De website heinpragt.com is al sinds 1994 een begrip op het internet en is door de jaren heen uitgegroeid naar meer dan 330 themapagina's en een paar duizend bezoekers per dag. De website heeft drie hoofdonderwerpen: mens, cultuur en techniek.

Waarheid


2014-09-15 22:59:00
Reactie op de pagina: Waarheid
Hier kunt u reageren op het onderwerp: Waarheid. Alle vragen en reacties worden gecontroleerd voor ze geplaatst worden. Wanneer een vraag of reactie kwetsend, beledigend, neerbuigend, provocerend of grof taalgebruik bevat, zal deze niet geplaatst worden. Ook is het gebruik van websites adressen, email adressen en huisadressen alleen in overleg met de beheerder toegestaan om uzelf en de lezer te beschermen.

Ga naar onderwerp op de site »

Antwoorden en reacties
2014-09-15 22:59:00
Waarheid is altijd groter dan wat ons kleine verstand kan bevatten.De meest wijze koning , kan zonder licht niet bij het licht . en de aller verstandigste wetenschapper kan zich vergissen bij het aantrekken van zijn schoenen ,er zijn goudvissen die niet weten dat ze door de modder onzichtbaar worden , maar er zijn ook modderkruipers ,die boven goudvissen uitstijgen . God is waarheid , Alleen Zijn Zoon kan ons vrijmaken , van onze eigen wijsheid en verstandigheid , Beademt de bloem de zon ,nee zij kan zo hoog nooit komen , Het is de Zoon van Gods liefde die alleen De Waarheid is Zonder Mij kunt gij niets doen ....al is het een schoon goed en zeer loffelijk werk , om menselijke spreuken gezegden en uitspraken enzovoorts te verzamelen ,,toch is het een beter werk , de wezenlijke wijsheid van God in en door Zijn Zoon Jezus tot zich te nemen ,Gods woord zegt daarom Ik ben de Deur , Ik Wijsheid... Ik roep de dingen die niet zijn alsof deze er al waren ,,,zoek Mij eerst ....paulus spreekt over de zin van Christus ....door het geloof Gods koningrijk beerven ...dat is Wijsheid van het hoogste karaat ...geen woord is zo explosief krachtig en liefderijk geladen dan elke uitspraak van De oerbronnen van Gods Geest , menselijke wijsheid is zonder levenskracht van God zelf een stoflijke kracht die alleen bestaat door de wil van vlees en bloed...Gods wijsheid gaat de hitte van menselijk vuur te boven , de zon zelfs is zo koud als as . want het bestaat alleen in en door de inwedige kracht en de boven natuurlijke almacht van Zijn heilige Geest ,
(5379) Reactie van een bezoeker van de site!
2019-04-25 19:22:00
Waarheid is een fictief begrip die men persoonlijk voor 'waar' houdt. Evenwel, door de beperkingen van onze zintuigen en brein, heeft elk zo 'zijn' waarheid. Dit is ook noodzakelijk: als elkeen hetzelfde beoordeelt, zou alles gezegd zijn. Het verschil zorgt er dus voor dat communicatie en sociaal contact ontstaat: een onontbeerlijke behoefte voor de mens (piramide van maslow). Bestaat er dan een 'absolute' waarheid? Die bestaat er voor jezelf: door open te staan voor andere waarheden, verrijk je je eigen waarheid en kom je dichter naar waarachtigheid. De vraag is alsnog: als die absolute waarheid bestaat...zouden we ze willen kennen..of beter: zouden we er kunnen mee leven? Als afsluitertje een citaat van Karel Jockheere: 'De waarheid ligt in het midden, tussen alle andere leugens..' of eentje van Freek de Jonge: 'Omdat we de waarheid niet aankunnen, is de schijn heilig'
(9339) Reactie van een bezoeker van de site!
2019-04-26 17:29:00
Twee goudvissen in een bokaal...Zegt de ene: 'Geloof jij in God?'. Zegt de andere: 'Natuurlijk! Wie denk je dat onze bokaal geregeld ververst?'....
(9340) Reactie van een bezoeker van de site!

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).