Informatie over bindingsangst

bindingsangstIs het u ook wel eens overkomen dat u een relatie aanging en u merkte dat uzelf of de ander ineens afhaakte of terugkrabbelde als het (in zijn of haar beleving) te snel ging. Ik had ooit een vriendin die regelmatig kortstondige relaties had maar het altijd weer uitmaakte als het in haar ogen te serieus werd. Wanneer de ander al iets voorstelde als "wil je mijn ouders eens ontmoeten?" was dit reden om de relatie onmiddellijk te verbreken. In gesprekken vertelde ze me wel dat dit waarschijnlijk het gevolg was van haar ouders die "voor de kinderen" bij elkaar gebleven waren en elkaar alleen maar het leven zuur gemaakt hadden waardoor de kinderen met een heel verwrongen beeld van een relatie opgegroeid waren. Hier was dus duidelijk een oorzaak van bindingsangst aan te wijzen, maar veel mensen hebben er onbewust last van. Wanneer relaties zich iets dreigen te verdiepen slaat de schrik ze om het hart en proberen ze snel meer afstand te nemen. Op deze pagina wil ik ingaan op het fenomeen bindingsangst. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

En toen was er ineens bindingsangst.

Wanneer u na lang zoeken uiteindelijk iemand treft met wie het klikt, dan nog kan een relatie soms niet van de grond komen. Soms komt dit omdat een van beide partners problemen heeft in de vorm van bindingsangst. Bindingsangst kan een groot probleem zijn voor sommige mensen, het kan naast invloed op intieme relaties ook gevolgen hebben voor uw werk, uw leefomgeving en uw vriendschappen. Vaak zijn mensen die zich niet kunnen binden op meer terrein onrustig, voor mensen met een extreme vorm van bindingsangst kan zelfs het maken van een eenvoudige afspraak al moeilijk zijn. Eigenlijk is bindingsangst het gevolg van de wijze waarop u gehecht bent, een belangrijke factor is hierbij hoe uw ouders en andere belangrijke personen in uw jeugd hebben ingespeeld op uw gevoelens en behoeftes. Mensen met bindingsangst hebben vroeger vaak niet goed geleerd hun gevoelens en behoeftes te uiten, of hebben ervaren dat gevoelens en behoeftes niet gewaardeerd werden. Maar ook kan bindingsangst het gevolg zijn van mislukte relaties waardoor men minder vertrouwen heeft dat het deze keer beter zal verlopen. Meestal ligt de oorzaak van bindingsangst dus in pijn uit het verleden. Het gevolg is vaak dat men op latere leeftijd afstandelijker zijn en dat ze situaties die teveel gevoelens oproepen proberen te vermijden. Hierdoor nemen ze vaak afstand als de ander te dichtbij komt.

We spreken van bindingsangst binnen een relatie wanneer men de angst heeft om zich te hechten aan iemand omdat men bang is om gekwetst, verlaten of afgewezen te worden. Iemand met bindingsangst is dus bang om een relatie te hebben met iemand anders, ze houden heel veel van hun eigen vrijheid en zijn bang dat ze hun vrijheid kwijt raken door een relatie aan te gaan. Soms komen mensen er pas achter dat ze last van bindingsangst hebben als ze al een relatie hebben, men krijgt het benauwd bij het idee om altijd samen met iemand te moeten zijn. Het is goed mogelijk om te leven met bindingsangst, men kan een baan hebben, een gezin hebben en gewoon sociaal functioneren. Veel mensen bekruipt het gevoel wel eens zonder dat ze zich realiseren dat dit eigenlijk bindingsangst is. Mensen met bindingsangst twijfelen of de partner wel "de ware" is, hechten veel aan hun vrijheid, vinden vaak dat hun geliefde te veel aandacht vraagt, hebben vaak nog nooit een echt lange of serieuze relatie gehad, brengen vaak meer tijd door met vrienden of vriendinnen dan met de geliefde, gaan plannen maken voor de toekomst zoals samenwonen of kinderen krijgen uit de weg, hebben moeite om echt intiem te worden, houden afstand tot de geliefde, willen liever niet teveel aan de toekomst denken, missen al snel de spanning in de relatie. Let hierbij wel op dat dit een op dat dit slechts een beknopt overzicht is van mogelijke aanwijzingen voor bindingsangst.

Bindingsangst is dus vaak ontstaan in het verleden, iemand heeft vaak zoveel pijn gehad dat men zichzelf door bindingsangst daar onbewust voor wil beschermen. Vaak herkent men bindingsangst niet bij zichzelf, u kunt zichzelf ook gewoon erg kritisch richting elke mogelijke partner vinden. Wanneer iemand probeert contact te maken, heeft u onbewust een lijstje met punten waar u ooit mee gekwetst bent die u tijdens de kennismakingstijd aan het afvinken bent om uzelf maar te overtuigen dat dit niet de goede partner voor u is. Het lijkt er vaak op dat u voor zichzelf al een ontsnappingsroute zit te bedenken. Dit kan u erg belemmeren in uw levensgeluk en het is dan wel belangrijk om de achterliggende oorzaken te onderzoeken. Wanneer u er zelf niet uitkomt, kunt u overwegen om professionele hulp te zoeken.

Wat is bindingsangst?

We spreken van bindingsangst wanneer men de angst heeft om zich te hechten aan iemand omdat men bang is om gekwetst, verlaten of afgewezen te worden. Vaak is het vertrouwen in belangrijke personen reeds vroeg in het leven gebroken door negatieve ervaringen maar ook meerdere mislukte relaties kunnen hun sporen achterlaten. Iemand met bindingsangst is dus bang om een relatie te hebben met iemand anders, ze houden heel veel van hun eigen vrijheid en zijn bang dat ze hun vrijheid kwijt raken door een relatie aan te gaan. Soms komen mensen er pas achter dat ze last van bindingsangst hebben als ze al een relatie hebben, men krijgt het benauwd bij het idee om altijd samen met iemand te moeten zijn. Het is goed mogelijk om te leven met bindingsangst, men kan een baan hebben, een gezin hebben en gewoon sociaal functioneren. Veel mensen bekruipt het gevoel wel eens zonder dat ze zich realiseren dat dit eigenlijk bindingsangst is.

Mogelijke aanwijzingen voor bindingsangst:

Heeft uw partner misschien last van bindingsangst?

Mogelijke oorzaken van bindingsangst

Bindingsangst heeft vaak een oorzaak in de jonge jaren, de eerste binding is met de moeder en de vader. Wanneer een kind van de ouders te weinig liefde ontvangt, in de steek wordt gelaten of wordt mishandeld, is het begrijpelijk dat het kind tot de ervaring komt dat bindingen pijnlijk en teleurstellend zijn en leert het niet om iemand te vertrouwen. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten zoals meerdere keren gekwetst, bedrogen of verraden worden door iemand van wie men houdt en andere pijnlijke ervaringen kunnen een rol spelen zoals angst om opnieuw geconfronteerd te worden met een veeleisende partner, onrealistische verwachtingen, kwetsende communicatie, ruzies, overspel, gebrek aan tijd voor elkaar, onprettige familieleden, gebrek aan intimiteit, egosme enz. Hierdoor kan er bindingsangst ontstaan, iemand heeft zoveel pijn gehad, dat men zichzelf door bindingsangst daar onbewust voor wil beschermen.

Wanneer u last heeft van bindingsangst door ervaringen uit voorgaande relaties kunt u bang worden om opnieuw een relatie aan te gaan. Dit kan ongemerkt gaan, u bent gewoon erg kritisch richting elke mogelijke partner en wanneer iemand te dichtbij komt slaat de paniek u om het hart. Wanneer iemand probeert contact te maken, heeft u onbewust een lijstje met punten waar u ooit mee gekwetst bent die u tijdens de kennismakingstijd aan het afvinken bent om uzelf maar te overtuigen dat dit niet de goede partner voor u is en u voor uzelf al een ontsnappingsroute zit te bedenken. Wanneer u dit gedrag herkent is het belangrijk om hier eens goed over na te denken, er eens wat meer over te lezen en voor uzelf leren begrijpen dat dit een serieus probleem is waardoor u zichzelf erg belemmerd in uw levensgeluk. Wanneer u er zelf niet uitkomt kunt u overwegen om professionele hulp te zoeken.

Excuus voor vrijblijvendheid

Doordat er steeds meer aandacht is voor het verschijnsel bindingsangst als afwijking maken veel mannen hier dankbaar gebruik van. Ze nemen een vriendin, genieten van de intimiteit, lekkere eten en het uitgaan maar zodra de minnares kreten als 'samenwonen', 'zwangerschap,' of 'toekomst' in de mond neemt, dan krijgt hij spontaan een paniekaanval. Sommige single mannen gaan zelfs zover dat ze bereid zijn zich te melden bij een psycholoog, al was het maar alleen om te benadrukken dat hij psychisch ziek is. Echte bindingsangst als geestelijke afwijking, zoals dat door de psycholoog Bowbly beschreven is, komt in wezen alleen maar voor bij volwassenen die in hun allerprilste jeugd door de ouders fysiek en emotioneel in de steek gelaten zijn. Voor alle andere mensen is een zekere mate van bindingsangst (net als scheidingsangst) een heel normaal verschijnsel, omdat iedereen soms wat moeite heeft met de consequenties die het gevolg zijn van het maken van een definitieve keuze. Bindingsangst is dus niets anders dan een duur woord voor de menselijke neiging om verantwoordelijkheden te ontlopen. En helaas voor de dames hebben vooral single mannen daar blijkbaar een handje van, het liefste houden ze allerlei achterdeurtjes open om er vandoor te gaan als het hun uitkomt. Door dit gemakzucht als dieperliggend emotioneel probleem te benoemen krijgen ze het voor elkaar om in een vrijblijvende verhouding hun partners toch aan het lijntje te houden. Want een ongeneeslijk zieke patint kun je als vrouw toch moeilijk in de steek laten. Wie goed gebruik maakt van zijn bindingsangst heeft dus een goed excuus maar ook slechte bedoelingen, toch komen veel mannen hier toch mee weg.

Niemand is meer goed genoeg

Sommige mensen zijn al jaren alleen, ze hebben af en toe wel een date, gaan wel uit en lijken op zoek naar een nieuwe liefde. Maar bij elke mogelijk nieuwe partner staan alle voelsprieten uit om te zoeken naar bevestiging van eigenschappen die de vorige partners ook hadden, eigenschappen die in het verleden pijn gedaan hebben. En wanneer men maar goed zoekt dan zal men altijd wel bevestiging vinden van iets waar het hart bang voor is. Het hart sluit zich af en de mogelijke nieuwe partner krijgt geen enkele kans. Niemand is uiteindelijk nog goed genoeg, er is altijd wel een punt te vinden dat een vroegere ervaring bevestigd. Dit hoeft helemaal niet op de werkelijkheid gebaseerd te zijn en waarschijnlijk heeft deze mogelijke nieuwe partner deze eigenschap ook helemaal niet, of is de nieuwe partner in staat om er rekening mee te houden. Het punt is dat het vooroordeel of de ingebeelde angst al genoeg is om het een werkelijkheid te maken en het hart te sluiten. Dit doet men meestal niet bewust en meestal snapt men er zelf ook niets van, maar gebeurt het gewoon. En zelfs als men het mechanisme wel kent en herkent, is het vaak nog moeilijk het hart te overtuigen om zich toch open te stellen. En zo kan men heel lang alleen blijven, verlangend naar liefde en intimiteit, maar te bang om het hart echt weer te geven. Herkenbaar?

Liefdesbang

Ergens onderweg naar nu,
is het hart gewond geraakt,
heeft het door alle ervaringen,
heel veel littekens gemaakt.

Toch verlangd het hart naar liefde,
weet hoe mooi het ook kan zijn,
maar het durft zich niet meer te geven,
want het herinnert zich ook de pijn.

Het waarschuwt voor elke ervaring,
de bevestiging duurt vaak niet lang,
en zo blijft het veilig en alleen,
want het is liefdesbang.
Hein Pragt

Boeken over bindingsangst.

boek Bindingsangst herkennen en overwinnenboek bestellenBindingsangst herkennen en overwinnen - hulp voor mensen met bindingsangst en hun partners Relaties waarin bindingsangst een rol speelt worden gekenmerkt door dubbele boodschappen, slappe excuusjes, vluchtgedrag, onbevredigde verlangens en eenzaamheid. 'Ik houd nog steeds van je, maar ik heb meer bewegingsvrijheid nodig.' 'Ik moet overwerken.' 'Ik ben te moe voor seks.' Zijn dergelijke uitspraken schering en inslag in jouw relatie? Dan zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Volgens psychologe Stefanie Stahl is bindingsangst er in verschillende gedaantes: De jagers: dat zijn mensen die veel veroveringen op hun naam hebben staan, maar alleen in de jacht zelf genteresseerd is, niet zozeer in de relatie; De prinses: lijdt aan chronische ontevredenheid en vertoond narcistische trekjes; De metselaars: zij zijn goed in het creren van afstand door een muur om zich heen te bouwen.

boek Liefdesbang - Overwin verlatingsangst en bindingsangstboek bestellenLiefdesbang - Overwin verlatingsangst en bindingsangst Heb jij last van verlatingsangst of bindingsangst? Heb je alles op orde maar gaat het steeds mis in de liefde? Verlang je naar een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan? Misschien heb je een relatie maar mis je de intimiteit. In Liefdesbang legt Hannah Cuppen uit dat dit allemaal met verlatingsangst en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Nederland telt naar schatting 2,4 miljoen singles. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om de prins of prinses op het witte paard tegen te komen. En staat die opeens wel voor je deur, dan is het lastig om de teugels uit handen te geven. Vervelende ervaringen of verlies hebben je misschien liefdesbang gemaakt. Hannah Cuppen is zelf ervaringsdeskundige. Ze durfde zich kwetsbaar op te stellen en schreef Liefdesbang vanuit haar jarenlange zelfonderzoek. Daarnaast interviewde ze vele mensen over hun ervaringen met verlatingsangst en bindingsangst. Haar oplossingsgerichte boek biedt zo behalve inzichten en tips ook veel authentieke verhalen uit de praktijk. Het laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander. Zo krijgt de liefde een eerlijke kans.

Forum vragen over: 03 - Liefde  : Bindingsangst

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Hoe om te gaan met iemand die bindingsangst heeft en de relatie verbroken heeft(2 )2019-01-05 21:51:00
• Bindingsangst(0 )2016-08-03 11:04:00
• heb ik bindingsangst?(1 )2016-06-18 13:47:00
• onderzoek bindingsangst(0 )2016-03-25 14:49:00
• Nieuwe relatie starten ondanks mijn bindingsangst.(0 )2015-11-07 17:28:00
• Is er licht in de duisternis wat onze relatie betreft ?(1 )2014-11-22 18:52:00
• Reactie op de pagina: Bindingsangst(13 )2013-08-29 18:10:00

Laatste 10 reacties!

Reactie op de pagina: Bindingsangst
Ik lees hier dat mannen bindingsangst misbruiken om er tussen uit te kunnen knijpen als het ze te heet onder de voeten gaat worden. Nou ik ben zo'n man die alleen woont en er niet meer aan denkt om weer samen te gaan wonen. Ik heb een paar serieuze relaties gehad en heb zelfs een keer samengewoond, in het begin is het leuk en gezellig maar dan moet het ineens serieuzer en gaat de vrouw vaak ineens eisen stellen en wil ze dingen aan je veranderen en moet je ineens gaan praten over gevoelens en de relatie. Bovendien begint dan het "gezeur" en is de gezelligheid ver te zoeken en dan ben ik weg, ik heb daar echt geen zin meer in. Volgens mij klagen die vrouwen wel dat mannen zo snel afhaken maar ik denk dat de meeste mannen het "gezeur" zat zijn en denken dan maar alleen wonen en alleen maar losse relaties met vrouwen die niet zo moeilijk doen. Ik denk dat vrouwen waarbij de mannen vaak afhaken eens naar zichzelf moeten kijken, want zij jagen de mannen zelf weg en geven de mannen dan de schuld. Laat mij maar lekker bindingsangst hebben, ik heb een gezellig leven, een leuk huis en ik date af en toe wat en kom zo in vrouwelijke gezelligheid ook niet te kort. Waarom zou ik dit opgeven...
Groet Henk
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Goed artikel. Heb bindingsangst door een moeder die mij emotioneel verwaarloosd en mishandeld heeft. Schreewde op mijn 7de bv. tegen mij dat ik de duivel in mijn ogen had en dat ze wou dat ik nooit geboren was. Zolang ik kan herinneren geen steun, knuffels enz. maar enorm kwetsen, in de steek laten, negeren, devalueren, verraden, emotioneel en later ook financieel misbruik van mij maken.
Mijn vader heeft ze met hetzelfde gedrag, toen ik 19 was, tot sucide gedreven.
Dit heeft mijn relaties later bepaalt weet ik nu. Geen enkele vrouw heeft ooit deze pijn herkent en/of er iets mee kunnen/willen doen. En ik had/heb dan ook nog de paradoxale neiging verliefd te worden op vrouwen die juist veel op mijn moeder bleken te lijken, doordat ze zich hetzelfde gingen gedragen. Dus opnieuw erg gekwetst worden.
Relaties met vrouwen die niet zo waren voelden veiliger maar op die vrouwen was ik nooit verliefd; dus veilig. Deed precies wat in het artikel beschreven wordt en daarmee die vrouwen veel pijn.
Probleem was daarbij ook, dat die vrouwen wl wouden binden en daar op aanstuurden steeds (begrijpelijk) maar zich nooit echt wouden- of konden verdiepen in mijn pijn. Als dit zich bij mij uitte werd dit geirriteerd afgewezen of werd het hl stil. Ze konden er niets mee en lieten mij zo dus ook in de steek/alleen op een punt wat voor mij juist zo belangrijk was in de relatie.
Mijn ervaring is daarmee k, dat vrouwen (en iedereen eigenlijk) in de eerste plaats voor hun eigen belang gaan en inderdaad alles proberen dat voorelkaar te krijgen. Ook jou proberen te veranderen, zodat je aan hun verwachtingen en eisen gaat voldoen. Dt stond altijd voorop.
Ik durf mijzelf (mijn pijn) niet meer bloot te geven. Het gaat zelfs zover, dat ik het nu alleen nog expres doe als ik van iemand af wil, want dat werkt tot nu toe altijd. Binnen de kortste keren gaan ze op zoek naar een ander, zijn ze vertrokken en hoor je er nooit meer iets van.
Ik ervaar het als een noodlot wat mij is overkomen in mijn jeugd en daarna. Het is een door niemand te herstellen wond gebleken.
Ondanks mijn bindingsangst wou ik mij wel heel graag binden en heb dat naar mijn idee echt geprobeerd. Niemand kon echter iets met mijn pijn en daarmee konden zij zich nooit aan mij binden. En ik kan ze dat niet eens kwalijk nemen. Het is een paradox waarin je gevangen zit en blijft.
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Ik heb wel raad nodig ..ikzelf ben een 30 er en een slanke vrouw . Ik ben sinds 2 jaar en half samen met mijn partner ...een ingenieur van opleiding . Een denker ipv doener . ..als ik wil praten over de toekomst samenwonen en eventueel kindjes dan ben ik een zaag ook steeds zegt hij en beloofd hij me veel en doet werkelijk niks . Hij zoekt niet om een woning te vinden . Doet niks . Ook zijn eigen zus en mama mag ik niet eens zien . Ikzelf ben opgegroeid met waarden normen en beleefdheden. Ik kom uit een zeer stabiel en liefhebbend gezin . Hij tja iets minder ....ook heb ik hem in het begin van onze relatie betrapt op leugens . Kleine en grotere leugens ... Dit heb ik hem al kunnen doen inzien . Gelukkig ! Tijdens zijn jeugd heeft hij een tijdje in de synthologie geweest . En een zwaar jeugdtrauma van mishandeling is hem overkomen. ( niks te maken met zen ouders . . Hij is wel een zeer gevoelig persoon en ik zeker ook . Maar ik voel me echt een maitresse den duur .. Ook woonde hij bij mij . Maar het word me echt teveel ! Waarom kan hij niet de leiding nemen. Het lijkt me te gemakkelijk als hij me zegt ' ik kan er ook niet aandoen wat er in men verleden gebeurd is . Zijn verleden maakt mijn toekomst niet . Punt . Ik heb ook een trauma meegemaakt maar ik denk ok ik. Moet toch verder . Ook heeft hij net hetzelfde gedaan bij zijn ex vriendinnetjes tss. Ik hou (spijtig genoeg )heel veeeel van hem . Maak wij komen geen steek vooruit ! Echt schaamelijk op de duur tegenover mijn familie en iedereen Ik heb er vandaag wel degelijk een punt achter gezet ..hoewel mijn hard bloed !! En ik nog meer.......bij hem wil zijn sinds ik het gedaan maakte . Maar ik hou me sterk . En ik plooi niet meer als er geen evolutie komt . Ook beloofde hij naar een therapeut te gaan . die heb ik ook nooit gezien . Wat moet ik doen ? .....
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Hallo Henk, niet alleen mannen hebben last van bindingsangst hoor, ik ben een vrouw van midden veertig en ook ik heb na een huwelijk en een paar keer samenwonen de conclusie getrokken dat ik geen vaste relatie meer wil en dat ik nooit meer ga samenwonen. Ik hoef geen man meer die mijn leven wil gaan bepalen of die mij beperkingen wil opleggen, dat bepaal ik zelf wel. Ik heb ook genoeg van het gezeur en moeilijk doen binnen relaties. Ik woon nu alleen, de kinderen zijn de deur uit, ik heb alles goed voor elkaar, leuke vrienden en vriendinnen, wanneer ik zin heb ga ik uit en versier een leuke man, die weet dat hij een nacht mag blijven en sommigen mogen op herhaling. Sommige mensen noemen dit dus bindingsangst, ik zie het meer als voor jezelf kiezen en geen belemmerende binding meer aan te gaan. Als vrouw ben je tegenwoordig niet meer afhankelijk van een man en ik geniet nu echt van mijn leven.
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Ik vind dat de meeste mannen tegenwoordig zich er wel erg makkelijk vanaf maken. Alleen wonen, lekker uitgaan, vrouwtje versieren voor de nacht en vooral geen verantwoordelijkheid aangaan of commitment. Wanneer een vrouw wat meer wil dan is ze lastig en dan moet ze snel gedumpt worden want dan krijgt meneer ineens bindingsangst. Als vrouw word je neergezet als lastig en zeurend en daar hebben de heren geen zin meer in zeggen ze. Als alleenstaande vrouw van boven de veertig is er amper nog een (leuke) man te vinden die een serieuze relatie aan wil gaan. En bindingsangst is het beste excuus dat meneer heeft om zich terug te trekken als het hem te heet onder de voeten wordt, ik noem het gewoon gemakzucht.
Vera.
Is er licht in de duisternis wat onze relatie betreft ?
Om eerlijk te zijn vraag ik me af waar die wens om samen te wonen vandaan komt? Dit is een serieuze vraag omdat ik vaak merk dat mensen denken dat dit een soort zekerheid is en een vervolgstap in de relatie als bewijs dat het echt goed zit. Ik heb zelf na een paar ervaringen met mannen die snel wilden samenwonen nu duidelijk dat ik de voorkeur geef aan een latrelatie. Deze vorm van relatie doet niet onder voor een samenwonen relatie en voorkomt zeker op latere leeftijd en als er kinderen zijn veel problemen. En het is dus altijd weer de vraag of de relatie die extra problemen wel aankan. Vandaar mijn serieuze vraag, waarom wilt u zo graag samenwonen en wat zal dat toevoegen aan uw relatie.
Vriendelijke groet, Lies.
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Beste Hein, ik heb onlangs een vrouw ontmoet op een datingsite, echt een hele lieve vrouw met een goed hart. We hebben eerst veel met elkaar gemaild, en ik kan zeggen dat met elkaar heel veel hebben gedeeld, diepgaande gesprekken, en ook intieme gesprekken. Kortom er ontstond echt al een band tussen ons, en er kwamen ook al gevoelens vrij, bij beide. Uiteindelijke hebben we afgesproken en het was een hele mooie en fijne avond, gewoon gezellig. Ik had wel zoiets dat ik niet op de eerste avond sx wilde, gewoon uit respect. We waren allebei erg blij en verliefd. De volgende dag voelde ik gewoon dat het bij haar niet goed zat, en dat bleek ook. De reactie was dat ze het niet aan kan, dat het haar beangstigd, dat het te dichtbij komt, dat ze gevoelens had die te heftig zijn. Ik heb het gevoel dat ze in de knoop zit met haar gevoelens en heb haar gezegd, dat ze daar zelf uit moet zien te komen. Maar ik wil ook voor haar vechten, heb namelijk het gevoel dat ik iets moois laat schieten, voor zowel mijzelf als haar. Kun je mij misschien helpen, wat te doen, of juist niet te doen, want zij is het waard om voor te gaan. Met vriendelijke groet Harold.
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Hallo Harold, dit is een gevoelige kwestie die mij ook wel eens is overkomen. Ik denk dat er inderdaad achter zit dat op het moment het allemaal even rozengeur en maneschijn lijkt en dat deze vrouw de dag erna toch gaat nadenken over de beren die ze ineens ziet opduiken. Ik probeer in deze situatie toch te gaan voor de meest positieve uitleg en dat er toch sprake van verliefdheid is. Door nu erg aan te dringen denk ik dat je haar weg gaat duwen, ik denk dat het beste is in dit geval aan te geven dat je haar de ruimte wil geven om na te denken en dat jij wel gelooft in iets tussen jullie en dat je bereid bent om rustig aan te doen en haar tempo te volgen. En soms lukt het niet helaas maar probeer niet te snel op te geven maar ook niet opdringerig te doen. Ik hoop dat je iets aan dit antwoord hebt.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Hallo Hein, erg bedankt voor je antwoord. Hier heb ik iets aan. Gelukkig heb ik precies gedaan wat jij nu hebt geantwoord. Nogmaals bedankt. Met vriendelijke groet Harold
Reactie op de pagina: Bindingsangst
Hallo Hein,
Het is een mooi om via deze weg te vinden, wanneer je vriendin binding angst vertoond.
Mijn vriendin en ik kennen elkaar al 5 jaar. We hebben veel meegemaakt in onze ingewikkeld relatie. Maar als ik er over begin van hoe het zit in onze relatie wilt zij geen antwoord geven. Nu heb ik haar mijn liefde verklaard (dat ik van haar hou) . Gedraagt zij meer terughoudend, ze reageert niet meer op mijn sms. Omdat ik weet hoe zij in elkaar zit weet ik dat ik haar de ruimte moet geven om over na te denken dat ik gevoelens voor haar heb. Het is nu geduld hebben en niet opdringerig opstellen
Met vriendelijke groet Richie
Last update: 29-08-2020
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).