Negatieve symbolen


21 - Betekenis van symbolen »  -  Negatieve symbolen »
2012-11-16 13:09:00
Is het in Nederland verboden om een hakenkruis te laten tattoeeren?
De swastika, ook wel bekend als hakenkruis, is het heiligste symbool uit het hindoe´sme en Ja´nisme en wordt tevens gebruikt in het boeddhisme. Nu zag ik laatst in een boek bij de tattooshop dat het gewoon tussen alle andere symbolen staat en dat je hem volgens mij gewoon kunt laten zetten. Maar ik vraag me af of het volgens de Nederlandse wet mag en je niet strafbaar bent als je het in het openbaar laat zien? groet Eva.

Ga naar onderwerp op de site »  Go to topic page in the site »
Reageren!

Antwoorden / Answers
2012-11-16 13:09:00
Strafbaarheid
Hoewel het hakenkruis ook een andere, oudere betekenis heeft dan alleen een discriminerende, is er in de praktijk weinig voor nodig om dit symbool tot een strafbaar symbool te maken. Het tonen van een hakenkruis is dus snel strafbaar, maar niet altijd, omdat de mogelijkheid bestaat dat met het teken een andere dan discriminerende betekenis wordt uitgedragen. Het hakenkruis is een vaak voorkomende uiting van discriminatie. Hier zullen verschillende verschijningsvormen van het hakenkruis worden besproken.

De strafbaarheid is zeker aanwezig als het hakenkruis wordt getoond in een situatie waarin kennelijk nationaalsocialistisch, racistisch of discriminerend gedachtegoed wordt uitgedragen en is dan beledigend over een groep mensen, namelijk Joden, zigeuners, homos&ksuelen of gehandicapten.
Vandaag de dag is het hakenkruis, net als veel andere nazisymbolen, ook een symbool geworden voor een racistische en xenofobische ideologie in het algemeen. Het afbeelden of tonen van deze symbolen met hun herkomst in het nazitijdperk is volgens het LECD dus niet meer beperkt tot het uitdragen van het nationaalsocialistisch gedachtegoed, waarin de rassenleer vooral gericht was op de uitroeiing van Joden, zigeuners, homos&ksuelen en gehandicapten, maar kan tevens worden gezien als het uitdragen van een racistisch gedachtegoed, of inferioriteitsdenken over andere minderheidsgroeperingen in een samenleving. Het hakenkruis kan in combinatie met racistisch of xenofobisch gedachtegoed dus ook beledigend zijn over bijvoorbeeld negro´de personen, Marokkanen, Turken, of buitenlanders in het algemeen. Dit geldt des te meer als het hakenkruis specifiek gericht is op ÚÚn van deze groepen (bijvoorbeeld het kladden van een hakenkruis op de deur van een familie met een donkere huidskleur).

Als een hakenkruis wordt getoond in een optocht of demonstratie met een extreemrechtse achtergrond, mag aangenomen worden dat hiermee nationaalsocialistisch of discriminerend gedachtegoed wordt uitgedragen. Ook als een groep(je) mensen door de straten marcheert en daarbij het hakenkruis toont, is dit strafbaar.

Voor alle manieren waarop het hakenkruis wordt getoond, en waarbij het redelijke vermoeden bestaat dat dit discriminerend bedoeld is, geldt dat de afbeelding waarop het hakenkruis getoond wordt zonder meer in beslag kan worden genomen. Dit geldt ook voor alle hierboven besproken varianten van het hakenkruis.

Wanneer is een hakenkruis niet strafbaar?

Een hakenkruis is niet strafbaar als er geen discriminerend gedachtegoed mee wordt uitgedragen. Een voorbeeld is een hakenkruis op een afbeelding met een hindoe´stisch tafereel (de swastika is in sommige oosterse godsdiensten, zoals het hindoe´sme, een religieus symbool dat verschillende, geweldloze, betekenissen heeft) of een hakenkruis op een Keltisch voorwerp van duizenden jaren oud. Twijfelgevallen zijn bijvoorbeeld een T-shirt met een roze hakenkruis of een hakenkruis in de kleuren van de regenboog, kleuren die internationaal door vredesbewegingen en door homobewegingen worden gebruikt. Het is mogelijk dat in deze gevallen wordt getracht de discriminerende betekenis van het hakenkruis te ontkrachten door het te plaatsen in een context van vredelievendheid. Aan de andere kant moet uiteraard worden voorkomen dat een dergelijke afbeelding van het hakenkruis wordt gebruikt om onder strafbaarheid uit te komen.

Vriendelijke groet, Hein Pragt
2012-11-16 16:22:00
Ik zal het niet weten maar ik zal ongeacht het zichtbaar is of niet om problemen te voorkomen dit echt niet te laten tattoeren. Want een hakenkruis is hier in NL erg bekend maar dat het ook andere betekennissen heeft dat weet de gros van de nederlanders niet. Ik wist dat ook niet. Je schept er toch een totaal verkeerd beeld neer als je dat dus hier zal gaan dragen, denk ik.
(4055) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
2015-08-13 01:02:00
ik neem aan dat het niet discriminerend is als je het hakenkruis toepast in een werkstuk over de nazi,s of bijvoorbeeld een diorama van duitse militairen in de slag om berlijn die zich schuil houden in een bunker waar een hakenkruisvlag aan de muur hangt.want ik maak momenteel namelijk zon diorama waarin er ook een duits superwapen wordt ontwikkelt.
en daar hoort naar mijn mening ook een toepasselijk symbool bij.


met vriendelijke groet nick engel.
(6491) Reactie van een bezoeker van de site! Response by a vistor of the site!
Reageren!
Om dit snel terug te kunnen vinden kunt u door onderstaande knop deze pagina toevoegen aan uw favorieten!
Toevoegen aan uw favorieten!


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).