Stel uw vraag / Ask a question!

Dutch text Hier kunt u een nieuwe vraag stellen. Alle vragen en reacties worden gecontroleerd voor ze geplaatst worden. Wanneer een vraag of reactie kwetsend, beledigend, neerbuigend, provocerend of grof taalgebruik bevat, zal deze niet geplaatst worden. Ook is het gebruik van websites adressen, email adressen en huisadressen alleen in overleg met de beheerder toegestaan om uzelf en de lezer te beschermen.

English text Here you can ask a new question. All questions and responses will be reviewed before they are put on the site. When a question or comment is offensive, insulting, patronizing or provocative it will not be posted in the site. Also, the use of websites addresses, email addresses and home addresses is only permitted after consulting the administrator to yourself and protect the readers.

11 - Levensbeschouwing  -  Privacy en vrijheid

Korte omschrijving / Short description


Volledige tekst van de vraag / Question text.


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).