Antwoorden / Answer a question

Dutch text Hier kunt u een vraag beantwoorden. Alle vragen en reacties worden gecontroleerd voor ze geplaatst worden. Wanneer een vraag of reactie kwetsend, beledigend, neerbuigend, provocerend of grof taalgebruik bevat, zal deze niet geplaatst worden. Ook is het gebruik van websites adressen, email adressen en huisadressen alleen in overleg met de beheerder toegestaan om uzelf en de lezer te beschermen.

English text Here you can answer a question. All questions and responses are reviewed before they are put on the site. When a question or comment is offensive, insulting, patronizing, provocative it will not be posted. Also, the use of websites addresses, email addresses and home addresses can only be used only after consulting the manager of this site, to protect yourself and the readers.


02 - Man versus Vrouw  -  De verschillen in omgaan met geld, huishouden en opvoeding
Waarom denken vrouwen altijd dat zij het huishouden runnen?
Mijn vrouw en ik hebben 3 kinderen en we werken beiden, ik 36 uur en zij 32 uur. Wanneer ik de optelsom maak ben ik veel meer met onze kinderen bezig en doe ik zeker meer in het huishouden dan mijn vrouw. Toch doet ze het altijd overkomen, zeker naar anderen, alsof zij diegene is die het huishouden runt en dat mijn rol die van haar helpen is. Ik kan me daar dan wel eens over opwinden maar het is me geen ruzie meer waard, ik gun haar het idee dat zij het huishouden runt. Ik heb hier al wel eens met andere mannen over gesproken en die hebben allemaal precies hetzelfde. Waarom doen vrouwen dit terwijl ze eigenlijk beter zouden moeten weten. Groet Henk.

Toets hier uw reactie in en druk op verstuur.
Enter youre response and press sendDisclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend.
Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn