zijn al zoveel liefdesgedichten geschreven en toch weet iemand die heftig verliefd is weer een nieuw gedicht te schrijven. Op deze pagina's geef ik mijn persoonlijke visie en ervaringen weer met als aanvulling alles wat ik over dit onderwerp gelezen heb op lichamelijk, psychisch en filosofisch gebied. Een goede definitie geven van het fenomeen liefde is niet eenvoudig, muzikanten, schrijvers en dichters doen verwoede pogingen maar ook zij blijven steken in vage omschrijvingen. Wetenschappers doen ook heel lang onderzoek naar het fenomeen liefde, maar ook zij hebben veel moeite met dit oh zo mooie maar ongrijpbare fenomeen. Liefde kan een gevoel of emotie zijn met een speciaal soort aantrekking tot een persoon of voorwerp zijn. Wanneer dit zeer heftig is kan het zelf de indruk wekken dat men zonder het object van hun liefde niet meer verder kunnen in het leven. Er bestaan verschillende soorten liefde, liefde tussen familieleden zoals tussen ouders en kinderen, liefde voor vrienden, romantische en/of seksuele liefde, platonische liefde, liefde voor zichzelf (narcisme), naastenliefde, liefde voor een voorwerp of een sport, liefde voor het vaderland of liefde voor God. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Pagina inhoudsopgave

Soorten liefde

soorten liefdeNaastenliefde is omkijken naar andere mensen en zich mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van je medemens, ongeacht religie, seksuele geaardheid, sekse of politieke voorkeur het is een mooi voorbeeld van altruïsme. Naastenliefde wordt door een aantal grote religies gepredikt als een hoog goed. Veel liefdadigheidsinstellingen zoals het Rode Kruis, de Rode Halve Maan en Artsen Zonder Grenzen zijn goede voorbeelden van naastenliefde.

Platonische liefde of een platonische relatie is een liefdesrelatie waar geen s&ksueel handelen of begeren aan te pas komt. Het begrip is afkomstig van de griekse filosoof Plato. Volgens Plato was de platonische liefde de hoogste trap van liefde, in tegenstelling tot lichamelijk begeren en s&smp;ks, die hij als een eerste trap beschouwde. Vandaar kon de mens een hogere trap bereiken door de liefde voor de juiste levensinstellingen, voor de wetenschap, en voor goede gedachten. De platonische liefde was de hoogste trap.

Narcisme is een term uit de psychologie. Het is vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie met zichzelf (vaak het uiterlijk), gebrek aan inlevingsvermogen, egoïsme, dominantie en ambitie. Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit, het tegendeel is echter het geval. Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen. De term narcisme is afgeleid van de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie. Narcissus wees volgens het verhaal alle romantische avances af en werd als straf verliefd op zijn eigen spiegelbeeld.

Liefde tussen familieleden zoals tussen ouders en kinderen, deze vorm van liefde is dus platonisch en meestal zeer onbaatzuchtig. Er bestaat een innige band tussen kinderen en hun ouders en vaak ook tussen broers en zussen.

Romantische en/of seksuele liefde, deze vorm van liefde begint vaak met verliefdheid. Na een tijd verliefd zijn, verdwijnt dit gevoel en komt er een ander gevoel namelijk liefde, voor in de plaats. Er worden minder verliefdheids hormonen aangemaakt, en hiervoor in de plaats komt een ander gevoel, het houden van. Soms gebeurt dit na een paar maanden, soms pas na jaren. Het kan natuurlijk nog steeds gebeuren dat na een paar jaar je hart nog steeds sneller gaat kloppen als je hem of haar ziet, want de verliefdheid zal nooit helemaal verdwijnen.

Wat is de seven year itch in een liefdesrelatie?

seven year itch en liefdeEen serieus bijgeloof dat zelfs wel eens onderzocht is, lijkt de zogenaamde "seven year itch". Dit zou de tijd zijn dat het gaat "jeuken" in een relatie. Meer serieus onderzoek is er gedaan dat volgende de evolutie een vrouw na vier jaar uitgekeken is op haar minnaar. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat er eerst die magische grens van zeven jaar bestond maar dat nu het geluk al ernstige deuken begint te krijgen na vijf jaar. Men kan verschillende redenen aanvoeren voor deze verschuiving, jongeren geloven niet meer in één relatie voor het leven en we zijn zo op jacht naar geluk dat mensen sneller van partner wisselen dan vroeger. Vrouwen maken een inhaalslag omdat ze minder afhankelijk en beter opgeleid zijn dan vroeger. Beide geslachten maken dus ook meer kans om iemand tegen te komen en de liefdes kansen te vergroten, ook wanneer men al een relatie heeft. Ook merk ik zelf dat het respect voor de relatie van een ander sterk is afgenomen en dat men eerder vreemdgaat en een gebonden persoon probeert te versieren, ook internet en alle persoonlijke communicatie middelen van tegenwoordig dragen hier aan bij. En hoe meer keus, hoe meer kansen, hoe meer twijfel en hoe sneller we denken dat het geluk ergens anders beter te vinden is. En een nieuwe relatie lijkt vaak leuk en spannend, maar wanneer men zo snel zijn relatie opgeeft voor iets nieuws loopt men het risico van relatie in relatie te blijven duiken omdat er telkens wel weer iets nieuws, moois en spannends voorbij komt. Ook is mijn ervaring uit mijn naaste omgeving dat relaties die beginnen met overspel ook vaak weer met overspel eindigen.

Slechts één gen is de oorzaak van monogamie

een gen oorzaak van monogamieMonogamie heeft meerdere betekenissen maar vanuit het Grieks betekent het letterlijk één enkel huwelijk. Maar het begrip is ruimer want het gaat ook op voor mensen die meerdere keren met één persoon getrouwd zijn en mensen die maar één partner tegelijk hebben. In de dierenwereld komt nog een variant voor van dieren die maar één partner hebben per fokseizoen. De tegenhanger van monogamie is polygamie waarbij men een echtelijke verbintenis met meerdere personen gelijktijdig kan hebben. Als voorbeeld van monogamie in het dierenrijk gebruikt men vaak zwanen, zij blijven hun hele leven bij elkaar en zelfs als een van de twee overlijd is het zo dat de ander geen nieuwe partner zoekt. Ook dolfijnen zijn monogaam, iets minder dan de zwaan maar ook zij blijven samen leven zolang ze leven. De oorzaak van monogamie lijkt een verhoogde aanmaak van het hormoon ADH te zijn, de aanmaak van ADH is bij monogame diersoorten veel hoger dan bij soorten die polygaam of promiscue zijn. Om te achterhalen of ADH de enige bepalende factor is heeft men een experiment uitgevoerd waarbij door genetische manipulatie,de aanmaak van ADH in een Graslandwoelmuis verhoogd werd. Deze muis is van nature promiscue maar de gemanipuleerde muizen bleven trouw aan hun partner wat het bewijs is dat slechts één gen levenslange trouw aan één partner veroorzaakt. De menselijke soort lijkt ook van nature monogaam te zijn maar Charles Darwin sprak dit met klem tegen omdat polygamie beter zou zijn voor de ontwikkeling van de soort. Dan zouden we kunnen stellen dat monogamie bij de mens aangeleerd is en cultureel bepaald en dat het een tegennatuurlijk gedrag is. Feit is wel dat tegenwoordig de meerderheid van de partners al niet meer levenslang bij elkaar blijven maar is er vaak wel sprake van seriële monogamie, men is vaak wel trouw aan de huidige partner.

Wat is vrije liefde?

vrije liefdeDe term vrije liefde ontstond eind jaren zestig van de 20e eeuw als gevolg van de s&ksuele revolutie. Aanhangers van dit gedachtegoed vonden dat s&ksualiteit gewoon, lekker en leuk was en moest worden losgekoppeld van de menselijke voortplanting. Ook nu nog is er een opmars van de ideologie van vrije liefde, waarbij het ethisch verantwoord is meerdere inteme partners te hebben. Het ideaal van de vrije liefde was dat alle mensen van elkaar zouden moeten kunnen houden en dat je met iedereen waartoe je jezelf aangetrokken voelt de liefde zou moeten kunnen bedrijven zonder eventueel verliefd te moeten zijn. Dit principe gaat in deze tijd nog op maar is aangevuld met waarden als verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Vrije liefde is in veel gevallen echter alleen vrije s&ks en in de zestiger jaren ontstond, mede door de introductie van de anticonceptie pil en was de basis was voor de huidige swingers beweging. De opkomst van HIV en AIDS drukten deze vrijheid weer enigszins de kop in maar tegenwoordig zijn er nog steeds parenclubs en swingers websites voor mensen die met 'vrije liefde' willen experimenteren.

Voor veel mensen is het verliefd worden op een ander buiten de relatie een reden om te gaan nadenken over een open relatie of vrije liefde. Maar ook sleur en verveling, stille verlangens of het zoeken van een nieuwe uitdaging, kunnen een oorzaak zijn dat mensen gaan nadenken over vrije liefde. Maar voor men zich op het pad van vrije liefde begeeft is het belangrijk na te denken over de huidige relatie en vast te stellen hoe bestendig deze is. Wanneer de huidige relatie zowel geestelijk als lichamelijk goed en bestendig is, men open en eerlijk tegen elkaar is en er geen jaloezie is dan heeft het een kans van slagen, anders is het helaas vaak de ondergang van de relatie. Wanneer het goed gaat kan men zich eens verdiepen in het concept van polyamory. Wanneer men goede afspraken maakt en zich daaraan kan houden en men ook open en eerlijk blijft, lijkt het mogelijk te om met verschillende personen een liefdesrelatie te onderhouden.

Een van de argumenten voor vrije liefde is dat de mens van oudsher niet monogaam is, oorspronkelijk probeerden mannen hun zaad over zoveel mogelijk vrouwen te verspreiden om het overleven van de soort te waarborgen. Vrouwen waren op zoek naar de man die hen het sterkste nageslacht kon geven en een man de ze tijdens de zwangerschap en de eerste periode daarna het best kon beschermen en dit hoefde niet noodzakelijkerwijs dezelfde man te zijn. Tegenwoordig gaan de schattingen van kinderen waarvan de vader niet de biologische vader is in het ergste geval uit van één op de tien en wat meer conservatievere schattingen van één op de honderd. Toch heeft de psychoanalyticus Paul Verhaeghe zijn bedenkingen, natuurlijk heeft onderzoek uitgewezen dat we van oorsprong biologisch en genetisch gezien niet monogaam zijn, maar onze cultuur gaat daar wel tegenin. Zowel op religieus als economisch vlak is er al meer dan tweeduizend jaar een trend van monogamie en het gezin als hoeksteen van de samenleving en ook dit is er ondertussen ingesleten. Volgens deze psychoanalyticus is het goed mogelijk maar zijn mensen die meerdere partners tegelijkertijd hebben zelden gelukkig.

De vijf talen van de liefde

vijf talen van liefdeMensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde en volgens Gary Chapman zijn er vijf algemene "talen" van liefde. We kunnen onze liefde laten blijken: door het geven van het beste deel van onze tijd; door bemoedigende woorden; door cadeaus; door hulpvaardigheid; door lichamelijke aanraking. Een man heeft (bijvoorbeeld) wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een extra lekkere maaltijd hem wel goed zal doen. Een vrouw hunkert wellicht naar tijd die haar man voor haar neemt, maar hij denkt dat een bos bloemen haar zal doen opfleuren. Soms spreekt onze partner een taal die wij niet begrijpen. Als de éne huwelijkspartner zich uitdrukt in een 'taal' die de ander niet verstaat, komt de liefde niet over. Elk mens heeft een eerste liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat. Dit boek zal u laten zien hoe u de eerste liefdestaal van uw partner kunt herkennen en ontdekken. Breng al de vijf talen van liefde in praktijk en u kunt er zeker van zijn dat uw partner uw liefde voelt.

Liefdestaal 1: positieve woorden;
Liefdestaal 2: samen zijn;
Liefdestaal 3: cadeaus krijgen;
Liefdestaal 4: is dienen;
Liefdestaal 5: is het lichamelijk kontakt.

Het doel van het boekje is om de eigen moedertaal der liefde te ontdekken, wanneer men die nog niet gevonden zou hebben. Het boekje komt voort uit een christelijke, Amerikaanse bodem. Dat bepaalt veel van de inhoud. Toch staan er belangrijke adviezen in voor een brede groep van belangstellenden. Het is een boek, dat helpt om na te denken over je liefdesrelatie. Het geeft goede aanwijzingen om dat op aspecten te verbeteren; vooral in het laatste hoofdstuk staan veel oefeningen vermeld. Een boekje om door de partners in een relatie samen te gebruiken en te bespreken. Helder, concreet, veel voorbeelden en persoonlijk geschreven, soms wat te sentimenteel. Schrijver is hulpverlener en zijn kernvraag is: 'Hoe komt het toch, dat zo weinig echtparen het geheim gevonden hebben om de liefde na de trouwdag levend te houden?' Hij beschrijft uitvoerig en citeert ter verduidelijking veel uit zijn praktijk.

Partner bewaking

in de gaten houdenIk heb zelf een paar parkietjes en veel mensen noemen deze vogeltjes "love birds" omdat ze de hele dag bij elkaar zitten, aan elkaar zitten te wriemelen, beetje snavelen en kirren. Maar achter deze schijnbare romantiek schuilt een minder romantische bedoeling en dat is "mate guarding" of in het Nederlands partner bewaking. Hoe voorkom je dat een ander met je geliefde aan de haal gaat of nog erger dat je de jongen van een ander verzorgt? Dat doe je door je partner goed in de gaten te houden zonder dat het onprettig overkomt. In het dierenrijk is dit een veel voorkomende strategie en niet voor niets want de meeste dieren zijn niet echt monogaam te noemen. Veel vogel mannetjes zijn niet echt monogaam te noemen en dit is een goede strategie om je genen door te geven, één nestje weet je zeker omdat je het bewaakt maar daarnaast een ander nestje op goed geluk is alleen maar extra. Maar ook bij mensen komt partner bewaking vaak heel subtiel en vermomd als romantiek voor. In het openbaar hand in hand lopen, elkaar in het openbaar knuffelen of zoenen, even een kort telefoontje overdag om te vragen hoe het gaat, foto's op social media zetten, tot dezelfde kleding dragen, het zijn allemaal signalen naar de buitenwereld "pas op deze is van MIJ!". Zolang deze partner bewaking nog leuk en subtiel is, vinden de meeste liefdespartners dit helemaal goed. Partner bewaking kan echter ook kwalijke kantjes krijgen die richting ziekelijke jaloezie kunnen gaan en dan vinden de meeste partners het meestal niet meer zo leuk. Dit is iets waar u nog eens over na kunt denken wanneer u weer eens naar twee "love birds" zit te kijken.

De zeven positieve houdingen in de liefde

zeven positieve houdingenJohn Gray beschrijf in zijn boeken zeven fundamentele emotionele behoeften of houdingen die essentieel zijn voor een liefdevolle relatie. Dit zijn liefde, zorg, begrip, respect, waardering, acceptatie en vertrouwen. Al deze emotionele behoeften zijn in meer of mindere mate maar wel in deze combinatie belangrijk voor de meeste mensen en zowel voor mannen als vrouwen. Het juist vervullen van deze behoeften zal positieve gevoelens zoals rust, geluk, tevredenheid en vertrouwen tot gevolg hebben en zal de partner in zijn of haar elementaire emotionele behoeften voorzien.

Liefde verbindt en verenigt, op emotioneel gebied wordt liefde geuit door middel van empathie en gevoelsverbondenheid en op lichamelijk gebied wordt liefde geuit door middel van aanraking. Zorgzaamheid is een uiting dat u de verantwoordelijkheid voelt voor de behoeften van de ander. Met een begripsvolle houding luistert u oprecht naar u partner en probeert u hem of haar echt te begrijpen. Door middel van respect erkent u zowel de waarde en het belang van partner. Waardering betekent de waarde van de inspanningen of het gedrag van de ander erkennen. Door middel van acceptatie kunt u aangeven dat uw partner de menselijke fouten vergeven worden zonder uzelf boven de ander te plaatsen. Door middel van vertrouwen erken u de positieve eigenschappen van de ander en geeft u aan de ander onvoorwaardelijk te steunen.

Liefde en leeftijd in Nederland

liefde en leeftijdLiefde lijkt niet echt aan leeftijd gebonden, mensen kunnen op zeer jonge leeftijd verliefd worden maar ook nog als ze ver in de tachtig zijn. Maar ook komt liefde tussen mensen met een vrij groot leeftijdsverschil regelmatig voor. Hierbij denken veel mensen nog aan een oudere man met een jonge vriendin (de oude bok en het groene blaadje) maar ook de oudere vrouw met een jonge vriend is in opmars. Maar of u nu tien, twintig of dertig jaar met elkaar in leeftijd scheelt, het áántal jaren is niet van belang, wat wel belangrijk is dat is in welke leeftijdsfase men zit en of men dezelfde beleving en interesses heeft. Ook kan een kinderwens een probleem zijn, bijvoorbeeld hij vindt zichzelf te oud en is net opa geworden, terwijl zij nog graag een kind van hem wil. Maar ook omgekeerd is het probleem groot als zij ouder is en hij nog graag kinderen wil. In deze tijd worden steeds meer oudere mannen (opnieuw) vader en dit kan voordelen bieden omdat de oudere vader vaak meer tijd heeft om voor de kinderen te zorgen en ook meer rust en ervaring heeft waardoor de partner zich meer kan wijden aan studie of carrière.

Het uithoudingsvermogen en energiepeil kan wel een belemmering vormen, als de een voor de tweede achtereenvolgende avond wil gaan stappen en de ander dit niet meer op kan brengen dan kan dit een probleem zijn. Zolang u zorgt dat u aansluiting bij elkaar blijft vinden, vormt een groot leeftijdsverschil in een relatie niet echt een probleem. Het succes van een prettige relatie is niet aan een leeftijd gebonden maar meer aan sociale en relationele vaardigheden. De kracht zit in de gedeelde dingen zoals dagelijkse gesprekken, het delen van de taken en zorg, samen tijd doorbrengen en samen (sociale) activiteiten ondernemen.

In Nederland is bij wet bepaald dat men pas de liefde mag bedrijven na het 16e jaar, daarvoor is het in principe strafbaar al zal er geen veertienjarige jongen veroordeeld worden voor de liefde bedrijven met een dertienjarige. Maar de grens van 16 jaar ligt wel vast in de wet. Wie wil trouwen, moet minimaal 18 jaar zijn in Nederland. Minderjarigen van 16 of 17 jaar kunnen trouwen wanneer de vrouw zwanger, of al bevallen is. De vrouw moet bij een zwangerschap een verklaring van een arts overleggen dat zij zwanger is. Verder zijn om gewichtige redenen uitzonderingen mogelijk, dit heet huwelijksdispensatie en hierover beslist de minister van Veiligheid en Justitie. Een minderjarige die wil trouwen, heeft bovendien altijd toestemming nodig van diens ouders of voogd. Als die geen toestemming geven, kan de minderjarige de rechtbank om vervangende toestemming vragen.

Een jongere liefdespartner

Als eerste wil ik het graag even over het evolutionaire voordeel van een jongere partner hebben. Er is in het kader van evolutionaire psychologie onderzoek gedaan naar de leeftijdsvoorkeur van zowel mannen als vrouwen. Allereerst moeten we vaststellen dat vrouwen, wanneer het gaat om paring, de markt beheersen en dus biologisch selectiever zijn dan mannen. Bij een onderzoek in Finland onder 12.000 personen ontdekte men dat vrouwen gemiddeld geïnteresseerd zijn in mannen van dezelfde leeftijd tot ietwat oudere mannen dan zijzelf en dat dit gedurende het hele leven zo blijft. Mannen hebben daarentegen een grote voorkeur voor vrouwen van midden twintig en dit gaat zowel op voor jongere mannen als oudere mannen. De reden waarom de seksuele interesse van mannen lijkt te zijn gericht op vrouwen van midden twintig, is waarschijnlijk omdat vrouwen van deze leeftijd het meest vruchtbaar zijn. Deze voorkeur is er evolutionair ingeslopen omdat mannen die jongere partners hadden meer nageslacht op de wereld zetten.

Mijn inziens zijn er tegenwoordig nog veel meer redenen die een jongere partner aantrekkelijker maken naast de jaloerse en afgunstige blikken van de leeftijdgenoten. Als regel kunnen we wel stellen dat de uiterlijke schoonheid met het verstrijken van de jaren vaak wel achteruit gaat. Ook neemt vaak de lichamelijk conditie en de gezondheid wat af met het verstrijken van de jaren. Jong staat dus vaak voor uiterlijke schoonheid, fit en gezond, actief en vruchtbaar. Bij een veel groter leeftijdsverschil staat er ook vaak een hogere en lagere maatschappelijke standaard tegenover elkaar en een groot verschil in levenservaring en maatschappelijk succes. Al deze zaken kunnen van beide kanten een relatie met een partner met een groot leeftijdsverschil aantrekkelijk maken. Vaak worden deze relaties afgedaan als dat men voor het geld of de status gaat maar vaak zijn deze relaties wel op oprechte liefde gebaseerd. Het vooroordeel zal vaak het gevolg van afgunst zijn.

De voordelen van een relatie met een veel jongere partner zijn vanuit de oudere partner dat men zich zelf ook weer een beetje jong kan voelen en weer de dingen kan doen die over het algemeen bij jongere mensen gebruikelijk zijn. Hier zit tegelijk ook een potentieel nadeel, ik heb zelf ooit een relatie gehad met een zestien jaar jongere liefdespartner. Vooral in het begin was de weer uitbundige seksualiteit erg fijn, dit lijkt met het stijgen van de leeftijd tussen twee partners van dezelfde leeftijd toch wat minder enthousiast, uitbundig en onbevangen te worden. Dit lijkt, gezien de thema's in veel pornografie, de droom te zijn van veel mannen. Maar een relatie is ook communicatie en dan begint het leeftijdsverschil wel mee te spelen. Aangezien beiden in een verschillende levensfase zitten en verschillende levenservaringen hebben is goed communiceren soms best moeilijk. Ook is de energie van een jongere partner niet te vergelijken met de eigen energie, na twee nachten doorhalen ligt de oudere partner bekaf op de bank terwijl de ander voor de derde nacht wilde doorhalen. Dan speelt ook nog de eigen vrienden en kennissenkring mee die totaal verschillend is en ook in totaal verschillende levensfases zitten, met zo hun oordeel en vooroordelen.

Een belangrijk argument voor een jongere partner, wanneer men zelf boven de vijftig is, lijkt vaak een actievere levensstijl te zijn. Bij veel mannen en vrouwen die op hogere leeftijd nog fit, gezond en aantrekkelijk zijn, hoor en lees ik vaak dat ze een jongere liefdespartner zoeken omdat ze een actieve partner zoeken. Hierbij speelt het idee mee dat veel mensen op latere leeftijd wat minder actief, ondernemend en enthousiast worden mee en in veel gevallen zal dit ook wel waar zijn. Ook zal de lichamelijke aantrekkingskracht een duidelijke rol spelen, zeker nu veel mensen er op oudere leeftijd er nog (soms met enige ingrepen) lichamelijk goed uitzien. Sommige mensen verouderen ook sneller door hun genen dan andere mensen, een rimpelige huid en kaalheid en gezondheidsklachten zijn vaak genetisch bepaald.

Ik heb ooit eens als musicus gespeeld op een veertigjarige huwelijksfeest waarbij de man 80 jaar oud was en de vrouw 60 jaar oud. Zij was als twintigjarige verliefd geworden op een man van veertig en uiteindelijk zijn ze met elkaar getrouwd. Ik zag een liefdevol en zorgzaam stel dat nog steeds blij met elkaar was. Ik kende ook de dochter die me vertelde dat ze een oude vader had gehad, maar dat dit heel fijn was geweest. De vaders van haar vriendinnen waren altijd druk met werk en carrière, haar vader was in de levensfase dat hij alle tijd voor zijn dochter had gehad. Ook deze mensen zullen wel last hebben gehad van de nodige oordelen en vooroordelen, maar ik vond het een schitterend stel en een bewijs dat twintig jaar verschil in leeftijd mogelijk is. Het was wel grappig dat deze dochter ook voor een veel oudere partner koos, blijkbaar was haar voorbeeld goed.

Ik heb geen oordeel over mensen met een voorkeur voor een leeftijdsverschil in hun liefdespartner of mensen die een relatie hebben met een liefdespartner met een groot leeftijdsverschil. Ik ken de voordelen en de nadelen en voel mij niet geroepen om hier een oordeel over te hebben, wanneer twee mensen gelukkig zijn met elkaar dan is het goed. Wat ik soms wel als hinderlijk ervaar is dat ik zelf op datingsites een vrouw rond mijn eigen leeftijd wel erg aantrekkelijk vindt maar dan lees dat ik minstens acht tot tien jaar te oud voor haar ben, omdat ze alleen een veel jongere partner zoekt. Het is wat het is denk ik dan maar.

Tien tips voor een gelukkig relatie

Wat is het geheim van een gelukkige relatie, welke gewoonten en eigenschappen van partners liggen hier aan ten grondslag en zijn deze gedragingen ook aan te leren? Een relatie kan heel leuk zijn en een gelukkige relatie heeft ook een positieve invloed op de algemene gezondheid. Het omgekeerde is echter ook waar, de negatieve gevolgen van liefdestress op de gezondheid zijn ook ernstig te noemen. niet gering. Er is natuurlijk onderzoek naar gedaan, dit keer door Lachlan McWilliams en collega's die verbonden zijn aan de Acadia Universiteit in Canada. Ze onderzochten het liefdesleven van 5645 volwassenen tussen de 18 en 60 jaar en ontdekten een sterk verband tussen gevoelens van onzekerheid, zorgen en stress binnen een relatie en de kans op cardiovasculaire aandoeningen. Dit zijn kwalen die betrekkingen hebben op het bloedvatenstelsel zoals hersenbloedingen en hartaanvallen. De kans op deze kwalen zou voor mensen met relationele zorgen de helft hoger zijn dan voor mensen met geluk in de liefde. Ook hoort een hoge bloeddruk tot de risico's van een stressvolle liefdesrelatie en ook chronische pijnklachten. Dit bij elkaar is voldoende reden om extra kritisch te zijn naar disfunctionele relaties. Maar wie hierdoor afgeschrikt helemaal maar niet aan een relatie begint heeft ook een probleem omdat mensen die hechting helemaal uit de weg gaan een verhoogd risico op (hoofd)pijnklachten heeft. Hoe men het dus ook wend of keert, een gezonde gelukkige relatie lijkt nog steeds het beste voor de algemene gezondheid.

Hier volgen tien tips om uw relatie gelukkiger en stabieler te maken:

1. Ga samen naar bed

Verliefde koppels gaan steevast op hetzelfde moment naar bed om te kunnen vrijen, waneeer de passie wat is geluwd, vergeten we dit eenvoudig ritueel maar al te vaak.

2. Ga op zoek naar gemeenschappelijke interesses

Sommige koppels komen er na een tijdje achter dat er weinig gemeenschappelijke interesses zijn, laat het zover niet komen en ga er tijdig naar op zoek. Dingen die u beiden leuk vindt moeten onderhouden blijven, al is het ook belangrijk om hier en daar uw eigen ding te kunnen behouden.

3. Hou elkaars hand vast

In plaats van achter of voor uw partner te lopen kunt u beter naast hem of haar lopen en bij voorkeur hand in hand. Zo blijft de ander fysiek nabij en schept dit de uitstraling van verbondenheid.

4. Vertrouw en vergeef

Beide principes zijn heel belangrijk, in plaats van koppig en wantrouwig te zijn moet u vertrouwen en vergeven waarmee u ersntige conflicten kunt verzachten.

5. Denk positief

Wie zich enkel richt op wat de partner negatief doet zal de relatie langzaam laten verstikken. Uw partner doet ongetwijfeld ook heel weel goed, richt uw aandacht daarop en accentueer nog meer het goede. Gelukkige koppels stimuleren dit ook bij elkaar.

6. Knuffel elkaar

Onze huid kan is ons grootste (liefdes) orgaan, knuffel elkaar als u elkaar ziet want stellen die dit doen, houden die gedachte als het ware levend.

7. Zeg voldoende "Ik hou van je"

Ik hou van je zijn een paar kleine woorden die elke dag wonderen kunnen verrichten en ze geven de partner vertrouwen, sterkte en rust.

8. Zeg altijd welterusten

Hoe boos of teleurgesteld u ook bent, een welgemeend welterusten toont de partner dat u nog steeds wil investeren. Een relatie blijft op die manier belangrijker dan welk conflict ook.

9. Dagelijkse telefoon

Laat wat van u horen tijdens de dag en laat merken dat u aan de ander denkt met een telefoontje, email of sms.

10. Wees fier

Bent u gelukkig, straalt u ook een zekere fierheid af, gelukkige koppels willen samen gezien worden en tonen dat ook met subtiele affectie. Een hand op een schouder, hand in hand, een streling op de rug, het zijn allemaal kleine intenties die tonen dat u bij elkaar hoort.

Verantwoordelijkheid voor uw eigen geluk in een liefdesrelatie

Een veelgemaakte fout binnen een relatie is tevens een zeer verleidelijke fout. Het is: "uw geluk van uw partner laten afhangen en hem of haar de schuld geven als u niet gelukkig bent!" Met deze boodschap in gedachte is het luisteren naar veel popsongs ineens erg verontrustend. In veel liedjes is het thema "je maakt me zo gelukkig", "jij bent alles voor mij", "ik ben niets zonder jou!" en "zonder jou kan ik niet leven!". Al deze uitspraken geven aan dat men dus niet gelukkig kan zijn (of worden) zonder de ander en dat dus de verantwoordelijkheid voor het geluk bij de geliefde ligt. Wanneer u hier over nadenkt dan legt men wel een ontzettend zware taak op schouders van de geliefde. Wat men eigenlijk zegt dat men de ander verantwoordelijk maakt voor hun geluk omdat men het blijkbaar zelf niet kan.

Het omgekeerde komt ook vaak voor, veel mensen voelen zich ongelukkig en stellen hun partner daar verantwoordelijk voor. Wanneer hij of zij maar anders was of meer rekening zou houden met mij dan zou ik wel gelukkig zijn. Het ligt niet aan hen zelf maar het komt door de partner. Helaas is het vragen om ongeluk en ellende wanneer men de verantwoordelijkheid voor het eigen geluk in de handen van de partner legt. Voor de ander is dit vaak een onmogelijke opgave hoe veel deze partner ook van de ander houdt. Nu is het niet zo dat uw partner geen enkel aandeel heeft in uw geluk en dat het niet normaal is dat u zich gelukkig voelt wanneer u samen bent en dat u erg ongelukkig kunt zijn als uw partner u verlaat. Liefde kan een enorme bron van geluk zijn en soms ook de bron van ernstig gevoel van ongeluk bij het verbreken van een relatie. Maar er zijn helaas ook stellen die elkaars geluk overduidelijk in de weg staan. Niet voor niets gaan de meeste relatieproblemen over klachten over de ander en dat men zichzelf tekort gedaan voelt.

Maar de essentie is dat u zelf uiteindelijk verantwoordelijk bent voor uw eigen geluk, wanneer uw leven u niet naar uw zin is, zult u er iets zelf iets aan moeten veranderen, of er anders naar leren kijken. Dit kan soms inhouden dat u moeilijke beslissing moeten nemen, niet zo prettige gesprekken moeten voeren of soms water bij de wijn moeten doen. Dit zijn allemaal zaken die horen bij het verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen geluk. Geen enkele relatie, hoe goed ook, kan die taak van u overnemen. Het komt er in essentie op neer dat u uw relatie weliswaar heel belangrijk is voor u en dat u zielsveel van uw partner houdt, maar dat alleen u verantwoordelijk bent voor uw eigen geluk en ook niet verantwoordelijk bent voor het geluk van uw partner.

Door zo te denken en te doen bevrijdt u zichzelf en uw partner van een zware last en mag u beiden gewoon mens zijn met alle kleine fouten die men heeft. Wanneer u leert dat uw eigen teleurstelling in uw hoofd zitten, dat de ander ook eens een slechte bui mag hebben en niet volmaat hoeft te zijn, dan blijft u bij uzelf. Door zelf de verantwoordelijkheid voor uw eigen geluk te nemen, maakt u de weg vrij voor een relatie die gebaseerd is op openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Het enige wat u moet leren inzien is dat u gelukkiger kunt worden door de verantwoordelijkheid voor uw eigen geluk neer te leggen waar het hoort, bij uzelf.

Wat is mijn visie op een goede gelukkige relatie.

Ik vroeg me vaak af waarom sommige stellen lang en gelukkig samen leven en andere stellen elkaar na een paar jaar stranden. Volgens mij zijn de drie basis pilaren onder een goede relatie: aandacht voor elkaar hebben, liefde uiten en seks. Deze drie componenten noem ik wel eens A.L.S. en deze drie delen hebben ook een duidelijke volgorde. De basis is aandacht aan elkaar schenken, wanneer dit er voldoende is dan is liefde uiten de volgende stap en de liefde bedrijven de ultieme stap. Dit zijn volgens mij de basis stappen naar een goede en gelukkige relatie.

Aandacht aan elkaar schenken

Al vanaf onze kindertijd hebben we behoefte aan aandacht. Kinderen leren al heel snel dat hun behoefte aan aandacht zowel op positieve wijze maar ook op negatieve wijze verkregen kan worden. De negatieve aandacht is niet zo bevredigend als positieve aandacht maar altijd nog beter dan geen enkele aandacht. Zo gaat het ook vaak in relaties. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, positieve aandacht dan wel te verstaan. Veel relaties waar geen oprechte aandacht meer is voor elkaar verstranden in het vragen van negatieve aandacht. Net zoals we in onze kindertijd geleerd hebben is dit in ieder geval aandacht, hoewel de bevrediging van korte duur is en het zeker niet de relatie zal verbeteren.

In deze drukke tijd waarin we alles willen en nergens meer tijd voor hebben is er vaak geen tijd meer voor oprechte aandacht voor elkaar. Een drukke baan, het huishouden, de kinderen onze sociale contacten zijn allemaal zaken die concurreren met de tijd die partners voor elkaar nemen. Wanneer dit doorschiet kunnen partners zelfs het gevoel krijgen dat ze helemaal langs elkaar heen leven. Wanneer er geen oprechte aandacht meer is voor elkaar of het veelgehoorde excuus van "ik zou wel willen wel maar er is gewoon geen tijd voor", dan wankelt vaak de basis pilaar van de relatie.

Vaak zullen ook de uitingen van liefde en de intimiteit hier erg onder lijden. Wanneer uw relatie gebrek aan uitingen van liefde en intimiteit heeft, kijk dan eens of de basis van oprechte aandacht voor elkaar hebben nog wel aanwezig is. Dit is de eerste stap die u kunt zetten wanneer uw relatie dreigt te verzanden. Oprechte aandacht voor elkaar betekent dat u de partner even belangrijker vindt dan alle andere dingen. Dit is goed voor het gevoel van tevredenheid, eigenwaarde en saamhorigheid. Het zorgt er voor dat partners zich verbonden en geborgen voelen. Zet de televisie en de computer eens uit, ga samen lekker ontspannen zitten en praat gewoon over alles wat u bezig houd. Luister oprecht en reageer niet te snel, sta open voor de ander en probeer positief te reageren.

Oprechte aandacht kan niet afgedwongen worden. Wanneer een van de beide partners onder protest gaat zitten met de woorden, "jij wilt praten, nou dan praten we" en dan demonstratief met de armen over elkaar een gesloten houding aanneemt, kan er geen sprake zijn van oprechte aandacht die tot positieve gevolgen kan leiden. Het is dan belangrijk om eerst tot een ontspannen sfeer te komen waarin beide partners oprecht open staan voor de ander zonder aanvallen of steken onder water. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is heeft afgedwongen aandacht alleen maar negatieve gevolgen. In dit geval is het raadzaam hulp in te roepen om te zorgen dat positieve communicatie weer mogelijk is. Dit is namelijk de basis van elke goede relatie. Zonder oprechte aandacht en goede communicatie is een goede relatie met aandacht, uitingen van liefde en intimiteit niet mogelijk.

Uiten van liefde

Het uiten van liefde is de tweede pilaar onder een goede relatie. Vaak is dit afhankelijk van de eerste pilaar, wanneer er onvoldoende aandacht is voor elkaar is het uiten van liefde vaak ook moeilijk. U kunt liefde uiten door lieve en warme dingen tegen je geliefde te zeggen en regelmatig te zeggen dat u van de ander houd. Het gaat dan wel om oprechte positieve opmerkingen zoals een compliment over iets dat de ander gedaan heeft of een compliment over de kleding of het uiterlijk van de ander. U kunt wel denken dat de ander wel weet dat u van hem of haar houd maar het blijft heel prettig om hier af en toe een bevestiging van te ontvangen.

U kunt ook liefde uiten door samen te zijn en door samen dingen te doen. Voorbeelden zijn: samen knus op de bank zitten, samen koffie drinken, samen winkelen, samen naar de film gaan, het maakt eigenlijk niet uit als het maar samen is. Een bosje bloemen of een spontaan cadeautje vooral wanneer er veel moeite voor gedaan is kan een heel mooie uiting van liefde zijn. Aanraking is ook een heel belangrijke uiting van liefde. Knuffelen, strelen, aaien, elkaar vasthouden, hand in hand lopen, omarmd lopen en kussen zijn heerlijke uitingen van liefde en genegenheid. Ook kunt u liefde uiten door dienstbaar te zijn, bijvoorbeeld een ontbijt op bed, spontaan even een lastig klusje voor iemand opknappen, zelfs de deur openhouden als ouderwetse gewoonte is een uiting van liefde en genegenheid.

Lichamelijke intimiteit

De eerste vraag die we kunnen stellen is of lichamelijke intimiteit een uiting van liefde is of puur een lichamelijk genot is. Volgens mij zijn beide vormen mogelijk zoals de vele dames van plezier de afgelopen eeuwen hebben bewezen. Het kan gebaseerd zijn op puur lichamelijk genot, dit weet ik uit eigen ervaring, maar desondanks moeten beide partners zich lichamelijk maar ook geestelijk een stukje bloot (kunnen) geven. Maar lichamelijke intimiteit op basis van liefde is vele malen prettiger en geestelijk veel meer bevredigend. Lichamelijke intimiteit is ook gezond, tijdens een vrijpartij komen er allerlei stofjes vrij in zowel het lichaam van de man als de vrouw. Deze stoffen zorgen er onder meer voor dat de partners zich verbonden voelen en ze hebben tevens een rustgevende werking. Ook worden endorfine stofjes aangemaakt die sterk pijnstillend werken en dankzij het stofje dopamine ontvangen we een prettig gevoel na de vrijpartij waardoor u zich vaak ook zeer rustig, ontspannen en voldaan voelt.

Maar wel het allerbelangrijkste is dat lichamelijke intimiteit zorgt voor het gevoel van verbondenheid, het is iets dat u beiden deelt en iets wat ook echt voor en van u beiden is. Het kan het toppunt van intimiteit zijn waarbij u de wereld om u heen even helemaal kunt vergeten en u helemaal op kunt gaan in de ander. Vooral voor mannen is het een manier om hun liefde te kunnen uiten en spanningen kwijt te raken. Het is dus tevens liefde uiten en zeker gebaseerd op aandacht voor de ander hebben en de tijd voor elkaar nemen. Een snelle wip is heel goed mogelijk maar is lang niet zo geestelijk bevredigend als een uitgebreide vrijpartij met veel liefde en aandacht voor elkaar. Ook is het zo dat wanneer de twee onderliggende pilaren (Aandacht en liefde uiten) niet in orde zijn dit vaak zijn weerslag heeft op het sexleven, het is dus belangrijk om de fundamenten van de relatie te bewaken en in stand te houden.


Verboden liefde

Op deze site staan onderaan de pagina over verliefdheid een aantal verhalen van meisjes die verliefd zijn / of waren op een leraar. Deze verliefdheid is niet verboden, het aangaan van een liefdesrelatie of het uitvoeren van intieme handelingen is verboden tussen leerlingen en onderwijzers of schoolpersoneel. Er zijn de laatste jaren al enkele veroordelingen geweest waarbij deze zaken speelden. Wanneer de leerling minderjarig is dan kan er sprake zijn van ontucht met minderjarigen maar ook bij meerderjarigen is het ook strafbaar zolang beiden nog op school zijn. Dit is geregeld in artikel 249 van het wetboek van strafrecht. Dit artikel stelt seksueel contact binnen een afhankelijkheidsrelatie strafbaar. Dit gaat ook op als het leeftijdsverschil tussen de leerling en de leraar klein is of beiden meerderjarig zijn. Scholen hebben zelfs een meld- en aangifteplicht, maar afgezien van de strafbaarheid is het ook ethisch en pedagogisch niet verantwoord. Hoe men het ook wendt of keert, het is een ongelijk­waardige relatie, er is sprake van een machts­verhouding. Toch kunnen jonge leerlingen extreem verliefd zijn op een docent en dit ook laten merken. Het is aan de docent om hier dan op een professionele wijze mee om te gaan. Vaak gaan deze verliefdheden vanzelf over, maar ze kunnen wederzijds wel tot problemen leiden. Soms kan het kind dat zich afgewezen voelt proberen wraak te nemen op de leraar, dit kan tot hele vervelende situaties leiden, meestal hebben scholen hier een protocol voor. In sommige gevallen zal de leerling zelfs de school moeten verlaten. Een liefdesverhouding tussen leerling en docent is dus bij voorbaat een verboden liefde in zowel strafrechtelijk als moreel opzicht.

Een andere vorm van verboden liefde is niet juridisch maar komt wel regelmatig voor. Wanneer twee liefdespartners uit verschillende maatschappelijke groepen komen die elkaar niet goed verdragen kan er ook sprake zijn van een verboden liefde. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de ene partner uit een andere etnische groep of ander geloof komt of wanneer één van de partners uit een gesloten en beschermde gemeenschap komt. Hier heb ik zelf een leermoment, toen ik een jaar of 20 was ging ik eens mee naar een ietwat vreemde discotheek omdat een vriend daar nog wat zaken moest doen. In deze discotheek kwamen veel mensen van het woonwagenkamp en dat wist ik ook. Mijn vriend kocht me een biertje en ging weg en ik zat aan de bar. Een tijdje later begon een vrouw met mij te praten en ik raakte in een goed gesprek met haar, Tot ik op de schouders getikt werd, mij omdraaide en het zwart voor mijn ogen werd, ik heb de klap niet zien aankomen. Ik kwam met een totaal bebloed gezicht bij in het toilet waar ze me aan het schoonspoelen waren. Ik werd netjes naar het ziekenhuis gereden en tijdens de rit kreeg ik te horen dat ik nooit meer mocht flirten met een vrouw van het kamp en dat ze me wisten te vinden wanneer ik aangifte zou doen. Ik had een behoorlijk snee in mijn wang en een gekneusd jukbeen en heb de klap nog wel een paar weken mogen voelen terwijl mijn wang alle kleuren van de regenboog heeft gehad. Ik heb geen aangifte gedaan en de les wel in mijn oren geknoopt. Dit was mijn eerste ervaring met moreel verboden liefdes.

Vroeger zei men: “twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen!” en dat gaf aan hoe men toen dacht over relaties tussen twee geloofsgemeenschappen. Sommige mensen voeren dan aan dat echte liefde alles overwint, maar het kan wel een zeer moeilijke weg zijn. Zeker wanneer er vanuit een cultuur nog sprake is van eerwraak, kan het zelfs een gevaarlijke situatie opleveren. In zekere mate heb ik dit in mijn puberteit ook meegemaakt, met regelmaat waren er vechtpartijen tussen jongens van verschillende dorpen die vonden dat wij van “hun” meisjes af moesten blijven. Maar ook nu nog komt het voor dat bij meer gesloten groepen mensen (bijvoorbeeld met een andere culturele achtergrond), de oudere broers hun zussen moeten of willen beschermen. Ik heb zelf meegemaakt dat deze beschrming met regelmaat met bedreigingen en fysiek geweld gepaard kunnen gaan. Ik heb zelf de indruk dat het binnen deze groepen of culturen makkelijker is voor een man om een vrouw met een andere achtergrond te trouwen dan voor een vrouw.

Ook op het werk kan er snel een onmogelijke of zelfs moreel verboden relatie ontstaan tussen partners die op verschillende niveaus werkzaam zijn binnen een organisatie. Zo heb ik zelf meegemaakt op een uitgeverij waar een intieme relatie tussen een directiesecretaris en een dame van de typekamer uitkwam en zij op staande voet ontslagen werd en hij er met een berisping afkwam. Na protest van de rest van het personeel zijn beiden gelijk gestraft maar het toont wel aan dat dit soort “verboden” relaties gevaarlijk kunnen zijn. Een van de directeuren zei ooit eens tegen mij: “er zijn hier meer mensen gemaakt dan dat er overleden zijn hoor!”, en toen ik dit niet wilde geloven nam hij me mee naar een plek waar ik uitzicht had op een paadje naar een leegstaand magazijn. Het aantal mannen en vrouwen dat er in de middagpauze naar dit magazijn sloop verbaasde mij toen een beetje en ook dit was een leerzaam moment voor mij. Verliefdheid kan inderdaad tot tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid leiden.

Last update: 05-11-2020


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).