Communicatie en taal algemeen


10 - Communicatie & taal »  -  Communicatie en taal algemeen »
2017-09-17 15:27:00
vertaling latijn
wat betekent: Res Ipsa Loquitur

Ga naar onderwerp op de site »  Go to topic page in the site »
Reageren / respond!

Antwoorden / Answers
2017-09-17 15:27:00
res ipsa loquitur
Betekenis: De zaak spreekt voor zichzelf
Vriendelijke groet, Hein Pragt
Reageren / respond!

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn