Leven in het NU

in het NU levenDe term "in het NU leven" hoor ik vaak, maar wat betekent dit eigenlijk? Bijna iedereen wil graag gezond en gelukkig zijn en hiervoor zijn ondertussen veel kant en klare recepten uit zowel de spirituele hoek en de psychologie waarbij men kan kiezen alle gradaties van heel concreet tot totaal zweverig. In veel gevallen is de boodschap dat we moeten leren om weer aanwezig te zijn in het nu. In sommige gevallen noemt men het onthaasting, mindfulness, flow, innerlijke rust vinden, coaching of spirituele verlichting maar het verhaal komt steeds op hetzelfde neer. In onze doorgedraaide westerse maatschappij zijn we vervreemd geraakt van de echte wereld om ons heen omdat onze aandacht continue in beslag genomen wordt door de impulsen en informatie om ons heen. We moeten weer leren om in het NU te leven. Daarnaast leven veel mensen met de lasten van problemen uit hun verleden of maken mensen hun leven zwaar met zorgen over de toekomst, of zijn ze bang voor dingen die mogelijk kunnen gebeuren. De boodschap is dan simpel, het verleden is geweest en daar kan men niets meer aan veranderen, de toekomst is onzeker en vaak niet te voorspellen, het enige wat het echt is, dat is het hier en NU. Het verleden loslaten en niet piekeren over de toekomst is dus een goed recept voor geluk. Nou weet ik uit eigen ervaring dat dit eenvoudiger klinkt dan het in werkelijkheid is, het is vaak moeilijk om oude gewoontes af te leren, maar met inzicht kun je jezelf wel corrigeren tot het een gewoonte is geworden. Op deze pagina staat geen methode, geen les in spirituele verlichting, geen cursus maar mijn eigen visie op wat leven in het nu volgens mij is en wat het niet is, en hoe het praktisch toepasbaar is. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is leven in het NU eigenlijk?

In onze moderne wereld waarin we permanent online bereikbaar moeten zijn worden we hierdoor steeds onbereikbaarder voor onze naasten. Vroeger maakte men een praatje met de buurvrouw, tegenwoordig chat men met iemand aan de andere kant van de wereld. De digitale media houden ons continu op de hoogte van alle ellende en rampen die overal plaatsvinden en met onze smartphones staan we in voortdurend contact met mensen die zich ergens anders bevinden. In de dolgedraaide westerse maatschappij zijn we vervreemd geraakt van de concrete wereld om ons heen, omdat onze aandacht voortdurend in beslag wordt genomen door wat er op het scherm gebeurt. Enkele jaren geleden had ik nog wel eens een goed gesprek in de trein, tegenwoordig zit iedereen naar het scherm van de telefoon te kijken en berichten terug te sturen. We gunnen onszelf geen moment rust meer, geen wonder dat veel mensen gestrest, hyperactief en depressief zijn.

Ik las een mooi voorbeeld waarbij men om echt in het nu te kunnen zijn eigenlijk beter een varken kan zijn. Het verhaal gaat over de Griekse filosoof Pyrrho die tijdens een zware storm in een boot zat. Veel mensen op de boot waren bang maar op de boot was ook een varken dat zich totaal niet om de storm bekommerde. Het varken leefde totaal in het nu, het had geen weet van wat er eventueel zou kunnen gebeuren en geen besef van verleden en toekomst. Pyrrho wees de opvarenden die het meest angstig waren op het varken en spoorde hen aan om zich net zo te gedragen als dit dier dat zich niets van het noodweer aantrok.

Het is ironisch dat de gave van het verstand eigenlijk de basis is waarom wij onszelf heer en meester van de overige schepping beschouwen, maar dat het ons ook inzicht in de dingen geeft waardoor wij juist de kalmte en gemoedsrust verliezen. Pyrrho wist zijn kalmte te bewaren omdat hij zijn verstand op de juiste manier gebruikte, hij trok namelijk geen conclusies zolang het nog niet zeker was of de boot zou vergaan. Je zou ook kunnen zeggen dat hij de kunst verstond om in het moment te leven. De ironie is dat de mens daar veel moeite voor moet doen, terwijl het varken dit gewoon van nature al kan.

Wanneer u de kracht van Nu leest of een boek over spirituele verlichting zult u vaak het romantisch ideaal van het totale leven in het 'nu' lezen. Volgens de goeroes van het leven in het nu worden de meeste problemen en gevoelens van ongeluk veroorzaakt door herinneringen en ervaringen uit het verleden en angst voor de toekomst. Uw gedachten zijn dus amper bezig met het huidige moment, maar met het verleden en de toekomst. Leven in het nu is bezig zijn met wat er om u heen gebeurt en wat u in uzelf ervaart waardoor de gedachten stoppen en stress vermindert. Het is echter de vraag of het wel mogelijk is voor de mens om volledig in het heden te leven.

Sinds de mens vele duizenden jaren geleden een bewustzijn ontwikkelde was er geen sprake meer van direct contact met de werkelijkheid. Onze hersenen geven vormen aan wat we via onze zintuigen waarnemen en deze ruwe data zal in ons brein omgezet worden in informatie die iets voor ons betekent. Alles wat er binnenkomt via een beeldscherm of de wereld om ons heen zetten we onmiddellijk om in beelden, gevoelens en ideeën. En daarbij grijpen onze hersenen voortdurend terug op het verleden en loopt het vooruit op de toekomst. Dit is de wijze waarop onze hersenen geprogrammeerd zijn door de evolutie om te kunnen overleven. Dit mechanisme werkte tot nu toe prima, alleen is de hoeveelheid impulsen en informatie enorm toegenomen. Hierdoor raakt het prachtige mechanisme van onze hersenen af en toe overbelast. U zou kunnen zeggen dat de menselijke ontwikkeling achter is gaan lopen op de technische ontwikkeling.

Ook is het zo dat niet alles bereikt kan worden door het inzetten van wilskracht of het forceren van de geest, al denken we dat vaak wel en wil men ons dit ook graag laten geloven. Denkt u dat u uzelf op commando kunt ontspannen wanneer u erg gestrest bent en dat u uzelf kunt opleggen om aan niets te denken? Het tegendeel gebeurt dan meestal. Vaak gebruikt men een voorbeeld van een gelukzalig moment waarbij u bijvoorbeeld genoot van een prachtige zonsondergang en even niet bezig was met verleden of toekomst. Volgens de leer was u dan even in het moment zelf. Maar helaas is dat niet iets wat u zelf kunt oproepen, de menselijke wil is niet in staat om even niets te willen, dit moment kan spontaan gebeuren, het kan u overkomen maar u kunt het niet bewust afdwingen. Zie ook vrije wil. Wie echt probleemloos in het nu wil leven, zal afstand moeten doen van zijn verstand en moeten veranderen in het varken van Pyrrho.

Door middel van meditatie kunt u vrij ver komen in het leven in het nu. U kunt uzelf leren afsluiten van de wereld om u heen en door uzelf eerst meer bewust te worden van uw lichaam maakt u bijna vanzelf contact met uzelf en met ‘nu’. Het is fascinerend om te zien dat we ons brein en ons welzijn kunnen veranderen door meditatie te beoefenen. En dit is toch iets prettiger dan terug te evolueren naar een varken.

Maar leven in het nu kan ook anders worden bekeken, wanneer u zich minder laat leiden door wat er al ooit eens gebeurd is en zich niet zo zorgen maakt om wat er mogelijk zou kunnen gebeuren bent u concreet meer met het moment zelf, dus met het nu bezig. Een wijze spreuk is: Het verleden is geweest en daar kunt u niets meer aan veranderen, de toekomst is onzeker en het enige wat er werkelijk is dat is dit moment zelf. Ik weet uit ervaring dat het verleden altijd blijft meespelen, er bestaat helaas niet een soort gummetje om onze hersenen selectief schoon te wissen. Bovendien heeft de mens het vermogen om in te schatten wat er zal gaan gebeuren en wat er mogelijk kan gebeuren. Dit zit door de evolutie in ons brein en het was nodig om te kunnen overleven. Het was handig om het gedrag van een prooi enigszins te kunnen voorspellen maar ook handig om oorzaak en gevolg aan elkaar te kunnen koppelen. Hierdoor heeft de mens juist zijn enorme voorsprong gekregen op alle andere levende wezens hier op aarde.

Het verleden

Het verleden zal er altijd zijn en wanneer de minder leuke momenten en ook de ellendig momenten goed verwerkt zijn en u er in kunt berusten dan zijn deze herinneringen helemaal niet erg en zullen ze uw leven ook niet negatief beïnvloeden. Desondanks kunnen ze af en toe nog eens voorbijkomen, ik kan soms door een uitspraak of gedrag van een ex partner ineens een stortvloed van vervelende ervaringen opnieuw herinneren en dan kan ik even opstandig en opnieuw boos of verdrietig worden. Maar ik bewaar dit voor mijzelf en weet dat het weer overgaat net al een wolkje dat voorbijkomt en weer gaat. Het leven is niet altijd leuk, vrolijk en aardig, ook de minder leuke dingen horen erbij, u moet alleen leren er in te berusten en ze gewoon voorbij laten komen. Het verleden is niet uit te wissen maar u kunt er wel voor zorgen dat het uw leven nu niet meer op een negatieve wijze kan beïnvloeden.

De toekomst

Mijn moeder zei altijd de volgende wijze woorden wanneer ik me weer eens ergens zorgen om maakte:

Een mens lijdt dikwijls het meest
door het lijden dat hij vreest,
doch dat nooit op zal dagen.
Zo heeft men meer te dragen
dan God te dragen geeft
En komt het leed in huis
dan helpt God altijd weer
en geeft Hij kracht naar kruis.
Nic. Beets

Ik ben zelf een paar keer bijna alles wat ik had kwijt geraakt inclusief mijn goede naam en reputatie. Toch leerde ik dat ik altijd mijzelf overhad en dat het dal diep kon zijn maar dat het niets meer bezitten ook een kans is om weer helemaal opnieuw te beginnen met een schone lei. Telkens kwam het uiteindelijk wel weer goed, het was anders maar op een andere wijze ook goed. Toch heb ik er enorm tegenop gezien en veel geleden onder de pijn die ik vreesde. Nog een onderdeel van het leven in het nu is dus berusten dat wat er ook gaat gebeuren in de toekomst, u er op dat moment pas iets mee hoeft te doen. Net als Pyrrho geen conclusies trok zolang het nog niet zeker was of de boot zou vergaan.

Het Nu

Het leven speelt zich eigenlijk altijd af in het nu, alles wat er werkelijk is dat is wat er nu is. Het is de kunst om te leren genieten van de dingen die er "nu" zijn! Ik denk heel vaak "dit pakken ze me niet meer af!" wanneer ik eens ergens van genoten heb, samen met de mensen die me lief zijn. Inzicht verkrijgen, loslaten en berusten zijn dus een paar waardevolle instrumenten om in het moment van nu te leren leven. Dit inzicht kunt u zichzelf leren maar dit kost even wat tijd van uw leven. De grote kunst is om "het leven te leren leven" en het geen kunstje te laten zijn.

Lees ook:  Loslaten,   Relativeren,   Het ego,   Positief denken,   Houden van uzelf.


Boeken over in het NU leven.

boekboek bestellenDe kracht van het NU - gids voor een bewust en gelukkig leven. Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de indentificatie me je analytische geest en het daardoor gecreërde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.

boekboek bestellenBeter nu - Breng mindfulness in je leven. Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu – de plek waar het leven zich afspeelt. Met mindfulness ga je op in de ervaring van het huidige moment. Je leeft intenser. In Beter nu laat Rob Brandsma zien dat mindfulness een vaardigheid is die je kunt oefenen. Dat je, door bewust met je aandacht om te gaan, telkens kunt terugschakelen naar het hier en nu. Je neemt hierbij afstand van de spinsels in je hoofd. Je maakt keuzes, in plaats van automatisch te reageren. Je kunt beter je grenzen bewaken. Hij beschrijft ook hoe het komt dat afdwalen uit het hier en nu zo gemakkelijk gaat, en hoe het voelt om in de greep van denken en doen te leven. Hij geeft hiervoor een alternatief, leven vanuit zijn, en biedt tips om je leven anders te organiseren. Rob Brandsma is psycholoog met een eigen praktijk voor coaching, training en therapie. Hij geeft daarnaast mindfulnesstraining aan particulieren en bedrijven. Ook geeft hij lezingen en workshops over dit onderwerp.

boekboek bestellen


De logica van geluk - ontdek de formule Hij was gezond, extreem rijk en succesvol, maar Mo Gawdat voelde zich diep ongelukkig. De huidige Chief Business Officer van Google besloot het fenomeen van gelukservaring te benaderen als een ingenieur: onderzoek de bewijsbare feiten en pas een analytische logica toe. Hij stelde zichzelf ten doel om een geluksformule te vinden. Mo's zoektocht naar geluk kreeg een onverwachte wending toen zijn 21-jarige zoon Ali plotseling overleed. Zijn jarenlange onderzoek zou hem en zijn familie redden van de totale wanhoop. En tijdens de verwerking van dit grote verlies vond Mo een nieuwe missie: hij zou zijn bevindingen delen met de hele wereld om zo veel mogelijk mensen te helpen gelukkiger te worden. Zijn statement is duidelijk: ongeacht de hindernissen op ons pad, de lasten die we met ons meedragen en de beproevingen die we doorstaan, bezit ieder van ons het vermogen om gelukkig te zijn met het bestaan zoals het is.


Last update: 14-04-2019
SintSint

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).