Antwoorden / Answer a question

Dutch text Hier kunt u een vraag beantwoorden. Alle vragen en reacties worden gecontroleerd voor ze geplaatst worden. Wanneer een vraag of reactie kwetsend, beledigend, neerbuigend, provocerend of grof taalgebruik bevat, zal deze niet geplaatst worden. Ook is het gebruik van websites adressen, email adressen en huisadressen alleen in overleg met de beheerder toegestaan om uzelf en de lezer te beschermen.

English text Here you can answer a question. All questions and responses are reviewed before they are put on the site. When a question or comment is offensive, insulting, patronizing, provocative it will not be posted. Also, the use of websites addresses, email addresses and home addresses can only be used only after consulting the manager of this site, to protect yourself and the readers.


02 - Man versus Vrouw  -  De verschillen in omgaan met geld, huishouden en opvoeding
Mijn man wil bepalen wat ik met mijn zelfverdiende geld doe!
Ik ben als moeder een aantal jaren fulltime voor de kinderen thuis gebleven omdat mijn man en ik dat beiden de beste oplossing vonden. We hadden het in die tijd financieel wel eens moeilijk, maar we hebben ons altijd goed gered maar ik moest wel wat inleveren. Nu ben ik weer gaan werken sinds twee maanden en verdien ook weer wat geld. Eindelijk kan ik eens weer een keer naar de kapper zonder me schuldig te voelen en kan ik eens weer leuke kleren en makeup kopen. Gisteravond hadden mijn man en ik laaiende ruzie want mijn man vindt dat ik mijn geld op dezelfde hoop moet gooien als zijn salaris. Hij wil meebeslissen hoe ik mijn geld uitgeef en daar ben ik het maar gedeeltelijk mee eens. Ik doe mijn aandeel in het eten en algemene dingen maar ik wil er ook zelf iets beter van worden dat ik nu ben gaan werken. In deze tijd mag een vrouw toch finacieel onafhankelijk zijn? groet, Els

Toets hier uw reactie in en druk op verstuur.
Enter youre response and press sendDisclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com).