Levensbeschouwing

levensbeschouwingLevensbeschouwing is hoe men tegen het leven aankijkt, wat het leven voor u en anderen betekent, wat de waarde van het leven is en hoe het geleefd moet of kan worden. In zeker opzicht lijkt het op filosofie maar filosofie is meer gericht op rationele grondslag. Levensbeschouwingen kunnen ook een minder rationele basis hebben en op het gebied van religie en/of esoterie, op een innerlijke stem of geweten of op culturele tradities gebaseerd zijn. Ook worden termen als ideologie en wereldbeeld vaak geassocieerd met het begrip levensbeschouwing. Een levensbeschouwing onstaat meestal uit de poging om een antwoord te vinden op levensvragen als: 'Wie ben ik?', 'Wat is de bedoeling van de maatschappij?' en: 'Wat is de zin van dit leven?' In iedere cultuur stelt men zichzelf die vragen en iedere cultuur beantwoordt ze op haar eigen wijze, vanuit haar eigen filosofie of godsdienst. Dat wil overigens niet zeggen dat elke levensbeschouwing gesloten en onveranderlijk hoort te zijn, een kant-en-klaar bouwwerk dat alles omvat en waaraan nooit meer iets veranderd hoeft te worden. Zeker tegenwoordig is een levensbeschouwing veeleer een persoonlijk kader, waarop men kan terugvallen wanneer men zijn houding moet bepalen of vorm wil geven aan nieuwe gedachten. Met vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Kijken en luisteren zonder (voor)oordeel

(C) 2013 Hein Pragt

De meeste mensen weten niet hoe ze moeten luisteren, omdat bijna al hun aandacht in beslag wordt genomen door denken. - Eckhart Tolle

Kijken en luisteren zonder oordeel of vooroordeel lijkt zo eenvoudig, maar in de praktijk is het vaak moeilijk. De gemiddelde mensen is geneigd om bij het luisteren naar de ander mee te denken en zelfs vooruit te denken. We combineren wat we horen met onze eigen ervaringen en vullen het plaatje aan zoals het ons het beste past. Vaak horen we dan wat we willen horen zonder echt te onderzoeken wat de ander nu precies bedoelt. Net zo moeilijk is het vaak om te kijken zonder oordeel, wanneer we naar iemand kijken hebben we eigenlijk onmiddellijk een oordeel of vooroordeel klaar zonder dat we de ander echt kennen of gesproken hebben. Wanneer we een man wankel over straat zien lopen, zijn we bijvoorbeeld snel geneigd om te denken dat deze man dronken is, maar deze man kan ook een afwijking hebben aan zijn evenwichtsorganen.

Van mooie mensen denken we bijvoorbeeld vaak dat ze automatische ook heel gelukkig zijn. Ook een bekende is de blonde vrouw die we meestal niet snel al te slim inschatten, terwijl we mensen met een bril meestal als intelligenter en saaier inschatten. Nog een bekend voorbeeld is dat mannen met een breed gezicht en een terugtrekkende haargrens vaak als dominant gezien worden en mensen met een rond gezicht, grote ogen en een kleine neus zwak, lief en passief ingeschat worden. In ons hoofd zit een soort van bibliotheek van van eigenschappen van mensen en uiterlijke kenmerken die we in ons leven hebben opgebouwd. Vanuit de evolutie is dit snelle oordelen heel goed te verklaren, want als men elke nieuwe persoon apart moet beoordelen heeft men constant een achterstand en het is dus handiger om iemand snel in te delen als goed of slecht, vriend of vijand, betrouwbaar of onbetrouwbaar.

Maar in de praktijk is kijken en luisteren zonder oordeel heel krachtig, wanneer u uw oordeel weet te onderdrukken en goed luistert tot u echt weer wat de ander bedoeld heeft u oprechte belangstelling voor de ander en voelt de ander zich begrepen. De term die ik ook wel eens gehoord heb is "non evaluatief luisteren". Wanneer u leert om uw (voor)oordelen te onderdrukken en eerste luistert en daarna vragen stelt ter verduidelijking zonder al een conclusie te trekken of uw eigen ervaringen hierin te verwerken neemt u moeite om de ander echt te begrijpen. U kunt op deze wijze echt ontdekken wat de ander u duidelijk wil maken en de ander krijgt uw volledige aandacht en zal dit zeker waarderen. U verbetert de relatie met de ander en tegelijkertijd komt u echt te weten wat de ander u duidelijk wil maken.

Empathie (het oprecht belangstelling hebben voor de gevoelens van een ander) is bijna niet mogelijk wanneer u druk bezig bent naar uzelf te luisteren en op uw eigen gedachten en emoties te reageren. Voor echte empathie moet u luisteren en kijken zonder oordeel. Zet uw haastige conclusies en automatische vooroordelen aan de kant en luister en kijk eens echt, er kan een hele nieuwe wereld en nieuwe inzichten voor uw open gaan.

Vrede in de onvrede

(C) 2013 Moniek Vis

Niets nodig hebben, puur voldaan zijn, helemaal opgaan in het huidige moment, héérlijk. Even niet observerend of bewust zijn van gedachten, gevoelens of processen. Even gewoon in vrede zijn met jezelf en de ander en genieten. Wie wil dat nu niet? Tevreden zijn in alles wat er is of dat nu leuk, prettig of onprettig is. Dat laatste is één van de meest waardevolle ontdekkingen in mijn leven. De vrede in de onprettige situatie, gevoelens of ongemakken vinden. Hoe doe je dat? Als je chagrijnig rondloopt zonder duidelijke rede en het wil maar niet overgaan. De ongenoegens relativeren helpt niet, de zin proberen te achterhalen, helpt niet, praten met je partner helpt niet. Het is absoluut een weldadig inzicht en ook een weldadige ervaring om te beseffen dat de onvrede er echt mag zijn. De onvrede hoeft dan namelijk niet meer weg.

Ik ben dan even chagrijnig, het mag er zijn! Sterker nog, het is er gewoon. Wellicht teveel gevraagd om deze te omarmen of populair gezegd te accepteren of (grrr..) een plekje te geven. Nee, dat hoeft ook niet, je hoeft er helemaal niks mee. Het is de kunst om de onvrede er te laten zijn, er niets mee te doen, het niet groter te maken maar ook niet te ontkennen of te bagatelliseren. Acties zoals "loslaten" werken ook niet. Nee, er gewoon niets mee doen. Bemerken dat dat ontspannend werkt en dat er binnenin het chagrijnen vrede huist, dat is rustgevend, dat is rijkdom, dat is vervullend, dat slurpt alle ingewikkeldheden op. Dan stopt al het zoeken naar oplossingen en verklaringen. Pas dan is er het besef dat het goed is zoals het is.

Het punt dat werkelijk niks maar dan ook niks weg moet is een indringend gegeven. Dat alles er mag zijn zoals het er is. Het is er immers, misdaad, gruwelijkheden, het bestaat en het blijft bestaan. Het komt gewoon op in de mensheid, bij niemand uitgezonderd. We hebben allemaal gruwelijkheden in ons, alhoewel de één zich grover voordoen dan de ander. En natuurlijk moeten we grofheden bestrijden. Het gaat in de stukje over de verfijning van de grofheden in onszelf. De uitspraak van Jezus dat we "de splinter in andermans oog zien en niet de balk in onze eigen ogen", is wat mij betreft dan ook voor 100% waar. Laten we eerst maar vrede vinden in onze eigen onvrede, dan straalt dat vanzelf uit naar de ander. En werkt dat wellicht aanstekelijk!

Nog meer levensbeschouwing pagina's

De waarheid

De meeste mensen hechten grote waarde aan de waarheid, ook ikzelf, het geeft ons zekerheden en een min of meer stabiel beeld op ons leven en onze omgeving. We leren onze kinderen ook om de waarheid te spreken en straffen ze wanneer ze liegen. En tegelijkertijd liegen we zelf jarenlang tegen onze kinderen over Sinterklaas.
Lees meer over de waarheid.

Relativeren

De betekenis van het woord relativeren volgens het Van Dale woordenboek is: "op het betrekkelijke van iets wijzen." Andere definities van relativeren zijn: "afvlakken", "afzwakken" en "nuchter bekijken". Door middel van relativeren kan men ook een onderwerp (of emotie) afzwakken door het in een ander perspectief te plaatsen of in een ander perspectief te bekijken. Met relativeren kan men ook verschillende kanten op, men kan de trots en enthousiasme van iemand over zijn of haar eigen prestatie de grond in boren door te relativeren. Wanneer iemand iets naars is overkomen kan relativeren ook helpen om minder negatief tegen de gebeurtenis aan te kijken.
Lees meer over relativeren.

Loslaten

Tegenwoordig kan men ten pas en onpas horen dat men moet leren loslaten, maar hoe werkt dit en hoe doet men dat? Ik heb in mijn leven meerdere keren les gehad in loslaten en ik heb geleerd dat vasthouden vaak makkelijker lijkt dan loslaten. Maar waarom is het dan zo moeilijk om oude liefde, oude gewoontes, oude gedachtepatronen, kinderen, vriendschappen, idealen, overtuigingen, een verleden of zelfs een baan die u eigenlijk al lang niet meer bevalt los te laten? Blijven hangen of telkens weer terugvallen in uw oude veilige wereld en gewoonten is vaak prettiger en veiliger dan echt toe te geven aan de wens om te veranderen. Loslaten betekent meestal iets oprecht en vol overtuiging kunnen afsluiten en achterom kunnen kijken zonder weemoed, wrok of verdriet.
Lees meer over loslaten.

Leven in Nu

Bijna iedereen wil graag gezond en gelukkig zijn en hiervoor zijn ondertussen veel kant en klare recepten uit zowel de spirituele hoek en de psychologie waarbij in de meeste gevallen de heilsboodschap dat is we moeten leren om weer aanwezig te zijn in het nu.
Lees meer over leven in het NU.

Lichter leven

Soms lijkt het bijna onmogelijk om werk, kinderen, huishouden en sociale leven te combineren en sommige mensen zien letterlijk door de bomen het bos niet meer. Ik las dat teveel stress u zelfs 7 levensjaren kan kosten, naast een slechte kwaliteit van leven. Reden genoeg om eens rustig en kritisch te kijken naar de oorzaken van dit drukke leven en meestal komt u er dan achter dat u teveel hooi op de vork genomen heeft en teveel ballen tegelijk in de lucht moet houden.
Lees meer over lichter leven.

Afgunst

In tegenstelling tot andere hoofdzonden kent  afgunst geen genot. Jaloezie voelt en doet niet goed en de mens kwelt zichzelf zonder dat hij er enig voordeel uit haalt. Maar ondanks dat afgunst alleen maar negatief is schuilt wel een beetje in iedereen.
Lees meer over afgunst.

Vertrouwen

Vertrouwen is voor mij zeer belangrijk, maar het is ook een van mijn grootste struikelblokken in het leven geweest. Als kind ben ik opgevoed met Katholieke waarden en normen en mijn geloof en vertrouwen in eerlijkheid en vertrouwen grensde in deze periode aan de rand van het naïeve.
Lees meer over vertrouwen.

Privacy en vrijheid

De laatste jaren is er veel discussie over afnemende privacy en het in de gaten houden van burgers door de overheid. Ook op Internet is vrijheid en privacy een actueel onderwerp, ik heb regelmatig discussies met onder meer mijn kinderen over privacy en vrijheid op Internet.
Lees meer over privacy en vrijheid.

Vegetarisme

Een vegetariër eet principieel geen producten die zijn verkregen door het doden van dieren en strikt genomen zouden ze ook geen dierlijk stremsel (verwerkt in de meeste soorten kaas) en gelatine eten. Veel vegetariërs zullen echter om praktische redenen toch wel gelatine en dierlijk stremsel eten omdat dit nu eenmaal in een aantal producten verwerkt zit. Er zijn verschillende soorten vegetariërs.
Lees meer over vegetarisme.

Vriendschap

Deze pagina gaat over vriendschap in het algemeen. Wat is vriendschap en waar ligt de grens tussen een goede kennis en een vriend of vriendin en is vriendschap tussen mannen en vrouwen mogelijk? Wat is een vriend of vriendin en wanneer ben je een goede kennis? Waar ligt het subtiele verschil, ik heb geprobeerd wetenschappelijk materiaal te vinden maar ik kom helaas niet veel verder dan enkele filosofische betogen. Vriendschap blijkt iets heel persoonlijks, erg betrekkelijk en niet echt meetbaar te zijn.
Lees meer over vriendschap.

Gelukkig zijn

Deze pagina bevat een zeer uitgebreid artikel over alle aspecten van geluk, gelukgsgevoel, geluksbeleving, de maakbaarheid van geluk en de vraag "wat is geluk". Het verlangen naar geluk en gelukkig zijn is universeel menselijk, veel psychologen en filosofen hebben geprobeerd de betekenis van geluk te benoemen met woorden als zelf actualisatie, piek ervaring, individuatie, rijpheid en een subjectief gevoel van welzijn. Meestal impliceren deze etiketten vooral dat het leven als geheel goed, bevredigend en betekenisvol moet zijn. Helaas blijft het bij een ideaalbeeld, omstandigheden kunnen het leven een minder leuke wending geven. En toch kunnen mensen gelukkig zijn, ondanks al die hindernissen.
Lees meer over geluk.

Altruisme

Altruïsme of onbaatzuchtigheid is het altijd klaarstaan voor een ander geen of nauwelijks eigenbelang, het is afgeleid van het Latijnse woord "alter" (een ander) in de betekenis van onbaatzuchtig. Altruïsme is dus de ultieme vorm van naastenliefde en het is daarmee het tegenovergestelde van egoïsme, echt altruïsme gaat dus niet gepaard met eigenbelang. Altruïsme is niet een puur menselijke eigenschap, het wordt ook vaak aangetroffen bij dieren en met name dieren die in sociale groepen leven, echter wanneer dieren altruïstisch gedrag vertonen zal het altijd indirect vaak wel een voordeel opleveren voor zichzelf. Dit kan zijn door er (later) iets voor terug te krijgen of door een voordeel te creëren voor naaste familieleden met dezelfde genen.
Lees meer over altruisme.

De evolutietheorie

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie over het ontstaan en de ontwikkeling van de verschillende soorten organismen op aarde. Deze theorie combineert de natuurlijke selectie van Charles Darwin's evolutietheorie met de erfelijkheidsleer van Mendel. Charles Darwin was de eerste die stelde dat natuurlijke selectie een verklaring is van het evolutieproces. Aanhangers van de evolutie theorie noemen zich daarom ook wel darwinisten. Darwin kende de erfelijkheidswetten echter nog niet en sloeg in dit opzicht de plank dan ook volledig mis. Een aardig detail is nog dat Darwin een gelovig mens was en geloofde in de schepping, hij was echter niet dogmatisch.
Lees meer over de evolutietheorie.

Multiculturele samenleving

Volgens de cijfers van het CBS uit 2006 is ongeveer 19% van de inwoners van Nederland van allochtone herkomst. Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit niet Westerse allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Maar ook wonen hier mensen uit heel Europa en oriëntaalse landen.
Lees meer over de multiculturele samenleving.

Integriteit

Deze pagina gaat over integriteit, we gebruiken het woord integriteit vaak om een oordeel over het karakter en het gedrag van een persoon uit te drukken. Het woord integriteit is afgeleid van het Latijnse 'integritas' dat heelheid, intact zijn, eerlijkheid, maar ook fatsoen betekent. Mensen die we integer noemen hebben over het algemeen de eigenschap dat ze doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen, ze handelen in overeenstemming met hun principes ook in moeilijke omstandigheden als er druk wordt uitgeoefend om van principes af te wijken, afspraken niet na te komen of niet loyaal te zijn, dit noemen we consistent gedrag.
Lees meer over integriteit.

Wederkerigheid

Wederkerigheid is voor mijzelf een heel belangrijk punt en tevens één van mijn valkuilen in dit leven. Er is sprake van wederkerigheid tussen twee of meer personen wanneer het geven en er iets voor terug ontvangen redelijkerwijze in balans zijn. Het "iets" terugkrijgen kan in vele vormen voorkomen, het kan een tegenprestatie, geldelijke beloning maar ook dankbaarheid, genegenheid zijn.
Lees meer over wederkerigheid.

Talenten

edereen wordt geboren met een aantal talenten, maar vaak gebruiken we daar maar een klein deel van en dat is jammer. Veel kinderen krijgen al te horen dat ze ergens niet goed genoeg in zijn of worden geacht bepaalde talenten wel te benutten en andere talenten niet.
Lees meer over talent en passie.
 

Boeken

boek alles kan een mens gelukkig makenboek bestellenAlles kan een mens gelukkig maken - 52 lessen voor een leuker leven. Dit boek heb ik met heel veel plezier gelezen. Sinds 2016 publiceren David en Arjan van 365 Dagen Succesvol een wekelijkse column in het bestgelezen weekblad van Nederland: de zaterdagbijlage van het Algemeen Dagblad, De Gelderlander, De Stentor en vele andere regionale kranten. Elke week een prikkelende gedachte om anders te kijken naar de wereld en jezelf. Soms een inzicht, dan een glimlach, soms een wijze les en soms word je gewoon boos om wat er staat. 52 van de eerste columns zijn nu niet alleen gebundeld, maar ook nog eens verrijkt met een inspirerende oefening om zelf aan de slag te gaan. 52 vliegen in 1 klap dus! David en Arjan hebben als missie om Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken.

boek bewustwording van integriteitboek bestellenBewustwording van Integriteit : wat te doen? Dit boek van de hand van de trainer Peter Pover benadert integriteit vanuit de trainings- en scholingspraktijk. Integriteit laat zich niet vangen in een onderzoekje hier, een ‘traininkje’ daar, een adviesje zus of een rapportje zo. Het ‘plukken’ van een Gedragscode of een Klokkenluiderregeling van internet leidt niet tot een integere organisatie. Zorg voor integriteit betekent serieuze constante en consistente aandacht voor de cultuur binnen de organisatie. Het begeleiden van ethische vraagstukken in organisaties, bedrijven, instellingen, bestuurlijke en politieke instituties zou de cultuur van morele leerprocessen in de organisatie moeten bevorderen. Aan de basis van dit deel 3 van de serie Cahiers Integriteit ligt het door prof. dr. H. van Luijk (oud-hoogleraar Bedrijfsethiek Universiteit Nyenrode) ontwikkelde 7-stappenmodel waarmee dilemma’s benaderd kunnen worden.

boek Start vandaag met lichter levenboek bestellenStart vandaag met lichter leven handboek voor een bewust leven. In Start vandaag met lichter leven deelt Robert Bridgeman zijn wereldwijde zoektocht langs 33 religies, mystieke tradities en methoden. Van Tolle tot Chopra, van yoga tot Shambala, van iceman Wim Hof tot Search Inside Yourself van Google, Robert onderging alles bij de bron. Uiteindelijk koos hij uit alles de beste ingrediënten en combineerde deze tot zijn eigen Bridgeman Methode. Dit boek helpt je je eigen weg te vinden in het soms overweldigende aanbod aan spirituele leraren en methoden. Een jonge ondernemer krijgt door dat er meer is dan carrière, geld en een mooi huis. Hij komt in contact met het gedachtegoed van de Advaita Vedanta en tijdens een retraite op Terschelling heeft hij een verlichtingservaring. Dit is het begin van grote veranderingen; hij verliest zijn baan en zijn huwelijk loopt stuk. In een impuls besluit hij met een vriendin naar Vietnam te gaan, waar hij zich verdiept in allerlei spirituele tradities en zich gaandeweg ontpopt als internationaal coach en meditatietrainer. Het boek beschrijft zijn spirituele wedergeboorte en de eclectische methode tot lichter leven.

Last update: 27-05-2019

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).