Afgunst


11 - Levensbeschouwing »  -  Afgunst »
2012-11-15 10:46:00
Wat is het verschil tussen jaloezie en afgunst?
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil tussen afgunst en jaloezie is, volgens mij is gewoon hetzelfde!

Ga naar onderwerp op de site »  Go to topic page in the site »
Reageren / respond!

Antwoorden / Answers
2012-11-15 10:46:00
Het ligt erg dicht bij elkaar maar er is wel een subtiel verschil. Ik heb op mijn site ook twee verschillende pagina’s over zowel jaloezie als afgunst. Bij afgunst benijdt men iemand om iets wat men zelf niet heeft of kan en zou men het ook willen hebben. Bij jaloezie gaat het er vaak om dat men bang is dat iets afgepakt gaat worden (bijvoorbeeld een geliefde) door een ander. Afgunst is dus meestal iets willen hebben en jaloezie is meestal willen behouden.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
2012-11-16 15:36:00
Ik zie afgunst als iets dat je iemand niet gunt maar jezelf er ook geen behoefte aan hebt. Voorbeeld: Mijn neef gaat vaak even naar de bioscoop. Ik praat daar tegenover anderen negatief over omdat ik het belachelijk vindt dat hij dat doet. Hij zit financieel erg krap en heeft geen geld voor belangrijke dingen. Zelf hou ik totaal niet van om naar een bioscoop te gaan omdat ik helemaal niks met films heb.

Jaloezie zie ik als iets wat je iemand eigenlijk niet gunt of er moeite mee hebt maar dat omdat je zelf dat ook graag had gewilt. Voorbeeld: ik zoek al elk jaar naar de perfecte winterjas en kan dat domweg niet vinden. Mijn vriendin vertelde dat ze even vlug naar de stad was geweest en gelijk een leuke winterjas. Toen ik die jas zag " dacht ik wow wat een gave jas die wil ik ook wel" Helaas was dat voor mij niet weggelegt. En baal en ben dus best wel jaloers dat zij wel zo'n mooie jas heeft en ik weer rond loop in een domme oude winterjas.
(4049) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
2017-03-06 08:46:00
Ik gun iemand iets niet omdat ik vind dat hij of zij het niet verdient of omdat ik vind dat ik het eerder had moeten hebben. Ik ben jaloers op de aandacht dat mijn vriend aan iemand anders geeft. Onze vrienden hebben een enorm groot mooi huis, ik gun het gun maar ben er wel jaloers op. Ik had het zelf graag ook willen hebben maar ik ben wel oprecht blij voor ze. Een lui iemand wint de loterij, koopt een mooi groot huis. Ik gun hem het huis niet en ben ook jaloers omdat ik ook wel zou willen dat het mij zo makkelijk afging. Bij afgunst, gun ik het iemand niet om iets te hebben en bij jaloezie zou ik iets zelf heel graag willen hebben. Afgunst kan in mijn optiek dus ook losstaan van jaloezie en andersom ook.

Jaloezie: Ik ben jaloers op de aandacht die mijn vriend aan de ander geeft maar ik gun hun dat wel.
Afgunst: Ik gun de ander de aandacht van mijn vriend niet. Ik hoef die aandacht zelf ook niet maar ik wil ook niet dat de ander het krijgt. Afgunst en jaloezie: Ik ben jaloers op de aandacht die mijn vriend aan de ander geeft. Ik moet die aandacht krijgen niet de ander, die ander mag het niet krijgen, het is alleen voor mij.
(7870) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
Reageren / respond!

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn