Kinderen

spelende kinderenIk ben zelf vader van vijf kinderen, vier volwassen zonen en een jonge dochter, daarnaast heb ik zijlinks ook nog drie ex stiefdochters meegekregen. Ik voel mij gezegend als vader, veel mensen denken dat ze kinderen nemen, maar kinderen neem je niet, kinderen krijg je. Ik vind tijd doorbrengen met mijn kinderen erg fijn en ik ben ook een vader met hart en ziel. Dit wil niet zeggen dat het altijd goed is gegaan, door diverse omstandigheden heb ik ook wel de nodige steekjes laten vallen. Maar ook van mijn fouten heb ik veel geleerd. Ik heb soms ook mijn bedenkingen over hoe we in deze tijd met onze kinderen omgaan, zowel in opvoeding als op scholen. Ik ben twee keer gescheiden en heb geleerd wat dit voor invloed kan hebben op kinderen en hoe dit kinderen erg kan beschadigen. Kinderen zijn heerlijk onbevangen, kunnen ons soms een hele belangrijke spiegel voorhouden en wanneer mensen wel eens commentaar hebben op de jongeren van tegenwoordig dan zeg ik vaak: "kijk eens wie ze opgevoed heeft!". Een kind opvoeden is een hele serieuze taak en verantwoordelijkheid en iets waar veel tijd in gaat zitten, tijd die heel waardevol is en die u nooit meer over kunt doen wanneer de kinderen groot zijn. Daarnaast is het ook de kunst om in en met liefde los te laten. Deze index pagina is een startpagina over het thema kinderen, dat ook in veel andere thema's op deze site aan bod komt. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Omgaan met de peuterpuberteit.

Wat kunt u doen wanneer uw peuter erg driftig is? Tijdens de driftbui is uw kind moeilijk te kalmeren, zorg dat het kind zichzelf of de omgeving niet beschadigen kan. Bij een driftbui raakt uw kind overspoeld door emotie zoals boosheid en woede. Het heeft geen beheersing over zichzelf en doet dingen die het anders nooit zou doen en dat kan een angstige ervaring zijn. Na afloop kan het kind helemaal ontredderd zijn en zich gedragen alsof het weer een beetje baby is. Laat het kind rustig uitrazen, bij sommige kinderen werkt beetpakken kalmerend, maar de meeste worden er nog bozer van. Andere kindjes kalmeren weer beter door ze even in afzondering te plaatsen. Wanneer het kind schopt, slaat of dingen gaat kapotmaken, moet u onmiddelijk duidelijke grenzen stellen en zeker niet toegeven. Toegeven geeft het kind de indruk dat het met een driftbui iets kan bereiken. Maak duidelijk dat u het kind aanvaard zoals het is, maar niet de boosheid.

Schud uw kind nooit door elkaar om het te kalmeren, dit helpt niet en kan zelfs gevaarlijk zijn. Wel is het belangrijk het kind na afloop te troosten. In de ontredderde toestand na een driftbui kan het kind wel wat troost gebruiken, ook al was de aanleiding tot de driftbui een conflict met u.

Wat moet u NIET doen als uw peuter een driftbui heeft.

Het is soms moeilijk om uzelf te beheersen want een driftbui aanval is helaas besmettelijk. Maar het is belangrijk om zelf niet kwaad te worden of te gaan schreeuwen. Dit zal het kind alleen nog bozer maken. Ga ook niet redeneren of tegensputteren, een kind dat een driftbui heeft is niet vatbaar voor rede. Ook moet u niet straffen, of juist belonen door hem zijn zin te geven, het is belangrijk te voorkomen dat een driftbui kan gaan dienen om aandacht te krijgen. Wanneer u in omstandigheden bent dat de driftbui u in verlegenheid kan brengen (zoals een supermarkt), ga het kind dan niet extra voorzichtig behandelen. Daardoor plaatst u het kindje in een machtspositie. Bovendien kan inconsequentie in regels het kind een onveilig gevoel geven. Andere ouders zullen u heel goed begrijpen wanneer u om probeert consequent om te gaan met een driftig kind in een openbare ruimte.

Hoe verandert je peuter snel van gedrag.

Een mogelijke oplossing is het kind afleiden, bij jonge kinderen lukt dit vaak makkelijker. Wanneer uw kind driftig gedrag vertoont kunt u het wijzen op iets leuks op tv, een boekje of de omgeving. Soms is het beter om het gedrag te negeren, er wel aandacht aan geven lokt soms nog extra negatief gedrag uit. U kunt ook het kind de gevolgen van zijn of haar gedrag laten ondervinden. Is het erg koud buiten en weigert het kind om handschoenen aan te doen, laat het dan de last maar ondervinden van het niet luisteren, maar stop wel de handschoenen in uw eigen zak. Doe dit natuurlijk niet in gevaarlijke situaties. Corrigeer het negatieve gedrag en moedig het gewenste gedrag aan. Pakt het kindje iets af van een ander kind, zeg dan dat het daar eerst om moet vragen en beloon of bevestig het kind als dit het goed doet!

Kinderen en puberteit

De puberteit is de periode waarin kinderen zich tot volwassene ontwikkelen, waarbij zich grote veranderingen in het lichaam voltrekken. Ook heeft deze verandering een grote invloed op het gedrag. Meestal gebeuren deze veranderingen tussen tien en achttien jaar en duurt het ongeveer 3 jaar. Puberen wordt gebruikt voor de manier waarop jongeren zich willen afzetten tegen de gevestigde waarden en normen. Pubers voelen een biologische drang naar zelfstandigheid en deze drang naar zelfstandigheid uit zich vaak in opstandigheid tegen het ouderlijke gezag.

In de puberteit vindt een belangrijk deel van de bewustwording en de vorming van de persoonlijkheid plaats. Kinderen voelen zich vaak onzeker over zichzelf wat zeer frustrerend kan zijn en hierdoor ontstaan ook vaak conflicten met de ouders en de omgeving. De lichamelijke veranderingen in de puberteit worden veroorzaakt door de werking van hormonen. Het bloed transporteert deze stoffen door het hele lichaam, waardoor bepaalde organen worden geprikkeld om te gaan groeien of te veranderen. Vanaf een jaar of tien neemt zowel bij jongens en meisjes de lengte en het gewicht sterk toe, het jaar voor de puberteit is de groei het hevigst. De meeste kinderen realiseren zich zelf ook dat ze lichamelijk volwassen worden, ze beginnen al snel met het onderzoeken van hun lichaam en beginnen te masturberen. Op de middelbare school krijgen pubers vaak ook langdurige (en seksuele) relaties, hierdoor is de gemiddelde leeftijd van ontmaagding in Nederland ook sterk gedaald.

Tijdens de puberteit begint de productie van geslachtscellen, bij meisjes begint de productie van eicellen en beginnen ze te menstrueren. Meiden zijn dan ook vanaf dat moment geslachtsrijp en kunnen ze zwanger worden, wat op die leeftijd nog niet erg bevorderlijk is omdat ze geestelijk nog niet volwassen genoeg zijn om een kind te krijgen. Bij jongens begint de productie van zaadcellen vanaf hun eerste ejaculatie maar ze zijn echter niet onmiddellijk vanaf dat moment geslachtsrijp. De eerste zaadcellen zijn meestal niet sterk genoeg en sterven al snel, pas ongeveer een jaar na de eerste zaadlozing, zijn de zaadcellen van de meeste jongens ook vruchtbaar. Hoewel de meeste kinderen er niet graag over praten dient u als ouders wel te zorgen dat uw kinderen geestelijk maar ook seksueel op een gezonde wijze volwassen worden. Gelukkig bestaan er een aantal goede boeken om ouders door deze soms moeilijke periode heen te loodsen. U kunt een overzicht van deze boeken vinden onder aan deze pagina.

Hoe overleven we als ouders de puberteit?

Voor veel ouders is de puberteit van hun kind een erg spannende fase is in het leven van het kind. Uit ervaring weet ik dat een opstandige en eigenwijze puber u soms tot waanzin kan drijven. Ook kan een opstandige en soms geraffineerde puber ouders zo tot wanhoop drijven dat de relatie van de ouders zelfs onder druk kan komen te staan. Veel ouders hebben moeite om zich in deze periode als ouders op te stellen en niet als vriendjes, die hun kinderen duidelijk grenzen aangeven en opleggen. Maar desondanks is het soms heel moeilijk om met een puber om te gaan, ze worden zelfstandiger, u weet niet meer wat ze doen omdat ze dat niet meer vertellen. Ook willen ze er vaak niet over praten en u zult moeten leren enige afstand te nemen maar toch sturend en in gezag te blijven.

Maar soms zijn er stampvoetende ruzies, huilbuien, schoolverzuim, misbruik van drank en drugs. Soms staat zelfs jeugdzorg of de politie voor de deur en weet u weer dat opvoeden niet altijd eenvoudig is. Wat mij erg geholpen heeft is een moeder die als ik weer eens liep te klagen over een van mijn kinderen even vertelde hoe ik in diezelfde periode was. Dit was vaak erg confronterend en meestal wist ik dan alles weer even te relativeren. Het boek "wat nou pubers" heb ik zelf meerdere keren gelezen en dit boek kan ik ook iedere ouder met pubers aanraden.

Hoe leg je als ouder de puberteit uit?

De puberteit is de periode waarin kinderen zich tot volwassene ontwikkelen, waarbij zich grote veranderingen in het lichaam voltrekken. Ook heeft deze verandering een grote invloed op het gedrag. Meestal gebeuren deze veranderingen tussen tien en achttien jaar en duurt het ongeveer 3 jaar. Puberen wordt gebruikt voor de manier waarop jongeren zich willen afzetten tegen de gevestigde waarden en normen. Pubers voelen een biologische drang naar zelfstandigheid en deze drang naar zelfstandigheid uit zich vaak in opstandigheid tegen het ouderlijke gezag. In de puberteit vindt een belangrijk deel van de bewustwording en de vorming van de persoonlijkheid plaats. Kinderen voelen zich vaak onzeker over zichzelf wat zeer frustrerend kan zijn en hierdoor ontstaan ook vaak conflicten met de ouders en de omgeving.

De lichamelijke veranderingen in de puberteit worden veroorzaakt door de werking van hormonen. Het bloed transporteert deze stoffen door het hele lichaam, waardoor bepaalde organen worden geprikkeld om te gaan groeien of te veranderen. Vanaf een jaar of tien neemt zowel bij jongens en meisjes de lengte en het gewicht sterk toe, het jaar voor de puberteit is de groei het hevigst. Tijdens de puberteit begint de productie van geslachtscellen, bij meisjes begint de productie van de eicel vanaf de eerste menstruatiecyclus. Zij zijn ook vanaf dat moment geslachtsrijp. Bij jongens begint de productie van zaadcellen vanaf hun eerste ejaculatie, zij zijn echter niet per sé vanaf dat moment geslachtsrijp, dat kan nog wel een jaar duren omdat de eerste zaadcellen nog niet sterk genoeg zijn.

Bij meisjes ontwikkelen de borsten zich, dit kan in het begin pijnlijk zijn en het begint ongeveer vanaf elf jaar. Ook begint het lichaamshaar te groeien, schaamhaar en okselhaar verschijnen en komt er meer haar op de benen en soms armen. Ook kunnen de schaamlippen groter worden, de heupen breder worden en een dikkere onderhuidse vetlaag ontstaan. Bij jongens gaan de zaadballen groeien en ze gaan lager hangen en de penis zal ook enigszins gaan groeien, eerst dikker en daarna langer. Zijn stem wordt zwaarder (baard in de keel) en het lichaamshaar gaat groeien, schaamhaar, okselhaar en baardhaar, haar op benen (beenhaar) en armen, borst, rug en buik. De eerste zaadlozing gebeurt soms door een natte droom, maar ook vaak door masturbatie.

Rouwverwerking en omgaan met de dood voor kinderen

Samen met mijn kinderen heb ik het overlijden van mijn beide ouders (de grootouders van mijn kinderen) meegemaakt. Aangezien we kinderen in vrijwel elke leeftijdscategorie hebben moesten wel bij de diverse kinderen ook op verschillenende wijze hier mee om gaan. Ook zagen we heel verschillende reacties bij onze kinderen. U hoeft uw eigen verdriet niet te verbergen voor kinderen, deze begrijpen vaak heel goed dat u verdrietig bent, maar daarnaast heeft u richting uw kinderen ook een taak als ouder om hen te helpen bij het verwerken van het verdriet.

Niet alleen het overlijden van grootouders, maar ook ouders, ooms en tantes, vriendjes of vriendinnetjes en zelfs huisdieren zal aanleiding zijn om hier op gepaste wijze met het kind over te praten en het kind te helpen bij de rouw en de verliesverwerking. Vertel uw kind vooral de waarheid maar wel in een bewoording die het kind op zijn leeftijd kan begrijpen. Het kan voorkomen dat het kind een schijnbaar emotieloze reactie geeft, dit kan betekenen dat het kind niet de emotionele gereedschappen heeft om met deze emoties om te gaan, probeer dit dan ook niet te forceren. Wacht tot het kind zelf er over wil praten maar bied wel de opening aan. Probeer de emoties van het kind te begrijpen en biedt troost.

Laat wel heel duidelijk het verschil blijken tussen slapen en dood zijn, het kind kan anders erg bang worden om te gaan slapen. Bij het verlies van een dierbare willen ouders vaak een kind de pijn besparen die ze zelf voelen maar deze vorm van bescherming tegen de realiteit kan bij een kind juist fantasieën en angsten aanwakkeren.

Het kan lijken dat het kind snel weer tot de orde van de dag overgaat en weer gaan spelen, dit betekent echter niet dat ze niet meer verdrietig zijn of rouwen. Dot gedrag is te vergelijken met een volwassene die om zijn emoties te onderdrukken afleiding zoekt in het werk of het huishouden.

Tot ongeveer 3 jaar hebben kinderen nog geen tot weinig besef van de dood, hoewel ze wel kunnen rouwen om verlies, zijn ze vaak te jong om dood te kunnen begrijpen. Kinderen van 3 tot 6 jaar weten vaak wel het verschil tussen levend en dood hoewel ze niet het definitieve karakter van dood zien en denken dat iemand toch weer opstaat. Het is belangrijk om op een kinderlijk niveau duidelijk te maken dat dood niet hetzelfde als slapen is en dat de overledene nooit meer kan bewegen, niet meer horen of zien en dat hij niets meer voelt. Er zijn diverse boekjes die op het niveau van het kind kunnen helpen bij het begrip dood.

Kinderen van 6 tot 9 jaar beseffen vaak dat de dood iets definitiefs is wat soms beangstigend of verwarrend kan zijn voor het kind. Op deze leeftijd hebben ze vaak sterke belangstelling voor alles rond de dood zoals de begrafenis en het kerkhof. Kinderen van 9 tot 12 jaar begrijpen het fenomeen dood meestal heel goed en kunnen er heel volwassen over praten, echter dient ondanks dat ze op hun eigen wijze vaak het verdriet willen verwerken wel extra aandacht aan deze kinderen te geven.

Complimenten geven.

De meeste ouders weten dat complimentjes geven een beproefd middel in de opvoeding is. Men kan kinderen ermee stimuleren, angsten laten overwinnen, en onzekerheid verminderen. Maar het is wel belangrijk de complimenten op een goede wijze te geven want sommige complimenten werken precies tegenovergesteld. Vooral bij kinderen met een laag zelfbeeld is dit het geval, blijkt uit onderzoek van ontwikkelingspsychologen van de Universiteit van Utrecht. Hierbij maken de onderzoekers onderscheid tussen persoonsgerichte en gedragsgerichte complimenten. Een voorbeeld van persoonsgericht is "Wat ben jij goed" en gedragsgericht is "Wat heb je dat goed gedaan". Uit onderzoek bleek dat ouders vaker persoonsgerichte dan gedragsgerichte complimenten geven aan kinderen met een laag zelfbeeld en dat juist kinderen met een laag zelfbeeld niet gebaat zijn bij persoonsgerichte complimenten. Deze vorm van complimenten zorgde er juist voor dat ze zich gingen schamen als ze faalden. Gedragsgerichte complimenten daarentegen veroorzaken geen gevoelens van schaamte na falen, ook niet onder kinderen met een laag zelfbeeld. Daarom is het over het algemeen dus beter om complimenten te richten op het gedrag dan op de persoon, aldus de onderzoekers.

Overbeschermend opvoeden

Bij overbescherming moet ik vaak denken aan het bekende nummer "Mother" van Roger Waters van het bekende album "The wall" van de band "Pink Floyd". Het hele album was een soort psychotherapie voor Roger Waters en sterk autobiografisch. Het lied gaat over de gevolgen van een overbezorgde alleenstaande moeder, die al haar angsten doorgeeft aan haar zoon, alles voor hem wil regelen en hem voor alles in het leven wil beschermen. Ook zelfs tegen de liefde van andere (vrouwen) meisjes omdat ze hem vast wil houden. In het lied vraagt het jongetje of hij een muur om zich heen moet bouwen en moeder wil hem daar met alle plezier mee helpen. Aan het einde komt dan de grote vraag: "Moeder moest de muur uiteindelijk echt zo hoog zijn?".

Overbeschermd opgevoede kinderen ontwikkelen zich op langere termijn vaak in extreme richtingen, of ze geloven dat ze niets kunnen, of juist dat ze onoverwinnelijk zijn. Overbescherming gebeurt vaak vanuit grote liefde maar is een overmatige reactie van ouders op de gevaren die hun kinderen lopen wanneer ze de wereld leren ontdekken. In de meeste gevallen leren kinderen niet om echt zelfstandig te zijn en leren ze niet dat ze soms fouten mogen maken om ervan te leren. Dit komt in de kinderopvang soms heel duidelijk naar boven maar ouders vinden zichzelf dan eerder mondige ouders dan overbeschermend. Sommige ouders zien overal gevaar in zelfs in dingen die voor kinderen heel normaal zijn zoals klimmen, rennen en overal aan zitten maar ook ruzie maken. Veel overbeschermende ouders hebben dan ook problemen met het uit de hand geven van de opvoeding van hun kinderen, maar desondanks willen ze toch (beiden) werken.

In de puberteit houden overbeschermende ouders zich vaak te veel met de vriendschappen en prille relaties van hun kinderen bezig, in Amerika heten deze ouders dan ook helikopterouder omdat ze als het ware continue boven hun kinderen cirkelen om ze in de gaten te houden. Helaas pakt de opvoeding voor deze kinderen vaak niet goed uit omdat ze vaak niet de kans krijgen te ontdekken wat ze zelf kunnen. Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten ouders kinderen fysieke, emotionele, mentaal en sociaal de ruimte bieden maar tegelijkertijd ook grenzen stellen. Veel mensen die overbeschermd opgevoed zijn krijgen op latere leeftijd problemen met omgang met andere mensen en problemen in vriendschappen en vooral relaties.

Overbeschermende ouders geven hun kinderen de boodschap mee dat de wereld onveilig is en dat ze altijd op hun hoede moeten zijn. Vaak combineren ze dit met de boodschap dat ze hun vader of moeder altijd kunnen vertrouwen en dat hun vader en of moeder de veilige baken in de kwaadaardige wereld is. Helaas kan het gevolg van een overbeschermende ouder, net als in het lied van Roger Waters, het bouwen van een grote muur om zich heen tot gevolg hebben. Niemand komt echt binnen en de eigen gevoelens tonen ervaart men als extreem gevaarlijk. Beter lijkt het dus om een show op te voeren van de persoon die je zou willen zijn, zonder je kwetsbaarheden te tonen. Dan komt niemand ooit te dichtbij om echt binnenin te kijken. Net doen alsof je sterk bent, andere mensen buitensluiten en alles wat jezelf kwetsbaar maakt verbannen uit het leven. Helaas komen veel van deze kinderen als volwassenen in het hulpverleningscircuit terecht.

Veel overbeschermende ouders leggen hun gedrag uit als extreme liefde voor hun kinderen waardoor het voor kinderen nog extra moeilijk is om zich hier uit los te maken. Veel overbeschermende ouders zijn er niet van bewust dat zij hun kind daarmee tekort doen. Soms zijn ouders zo bang voor alles wat hun kind kan overkomen dat ze het kind hierdoor niet de kans geven om te leren zich daartegen te verweren. Het kan voor ouders soms heel moeilijk zijn om te zien dat hun kind pijn of verdriet heeft en zich desondanks te bedenken dat hun kind juist hierdoor kan groeien en zelfstandiger kan worden. De kunst is hierbij het kind los te laten zonder het echt in gevaar te brengen.

Gerelateerde pagina's

Moeilijke kinderen?

Het lijkt er op dat tegenwoordig elk kind al vanaf de peuterspeelzaal en basisschool geanalyseerd wordt en men bijna zoekt naar een indicatie van een aantal medisch-psychische problemen zoals add, adhd, dyslexie en allerlei neurologische aandoeningen in het autistisch spectrum enz. Onder het denkwerk thema staat hier een pagina over dit onderwerp.
Lees meer over: Moeilijke kinderen

Hoogbegaafde kinderen

Veel kinderen die hoogbegaafd zijn krijgen helaas vaak ten onrechte een etiket van autisme opgeplakt, wat uiteindelijk een totaal averechts effect kan hebben. De vergissing ligt wel voor de hand omdat aspecten van het gedrag van iemand met ASS kan inderdaad verward kunnen worden met dat van hoogbegaafdheid.
Lees meer over: Hoogbegaafdheid

Kinderen en pesten

Pesten komt nog steeds op veel scholen voor, ook ik ben als kind op de lagere school gepest en ook mijn kinderen werden op school gepest. Ik ben er zelf een stuk sterker door geworden maar het heeft ook zo zijn dingen achtergelaten op latere leeftijd maar als kind zijnde vond ik naar school gaan soms verschrikkelijk. Gelukkig is er tegenwoordig meer aandacht voor pesten en buitensluiten.
Lees meer over pPesten en buitensluiten

Geboorte spreuken

De geboorte van een kind heb ik altijd als een heel bijzonder wonder ervaren en voor de meeste mensen is deze geweldig gebeurtenis ook niet eenvoudig met woorden te beschrijven. Veel mensen zoeken een leuke spreuk, een klein gedicht of versje of een toepasselijke tekst voor het geboortekaartje of de aankondiging in de krant. De meeste mensen willen op het geboortekaart van hun kind graag een mooie en toepasselijke tekst.
Lees meer over geboorte spreuken

Kinder gedichtjes

Gedichtjes voor kinderen zijn vaak lief, vertederend, grappig of soms zo mooi dat u er een brok van in uw keel kunt krijgen. Kinderen vinden gedichten vaak heel leuk en eenvoudig te onthouden en soms kunt u met een gedichtje ook vervelende grote mensen zaken zoals ziekte en dood, voor kinderen begrijpelijker maken. Op deze pagina staat een verzameling mooie, vertederende en grappige gedichten voor peuters en kleuters en zogenaamde poesiealbum versjes.
Lees meer over kinder gedichtjes en versjes

Stoornis of gave?

In deze tijd overheerst het ziektemodel in de psychiatrie, met daarbinnen een merkwaardige trend om symptomen zoals een tekort aan aandacht en een teveel aan activiteit te benoemen als 'stoornis'. Deze zogenaamde afwijkingen krijgen dan ook nog een goed klinkende afkorting en iedereen slikt het als zoete koek. We zien het doel van psychotherapie sterk opschuiven in de richting van verplichte sociale aanpassing. Maar wat is dan "normaal" en is datgene wat we soms als stoornis beschouwen in veel gevallen ook niet een gave?
Lees meer over stoornis of gave?

Loslaten

De meeste ouders willen hun kinderen opvoeden tot zelfstandige en onafhankelijke personen, maar dat is helaas niet altijd even gemakkelijk. Het begin al als het kind een baby is en natuurlijk volledig afhankelijk is van u als ouders. Dit is ook een prettig ingebouwd mechanisme van de evolutie, de verhoudingen van het kinderlijf en de relatief grote ogen van het kind wakkeren ook beschermende en verzorgende gevoelens aan zonder dat we daar zelf invloed op hebben. Maar toch moeten we langzaam leren het kind een beetje los te laten.
Lees meer over loslaten

Kinderen en echtscheiding

De meeste kinderen gaan er van uit dat hun ouders voor altijd bij elkaar zullen blijven en dat ze in een veilig gezin kunnen opgroeien en bijna elk kind wil graag dat zijn of haar ouders van elkaar houden en dat ze gelukkig met elkaar zijn. Wanneer een relatie niet meer goed is hebben kinderen dit vaak zeer goed in de gaten maar onbewust willen ze het meestal niet zien of koesteren ze in stilte de angst dat hun ouders uit elkaar zullen gaan. Deze pagina gaat over kinderen, ouders en echtscheiding.
Lees meer over kinderen en echtscheiding

Kinderliedjes

Op deze pagina staat een verzameling kinderliedjes met wanneer mogelijk ook de bladmuziek en uitleg over een spelletje dat bij het liedje hoort. Deze verzameling heb ik ooit gemaakt toen mijn kinderen nog klein waren en op deze pagina gezet zodat ook andere ouders hier gebruik van kunnen maken.
Ga naar de kinderliedjes pagina.

Sinterklaasliedjes

Op deze pagina kunt u diverse sinterklaasliedjes vinden met de tekst en de bladmuziek om samen met uw kind te zingen of te spelen op een instrument. Enkele liedjes hebben nog de originele tekst, tegenwoordig zijn de teksten iets aangepast aan de tijd, de muziek is niet veranderd door de tijd.
Naar de Sinterklaasliedjes.
 

Boeken over kinderen en opvoeding.

boek Hoogbegaafd Als je kind (g)een Einstein isboek bestellenHoogbegaafd Als je kind (g)een Einstein is. Hét basisboek over hoogbegaafdheid in een volledig geactualiseerde editie. Vijf jaar na de publicatie van Hoogbegaafd brengt expert Tessa Kieboom een volledig geactualiseerde uitgave, aangepast aan de recentste wetenschappelijke stand van zaken, met nieuwe inzichten en achtergronden. Hoogbegaafdheid is géén luxeprobleem! Vaak zijn deze kinderen juist erg kwetsbaar en hebben ze een grote nood aan begrip en een aangepaste begeleiding, zowel op school als thuis. Dit basisboek geeft een antwoord op veelgestelde vragen als: wat is hoogbegaafdheid precies? Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat zijn de gevolgen van hoogbegaafdheid? Hoe ga je het beste om met hoogbegaafde kinderen? 'Een boek met veel praktijkvoorbeelden. Een prima hulp bij het opvoeden en begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren.'

boek Dit is autismeboek bestellenDit is autisme! Meer dan 550.000 Nederlanders hebben autisme. Zij worstelen iedere dag met het uitvoeren van kleine dagelijkse bezigheden zoals tandenpoetsen, rommel opruimen of een gezellig gesprek voeren. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen autisme hebben. Toch weten veel mensen niet precies wat autisme is en hoe je er mee omgaat. Dat leidt vaak tot ongemakkelijke momenten, woede-uitbarstingen of zelfs tot stukgelopen relaties. Juist dat is waar autisme-expert Colette de Bruin met haar nieuwe boek 'Dit is autisme!', verandering in brengt.

boek Wat nou ... pubersboek bestellenWat nou ... pubers? - voor ouders die willen opvoeden én loslaten Zijn pubers verwend of verwaarloosd, enthousiast en creatief, crimineel of hebzuchtig, of gewoon ongelukkig? De werkelijkheid is meestal genuanceerder dan het beeld dat de media schetsen. Pubers kunnen heel gedreven zijn, aandoenlijk, serieus, lastig of een beetje saai. Duidelijk is dat de opvoeding van pubers ingewikkeld kan zijn en dat veel ouders tegen de puberteit van hun kinderen opzien. Valt er eigenlijk nog wat aan pubers op te voeden, en hoe houd je het nog een beetje gezellig in huis? De auteurs van Wat nou... pubers? gaan ervan uit dat de puberteit een nieuwe, en soms spannende fase is in het leven van ouders en kinderen. Het boek biedt ouders van (aankomende) pubers een steuntje in de rug met een overzichtelijke beschrijving van de veranderingen die de puberteit met zich meebrengt. Het geeft tevens aan hoe ouders daarin mee kunnen veranderen. Een belangrijke boodschap is dat ouders vooral moeten doorgaan met opvoeden! Wat nou... pubers? staat vol met praktische informatie over de onderwerpen waarmee ouders van pubers geconfronteerd kunnen worden, zoals spijbelen, uitgaan, alcohol en drugs, verliefd zijn, vakantiebaantjes, acn . De informatie wordt afgewisseld met fragmenten uit interviews met ouders van pubers over hun zorgen en oplossingen. De auteurs hanteren daarbij een brede invalshoek: er zijn meer manieren om op te voeden en niet n is per definitie de beste.

boek Kinderen Opvoeden En Vrede In Het Huis Houdenboek bestellenKinderen Opvoeden En Vrede In Het Huis Houden Opvoeden is in deze tijd zeker niet eenvoudig. Er bestaan ook geen kant en klare recepten (meer) voor elke situatie. Dit boek geeft veel ideeën en richtlijnen over opvoeding die zullen helpen om zelf uw weg te vinden. U zult meer mogelijkheden krijgen de dingen anders aan te pakken waar het nu soms niet werkt zoals u het zou willen. Dit is vooral een praktisch boek over veel herkenbare opvoedings-situaties, zoals: 'eten', bedtijd, op tijd opstaan, bedplassen, opruimen, huiswerk, tv-kijken, zakgeld, ruzie en pesten, enz. Een boek voor opvoeders van deze tijd, vol inzichten en praktische tips. En met een ruime dosis humor en bemoediging.

Forum vragen over: 07 - Kinderen  : Kinderen algemeen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Vragen en reacties op de kinderen pagina.(0 )2020-06-14 13:59:00

Laatste 10 reacties!

Last update: 25-02-2020

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).