Afgunst

Deze pagina gaat over afgunst, een toch regelmatig gevoelde emotie die niet voor niets dit n van de hoofdzonden in het Christelijk geloof is. Afgunst kan mensen tot vrij irrationele daden aanzetten en afgunst brengt meestal niet het beste in de mensen naar boven. Er is een groot verschil tussen afgunst en jaloezie, bij afgunst gaat het voornamelijk om het willen hebben wat de ander heeft en bij jaloezie meestal de angst om iets te verliezen. (Afgunst wordt veeleer geboren uit de onvolkomenheid van hem die haar koestert, dan uit de volkomenheid van hem die haar inboezemt. (Comtesse Diane de Beausacq). Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Afgunst (Een van de zeven hoofdzonden)

jaloersIn tegenstelling tot andere hoofdzonden kent afgunst geen genot. Afgunst voelt en doet niet goed en de mens kwelt zichzelf zonder dat hij er enig voordeel uit haalt. Maar ondanks dat afgunst alleen maar negatief is schuilt wel een beetje in iedereen. Vooral bij kinderen is het goed te zien, kinderen willen altijd vaak net datgene hebben wat andere kinderen hebben. Op driejarige leeftijd is dit gedrag vrij normaal maar helaas komt het ook bij volwassen mensen regelmatig voor. Het is een taak van ouders kinderen te leren omgaan met deze negatieve emotie en te leren om hier niet aan toe te geven. De kunst van leven zonder afgunst is te leren genieten en het kunnen accepteren van het geluk van de anderen want geluk kan ook zeer aanstekelijk zijn. Ouders kunnen hun kinderen dus leren om iemand anders het geluk te gunnen in plaats van afgunstig te zijn. Afgunst is dus een zeer slechte eigenschap van de mens die zeer veel ellende en verdriet veroorzaaken kan.

Wanneer we gevoelens van afgunst voelen kunnen we hier op verschillende wijze mee omgaan, u kunt u spiegelen aan een ander en u laten inspireren door het succes van de ander of door hard aan uzelf te werken trachten om op hetzelfde niveau of hoger te komen. Helaas gebruiken veel mensen een andere methode door met roddel, achterklap en negatieve kritiek de ander omlaag te halen waardoor men deze op het eigen niveau brengt, of plaatst. Het lijkt er dan op dat men zelf gestegen is en dat men net zo goed is als de ander, het tegenovergestelde is helaas waar. Er zitten dus twee kanten aan afgunst, het kan leiden tot vijandigheid en wraakzucht maar ook prikkelen tot creativiteit en zelfontplooiing.

Er is een verschil tussen afgunst en jaloezie die meestal voorkomt uit angst, bij afgunst gaat het voornamelijk om het willen hebben wat de ander heeft. Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen om met gevoelens van afgunst om te gaan of deze te verminderen. Eerst moet u proberen door kritisch naar uzelf te kijken welke eigenschappen of tekortkomingen van uzelf deze om afgunstige gevoelens veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld met uw zelfbeeld te maken hebben of het gevoel niet goed genoeg of niet knap genoeg te zijn of minder succes te hebben dan een ander. U kunt zich ook afvragen of u echt gelukkiger zouden zijn als u hetzelfde zou hebben als diegene voor wie u afgunst voelt. Wat helpt bij afgunst is ook het tellen van de eigen zegeningen en u te richten op de dingen die u wel heeft in plaats van de dingen die u niet heeft. Wanneer u bijvoorbeeld zelf graag een dochter wilde hebben maar alleen zonen gekregen heeft, kunt u verbitterd reageren naar mensen die wel dochters hebben of denken aan het feit dat u zelf een paar gezonde kinderen heeft. De keuze voor een gelukkig bestaan zonder afgunst is meestal een eigen keuze.

De vreugde van bewonderen is de beloning van hen die vrij zijn van afgunst. (Comtesse Diane de Beausacq)

De gevaarlijkste hartziekten zijn nog steeds: afgunst, haat en hebzucht. (Pearl S. Buck)

Afgunst in de bijbel

In de Bijbel staan veel verhalen over zowel goede als slechte dingen en veel van deze verhalen hebben een bijzondere betekenis of boodschap en dienen om de lezer een wijze les te leren. Een van deze verhalen is het verhaal van Kan en Abel.

Het Bijbelverhaal van Kan en Abel

De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kan ter wereld, en zij sprak: 'Door de gunst van de HEER heb ik een mannelijk kind voortgebracht.' Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kan landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kan een offer aan de HEER van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. De HEER zag genadig neer op Abel en zijn offer, maar op Kan en zijn offer sloeg Hij geen acht. Een wilde woede greep Kan aan, en zijn gezicht werd grimmig. De HEER zei tegen Kan: 'Waarom bent u woedend, en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?' Daarop zei Kan tegen zijn broer Abel: 'Laten we gaan wandelen.' Buiten viel Kan zijn broer aan en vermoordde hem. De HEER zei tegen Kan: 'Waar is uw broer Abel?' Hij antwoordde: 'Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?' En Hij zei: 'Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij! Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen! De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde!' Kan zei tegen de HEER: 'Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond, en ik zal ver van U vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet kan mij doden.' Maar de HEER antwoordde: 'Nee! Wie het ook is die Kan doodt, hij zal zevenvoudig boeten!' En de HEER gaf Kan een merkteken, om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kan weg uit de nabijheid van de HEER en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.

Commentaar

Dit verhaal toont aan dat afgunst het grootste vergif is dat een gemeenschap kan binnensluipen. Sommige mensen kunnen niet verdragen dat het anderen goed gaat en ze proberen in woord en daad, en soms zeer subtiel, de andere onderuit te halen. Een goed voorbeeld van afgunst staat zelfs al op de eerste bladzijden van de bijbel. Kan kan niet verdragen dat het brandoffer van zijn broer Abel door God met grotere welwillendheid wordt aanvaard dan zijn eigen offer. Hij wordt somber, de vrede verdwijnt uit zijn hart en hij zoekt een middel om het succes van zijn broer eronder uit te halen en te wreken en de vreugde in zijn hart verdwijnt. De bijbel toont hier dat de afgunst heel ver kan gaan, zelfs tot broedermoord. De naastenliefde verdwijnt uit het hart en gevoelens van haat komen in de plaats en de andere wordt met alle mogelijke denkbeeldige fouten bekleed en men raakt gefixeerd in de negativiteit. Afgunst is dus zo oud als de mensheid en al heel vroeg begreep de mens als dat afgunst een grote bron van ellende en een grote bron van kwaad is. Ook afgunst tussen familieleden kan voor veel verdriet zorgen omdat afgunst de genegengeid, liefde en broederschap om zeep helpt.

Vragen en antwoorden

Hier kunt u het onderdeel vragen en antwoorden m.b.t. afgunst op deze website vinden.

Boeken over het thema afgunst

Ik Ook! - Omgaan met afgunst en jaloezie in intieme relaties met medewerking van jutka halberstadt. Afgunst en jaloezie zijn twee sterk gerelateerde gevoelens waar iedereen in het geheim mee kampt. In dit boek wordt uitgelegd waar deze vervelende emoties vandaan komen. De auteur legt ook uit hoe je deze gevoelens bij jezelf en een ander kunt ontdekken en accepteren. Er wordt ingegaan op jaloezie en afgunst tussen verschillende soorten mensen. Waarom zijn broers en zussen bijvoorbeeld elkaars rivalen? Waarom kunnen ouder-kindrelaties zo beladen zijn? En wat hebben de voorgaande twee zaken te maken met jaloezie binnen een partnerrelatie? De lezer leert dat gevoelens van afgunst en jaloezie behalve vervelend ook nuttig zijn. Ze kunnen namelijk worden omgebogen tot iets positiefs: een gezonde wedijver. De acht hoofdstukken van het boek staan vol met tips en oefeningen waarmee dat doel te bereiken is. De vele herkenbare en aansprekende praktijkvoorbeelden verduidelijken de toch al vlot leesbare theorie. De auteur is klinisch psycholoog en werkt al 35 jaar als docente geestelijke gezondheidszorg. Dit boek, geschikt voor een breed publiek, besluit met een uitgebreide literatuurlijst. Duidelijke druk.


Omgaan met ziekelijke jaloezie. Een nieuwe uitgave over ziekelijke jaloezie, ook wel niet-psychotische of neurotisch ziekelijk genoemd. Er is dus normale jaloezie, maar wat is dan ziekelijk? Het is niet altijd duidelijk waar de overgang ligt, maar als mensen geobsedeerd raken door de gedachte van ontrouw en dat hun partner voortdurend vreemdgaat en daar dan overtuigd van zijn, dan is er iets aan de hand dat ziekelijk is. Of wanneer een knipoog of vluchtige kus iemand totaal overstuur kan maken. Men maakt een verkeerde inschatting van het gedrag van de partner, de ander of de collega. Ziekelijke jaloezie kan ontstaan tijdens een kwetsbare of stressvolle periode. Er kan een diagnose gesteld worden over ziekelijke jaloezie, waar drie vormen van zijn: reactief, als reactie op gedrag; angstig om wat in je hoofd speelt; preventief om te voorkomen dat de ander iets doet wat niet mag. Er is dus sprake van een vicieuze cirkel van gedachten, gevoelens en gedrag. In dit boekje voor een breed publiek wordt helder beschreven, hoe dit gegeven in elkaar zit, hoe het ontstaat en welke behandelingen er zijn. Met adressen en een lijst van Nederlandstalige zelfhulpboeken. De auteurs zijn hulpverleners uit de school van de cognitieve gedragstherapie.


Forum vragen over: Levensbeschouwing  : Afgunst

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Boze buurvrouw(4 )2015-12-29 09:37:00
• Reactie op de pagina: Afgunst(9 )2014-09-29 01:30:00
• Ik ben erg depresief door afgunst(2 )2013-05-16 11:00:00
• Wat is het verschil tussen jaloezie en afgunst?(3 )2012-11-15 10:46:00

Laatste 10 reacties!

Wat is het verschil tussen jaloezie en afgunst?
Het ligt erg dicht bij elkaar maar er is wel een subtiel verschil. Ik heb op mijn site ook twee verschillende paginas over zowel jaloezie als afgunst. Bij afgunst benijdt men iemand om iets wat men zelf niet heeft of kan en zou men het ook willen hebben. Bij jaloezie gaat het er vaak om dat men bang is dat iets afgepakt gaat worden (bijvoorbeeld een geliefde) door een ander. Afgunst is dus meestal iets willen hebben en jaloezie is meestal willen behouden.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
Wat is het verschil tussen jaloezie en afgunst?
Ik zie afgunst als iets dat je iemand niet gunt maar jezelf er ook geen behoefte aan hebt. Voorbeeld: Mijn neef gaat vaak even naar de bioscoop. Ik praat daar tegenover anderen negatief over omdat ik het belachelijk vindt dat hij dat doet. Hij zit financieel erg krap en heeft geen geld voor belangrijke dingen. Zelf hou ik totaal niet van om naar een bioscoop te gaan omdat ik helemaal niks met films heb.

Jaloezie zie ik als iets wat je iemand eigenlijk niet gunt of er moeite mee hebt maar dat omdat je zelf dat ook graag had gewilt. Voorbeeld: ik zoek al elk jaar naar de perfecte winterjas en kan dat domweg niet vinden. Mijn vriendin vertelde dat ze even vlug naar de stad was geweest en gelijk een leuke winterjas. Toen ik die jas zag " dacht ik wow wat een gave jas die wil ik ook wel" Helaas was dat voor mij niet weggelegt. En baal en ben dus best wel jaloers dat zij wel zo'n mooie jas heeft en ik weer rond loop in een domme oude winterjas.
Ik ben erg depresief door afgunst
Tja, inmiddels heb ik in mijn leven geleerd dat depressie of depressieve gevoelentens in mijn geval, niets anders betekenen dan de 'pressie' niet goed kunnen uitten. Dus in uw geval lijkt het mij goed om de afgunst eens goed te uitten, hetzij tegen een goede vriend of vriendin of gewoon met de pen op papier. Gewoon alles eens opschrijven wat met deze afgunst te maken heeft, maar dan ook alles. Dus ook alle verwijten, scheldwoorden en onredelijkheden. Niemand hoeft het te lezen en het lucht wel op.
Zo komt er weer plaats voor de gezonde 'pressie'!
Reactie op de pagina: Afgunst
Hallo, ik lees overal op internet hoe je met je eigen jaloezie en afgunst om kan gaan. Mijn vraag is echter, hoe ga je met de afgunst en jaloezie van een nder om? Het gebeurt me zo af en toe dat (verschillende) mensen me keihard omlaag halen op momenten dat ik het duidelijk naar mijn zin heb (als ik bijvoorbeeld muziek maak met anderen in het openbaar, en het merendeel van de mensen vindt het geweldig, en ik geniet er van). Blijkbaar vinden sommige mensen het dan nodig om me omlaag te halen. Verstandelijk weet ik dat het met die ander te maken heeft, en niet met mij (in deze situaties), maar gevoelsmatig haalt het me volledig onderuit en kan ik het rotgevoel maar moeilijk van me afschudden. Soms lijkt het alsof de gevoelens worden omgeruild: de ander voelt zich beter, terwijl ik me rot voel. Hoe kan ik hiermee omgaan? Want hoe meer ik naar buiten treed met mijn muziek en mijzelf als persoon, hoe vaker dit gebeurt.
Reactie op de pagina: Afgunst
Ik denk dat afgunst alleen met jezelf te maken heeft. Als je volledig achter hetgeen staat wat je doet, valt het je geen eens op dat iemand afgunstig is en sta je in je kracht. Ik geef altijd als voorbeeld het volgende: stel jij hebt een hele mooie rode auto. En anderen kraken het af. Of krassen erop. Als jij die rode auto niet als "ogen uit de kop steken van de ander" maar als een fijn vervoermiddel hebt aangeschaft, interesseert het je niet dat anderen er kritiek op hebben of er een kras op zetten. Dan ben je er hoedan ook mee blij en heeft welke actie dan ook van de ander geen invloed. Dus bij jezelf onderzoeken waarom het je zo raakt, waarom je een rot gevoel krijgt, is de beste manier om ermee om te gaan. Zoeken naar je eigen afwijzende gedachte, naar je eigen negatieve gevoel en dit inzien is al de oplossing om los te laten.
Ik ben erg depresief door afgunst
Probeer het eens wel te weerstaan en kijken of het echt zo vervelend is, als dat je ervoor wegloopt. Misschien wil het juist iets leren over jezelf om jezelf sterker te maken. Met een heldere blik. 4 g methode helpt vaak. Op het moment dat je het voelt, dit gevoel splitsen in:
1: feitelijke gebeurtenis
2. Gedachten die je gevoel doen ontstaan
3. Gevoel dat je werkelijk voelt: verdriet? Woede? Enz
4. Het gedrag dat je vertoont n.a.v. bovenstaande
zodra je de gedachten hebt gevonden die je zo laten voelen, kan je je gedachten onderzoeken naar waarheid en deze ombuigen. Het zijn hoedan ook je eigen gedachten die je zo laten voelen.
Mij heeft het geholpen. Hoop dat het jou ook helpt.
Reactie op de pagina: Afgunst
Ik zou ook wel wat meer helderheid willen over dit onderwerp. Ik heb dagelijks op mijn werk met afgunst te maken en t raakt mij juist heel erg, omdat ik een normale meid ben, hard miet werken voor mijn geld en geen makkelijke jeugd heb gehad . Geen leven om afgunstig op te zijn .
Reactie op de pagina: Afgunst
Ik heb een leuk leven,zei het dat ik door veel aandacht en populairiteit,loop wedstrijden en
sta vaak als 1 e op het podium.
Ik train met een groepje ,op een baan o.a. maar ik wordt al 2 jaar genegeert,en mag nooit mee naar etentjes ofzo: (klein eigen clubje)op,facebook hebben ze mij geblokkeerd,zonder reden?! Achter mijn rug (hoor ik van bekenden) roddelen ze over mij,vooral een vrouw die
Echt zonder reden ,een hekel aan mij heeft,en omdat ik een keer niet op haar kritiek op mij inging,kreeg ik een flesje naar mijn hoofd,Ik dacht ach zij zit niet goed in haar vel,niks van aan trekken.maar afgewezen worden,en nu geloofd iedereen haar ,lelijke dingen die ze over mij rondbazuint, nu voel ik mij eenzaam,omdat ik me verstoten voel.Dat is wat afgunst met je doet,Ik moet van mezelf houden,maar toch heel moeilijk als je zefbeeld hierdoor ,vermindert wordt.
Boze buurvrouw
Mevrouw ik zou u aanraden erover na te denken om lekker te gaan verhuizen. Dit is zo zonde om hiermee door te gaan. Sommige mensen kunnen zo vervelend zijn. Kies voor uzelf. Het is moeilijk om hierboven te gaan staan. Er is een situatie gecreerd waar u moeilijk uit kunt komen.
Begin ergens anders opnieuw laat ze lekker achter u, u zult eens zien dat u straks krijgt wat u eigenlijk verdient. Maak een kamertje waar u kunt hobbieen, geniet van uw kunst en straks denkt u dit had ik veel eerder moeten doen. Je kunt denken ik laat mij niet wegpesten, maar sta achter uzelf, soms is weggaan verstandiger dan blijven in een buurt waar u zich ongelukkig voelt. Laat ze maar winnen, maar straks heeft u rust gevonden en gewonnen op uw manier, en hoeft u tegen die gevoelens niet meer op te boksen.
Succes !
Boze buurvrouw
Ik had een uitgebreide reactie gestuurd, helaas niet geplaatst waarom niet?

Hein: Dan is er iets anders misgegaan, ik heb geen antwoord in deze sectie afgekeurd.
Last update: 01-06-2020


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).