Borderline en relaties

Borderline persoonlijkheidsstoornis (ook wel kortweg BPS of borderline genoemd) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn erg impulsief, denken vaak zwart-wit en reageren soms zeer extreem. Een relaties met iemand die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft kan vrij extreem en verrassend zijn maar soms ook heel moeilijk. Over borderline zelf is al meer geschreven op Internet, deze pagina wil zich concentreren op het thema borderline en de gevolgen voor een liefdesrelatie. Het forum gedeelte richt zich op zowel (ex) partners van mensen met borderline als mensen met borderline die hier hun ervaringen kunnen uitwisselen. Alle berichten op dit forum worden (gezien de soms heftige problematiek) pas na goedkeuring van de beheerder geplaatst, dit kan een paar uur duren. Dit is echter bedoeld om mensen in een beschermde omgeving te laten schrijven, voor zichzelf en voor anderen. Op deze pagina staan onderaan de meest recente berichten op dit forum. Vriendelijke groet, Hein Pragt


Wat is borderline persoonlijkheidsstoornis

(C) 2010 Hein Pragt

borderline of BPSBorderline, feels like I'm goin' to lose my mind
You just keep on pushin' my love over the borderline
Borderline, feels like I'm goin' to lose my mind
You just keep on pushin' my love over the borderline

Borderline kan in mildere vorm maar ook in extremere vormen voorkomen, soms ook in combinatie met bijvoorbeeld ADD of ADHD. Aangezien er een overlap is in de verschijnselen kan borderline en ADD ook met elkaar verwisseld worden, maar vaak vullen de symptomen elkaar ook aan en heeft men bijvoorbeeld ADD met een milde vorm van borderline.

Enkele symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn:

  • Uit alle macht proberen te voorkomen dat men in de steek gelaten wordt, deze angst kan echt zijn maar ook in de verbeelding voorkomen, voor de vaak heftige reactie maakt dat geen verschil;
  • Onevenwichtige en heftige relaties waarin de partner het ene moment geweldig is en een ander moment weer als waardeloos beschouwd wordt;
  • Vaak een tekort aan zelfbeheersing en impulsiviteit zoals geld verkwisten, grote risico's nemen en experimenteren met seks, drugsgebruik en roekeloos autorijden;
  • Soms suÔcidaal gedrag, dreigen met zelfmoord en zelfverminking;
  • Onevenwichtige stemmingen;
  • Zich chronisch "leeg" voelen;
  • Misplaatste en vaak hevige woede of het onvermogen gevoelens van boosheid te beheersen. bijvoorbeeld regelmatig terugkerende driftbuien, constante woede, vechtpartijen);
  • Soms waanachtige ideeŽn of ernstige dissociatieve symptomen;
  • Kortdurende psychotische verschijnselen zoals in de war zijn, sterke achterdocht en stemmen horen.

Lang niet iedereen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hoeft last te hebben van al de genoemde symptomen of sommige symptomen wat ernstiger en sommige symptomen wat minder. We kunnen dan ook constateren dat "de Borderliner" waarover men vaak spreekt niet bestaat. Men moet ook oppassen om iemand met wat meer temparament dan de gemiddelde mens onmiddelijk als borderliner te bestempelen.

Mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis proberen voortdurend te vermijden dat ze in de steek gelaten worden, ze reageren dan ook vaak heftig op reŽle of denkbeeldige verlating met angst of woede. In de relatie met anderen hebben ze de neiging om snel om heel zwart-wit te denken en snel te kunnen switchen van mening. Iemand kan het ene moment geweldig zijn, het andere moment onbetrouwbaar en slecht, dit gebeurt vaak als ze het gevoel hebben dat de ander niet genoeg om hen geeft. Borderline persoonlijkheidsstoornis kan ook samen gaan met andere klachten zoals depressiviteit, angst, psychose of dissociatie.

De diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis wordt 3 keer zo vaak bij vrouwen dan bij mannen gesteld en naar schatting leidt 1 a 2 procent van de Nederlandse bevolking aan borderline persoonlijkheidsstoornis. De stoornis komt meestal in volle omvang tot uiting aan het begin van de volwassen leeftijd, tussen het zeventiende en vijfentwintigste levensjaar. Het is ook mogelijk dat er al in de kinderjaren voortekenen te herkennen zijn die gedeeltelijk lijken op de persoonlijkheidsstoornis op de volwassen leeftijd. Nadat de eerste verschijnselen zijn opgetreden volgen nogal eens diepe dalen met ernstige crises.

Oorzaken van borderline persoonlijkheidsstoornis

De oorzaken van een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn niet goed bekend, bijna altijd gaat het om een combinatie van factoren, waarbij elke factor een bijdrage kan leveren aan het ontstaan van de persoonlijkheidsstoornis.

Aanleg

Impulsiviteit en stemmingslabiliteit zijn mogelijk in aanleg al aanwezig.

Psychologische factoren

In de levensgeschiedenis van veel borderlinepatiŽnten komen ingrijpende ervaringen voor. Bijvoorbeeld een instabiele ouderlijke gezinssituatie, emotionele verwaarlozing, agressie, seksueel misbruik. Mede hierdoor hebben veel patiŽnten moeite met het aangaan van een (langdurige) band met andere mensen. Er is aan de ene kant een sterke behoefte aan contact met anderen, die ander kan je immers in de steek laten of het vertrouwen schaden.

Maatschappelijke omstandigheden

Sommige deskundigen menen dat het wegvallen van maatschappelijke zekerheden van belang is. Mensen voelen zich eenzaam, meer op zichzelf teruggeworpen en minder veilig.

Niet ťťn enkele factor leidt tot het ontstaan van de borderlinestoornis, er is sprake van meerdere op elkaar inwerkende oorzaken. Omdat er in de levensloop en levensomstandigheden zoveel instabiliteit te vinden is, is meestal ťťn van de hoofddoelen in de behandeling het vinden van stabiliteit.

Noot: Een paar jaar geleden was ik getuige van een kennis die een relatie kreeg met een zeer extraverte en uitdagende dame. Hun liefdesrelatie begon zeer onstuimig en was vrij snel heel intens en hij was tot over zijn oren verliefd op deze knappe dame. Tot ze een paar weken later woedend met een bijl voor zijn deur stond en hij er achter kwam dat ze een ernstige vorm van borderline persoonlijkheidstoornis had.

Samenleven met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis

(C) 2010 Hein Pragt

Samenleven met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan erg ingewikkeld zijn, mensen die een ernstige vorm van borderline hebben drijven de mensen in hun omgeving vaak tot wanhoop met hun grillige stemmingswisselingen en extreme gedrag. Er zijn in Nederland naar schatting 175.000 mensen met borderlinestoornis maar daaronder zijn zowel lichtere als zwaardere vormen. Borderline staat voor het grensgebied van de psychose en de neurose en het meest kenmerkende van borderline is de instabiliteit in denken, voelen en handelen. De verschijnselen kunnen buitenproportionele reacties zijn maar ook depressies, angsten, verwardheid, zelfverwonding, zelfmoordneigingen, overmatig drank of drugsgebruik, eetproblemen, roekeloos omspringen geld en seks, onverantwoord gedrag in het verkeer, ruziemaken, agressief gedrag, vaak wisselen van baan en de ene relatie na de ander.

Aan sommigen mensen met borderline is het aan de buitenkant niet snel iets te merken omdat ze bijvoorbeeld gewoon als extraverte en spontane mensen overkomen. Impulsief reageren is een belangrijk onderdeel van de borderlinestoornis en missen de stabiliteit en zelfcontrole die de meeste andere mensen wel hebben waardoor hun leven snel chaotisch dreigt te worden. Daarbij komt dan ook nog dat de stemming bij een borderliner binnen een paar uur kan omslaan van dag naar nacht wat het leven voor de borderliner zelf maar ook voor zijn omgeving erg lastig kan maken. Met therapie kunnen mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis leren om hun zwakte om te buigen tot hun kracht. Bij de meeste borderline patiŽnten neemt de hevigheid van de stoornis af rond het dertigste tot veertigste levensjaar waarbij levenservaring, steun van anderen en zelf betere sociale vaardigheden aanleren dit proces versnellen.

Veel mensen met borderlinestoornis hebben problemen met hechten en onthechten. Ze hebben een grote behoefte aan intimiteit en willen zich graag aan iemand binden maar ze zijn ook op zoek naar relaties en impulsen van buiten. Maar die partner mag niet te dichtbij komen want dat ziet de borderliner snel als bedreiging. Een relatie met een borderline bestaat dus heel erg uit aantrekken en weer wegduwen. De borderlinepatiŽnt wil graag hechting maar dat veroorzaakt tegelijk een enorme angst om weer verlaten te worden. Mensen met borderline gaan wel snel heel intense relaties aan die vaak ook seksueel uitbundige zijn waarbij ze heel hard van stapel lopen. Deze uitbundigheid kan voor sommige mensen zeer aantrekkend werken en de borderline is ook in staat om de nieuwe liefde snel enorm aan zich te binden om na een tijd ineens af te stoten of extreem jaloers, woedend of extreem emotioneel te reageren.

Wanneer de partner van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis het niet meer aankan, dan kan het verbreken van de relatie ook zeer moeilijk zijn. Wanneer de partner aangeeft de relatie te willen verbreken zullen de meest mensen met borderline ineens heel overdreven de liefde proberen te herstellen en zich ineens heel erg inzetten om maar niet verlaten te worden. Dit kan heel heftige emoties losmaken en ook kan de partner met een borderline persoonlijkheidsstoornis gaan dreigen met zelfmoord en andere ernstige gevolgen. Dit maakt het dat het voor een partner van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak heel moeilijk om de relatie te verbreken en zo modderen deze partners soms jarenlang door.

Relativeren

Uit eigen ervaring weet ik dat samenleven met iemand die een persoonlijkheidsstoornis heeft (zoals borderline) of iemand met psychologische problemen uiteindelijk erg destructief kan werken. Toch heb ik in mijn eigen omgeving meegemaakt dat iemand met een redelijk ernstige persoonlijkheidsstoornis uiteindelijk een partner vond die hier blijkbaar mee om kon gaan. Deze partner stond sterk in zijn schoenen, had een redelijk overwicht en wist duidelijk grenzen te stellen. Ondanks de stoornis van de een, wist de ander hier mee om te gaan en konden ze uiteindelijk een goede langdurige relatie opbouwen. Wat ik hiermee wil aangeven is dat voor veel mensen het leven met een persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis heel moeilijk kan zijn en zelfs destructief. Een relatie is echter altijd een samenspel van twee mensen en twee persoonlijkheden en soms passen deze wel bij elkaar, ondanks een moeilijke persoonlijkheid van een van beide partners.

Ik wil hiermee echt niet borderlinegedrag goedpraten, veel mensen zullen hier niet mee om kunnen gaan, maar enkelen lukt het wonderbaarlijk wel. Toen ik ooit eens in een diepe crisis zat, zei een hulpverlener alleen maar dat ik eerst een week over mijn eigen aandeel moest nadenken. Ik was heel boos, want alles wat mij overkomen was, dat was mij aangedaan door anderen. Later, tijdens een aantal cognitieve sessies, leerde ik inzien dat ik ook een aandeel had gehad. Ook leerde ik dat ik anders met mensen en situaties had kunnen omgaan, mijn grenzen duidelijker had moeten stellen en dat ik dus ook invloed (lees een aandeel) had op de problemen. Ik heb veel begrip voor (ex) partners van mensen met een borderline gedragsstoornis maar wil toch wel vragen om soms ook eens te relativeren.


Boeken over borderline persoonlijkheidsstoornis


boekboek bestellenBorderline de baas - gids voor naastbetrokkenen. De borderline persoonlijkheidsstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening. Het dikwijls extreme gedrag dat met de stoornis gepaard gaat, heeft grote invloed op naastbetrokkenen. Dit boek beschrijft achtereenvolgens wat borderline is, hoe deze stoornis ontstaat en welk effect borderlinegedrag heeft op het gezin en andere naastbetrokkenen. Bovendien wordt aangegeven welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van borderlinegedrag en hoe naastbetrokkenen met dit gedrag om kunnen gaan. Ook wordt ingegaan op behandeling van borderline en hoe om te gaan met de hulpverlening. Herkenbare en aansprekende praktijkvoorbeelden onderstrepen de inhoud van het boek. Het boek richt zich op naastbetrokkenen van mensen met borderline, maar is zeker ook informatief voor hulpverleners.boekboek bestellenDe borderline-dans - "Een beklemmend beeld van wat er gebeurt in contact met iemand met een borderlinestoornis. (...) Een boek als dit kan tot steun zijn voor met name partners van borderliners doordat het de noodzaak om grenzen te trekken onderstreept." De borderline-persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een explosief mengsel van verschijnselen, zoals het opvallende vermogen om schijnbaar zelfvertrouwen en charme plotseling te laten omslaan in hulpeloosheid, razernij en zelfmoordneigingen; manipulatief gedrag; extreme verlatingsangst; zwart-witdenken; permanente problemen en ruzies met anderen; weinig zelfrespect en een chronisch gevoel van leegheid. Zo'n twee procent van de bevolking lijdt eraan, waarvan driekwart vrouwen. Toch krijgt deze stoornis weinig aandacht. Walkers persoonlijke ervaringen maken duidelijk waarom. Mensen die met borderline-patiŽnten in aanraking komen, voelen zich vaak schuldig en hebben het gevoel dat zij tekortschieten. Dit geldt niet alleen voor familieleden en vrienden, maar ook voor veel therapeuten. Anthony Walker is psychiater. Hij was getrouwd met een borderline-patiŽnte en schreef een huiveringwekkend, fascinerend en meeslepend verslag van zijn relatie -- van de eerste ontmoeting tot het eind van zijn problematische huwelijk.boekboek bestellenOmgaan met borderline - Een praktische gids voor naastbetrokkenen. Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties. Het is vaak lastig om te gaan met iemand die borderline heeft. Niet alleen de partner en gezinsleden, maar ook vrienden en collega's zijn genoodzaakt te reageren op de vaak complexe problematiek. Dit boek gaat in op de symptomen en wat voor behandelingen er mogelijk zijn, maar ook ligt de nadruk op hoe een betrokkene met deze problematiek om kan gaan. De lezer wordt in korte en helder geschreven hoofdstukken meegenomen van de theorie naar de praktijk. Daarnaast zijn er een lijst met nuttige adressen en uitleg over de belangenverenigingen opgenomen.Verandering op het forum

Aangezien de oude vraag en antwoord rubriek van deze pagina te groot werd heb ik besloten om het onderwerp van de rubtiek die aan deze pagina gekoppeld is iets te beperken tot alleen relaties en met een schoon rubtiek te beginnen.
Dit is de link naar het meer algemene oudere discussie forum!
Dit is de link naar alle vraag rubrieken binnen het thema borderline:
Alle vragen en antwoorden m.b.t. borderline.


Reacties op het onderwerp: Borderline en relaties


03 - Liefde »  -  Borderline en relaties »
2018-05-30 10:05:00
Binnen deze vraag/antwoord rubriek kunt u alleen vragen stellen en reageren op het onderwerp borderline en relaties en is bedoeld voor menden die zelf BPS hebben en partners van mensen de BPS hebben en die hier op een positieve wijze over willen praten met elkaar. Voor andere borderline gerelateerde onderwerpen zijn er ook andere rubrieken binnen dit forum.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
Reactie op de pagina: Borderline en relaties
Er zijn: 10 reacties!
2018-05-30 10:05:00
Liefde borderline een zeer slopende relatie die alle energie uit je lichaam trekt tot dat je op een avond zelf flipt en zegt genoeg is genoeg .
Om je wegwijs te maken in relatie met iemand die bordeline heeft .niet alle bordeliner zijn zelfde ze bedoelen het niet zo ze willen je geen pijn doen ze kunnen er niks aan doen het is ook niet jou schuld .MAAR ZE DOEN HET WEL ZE LIEGEN BEDRIEGEN VERSPREIDEN LEUGENS ALLES WAT ZE ZELF ZIJN HEB JIJ JIJ HEBT HULP NODIG JIJ BENT DE GEK .
Als je dit alles aan kan moet je niet denken dat je er al bent ze leven op drama gaat het te normaal zoeken ze wel iets om vlam te vatte .manipuleren zijn ze meester in .aantrekken afstoten van kinderen willen de ene dag en de andere dag je verlaten dat is wat je mee gaat maken .kan het niet mooier maken . De mooie momenten met mijn bordeline vriendin uitbundig ze kon super genieten gezelligheid tot in de kleine uurtjes de sks geweldig .impulsief heeft ook zijn goede kant het was niet allemaal slecht .Ik hou nog steeds van haar maar ik ging er zelf aan kapot .Ik heb haar op alles geblokt hoop haar niet meer tegen te komen .mensen die het aandurven succes maar bereid je voor op een bak allende .
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-08 13:25:00
Hallo onbekende,
Ik begrijp volledig wat je bedoelt met je schrijven. Een voorwaarde, als het gaat om veranderen, is m.i. dat de client/patient WIL veranderen en ERKENT dat zij/hij een stoornis heeft. Daar is moed voor nodig. Net zoals er moed voor nodig is om uit te spreken dat je alcoholist bent en geholpen wil worden. Ik heb zelf een relatie met een BLer gehad. Volgens mij is een relatie met een BLer inderdaad een hopeloze zaak als de BLer weigert om met zichzelf aan de slag te gaan.Je blijft dan alle shit over je heen krijgen zonder dat er enig inzicht komt. Soms kleine momenten van inzicht die een paar uur later weer weg/vergeten zijn.Voor partners van BLers die erkennen dat zij een stoornis hebben zou ik willen zeggen.
- Zorg voor een goede houding naar je BLer. Praat vanuit het besef dat de BLer hard werkt om haar/zijn gedrag te reguleren.
- Voel je niet persoonlijk aangevallen als BLer in een slechte bui is en ineens vernederend/vervelend/naar kan doen.
- Benoem wat je ziet, zodat de BLer er over na kan denken wat er vooraf misschien is gebeurd waardoor hij/zij ineens zo kan reageren; dit helpt enorm, want natuurlijk baalt de BLer ervan als hij/zij zo doet.
- Geef ruimte, enorm veel waarin de BLer kan zijn wie hij/zij is en rustig kan onderzoeken wat het is/betekent in de relatie, hij/zij wordt dus niet continue bestookt met waarom hij/zij dit heeft gedaan of waarom, et cetera.
- De partner van een BLer stelt grenzen. Niet teveel, want dat is verwarrend/teveel maar gewoon wel duidelijke.
- De partner van een BLer veroordeelt de BLer niet als hij/zij een paar dagen een ijskoningin is, hij/zij hoeft de partner dan ook niet te verantwoorden hiervoor. Dit maakt dat de BLer dus ook niet over zijn/haar grenzen gaat, omdat hij/zij denkt dat het misschien zo hoort.
Dit vergt nogal wat van de partner, maar ik ben er van overtuigd dat dit de enige manier is om een relatie te laten slagen. Met de nadrukkelijke voorwaarde dat de BLer weet en erkent dat hij/zij een BLer is en hulp nodig heeft.
Het is niet leuk om voorwaardelijk te zijn in relatie, maar in dit geval vind ik het gerechtvaardigd om juist voor de relatie te "eisen" dat de BLer in therapie gaat.
Als de BLer weigert of niet wil inzien dat hij/zij in therapie moet is er geen relatie mogelijk in mijn ogen. Ik heb er in mijn relatie zoveel over gelezen en in dit forum ook over geschreven.
Ik ben in therapie geweest om de BLer te leren begrijpen, begrip te tonen voor haar stoornis, haar te steunen, haar veiligheid te bieden. Ik bleef tegen een muur van onvermogen lopen. Als de BLer weigert of er niet bewust van is dat hij/zij ziek is dan blijf je als partner alle shit over je heen krijgen. De ene irreŽle projectie na de andere krijg je dan om je oren. Dit door het simpele feit dat de BLer ervan overtuigd is dat alles aan die ander ligt en dus niet aan de BLer. De partner heeft hulp nodig NIET de BLer.
Ik ben benieuwd of er mensen zijn die een langdurige relatie hebben met een BLer die weigert of niet in therapie wil of niet inziet dat hij/zij ziek is.
Groet
Huib
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-09 23:33:00
Beste Huib, ik weet niet wat ik lees, in dit geval laat ik mijn naam achterwege. Ik heb nu drie en een half jaar een relatie met een borderliner, tenminste er zijn nogal wat symptomen die overeenkomen met mijn vriendin, wisselende stemmingen,snel boos, extreem reageren { relatie is in de laatste vier maanden ook vier keer aan en uit geweest} Mijn intuÔtie en onderbuik gevoel, zei me een keer dat er nog iemand in het spel was. Uiteindelijk heb ik dit besproken met mijn vriendin, en het gewoon op de man af gevraagd. Ga je vreemd? Haar antwoord was, dat ze dat nooit zou doen, ze begint er nu nog steeds zelf over en zegt dat ze niet tot zoiets in staat is, kan een borderliner dan zo hard liegen en je ook nog recht in je ogen kijken? Ik twijfel continu over dit onderwerp, omdat ze me gewoon belt en normaal doet. Ik denk dat ik door deze relatie ook mijn eigen zelfvertrouwen heb geschaad, we zijn nu beiden in therapie {mindfullness} ik hoop dat het gaat werken voor ons, en inderdaad het is soms erg moeilijk in zo n relatie, dan weer zo en even later weer anders, verder is het een schat van een vrouw, zeer zorgzaam en lief. Ik vind het echt moeilijk soms, maar daarentegen hou ik zielsveel van haar. Ik heb er ook over gedacht om de relatie te beŽindigen, maar hou teveel van haar....zo heb ik het toch even van me afgeschreven, er zijn ongetwijfeld veel meer mensen met dit onderwerp bezig, als jullie dit ook hebben meegemaakt of nu juist meemaken, misschien hebben jullie tips of goede raad....bvd.......mvg.
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-10 08:20:00
Een relatie hoeft echt alleen altijd leuk en gezellig te zijn. Maar om altijd maar te vechten of in gevecht te zijn in een relatie lijkt me nou ook niet helemaal de bedoeling. In de laatste vier maanden is het vier keer uitgeweest, geef je aan. Lijkt me er vermoeiend en ingrijpend voor je eigen mentale balans.
Even los van een eventuele diagnose van je vriendin: is dit wat je wilt/ is dit wat je zoekt in een relatie/ biedt deze relatie je nog iets/ haal je er genoeg vreugde en plezier uit/ is dit de relatie die je altijd heb willen hebben/ ben jij nog zichtbaar/ wordt er voldoende rekening gehouden met jou wensen en karakter of is de kwaliteit en intensiteit van de relatie afhankelijk van alleen maar jouw aanpassingsvermogen?/ Wat heb je er voor over en waarom?

Misschien relevante vragen om eens onder de loep te nemen. En als je tot de conclusie komt dat het dit allemaal waard is, dan wee je in ieder geval waarvoor je voortdurend vecht. Succes!
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-10 14:54:00
Hallo schrijvers,
Ik vind het prettig als ik tegen iemand praat met een naam. Maakt niet uit welke fictieve naam. Het maakt het makkelijker voor de communicatie.
Aan schrijver 9juni 23:33:
Ik weet niet hoe je mijn woorden hebt opgevat. Ben je het eens met wat ik schreef of juist niet. Ik sta open voor dialoog. Ik kan meer leren van iemand die het niet met mij eens is dan van iemand die het met mij eens is. Dat iemand het met mij eens is is prettig om te horen maar daar leer ik verder niets van. Van diegene die het niet met mij eens is kan ik, in de dialoog, leren.
Wat je schrijft over bedriegen/liegen/ander in het spel is herkenbaar met een BLer in een relatie. Jouw continue twijfel, wankel zelfvertrouwen e.d. is logisch. Mogelijk komt dit gevoel doordat het regelmatig uit is gegaan. Dan sta je buiten spel en ga je van alles bedenken, over nadenken of aan denken. Je bent in de war! Ik heb van mijn therapeut geleerd om je gevoel heel zuiver te houden. Dus als je van iemand houdt hou JIJ van iemand zonder dat je kijkt hoe die ander over je denkt/voelt. Het is JOUW gevoel. Dus als je vriendin zou zeggen "ik wil geen contact meer met jou" dan blijft JOUW gevoel staan. Dan ben je onafhankelijk en niet afhankelijk van wat je vriendin van je vindt. In jou geval hoef je m.i. geen twijfels te hebben, hoef je niet bang te zijn dat zij met een ander op pad is etc. Het gaat om je gevoel van onafhankelijkheid. Trouwens zou je deze gevoelens ook in een "normale" relatie kunnen hebben. Feitelijk maakt het niets uit. Bij een BLer komt het verlaten van iemand echter meer aan de orde dan in een "normale" relatie. Heeft je vriendin veel last van verlatingsangst? Is zij regelmatig bang dat jij niet meer van haar houdt?? Je weet toch dat BLers drama creŽren. Daar leven zij op. Dus maakt de BLer drama waardoor de zaak uit de hand loopt en er verlaten wordt. Ik noem dit verlaten een geforceerde time-out. De BLer ziet dit anders. De BLer ziet dit als" zie je nou wel....ik word verlaten, hij houdt niet meer van mij!!" De BLer wordt bevestigd in zijn/haar verlatingsangst. Een paradox dus. Wat je niet wilt dat creŽer je!! Het is heel lastig dit soort patronen de BLer duidelijk te maken. Vaak kan dit soort zaken alleen besproken worden met een therapeut erbij. Ik vind het echt fantastisch dat jullie samen in therapie zijn gegaan. Mij is dat niet gelukt dus ben ik geweldig jaloers!! :-) op je. Wil je wat meer vertellen over hoe jullie samen tot het besluit zijn gekomen om in therapie te gaan? Daar ben ik natuurlijk reuze benieuwd naar.
Aan schrijver 10 juni 8:20:
Ik lees kort gezegd in je woorden "wat heb je er voor over" en dus "hoever ben je bereid te gaan om een relatie met een BLer aan te gaan".
In aansluiting op mijn reactie van hierboven kan ik alleen zeggen dat het dus heel belangrijk is dat je onafhankelijk in zo'n relatie gaat staan. Dat je je grenzen duidelijk stelt. Dus goed bij jezelf blijft. Niet bang bent voor afwijzing, vernedering, schelden, projectie etc. Dat is allemaal schreeuwen (ook letterlijk) om aandacht. Dat je heel goed beseft dat je BLer ziek is en geholpen moet worden. Als je zo in de relatie kan staan dan kan je het volhouden.
Dus niet afhankelijk zijn van het gedrag van je BLer. That's killing!!
En .......als je een relatie met een BLer aangaat moet daar ook je verantwoordelijkheid voor nemen. Kan je je verantwoordelijkheid niet waarmaken dan........nooit aan beginnen!!
groet
Huib
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-14 08:04:00
Hallo mijn naam is mieke
Ik leef sinds een jaar met een man heel lief verzorgt straalt klasse uit.
Het probleem is dat die man heel wat meegemaakt heeft vanaf zijn jeugd waar alles begon ( ga er niet over uitwijden)
Het aantrekken en afstoten is al vanaf het begin van onze relatie....we zien elkaar super graag toch gaat hij steeds weg vvoor 1 a 2 dagen soms de zelfde dag terug. Hij vertelt dingen tegen mij wat duidelijk op hem van toepassing zijn...dan komt hij al wenend terug en smeekt hij om terug te komen....hij zegt dan dat het zonder mij niet lukt..ik zie u graag ..ik kan er niks aan doen ,iemand in mij zegt dat ik dit moet doen..ik kan er niet tegen vechten het is een procces zegt hij dan.
We hebben hele mooie momenten gehad...na een leuke dag kan hij plots veranderen en zegt hij t is definitief gedaan tussen ons maar dit houd hij nooit vol.
Nu zijn we een jaar samen (medicatie verslaafd) hij onderdrukt zijn gevoelens met temesta..hij is beginnen afbouwen maar nu hij weg is terug heeft hij de dosis weer verhoogt...zo kan hij volhouden dat het volledig gedaan is.
Laatste keer toen hij 1 nacht weg gegaan is ,smeekte hij dat het niet lukt zonder mij . Mis je gelijk zot ...laat me niet vallen,il laat hem.komen begint te wenen en ik zei ga eens naar u pa hij wil met je praten...2 u later komt hij bij me en zegt hij dat hij inzicht gekregen heeft van eijn vader en zus dat we niet bij elkaar passen zij spelen een hele vuile rol in dit spel...ik ben zogezegd te sterk voor hem(zit in medische sector) ik weet ongeveer hoe ik hem kan helpen de juiste weg te vinden om hulp...hij heeft een zwaar traumatische jeugd gehad..zus en vader zwaar alcohol probleem ...daar luistert hij naar.
Ik zou hem moeten kunnen los laten maar ik hou teveel van die man ..hij zit te diep geworteld in mij.
Wat moet ik nu doen
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-15 05:27:00
Nog eens je eigen verhaal lezen, alsof het van een ander is.

En je dan de volgende vraag stellen:
Kan deze vrouw ooit gelukkig hiervan worden of wordt er misbruikt gemaakt van haar verzorgende karakter?

Wil je gelukkig worden of een voetveeg?
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-16 11:56:00
@8979/Maar waar houd je dan van, want in het verhaal wat je beschrijft lees ik eigenlijk alleen maar ellende en weinig houden van.
Wat je moet doen? Tja, dat ligt eraan wat je wilt. Besef wel dat hij ziek in is zowel zijn liefde als in zijn haat. Gezond is deze relatie dus allerminst.
Enfin, als je kiest voor deze ongezonde liefde omdat het je iets biedt (het is bijvoorbeeld best heerlijk als iemand zoveel van je te houden dat hij niet zonder je kan, het is ook fijn om voor iemand te zorgen in de illusie dat jij hem wel kan helpen), dam moet je heel helder zijn in het stellen van grenzen, dan moet je heel goed op jezelf letten en duidelijk zijn dat je je niet laat manipuleren en je het niet accepteert dat hij zich op een bepaalde manier gedraagt. Verbind daar ook consequenties aan:

'Als jij niet stopt met dit gedrag, dan stop ik met dit gesprek en ga ik weg'/ Als jij stopt met dit gedrag, dan zetten we dit gesprek voort'.

Het besef dat het niet persoonlijk bedoeld is maar dat het de ziekte is die maakt dat hij zich zo gedraagt wil ook nog weleens helpen maar is geen excuus voor het gedrag wat hij vertoont. Ziekte of niet, je mag niet toestaan dat iemand je slecht behandeld. En als hij er niet toe is staat is het op dat moment te veranderen omdat de spanning te hoog is, dan moet je afstand nemen van die situatie.

Wat overigens het beste is wat je kan doen is alle contacten verbreken. in het echt, op sociale media, blokkeren op je telefoon, alles. Zodat hij geen contact met jou kan zoeken en jij niet in de verleiding komt hem weer te helpen bij zijn zoveelste drama (want dat zal het altijd blijven) Dat doet in het begin heel veel pijn maar is op den duur het beste want deze 'liefde' geeft je alleen maar heel veel ellende en is funest voor je zelfrespect, eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Maar ik heb niet het idee dat je hier al aan toe bent.

Succes Mieke.
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-18 10:39:00
Beste Mieke,
Er worden hier al heel wijze woorden gesproken als reactie op je verhaal. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat je je bewust moet worden van wat er eigenlijk gebeurd.
Deze man manipuleert je tot een met. Dat komt omdat hij gebruik maakt van jou zwakte. Daar zijn BLers meesters in. Daarnaast wordt jou ego gestreeld omdat hij je zo "nodig" heeft. Als je dit beseft/inziet dan zal er nooit iets veranderen, houd je dit patroontje in stand. Als je nog zo bezig bent met deze man dan is er volgens mij maar 1 oplossing. Deze man moet eerst in therapie. "Hulp"zoeken bij jou heeft geen enkele zin. Jij kunt hooguit begrip tonen of/en steun geven. Veiligheid geven door af en toe een arm om hem heen te slaan.
Hij zal zijn gedrag moeten leren te reguleren en jou duidelijk moeten maken (delen) hoe er met hem omgegaan moet worden om in communicatie te kunnen komen/blijven.
Als hij dan een eind op weg is in de therapie kan jij "ingebracht" worden en mogelijk richting relatie-therapie gaan.
Je moet gewoon beseffen dat deze man ziek is en dat jij hem niet kan helpen. Daar moet een derde professionele kracht aan worden toegevoegd om beweging te krijgen. Zijn traumatische ervaringen zal hij anders tot in lengte van dagen op jou blijven projecteren. Jij begrijpt geen bal van wat hij doet/ervaart want het zijn ZIJN ervaringen. Jij wordt wel drager van zijn ellende omdat hij de ellende alleen NIET aankan. Dus projecteert hij zijn ellende op jou. Dan is hij er "even" van af. Begrijp je?
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
succes Mieke
Huib
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-06-19 09:44:00
Hallo allemaal,
Allereerst wil ik zeggen dat ik een golf van herkenning voel. Voornamelijk door jouw berichten, Huib. Ik wist dat mijn vriend gediagnosticeerd was met trekken van borderline. De eerste maanden waren alleen ze fijn, intens en als een verliefd puber waande we ons in onze eigen wereld. Langzaam brokkelde dit af door verwijten, beschuldigingen en impulsief gedrag dat hij "jaren niet vertoond" had (zijn woorden). Hij heeft een zware jeugd gehad maar niets van dit alles schrok mij af. Maar soms wil hij kinderen en vastigheid en nu is hij voor maanden vertrokken met een gekochte camper om te reizen. Dit is ongeveer hoe tegenstrijdig zijn leven is en ook voor hemzelf moet zijn.
In het begin kon ik mij vinden In De verwijten en heb ik mij zo goed mogelijk proberen aan te passen. Nu krijg ik al verwijten wanneer ik iets liefs zeg zoals dat ik hem mis nu hij weg is. Alles wat ik zeg wordt persoonlijk als aanval gezien. Hiertegen zou hij zich dan moeten verdedigen door nog harder In De aanval te gaan. Het breekt mij op en ik vraag mij af wanneer dit zover is gekomen? Zelfs in restaurants en op terrassen word ik uitgescholden en beschreeuwd. Ik weet dat ik het niet moet accepteren maar ik denk steeds terug aan de fijne tijd die we hadden. Ik ben nog steeds verliefd op dezelfde persoon. Hoe kan ik dit terugdraaien? Hoe kan ik het beste reageren op zijn verwijten, zelfs wanneer ik lieve dingen zeg? Het werkt niet door aam te geven dat ze enkel lief bedoeld zijn en dat het geen verwijt is wanneer ik zeg dat ik hem mis.
Groeten,
Eva
Reactie van een bezoeker van de site!

Last update: 11-12-2017


 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn