Ego


01 - Menswerk »  -  Ego »
2013-05-16 13:20:00
We kunnen toch niet zonder ego?
Volgens mij heeft het ego wel degelijk een functie namelijk overleven. Om te overleven moest men in vroegere tijden wel ego´stisch zijn al was het alleen maar om zelf te overleven en je familie te voeden. De grootste egoĺs overleefden en een groot ego is dus genetisch een overlevingsstrategie. Volgens mij is een groot ego niet slecht, mensen met een groot ego krijgen vaak wat ze willen en het lijkt er op dat ze weinig last hebben van een knagend geweten. Volgens staan juist de mensen met een klein ego aan de onderkant van de maatschappij. Dus wat is er mis met een redelijk tot groot ego?

Ga naar onderwerp op de site »  Go to topic page in the site »
Reageren / respond!

Antwoorden / Answers
2013-05-16 13:20:00
Het ego heeft zeker een beschermde functie voor onze kwetsbare kanten. Als men echter vastgebakken zit in het ego (altijd willen winnen, de sterkste, de beste willen zijn) dan heeft men m.i toch te weinig contact met de kwetsbare kanten van zichzelf. Ook deze kanten willen gevoeld en geleefd worden. Als men deze behoefte echter niet herkent dan is dat geen ramp; het heeft alleen wel gevolgen voor de contacten die men heeft. Want over het algemeen hebben mensen wel de behoefte om zijn/haar kwetsbare kanten te leren kennen. Bij een overheersend ego komt deze behoefte niet tot uitdrukking, ook niet met anderen en zal m.i. een gevoel van isolement of eenzaamheid op termijn wel het geval zijn. Het is namelijk lonely at the top".
(4139) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
2014-07-16 23:19:00
Een groot ego is dodelijk vermoeiend voor jezelf. probeer je geluk te vinden in dingen doen die je leuk vind en waar je je ei in kwijt kunt, wees bewust dat je het voor jezelf doet en niet om jezelf te bewijzen aan de buitenwereld. Mensen met een groot ego zullen toch nooit genoeg erkenning krijgen omdat dat nooit voldoening geeft, waar je uiteindelijk naar opzoek bent is jezelf erkenning geven, jezelf accepteren. Zolang je doet waar je in gelooft is het goed. Wees goed voor jezelf en voor anderen, dan maak je een grote stap. Misschien heeft een groot ego meer succes, maar hij zal er nooit gelukkiger van worden en wat is nu het enige echte belangrijke in het leven.......?
(5099) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
2016-07-31 12:56:00
Ego is latijns voor het woord "ik". Ego betekent dus "ik". De vraag is dus eigenlijk: kunnen we zonder "ik". Een te groot "ik" heet egocentrisme. Oftewel; de eigen ik staat centraal. (overigens wordt het "te" in te groot meestal door andere mensen bepaald)
Zonder ik ga je op in het geheel. TÝs maar wat je wilt.
(7343) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
Reageren / respond!

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn