Borderline en relaties

Borderline persoonlijkheidsstoornis (ook wel kortweg BPS of borderline genoemd) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn erg impulsief, denken vaak zwart-wit en reageren soms zeer extreem. Een relaties met iemand die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft kan vrij extreem en verrassend zijn maar soms ook heel moeilijk. Over borderline zelf is al meer geschreven op Internet, deze pagina wil zich concentreren op het thema borderline en de gevolgen voor een liefdesrelatie. Het is zeker niet de bedoeling van deze pagina en het forum om alleen maar krtiek en commentaar te hebben op mensen met borderline (BPS), het is vooral de bedoeling om duidelijk te maken waar men soms tegenaan kan lopen in een relatie met een partner met borderline (BPS) en hoe beide partners een weg kunnen vinden om hier mee om te gaan. Een relatie met een patner met borderline (BPS) kent vaak de nodige problemen maar ik heb ook verhalen gelezen van partners die hier in hun weg gevonden hebben en een fijne relatie hebben kunnen opbouwen. Het begint met het gedrag van de ander te leren (her)kennen en te leren hoe men hier het beste mee om kan gaan, van beide kanten. Het forum gedeelte richt zich op zowel (ex) partners van mensen met borderline (BPS) als mensen met borderline (BPS) die hier hun ervaringen kunnen uitwisselen. Alle berichten op dit forum worden (gezien de soms heftige problematiek) pas na goedkeuring van de beheerder geplaatst, dit kan een paar uur duren. Dit is echter bedoeld om mensen in een beschermde omgeving te laten schrijven, voor zichzelf en voor anderen. Op deze pagina staan onderaan de meest recente berichten op dit forum. Ik heb zelf geen borderline (BPS) maar ben over dit onderwerp gaan schrijven door ervaringen met BPS in mijn omgeving. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

borderline of BPSBorderline, feels like I'm goin' to lose my mind
You just keep on pushin' my love over the borderline
Borderline, feels like I'm goin' to lose my mind
You just keep on pushin' my love over the borderline

Borderline kan in mildere vorm maar ook in extremere vormen voorkomen, soms ook in combinatie met bijvoorbeeld ADD of ADHD. Aangezien er een overlap is in de verschijnselen kan borderline en ADD ook met elkaar verwisseld worden, maar vaak vullen de symptomen elkaar ook aan en heeft men bijvoorbeeld ADD met een milde vorm van borderline.

Enkele symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn:

Lang niet iedereen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hoeft last te hebben van al de genoemde symptomen of sommige symptomen wat ernstiger en sommige symptomen wat minder. We kunnen dan ook constateren dat "de Borderliner" waarover men vaak spreekt niet bestaat. Men moet ook oppassen om iemand met wat meer temparament dan de gemiddelde mens onmiddelijk als borderliner te bestempelen.

Mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) proberen voortdurend te vermijden dat ze in de steek gelaten worden, ze reageren dan ook vaak heftig op reŽle of denkbeeldige verlating met angst of woede. In de relatie met anderen hebben ze de neiging om snel om heel zwart-wit te denken en snel te kunnen switchen van mening. Iemand kan het ene moment geweldig zijn, het andere moment onbetrouwbaar en slecht, dit gebeurt vaak als ze het gevoel hebben dat de ander niet genoeg om hen geeft. Borderline persoonlijkheidsstoornis kan ook samen gaan met andere klachten zoals depressiviteit, angst, psychose of dissociatie. De diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis wordt 3 keer zo vaak bij vrouwen dan bij mannen gesteld en naar schatting leidt 1 a 2 procent van de Nederlandse bevolking aan borderline persoonlijkheidsstoornis. De stoornis komt meestal in volle omvang tot uiting aan het begin van de volwassen leeftijd, tussen het zeventiende en vijfentwintigste levensjaar. Het is ook mogelijk dat er al in de kinderjaren voortekenen te herkennen zijn die gedeeltelijk lijken op de persoonlijkheidsstoornis op de volwassen leeftijd. Nadat de eerste verschijnselen zijn opgetreden volgen nogal eens diepe dalen met ernstige crises.

Oorzaken van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

De oorzaken van een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn niet goed bekend, bijna altijd gaat het om een combinatie van factoren, waarbij elke factor een bijdrage kan leveren aan het ontstaan van de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Aanleg

Impulsiviteit en stemmingslabiliteit zijn mogelijk in aanleg al aanwezig. Bij de gevallen die ik zelf meegemakt heb zat de aanleg voor een borderline persoonlijkheidsstoornis in de familie, dit wilde niet zeggen dat elk lid van de familie borderline persoonlijkheidsstoornis had maar dat de kans om het te ontwikkelen groter was dan in andere families.

Psychologische factoren

In de levensgeschiedenis van veel borderlinepatiŽnten komen ingrijpende ervaringen voor die in combinatie met de aanleg het ontstaan van een borderline persoonlijkheidsstoornis tot gevolg had. Deze ervaringen kunnen bijvoorbeeld een instabiele ouderlijke gezinssituatie, emotionele verwaarlozing, agressie of seksueel misbruik zijn. Mede hierdoor hebben veel mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis moeite met het aangaan van een (langdurige) band met andere mensen. Er is aan de ene kant een sterke behoefte aan contact met anderen, maar tegelijk ook het wegduwen van deze contacten uit (vaak ingebeelde) angst voor het in de steek laten worden.

Maatschappelijke omstandigheden

Sommige deskundigen menen dat het wegvallen van maatschappelijke zekerheden ook van belang is. Mensen voelen zich eenzaam, meer op zichzelf teruggeworpen en minder veilig. Dit gaat natuurlijk voor veel meer mensen op en niet alleen voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, het kan echter wel de stoornis triggeren.

Bij het ontstaan van de borderlinestoornis is er bijna altijd sprake van meerdere van de bovenstaanden factoren die op elkaar inwerkend als oorzaak. Omdat er in de levensloop en levensomstandigheden zoveel instabiliteit te vinden is, is meestal ťťn van de hoofddoelen in de behandeling het vinden van stabiliteit.

Noot: Een paar jaar geleden was ik getuige van een kennis die een relatie kreeg met een zeer extraverte en uitdagende dame. Hun liefdesrelatie begon zeer onstuimig en was vrij snel heel intens en hij was tot over zijn oren verliefd op deze knappe dame. Tot ze een paar weken later woedend met een bijl voor zijn deur stond en hij er achter kwam dat ze een ernstige vorm van borderline persoonlijkheidstoornis had.

Samenleven met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Samenleven met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) kan erg ingewikkeld zijn, mensen die een ernstige vorm van borderline hebben drijven de mensen in hun omgeving vaak tot wanhoop met hun grillige stemmingswisselingen en extreme gedrag. Er zijn in Nederland naar schatting 175.000 mensen met borderlinestoornis (BPS) maar daaronder zijn zowel lichtere als zwaardere vormen. Borderline (BPS) staat voor het grensgebied van de psychose en de neurose en het meest kenmerkende van borderline is de instabiliteit in denken, voelen en handelen. De verschijnselen kunnen buitenproportionele reacties zijn maar ook depressie, angsten, verwardheid, zelfverwonding, zelfmoordneigingen, overmatig drank of drugsgebruik, eetproblemen, roekeloos omspringen geld en seks, onverantwoord gedrag in het verkeer, ruziemaken, agressief gedrag, vaak wisselen van baan en de ene relatie na de ander.

Aan sommigen mensen met borderline (BPS) is het aan de buitenkant niet snel iets te merken omdat ze bijvoorbeeld gewoon als extraverte en spontane mensen overkomen. Impulsief reageren is een belangrijk onderdeel van de borderlinestoornis (BPS) en missen de stabiliteit en zelfcontrole die de meeste andere mensen wel hebben waardoor hun leven snel chaotisch dreigt te worden. Daarbij komt dan ook nog dat de stemming bij een borderliner binnen een paar uur kan omslaan van dag naar nacht wat het leven voor de borderliner zelf maar ook voor zijn omgeving erg lastig kan maken. Met therapie kunnen mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis leren om hun zwakte om te buigen tot hun kracht. Bij de meeste borderline (BPS) patiŽnten neemt de hevigheid van de stoornis af rond het dertigste tot veertigste levensjaar waarbij levenservaring, steun van anderen en zelf betere sociale vaardigheden aanleren dit proces versnellen.

Veel mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben problemen met hechten en onthechten. Ze hebben een grote behoefte aan intimiteit en willen zich graag aan iemand binden maar ze zijn ook op zoek naar relaties en impulsen van buiten. Maar die partner mag niet te dichtbij komen want dat ziet de borderliner snel als bedreiging. Een relatie met een borderline bestaat dus heel erg uit aantrekken en weer wegduwen. De borderlinepatiŽnt wil graag hechting maar dat veroorzaakt tegelijk een enorme angst om weer verlaten te worden. Mensen met borderline gaan wel snel heel intense relaties aan die vaak ook seksueel uitbundige zijn waarbij ze heel hard van stapel lopen. Deze uitbundigheid kan voor sommige mensen zeer aantrekkend werken en de borderline is ook in staat om de nieuwe liefde snel enorm aan zich te binden om na een tijd ineens af te stoten of extreem jaloers, woedend of extreem emotioneel te reageren.

Wanneer de partner van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) het niet meer aankan, dan kan het verbreken van de relatie ook zeer moeilijk zijn. Wanneer de partner aangeeft de relatie te willen verbreken zullen de meest mensen met borderline ineens heel overdreven de liefde proberen te herstellen en zich ineens heel erg inzetten om maar niet verlaten te worden. Dit kan heel heftige emoties losmaken en ook kan de partner met een borderline persoonlijkheidsstoornis gaan dreigen met zelfmoord en andere ernstige gevolgen. Dit maakt het dat het voor een partner van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak heel moeilijk om de relatie te verbreken en zo modderen deze partners soms jarenlang door.

Relativeren

Uit eigen ervaring weet ik dat samenleven met iemand die een persoonlijkheidsstoornis heeft (zoals borderline) of iemand met psychologische problemen uiteindelijk erg destructief kan werken. Toch heb ik in mijn eigen omgeving meegemaakt dat iemand met een redelijk ernstige persoonlijkheidsstoornis uiteindelijk een partner vond die hier blijkbaar mee om kon gaan. Deze partner stond sterk in zijn schoenen, had een redelijk overwicht en wist duidelijk grenzen te stellen. Ondanks de stoornis van de een, wist de ander hier mee om te gaan en konden ze uiteindelijk een goede langdurige relatie opbouwen. Wat ik hiermee wil aangeven is dat voor veel mensen het leven met een persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis heel moeilijk kan zijn en zelfs destructief. Een relatie is echter altijd een samenspel van twee mensen en twee persoonlijkheden en soms passen deze wel bij elkaar, ondanks een moeilijke persoonlijkheid van een van beide partners.

Ik wil hiermee echt niet borderlinegedrag goedpraten, veel mensen zullen hier niet mee om kunnen gaan, maar enkelen lukt het wonderbaarlijk wel. Toen ik ooit eens in een diepe crisis zat, zei een hulpverlener alleen maar dat ik eerst een week over mijn eigen aandeel moest nadenken. Ik was heel boos, want alles wat mij overkomen was, dat was mij aangedaan door anderen. Later, tijdens een aantal cognitieve sessies, leerde ik inzien dat ik ook een aandeel had gehad. Ook leerde ik dat ik anders met mensen en situaties had kunnen omgaan, mijn grenzen duidelijker had moeten stellen en dat ik dus ook invloed (lees een aandeel) had op de problemen. Ik heb veel begrip voor (ex) partners van mensen met een borderline gedragsstoornis maar wil toch wel vragen om soms ook eens te relativeren.

Een andere relatie dan een partner is de relatie tussen ouders of een ouder en een kind met borderline persoonlijkheidsstoornis. Zeker als puber kan dit tot soms extreme problemen leiden, waar men als ouder soms radeloos en hopeloos door kan worden. Op de vraag en antwoord sectie is hier een onderwerp over waar u ervaringen kunt lezen en ook kunt vragen of reageren.
Moeder van een dochter met BPS

Goede korte film over BPS (Engels)

Een mooie korte film op youtube die de kern van een borderline persoonlijkheidsstoornis heel goed weergeeft. Deze film is helaas wel in het Engels.


Boeken over borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

boekboek bestellenBorderline de baas - gids voor naastbetrokkenen. De borderline persoonlijkheidsstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening. Het dikwijls extreme gedrag dat met de stoornis gepaard gaat, heeft grote invloed op naastbetrokkenen. Dit boek beschrijft achtereenvolgens wat borderline is, hoe deze stoornis ontstaat en welk effect borderlinegedrag heeft op het gezin en andere naastbetrokkenen. Bovendien wordt aangegeven welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van borderlinegedrag en hoe naastbetrokkenen met dit gedrag om kunnen gaan. Ook wordt ingegaan op behandeling van borderline en hoe om te gaan met de hulpverlening. Herkenbare en aansprekende praktijkvoorbeelden onderstrepen de inhoud van het boek. Het boek richt zich op naastbetrokkenen van mensen met borderline, maar is zeker ook informatief voor hulpverleners.

boekboek bestellenDe borderline-dans - "Een beklemmend beeld van wat er gebeurt in contact met iemand met een borderlinestoornis. (...) Een boek als dit kan tot steun zijn voor met name partners van borderliners doordat het de noodzaak om grenzen te trekken onderstreept." De borderline-persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een explosief mengsel van verschijnselen, zoals het opvallende vermogen om schijnbaar zelfvertrouwen en charme plotseling te laten omslaan in hulpeloosheid, razernij en zelfmoordneigingen; manipulatief gedrag; extreme verlatingsangst; zwart-witdenken; permanente problemen en ruzies met anderen; weinig zelfrespect en een chronisch gevoel van leegheid. Zo'n twee procent van de bevolking lijdt eraan, waarvan driekwart vrouwen. Toch krijgt deze stoornis weinig aandacht. Walkers persoonlijke ervaringen maken duidelijk waarom. Mensen die met borderline-patiŽnten in aanraking komen, voelen zich vaak schuldig en hebben het gevoel dat zij tekortschieten. Dit geldt niet alleen voor familieleden en vrienden, maar ook voor veel therapeuten. Anthony Walker is psychiater. Hij was getrouwd met een borderline-patiŽnte en schreef een huiveringwekkend, fascinerend en meeslepend verslag van zijn relatie -- van de eerste ontmoeting tot het eind van zijn problematische huwelijk.

boekboek bestellenOmgaan met borderline - Een praktische gids voor naastbetrokkenen. Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties. Het is vaak lastig om te gaan met iemand die borderline heeft. Niet alleen de partner en gezinsleden, maar ook vrienden en collega's zijn genoodzaakt te reageren op de vaak complexe problematiek. Dit boek gaat in op de symptomen en wat voor behandelingen er mogelijk zijn, maar ook ligt de nadruk op hoe een betrokkene met deze problematiek om kan gaan. De lezer wordt in korte en helder geschreven hoofdstukken meegenomen van de theorie naar de praktijk. Daarnaast zijn er een lijst met nuttige adressen en uitleg over de belangenverenigingen opgenomen.

Reacties op het onderwerp: Borderline en relaties


03 - Liefde »  -  Borderline en relaties »
2018-07-10 13:51:00
Binnen deze vraag/antwoord rubriek kunt u alleen vragen stellen en reageren op het onderwerp borderline en relaties en is bedoeld voor menden die zelf BPS hebben en partners van mensen de BPS hebben en die hier op een positieve wijze over willen praten met elkaar. Voor andere borderline gerelateerde onderwerpen zijn er ook andere rubrieken binnen dit forum. Extreem negatieve of beledigende reacties zullen niet geplaatst worden, aangezien deze vraag en antwoord rubriek vrij gevoelig kan liggen ben ik extra oplettend, deze rubriek moet een positieve bijdrage leveren aan het onderwerp borderline en relaties en is niet bedoeld om gal de spuwen over mensen met BPS maar is bedoeld om een constructieve bijdrage te leveren en kennis en ervaring te delen.

Vriendelijke groet, Hein Pragt
Reactie op de pagina: Borderline en relaties
Er zijn: 49 reacties!
We tonen hier de laatste 10 reacties, meer reacties kunt u lezen op het forum: Borderline en relaties »

2018-07-28 09:54:00
hallo wilde reageren op die blr die zegt van we zijn een mishandeld persoon , ja voledig mee akkoord , jullie hebben dingen meegemaakt die normaal niet mogen gebeuren maar er zijn therapieŽn voor , en het punt is dat blr exact weten wat ze met je doen daar tenslotte ben je hun voedingsbodem, en daar blijft het bij je wordt door hun ontleed waar en hoe ze je het hardst kunnen pakken manipuleren en moreel ontvrichten.zo erg dat je ophet eind aan jezelf begint te twijfelen . een relatie hiermee gaat gewoon niet destaat wel maar allemaal tijdelijk ze hebben geen empathie zelfs na het verlies van je en gaan op zoek naar een volgend slachtoffer .groetjes
phil
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-28 11:40:00
En om heel eerlijk te zijn moet ik Phil wel gelijk geven. Bij mij gaat het overigens niet bewust zo. Maar de moeder van mijn dochter heeft het echt niet makkelijk en ben ik ook wel aan het manipuleren, ..

Zelf ontmoette ik dan het type borderliner dat wel bewust wil beschadigen .. en ja, .. dat heeft me twee jaar van mijn leven gekost, mijn bedrijf en psychische schade aan mijn dochter.

Ik zou zeggen .. als je de helft van de energie die je steekt in een borderliner in een gezond persoon steekt en een deel van de andere helft in het leren omgaan met de absolute saaiheid die dat oplevert .. heb je misschien een beter leven :)
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-28 17:10:00
9080 en 9084
Hi Richard,
Hartstikke mooi hoe je schrijft over jezelf en over je ex. Het lijkt veel over hetgeen ik schreef onder 9073. Het scheelt natuurlijk dat jij, als BLer, je bewust bent van je ziekte. Dat scheelt al een heleboel. Als je ex een begeleiding heeft om om te leren gaan met BL is dat natuurlijk ook fantastisch. Dat jullie over die begeleiding praten (delen) is ook helemaal okť. Dat jullie irritaties o.d. samen kunnen afvlakken is ook prima. Allemaal positieviteit. Zulke ervaringen zou ik, inhoudelijk, meer willen horen/lezen op deze site bijv. Het gaat er per slot van rekening om hoe je met elkaar kan/wil omgaan in relatie met de wetenschap dat BL aanwezig is.
Dat je ,voor je overtuiging, onrecht wordt aangedaan in je hele zaak tegen M brengt je in de vecht/vlucht modus. Hier zit een vorm van kinderlijk gedrag in. "Als jullie mij iets aandoen zal ik jullie eens laten merken dat....... " Dit is gedrag dat je ook op schoolpleintjes tegenkomt. Als volwassene heb je nu de "over mijn lijk" mentaliteit om kosten wat het kost je gelijk te halen. Maar is dit volwassen gedrag?? Je kunt je afvragen wat het je oplevert als je gelijk krijgt!!
Hoe lang ben je hier nu al niet mee bezig?? Hoeveel heeft het van jezelf en je omgeving gekost? Wij hebben het daar meerdere keren over gehad op deze site. Kijk Richard, ik vertel wat ik weet , zie, hoor en lees. Heb ik het mis dan heb ik het mis. Daar zit ik helemaal niet mee. Ik probeer van een zekere meerwaarde te zijn op deze site, voor anderen maar ook voor mijzelf.
Wij komen jou echt niet de les lezen of onszelf boven de BLer verheffen. Het gaat hier op deze site over uitwisselingen in relaties. Het gaat hier over delen en helpen. Openstaan voor verhalen als iemand het zwaar heeft enz. Ik hoop dat je beseft dat je reactie over dat wij ons verheven voelen boven de BLer typisch BL is. Kijk maar naar wat je schrijft over je ex een paar dagen nadat zij naar die begeleiding is geweest. De waarheid is gewoon dat ik een "normaal" mens ben en jij BL hebt. Als wij dat beiden beseffen dan is er niets aan de hand. Ik zie waarom je in de stress/weerstand schiet (en zeker in onze eerdere contacten). Het zou mooi zijn dat je, net als bij je ex met "normale" mensen op deze site leert om te gaan. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Ik heb al vaak uitgesproken dat ik het geweldig zou vinden dat BLers zich uitspreken over hun contacten/ervaringen met de "normale mens" in relatie . Jij bent momenteel de enige BLer die schrijft. Er schrijven momenteel veel ex partners van BLers en dat is een goede zaak. Hoe meer mensen hoe beter. Persoonlijk juich ik het toe als er meer BLers op deze site gaan schrijven over hun ervaringen.
Ik vind het prettig dat je hier weer wat van je laat horen. Van je in weerstand geschreven stukken van maanden geleden is niemand wijzer geworden. Laten wij bouwend zijn en blijven.
groet
Huib
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-28 20:07:00
Mooie reactie Huib.
Je wisselt grote wijsheid af met onwetendheid wat ik je ook niet kan verwijten en ik leer als ik je kan volgen best wel het een en ander. Ik blijf moeite houden met je conclusie over kinderlijkheid. Nu kun je zeggen dat het me niet veel gebracht heeft. En dat het kinderlijk zou zijn om iemand terug te pakken als je mishandeld wordt.

[In het kader van richtlijnen van deze site, AVG en GDPR wetgeving zijn een opsomming van beschuldigingen aan het adres van naar persoon (en personen binnen een instantie) herleidbare gegeven verwijderd]

Ik ben een soort klokkenluider met een voor hun ongunstige boodschap, ze weten inmiddels ook dat ik gelijk heb en er inderdaad meerdere meldingen en aangiftes gedaan zijn toen ik nog niet eens wist waarom het uit was (valse aangiftes dus) en ze dus ook zelf aansprakelijk zijn en daarom doen ze er alles aan om me te beschadigen. Maar inmiddels ligt het ook bij de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Die doen er voorlopig nog niets mee. Maar als deze zaak een voor mij nare wending krijgt dan is de volgende stap hoger beroep en vervolgens ombudsman en media.

Wat levert het me op? Stress, .. maar tegelijkertijd ook de voldoening dat ik niet over me heen laat lopen, wel karakter heb en er uiteindelijk voor kan zorgen dat partners/slachtoffers van kwaadaardig narcisten en borderliners niet tegen dezelfde muur aanlopen waar ik nu tegenaan loop. Laten we wel wezen: er was niemand gelukkiger op deze planeet dan ik toen ik merkte hoe blij M. met me was, ze het op facebook en tegen iedereen vertelde hoe blij ze was .. eindelijk iemand die haar wel begreep en haar al zolang kende .. helemaal blij was ze. Niets gedaan hebben en dan zomaar bewust kapot gemaakt worden .. en ik had ook geen keuze toen .. ik was emotioneel afhankelijk gemaakt en dat is wat er zo kwalijk is aan wat narcisten en bordeliners doen: ze maken misbruik van je pas op het moment dat ze weten dat die emotionele afhankelijkheid er is.

Inmiddels is mijn balans sterk verbeterd. Ik kan iets beter omgaan met de dingen die op me af komen, behalve als het politie, justitie, hulpverleners betreft. Dan schiet ik direct in de vecht-vluchtstand. Ik ben heel sterk in de goede richting aan het verschuiven. Maar er is wel iets blijvends kapot gemaakt. Mijn borderline is geactiveerd en dat gaat nooit meer helemaal weg.

Richard

PS .. laten we in het belang van de site en borderliners en hun partners er alles aan doen om inzicht te verschaffen op een positieve manier .. vergeef het me maar als dat niet altijd lukt. Als ik terugkijk dan heb ik ook wel genoeg te verwerken gekregen.
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-29 15:56:00
@9084 nergens wordt gezegd dat de persoon met BL onvolwassen is. De persoon met BL is een beschadigd persoon met een serieuze en ernstige stoornis. Als de persoon met BL stress ervaart kan deze stress op een onvolwassen manier worden geuit. Dit is geen oordeel en geen diskwalifikatie van de persoon maar een benoeming van het feitelijke gedrag wat op dat specifieke moment wordt geuit.
Of anders: "de persoon met BL kan door de stoornis in het emotie regulatie systeem, veelal voortkomend uit een trauma opgedaan in het vroege verleden, onder stress op een ongefilterde wijze zijn gedrag uiten'.
Kortom; nergens in de recente commentaren wordt de persoon met BL disrespectvol. Sterker nog, er wordt gepoogd de stoornis te begrijpen en zelfs, ondanks de pijnlijke ervaringen, onderzocht of het toch mogelijk kan zijn om de liefde te laten prevaleren boven de stoornis.
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-29 17:19:00
hallo , wilde even reageren op 9084
ben ermee akkoord dat dit een ziekte is doch de handelingen worden uitgevoerd met besef van de uitvoerder(ster).Ik weet niet of schrijver al ervaring heeft of had met een blr, indien nog niet doe het dan even en daarna zal je wel anders gaan praten, sommige mensen die ik ondertussen ken komen uit zo een relatie als een wrak, emotioneel kapot, sommige met zwarte ideeŽn, gelukkiger wijze bestaan er coaches en psychologen om je proberen doen in te zien wat voor karakter deze blr hebben en om je meer zelfbewust te maken over wat deze met mensen aanricht, ook door tips en advies te geven en door je persoonlijk sterker te maken zul je er terug bovenop komen. Bij sommigen duurt het langer dan bij anderen, ik spreek enkel voor mezelf dat ik na het zelf te verbreken zwaar toegetakeld was doch nu al terug de berg op aan het klimmen ben elke dag een beetje meer, je moet het aanvaarden je kunt doen wat je wil het gaat gewoon niet om op normaal vlak een relatie te hebben, ik heb gedurende 5 lange jaren gewoon alles voor haar gegeven en gedaan altijd maar opnieuw geprobeerd, altijd maar meer en meer toegevingen gedaan, je lukt er niet in of je moet je verstand op nul zetten en je complete persoonlijkheid opgeven en leven als iemand zonder gevoelens ijskoud. Ik doe het nooit meer nooit als ik zie hoe ver ik erin zat zelfs men dokter zei van "ik heb je op 30 jaar kennende nooit zo diep geweten "
groetjes,
phil
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-29 18:36:00
hallo, dit wil ik ook nog even kwijt,
heel in het begin van de5 jarige relatie ondervond ik dat er iets hier niet klopte en heb dit haar ook verteld ik zei dat ik graag naar een psychiater met haar wilde gaan zodat men mij advies kon geven hoe ik met deze persoon moest handelen ( dit reeds in heel het begin !!en toen was ik nog niet ontvricht)Ze is er naartoe gegaan en ik mocht niet binnen van de psychiater,toen ze buiten kwam zei ze tegen me "zie je wel dat ik normaal ben" doch ze had een 2de afspraak en is deze niet nagekomen "ik heb geen zin " zei ze me later.Ik schreef dat ik men best gedaan had om toch maar de trein op het spoor te houden en dit niet wekelijks maar met dagelijkse inspanningen hier een paar voorbeelden ;
ze of we waren samen naar een winkel gegaan waar ze garen en andere dingen verkopen veritas denk wel dat dit in nederland ook bestaat , doch ze vond niet wat ze zocht ben dan met haar 30km enkel gereden naar de volgende stad Hasselt waar een hele grote winkel van deze keten is daar vond ze het wel . daar ik geen of bitter weinig interesse heb in kledij en schoenen ben ik met haar naar de stad gegaan ze had 2 paar schoenen nodig na een paar lokale winkels te hebben gedaan en niks gevonden te hebben zijn we weeral naar een andere stad gereden en daar hebben we verder gezocht op zeker moment had ze niet veel zin meer en heb haar dan maar gemotiveerd om toch nog 1 winkel te doen waar ze dan het 2de paar gevonden had daarna zijn we iets gaan drinken (waren ondertussen der al 3 uur mee bezig )toen ze plots zei je ignoreerd me Ö.ja dit kwam hard aan 3 uur met haar winkel in en uit om daarna dit als antwoord te krijgen.toen de belastingspapieren moesten ingevuld worden heb ik die van haar meegenomen omdat ikzelf met die van mij ook moest gaan en heb deze dan samen meegenomen ,nadien kreeg ik komentaar dat ik dit deed enkel om te weten hoeveel ze verdiende alhoewel ze reeds eerder tegen me zei wat ze op een maand binnenkrijgt .dus achter elk ding ik deed of bijna achter elk ding kreeg ik komentaar ben haar verschillende keren op haar werk eten gaan brengen omdat ik niet wilde dat ze zonder eten zou werken , heb bij kerstmis zelf eten klaargemaakt voor ons ,ben met haar verschillende keer naar haar arts gegaan met haar kwaaltjes van pijn hier pijn daar ,gaf minstens 1 a 2 maal per week massages aan haar om alzo dat ze zich beter zou voelen wat nadien ze ook toegaf maar nu ik eigenlijk veel teweten ben gekomen neem ik haar comentaar met een lepeltje zout .Als we woorden hadden kreeg ik erzelf geen woord tussen desondanks ze zelf tegen me zei dat ze van opvoeding genoten heeft na een tijd ben ik veel minder hierop gaan te reageren om alzo haar laten te zien dat ze geen grip had op me.Ik stelde zelf altijd voor om boodschappen te doen daar ze had geen vervoer en kon dan meer kopen daar ik een wagen had (ze vertelde ja eigenlijk wil ik je dit niet vragen anders ga je denken mischien dat ik van je wil profiteren)bijna elke week deed ik dit voor haar .toen haar computer het begaf heb ik gedurende 3 uur rondgereden om hier een oplossing voor te vinden eerst naar een grote winkel waar je een laptop op afbetaling kon krijgen aan een paar tiental euros de maand doch haar comentaar was van "ik wil me niet verlagen in deze categorie"daarna naar een andere winkel dit was ook niet goed toen we terug kwamen zei ze dan ga ik maar naar een internet cafee ik dacht dat ik door de grond zakte uiteindelijk na een week heeft ze dan toch een neiuwe gekocht ,maar heb hiervoor wel 3 uur rondgereden en men eten laten staan.haar hondje loeg al 2 dagen stil in haar mandje wilde niet meer eten toen ik na 2 dagen binnenkwam zei ze me ze beweegt bijna niet meer ;;;; heb dan hondje opgenomen en ben naar de dierenarts gereden daar werd ze onmiddellijk geopereerd baarmoeder was 3 x zogroot als normaal . hondje heeft het overleeft en is nu ok .zelf initiatief nemen heeft ze niet gedaan weet u als u op het laatst van de relatie naar haar gaat en je hart voelt sneller te gaan slaan als je haar deur nadert dit is niet gezonde toestand , ik zei tegen mezelf wat ga ik nu of wat mag ik nu weeral horen. ze was heel vriendelijk tegen haar vriendinnen vrindelijkheid liep er bijna vanaf dit was 1 masker sympatiek overkomen doch masker 2 was voor mij, meerdere keren zei ze me dat een andere man haar zei aan de bushalte o jij bent mooi , of dat er een wagen onderweg stopte en da man zei heb je zin om koffie te drinken ? zelfs in de winkel heeft een man haar aaangesproken.. dit vertelde ze natuurlijk om mijn reactie te testen , eigenlijk zag ze er normaal uit ze is 58 jaar en ziet er belange niet uit als een sxbom .Ik zet me nu even in haar schoenen en ik zeg je dat ik van je hou of dat ik via email je schrijf van je bent alles voor me, je bent men schat, ga ik dan ook nog het keukenmes in de tafel rammen en ga ik dan ook nog je vertellen van ik kan je meer doen afzien dan je nu al afziet???Op zeker moment toen ik bij haar thuis was smeet ze de borden stuk op de grond en trok ze de gordijnen uit de rails en begon ze op de stopkontakten te kloppen met beide handen , toen zei ze dat is om men stress af te reageren Ö.sorry maar doe dit dan als ik er niet ben .liegen kon ze ook heel goed niet alleen tegen mij maar ook tegen haar klanten waar ze ging kuisen ..5jaar lang heb ik hierin gezeten elke dag opnieuw ;;;eerlijk gezegd voel ik me nu rustiger,kalmer en opgelucht .en heb terug veel van mezelf teruggevonden
groetjes
phil
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-30 11:26:00
9093 en 9095
Beste Phil,
Ik wil even kwijt dat alles wat ik schrijf een mening is gebaseerd op studie en ervaringen. Dus heb ik het mis dan heb ik het mis. Ik ben er hier om te delen.

Je verhalen zijn overduidelijk. Maar wat voor mij ook overduidelijk is dat je wel heel toegeeflijk, volgzaam, trouw, jezelf wegcijferend etc. bent geweest. Jouw houding heeft de BLer in de kaart gespeeld omdat zij jou altijd kon pakken op je zwakheden. Dit terwijl JIJ denkt dat je het goed doet maar ook iedere keer stank voor dank krijgt.
Nu dat je de relatie beŽindigd heeft komen al jou zwakheden naar boven in de vorm van boosheid. Je zit in de modus: "moet je eens kijken wat ik voor je gedaan, gelaten enz. heb en krijg ik er voor terug??? alleen maar shit, vernederingen enz. Dat is inderdaad niet te dragen Phil op termijn. Maar je moet je ook realiseren dat je wel degelijk een rol had in het misgaan/escaleren van de relatie. Ik heb ook moeten leren om naar beide zijden van de relatie te kijken/observeren.
Ik wil het even simpel neerzetten: Als je ex met jou boodschappen gaat doen dan is zij de baas en bepaalt dus. Dat kan zij doen omdat jij volgzaam bent en jezelf wegcijfert. Het kan zijn dat zij bijv. behoefte heeft aan structuur. Dus (als dit zo is) heeft zij behoefte dat je bijv.zegt " ok we gaan boodschappen doen maar ik wil dat doen van 14 tot 16 uur en daarna gaan wij lekker een drankje doen" o.d.
Natuurlijk is dit maar een voorbeeldje. Het gaat er om wat jou rol had kunnen zijn als je meer zou weten van haar ziekte. Als je zou weten dat zij behoefte heeft aan structuur. Want dat is waar het over gaat in de BL relatie. Het weten van elkaar waar wij behoefte aan hebben. Dus in hetzelfde voorbeeld zou je ex (als zij weet dat zij BL heeft) kunnen zeggen dat zij behoefte heeft aan structuur en dan kan jij hiermee rekening houden door grenzen te stellen in de vorm van :"ok we gaan boodschappen doen maar ik wil dat doen van 14 tot 16 uur en daarna gaan wij lekker een drankje doen"
Hieruit blijkt dat jij rekening houdt met een onderdeel van haar ziekte (behoefte aan structuur) en zij zich daarbij veilig voelt. Het is dan wel zaak dat jij bij die afspraak blijft want anders gaat het patroon direct weer negatief werken. Zij voelt dan "Oh Phil geeft mij geen structuur meer dus kan ik nog langer blijven inkopen doen want Phil volgt mij toch wel"
Zie het als een voorbeeld Phil! Ik heb er in mijn relatie (als groentje) hard aan gewerkt om wat van haar diepgangen te weten te komen. Ik trof een BLer zonder zelfreflectie en ja! dan wordt het moeilijk. Je moet kunnen delen over hetgeen je meemaakt in het dagelijks leven.
Ik hoop dat je er wat aan hebt Phil.
Succes
Huib
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-30 14:44:00
9096
Hallo Richard,
Voor het Nederlandse recht moet Psychische mishandeling eerst aangetoond worden. Dus dat e.e.a. je bewust wordt aangedaan. Zoals je weet gebeuren er bij BLers zaken/dingen die zich niet bewust afspelen. Zelfreflectie bij een BLer speelt daar natuurlijk ook een belangrijke rol in. Dus als een BLer zich niet bewust is van psychische mishandelingspraktijken is hij/zij niet strafbaar. Wel kan een therapeutisch traject als "straf" bepaald worden om de BLer meer in de bewuste wereld te krijgen/brengen.
Uit je schrijfwerk maak ik wel op dat je vrij bewust bent. De vraag is of M ook bewust is. Zoals je weet barst het van bewuste en onbewuste) angsten bij BLers. Het is dus maar de vraag wat overheerst bij M. Word zij aangestuurd door haar angsten dan zal zij als zodanig uit angst(en) handelen.
Ik zeg niet dat het zo is Richard. Het gaat om wederzijds denken (zo noem ik dat). Het kan heel goed zijn dat zij "vrienden" om zich heen verzamelt/manipuleert om zich sterk te voelen. Mensen die dat doen voelen zich juist niet sterk, maar zwak en kwetsbaar.
Ik ben ook van dit soort zaken tegengekomen in mijn kortstondige therapie. Het een soort duistere wereld. Je weet niet, en vaak de BLer ook niet, waar de angsten door worden aangestuurd. Dus haar handelen kan heel goed niets met jou te maken hebben maar met haar angsten.
En wat jij bewust van jou deel in je relatie met M? Het is geen geheim dat alles te maken heeft met oorzaak en gevolg. Over de gevolgen heb je ons rijkelijk geÔnformeerd, maar wat is nu eigenlijk de oorzaak geweest. Het enige dat je daar over schrijft is dat de oorzaak uit de lucht kwam vallen.
Ik weet dat onrecht(vaardigheid) een pijnpunt is. Als daar op gedrukt wordt dan ontstaat revanche/wraak/over mijn lijk mentaliteit e.d. De tegenhangers zijn rechtvaardigheid/voorbeeldfunctie/klokkenluider/redder. Je weet zelf het best in welke periode van je leven je een pijnpunt gecreŽerd hebt. Zeer waarschijnlijk is dat in je jeugd gebeurd. Maar nu ben je volwassen en mag je daar anders naar kijken. Niet zeggen dat het er als volwassene niet is, nee dat zou liegen zijn. Maar het als volwassene zien dat je een besluit nam in je kindertijd en dat je daar als volwassene anders naar kan kijken.
Ik hoop dat je niet kwaad wordt en mijn verhaal alleen maar ziet als een mogelijkheid tot inzicht. Ik bedoel het echt goed met je.
groet
Huib
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-07-30 19:15:00
hallo Huib,
ja eigenlijk ik wist dat er wat loos was in het begin daarom ook ben ik naar de psychiater met haar gegaan doch mocht niet meebinnen , toen ze buitenkwam zei ze zie je wel dat ik normaal ben , Naar de 2de afspraak is ze nooit geweest ja ikzelfkon dan ook niks meer doen als ze niet wilde gaan .en ze zei toch altijd wat ze wilde als ik iets van de psychiater rechtstreeks had vernomen hoe ik nme moet gebragen tegenover haar had het mischien iets anders geweest van in het begin Ö maar voor hoe lang ?moest ik gezegd hebben van 2tot4 schoppen en dan iets drinken dan had ik als antwoord gekregen "jij denkt zeker dat ik me ga stresseren om te schoppen "we zijn hier niet in het leger heb ik meerdere keren mogen horen ."Niemand gaat me comanderen of orders geven zei ze verschillende keer .
iedere keer als het afsprong ging ik terug zei kwam nooit ik moest altijd eerste pas doen , ook een sorry heb ik nooit gehoord.ze zei altijd als je vertrekt hoef je niet meer terug te komen doch dit zei ze als een soort van een drukking geven.doch dit pakt bij mij niet .ik heb afspraken gemaakt met haar doch soms zei ze me ach dit zijn afspraken van gisteren of verleden week Ö. ja en dan sta je daar ...Op zeker moment moest ik 6 dingen vertellen die me aanstonden in haar ik zei alles wat je maakt vind ik lekker en inderdaad ze wist wel iets van koken .Nee ik wil dat je iets over men persoon verteld , ja toen zei ik diten dat , maar als ik vroeg vb waarom hou je van me ? heb hier nooit antwoord op gehad nooit .Ik herinner me het was eens gedaan toen ze me een sms stuurde van nu ga ik me van je wassen ...eigenlijk voel ik me elke dag iets beter ,daar ik koncentreer me nu op leuke dingen ,ik volg bepaalde dingen op YouTube en dit helpt enorm met het inzicht krijgen ivm karacter van deze mensen .Ik zal er wel in lukken ik moet wel soms zijn er nog van die opflakkeringen van wat zou ze nu doen of mischien zie ik haar op straat doch pfff het gaat al evenvlug over, op heel die periode heeft ze me zelf 2 maal gezien en gluurde achter haar bril naar me doch ik ben rechtdoor gereden en heb niet gekenen(eens zei ze me versta je waarom sommige mensen niet stoppenvoor je als je op de bus wacht zelfs als ze je kennen ..) ja dat begrijp ik heel goed
toen ik tegen haar zei der scheelt iets bij jou kreeg ik dezelfde woorden terug. ooit heb ik haar een emal gestuurd met de kenmerken van haar ziekte en voorbeelden van haar erbij hierop heeft ze zelfs niet gereageerd ach ja weeral een levenservaring erbij
groetjes en sterkte voor de andere slachtoffers jullie komen er wel jullie hebben zoals ik ook een eigen persoonlijkheid en bouw het terug op heb vertrouwen in
groetjes,phil
Reactie van een bezoeker van de site!
Reageren!

Forum vragen over: 03 - Liefde  : Borderline en relaties

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
Ziet men herkenning?(0 )2018-08-30 07:42:00
Reactie op de pagina: Borderline en relaties(49 )2018-07-10 13:51:00
Waarom is er niets om Borderliners samen te brengen? (Dating ofzo)(4 )2018-03-04 00:04:00
Moeder van een dochter met Borderline(1 )2017-12-06 14:21:00
Kan een relatie terug komen met een bordeliner(2 )2017-09-27 20:58:00
Ik verpest al mijn relaties door Borderline(5 )2017-07-13 14:26:00
Vriendin met borderline, 2 kinderen samen(3 )2017-04-22 00:34:00
Wat gaat er om in deze borderliner?(93 )2016-10-14 18:15:00
borderline en relatieverslaving(1 )2016-09-27 13:12:00
Relatie van 2 borderliners ... Ervaringen?..(9 )2016-09-25 16:03:00
herkent iemand zijn eigen borderline (trekken)?(5 )2016-09-15 11:42:00
verdergaan met een partner die borderline heeft...(5 )2015-07-17 08:43:00
Hoe krijg ik mijn partner naar een arts(2 )2015-05-26 23:26:00
Ik denk dat myn partner borderline heeft(2 )2015-02-24 00:04:00
ik ben moeder van een dochter met persoonlijkheidsstoornis(24 )2014-10-22 22:21:00
Wat is de beste beslissing voor mijn kinderen?(6 )2014-08-30 12:58:00
Partner - zijn ex heeft b.l. - dochter?(1 )2014-06-07 07:26:00
Communiceren(0 )2014-03-08 22:11:00
leven met borderline(1 )2013-12-10 00:46:00
Relatie problemen na 3 maanden, heel wisselend(2 )2013-09-27 15:49:00
Reactie op de pagina: Borderline algemeen(2543 )2013-08-29 20:24:00

Last update: 11-12-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).