ADHD of ADD en relaties

hein pragt pasfoto Wie ooit eens een relatie heeft gehad, of momenteel een relatie heeft met een partner die ADD of ADHD heeft weet dat dit soms niet eenvoudig is. Mensen met ADD en ADHD zijn vaak hele leuke, spontane en impulsieve personen en dat kan in de verliefdheidsfase geweldig zijn. Het impulsieve gedrag kan zeer opwindend en uitdagen zijn, zeker in de verliefde fase, maar ook daarna kunnen spontane acties vaak als zeer romantisch ervaren worden. Het leven met een partner die ADD of ADHD heeft is zelden saai te noemen maar kent ook wel enkele valkuilen. Het is niet vreemd dat er zo veel musici, kunstenaars en schrijvers met ADHD zijn, dit is vaak het gevolg van spontaniteit in combinatie met creativiteit wat op zich een heel positieve, leuke en soms handige eigenschap is. Op deze pagina ga ik in op het (soms enig gevoelige) onderwerp ADHD of ADD en relaties. Het is zeker niet de bedoeling van deze artikelen om een relatie met iemand met ADD of ADHD in een slecht daglicht te stellen, ik heb deze pagina dan na ook, het nodige commentaar van een aanal mensen met ADD of ADHD, een aantal keren herschreven. Het is belangrijk in een relatie dat partners elkaar begrijpen en daarvoor is het vaak nodig dat men problemen vanuit beide standpunten bekijkt. Ik hoop met deze artikelen iets aan wederzijds begrip bij te dragen. Ik heb zelf geen ADD of ADHD maar ben over dit onderwerp gaan schrijven door ervaringen met ADD en ADHD in mijn omgeving. Vriendelijke groet, Hein PragtADHD of ADD en relaties

(C) 2016 Hein Pragt

adhdHet volgende artikel kan prikkelend of zelfs zeer storend overkomen bij mensen met AD(H)D, het gaat namelijk over de invloed van AD(H)D in relaties, maar dan vanuit de visie van de partner. Vaak worden zaken die met ADD of ADHD te maken hebben geschreven vanuit de persoon met ADD of ADHD, deze pagina probeert ook de andere kant te belichten. Ik ben geen psycholoog en geen deskundige op het gebied van AD(H)D behalve dat ik in het verleden zelf ervaringen heb gehad in relaties met zowel ADD als ADHD en ik ervaringen heb uitgewisseld met andere partners van mensen met AD(H)D. Daarnaast heb ik zelf enkele boeken gelezen over ADHD en in het bijzonder "samenleven met AD(H)D", een boekje dat ik iedereen aan kan raden (zie boekenlijst). Ik zou zelf dit boekje graag eerder gelezen willen hebben. Vanuit deze ervaringen is het volgende artikel geschreven, niet om de persoon met AD(H)D als een verschrikkelijk persoon neer te zetten maar om een aantal veel voorkomende problemen binnen een relatie met een partner met AD(H)D te beschrijven en van commentaar te voorzien. De inhoud van dit artikel is bedoeld om ervaringen te delen en niet om als argument in een discussie met iemand met ADD of AD(H)D als munitie gebruikt te worden. Onderaan deze pagina is ook ruimte voor reacties en ervaringen.

Zoals ik al aangaf kunnen partners met ADD of ADHD erg innemend zijn door hun spontaniteit en impulsiviteit. Vooral in het begin van een relatie wanneer beide partners nog een roze bril ophebben barsten beide partners vaak nog van de energie en verblinden alle pretstofjes de ook soms negatieve eigenschappen van de andere partner, dit gebeurt in bijna elke relaties. Elk relatie kent na de verliefdheidsperiode een periode dat men ook de wat minder leuke kanten van de partner gaat zien en dan kunnen zaken die in het begin zo leuk waren minder leuk gaan worden. Bijna elke relatie begint met de positieve kwaliteiten van twee mensen en deze vormen de basis voor de verdere relatie. Waarom viel (en wie weet val) ik op een partner die ADD en ADHD had. Ik denk dat de spontaniteit en de impulsiviteit samen met vaak iets gedurfd gedrag mij aanspreekt omdat dit de eigenschappen zijn die ik vaak in mijzelf wat mis. Ik ben te overdenkend, ik doe wel leuke dingen maar meestal goed gepland en ik ben iemand die zichzelf altijd onder controle wil houden en zich dus niet zo snel laat gaan. Iemand met ADD of ADHD kan dit wel losmaken in mij en mij meetrekken tot op zekere hoogte. Partners met ADD of ADHD ervaren vaak rust en stabiliteit bij mij. Ik sta echter niet sterk genoeg in mijn schoenen om uiteindelijk echt tegenwicht aan een partner met ADD of ADHD te bieden. Dit is mijn persoonlijke achtergrond.

Het is voor mensen met ADD of ADHD heel goed mogelijk om een evenwichtige en stabiele relatie op te bouwen, toch kennen deze relaties vaak enkele valkuilen. Als eerste zal het van de partner die geen ADD of ADHD heeft nodig zijn om zich in ieder geval in ADD of ADHD te verdiepen en zo enkele valkuilen in ieder geval te begrijpen. Mijn eigen ervaring die ik ook bij anderen terug hoor komen is dat van de partner redelijk wat meer verwacht zal worden in de zin van proberen structuur aan te brengen in het huishouden en bijvoorbeeld het verzorgen van de kinderen en klusjes in huis. Veel mensen met ADD of ADHD hebben namelijk problemen met het gestructureerd werken en worden door zoveel dingen afgeleid dat vaak de partners de steekjes die er vallen moeten oppakken. Wanneer de partner hier niet genoeg tegenwicht geeft kan dit zelfs behoorlijk uit de hand lopen.

Het tegenovergestelde kan ook voorkomen, dat de partner met ADD of ADHD doorslaat met het opleggen van structuur aan zichzelf (en vaak ook de partner) om alles maar in de hand te houden, dat ze nog verder overlopen omdat ze het idee hebben dat ze alles zelf moeten doen. Dit kan ook weer tot conflicten leiden wanneer de (niet ADD of ADHD) partner tegenstribbelt tegen de hem of haar opgelegde structuur. Dit komt niet voort uit het willen overheersen maar vanuit een vaak wanhopige poging om alles om zich heen te structureren om zelf te kunnen overleven. Voor de andere partner kan dit erg dominerend en overheersend overkomen en dit kan snel een bron van conflicten zijn die alleen maar olie op het vuur zal zijn.

Mijn eigen ervaring is dat in het begin van de relatie partners nog proberen door discussie en vaak overleg woordenwisselingen tot een eerlijke taakverdeling te komen, maar vaak besluiten partners na vele pogingen, discussies en ruzies om toch de taken waar partner met ADD of ADHD moeite mee heeft erbij te doen. Ik hoor regelmatig van partners dat ze het gevoel hebben dat in hun gezin nooit iets op een normale manier kan gaan. Dingen die organisatie vergen of verstoring van de normale structuur zijn zoals uitstapjes lopen vaak uit de hand en niet zelfden eindigen ze in heftige conflicten of discussies.

Ik heb zelf ervaren, en een ander huwelijk stuk zien lopen op, de impulsiviteit van het (vaak zonder overleg met de partner) beginnen van een verbouwing, of dat de kamer ineens (voor de helft al) een andere kleur heeft, of het behang al vast voor de helft van de muur is gehaald zodat er geen weg terug is. Een van de mannen die ik kende had de badkamer al een maand in puin liggen en begon toen ook maar zonder enig overleg vast aan de keuken zonder het andere eerste af te maken. In veel gevallen is er ook niet de tijd en de middelen om het snel af te maken en zit men vaak maanden in een niet geplande verbouwing. Vaak maakt de partner dan alsnog de klus af of moet er een vakman ingehuurd worden, maar heeft het wel de nodige frustratie veroorzaakt bij beide partners. Dit is mijzelf ook meerdere keren overkomen.

Nog een bekende valkuil is de behoeft om impulsief te reageren op prikkels waardoor mensen met ADD of ADHD soms vanuit hun impulsiviteit niet goed met geld om kunnen gaan. Ze kunnen impulsief dingen aanschaffen zonder dit met de partner te overleggen en te kijken of het financieel wel haalbaar is omdat ze vaak de gevolgen niet goed kunnen inschatten of overzien. Er kan een mooie dure spijkerbroek in de aanbieding gekocht worden zonder te zien dat het er niets meer over is om de rest van de maand eten te kopen. Doordat bijvoorbeeld via Internet ook op afbetaling gekocht kan worden kunnen schulden oplopen omdat men de gevolgen niet goed kan inschatten. Nog een berucht probleem is bekeuringen vergeten en zelfs aanmaningen weg te leggen voor later waardoor deze (mede doordat het CJIB absurd hoge verhogingen kent) erg kunnen oplopen. Ook hier gaat het er om dat men vaak de gevolgen niet goed kan inschatten. Wanneer dit meerdere keren voorkomt en er deurwaarder brieven in de bus vallen voor je het ontdekt kun je als partner behoorlijk radeloos raken.

Wat ik ook regelmatig heb zien voorkomen is dingen als spontaan een nieuwe hobby nemen, ineens een ander vak willen leren of een eigen bedrijf willen beginnen of zomaar ontslag nemen zonder na te denken over de financiële gevolgen. Wanneer de partner probeert toch hier te corrigeren komt dit bij de partner met ADD of ADHD over als betutteling en inperken van de vrijheid en kan dit tot behoorlijke conflicten leiden. Dit is ook begrijpelijk want ook de partner met ADD of ADHD wil niet als klein kind behandeld worden maar de oplossing zal toch van beide kanten moeten komen. Overleggen met de partner blijft mijns inziens vaak wel een moeilijk issue in een relatie met een partner met ADD of ADHD.

Ook een gevoelig onderwerp is helaas dat ik gemerkt heb dat veel mensen met ADD of ADHD door hun impulsieve gedrag en drang naar prikkels vaker gevoelig voor flirten en zelfs overspel. Flirten kan voor de andere partner best kwetsend zijn en deze partner onzeker maken maar vaak wordt deze partner als zeurpiet of spelbreker bestempeld. Ik kende eens een ADHD man die in het bijzin van zijn vrouw bij het uitgaan meer aandacht besteedde aan bijna elke aantrekkelijk vrouw in zijn omgeving dan aan zijn eigen partner. Die was ondertussen gewend aan het gedrag van haar man, stond redelijk stevig in haar schoenen en greep alleen in als het naar haar mening iets te ver ging. Niet elke partner staat zo sterk in de schoenen en ik heb een aantal relaties door overspel zien stranden. Dit hoeft niet in elke relatie te spelen en het komt ook voor in andere relaties maar in mijn eigen ervaringen is het een vaker voorkomende valkuil in AD(H)D relaties. Door dit vanuit het aspect van AD(H)D bespreekbaar te maken en hier goede afspraken over te maken kan veel leed voorkomen worden, zoals in het geval dat ik hierboven beschreef.

Wat ik zelf vaak meegemaakt heb is dat mensen met ADD of ADHD iemand onderbreken in zijn of haar verhaal en moeite hebben om iemand uit te laten praten. Een van mijn partners gaf zelf aan dat dit kwam door de korte aandachtspanne en de impulsiviteit die hen bijna dwingt te reageren op een verhaal. Ook speelt de angst om te vergeten wat men wilde zeggen mee omdat even later de hersenen van de partner met ADD of ADHD al weer veel verder zijn. Het kan verstandig zijn om voor het gesprek een verboden te onderbreken regel af te spreken. Dit gaat zeker niet altijd werken omdat de onderbreek drang soms te sterk is. Wat ook voorkomt en wat ik zelf vaker meegemaakt heb is dat mensen met ADD of ADHD soms volledig in beslag genomen worden door een onderwerp waardoor de buitenwereld soms even helemaal verdwijnt en een gesprek een niet te onderbreken monoloog gaat worden. Vaak speelt hier ook de angst mee om het onderwerp kwijt te raken als de ander weer een reactie geeft. Ook kunnen mensen met ADD of ADHD doordat ze impulsief reageren soms bot overkomen zonder dat dit echter de bedoeling was, ze spraken even sneller dan ze dachten. Wanneer een gesprek dreigt te escaleren is het verstandig even een time-out te nemen zodat beide partners even rustiger kunnen worden en hun gedachten weer iets kunnen ordenen en de focus weer te kunnen herstellen. Mijn ervaring was wel dat ik vaak het iedee had dat we na een uur praten nog niet van de startstreep waren vertrokken omdat het gesprek alle kanten opging behalve in de richting een oplossing.

Ik las ook een voor mij heel herkenbaar stukje met de naam "de grote verdwijntruc". Wanneer u een partner met ADD of ADHD heeft kan het voorkomen dat ze door nieuwe impulsen of een gedachtensprongetje afspraken en beloften soms vergeten en dat ze ineens verdwenen zijn. Even naar de winkel gaan voor een kleine boodschap, of even wat vragen bij de buren kan uitlopen op zeker uren weg zijn omdat er ineens iets gebeurde waardoor ze het oorspronkelijke doel uit het oog verloren zijn. In hun enthousiasme vergeten ze even dat de ander bezorgd thuis zit te wachtten. Dit is meestal niet uit gemeenheid maar meestal uit onvermogen de consequenties goed te overzien maar het kan voor de partner wel heel vervelend zijn. Het kan dan soms verstandig zijn om de bereikbaarheid te vergoten door bijvoorbeeld altijd een mobiele telefoon mee te nemen.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat iemand ADD of ADHD heeft en niet dat hij of zij dat is. Ik hoorde eens een meisje eens zeggen dat ze ADD was en dat was ook hoe ze het zelf zag, ze had het niet maar ze was het. Dit is natuurlijk niet het geval, ADD en ADHD mag trouwens in mijn visie ook niet een excuus worden voor niet aan ADD of ADHD gerelateerd gedrag, dus geen excuus voor alles wat er maar mis kan gaan. De boeken die ik op deze pagina aanbeveel bevatten veel positieve handvatten en begrip voor de problemen die ik op deze pagina schets. Ik realiseer me dat wanneer ik een opsomming maak van deze problemen het kan overkomen dat het een en al ellende is in een relatie met iemand met ADD of ADHD. Dit is zeker niet het geval en daarom wil ik ook graag en iets luchtiger eindigen met een deel van een uitgebreide reactie vanuit de visie van iemand met ADHD die ik ontving als reactie op deze pagina. De volledige reactie kunt u op de reactie pagina lezen.

Gebruiksaanwijzing: ADHD Partner

Is jouw partner gediagnosticeerd met ADHD? Gefeliciteerd! Je hebt een bijzonder exemplaar aan de haak geslagen! Wees er op voorbereid dat het leven met een ADHD’er over het algemeen allesbehalve saai is. Spontane invallen, creativiteit en kinderlijk enthousiasme zullen jouw deel zijn. Om hiervan optimaal te kunnen genieten, vind je hieronder een gebruiksaanwijzing voor partners met ADHD.

Benader je partner met humor. Humor is in elke relatie een belangrijke pijler, dus ook in een relatie waarin sprake is van ADHD. Komt je partner thuis met bioscoopkaartjes, omdat hij/zij vergeten is dat jouw ouders zouden komen eten? Tref je bij thuiskomst een woning aan die eruitziet alsof er een bom is ontploft? Haal diep adem en lach. Maak een goede taakverdeling. Het voordeel van een relatie is dat je gebruik kunt maken van elkaars sterke punten en kwaliteiten. Bij een ADHD’er zullen die waarschijnlijk NIET liggen op het vlak van orde, netheid en gestructureerd werken. Verwacht dit dan ook niet van je partner, want verwachting is de moeder van de teleurstelling. Zie de pluspunten van je partner, en benut deze. Juist ADHD’ers zijn bij uitstek capabel om deadlines en onverwachte situaties in goede banen te leiden. Vraag hem/haar dus niet om de koffers in te pakken als je over drie weken op vakantie gaat, maar wel als je morgen vertrekt en er is haast bij. Besteed, meer nog dan in “reguliere” relaties, aandacht aan positieve feedback, aanmoediging en complimentjes. Veel ADHD’ers zijn onzeker over zichzelf en hun kunnen en voelen zich snel onbegrepen.

Schaf een whiteboard aan. ADHD’ers zijn over het algemeen geen meesters in plannen: ze leven in het hier en nu. Door op het whiteboard te schrijven welke klussen er gedaan moeten worden en welke deadline hieraan hangt (vrijwel iedere ADHD’er lijdt aan chronisch uitstelgedrag), help je je partner om enige structuur in jullie leven aan te brengen. Laat je conventionele gedachten los. Wanneer iets niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. ADHD’ers zijn beroemd (en berucht!) om hun vermogen om “out of the box” te denken. Hier kan je relatie veel profijt van hebben, maar alleen wanneer je zelf bereid bent om ‘anders dan anders’ toe te laten. Voorkom dat je in een hulpverlener-cliënt relatie terechtkomt. Jezelf superieur voelen aan je partner helpt iedere relatie om zeep, dus ook de ADHD-relatie. Laat je partner in zijn/haar waarde en onthoud je van de neiging om iemand te ‘heropvoeden’: gelijkwaardigheid is het devies. Gebruik ADHD niet als excuus, en sta ook niet toe dat je partner het als excuus gebruikt. Ook een ADHD’er pur sang is nog steeds 100% verantwoordelijk voor zijn/haar daden. ADHD mag in geen enkele relatie een reden zijn voor ontrouw, lichamelijk geweld en verbale vernederingen.

Stel je in op stemmingswisselingen. Een ADHD’er kan zich dolenthousiast verliezen in een nieuw project, tot aan het obsessieve toe. Dit wordt hyperfocus genoemd. Wanneer de eerste tegenslagen zich aandienen en/of de uitdaging er af is, wordt hetzelfde project argeloos in een hoek geworpen en kijkt de ADHD’er er niet meer naar om. Dit is een ADHD-trekje dat eenvoudigweg niet af te leren is: probeer dit dus ook niet. Weet wanneer je wel of niet op de rem moet trappen. Wilde plannen maken om de tuin aan te pakken, het halve tuincentrum leegkopen en vervolgens de plantjes ongepot laten verpieteren is tot daar aan toe. Overweegt je ADHD-partner om zijn/haar goedbetaalde baan aan de wilgen te hangen om gebruikte autobanden te gaan verkopen in Alaska, dan is het misschien tijd om hem/haar fijntjes de weg terug naar de realiteit te wijzen. (HAHAHAHAHA)

Blijf communiceren, een ADHD’er is geen patiënt, dus behandel hem/haar ook niet zo.Wat is ADD

ADD staat voor Attention Deficit Disorder (veel mensen zien het als ADHD zonder het hyperactieve) is een aangeboren aandoening die wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters in bepaalde gebieden van de hersenen. Mensen met ADD hebben vaak moeite om hun aandacht ergens op te richten, hebben moeite met plannen en organiseren en kunnen hoofd- en bijzaken niet zo goed onderscheiden. Vaak hebben ze problemen met taakgericht werken wat al op school begint en hebben ze vaak problemen in de omgang met leeftijdsgenoten. In samenhang met ADD kunnen ook depressie, angststoornissen voorkomen, gedragsproblemen uiten zich vaak minder. Onderzoek toont aan dat ADHD of ADD voorkomt bij 1 tot 4% van alle kinderen en dat zeker een derde deel er ook als volwassene nog last van ondervindt. Ook komt ADD en ADHD voor bij mensen van alle opleidingsniveaus.

Link voor meer informatie over ADD: wikipedia.org/add


Wat is ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Voor iemand met ADHD is het niet goed mogelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Een ADHD'er wordt snel afgeleid en hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid. Ook hebben ze vaak last van impulsiviteit doordat te veel indrukken worden gevolgd door bijbehorend handelen waarbij de handelingen direct moeten gebeuren en niet kunnen wachtten. Ook kunnen ze vaak minder goed onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke zaken. Het voortdurend reageren op de omgeving en gevolg geven aan impulsen veroorzaakt het kenmerkende drukke gedrag van personen met ADHD. In de volksmond heet de afkorting dan ook wel “Alle Dagen Heel Druk”.

Link voor meer informatie over ADD: wikipedia.org/adhd


Boeken over AD(H)D

boekboek bestellenSamen leven met AD(H)D - een nieuwe visie. (Dit boek vond ik zelf erg goed!) Eén op de honderd Nederlanders heeft AD(H)D. Deze diagnose brengt niet alleen problemen met zich mee voor de AD(H)D'er zelf, maar ook voor zijn directe omgeving. AD(H)D kan (nog) niet worden genezen; de behandeling is daarom gericht op het onderdrukken van symptomen en het leren omgaan met de problemen die menig AD(H)D'er ervaart in het dagelijks leven. De sociale omgeving van de AD(H)D'er krijgt hierin een belangrijke rol toebedeeld. In de praktijk legt dit vooral een grote druk op de partner van de AD(H)D'er. Die verlegt vaak voortdurend zijn of haar grenzen om alles draaiende te houden, veelal ten koste van zichzelf. Uiteindelijk kan de relatie hierop stuklopen. Ans Ettema en Annemiek Nieborg laten zien dat het ook anders kan. Ze benadrukken de noodzaak van gelijkwaardigheid van beide partners in een relatie, ook wanneer een van de twee AD(H)D heeft. Dit boek geeft antwoord op veel vragen die leven bij partners van AD(H)D'ers. De beschrijvingen van casussen zorgen voor veel herkenning. Door de praktische tips vormt dit boek bovendien voor partners een bron van inspiratie om constructief te werken aan een gelukkige relatie met iemand met AD(H)D zonder daarbij hun eigen identiteit te verliezen. Dit boek is een richtlijn voor mensen die als partner van een ADHD-patient voorlichting en informatie wensen om hierdoor beter te kunnen omgaan met hun man of vrouw.

boekboek bestellenHet ADD-syndroom - Een nieuwe kijk op adhd/add. Waarom kan iemand met ADHD wel urenlang computeren, maar niet zijn werk afkrijgen? Iedereen heeft wel aandachtsproblemen, als je maar hard je best doet gaat het vanzelf over. Thomas E. Brown is een vooraanstaand deskundige op het gebied van diagnostiek en behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. In Het ADD-syndroom geeft hij praktische en wetenschappelijk onderbouwde informatie over behandelingen. Hij beschrijft een geheel nieuw inzicht in ADD/ADHD aan de hand van treffende voorbeelden van de invloed van deze stoornis op het dagelijks leven van kinderen, pubers, adolescenten en volwassenen. Thomas Brown gaat in op vele vragen en vooroordelen over ADHD. Hij legt in eenvoudige bewoordingen uit wat ADHD inhoudt. Hij stelt met name de aandachtsproblemen centraal en noemt dit het ADD-syndroom. Hij legt uit dat ADHD meer is dan af en toe afgeleid zijn of je niet kunnen concentreren. Hij gaat ook in op de achtergrond van ADHD en geeft een overzicht van datgene wat er tot nu toe wetenschappelijk bekend is over ADHD. Dit boek is voor een breed publiek geschreven.

boekboek bestellenLeven met ADD - ADD (Attention Deficit Disorder) is een aandachtstekortstoornis die ervoor zorgt dat iemand veel moeite heeft om zijn aandacht ergens bij te houden. Iemand met ADD is snel afgeleid, is zeer chaotisch, kan volledig opgaan in zijn eigen gedachten, heeft veel stemmingswisselingen en is uitermate creatief. Maar hoe gebruik je deze eigenschappen in je dagelijkse leven? En wat kun je allemaal verwachten? Sterre leeft met ADD. Haar echtgenoot en haar zoon hebben de diagnose ADD gekregen. Na een zoektocht naar antwoorden en oplossingen, heeft ze samen met haar gezin een manier gevonden om ADD een plaats te geven in het dagelijkse leven. Het boek is helder geschreven en aan de hand van voorbeelden levendig gemaakt. Het boek zit boordevol tips voor volwassenen en kinderen die leven met ADD.

boekboek bestellenADHD relaties - Verbeter de band met je partner in zes stappen. Volwassenen met ADHD worstelen elke dag weer met impulsiviteit, een tekort aan aandacht en uitstelgedrag. Dat ervaren zij dag in dag uit. Slechts een klein deel is zich echter bewust van de enorme impact van adhd op hun relatie. En ook veel partners zonder ADHD realiseren zich dit niet of nauwelijks. Hierdoor gaan veel stellen hun relatieproblemen op de verkeerde manier te lijf. Wat in andere relaties een bruikbare aanpak is, werkt in ADHD-relaties vaak juist averechts. In ADHD relaties biedt Melissa Orlov een schat aan informatie, praktische adviezen en oefeningen. Haar unieke en verfrissende aanpak maakt niet alleen duidelijk welke problemen er kunnen ontstaan, zij reikt ook handvatten aan om negatieve patronen te doorbreken. Niet door nog harder je best te doen, maar door anders je best te doen. In zes overzichtelijke stappen laat Orlov zien hoe je aan een relatie kunt werken waarin liefde, verbondenheid én lol weer de hoofdrol spelen.

boekboek bestellenADHD bij volwassenen - Leven met eigenwijze hersenen. Deze basisgids beschrijft wat AD(H)D op volwassen leeftijd precies inhoudt en wat de mogelijke behandelingswijzen zijn. De auteurs staan ook uitvoerig stil bij de gevolgen voor de kwaliteit van leven. AD(H)D komt op volwassen leeftijd namelijk vaak gecombineerd voor met depressie, angsten en verslaving, en volwassen AD(H)D'ers hebben het vaak moeilijk om zich in te schakelen in het werkproces of om langdurige relaties uit te bouwen. Een basisgids over Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Er wordt beschreven wat ADHD inhoudt, wat de oorzaken zijn en wat de verschillende therapiemogelijkheden zijn. ADHD'ers hebben vaak problemen met studie, werk en relaties. ADHD kleurt dus de levensloop en de persoonlijkheid en hierbij blijkt psycho-educatie essentieel. Her boek is geschreven in heldere taal, is overzichtelijk geordend, met duidelijke samenvattingen per hoofdstuk en tot slot een lijstje van boeken en websites in Belgie en Nederland. Drie therapeuten/begeleiders die werken met ADHD-volwassenen, schreven dit boek samen met een journaliste. Een must voor mensen, die zelf ADHD hebben of die er op een of andere manier mee te maken hebben, hetzij in gezin, hetzij op het werk of professioneel.Reacties op het onderwerp: ADHD of ADD en relaties


03 - Liefde »  -  ADHD of ADD en relaties »
2013-08-29 19:55:00
Reactie op het onderwerp: ADHD of ADD en relaties. Alle vragen en reacties worden gecontroleerd voor ze geplaatst worden. Wanneer een vraag of reactie kwetsend, beledigend, neerbuigend, provocerend of grof taalgebruik bevat, zal deze niet geplaatst worden. Ook is het gebruik van websites adressen, email adressen en huisadressen alleen in overleg met de beheerder toegestaan om uzelf en de lezer te beschermen.
Reactie van een bezoeker van de site!
Reactie op de pagina: ADHD of ADD en relaties
Er zijn: 76 reacties!
We tonen hier de laatste 10 reacties, meer reacties kunt u lezen op het forum: ADHD of ADD en relaties »

2017-06-07 18:16:00
Hallo... ik ben augusta, nu 65 jaar oud. Na 2 relaties waarvan één echt desastreus en de volgende ook verkeerd afliep, bleef ik bewust 6 jaar alleen...geen afspraakjes...niets. Men jongste zoon waar ik nog gedeeltelijk de zorg over had, moest ik ook laten gaan. resultaat: voelde me plots heel eenzaam. Via een datingsite ontmoette ik Luk. Al vlug begreep ik dat hij adhd had. Zo druk...etc...maar ook uiterst charmant, charismatisch en 10 jaar ouder dan ik. Beiden créatief bezig hadden we heel vele raakpunten, interesses. Doch na 3 maanden kreeg ik de schok van mijn leven... hij had het regelmatig over een 'wandelvriendin' van de ouderdop van zijn 25 jongere dochter. Bleek dat hij daar niet enkel mee ging wandelen toch een sxrelatie had. Ik die , na 6 jaar, mijn hart terug openstelde, was diep geschokeerd. Hij had allerlei excuses...zij verleidde hem;..het was enkel sx...hij hield van mij.... na een tijdje ging ik terug in op zijn advances.... Was echt verlieft..;was toen 63;..vond het ongeloofelijk dat ik terug verliefd werd. Doch wist altijd dat hij heel goed kan liegen, was dus wel op mijn hoede. En nu... hij zoekt in mij inderdaad iemand die hem tot rust brengt. Doch ben zelf een zenuwachtig persoontje... Resultaat een flikkerlicht relatie. Wat mij echt aan hem stoort is dat hij zo gefixeert is op mooie meisjes/vrouwen. Hij zegt me dan... dat is gewoon toch mooi;..heeft niets met sx te maken.... Ik vind het echter heel vervelend, krijg er buikpijn van. Heb regelmatig geprobeert aan deze relatie een einde te maken... doch op één of andere manier komen we altijd terug samen. Ik zie hem graag.....Dus nu zegt hij dat hij zich bij mij anders gedraagt om mijn gevoelens te sparen. Hoe doet me dat voelen....? als hij hier vertrekt....is hij zichtzelf...; spreekt elke mooi meisje aan;.doch zegt tegelijkerijd dat hij de meest trouwe man is die er bestaat; Hij doet veel voor mij.... iedereen vindt hem symphatiek..tof....Ik ga nu maandag met hem voor 2 weken met een mobilhome naar zuid engeland en ben gewoon bang/zenuwachtig........ik weet het niet meer. Hij zegt dat ik jaloers ben en dat dit de reden is dat het soms uit is tussen ons.....Hulp is hier nodig...ben geen dominant persoon;..zijn vrouw, waar hij 40 jaar mee leefde was dat volgens hem, wel..Daar kreeg hij structuur van...eens die vrouw stierf had hij al binnen 11 maanden een relatie met zijn buurvrouw...etc;..etc.....

bedankt dat ik dit hier even kwijt kan......want ik weet het niet meer
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-06-11 16:46:00
Ik zou zeggen: geniet van wat je hebt en neem de rest gewoon voor wat het is. Als hij tien jaar ouder is zal hij met zijn 75 ook niet zo heel veel potten meer breken bij de jonge garde. Bovendien...op je 65e nog een heer ontmoeten waar je samen activiteiten mee kan ondernemen is meer dan de meeste vrouwen (en mannen) op die leeftijd nog in de schoot geworpen krijgen. Dat het niet helemaal dat ideaal waar je op je twintigste van droomde doet niets af aan het feit dat je een maatje en geliefde heb! Er is te weinig tijd over om je druk te maken over zaken waar je toch geen invloed op heb. Geniet van wat je heb ipv je druk maken op wat je mist. Dat zou mijn advies zijn. Waar je je overigens totaal niets van aan hoeft te trekken ;-)
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-06-30 21:43:00
lees nu pas deze reactie.... gok ik goed? ben jij een vrouw? heb jij zelf adhd of ben jij een partner van.....? heb net nog het boek : 'samen leven met adhd' van Ans Ettema-Essler gelezen..;dat gaat meer over jonge gezinnen en structuur.... doch las nog vele andere artikelen en ik ben niet de enige die daar een probleem mee heeft....bedoel dat eeuwige geflirt...het altijd in de belangstelling moeten staan bij de jeugd, dames.... je moet, om dat te verdragen, sterk in je schoenen staan. Ik ben dat klaarblijkelijk niet: " sterk genoeg"...ben te fijngevoelig (ook dingen die hij spontaan zegt)...kwetsen mij. Ben terug van die 2 weekse vakantie en moet zeggen.. we zijn met ruzie uit elkaar gegaan. en nu voel ik mij langs de ene kant een onvriendelijk mens tegenover hem en langs de andere kant opgelucht. Ik kan die hyperactieve man die 56 kg weegt, zich beweegt als een 20 jarige en zoveel energie heeft... niet aan. Daar komt bij dat wij 120 km van elkaar wonen.... dat ik voel dat hem dat uitkomt ... en ik kan slechts zeggen..;als er geen vertrouwen is in een relatie ..is een relatie een hel..... ik wil hieruit geraken........
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-07-01 11:56:00
Dan zal je heel eerlijk naar jezelf moeten zijn. Wil je deze relatie nog. Of liever...wil je zo door iemand behandeld worden, heb je het ervoor over om door hem telkens weg gezet te worden als een niet avontuurlijke zeurpiet. Ik heb niet de indruk dat hij openstaat voor een goed gesprek. Heb je het ervoor over dat hij je vernedert en beledigt. Of is het alternief van alleen zijn zo onaantrekkelijk dat je alles wat hij doet, laat en zegt uiteindelijk toch maar pikt? De keuze is volledig aan jou.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-07-23 22:01:00
5 jaar heeft het me gekost om mijn partner getest te krijgen, om de diagnose add te krijgen. 5 jaar praten, afspraken maken, opnieuw afspraken maken, kapotgespeelde boxen, verwarming in de winter aan met de ramen open, me op de grond laten liggen na flauwgevallen te zijn door vermoeidheid, gaan stappen en niet meer komen opdagen, tijdens de weeën ineens beslissen om naar huis te gaan omdat hij moe is, nul komma nul communicatie, het is steeds de schuld van iemand anders, bij de dokter in de praktijkruimte vragen om te mogen tonen,....
Heel erg droevig word ik er in mijn geval van. Zoals in 75% van de gevallen in relaties waarbij een partner add/adhd heeft, is ook onze relatie stuk gelopen. Ik had 2 kinderen, maar ik kon simpelweg geen moeder van mijn partner spelen. En hij verwachtte dat wel.
De add was er niet alleen, hij is ook anti-sociaal met alle gevolgen van dien.
Ik lach als ik de zoveelste stoere comment lees over het feit dat labelling zo slecht is. Labeling om te veroordelen, akkoord, niet goed. Labelling om oplossingen te vinden, Yes please.
In mijn situatie ben ik mijn job verloren, heb ik een depressie gekregen, chronisch vermoeid geworden, en nu alleenstaande mama.
En ik ben blij dat ik van de persoon af ben die zich niet wil laten helpen, maar wel verwacht steeds in het middelpunt te blijven staan...
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-08-14 18:24:00
Zijn hier ook mensen die ADHD hebben en met een ADD'er getrouwd zijn?
Dat is dé combinatie want je begrijpt elkaar dus. Ja, het huis is meestal een beetje een puinhoop maar we hebben wel een heerlijk avontuurlijk leven en ik zeg niet meer zo maar mijn baan op. Dat duurde wel even nu verhuizen we wat vaker als ik weer last van enorme impulsiviteit heb, werkt prima. Ik lees net dat er ook partners zijn met chronische vermoeidheid. Mijn vrouw en ik hebben beide 4 jaar ME gehad in combinatie met ADD en ADHD en dat hebben we ook overleefd dus niet allemaal negatief dus. Je kunt heel gelukkig zijn met een ADHD.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-12-03 01:03:00
Ik heb zelf ADD en ik herken sommige dingen wel... ik kan me minder lang concentreren, heb moeite met plannen(van huiswerk) en ik ben kwetsbaar voor prikkels. Maar er zijn ook zeker dingen in dit artikel die ik niet herken... snel een nieuwe hobby of beroep kiesen bijvoorbeeld... ik doe al 10jaar aan dezelfde sport, en wist toen ik in groep 7 zat al precies wat ik wil worden, en ik doe nu eindelijk die opleiding. Er word in dit bericht ook best wel gedaan of mensen met ADD/ADHD er iets aan kunnen doen.... ik denk dat ik niet zou kunnen uit leggen hoe ik mijn ADD ervaar, Elke AD(H)D'er is anders, en gaat er zelf anders mee om. Ik zie het bijvoorbeeld niet meer als groot probleem, ondanks de stempel die ik gekregen heb. Vroeger vond ik het zelf wel lastig, want ik had heel sterk het idee dat ik overal het probleem veroorzaakte terwijl ik het goed bedoelde.
Zoals ik al zei in dit bericht staan dingen die ik herken, maar bedenk er wel bij dat jij niet heb ervaren wat een ADD'er/ADHD'er kan ervaren, en dat het ook zeker niet makkelijk is voor diegene. Een ADD'er krijgt een stempel, terwijl andere (normale) mensen gewoon kunnen zijn wie ze zijn. Dit is geen aanval, maar ik vind wel dat ik dit tegenover alle andere mensen met de stempel ADD'er of ADHD'er even moest zeggen, want een leven met AD(H)D is zeker niet altijd makkelijk voor diegene.
Reactie van een bezoeker van de site!
2017-12-03 12:20:00
Tegenwoordig is niemand meer normaal, en trouwens wat is normaal. Dus afzetten tegen normale mensen is net zo kwetsend voor normale mensen, als dat normale mensen iets te zeggen hebben over ADHD/ADD. Laten we dus ophouden met dat "o, wat-word-ik-toch-niet begrepen gedrag" van wie met welke achtergrond dan ook. En nee, add/adhd los je niet zomaar op door je schouders eronder te zetten, of je niet aan te stellen zoals soms beweerd wordt. Maar je kan er wel mee leren omgaan waardoor er goed mee is te leven en het zelfs hele mooie dingen kan bieden. succes.
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-11-14 08:54:00
Begin er niet aan. Je vergooit je leven. Het is niks dan ellende, drama, bedrog en ontelbare leugens. Een relatie met een adhd-er is een relatie met een egocentrische onbetrouwbare persoon waarbij je eigen gevoelens en behoeften er niet toe doen. Alles draait om de adhd-er. Of je wil of niet. Je wordt er in meegesleurd en voor je het weet is je leven verpest. Je ambities en dromen zijn met de grond gelijk gemaakt. Uiteindelijk ben je alleen bezig met begrip hebben, aanpassen en jezellf wegcijferen. En daar bovenop krijg je ook nog eens overal de schuld van omdat men alle verantwoordelijkheid afschuift. Je eigenwaarde gaat er compleet aan. Je raakt fysiek en emotioneel compleet uitgeput in deze eenrichtingsverkeer relatie waarin je steeds opnieuw beseft dat je overal alleen voor staat.
Reactie van een bezoeker van de site!
2018-11-27 21:43:00
Ik begrijp waar je op wilt duiden, alleen vind ik dat je wel een erg sterke mening hebt op mensen met ADHD. Ik heb zelf ADHD en het is zeker geen pretje om daar mee te moeten leven. Het is zeker waar dat we ook slechte eigenschappen hebben, maar dat zou niet het goede moeten overschaduwen. Je hebt gelijk dat het lastig is om iemand te daten met ADHD, maar waarom zijn wij meteen weer de boosdoeners? Het is niet alsof wij voor ADHD gekozen hebben, we hebben het nou eenmaal en dat is iets waar we elke dag mee moeten leven. Bij mij is dan het geval, dat niemand mij echt begrijpt en de neiging heeft om me in een hokje te zetten. Wees je alsjeblieft van bewust dat niet iedereen zo in elkaar zit en dat mensen met ADHD er alles aan doen om andere er niet meer lastig te vallen.

Gr. Emma
Reactie van een bezoeker van de site!
Reageren!


Forum vragen over: 03 - Liefde  : ADHD of ADD en relaties

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
Heeft mijn man add?(0 )2015-10-14 09:10:00
Twijfels over relatie met ADHDer, doorgaan of kiezen voor mezelf?(1 )2015-03-24 10:06:00
ADD en samengesteld gezin(2 )2013-11-02 20:47:00
Reactie op de pagina: ADHD of ADD en relaties(76 )2013-08-29 19:55:00

Last update: 11-12-2017

 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn