Alles over liefde en relaties

liefde en relatieDit deel van de site gaat over het onderwerp liefde en relaties. Ik denk zelf dat het onderwerp zo interessant is en zoveel aspecten heeft dat men er niet over uitgeschreven kan raken. Er zijn al zoveel liefdesgedichten geschreven en toch weet iemand die heftig verliefd is weer een nieuw gedicht te schrijven. Op deze pagina's geef ik mijn persoonlijke visie en ervaringen weer met als aanvulling alles wat ik over dit onderwerp gelezen heb op lichamelijk, psychisch en filosofisch gebied. Een goede definitie geven van het fenomeen liefde is niet eenvoudig, muzikanten, schrijvers en dichters doen verwoede pogingen maar ook zij blijven steken in vage omschrijvingen. Wetenschappers doen ook heel lang onderzoek naar het fenomeen liefde, maar ook zij hebben veel moeite met dit oh zo mooie maar ongrijpbare fenomeen. Liefde kan een gevoel of emotie zijn met een speciaal soort aantrekking tot een persoon of voorwerp zijn. Wanneer dit zeer heftig is kan het zelf de indruk wekken dat men zonder het object van hun liefde niet meer verder kunnen in het leven. Er bestaan verschillende soorten liefde, liefde tussen familieleden zoals tussen ouders en kinderen, liefde voor vrienden, romantische en/of seksuele liefde, platonische liefde, liefde voor zichzelf (narcisme), naastenliefde, liefde voor een voorwerp of een sport, liefde voor het vaderland of liefde voor God. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Liefde pagina's overzicht

Liefde weetjes, tips en informatie

Slechts één gen is de oorzaak van monogamie

een gen oorzaak van monogamieMonogamie heeft meerdere betekenissen maar vanuit het Grieks betekent het letterlijk één enkel huwelijk. Maar het begrip is ruimer want het gaat ook op voor mensen die meerdere keren met één persoon getrouwd zijn en mensen die maar één partner tegelijk hebben. In de dierenwereld komt nog een variant voor van dieren die maar één partner hebben per fokseizoen. De tegenhanger van monogamie is polygamie waarbij men een echtelijke verbintenis met meerdere personen gelijktijdig kan hebben. Als voorbeeld van monogamie in het dierenrijk gebruikt men vaak zwanen, zij blijven hun hele leven bij elkaar en zelfs als een van de twee overlijd is het zo dat de ander geen nieuwe partner zoekt. Ook dolfijnen zijn monogaam, iets minder dan de zwaan maar ook zij blijven samen leven zolang ze leven. De oorzaak van monogamie lijkt een verhoogde aanmaak van het hormoon ADH te zijn, de aanmaak van ADH is bij monogame diersoorten veel hoger dan bij soorten die polygaam of promiscue zijn. Om te achterhalen of ADH de enige bepalende factor is heeft men een experiment uitgevoerd waarbij door genetische manipulatie,de aanmaak van ADH in een Graslandwoelmuis verhoogd werd. Deze muis is van nature promiscue maar de gemanipuleerde muizen bleven trouw aan hun partner wat het bewijs is dat slechts één gen levenslange trouw aan één partner veroorzaakt. De menselijke soort lijkt ook van nature monogaam te zijn maar Charles Darwin sprak dit met klem tegen omdat polygamie beter zou zijn voor de ontwikkeling van de soort. Dan zouden we kunnen stellen dat monogamie bij de mens aangeleerd is en cultureel bepaald en dat het een tegennatuurlijk gedrag is. Feit is wel dat tegenwoordig de meerderheid van de partners al niet meer levenslang bij elkaar blijven maar is er vaak wel sprake van seriële monogamie, men is vaak wel trouw aan de huidige partner.

Soorten liefde

soorten liefdeNaastenliefde is omkijken naar andere mensen en zich mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van je medemens, ongeacht religie, seksuele geaardheid, sekse of politieke voorkeur het is een mooi voorbeeld van altruïsme. Naastenliefde wordt door een aantal grote religies gepredikt als een hoog goed. Veel liefdadigheidsinstellingen zoals het Rode Kruis, de Rode Halve Maan en Artsen Zonder Grenzen zijn goede voorbeelden van naastenliefde.

Platonische liefde of een platonische relatie is een liefdesrelatie waar geen s&ksueel handelen of begeren aan te pas komt. Het begrip is afkomstig van de griekse filosoof Plato. Volgens Plato was de platonische liefde de hoogste trap van liefde, in tegenstelling tot lichamelijk begeren en s&smp;ks, die hij als een eerste trap beschouwde. Vandaar kon de mens een hogere trap bereiken door de liefde voor de juiste levensinstellingen, voor de wetenschap, en voor goede gedachten. De platonische liefde was de hoogste trap.

Narcisme is een term uit de psychologie. Het is vorm van gedrag die wordt gekenmerkt door een obsessie met zichzelf (vaak het uiterlijk), gebrek aan inlevingsvermogen, egoïsme, dominantie en ambitie. Op het eerste gezicht heeft een narcist een zeer sterk gevoel van eigenwaarde en straalt zelfvertrouwen uit, het tegendeel is echter het geval. Narcisten hebben, meestal onderbewust, juist weinig zelfwaarde en compenseren dit door zich als beter of belangrijker dan anderen te beschouwen. De term narcisme is afgeleid van de figuur Narcissus uit de Griekse mythologie. Narcissus wees volgens het verhaal alle romantische avances af en werd als straf verliefd op zijn eigen spiegelbeeld.

Liefde tussen familieleden zoals tussen ouders en kinderen, deze vorm van liefde is dus platonisch en meestal zeer onbaatzuchtig. Er bestaat een innige band tussen kinderen en hun ouders en vaak ook tussen broers en zussen.

Romantische en/of seksuele liefde, deze vorm van liefde begint vaak met verliefdheid. Na een tijd verliefd zijn, verdwijnt dit gevoel en komt er een ander gevoel namelijk liefde, voor in de plaats. Er worden minder verliefdheids hormonen aangemaakt, en hiervoor in de plaats komt een ander gevoel, het houden van. Soms gebeurt dit na een paar maanden, soms pas na jaren. Het kan natuurlijk nog steeds gebeuren dat na een paar jaar je hart nog steeds sneller gaat kloppen als je hem of haar ziet, want de verliefdheid zal nooit helemaal verdwijnen.

Wat is de seven year itch in een liefdesrelatie?

seven year itch en liefdeEen serieus bijgeloof dat zelfs wel eens onderzocht is, lijkt de zogenaamde "seven year itch". Dit zou de tijd zijn dat het gaat "jeuken" in een relatie. Meer serieus onderzoek is er gedaan dat volgende de evolutie een vrouw na vier jaar uitgekeken is op haar minnaar. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat er eerst die magische grens van zeven jaar bestond maar dat nu het geluk al ernstige deuken begint te krijgen na vijf jaar. Men kan verschillende redenen aanvoeren voor deze verschuiving, jongeren geloven niet meer in één relatie voor het leven en we zijn zo op jacht naar geluk dat mensen sneller van partner wisselen dan vroeger. Vrouwen maken een inhaalslag omdat ze minder afhankelijk en beter opgeleid zijn dan vroeger. Beide geslachten maken dus ook meer kans om iemand tegen te komen en de liefdes kansen te vergroten, ook wanneer men al een relatie heeft. Ook merk ik zelf dat het respect voor de relatie van een ander sterk is afgenomen en dat men eerder vreemdgaat en een gebonden persoon probeert te versieren, ook internet en alle persoonlijke communicatie middelen van tegenwoordig dragen hier aan bij. En hoe meer keus, hoe meer kansen, hoe meer twijfel en hoe sneller we denken dat het geluk ergens anders beter te vinden is. En een nieuwe relatie lijkt vaak leuk en spannend, maar wanneer men zo snel zijn relatie opgeeft voor iets nieuws loopt men het risico van relatie in relatie te blijven duiken omdat er telkens wel weer iets nieuws, moois en spannends voorbij komt. Ook is mijn ervaring uit mijn naaste omgeving dat relaties die beginnen met overspel ook vaak weer met overspel eindigen.

Wat is vrije liefde?

vrije liefdeDe term vrije liefde ontstond eind jaren zestig van de 20e eeuw als gevolg van de s&ksuele revolutie. Aanhangers van dit gedachtegoed vonden dat s&ksualiteit gewoon, lekker en leuk was en moest worden losgekoppeld van de menselijke voortplanting. Ook nu nog is er een opmars van de ideologie van vrije liefde, waarbij het ethisch verantwoord is meerdere inteme partners te hebben. Het ideaal van de vrije liefde was dat alle mensen van elkaar zouden moeten kunnen houden en dat je met iedereen waartoe je jezelf aangetrokken voelt de liefde zou moeten kunnen bedrijven zonder eventueel verliefd te moeten zijn. Dit principe gaat in deze tijd nog op maar is aangevuld met waarden als verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Vrije liefde is in veel gevallen echter alleen vrije s&ks en in de zestiger jaren ontstond, mede door de introductie van de anticonceptie pil en was de basis was voor de huidige swingers beweging. De opkomst van HIV en AIDS drukten deze vrijheid weer enigszins de kop in maar tegenwoordig zijn er nog steeds parenclubs en swingers websites voor mensen die met 'vrije liefde' willen experimenteren.

Voor veel mensen is het verliefd worden op een ander buiten de relatie een reden om te gaan nadenken over een open relatie of vrije liefde. Maar ook sleur en verveling, stille verlangens of het zoeken van een nieuwe uitdaging, kunnen een oorzaak zijn dat mensen gaan nadenken over vrije liefde. Maar voor men zich op het pad van vrije liefde begeeft is het belangrijk na te denken over de huidige relatie en vast te stellen hoe bestendig deze is. Wanneer de huidige relatie zowel geestelijk als lichamelijk goed en bestendig is, men open en eerlijk tegen elkaar is en er geen jaloezie is dan heeft het een kans van slagen, anders is het helaas vaak de ondergang van de relatie. Wanneer het goed gaat kan men zich eens verdiepen in het concept van polyamory. Wanneer men goede afspraken maakt en zich daaraan kan houden en men ook open en eerlijk blijft, lijkt het mogelijk te om met verschillende personen een liefdesrelatie te onderhouden.

Een van de argumenten voor vrije liefde is dat de mens van oudsher niet monogaam is, oorspronkelijk probeerden mannen hun zaad over zoveel mogelijk vrouwen te verspreiden om het overleven van de soort te waarborgen. Vrouwen waren op zoek naar de man die hen het sterkste nageslacht kon geven en een man de ze tijdens de zwangerschap en de eerste periode daarna het best kon beschermen en dit hoefde niet noodzakelijkerwijs dezelfde man te zijn. Tegenwoordig gaan de schattingen van kinderen waarvan de vader niet de biologische vader is in het ergste geval uit van één op de tien en wat meer conservatievere schattingen van één op de honderd.

Toch heeft de psychoanalyticus Paul Verhaeghe zijn bedenkingen, natuurlijk heeft onderzoek uitgewezen dat we van oorsprong biologisch en genetisch gezien niet monogaam zijn, maar onze cultuur gaat daar wel tegenin. Zowel op religieus als economisch vlak is er al meer dan tweeduizend jaar een trend van monogamie en het gezin als hoeksteen van de samenleving en ook dit is er ondertussen ingesleten. Volgens deze psychoanalyticus is het goed mogelijk maar zijn mensen die meerdere partners tegelijkertijd hebben zelden gelukkig.

De vijf talen van de liefde

vijf talen van liefdeMensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde en volgens Gary Chapman zijn er vijf algemene "talen" van liefde. We kunnen onze liefde laten blijken: door het geven van het beste deel van onze tijd; door bemoedigende woorden; door cadeaus; door hulpvaardigheid; door lichamelijke aanraking. Een man heeft (bijvoorbeeld) wel behoefte aan bemoediging, maar zijn vrouw meent dat een extra lekkere maaltijd hem wel goed zal doen. Een vrouw hunkert wellicht naar tijd die haar man voor haar neemt, maar hij denkt dat een bos bloemen haar zal doen opfleuren. Soms spreekt onze partner een taal die wij niet begrijpen. Als de éne huwelijkspartner zich uitdrukt in een 'taal' die de ander niet verstaat, komt de liefde niet over. Elk mens heeft een eerste liefdestaal, een manier waarop hij of zij de liefde het best verstaat. Dit boek zal u laten zien hoe u de eerste liefdestaal van uw partner kunt herkennen en ontdekken. Breng al de vijf talen van liefde in praktijk en u kunt er zeker van zijn dat uw partner uw liefde voelt.

Liefdestaal 1: positieve woorden;
Liefdestaal 2: samen zijn;
Liefdestaal 3: cadeaus krijgen;
Liefdestaal 4: is dienen;
Liefdestaal 5: is het lichamelijk kontakt.

Het doel van het boekje is om de eigen moedertaal der liefde te ontdekken, wanneer men die nog niet gevonden zou hebben. Het boekje komt voort uit een christelijke, Amerikaanse bodem. Dat bepaalt veel van de inhoud. Toch staan er belangrijke adviezen in voor een brede groep van belangstellenden. Het is een boek, dat helpt om na te denken over je liefdesrelatie. Het geeft goede aanwijzingen om dat op aspecten te verbeteren; vooral in het laatste hoofdstuk staan veel oefeningen vermeld. Een boekje om door de partners in een relatie samen te gebruiken en te bespreken. Helder, concreet, veel voorbeelden en persoonlijk geschreven, soms wat te sentimenteel. Schrijver is hulpverlener en zijn kernvraag is: 'Hoe komt het toch, dat zo weinig echtparen het geheim gevonden hebben om de liefde na de trouwdag levend te houden?' Hij beschrijft uitvoerig en citeert ter verduidelijking veel uit zijn praktijk.

Partner bewaking

in de gaten houdenIk heb zelf een paar parkietjes en veel mensen noemen deze vogeltjes "love birds" omdat ze de hele dag bij elkaar zitten, aan elkaar zitten te wriemelen, beetje snavelen en kirren. Maar achter deze schijnbare romantiek schuilt een minder romantische bedoeling en dat is "mate guarding" of in het Nederlands partner bewaking. Hoe voorkom je dat een ander met je geliefde aan de haal gaat of nog erger dat je de jongen van een ander verzorgt? Dat doe je door je partner goed in de gaten te houden zonder dat het onprettig overkomt. In het dierenrijk is dit een veel voorkomende strategie en niet voor niets want de meeste dieren zijn niet echt monogaam te noemen. Veel vogel mannetjes zijn niet echt monogaam te noemen en dit is een goede strategie om je genen door te geven, één nestje weet je zeker omdat je het bewaakt maar daarnaast een ander nestje op goed geluk is alleen maar extra. Maar ook bij mensen komt partner bewaking vaak heel subtiel en vermomd als romantiek voor. In het openbaar hand in hand lopen, elkaar in het openbaar knuffelen of zoenen, even een kort telefoontje overdag om te vragen hoe het gaat, foto's op social media zetten, tot dezelfde kleding dragen, het zijn allemaal signalen naar de buitenwereld "pas op deze is van MIJ!". Zolang deze partner bewaking nog leuk en subtiel is, vinden de meeste liefdespartners dit helemaal goed. Partner bewaking kan echter ook kwalijke kantjes krijgen die richting ziekelijke jaloezie kunnen gaan en dan vinden de meeste partners het meestal niet meer zo leuk. Dit is iets waar u nog eens over na kunt denken wanneer u weer eens naar twee "love birds" zit te kijken.

Woordgebruik en taalgebruik in liefdesrelaties

praten met je partnerOp een universiteit in Texas heeft men onderzoek gedaan naar het verband van woord- en taalgebruik in een relatie. Het lijkt er op dat innige paren elkaars taal spreken, hoe beter de relatie loopt, des te meer komen de woorden die ze spreken met elkaar overeen. Het omgekeerde bleek ook het geval te zijn, wanneer de liefde aan het bekoelen was lag het woordgebruik van de partners ook ver uiteen. Ze gingen nog een stapje verder en keken of het taalgebruik tijdens het eerste afspraakje iets zou zeggen af het wat gaat worden tussen deze twee mensen of niet. Uit onderzoek bleek dat bij de personen die op een eerste date een vergelijkbare spreekstijl hadden er vier keer zo veel vervolg afspraken waren dan in de groep waar de taal niet overeen kwam.

De studie vond plaats bij veertig paren studenten, die elkaar steeds 4 minuten voor het eerst ontmoetten waarbij hun gesprekken opgenomen werden. Ook in de dagen erna werden hun onderlinge berichten gevolgd en hoe meer het woordgebruik overeenkwam, hoe meer er contact gezocht en afgesproken werd. Potentiële partners die vanaf het begin het gevoel hebben dat ze goed met elkaar kunnen praten maken dus een grotere kans op een innige relatie. Ook onderzochten ze het woord en taalgebruik bij mensen die al een relatie hadden en in innige relaties bleek weer dat partners elkaars taalgebruik overnamen. Mensen die gelukkig zijn in de liefde spreken elkaars taal, zowel figuurlijk als letterlijk. In een innige relatie nemen partners elkaars woorden over en wanneer de relatie bekoeld is blijkt er steeds minder gemeenschappelijk taalgebruik te zijn. Vaak worden persoonlijke voornaamwoorden, voorzetsels en voegwoorden overgenomen van de partner.

De zeven positieve houdingen in de liefde

zeven positieve houdingenJohn Gray beschrijf in zijn boeken zeven fundamentele emotionele behoeften of houdingen die essentieel zijn voor een liefdevolle relatie. Dit zijn liefde, zorg, begrip, respect, waardering, acceptatie en vertrouwen. Al deze emotionele behoeften zijn in meer of mindere mate maar wel in deze combinatie belangrijk voor de meeste mensen en zowel voor mannen als vrouwen. Het juist vervullen van deze behoeften zal positieve gevoelens zoals rust, geluk, tevredenheid en vertrouwen tot gevolg hebben en zal de partner in zijn of haar elementaire emotionele behoeften voorzien.

Liefde verbindt en verenigt, op emotioneel gebied wordt liefde geuit door middel van empathie en gevoelsverbondenheid en op lichamelijk gebied wordt liefde geuit door middel van aanraking. Zorgzaamheid is een uiting dat u de verantwoordelijkheid voelt voor de behoeften van de ander. Met een begripsvolle houding luistert u oprecht naar u partner en probeert u hem of haar echt te begrijpen. Door middel van respect erkent u zowel de waarde en het belang van partner. Waardering betekent de waarde van de inspanningen of het gedrag van de ander erkennen. Door middel van acceptatie kunt u aangeven dat uw partner de menselijke fouten vergeven worden zonder uzelf boven de ander te plaatsen. Door middel van vertrouwen erken u de positieve eigenschappen van de ander en geeft u aan de ander onvoorwaardelijk te steunen.

Liefde en leeftijd in Nederland

liefde en leeftijdLiefde lijkt niet echt aan leeftijd gebonden, mensen kunnen op zeer jonge leeftijd verliefd worden maar ook nog als ze ver in de tachtig zijn. Maar ook komt liefde tussen mensen met een vrij groot leeftijdsverschil regelmatig voor. Hierbij denken veel mensen nog aan een oudere man met een jonge vriendin (de oude bok en het groene blaadje) maar ook de oudere vrouw met een jonge vriend is in opmars. Maar of u nu tien, twintig of dertig jaar met elkaar in leeftijd scheelt, het áántal jaren is niet van belang, wat wel belangrijk is dat is in welke leeftijdsfase men zit en of men dezelfde beleving en interesses heeft. Ook kan een kinderwens een probleem zijn, bijvoorbeeld hij vindt zichzelf te oud en is net opa geworden, terwijl zij nog graag een kind van hem wil. Maar ook omgekeerd is het probleem groot als zij ouder is en hij nog graag kinderen wil. In deze tijd worden steeds meer oudere mannen (opnieuw) vader en dit kan voordelen bieden omdat de oudere vader vaak meer tijd heeft om voor de kinderen te zorgen en ook meer rust en ervaring heeft waardoor de partner zich meer kan wijden aan studie of carrière.

Het uithoudingsvermogen en energiepeil kan wel een belemmering vormen, als de een voor de tweede achtereenvolgende avond wil gaan stappen en de ander dit niet meer op kan brengen dan kan dit een probleem zijn. Zolang u zorgt dat u aansluiting bij elkaar blijft vinden, vormt een groot leeftijdsverschil in een relatie niet echt een probleem. Het succes van een prettige relatie is niet aan een leeftijd gebonden maar meer aan sociale en relationele vaardigheden. De kracht zit in de gedeelde dingen zoals dagelijkse gesprekken, het delen van de taken en zorg, samen tijd doorbrengen en samen (sociale) activiteiten ondernemen.

In Nederland is bij wet bepaald dat men pas de liefde mag bedrijven na het 16e jaar, daarvoor is het in principe strafbaar al zal er geen veertienjarige jongen veroordeeld worden voor de liefde bedrijven met een dertienjarige. Maar de grens van 16 jaar ligt wel vast in de wet. Wie wil trouwen, moet minimaal 18 jaar zijn in Nederland. Minderjarigen van 16 of 17 jaar kunnen trouwen wanneer de vrouw zwanger, of al bevallen is. De vrouw moet bij een zwangerschap een verklaring van een arts overleggen dat zij zwanger is. Verder zijn om gewichtige redenen uitzonderingen mogelijk, dit heet huwelijksdispensatie en hierover beslist de minister van Veiligheid en Justitie. Een minderjarige die wil trouwen, heeft bovendien altijd toestemming nodig van diens ouders of voogd. Als die geen toestemming geven, kan de minderjarige de rechtbank om vervangende toestemming vragen.

Tien tips voor een gelukkig relatie

Wat is het geheim van een gelukkige relatie, welke gewoonten en eigenschappen van partners liggen hier aan ten grondslag en zijn deze gedragingen ook aan te leren? Een relatie kan heel leuk zijn en een gelukkige relatie heeft ook een positieve invloed op de algemene gezondheid. Het omgekeerde is echter ook waar, de negatieve gevolgen van liefdestress op de gezondheid zijn ook ernstig te noemen. niet gering. Er is natuurlijk onderzoek naar gedaan, dit keer door Lachlan McWilliams en collega's die verbonden zijn aan de Acadia Universiteit in Canada. Ze onderzochten het liefdesleven van 5645 volwassenen tussen de 18 en 60 jaar en ontdekten een sterk verband tussen gevoelens van onzekerheid, zorgen en stress binnen een relatie en de kans op cardiovasculaire aandoeningen. Dit zijn kwalen die betrekkingen hebben op het bloedvatenstelsel zoals hersenbloedingen en hartaanvallen. De kans op deze kwalen zou voor mensen met relationele zorgen de helft hoger zijn dan voor mensen met geluk in de liefde. Ook hoort een hoge bloeddruk tot de risico's van een stressvolle liefdesrelatie en ook chronische pijnklachten. Dit bij elkaar is voldoende reden om extra kritisch te zijn naar disfunctionele relaties. Maar wie hierdoor afgeschrikt helemaal maar niet aan een relatie begint heeft ook een probleem omdat mensen die hechting helemaal uit de weg gaan een verhoogd risico op (hoofd)pijnklachten heeft. Hoe men het dus ook wend of keert, een gezonde gelukkige relatie lijkt nog steeds het beste voor de algemene gezondheid.

Hier volgen tien tips om uw relatie gelukkiger en stabieler te maken:

1. Ga samen naar bed

Verliefde koppels gaan steevast op hetzelfde moment naar bed om te kunnen vrijen, waneeer de passie wat is geluwd, vergeten we dit eenvoudig ritueel maar al te vaak.

2. Ga op zoek naar gemeenschappelijke interesses

Sommige koppels komen er na een tijdje achter dat er weinig gemeenschappelijke interesses zijn, laat het zover niet komen en ga er tijdig naar op zoek. Dingen die u beiden leuk vindt moeten onderhouden blijven, al is het ook belangrijk om hier en daar uw eigen ding te kunnen behouden.

3. Hou elkaars hand vast

In plaats van achter of voor uw partner te lopen kunt u beter naast hem of haar lopen en bij voorkeur hand in hand. Zo blijft de ander fysiek nabij en schept dit de uitstraling van verbondenheid.

4. Vertrouw en vergeef

Beide principes zijn heel belangrijk, in plaats van koppig en wantrouwig te zijn moet u vertrouwen en vergeven waarmee u ersntige conflicten kunt verzachten.

5. Denk positief

Wie zich enkel richt op wat de partner negatief doet zal de relatie langzaam laten verstikken. Uw partner doet ongetwijfeld ook heel weel goed, richt uw aandacht daarop en accentueer nog meer het goede. Gelukkige koppels stimuleren dit ook bij elkaar.

6. Knuffel elkaar

Onze huid kan is ons grootste (liefdes) orgaan, knuffel elkaar als u elkaar ziet want stellen die dit doen, houden die gedachte als het ware levend.

7. Zeg voldoende "Ik hou van je"

Ik hou van je zijn een paar kleine woorden die elke dag wonderen kunnen verrichten en ze geven de partner vertrouwen, sterkte en rust.

8. Zeg altijd welterusten

Hoe boos of teleurgesteld u ook bent, een welgemeend welterusten toont de partner dat u nog steeds wil investeren. Een relatie blijft op die manier belangrijker dan welk conflict ook.

9. Dagelijkse telefoon

Laat wat van u horen tijdens de dag en laat merken dat u aan de ander denkt met een telefoontje, email of sms.

10. Wees fier

Bent u gelukkig, straalt u ook een zekere fierheid af, gelukkige koppels willen samen gezien worden en tonen dat ook met subtiele affectie. Een hand op een schouder, hand in hand, een streling op de rug, het zijn allemaal kleine intenties die tonen dat u bij elkaar hoort.

Verantwoordelijkheid voor uw eigen geluk in een liefdesrelatie

Een veelgemaakte fout binnen een relatie is tevens een zeer verleidelijke fout. Het is: "uw geluk van uw partner laten afhangen en hem of haar de schuld geven als u niet gelukkig bent!" Met deze boodschap in gedachte is het luisteren naar veel popsongs ineens erg verontrustend. In veel liedjes is het thema "je maakt me zo gelukkig", "jij bent alles voor mij", "ik ben niets zonder jou!" en "zonder jou kan ik niet leven!". Al deze uitspraken geven aan dat men dus niet gelukkig kan zijn (of worden) zonder de ander en dat dus de verantwoordelijkheid voor het geluk bij de geliefde ligt. Wanneer u hier over nadenkt dan legt men wel een ontzettend zware taak op schouders van de geliefde. Wat men eigenlijk zegt dat men de ander verantwoordelijk maakt voor hun geluk omdat men het blijkbaar zelf niet kan.

Het omgekeerde komt ook vaak voor, veel mensen voelen zich ongelukkig en stellen hun partner daar verantwoordelijk voor. Wanneer hij of zij maar anders was of meer rekening zou houden met mij dan zou ik wel gelukkig zijn. Het ligt niet aan hen zelf maar het komt door de partner. Helaas is het vragen om ongeluk en ellende wanneer men de verantwoordelijkheid voor het eigen geluk in de handen van de partner legt. Voor de ander is dit vaak een onmogelijke opgave hoe veel deze partner ook van de ander houdt. Nu is het niet zo dat uw partner geen enkel aandeel heeft in uw geluk en dat het niet normaal is dat u zich gelukkig voelt wanneer u samen bent en dat u erg ongelukkig kunt zijn als uw partner u verlaat. Liefde kan een enorme bron van geluk zijn en soms ook de bron van ernstig gevoel van ongeluk bij het verbreken van een relatie. Maar er zijn helaas ook stellen die elkaars geluk overduidelijk in de weg staan. Niet voor niets gaan de meeste relatieproblemen over klachten over de ander en dat men zichzelf tekort gedaan voelt.

Maar de essentie is dat u zelf uiteindelijk verantwoordelijk bent voor uw eigen geluk, wanneer uw leven u niet naar uw zin is, zult u er iets zelf iets aan moeten veranderen, of er anders naar leren kijken. Dit kan soms inhouden dat u moeilijke beslissing moeten nemen, niet zo prettige gesprekken moeten voeren of soms water bij de wijn moeten doen. Dit zijn allemaal zaken die horen bij het verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen geluk. Geen enkele relatie, hoe goed ook, kan die taak van u overnemen. Het komt er in essentie op neer dat u uw relatie weliswaar heel belangrijk is voor u en dat u zielsveel van uw partner houdt, maar dat alleen u verantwoordelijk bent voor uw eigen geluk en ook niet verantwoordelijk bent voor het geluk van uw partner.

Door zo te denken en te doen bevrijdt u zichzelf en uw partner van een zware last en mag u beiden gewoon mens zijn met alle kleine fouten die men heeft. Wanneer u leert dat uw eigen teleurstelling in uw hoofd zitten, dat de ander ook eens een slechte bui mag hebben en niet volmaat hoeft te zijn, dan blijft u bij uzelf. Door zelf de verantwoordelijkheid voor uw eigen geluk te nemen, maakt u de weg vrij voor een relatie die gebaseerd is op openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Het enige wat u moet leren inzien is dat u gelukkiger kunt worden door de verantwoordelijkheid voor uw eigen geluk neer te leggen waar het hoort, bij uzelf.

Wat is mijn visie op een goede gelukkige relatie.

Ik vroeg me vaak af waarom sommige stellen lang en gelukkig samen leven en andere stellen elkaar na een paar jaar stranden. Volgens mij zijn de drie basis pilaren onder een goede relatie: aandacht voor elkaar hebben, liefde uiten en seks. Deze drie componenten noem ik wel eens A.L.S. en deze drie delen hebben ook een duidelijke volgorde. De basis is aandacht aan elkaar schenken, wanneer dit er voldoende is dan is liefde uiten de volgende stap en de liefde bedrijven de ultieme stap. Dit zijn volgens mij de basis stappen naar een goede en gelukkige relatie.

Aandacht aan elkaar schenken

Al vanaf onze kindertijd hebben we behoefte aan aandacht. Kinderen leren al heel snel dat hun behoefte aan aandacht zowel op positieve wijze maar ook op negatieve wijze verkregen kan worden. De negatieve aandacht is niet zo bevredigend als positieve aandacht maar altijd nog beter dan geen enkele aandacht. Zo gaat het ook vaak in relaties. Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, positieve aandacht dan wel te verstaan. Veel relaties waar geen oprechte aandacht meer is voor elkaar verstranden in het vragen van negatieve aandacht. Net zoals we in onze kindertijd geleerd hebben is dit in ieder geval aandacht, hoewel de bevrediging van korte duur is en het zeker niet de relatie zal verbeteren.

In deze drukke tijd waarin we alles willen en nergens meer tijd voor hebben is er vaak geen tijd meer voor oprechte aandacht voor elkaar. Een drukke baan, het huishouden, de kinderen onze sociale contacten zijn allemaal zaken die concurreren met de tijd die partners voor elkaar nemen. Wanneer dit doorschiet kunnen partners zelfs het gevoel krijgen dat ze helemaal langs elkaar heen leven. Wanneer er geen oprechte aandacht meer is voor elkaar of het veelgehoorde excuus van "ik zou wel willen wel maar er is gewoon geen tijd voor", dan wankelt vaak de basis pilaar van de relatie.

Vaak zullen ook de uitingen van liefde en de intimiteit hier erg onder lijden. Wanneer uw relatie gebrek aan uitingen van liefde en intimiteit heeft, kijk dan eens of de basis van oprechte aandacht voor elkaar hebben nog wel aanwezig is. Dit is de eerste stap die u kunt zetten wanneer uw relatie dreigt te verzanden. Oprechte aandacht voor elkaar betekent dat u de partner even belangrijker vindt dan alle andere dingen. Dit is goed voor het gevoel van tevredenheid, eigenwaarde en saamhorigheid. Het zorgt er voor dat partners zich verbonden en geborgen voelen. Zet de televisie en de computer eens uit, ga samen lekker ontspannen zitten en praat gewoon over alles wat u bezig houd. Luister oprecht en reageer niet te snel, sta open voor de ander en probeer positief te reageren.

Oprechte aandacht kan niet afgedwongen worden. Wanneer een van de beide partners onder protest gaat zitten met de woorden, "jij wilt praten, nou dan praten we" en dan demonstratief met de armen over elkaar een gesloten houding aanneemt, kan er geen sprake zijn van oprechte aandacht die tot positieve gevolgen kan leiden. Het is dan belangrijk om eerst tot een ontspannen sfeer te komen waarin beide partners oprecht open staan voor de ander zonder aanvallen of steken onder water. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is heeft afgedwongen aandacht alleen maar negatieve gevolgen. In dit geval is het raadzaam hulp in te roepen om te zorgen dat positieve communicatie weer mogelijk is. Dit is namelijk de basis van elke goede relatie. Zonder oprechte aandacht en goede communicatie is een goede relatie met aandacht, uitingen van liefde en intimiteit niet mogelijk.

Uiten van liefde

Het uiten van liefde is de tweede pilaar onder een goede relatie. Vaak is dit afhankelijk van de eerste pilaar, wanneer er onvoldoende aandacht is voor elkaar is het uiten van liefde vaak ook moeilijk. U kunt liefde uiten door lieve en warme dingen tegen je geliefde te zeggen en regelmatig te zeggen dat u van de ander houd. Het gaat dan wel om oprechte positieve opmerkingen zoals een compliment over iets dat de ander gedaan heeft of een compliment over de kleding of het uiterlijk van de ander. U kunt wel denken dat de ander wel weet dat u van hem of haar houd maar het blijft heel prettig om hier af en toe een bevestiging van te ontvangen.

U kunt ook liefde uiten door samen te zijn en door samen dingen te doen. Voorbeelden zijn: samen knus op de bank zitten, samen koffie drinken, samen winkelen, samen naar de film gaan, het maakt eigenlijk niet uit als het maar samen is. Een bosje bloemen of een spontaan cadeautje vooral wanneer er veel moeite voor gedaan is kan een heel mooie uiting van liefde zijn. Aanraking is ook een heel belangrijke uiting van liefde. Knuffelen, strelen, aaien, elkaar vasthouden, hand in hand lopen, omarmd lopen en kussen zijn heerlijke uitingen van liefde en genegenheid. Ook kunt u liefde uiten door dienstbaar te zijn, bijvoorbeeld een ontbijt op bed, spontaan even een lastig klusje voor iemand opknappen, zelfs de deur openhouden als ouderwetse gewoonte is een uiting van liefde en genegenheid.

Lichamelijke intimiteit

De eerste vraag die we kunnen stellen is of lichamelijke intimiteit een uiting van liefde is of puur een lichamelijk genot is. Volgens mij zijn beide vormen mogelijk zoals de vele dames van plezier de afgelopen eeuwen hebben bewezen. Het kan gebaseerd zijn op puur lichamelijk genot, dit weet ik uit eigen ervaring, maar desondanks moeten beide partners zich lichamelijk maar ook geestelijk een stukje bloot (kunnen) geven. Maar lichamelijke intimiteit op basis van liefde is vele malen prettiger en geestelijk veel meer bevredigend. Lichamelijke intimiteit is ook gezond, tijdens een vrijpartij komen er allerlei stofjes vrij in zowel het lichaam van de man als de vrouw. Deze stoffen zorgen er onder meer voor dat de partners zich verbonden voelen en ze hebben tevens een rustgevende werking. Ook worden endorfine stofjes aangemaakt die sterk pijnstillend werken en dankzij het stofje dopamine ontvangen we een prettig gevoel na de vrijpartij waardoor u zich vaak ook zeer rustig, ontspannen en voldaan voelt.

Maar wel het allerbelangrijkste is dat lichamelijke intimiteit zorgt voor het gevoel van verbondenheid, het is iets dat u beiden deelt en iets wat ook echt voor en van u beiden is. Het kan het toppunt van intimiteit zijn waarbij u de wereld om u heen even helemaal kunt vergeten en u helemaal op kunt gaan in de ander. Vooral voor mannen is het een manier om hun liefde te kunnen uiten en spanningen kwijt te raken. Het is dus tevens liefde uiten en zeker gebaseerd op aandacht voor de ander hebben en de tijd voor elkaar nemen. Een snelle wip is heel goed mogelijk maar is lang niet zo geestelijk bevredigend als een uitgebreide vrijpartij met veel liefde en aandacht voor elkaar. Ook is het zo dat wanneer de twee onderliggende pilaren (Aandacht en liefde uiten) niet in orde zijn dit vaak zijn weerslag heeft op het sexleven, het is dus belangrijk om de fundamenten van de relatie te bewaken en in stand te houden.


Boeken over liefde

boek Verslaafd aan liefdeboek bestellenVerslaafd aan liefde De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties! Ook verkrijgbaar als Ebook! In "Verslaafd aan Liefde" toont Jan Geurtz dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen, of (misschien nog erger) verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk. Met humor en praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. Eenmaal ontdaan van zelfafwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een staat van zijn die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die (met of zonder relatie) vervuld is van liefde en helderheid.

boek Wat gelukkige stellen goed doenboek bestellenWat gelukkige stellen goed doen - 20 succesrecepten voor een goede relatie! De succesvolle relatietherapeut Christian Thiel benadrukt de positieve elementen in relaties in plaats van de problemen en verschillen tussen man en vrouw stuk te analyseren. Kernwoorden voor hem zijn begrip en vertrouwen. Hij richt zijn blik op stellen die al jaren gelukkig samenleven en zoekt naar de kenmerken van hun succesvolle relatie. Waarom gelukken deze relaties? In 20 recepten geeft hij de ingrediënten voor een succesvol leven met een partner. Enkele voorbeelden: probeer je partner niet te veranderen, vermijd ruzie, onderhoud je vriendschappen, los je eigen problemen op, wees complimenteus, wees trouw, stel doelen, bevorder de levensdoelen van je partner. Liefde geeft je moed. Door de liefde word je je bewust van je kracht. Maar liefde kan ook lastig zijn, liefde is hard werken. Mensen verlangen naar liefde. Waardeer je partner, de ander is het prachtigste cadeau. Succesvolle paren zijn teams, die goed op elkaar zijn ingespeeld. Dit boek is een receptenboek, met recepten om de sfeer in je relatie te verbeteren. Het boek is niet speciaal om samen te gebruiken; de recepten zijn ook zonder directe medewerking van de partner uitvoerbaar.

Forum vragen over: 03 - Liefde  : Alles over liefde

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• ingewikkeld relatie met me ex vriendin en wij hebben een zoontje die net geboren is.(0 )2016-04-15 11:29:00
• Liefde en vriendschap.(2 )2014-08-01 00:43:00
• moet ik echt loslaten?(2 )2012-03-15 13:52:00
• Ik zoek de vertaling van angst en overwinnen en liefde(1 )2012-03-12 11:43:00
• Ik zoek een platonische relatie(9 )2012-01-29 13:31:00
• Pas met 38 jaar voor het eerst verliefd gevoeld...(1 )2012-01-20 14:57:00
• Lastige situatie(1 )2011-07-15 15:38:00
• liefde of ziekte.(1 )2010-09-26 21:29:00
• onzichtbare liefde(1 )2009-07-12 08:16:00
• Meisje dat ik wil is ouder dan ik(2 )2009-01-13 10:44:00
• is de jongen die ik leuk vind, homo?(1 )2008-08-24 19:52:00
• Broer en zus kussen?(3 )2007-12-11 23:00:00

Laatste 10 reacties!

Broer en zus kussen?
Op deze leeftijd vind ik het nog redelijk onschuldig. Ik denk dat de kinderen zich er nog niet bewust van zijn waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Ik denk dat het gewoon onschuldig spel is.
Broer en zus kussen?
Gezien de leeftijden zullen zij nog niet vast bezig zijn met relaties. Waarschijnlijk zullen ze dat begrip nog niet eens snappen. Ik vind het dus ook een onschuldig spel. Veel kinderen spelen dat ze koppeltje zijn en samen in bad gaan is zeer normaal op die leeftijd, vooral als het je familie is. Kinderen geven elkaar zo vaak een kus op de mond en hebben het als je er misschien op let best vaak over trouwen en romantische dingen. In hun ogen is het maar een spelletje als ze nou beide rond 12 jaar waren was het natuurlijk anders geweest. Ik zou er als ik u was niet zo druk over maken.
is de jongen die ik leuk vind, homo?
wat is het probleem als je het goed met elkaar hebt. 100% mannelijk of 100% vrouwelijk bestaat niet. geniet gewoon van en met elkaar. bart
Meisje dat ik wil is ouder dan ik
Gewoon smsen dat je haar leuk vindt!
Ik ben een vrouw en heb altijd relaties gehad met jongere mannen... en dan niet één jaar zoals bij jullie het geval is, maar vijf jaar jonger.
Liefde is niet leeftijdsgebonden....
Succes!
Meisje dat ik wil is ouder dan ik
Ik herken het wel, je onzekerheid. Toch is dit niet nodig. Er is niets raars aan dat je dat meisje leuk vindt.... ook al is ze ouder. Je mag haar ook best laten merken dat je haar leuk vind en het leuk vind om met haar te smsen. De meeste meisjes vinden dit alleen maar een compliment. Je hoeft dus nergens bang voor te zijn. Je kunt kijken hoe ze erop reageert. Als ze positief erop reageert, kun je altijd vragen of ze een keertje af wil spreken.
onzichtbare liefde
ja want ik heb al een vriendje maar we hebben verkering maar we weten niet hoe de liefde bijstaat is liefde wel gewoon? en we hebben gezoend maar hoort dat ook erbij? liefde ben ik wel verliefd als je een vriendje hebt en je hebt gezoend ? maar liefde wilt toch iedereeen maar ik heb een vriendje van de brugklas kan dat? ik hoop dat ik verliefd ben en dat we altijd zullen bestaan al vast bedankt voor jullie redactie
liefde of ziekte.
Dit is Hein, ik weet echt niet wat ik op dit verhaal moet zeggen. Blijkbaar vond ze je leuk genoeg om op te komen dagen op een date, maar twijfelde ze tijdens jullie gesprek. De beste raad die ik kan geven is het haar gewoon vriendelijk maar duidelijk te vragen, zij is de enige die het antwoord weet.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
Lastige situatie
Vreemdgaan van haar komt omdat ze liefde en opzoek is naar vrijheid.
Ze zit met zichzelf in de knoop omdat ze niet weet wat ze wil. Ze voelt dat ze wat mist in haar leven, de spanning en zoekt het dus op d.m.v. vreemd gaan of op zichzelf wonen en dat soort dingen. Eigenlijk zet ze met dat vreemdgaan zich ook af. Ik denk dat zij ook erg van je houd maar weet je wat het is? Ik denk dat ze gewoon de spanning mist dat komt mede omdat jullie niet lichamelijk intiem zijn en misschien de andere zeer spannende dingen uitstellen i.v.m. geloof. Alle respect daarvoor! Zij is nog helemaal niet toe aan trouwen en meer aan de studentenleventje. Toch vraag ik mij af of ze al niet stiekem intiem is geweest met die andere gozer. Ze mist dat gewoon. Ik denk dat dit dus hierdoor mede door komt. Ik zeg niet dat je lichamelijke intimiteit met haar moet hebben.
Absoluut niet want als een relatie sterk genoeg is dan gaat het ook wel lukken zonder. Maar je moet wel als compensatie andere spannende dingen samen moet gaan zoeken en ontdekken. Bijvoorbeeld samen een keer een parachute sprong doen. Zoek regelmatig spannende dingen op die je anders normaal niet samen zomaar zullen doen. Doe zoiets spannends minimaal 1x in de week. Zoek steeds iets anders spannends op. En wees op andere vlakken extra intiem. Bijvoorbeeld op het geestelijk gebied of zoen veel met elkaar. Ze zit nu echt in zo'n vast geroest leventje. Ze wil ook lol en vrijheid en lekker verliefd worden. Maar als ik niet lichamelijk intiem was dan voelde het bij mij meer als een goede broer-zus relatie. Diep van binnen wou ze ook gewoon dat ze lekker aan de drank kon, zoenen en intiem zijn met mensen. Gewoon de studentenleventje!!! De enige manier op de relatie nog te redden is niet door afstand te nemen.
Want dat gaat verkeert. Je moet je natuurlijk ook niet als stalker gedragen. Maar probeer haar zo ver te krijgen dat jullie naar een relatietherapeut gaan en leg de hele situatie eerlijk uit. Dit is nog de enige kans in mijn ogen waardoor de relatie kan worden gered en in de toekomst misschien zal slagen. Ook al wil ze geen relatie ik vind toch als je om iemand geeft dan ga je voor die gene mee naar zo'n therapeut. Laat eens op de site weten hoe het verder verlopen is. Ik wens je erg veel succes en gebruik lichamelijke intimiteit niet als een redmiddel!!!
Pas met 38 jaar voor het eerst verliefd gevoeld...
Ja, dat kan. Er zijn mensen die nog nooit echt de verliefdheidsgevoel hebben ervaren. Maar besef wel dat echte verliefdheidsgevoel nooit altijd zal duren. Helaas!
Verliefdheidshormoon is net zoiets als het stofje wat vrij komt als je iets heel spannends doet. Dit kan zo verslavend werken. Dit stofje komt ook in lichte mate vrij bij hardlopen. Daarom kan hardlopen verslavend zijn. Maar als je constants iets spannends doet dan wordt het stofje vanzelf resistent tegen. Dan vind je het niet meer spannend. Dat is ook hetzelfde met verliefdheid. Zet maar iemand met vliegangst 4 weken lang continue in een vliegtuig. De angst is er op den duur niet meer. Daarom heb je ook vaak dat mensen na een lange relatie in een soort dip of sleur terecht komen. Er is geen spanning meer en daardoor verdwijnt de verliefdheidstofje. Ze zoeken vaak de spanning dan ergens anders op in een sport of in hun werk. Maar er komt ook vaak voor dat mensen de spanning opzoeken bij een andere partner. Je ziet daardoor dat na jaren weer hetzelfde ontstaat waardoor weer die relatie strand of dat ze ongelukkig zijn. Zorg daarom in een relatie dat er na jaren je niet in een sleur terecht komt. Houd het spannend en zoek steeds nieuwe uitdagingen op. Dus als je iets leuks doet met je partner niet constant uit eten of bioscoopje doen. Nee, iets spannends en totaal weer iets anders.
In een relatie moet je werken en de spanning er een beetje in houden.
Nou het kan dus maar het is over een paar jaar dus minder heftig als je bij deze man blijft.
Ik zoek een platonische relatie
Als het goed is dan zijn er op datingsites ook gewoon mensen die alleen maar een platonische relatie zoeken. Vermeld of zoek er wel duidelijk naar op een zo'n site. Anders zal ik mij eens voor een curus in de buurt op geven of lid worden van een vereniging of sportschool (Sporten teamverband)
vandaar uit kan je een keer iemand uitnodigen voor een kopje thee ofzo. Ik heb ook gewoon goede vriendschappen en die zijn grotendeels ontstaan via sporten in teamverband en via werk.
Last update: 05-11-2020
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).