Lichaamstaal

lichaamstaalLichaamstaal zegt meer dan een schat aan woorden want of u nu wilt of niet, u bent voortdurend aan het communiceren. Ook wanneer u geen woord zegt, vertelt u andere mensen iets over uzelf, via uw gebaren, uw mimiek, uw houding en uw bewegingen. Uw lichaam drukt zich op allerlei manieren uit en het heeft zijn eigen taal, waarmee het duidelijke signalen afgeeft over hoe u zich werkelijk voelt. Een duidelijk voorbeeld is iemand met ochtendhumeur, hij of zij zit aan de ontbijttafel met afgewende blik en een wat ineengedoken houding wat de boodschap duidelijk maakt: "Laat me met rust, ik ben nog niet aanspreekbaar". Of iemand die met de armen over elkaar voor u staat of zit wiens lichaamstaal een gesloten houding aangeeft, deze persoon staat niet erg open voor uw communicatie. Maar niet elke vorm van lichaamstaal is zo overduidelijk, op deze pagina wil ik dieper ingaan op het fenomeen lichaamstaal. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is lichaamstaal

De lichaamstaal van de mens geeft de persoonlijkheid van deze mens direct weer. leder mens heeft een unieke persoonlijkheid en daarmee ook een heel eigen lichaamstaal. Er zijn echter ook bijna universele lichaamstaal signalen, bijna iedereen vertoont bij heftige emoties bijna dezelfde lichaamstaal. Maar er zijn ook subtiele vormen van lichaamstaal die men door ervaring kan leren opmerken en die per persoon en bijvoorbeeld ook bij mannen en vrouwen subtiel kan verschillen. Darwin beweerde al in de 19e eeuw al dat bij bepaalde emoties gezichtsuitdrukkingen universeel lijken te zijn en recent heeft de Amerikaanse hoogleraar/psycholoog Ekman nader onderzoek gedaan. Ekman onderschrijft Darwin's bewering van universele gezichtsuitdrukkingen, maar alleen voor de volgende zes basisemoties: vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en afschuw. Mimespelers zijn in staat om zonder woorden en puur met lichaamstaal deze emoties zeer goed uit te drukken. Deze emoties worden basisemoties genoemd omdat de gezichtsuitdrukkingen die mensen bij deze emoties tonen universeel lijken te zijn. Zelfs kinderen die blind geboren zijn en dus nooit gezichtsuitdrukkingen hebben kunnen waarnemen blijken bij deze basisemoties toch deze universele gezichtsuitdrukkingen te vertonen.

Iemand kan vreugde tonen door lachende ogen en lachrimpels rond ogen en mond. De mond kan geopend zijn waardoor de tanden getoond worden en de mondhoeken naar boven wijzen. Maar iemand kan ook verdriet uitstralen door de wenkbrauwen samen te trekken en de lippen iets naar voren te doen en de mondhoeken naar beneden laten wijzen. Boos straalt men uit door de wenkbrauwen gelijktijdig samen en naar beneden te trekken, de ogen tot spleetjes te maken en de lippen op elkaar te klemmen. Angst straalt men uit door de ogen wijd te openen de wenkbrauwen omhoog en samengetrokken en de mond naar achteren te trekken. Dit is de vrij universele taal van de gezichtsuitdrukkingen. De meeste mensen overschatten het aandeel van de gesproken taal bij contact met anderen. Veel mensen schatten het aandeel van de gesproken taal op zeker 70 procent in werkelijkheid schijnt het slechts 5 procent te zijn, de rest van de communicatie is zonder woorden. Wanneer we uitgaan van alle informatie die een gesprekspartner opneemt, maakt het gesproken deel slechts 3 procent uit. Want veel belangrijker dan wat er wordt gezegd, is hoe het wordt gezegd. De toon waarop iets wordt uitgesproken, een glimlach of een onzeker afgewende blik beÔnvloeden de aangesprokene meer dan de woorden die men uitspreekt.

Lichaamstaal en spiegelen

Al vanaf heel jong imiteren we houding en bewegingen, als baby en als kind leren we door het nadoen van onze ouders en andere mensen om ons heen. Het grappige is dat kinderen vooral de mensen nadoen die ze aardig vinden en dit blijft ons de rest van ons leven bij. Ook als volwassene kopiŽren we iemands houding als we de ander aardig vinden of wanneer we het met hem of haar eens zijn. Dit is een onbewust proces de meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat ze dit doen. Ook de ander weet het niet bewust maar krijgt wel het prettige gevoel dat hij of zij aardig gevonden en begrepen wordt. Sommige mensen proberen het bewust te doen, maar als het te opvallend gebeurd is juist het tegenovergestelde het effect. Dit effect heet spiegelen en door de lichaamshouding te spiegelen stelt u de andere partij op het gemak en geeft u aan dat u het met hem eens bent.

Lichaamstaal en hoog laag houding

Ik heb ooit geleerd dat wanneer men overwicht wil uitstralen dat men dan de ander moet laten zitten en zelf moet gaan staan. De fysiek hogere positie die u heeft geeft u meer overwicht op de persoon in de lagere positie. Zo kwam ik ooit voor een niet zo leuk gesprek bij een directeur van een bedrijf die mij vroeg om te gaan zitten. Toen hij niet ging zitten had ik het kunstje door en stond ik ook weer op. Toen hij me vroeg om weer te gaan zitten zei ik "alleen als u het ook doet, ik vind het prettiger om iemand recht in de ogen te kunnen kijken tijdens een gesprek". Hij begreep dat ik zijn tactiek had doorzien en daarna ging hij inderdaad ook zitten. U kunt het principe ook gebruiken bij kinderen, door door de knieŽn te gaan en uzelf net zo groot te maken als het kind wekt u meer vertrouwen bij het kind. Dus wanneer u een huilend verdwaald kind ziet is het verstandiger om te hurken als u het aanspreekt, dan wekt u meer vertrouwen en stelt u het kind sneller gerust. Dit zijn simpele dingen die niet moeilijk zijn om te leren en toe te passen.

Lichaamstaal, gesloten of open houding

Iemand die zich niet zeker voelt in het bijzijn van de ander of iemand die zich aangevallen voelt neemt vaak een een gesloten houding aan. Bij een gesloten houding houden mensen de lichaamsdelen dicht bij zich, zoals armen en benen over elkaar en houden ze bijvoorbeeld een tas voor zich vast als vorm van bescherming tegen de ander. De hele lichaamshouding geeft aan dat men zich niet openstelt voor de ander. Het tegenovergestelde is dan natuurlijk een open houding, de armen uit elkaar of los voor zich, en losjes achterover zittend. In het begin van een gesprek zien we vaak dat mensen in eerste instantie een wat meer gesloten houding aannemen, men kijkt eerst even de kat uit de boom. Pas als men zich op het gemak voelt zal de houding wat losser en meer open worden. De handen open en uitgestrekt voor ons op tafel geeft eerlijkheid en onschuld aan terwijl gebalde vuisten agressief overkomen. Hetzelfde gaat op voor toekeren of afkeren, wanneer we ons meer toekeren naar de ander geven we blijk van belangstelling en vertrouwen en wanneer we ons lichaam afwenden van de ander scheppen we afstand en stralen we uit dat we de het niet zo eens zijn met de ander. Het gaat niet alleen om het hoofd, in deze houding speelt vooral het hele lichaam een grote rol. Zijdelings gaan zitten naar iemand toe schept dus afstand en geeft een kritische houding aan, terwijl helemaal recht tegenover de ander gaan zitten vertrouwen en belangstelling aangeeft. Daarnaast kunnen we iemand nog insluiten of uitsluiten. Wanneer bijvoorbeeld een derde persoon zich wil mengen in het gesprek kunt u hem daarvoor de ruimte geven door u naar deze persoon toe te keren. Door u niet naar de ander toe te keren sluit u de ander door uw lichaamshouding letterlijk buiten en geeft u aan geen belangstelling te hebben in de mening van de ander.

Lichaamstaal en regiesignalen

Door middel van regiesignalen kan men datgene wat men uitspreekt ondersteunen waardoor men de belangrijkste punten van het betoog nadrukt geeft. Iedereen maakt soms bewegingen bij het spreken, een goed en soms vermakelijk voorbeeld is iemand die aan te telefoon met heftige gebaren het gesprek staat te benadrukken terwijl wij weten dat de persoon aan de andere kant daar echt niets van ziet. De persoon aan de telefoon weet het ook wel maar de gebaren en bewegingen worden meestal onbewust gemaakt. Vooral mensen in de politiek of mensen die een goede mediatraining hebben gehad weten dat ze met hun lichaamstaal datgene wat ze willen overbrengen kunnen maken en breken. Wanneer we goed opletten dan zien we vaak dat men belangrijke woorden met handgebaren als een soort ritmische begeleiding ondersteunen. Men kan een vuist maken om kracht uit te stralen maar ook de vingertoppen bij elkaar houden net alsof men iets vast wil houden om aan te geven dat men heel precies is. Een open hand kan openheid uitstralen en het waaien met de arm en hand, net alsof men een vlieg wegwuift kan benadrukken dat men ergens afstand van neemt. Het maat slaan met een uitgestrekte vinger kan een mildere vorm van zekerheid en kracht uitstralen.

Maar ook het hoofd kan gebruikt worden door bijvoorbeeld te knikken of juist nee te schudden. De borst naar voren is een teken van kracht en macht of zelfs uitdagen en zelfs stampvoeten kan woorden extra kracht meegegeven. Men moet alleen oppassen om dit niet te overdrijven omdat het dan bijna belachelijk over kan komen. Het spreken met hand gebaren is ook enigszins cultureel bepaald, wanneer u bijvoorbeeld kijkt naar de Italianen dan valt onmiddellijk op dat zij veel meer met gebaren spreken dan de gemiddelde Nederlander. Maar een goed redenaar weet precies hoe men het beste een redevoering moet benadrukken. Met deze wetenschap moet u eens kijken naar redevoeringen van bijvoorbeeld politici zoals president Obama of toespraken van bijvoorbeeld Steve Jobs van Apple. Soms lijken deze redevoering gewoon een vorm van kunst door de precies gebalanceerde regiesignalen.

En heel mooi voorbeeld: The Speech that Made Obama President (YouTube)

Vragen en antwoorden

Hier kunt u het onderdeel vragen en antwoorden m.b.t. lichaamstaal op deze website vinden.

Boeken over lichaamstaal

boek Lichaamstaal voor Dummiesboek bestellenLichaamstaal voor Dummies Lees de geheime tekens en maak een betere ihttps://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=1073&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Flichaamstaal-voor-dummies%2F33448598%2F&name=Voor%20Dummies%20-%20Lichaamstaal%20voor%20dummies%2C%20Eliz...ndruk. Als jij uit andere mensen geen wijs wordt of als je wilt dat mensen anders op je reageren, is inzicht in lichaamstaal een must. In dit boek ontdek je hoe het lichaam laat weten wat mensen echt bedoelen en hoe je een positieve indruk kunt maken door je gebaren en uitdrukkingen. Bovendien krijg je meer inzicht in lichaamstaal, waardoor je je persoonlijke en beroepsrelaties ingrijpend kunt veranderen. Elizabeth Kuhnke is Positive Impact Coach en directeur en oprichter van Kuhnke Communication. In de communicatie tussen mensen speelt lichaamstaal bewust en onbewust een belangrijke rol. In dit met talloze foto's en tekeningen geÔllustreerde boek wordt ingegaan op onderwerpen als gebaren, gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding. De auteur, een Amerikaanse coach op communicatiegebied, behandelt het onderwerp lichaamstaal onder meer in relatie tot culturele verschillen, macht en de mogelijkheden tot manipulatie en het naar de hand zetten van menselijke verhoudingen. Het boek is breed opgezet en bevat uiterst interessante passages. Met de vele praktijkvoorbeelden en tips maakt dit boek de lezer bewust van zijn eigen lichaamstaal en de duiding van de lichaamstaal van anderen. Vooral met het oog op zakelijke verhoudingen en in het flirten bij het zoeken naar nieuwe relaties bevat dit fraai vorm gegeven boek bruikbare gedachten. Een leuk en speels boek, dat nuttig is voor iedereen!

boek De juiste lichaamstaalboek bestellenDe juiste lichaamstaal Auteur: Gunther Rebel. Lichaamstaal is een essentieel onderdeel van onze communicatie. Wat woorden niet meteen uitdrukken, komt via de taal van het lichaam vaak direct tot uiting. In dit boek leest u alles over deze manier van communiceren. Het richt zich tot iedereen die op een succesvolle manier zijn lichaamstaal wil verbeteren. Op deze manier zult u meer succes hebben en betere resultaten boeken, zowel in de privťsfeer als in uw beroepsomgeving. Bovendien leert u met dit boek ook de lichaamstaal van anderen juist te interpreteren. Vele praktische oefeningen leren u alles echt toe te passen. Een boek waarmee uw communicatie met anderen op een heel andere manier zal verlopen! Dit boek gaat over non-verbale communicatie ofwel lichaamstaal; het leert om meer overtuigingskracht te geven aan het gesproken woord. Veel foto's in kleur helpen de lezer op weg om in te zien hoe de lichaamshouding in overeenstemming gebracht kan worden met de boodschap, met de gevoelens en met de situatie en de na te streven doelen. Lichaamstaal is de sleutel tot persoonlijkheid, lichaamstaal zegt meer dan een schat aan woorden, het lichaam liegt niet, succes dankzij lichaamstaal, dit zijn allemaal onderwerpen, die uitvoerig en illustratief in dit goed verzorgde boek worden behandeld. Men kan er goed mee oefenen en het is niet alleen leerzaam maar ook amusant, zeker om het met iemand anders te doen. Er is veel te verbeteren aan onze communicatie en zeker aan onze lichaamstaal daarbij; dit boek is een prima handleiding daarvoor, zowel ten behoeve van persoonlijke situaties als voor zakelijke doeleinden.

Forum vragen over: 08 - Lichaamswerk  : Lichaamstaal

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Reacties op de pagina: Lichaamstaal(0 )2013-09-06 15:56:00
• Wat kan ik doen aan een norse uitdrukking?(3 )2013-03-19 15:31:00

Last update: 01-07-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).