Themapagina over pesten

pesten op schoolPesten komt nog steeds op veel scholen voor, ook ik ben als kind op de lagere school gepest en ook mijn kinderen werden op school gepest. Ik ben er zelf een stuk sterker door geworden op latere leeftijd maar als kind zijnde vond ik naar school gaan soms verschrikkelijk. Toen we merkten dat een van onze kinderen zo gepest werd dat hij zelfs wilde dat hij dood was, hebben we ingegrepen. Wanneer het pesten blijft aanhouden is een weerbaarheids cursus en het overplaatsen van het kind naar een andere school een oplossing. Maar desondanks kan gepest of buitengesloten worden een litteken voor het leven nalaten en zelfs op latere leeftijd weer oude herinneringen oproepen wanneer het een kind in uw omgeving overkomt. In eerste instantie begon ik een pagina over en voor kinderen, naderhand heb ik het onderwerp wat ruimer gemaakt onder het thema menswerk omdat pesten en buitensluiten niet alleen opgaat voor kinderen maar ook een effect heeft op volwassen mensen die er zelf mee te maken hebben gehad of er nu mee geconfonteerd worden. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Inleiding pesten op school

(C) 2008 Hein Pragt

Iemand eens van de fiets afduwen, een pen verstoppen of een briefje op de rug plakken kan plagen zijn. Maar wanneer het elke dag gebeurd kan het ook pesten zijn. Bij plagen zijn de kinderen aan elkaar gewaagd, de ene keer doet de een iets, de volgende keer is het de ander. In een dergelijk geval is het een spelletje, elkaar een beetje plagen en uitdagen is een van manieren waarop kinderen met conflicten leren omgaan. Bij pesten gaat het vaak om een iets zwakker kind (lichamelijk of geestelijk) of een veel te aardig kind dat vaak door één of meerdere pestkoppen gepest wordt, waaronder ook meelopers zitten die uit angst om zelf gepest te worden ook meedoen. Sommige kinderen hebben meer kans om gepest te worden dan andere kinderen. Soms is dat om iets in hun uiterlijk zoals rood haar maar vaak komt het ook door hun gedrag, hun gevoelens en de manier waarop ze zich uiten. Veel kinderen die worden gepest hebben moeite om zichzelf te verdedigen, ze voelen zich machteloos tegenover de pestkoppen.

Wanneer je als kind wordt gepest dan schaamt je jezelf hier vaak voor, dit is helemaal niet nodig want je bent zeker niet de enige. Soms zegt je er thuis niets over omdat het pestprobleem onoplosbaar lijkt te zijn of omdat je bang bent dat het probleem juist groter wordt. Je kunt bang zijn dat je ouders contact opnemen met de ouders van de pestkop of met de leraar op school. Of wanneer de leraar in de klas het probleem ter sprake brengt denkt iedereen dat er geklikt is. Wanneer je gepest wordt is het heel belangrijk dit toch tegen je ouders te zeggen, hun kun je altijd vertrouwen en over een oplossingen kun je ook samen praten. Wanneer je er niets aan doet kan het jaren duren en komt er waarschijnlijk geen verbetering maar kan het alleen maar erger worden. Soms is een weerbaarheids cursus een goed idee, niemand hoeft te weten dat je daar heengaat en het leert je beter om te gaan met deze pestkoppen. Maar het is ook belangrijk dat de school er iets aan doet, dus laat je nooit stilletjes pesten zonder er iets van tegen je ouders of leraar te zeggen. Pesten gaat bijna nooit vanzelf over, praat er dus over, dan kun je het oplossen.

stop digitaal pestenEen moderne wijze van pesten is digitaal pesten via msn, email, een internet pagina of sms. Een klasgenoot uitschelden tijdens het chatten of vrienden tegen elkaar opzetten, rare berichten of foto's over iemand verspreiden, iemand doodwensen of elkaars computers infecteren met een virus zijn komen vaak voor. Dit heet digitaal pesten en net als 'gewoon' pesten kan digitaal pesten in veel situaties dezelfde gevolgen hebben. Ouders en leraren hebben het vaak niet in de gaten en weten niet hoe hier mee om moeten gaan en met de opkomst van de mobiele telefoon en diverse apps zoals Facebook, snapchat en instagram is het nog eenvoudiger om vanaf de bank thuis iemand te pesten of een streek te leveren. Ook hier is het vaak zo dat het kind zich schaamt en het verborgen probeert te houden. Op het internet is het veel makkelijker pesten, schelden en roddelen. Er is een afstand en niemand kan je voor je hoofd slaan dus lijkt het alsof er in de digitale wereld geen grenzen kent. Schelden doet wel degelijk geestelijk pijn (ook online) en bedreigingen kunnen ook voor slapeloze nachten zorgen. Veel kinderen hebben geen idee van wat ze aanrichten en weten vaak zelf niet eens meer wie ze zijn als ze online gaan. Dit is logisch, wanneer niemand ze confronteert met wat wel en niet kan en ouders geen controle uitoefenen.

Ook voor digitaal pesten en andere zaken die online gebeuren is het belangrijk dit altijd met je ouders te bespreken. Wanneer dit niet lukt probeer het dan met een andere volwassene te bespreken. Ook wanneer iemand je online bedreigd en zegt dat je nooit je ouders mag inlichten (omdat je anders iets ergs gaat overkomen) vertel het dan toch altijd aan je ouders of een volwassene. Wat die andere persoon doet is namelijk strafbaar en wanneer je inderdaad niets zegt, heeft de ander zijn zin en kan deze nog veel verder gaan. Samen met je ouders, een oom of tante, de buurvrouw of je leraar kun je het oplossen.

Links en tips over pesten op school

De volgende links bevatten informatie over het onderwerp pesten.

pestenkidstegengeweld.nl
www.wapenjezelfmetwoorden.nl
www.pesten.net
www.pestenisgeenkinderspel.be
www.vredeseducatie.nl/pesten/plagen
www.stopgeweldopschool.nl
www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/persoonlijk/pesten1
www.pesten.tk


Boeken over pesten

boekboek bestellenPesten op school - Pesten is een ernstig probleem voor slachtoffers, daders en andere betrokkenen. Om pesten goed te kunnen aanpakken, moet een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: wat verstaan we precies onder pesten, hoe kun je het meten, welke verklaringen zijn er voor en welke factoren – op het niveau van het kind, de groep, het gezin en de school – dragen er aan bij? De benadering van pesten als groepsproces krijgt in dit boek veel aandacht. In het eerste deel van dit boek wordt een brede inleiding gegeven op het onderwerp ‘pesten op school’. Het tweede deel van het boek concentreert zich op interventieprogramma’s bedoeld om pesten terug te dringen of te voorkomen. Het boek biedt ook een overzicht van Nederlandstalige interventieprogramma’s die zijn onderzocht op effectiviteit tegen pesten en gepest worden, of tegen gedrag dat verband houdt met pesten. De bijdragen in deze bundel zijn geschreven door deskundigen op het gebied van onderzoek naar pesten en interventies tegen pesten.NRC HANDELSBLAD‘De duizenden onderzoeken die inmiddels zo zijn gedaan, staan nu helder samengevat in de bundel ‘Pesten op school’. Het boek onder redactie van drie Nederlandse experts in pesten maakt de ondertitel ‘achtergronden en interventies’ meer dan waar. Het handjevol hoofdstukken biedt een duizelingwekkende hoeveelheid feiten, theorieën en vaak verrassende inzichten.’COUNSELLING MAGAZINE‘ Dit boek is een aanrader voor eenieder die professioneel hiermee te maken heeft. Het geeft een zeer compleet beeld van alle achtergronden, onderzoeken, interventies en literatuur op dit gebied. Op wetenschappelijke wijze worden alle onderwerpen uitgebreid behandeld. Al met al een zeer compleet en lezenswaardig boek over pesten op school.'


boekboek bestellenPesten - Wat is pesten? Hoe ontstaat het? Hoe voelt het om gepest te worden en wat kun je eraan doen? In dit boek kunnen kinderen aan de hand van gerichte vragen en opdrachten opschrijven en tekenen wat het met ze doet en hoe ze het kunnen aanpakken om er iets tegen te doen. Een stappenplan met veel praktische tips biedt een bruikbaar handvat. Voor kinderen, ouders, leerkrachten, hulpverleners.


boekboek bestellenOmgaan met pesten - Wat is pesten eigenlijk? Wanneer wordt plagen of ruzie pesten? Wie is die pester en hoe komt hij aan die rol? Welke rol spelen de meelopers? Margo Henderson, sinds 2007 werkzaam als trainer 'Omgaan met pesten', gaat in op die verschillende rollen , de oorzaken en gevolgen van pesten. Ook gaat zij in op wat je kunt doen bij constatering van pestgedrag en hoe pesten te voorkomen is. Pesten komt veel voor en kent dus veel slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 10 en 15% van de basisschoolleerlingen slachtoffer is van pesten, en 5 á 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is dus belangrijk om te zoeken naar oplossingen. Dat is niet eenvoudig, pesten onttrekt zich vaak aan onze waarneming. Ouders en leerkrachten zijn dikwijls niet op de hoogte van pestgedrag. Met de achtergrondinformatie, heldere casussen, suggesties en aanbevelingen om te handelen voor ouders, leerkrachten en schoolleiding moet het mogelijk zijn dat meer mensen opstaan tegen pesten.


Last update: 05-08-2017


 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn