Afgunst


11 - Levensbeschouwing »  -  Afgunst »
2013-05-16 11:00:00
Ik ben erg depresief door afgunst
Ik ben 64 jaar en ben al een half jaar zo depressief door afgunstigheid. Ik lijd hier erg onder en kan het niet weerstaan!

Ga naar onderwerp op de site »  Go to topic page in the site »
Reageren / respond!

Antwoorden / Answers
2013-05-16 11:00:00
Tja, inmiddels heb ik in mijn leven geleerd dat depressie of depressieve gevoelentens in mijn geval, niets anders betekenen dan de 'pressie' niet goed kunnen uitten. Dus in uw geval lijkt het mij goed om de afgunst eens goed te uitten, hetzij tegen een goede vriend of vriendin of gewoon met de pen op papier. Gewoon alles eens opschrijven wat met deze afgunst te maken heeft, maar dan ook alles. Dus ook alle verwijten, scheldwoorden en onredelijkheden. Niemand hoeft het te lezen en het lucht wel op.
Zo komt er weer plaats voor de gezonde 'pressie'!
(4131) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
2015-01-04 09:58:00
Probeer het eens wel te weerstaan en kijken of het echt zo vervelend is, als dat je ervoor wegloopt. Misschien wil het juist iets leren over jezelf om jezelf sterker te maken. Met een heldere blik. 4 g methode helpt vaak. Op het moment dat je het voelt, dit gevoel splitsen in:
1: feitelijke gebeurtenis
2. Gedachten die je gevoel doen ontstaan
3. Gevoel dat je werkelijk voelt: verdriet? Woede? Enz
4. Het gedrag dat je vertoont n.a.v. bovenstaande
zodra je de gedachten hebt gevonden die je zo laten voelen, kan je je gedachten onderzoeken naar waarheid en deze ombuigen. Het zijn hoedan ook je eigen gedachten die je zo laten voelen.
Mij heeft het geholpen. Hoop dat het jou ook helpt.
(5802) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
Reageren / respond!

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn