Over kinderen

kind Ik ben zelf vader van vijf kinderen, vier volwassen zonen en een jonge dochter. Daarnaast heb ik nog het genoegen gehad om drie (inmiddels ex) stiefdochters te mogen meemaken en dit heeft me veel kennis, inzicht en ervaringen opgeleverd. Ik ben heel blij met al mijn kinderen en ik vind tijd doorbrengen met mijn kinderen erg belangrijk en fijn en ik ben ook een vader met hart en ziel. Ik heb ook af en toe wel een mening over hoe men tegenwoordig soms met kinderen omgaat en ik heb ook de nodige ervaringen met kinderen die niet helemaal in het standaard patroon passen en de wijze waarop het onderwijs en scholen hier mee omgaan. Veel kinderen hebben een eigen karakter en soms mist er iets aan de opvoeding maar tegenwoordig lijkt het er erg op dat we elk gedrag proberen te diagnosticeren en daar voel ik mij niet zo goed bij. Kinderen zijn heerlijk onbevangen, kunnen ons soms een hele belangrijke spiegel voorhouden en wanneer mensen wel eens commentaar hebben op de jongeren van tegenwoordig dan zeg ik vaak: "kijk eens wie ze opgevoed heeft!". Ook hebben kinderen als het er op aankomt meer van uw tijd en aandacht nodig dan van uw geld, en ik heb zelf niet zo'n goed gevoel bij de zogenaamde "kwaliteitstijd" waarmee sommige kinderen het maar moeten doen. Een kind opvoeden en mogen begeleiden naar de volwassenheid is een geweldig leuke ervaring en tijd waar u vooral, samen met uw kinderen, heel erg van moet genieten. Daarna is het de kunst om in en met liefde los te laten. Ik wens u veel leesplezier, Vriendelijke groet, Hein Pragt

Complimenten geven.

De meeste ouders weten dat complimentjes geven een beproefd middel in de opvoeding is. Men kan kinderen ermee stimuleren, angsten laten overwinnen, en onzekerheid verminderen. Maar het is wel belangrijk de complimenten op een goede wijze te geven want sommige complimenten werken precies tegenovergesteld. Vooral bij kinderen met een laag zelfbeeld is dit het geval, blijkt uit onderzoek van ontwikkelingspsychologen van de Universiteit van Utrecht. Hierbij maken de onderzoekers onderscheid tussen persoonsgerichte en gedragsgerichte complimenten. Een voorbeeld van persoonsgericht is "Wat ben jij goed" en gedragsgericht is "Wat heb je dat goed gedaan". Uit onderzoek bleek dat ouders vaker persoonsgerichte dan gedragsgerichte complimenten geven aan kinderen met een laag zelfbeeld en dat juist kinderen met een laag zelfbeeld niet gebaat zijn bij persoonsgerichte complimenten. Deze vorm van complimenten zorgde er juist voor dat ze zich gingen schamen als ze faalden. Gedragsgerichte complimenten daarentegen veroorzaken geen gevoelens van schaamte na falen, ook niet onder kinderen met een laag zelfbeeld. Daarom is het over het algemeen dus beter om complimenten te richten op het gedrag dan op de persoon, aldus de onderzoekers.


Omgaan met de peuterpuberteit.

kind verdrietig

Wat kunt u doen wanneer uw peuter erg driftig is? Tijdens de driftbui is uw kind moeilijk te kalmeren, zorg dat het kind zichzelf of de omgeving niet beschadigen kan. Bij een driftbui raakt uw kind overspoeld door emotie zoals boosheid en woede. Het heeft geen beheersing over zichzelf en doet dingen die het anders nooit zou doen en dat kan een angstige ervaring zijn. Na afloop kan het kind helemaal ontredderd zijn en zich gedragen alsof het weer een beetje baby is. Laat het kind rustig uitrazen, bij sommige kinderen werkt beetpakken kalmerend, maar de meeste worden er nog bozer van. Andere kindjes kalmeren weer beter door ze even in afzondering te plaatsen. Wanneer het kind schopt, slaat of dingen gaat kapotmaken, moet u onmiddelijk duidelijke grenzen stellen en zeker niet toegeven. Toegeven geeft het kind de indruk dat het met een driftbui iets kan bereiken. Maak duidelijk dat u het kind aanvaard zoals het is, maar niet de boosheid. Schud uw kind nooit door elkaar om het te kalmeren, dit helpt niet en kan zelfs gevaarlijk zijn. Wel is het belangrijk het kind na afloop te troosten. In de ontredderde toestand na een driftbui kan het kind wel wat troost gebruiken, ook al was de aanleiding tot de driftbui een conflict met u.

Wat moet u NIET doen als uw peuter een driftbui heeft.

Het is soms moeilijk om uzelf te beheersen want een driftbui aanval is helaas besmettelijk. Maar het is belangrijk om zelf niet kwaad te worden of te gaan schreeuwen. Dit zal het kind alleen nog bozer maken. Ga ook niet redeneren of tegensputteren, een kind dat een driftbui heeft is niet vatbaar voor rede. Ook moet u niet straffen, of juist belonen door hem zijn zin te geven, het is belangrijk te voorkomen dat een driftbui kan gaan dienen om aandacht te krijgen. Wanneer u in omstandigheden bent dat de driftbui u in verlegenheid kan brengen (zoals een supermarkt), ga het kind dan niet extra voorzichtig behandelen. Daardoor plaatst u het kindje in een machtspositie. Bovendien kan inconsequentie in regels het kind een onveilig gevoel geven. Andere ouders zullen u heel goed begrijpen wanneer u om probeert consequent om te gaan met een driftig kind in een openbare ruimte.

Hoe verandert je peuter snel van gedrag.

Een mogelijke oplossing is het kind afleiden, bij jonge kinderen lukt dit vaak makkelijker. Wanneer uw kind driftig gedrag vertoont kunt u het wijzen op iets leuks op tv, een boekje of de omgeving. Soms is het beter om het gedrag te negeren, er wel aandacht aan geven lokt soms nog extra negatief gedrag uit. U kunt ook het kind de gevolgen van zijn of haar gedrag laten ondervinden. Is het erg koud buiten en weigert het kind om handschoenen aan te doen, laat het dan de last maar ondervinden van het niet luisteren, maar stop wel de handschoenen in uw eigen zak. Doe dit natuurlijk niet in gevaarlijke situaties. Corrigeer het negatieve gedrag en moedig het gewenste gedrag aan. Pakt het kindje iets af van een ander kind, zeg dan dat het daar eerst om moet vragen en beloon of bevestig het kind als dit het goed doet!


Wat is de puberteit?

adam eva

De puberteit is de periode waarin kinderen zich tot volwassene ontwikkelen, waarbij zich grote veranderingen in het lichaam voltrekken. Ook heeft deze verandering een grote invloed op het gedrag. Meestal gebeuren deze veranderingen tussen tien en achttien jaar en duurt het ongeveer 3 jaar. Puberen wordt gebruikt voor de manier waarop jongeren zich willen afzetten tegen de gevestigde waarden en normen. Pubers voelen een biologische drang naar zelfstandigheid en deze drang naar zelfstandigheid uit zich vaak in opstandigheid tegen het ouderlijke gezag.

In de puberteit vindt een belangrijk deel van de bewustwording en de vorming van de persoonlijkheid plaats. Kinderen voelen zich vaak onzeker over zichzelf wat zeer frustrerend kan zijn en hierdoor ontstaan ook vaak conflicten met de ouders en de omgeving. De lichamelijke veranderingen in de puberteit worden veroorzaakt door de werking van hormonen. Het bloed transporteert deze stoffen door het hele lichaam, waardoor bepaalde organen worden geprikkeld om te gaan groeien of te veranderen. Vanaf een jaar of tien neemt zowel bij jongens en meisjes de lengte en het gewicht sterk toe, het jaar voor de puberteit is de groei het hevigst.

De meeste kinderen realiseren zich zelf ook dat ze lichamelijk volwassen worden, ze beginnen al snel met het onderzoeken van hun lichaam en beginnen te masturberen. Op de middelbare school krijgen pubers vaak ook langdurige (en seksuele) relaties, hierdoor is de gemiddelde leeftijd van ontmaagding in Nederland ook sterk gedaald. Tijdens de puberteit begint de productie van geslachtscellen, bij meisjes begint de productie van eicellen en beginnen ze te menstrueren. Meiden zijn dan ook vanaf dat moment geslachtsrijp en kunnen ze zwanger worden, wat op die leeftijd nog niet erg bevorderlijk is omdat ze geestelijk nog niet volwassen genoeg zijn om een kind te krijgen.

Bij jongens begint de productie van zaadcellen vanaf hun eerste ejaculatie maar ze zijn echter niet onmiddellijk vanaf dat moment geslachtsrijp. De eerste zaadcellen zijn meestal niet sterk genoeg en sterven al snel, pas ongeveer een jaar na de eerste zaadlozing, zijn de zaadcellen van de meeste jongens ook vruchtbaar. Hoewel de meeste kinderen er niet graag over praten dient u als ouders wel te zorgen dat uw kinderen geestelijk maar ook seksueel op een gezonde wijze volwassen worden. Gelukkig bestaan er een aantal goede boeken om ouders door deze soms moeilijke periode heen te loodsen. U kunt een overzicht van deze boeken vinden onder aan deze pagina.

Hoe overleven we als ouders de puberteit?

Voor veel ouders is de puberteit van hun kind een erg spannende fase is in het leven van het kind. Uit ervaring weet ik dat een opstandige en eigenwijze puber u soms tot waanzin kan drijven. Ook kan een opstandige en soms geraffineerde puber ouders zo tot wanhoop drijven dat de relatie van de ouders zelfs onder druk kan komen te staan. Veel ouders hebben moeite om zich in deze periode als ouders op te stellen en niet als vriendjes, die hun kinderen duidelijk grenzen aangeven en opleggen. Maar desondanks is het soms heel moeilijk om met een puber om te gaan, ze worden zelfstandiger, u weet niet meer wat ze doen omdat ze dat niet meer vertellen. Ook willen ze er vaak niet over praten en u zult moeten leren enige afstand te nemen maar toch sturend en in gezag te blijven.

Maar soms zijn er stampvoetende ruzies, huilbuien, schoolverzuim, misbruik van drank en drugs. Soms staat zelfs jeugdzorg of de politie voor de deur en weet u weer dat opvoeden niet altijd eenvoudig is. Wat mij erg geholpen heeft is een moeder die als ik weer eens liep te klagen over een van mijn kinderen even vertelde hoe ik in diezelfde periode was. Dit was vaak erg confronterend en meestal wist ik dan alles weer even te relativeren. Het boek "wat nou pubers" heb ik zelf meerdere keren gelezen en dit boek kan ik ook iedere ouder met pubers aanraden.


De auteurs van Wat nou... pubers? gaan ervan uit dat de puberteit een nieuwe, en soms spannende fase is in het leven van ouders en kinderen. Het boek biedt ouders van (aankomende) pubers een steuntje in de rug met een overzichtelijke beschrijving van de veranderingen die de puberteit met zich meebrengt. Het geeft tevens aan hoe ouders daarin mee kunnen veranderen. Een belangrijke boodschap is dat ouders vooral moeten doorgaan met opvoeden! Wat nou... pubers? staat vol met praktische informatie over de onderwerpen waarmee ouders van pubers geconfronteerd kunnen worden, zoals spijbelen, uitgaan, alcohol en drugs, verliefd zijn, vakantiebaantjes, acné. De informatie wordt afgewisseld met fragmenten uit interviews met ouders van pubers over hun zorgen en oplossingen. De auteurs hanteren daarbij een brede invalshoek: er zijn meer manieren om op te voeden en niet één is per definitie de beste.
kopen knop


Het Oedipuscomplex

Met mama trouwen "Wanneer ik groot ben trouw ik met mama!" of "als ik groot ben trouw ik met papa!" zijn veelgehoorde zinnen van kleine kinderen. Kinderen kunnen sterk gehecht zijn aan de ouder van het andere geslacht en ook zeer jaloers worden op de ouder van hetzelfde geslacht. Deze fase in het leven van kinderen noemen we de Oedipusperiode en deze periode zal een invloed hebben op de kwaliteit van de liefdesrelaties op volwassen leeftijd en moet dus met zorgvuldigheid behandeld worden.

Bijna alle kleine jongens zijn verliefd op hun moeder, willen met haar trouwen en hun vader uitschakelen en jonge meisjes hebben hetzelfde ten aanzien van hun vader. Freud gaf dit verschijnsel de naam Oedipuscomplex naar het verhaal in de Griekse mythologie waar Oedipus zonder het te weten zijn vader dood, trouwt met zijn moeder en hij bij haar zelfs kinderen verwekt. Het Oedipusstadium bij kinderen begint rond de leeftijd van 3 jaar en bereikt een hoogtepunt rond de leeftijd van 3 tot 4 jaar, het probeert dan een hechte relatie op te bouwen met de ouder van het andere geslacht. Als het kind 4 jaar is begint het te begrijpen dat het kind een kind is en dat het zich niet tussen beide ouders mag en kan plaatsen en rond de leeftijd van 6 jaar is de fase als alles goed gaat weer voorbij. Ook meisjes kunnen een soortgelijke fase doormaken waarin ze zich afkeren van de moeder en de vader vereren, dit wordt wel het Elektracomplex genoemd.

Het is belangrijk dat ouders aan hun kinderen tonen dat ze team zijn met een harmonieuze band en het pappa of mamma kind niet bevorderen, prijzen of toestaan. Het is belangrijk dat het kind zijn plaats als kind ziet en dat de ouders zich als genegen ouders gedragen. Als ouders in deze periode gaan scheiden is het ook belangrijk voor het kind om dit kind niet met de eigen problemen te confronteren en zo de rol van de andere ouder te geven. Het Oedipusstadium is bepalend voor de latere relaties van het kind en als deze fase niet goed wordt opgelost, zal het kind later problemen krijgen om relaties aan te gaan. De ideeën, behandelingsmethoden en theorieën van Freud worden nog steeds gebruikt maar door velen ook gezien als achterhaald. Het Oedipuscomplex wordt in 1899 geïntroduceerd door Freud in het boek "Die Traumdeutung".

Aangezien de naam Freud veelvuldig valt in de bovenstaande artikelen wil ik hier even een korte uitleg geven wie Sigmund Freud was en wat voor betekenis hij heeft gehad voor de moderne psychologie en psychiatrie. Sigmund Freud werd in Oostenrijk geboren in 1856 (overleden in Londen in 1939) en groeide op in een traditioneel gezin. Hij studeerde geneeskunde in Wenen en deed in zijn jonge jaren veel onderzoek op het gebied van de neurologie. Samen met enkele collega's werkte hij voor zijn tijd bijzondere nieuwe theorieën uit. Hij kreeg grote bekendheid doordat deze theorieën tegen veel bestaande gedachtes in gingen. In zijn theorieën werd vooral veel aandacht besteed aan het onbewuste, terwijl de wetenschap van die tijd vooral uitging van dingen die meetbaar waren. Freud werd later benoemd tot hoogleraar in Wenen en werkte samen met Carl Gustav Jung, die uiteindelijk even bekend zou worden. Freud kreeg veel kritiek op zijn werk, niet alleen doordat veel mensen zijn theorieën niet aantoonbaar vonden, maar ook door de grote nadruk op seksualiteit, wat in tijd nog een taboe was. Toch zijn deze theorieën van grote invloed geweest op de geesteswetenschappen. Freud publiceerde ook op het gebied van de menselijke ontwikkeling een belangrijke theorie. Problemen in het latere leven zouden zijn ontstaan in de kindertijd tot ongeveer 6 jaar als er één of meer van 5 fases niet goed doorlopen zijn. Elke fase hoort bij een bepaalde leeftijdscategorie, de eerste fase is de orale fase, vervolgens de anale, fallische, latente en genitale fase. Tegenwoordig worden zijn theorieën op moderne manier gebruikt en nog altijd populair bij een deel van de psychotherapeuten.


Meer pagina over het thema kinderen

Rekenmemory Windows Web app

freeware rekenmemory windows 10 app Dit is een spel waarbij je goed moet kunnen rekenen maar ook goed moet kunnen onthouden. Op de rode kaartjes staan de sommen en op de blauwe kaartjes de uitkomsten. Selecteer eerst een rood kaartje en daarna een blauw kaartje om de goede uitkomst bij de goede som te vinden. Op het eerste scherm kun je kiezen hoe groot de getallen mogen zijn en welke bewerkingen (+-/*) er gebruikt worden. Door bijvoorbeeld alleen vermenigvuldigen te kiezen kun je de tafels op een leuke wijze oefenen. Een leuk leerzaam spel voor kinderen, maar ook een leuke uitdaging voor volwassenen. Ik heb het spel bedacht voor mijn dochter toen ze een jaar of acht was.
Speel hier online het spel Rekenmemory (Windows / Android / IOS)

Spellingspel Web app

freeware spellingspel web app Dit is een spel waarbij je telkens tien korte zinnen te zien krijgt met daarin een woord waarin een letter of een paar letters ontbreken. Achter de zin kun je kiezen welke letters er zouden moeten staan. Je kunt het verschil tussen ei en ij, g en ch en andere taaloeffeningen op een speelse wijze oefenen. Je kunbt de computer eenvoudig laten nakijken waarna je de woorden ziet aangegeven die je goed hebt en wel welke woorden je nog beter moet oefenen.
Speel hier online het spel Spellingspel (Windows / Android / IOS)

Tafels oefenen Web app

freeware spellingspel web app Met deze app kun je de tafels van 1 tot en met 10 oefenen. Je kunt de tafels netjes op volgorde of in willekeurige volgorde oefenen. Druk op een knopje bovenaan om een tafel te kiezen en of je het op volgorde (eerste rij) of door elkaar (tweede rij) wilt oefenen. Wanneer je alle sommen hebt gemaakt kun je op de controleer knop drukken om te zien hoe je het gedaan hebt. Wanneer je een fout gemaakt hebt staat er ook het goede antwoord in een rode kleur. Na de controle moet je eerst weer een tafel aanklikken om nog een keer te oefenen, bij door elkaar zal de volgorde steeds anders zijn!
Ga naar de tafels oefenen app (Windows / Android / IOS)

RainbowCat Windows Web app

freeware RainbowCat windows 10 app RainbowCat is een platform arcade spel dat bedacht is door mijn dochter toen ze een jaar of acht was. Ik heb al haar ideeën geprogrammeerd met behulp van de game engine Construct 2, een drag and drop designer met een eigen visuele block georenteerd programmeer omgeving. In dit spel en de bedoeling is om per level alle kristallen te verzamelen en honden, spinnen en stekels te ontwijken. Ook moet je de weg door het level vinden en de sleutel naar het volgende leven vinden. Door op bepaalde voorwerpen te springen kan RainbowCat super krachten krijgen, dit kunt u zien aan de kleine regenboog boven RainbowCat. Deze superkracht is nodig om verder te komen binnen een level. Het spel heeft drie levels met drie verschillende thema's en een eindbaas in het laatste level. Ik wens je veel speelplezier!
Speel hier online het spel Rainbow Cat (Windows / Android / IOS)
 

Boeken over kinderen en opvoeding.

Het opvoeden van kinderen is helaas niet altijd even makkelijk. Hoe leuk onze kinderen ook zijn, voor de meeste ouders is bovenstaande helaas maar al te herkenbaar. Soms lijkt het wel of we de hele dag alleen maar roepen wat er niet mag. En dat is nu precies een van de grootste opvoedvalkuilen: we gaan vaak vooral in op negatief gedrag van kinderen. Omdat we dat gedrag willen veranderen. We vergeten dan echter dat er ook al veel wél goed gaat. Hoe goedbedoeld ook, ingaan op negatief gedrag is niet de oplossing. Sterker nog, het werkt meestal averechts. In Positief en creatief opvoeden laat Tischa Neve zien dat het ook anders kan. Kinderen positief benaderen is niet alleen veel leuker, het is ook veel effectiever. Als het lukt om juist op momenten dat een kind lastig is, te focussen op wat er wel goed gaat, dan heb je veel meer kans dat het gedrag daadwerkelijk verandert.
kopen knop


Geen wetenschappelijke boek maar een boek om direct aan de slag te gaan met de opvoeding van je kind of kinderen. We zijn allemaal dol op onze kinderen. Brengen ze met liefde groot en steunen ze daar waar we kunnen, zo goed als we kunnen. En dat gaat bij de meesten van ons behoorlijk goed. Behalve leuk is opvoeden van kinderen ook een hele uitdaging en ontdekkingsreis. Geen kind is hetzelfde en fasen en verrassingen volgen elkaar in rap tempo op. Het is aan ons als ouder om daar zo goed mogelijk op in te spelen. En dan heb je ook nog je eigen emoties, want jeetje wat kunnen je kinderen veel bij je losmaken. En wat is het soms moeilijk om je geduld te bewaren en steeds weer creatief te zijn met oplossingen voor lastige momenten! Een beetje inspiratie bij al die uitdagingen is soms heel fijn en handig. Dat is de reden dat de auteur dit boek heeft geschreven.
kopen knop


Last update: 17-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).