Depressie


01 - Menswerk »  -  Depressie »
2015-09-06 20:07:00
na echtscheiding van ouders wil kind van 13 jaar niet meer naar vader
kind van 13 j wil niet meer naar vader, voelt er zich niet goed bij door voortdurende verwijten over moeder en durft niet zeggen tegen vader wat hijzelf ervan denkt. Erger nog kind wordt zeer onzeker en angstig als hij naar vader moet. kan hij als 13jarige verblijf bij vader negeren ?

Ga naar onderwerp op de site »  Go to topic page in the site »
Reageren!

Antwoorden / Answers
2015-09-06 20:07:00
Een kind heeft vrije wil. Toen ik op die leeftijd naar mijn vader moest, schaadde het de relatie die ik had met mijn vader, en belangrijker nog, mijn gevoel van eigenwaarde. Door nu de vrije wil van het kind te accepteren, wordt hij sterker. Echter, dit is niet het enige. Communicatie en oplossen van deze puzzel vraagt veel van beide ouders, en van het kind. Als je als ouders niet met elkaar kunt communiceren, leert hij door te emuleren het niet uitspreken van je gevoelens en blokkeren van communicatie in plaats van conflicten oplossen. Dit is een belangrijk leermoment voor het kind, en een toets voor de ouders. Wanneer beide ouders hier bewust van zijn en hun verantwoordelijkheid nemen komt dat ten goede van de kinderen. Het kind heeft zijn ouders nodig, beide ouders, zeker in dit geval. Ze hoeven niet bij elkaar te zijn, zolang ze maar laten zien dat ze met elkaar kunnen communiceren, is dit gezonder voor het emotionele welzijn van het kind en van de volwassene die hij wordt.
(6512) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
Reageren!
Om dit snel terug te kunnen vinden kunt u door onderstaande knop deze pagina toevoegen aan uw favorieten!
Toevoegen aan uw favorieten!


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).