Liefde en binnenwereld

Liefde kent vele vormen en er spelen enorm veel dingen een rol, soms ligt de nadruk wel erg op uiterlijk en uiterlijk vertoon. Op deze pagina staan korte artikelen die te maken hebben met liefde in relatie tot spiritualiteit en psychologie, kortom wat er in uw binnenwereld leeft met betrekking tot de liefde. Liefde is een gevoel en gevoelens zijn meestal niet rationeel of eenvoudig verklaarbaar. Er spelen bij verliefdheid en liefde ook zaken die we niet onder controle hebben en zaken die we niet zo snel doorzien, waarom voelen we ons aangetrokken tot die andere persoon, welke factoren spelen hier mee? Welke psychische processen spelen er in een liefdesrelatie en welke invloed hebben liefdespartners op elkaar. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Liefde en eigenwaarde

De laatste jaren heb ik meerdere gesprekken gehad met mensen die in een bijna gÍnant ondergeschikte en afhankelijke rol in een liefdesrelatie zaten, vaak tegen eigen beter weten in. Ook heb ik zelf wel eens in een ongelijke liefdesrelatie gezeten tegen beter weten in, waarbij ik me achteraf ook afvroeg waarom ik de ander toegestaan had om zo misbruik van mij te maken. Het antwoord was uiteindelijk dat ik op dat moment in mijn leven niet een groot gevoel voor eigenwaarde had en emotioneel in een zwakke positie zat waar de ander toen gretig misbruik van gemaakt heeft. Mijn grootste fout was dat ik het toestond en mijn eigenwaarde nog meer liet afbreken omdat ik me krampachtig probeerde vast te houden aan een droombeeld en tegen beter weten in toch wilde geloven in de vele leugens als een ultiem zelfbedrog.

Gelukkig werd ik met een enorme klap weer in de realiteit gezet en ben ik uiteindelijk wijzer en sterker uitgekomen en weet ik dat ik een vergelijkbare situatie nooit meer zal toestaan. Ook heb ik de laatste jaren een aantal mensen met de voeten op de grond en in de realiteit gezet. Bij een paar mensen is dit gelukt en deze mensen hebben zichzelf ook gerealiseerd dat ze het waard zijn om gerespecteerd te worden in een gelijkwaardige relatie. Het gevoel van eigenwaarde bepaalt namelijk in grote mate of u gelukkig kunt worden in liefde en relaties.

Maar wat is dan een goed gevoel voor eigenwaarde? In tegenstelling tot wat veel mensen denken heeft dit niets te maken met materiŽle zaken zoals inkomen en bezittingen. Uw eigenwaarde is de waarde die u zichzelf toekent op basis van wie u bent, onafhankelijk van wat u bezit of hebt. Een goed gevoel voor eigenwaarde hebben is ook respect voor uzelf hebben en voor de ander en hierdoor dwingt men ook respect van anderen af. Iemand die respect voor zichzelf heeft zal niet omgaan met mensen die geen respect tonen en zal daardoor dus ook voor zichzelf opkomen.

Mensen die een gebrek aan eigenwaarde hebben voegen zich vaak makkelijk naar de ander omdat ze zich afhankelijk voelen van de ander voor liefde en geluk waardoor ze niet voor zichzelf durven op te komen. Het kan ook zijn dat men de relatie belangrijker vindt dan zichzelf en zichzelf dan wegcijfert om de relatie maar te krijgen, of in stand te houden. Deze mensen doen alles voor de ander en ondergaan soms de ergste vernederingen uit afhankelijkheid van de liefde en aandacht van de ander, terwijl dit uiteindelijk vaak niet eens echte liefde of aandacht is. Vaak klampt men zich wanhopig vast aan een eigen droombeeld dat in werkelijkheid niet bestaat.

Een vrouw die ik sprak accepteerde dat hij maar langskwam als het hem uitkwam, dat hij ook met andere vrouwen intiem contact had, dat ze permanent op de tweede plaats stond en zichzelf telkens weer doodongelukkig voelde. Toch wilde ze hem niet kwijt want als hij haar aandacht gaf dan pakte hij ook groot uit en bovendien was hij de beste minnaar die ze ooit gekend had. Maar ondertussen zat ze in een totaal ondergeschikte rol maar te wachten tot hij weer tijd voor haar had en in de tussentijd was ze doodongelukkig. Ik heb haar na het horen van dit verhaal duidelijk aangegeven dat ze eens moest nadenken over haar gevoel voor eigenwaarde en dat ze uiteindelijk zichzelf dit allemaal aandeed. Op dat moment was ze heel kwaad op mij, later heeft ze toch nagedacht en gelukkig de goede conclusie getrokken.

Mensen die gevoelig zijn voor dit soort emotionele afhankelijkheid zijn vaak lieve en toegewijde mensen voor wie het geliefd zijn belangrijk is. Ze reageren vaak heel intens als iemand liefde voor ze uit en willen er dan bijna alles aan doen om steeds opnieuw weer deze liefde ervaren. Mensen die hier bewust of soms onbewust misbruik van maken zoeken vaak hun partner ook uit op deze eigenschappen. Loverboys hebben deze constructie goed door, ze bewerken het meisje met veel liefde en aandacht en als ze eenmaal verslaafd is aan de liefde en aandacht zal ze er alles voor over hebben om dit niet meer kwijt te raken waarbij ze zelfs elke vorm van eigenwaarde wil opgeven.

Voor mensen die in de afhankelijke of ondergeschikte rol zitten in een ongezonde relatie is het vaak heel moeilijk om te ontsnappen, zeker als de ander het spel goed weet te spelen. De angst om alleen te komen te staan en het beetje liefde en aandacht waar ze naar hunkeren kwijt te raken zorgt er voor dat ze blijven vasthouden aan een droomwereld, hoe ongelukkig ze zichzelf soms ook voelen. Liever zitten ze de hele avond te wachtten tot de ander eindelijk belt, terwijl deze zich vermaakt en er niet aan denkt om te bellen. Vaak moeten deze mensen op harde wijze met de werkelijkheid geconfronteerd worden voordat ze in staat zijn om los te laten en voor zichzelf te kiezen.

Wanneer u iemand bent die telkens weer in een emotioneel afhankelijke positie komt is het belangrijk om eens een time-out te nemen en voor u weer aan een relatie begint te werken aan uzelf. Wanneer u geen respect heeft voor uzelf en (soms onderbewust) niet een goed gevoel voor eigenwaarde heeft dan heeft u grote kans om telkens weer in dezelfde valkuil te vallen. Dit gevoel om minderwaardig te zijn kan er al vanaf zeer jonge leeftijd inzitten, u vind uzelf niet erg aantrekkelijk of niet slim genoeg en door afwijzingen en falende relaties is uw zelfbeeld er vaak ook niet op vooruit gegaan. Voordat u weer aan een relatie begint moet u eerst uw gevoelige punten van gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect leren zien en moet u werken aan herstel van uw eigen grenzen en leren dat u het waard bent om op een normale gezonde wijze lief te hebben en liefde te ontvangen. Niet iedereen mag (of moet) uw vriend zijn, niet iedereen is welkom in uw leven, u bepaald dit zelf en alleen mensen die ook met respect met u omgaan zijn welkom. Zo bouwt u een veilige kring van vertrouwde mensen op waardoor u kunt werken aan uw gevoel voor eigenwaarde en zelfrespect voor u weer iemand binnenlaat in uw hart. Een goede liefdevolle en bevredigende relatie is gebaseerd op liefde, gelijkwaardigheid en wederzijds respect.

Liefde en wederkerigheid

Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten gebeurt er meteen wat. Gek genoeg vindt er al snel een soort inschatting plaats waarop men de ander inschat als zijnde een mogelijke vriend of vriendin / kennis of wanneer daar juist geen sprake van lijkt te zijn. Wanneer een man en een vrouw (resp. man/man of vrouw/vrouw) oprecht geÔnteresseerd zijn in elkaar gaat de chemie werken en kan er een liefdesrelatie ontstaan. Wederzijdse belangstelling en aanraking verhogen de chemie. Het mysterie echter waarom dit bij het ene tweetal wel al dan niet gebeurt, is mijns inziens een vraag waar nooit een antwoord op gevonden kan worden. Mogelijke verklaringen kunnen meteen weer opzij gelegd worden, wanneer men voorbeelden van zichzelf of van anderen naast elkaar legt met vergelijkbare componenten maar een tegenovergesteld resultaat/gevolg.

Maar wanneer de chemie wel werkt en de liefde voelbaar wordt, is het tempo waarin dat gebeurt niet altijd precies gelijk. Meegemaakte ervaringen kunnen verhinderen dat de liefde gaat stromen, zowel bij de persoon in kwestie als in de verhouding met de ander. Zo kan ook iemands karakter of de bereidheid om de liefde al dan niet toe te laten, ervoor zorgen dat de liefde niet voelbaar is. Het is ook een gegeven dat het voelen van gevoelens voor de ene persoon gemakkelijker is dan de ander. Dit betreft dan de "aard van het beestje" zogezegd. Zo zijn er tal van redenen op te noemen waardoor liefde geblokkeerd wordt te voelen. Wanneer echter de liefde wel gevoeld wordt is het uiteraard een feest om dat ook te uitten. Maar wat maakt nu het feest compleet? Een ieder zal herkennen dat het uitten van gevoelens betreffende de liefde heerlijk is, omdat het heerlijke gevoelens zijn. Menig lied is hierover geschreven. Een ieder zal herkennen dat het aanhoren van dit soort gevoelens ook heerlijk kan zijn. Het feest is echter compleet als er sprake is van wederkerigheid: als beide partijen op hetzelfde moment op eigen wijze tegen elkaar kunnen zeggen ik hou van jou!

Spiritualiteit en liefdesrelaties

liefde en spiritualiteitWat heeft een relatie met spiritualiteit te maken? Laten we eerst eens kijken wat spiritualiteit in het algemeen is voordat we het in het verband met een relatie gaan bekijken. Spiritualiteit heeft over het algemeen te maken met de geest (Latijn spiritus) maar het woord spiritualiteit of spiritueel wordt op vele manieren gebruikt, vaak in combinatie met religie of het bovennatuurlijke. Maar van oorsprong ligt de nadruk van het begrip spiritualiteit op de persoonlijke innerlijke ervaring. Spiritualiteit vanuit het geloof heeft vaak te maken met de menselijke ziel of het menselijke innerlijk in relatie met een hogere (goddelijke) macht en zo is het sterk verbonden met een religieuze levenshouding en religieuze tradities. Spiritualiteit die niet gebaseerd is op religie zet zich soms af tegen de conventionele leer van de religie en staat meer in verband met het onverklaarbare, het bovennatuurlijke en de verbinding met de kracht en het innerlijk van de mens zelf. Spiritualiteit staat ook vaak voor de geestelijke kant van het leven en de hemelse lichtsfeer tegenover de donkere wereld van de materie.

In een liefdesrelatie herkennen we ook materiŽle zaken, lichamelijkheid en geestelijk contact. Spiritualiteit en een liefdesrelatie hebben dus duidelijk raakvlakken wanneer het om de innerlijke verbondenheid en beleving van beide liefdespartners gaat. Sommige relaties werken echter ook zeer goed wanneer het alleen op materieel en lichamelijk gebied gebaseerd is, wanneer beide liefdespartners dezelfde verwachtingen hebben en deze verwachtingen in de relatie vervult worden, dan kan ook een relatie zonder een geestelijk intiem band ook zeer succesvol en zeer bevredigend zijn voor beide partners. Een goede spirituele band is dus zeker geen garantie voor een goede en liefdevoller relatie, het gaat er om dat de behoeftes en de verwachtingen van beide partners in vervulling komen en wanneer liefdespartners wel een spirituele behoefte hebben kan dit een enorme verrijking zijn wanneer het doorwerkt in de liefdesrelatie.

Ondanks dat ik zelf al vele artikelen over liefdesrelaties geschreven heb wil dit niet zeggen dat ik zelf mijn hele leven de perfecte liefdesrelaties heb gehad, een relatie is een fijn mechaniek tussen twee mensen en ondanks de goede wil van twee kanten is dit geen garantie dat een liefdesrelatie vervullend en bevredigend is voor beide partners. Een goede relatie is een relatie waarin beide partners oprecht kunnen zeggen dat er, ondanks dat er wel eens een minpuntje is, de relatie een verrijking van hun leven is, dat men zijn of haar eigen weg kan gaan en men zich gesteund voelt door de ander, dat men wederzijds de liefde uit tegenover elkaar, dat er verbondenheid, wederkerigheid, vertrouwen en oprechtheid is zonder angst of schaamte. De meeste van de vorige punten hebben met het "innerlijke" te maken dus raken ze ook aan spiritualiteit.

Wanneer een liefdesrelatie gesloten is dan zijn wensen en verlangens vaak niet duidelijk en is de relatie vaak meer gericht op uiterlijk, materiŽle zekerheden en op wat men van de ander of anderen verwacht. De nadruk ligt vaak meer op lichamelijk en materieel genot en de veiligheid en stabiliteit hiervan en is er weinig ruimte voor verandering en persoonlijke ontwikkeling. In een spiritueel open relatie spreken liefdespartners hun wensen en verlangens wel goed uit waardoor partners meer op elkaar gericht zijn dan op andere zaken. Er is dan sprake van wederzijdse belangstelling en respect voor elkaar en voor het geluk en tevredenheid van de ander. Ook erkennen deze liefdespartners elkaars vrijheid en individu en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zonder competitie en jaloezie.

Het niet open zijn naar elkaar en een gebrek aan zelfvertrouwen kan leiden tot een wederzijds gebrek aan vertrouwen en competitie wat zichzelf als een negatieve spiraal kan versterken. In een goede relatie voelen beide partners zelfvertrouwen en hebben ze een goed gevoel van eigenwaarde en stimuleren ze dat ook bij de ander. Doordat partners open zijn tegen elkaar is er veel vertrouwen en weten beide partners dat ze van elkaar houden maar dat ze elke een eigen individu mogen zijn en dat de ander ze zal accepteren zoals ze zijn. In een meer gesloten relatie is er vaak sprake van een machtstrijd en gaat het vaak om het ego van beide, of een van de beide partners. Het gaat om wie de macht heeft, wie de baas is en om het eigenbelang. In een geestelijk meer open relatie zijn beide liefdespartners even belangrijk en gelijk in rang en hebben ze gelijke kansen en verantwoordelijkheden. Hierdoor kunnen liefdespartners zichzelf maar ook de ander en de relatie vooruit helpen.

In een meer gesloten relatie leggen mensen elkaar beperkingen op en is er vaak een uitruil van macht en privileges. Als jij dit doet en mag, dan mag ik dit of dat en wanneer jij dit niet doet zal ik het ook niet doen. Liefdespartners creŽren zo allerlei regels in de relatie waardoor de afhankelijkheid versterkt wordt en men oplet of met genoeg terug ontvangt voor wat met geeft. In een goede open relatie kunnen liefdespartners zelf bepalen wat ze willen doen of laten maar zullen ze rekening houden met de partner en de partner respecteren waardoor er geen sprake is van competitie, overheersing of bezitsdrang en is er sprake van wederzijds vertrouwen en harmonie zonder weeschaal voor het geven en nemen.

Een spiritueel open relatie kan liefdespartners, wanneer ze deze behoefte voelen, de kans geven om de relatie enorm te laten groeien en de spirituele samensmelting van geliefden kan een overweldigend gevoel van zekerheid, vertrouwen en geluk geven en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke ontwikkeling in de relatie. Ik gebruik in deze tekst met regelmaat de term open relatie, dit houd niet de meer gangbare vorm in waarbij partners zich meer richten op mensen buiten de relatie, maar dat men open is naar de liefdespartner en men werkt aan een sterke spirituele band met deze liefdespartner. Het gaat dus meer om een relatie die open naar binnen gericht is.

Verbinden is loslaten, loslaten is verbinden

Wat me opvalt is dat ik wanneer ik gedachten en gevoelens uit het verleden loslaat, me bijzonder opgelucht en prettig voel. Hetzelfde geldt voor gedachten en gevoelens over de toekomst. Wat overblijft is het glasheldere hier en nu. Eigenlijk is er niets anders dan het hier en nu, want ook de gedachten en gevoelens over het verleden of over de toekomst manifesteren zich in het hier en nu. De opluchting uit zich vaak in een zucht van verlichting, bijv. hŤ hŤ, eindelijk. Eigenlijk voel ik dan wat je noemt me weer bij mezelf. Ik voel dan weer de helder de verbinding met mezelf. Loslaten betekent dus eigenlijk je weer verbonden voelen met jezelf.

Als ik met mijn aandacht blijft bij wie ik werkelijk ben, voel ik me verbonden met mezelf en probeer ik alle gedachten en gevoelens die opkomen te omarmen, zonder ze vast te houden. En als ik blijf hangen in gedachten en gevoelens probeer ik ze weer los te laten. Zoals zich dit in mijn binnenwereld manifesteert, zo uit zich dat ook in de buitenwereld. Als ik me opgelucht en prettig voel, dan zit ik niet vast aan gedachten en gevoelens of wilskracht, waardoor ik werkelijk open kan staan voor wat de ander op dat moment zegt of doet. Dan pas kan ik me echt verbinden met degene die bij mij is. Zo geldt ook hier dat loslaten verbinden is. En verbinden is dan ook loslaten.

Vergeven

Soms blijft er na het uitspreken van meningsverschillen met een (dierbaar) iemand toch pijn in het hart voelbaar. Ondanks dat je oprecht hebt uitgesproken wat er misging in de communicatie (zie Soms is Sorry zeggen niet genoeg ) en een excuus hebt uitgesproken en zelfs om vergeving hebt gevraagd. Je kan dan opmerken dat die gevoelens niets meer met de ander te maken hebben. Nare gevoelens willen we in het algemeen weg hebben, dat dit niet zomaar lukt is algemeen bekend. Dus wat schiet er dan nog over om serieus te kijken wat er nu aan gevoel en aan het al dan niet uitten van gevoel aan de hand is? Wat is het nare gevoel dat blijft hangen? Wat heeft zo een gevoel je dan te vertellen. Door dit jezelf serieus af te vragen, kan je soms opmerken dat je jezelf kwalijk blijft nemen dat je toch een vergissing hebt gemaakt. Dat je jezelf kennelijk oplegt om geen vergissingen te hoeven maken, wetende dat dit een onmogelijke eis is die je aan jezelf stelt.

Het neurotische deel in jezelf (conflict tussen gevoel en verstand) viert hoogtij. Hoe belangrijk is het niet om dan ook jezelf te vergeven. Je zelf vergeven dat je een fout gemaakt hebt. Inherent hieraan is dan dat je jezelf als een gewoon mens beschouwt die plussen en minnen heeft, die van alles goed kan bedenken en voelen en navenant kan handelen, maar soms dat toch ook niet kan en doet. Bij vergeving aan jezelf moet je wel het idee loslaten dat je zelf iemand bent die het altijd goed (of geweldig ) doet. De opluchting die dat geeft als je dat oprecht doet, liegt er niet om; heerlijk om gewoon mens te zijn. En wonderlijk genoeg smelt dan de pijn in je hart. Vergeving aan jezelf: een noodzaak om jezelf te verlossen van onnodige neuroses en je vrij te voelen om zodoende weer de liefde voor jezelf te ervaren, hetgeen immers altijd en direct mogelijk is. En wat heeft dat een effect op de ander!

Liefde en haat

liefde en haatHaat is een zware term die een sterk negatieve lading heeft en kan worden ervaren als een gevoel van afstoting tot iets of iemand en het gevoel om het onderwerp van de haat te willen kwetsen of te vernietigen. Veel mensen zien liefde en haat als twee uiterste tegenstellingen maar soms liggen liefde en haat heel dicht bij elkaar. Wanneer uw geliefde u bijvoorbeeld erg bedrogen heeft en u in alle ellende achterlaat dan kunt u nog steeds de liefde voelen voor de inmiddels ex geliefde en het liefst weer in zijn of haar armen liggen, maar tegelijkertijd zo boos en gekwetst zijn dat dit in de buurt van haten komt. Hoe kan het dat iemand die u ooit zo beminde, u nu zo veel pijn kan doen. De haat gevoelens die dan opkomen zijn ook een deel van het verwerkingsproces, u moet de ander loslaten en het verbreken van die band kan soms zelfs fysiek pijn doen.

Zo lang u niets met de haat gevoelens doet en het weer vanzelf overgaat in een neutraal gevoel is het een volkomen normaal verwerkingsproces. Wel is het belangrijk om niet te blijven hangen in deze gevoelens maar de wonden te likken, voor uzelf kiezen en het leven weer op te pakken. Haat en liefde liggen dus soms dicht bij elkaar, maar zolang u blijft haten heeft u uw ex geliefde niet losgelaten. Wanneer u deze haat vasthoud is er geen plaats meer voor oprechte liefde, wanneer u de ander en uzelf kunt vergeven kunt u het hart weer vrij maken en weer openstellen voor oprechte liefde.

Er is zelfs wetenschappelijke onderzoek gedaan naar de dunne lijn tussen haat en liefde, wetenschappers van het Britse University College hebben hersenscans gemaakt tientallen proefpersonen, terwijl ze naar een foto keken van een persoon voor wie ze een diepe haat koesterden terwijl een andere groep keken naar foto's van hun geliefde. Zo probeerde men in kaart te brengen welke hersengebieden actief zijn bij gevoelens van haat en liefde. Wat opviel was dat de hersenactiviteit bij deze twee verschillende emoties grote overeenkomsten vertoonde. Toch was er ook een duidelijk verschil tussen de hersenactiviteit bij haat en liefde. Wanneer mensen naar een geliefde keken werden de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor logisch redeneren minder actief in tegenstelling tot gevoelens van haat. In de liefde neemt men blijkbaar meer afstand van het logische verstand en bij haat is men vaak meer berekenend bezig.

Maar er bestaan ook echte haat liefde relaties waarbij geliefden heel wat minder liefdevol kunnen zijn dan men op het eerste gezicht zou denken. Bij sommige stellen vliegen de vonken er van af, ze kibbelen en delen gemene steken uit. Dit kan zelfs uitlopen in hooglopende ruzies waarbij het stel elkaar in gezelschap de huid staat vol te schelden. Toch blijven deze mensen bij elkaar en kunnen ze niet zonder elkaar. Het lijkt er soms om te gaan zoveel mogelijk spanning te creŽren en daarvan een kick te krijgen waarna het stel thuis met veel passie de ruzie bijgelegd zal worden met een heftige vrijpartij. Dingen zijn niet altijd wat men in eerste instantie denkt dat ze zijn en het leven zit in dit opzicht vol verrassingen.

Monoloog of dialoog

Wat is het toch dat we in gesprekken met vrienden vriendinnen of onze geliefde soms het gevoel krijgen dat we niet meer in contact zijn met elkaar? Er wordt wel informatie uitgewisseld maar daar waar we van contact spreken lijkt dat opeens niet meer opmerkbaar. We kennen allemaal het feit dat het heerlijk is om te discussiŽren en onze mening te geven en daar over in gesprek te raken met de ander. We kennen ook allemaal het gegeven dat luisteren naar de ander ons ook voldoening geeft. Maar wat maakt nu toch dat een dialoog in een monoloog kan vervallen en dat dit uiteindelijk voor beide partijen niet als prettig wordt ervaren? Het kan natuurlijk zijn dat dit wel als prettig wordt ervaren, maar dan betreft het een partij die het heerlijk vindt om zichzelf te horen praten, de macht daarin te voelen om onverschillig tegenover de ander te staan. Of het betreft de luisterende oor types die consumerend de verhalen van de ander tot zich nemen en niet meer bereid zijn om te beluisteren wat dat bij zichzelf oproept.

Kennelijk is er voor voldoening in een gesprek meer nodig dan alleen maar het verkondigen van een mening. De talloze redenen die ervoor zorgen dat we uit de dialoog in een monoloog vallen zal ik hier achterwege laten. Interessanter is de vraag wat we nodig hebben om in een dialoog te blijven die voor beide partijen vervullend is. Kennelijk willen beide partijen gehoord, gezien en gewaardeerd worden en zolang die basiselementen aanwezig zijn voor beide partijen dan blijft de voldoening voelbaar. Toewijding om vanuit "wij" te denken in plaats van vanuit "ik" is een behoefte die toch weleens vergeten wordt, al dan niet bewust. Gelukkig maar dat we elkaar daarop kunnen wijzen, gelukkig maar dat we elkaar feedback durven geven. Want vergissen wij ons allemaal niet meerdere malen per dag?

Ik wijd mij aan de dialoog die we ook als een dans kunnen ervaren: een dans van woorden tussen 2 partijen die het beide leuk vinden om meningen en gedachten uit te wisselen, waarbij dan weer de 1 en dan weer de ander aan het woord is, zonder strategie, zonder machtswellust, maar open voor dat wat zich aandient: Een dans van woorden met letters die springen van geluk.

Uw partner kan geen gedachten lezen

Een grote fout die veel mensen maken in hun relatie is dat ze er, zonder het vaak zelf te beseffen, van uitgaan dat hun partner gedachten kan lezen. Een mooi voorbeeld staat in een boek van Yvonne Kroonenberg waar een vrouw kwaad is op haar man die haar koffer niet tot aan de balie meegedragen heeft. Yvonne vraag dan aan de vrouw "heb je hem dat dan gevraagd?" waarop de vrouw zegt "nee, natuurlijk niet dat moet hij zelf toch snappen!". En daar zit een groot probleem, vaak denken we zelf dat iets heel erg voor de hand ligt en vragen we onze partner er niet om, maar deze is zich van geen kwaad bewust. Door simpelweg, op een vriendelijke en liefdevolle wijze, te vragen om wat we nodig hebben, geven we de ander de kans om goed te doen en een stukje waardering te scoren. Een bekende streek van vrouwen is om boos te gaan zitten mokken en wanneer de man dat in de gaten begint te krijgen en vraag wat er aan de hand is "niets" te zeggen of nog erger "als je dat niet snapt geeft je niks om mij". De man snapt het waarschijnlijk ook niet, hem is namelijk niets gevraagd en mannen zijn zeer slecht in het begrijpen van hints en vage signalen.

Sommige mensen klagen over hun partner en kunnen zich mateloos ergeren aan bepaalde zaken terwijl hun partner zich van geen kwaad bewust is. Men geeft wel signalen af en hints maar zegt dit niet, weer op een liefdevolle en respectvolle wijze zonder verwijten, tegen de partner. Tegen de tijd dat het er wel uitkomt is de frustratie dermate hoog dat het er waarschijnlijk niet op een liefdevolle wijze uit zal komen. Probeer dit te voorkomen door op een liefdevol en respectvolle wijze elkaar te vertellen wat uw wensen en verlangens, maar ook uw kleine ergernissen zijn. Soms is de ander zich van geen kwaad bewust en zal deze ineens aangeven dat hij of zij er op zal letten of dat de ander helemaal niet het idee had dat dit voor u zo belangrijk is. Het is meestal het beste is om uw partner te laten weten wat u dwars zit. Doe dit wel op een moment dat u beiden ontspannen bent en breng de kwestie liefdevol, voorzichtig en met respect. U maakt het uzelf en uw partner veel gemakkelijker wanneer u gewoon zegt wat u op uw hart hebt en niet verwacht dat de ander gedachten kan lezen.

Het woord 'wij' gebruiken in plaats van 'jij en ik' voor een goede relatie

Het lijkt zo te zijn dan partners die over elkaar praten in termen van "wij"in plaats van "jij en ik" een betere en gelukkigere relatie te hebben dan stellen die niet op deze manier over elkaar praten. Uit onderzoek van Robert Levenson van de Universiteit van Berkeley in CaliforniŽ blijkt dat stellen die elkaar als team zien stabieler en rustiger zijn. Hij analyseerde 154 stellen in een conflictsituatie terwijl hij hun lichamelijke reacties opnam met een polygraaf. Uit deze test bleek dat vooral oudere koppels goed scoren doordat ze minder last van stress hadden en minder negatieve emotionele reacties vertoonden. Het lijkt er op dat het verwijzen naar de partner met het woord "wij"een rustgevend effect heeft op de partner, terwijl "ik en jij" een afstand tussen de partners veroorzaakt waardoor partner tegenover elkaar komen te staan in plaats van naast elkaar. En dat is erg slecht voor de relatie, bovendien zijn negatieve emoties ook slecht voor de gezondheid. Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor, wanneer een relatie niet meer zo goed is zullen partners over kunnen gaan van "wij" naar "ik en jij" maar dan is het meer een symptoom van een slechte relatie en geen oorzaak.

Aankijk gedrag in relaties

Aankijk gedragWanneer mensen elkaar aankijken analyseren ze het gezicht van de ander. De eerste minuten van een contact zijn belangrijk in deze tijd vormen we namelijk ons al een oordeel over de ander en de ander. Wanneer we naar het gezicht van iemand kijken dan doen we dit in een bepaald patroon, we scannen als het ware het gezicht. Het meest kijken we naar de mond en de ogen. Op de afbeelding hiernaast is te zien hoe men het gezicht bekijkt door de ogen te volgen van een aantal proefpersonen en deze af te beelden op het gezicht. De zwarte lijnen zijn dus de bewegingen die de ogen maken bij het kijken naar een gezicht. Wanneer we door iemand met een ontspannen gezichtsuitdrukking aangekeken worden, vatten we dit vaak op als een teken van sympathie en soms zelfs als een flirt. Toch vinden de meeste mensen het niet prettig om lang aangekeken te worden. Hoe we iemand aankijken, speelt ook een rol tijdens het leggen van contacten en bij het opbouwen van een relatie. Wanneer we met iemand in contact willen komen zal men de ander eerst aankijken en men kijkt langer naarmate men nauwer contact wenst. Wanneer de ander terugkijkt is er sprake van oogcontact en bekijkt, analyseert en beoordeeld men elkaar wederzijds (meestal onbewust).

Manipuleren in de liefde

In eerste instantie denken de meeste mensen bij liefde aan gevoelens die puur en oprecht zijn en aan fijne gevoelens, eerlijkheid en zorgzaamheid. Dit zal in een normale gezonde liefdesrelatie en in een normale gezonde kind / ouder relatie ook het geval zijn. Maar soms is liefde ook gebaseerd op emotionele afhankelijkheid en (soms onbewust) manipulerend gedrag. Sommige mensen gebruiken verkeerde sociale vaardigheden zoals wegcijferen, zelfopoffering en de slachtofferrol om liefde en loyaliteit bijna af te dwingen. Vaak heeft de partner of het kind niet eens door dat het gemanipuleerd wordt omdat het hun eigen zorgzame gevoelens bevredigd. Ze doorzien het manipuleren niet omdat het vaak heel subtiel en zogenaamd uit overmatige liefde en zorgzaamheid en vanuit een vorm van slachtofferrol gebeurd. "Ik heb het best zwaar gehad in mijn leven maar heb me desondanks altijd volledig voor de kinderen ingezet" is een boodschap om door middel van schuldgevoel de liefde en aandacht van de kinderen te vragen.

In relaties komt het nog vaak voor dat een van beide partner zichzelf totaal afhankelijk gemaakt heeft van de ander voor het eigen geluk en dat de andere partner zichzelf opwerpt als ridder op het witte paard om de ander gelukkig te maken. Maar soms wil de ander helemaal niet gelukkig zijn en is de permanente depressie en zogenaamd ongelukkig zijn een vorm van liefde en aandacht krijgen waardoor deze partner eigenlijk helemaal niet anders zouden willen. De ridder op het witte paard partner kan het hele leven opofferen maar zal de ander nooit gelukkig kunnen maken omdat dat de andere partner geen andere sociale vaardigheden bezit om op een gezonde wijze liefde en aandacht te krijgen. Als zelfs het onderkennen hiervan en therapie niet helpt kan de ridder op het witte paard het een keer opgeven. Helaas lost dit het manipuleren niet op en kan dit na het verbreken van een relatie nog jarenlang doorgaan.

Misbruik door manipuleren met verdriet.

Een bewezen methode om liefde en aandacht te krijgen is het tonen van verdriet en huilen. Yvonne Kroonenberg beschrijft in een van haar boeken ook hoe ze deze techniek inzet als ze weer eens iets gedaan heeft waar haar verloofde nogal kwaad om kan worden zoals het in elkaar rijden van zijn auto. Ze geeft aan dat het pruillipje en een paar tranen voldoende zijn om voor alles vergeving te krijgen. Ook ik heb mijn grenzen met regelmaat zitten verleggen onder invloed van tranen bij een partner. Wanneer twee mensen een conflict hebben en er niet meer uitkomen kan ťťn van beide partijen het huilen en verdriet hebben in de strijd gooien. Dit roept bijna onmiddellijk troostende en verzorgende gevoelens op bij de ander en omstaanders en iemand die al zoveel verdriet heeft kwets je niet extra. Dit is dus een zeer effectieve bescherming wanneer men onder druk komt te staan of zijn ongelijk of verlies moet toegeven. Wat ook zeer goed werkt is juist verdrietig zijn en ALLE schuld op zich nemen waardoor de ander (of anderen) dit ook weer zielig vinden en juist zullen bevestigen dat het NIET de schuld is van de verdrietige persoon, waarmee weer heel subtiel het doel bereikt is. In het geval van relaties is de partner die eerlijk en rationeel blijft vaak de boosdoener en de (over)emotionele partner die de tranen laat lopen vaak de persoon die sympathie zal krijgen en anderen aan zijn of haar zijde zal krijgen. Wanneer een relatie in dit stadium terecht is gekomen is er vaak nog weinig sprake van oprechte liefde, maar meer een gevecht om het gelijk en de aandacht.

Manipulatie tijdens het verbreken van een relatie.

Tijdens en na een echtscheiding of verbroken relatie komt manipuleren om liefde en aandacht te krijgen heel erg vaak voor. Uit angst de loyaliteit en de liefde van de kinderen te verliezen gaan mensen soms erg ver met het subtiel emotioneel manipuleren. Door kinderen op subtiele wijze op te zetten tegen de andere (ex) partner probeert men zelf een hechte band met de kinderen te houden en de ander juist te kwetsen. Zo'n subtiele manipulatie kan bijvoorbeeld een moeder zijn die, nadat de vader heeft aangegeven dat hij de vrouw wil verlaten, tegen de kinderen zegt: "papa gaat weg omdat hij niet meer van ONS houd". Met deze opmerking trekt ze de kinderen naar zichzelf toe ten koste van de andere ouder. Maar ook met een subtiele opmerking als: "als het eng is bij papa mag je altijd bellen, dan kom ik je wel ophalen", maakt de moeder subtiel duidelijk dat het "misschien" wel eng is bij papa waardoor het kind al van te voren met dit idee naar papa gaat. Als de man de ex-vrouw hier op aanspreekt kan ze gewoon zeggen dat ze alleen maar aan het belang van de kinderen denkt en dat ze dit juist voor de kinderen doet. Zo kan er misbruik gemaakt worden van zogenaamde liefde voor een kind om stiekem toch te manipuleren. Deze vorm van (in mijn ogen) kindermishandeling komt helaas maar al te vaak voor. Ook heb ik diverse keren kunnen zien dat kinderen het opnemen voor de verdrietige ouder met als argument dat ene ouder de ander bewust verdriet doet. Kinderen doorzien helaas niet snel dit soort manipulatie waardoor subtiel een wig tussen de vaak goed bedoelende andere partner en de kinderen geplaatst kan worden.

De betuttelende ouder.

De over-betuttelende ouder heeft (zogenaamd) het beste voor met het kind, doet alles voor het kind, neemt het kind alles uit handen en staat altijd voor het kind klaar. Op zich lijkt dit heel nobel maar ze ontnemen het kind de weg naar zelfstandigheid en ze proberen zo het kind aan zich te blijven binden door een soort van afhankelijkheid te creŽren en dit in stand te houden. Ze ontnemen het kind de mogelijkheid om dingen zelf doen en op hun eigen manier ervaren, ervan te leren en misschien wel te vallen om weer op te staan. Wanneer het kind zich uiteindelijk toch probeert los te maken gaan veel van deze ouders over op het schuldgevoel werken in de vorm van "is dit nu mijn beloning na alles wat ik voor je gedaan heb". Deze boodschap zullen ze niet zo expliciet uiten maar via subtiele boodschappen duidelijk maken aan het kind dat zich door schuldgevoel weer moeilijk los zal kunnen maken van de manipulerende ouder.

De slachtoffer ouder.

Nog een stap erger is de ouder die zichzelf (vaak subtiel) in de slachtofferrol drukt om daardoor via het opwekken van schuldgevoel en zorgzame gevoelens kinderen en of de partner aan zich te binden. De ouder zal zichzelf door (zogenaamd) zelfopofferend gedrag, zielig doen of zelfs openlijk de schuld op zich nemen er voor zorgen dat het kind of te partner geen kritiek of commentaar durft te geven want je trapt iemand toch niet verder de grond in. Ook zorgen ze er zo voor dat ze zelf alle liefde en aandacht krijgen via hun slachtofferrol wat uiteindelijk een soort van enige overlevingsstrategie kan worden. Deze mensen zijn zeer goed in lijden en ervaren het als een vorm van ultieme bevrediging. Het leven zit ze zo tegen en ze doen zo goed hun best en willen het zo goed doen, maar alles zit ze altijd tegen. Ze zeggen dat ze ondanks alles toch optimist zijn en dat anderen vaak veel bewondering hebben hoe ze zich door moeilijke tijden heen slaan. Dit is zichzelf indirect een klopje op de schouders geven want ze zeggen het zelf niet maar anderen zeggen het. Door zich zo te gedragen, binden ze de partner en kinderen aan zichzelf en straffen ze deze ook even subtiel voor hun zogenaamde zelfzuchtige gedrag wanneer ze zich los proberen te maken van deze manipulatie. Dit is geen echte liefde op basis van oprechtheid maar afgedwongen liefde op basis van schuldgevoel.

Wat kunt u ertegen doen.

Mijn eigen ervaring is dat vechten tegen een martelaar niet zal helpen, ondanks dat u volkomen gelijk kunt hebben bent u bij voorbaat al de verliezer omdat u iemand verdriet doet. De martelaar zal bij voorbaat de sympathie van bijvoorbeeld de vrienden of de kinderen hebben waardoor u automatisch de grote boosdoener zult worden. Wat ik weet dat wel helpt uit eigen ervaring is proberen het manipulerende gedrag te doorgronden en er niet in mee te gaan. Door begripvol en rustig de manipulatie af te wijzen ontneemt u de ander de manipulerende macht. Zeg gewoon: ik begrijp het volkomen en vind het ook erg jammer, maar helaas... enz. Door uzelf begripvol op te stellen en vooral niet uzelf boos te laten worden, ontneemt u de ander de manipulerende kracht. Wanneer u echt niet kunt ontsnappen aan manipulatie in een liefdesrelatie of ouder / kind relatie dan kan psychotherapie een oplossing zijn om er op een goede wijze los van de komen.

Forum vragen over: 03 - Liefde  : Liefde en binnenwereld

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Reactie op de pagina: Liefde en binnenwereld(0 )2013-08-29 17:24:00

Last update: 02-06-2017

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).