Vriendschap algemeen


12 - Vriendschap »  -  Vriendschap algemeen »
2008-08-30 06:59:00
vrienschap met stellen
Hoe kan ik v/a de computer vrienden vinden tussen de 65 en 75 jaar . gewoon vrienden

Ga naar onderwerp op de site »  Go to topic page in the site »
Reageren / respond!

Antwoorden / Answers
2008-08-30 06:59:00
U kunt een kijkje nemen op http://www.vijftigplusser.nl/
(1145) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
Reageren / respond!

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn