Humor index / overzichtspagina

Lachende smily Humor is het vermogen om iets dat grappig is aan te voelen, te begrijpen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen. Het vermogen om een grap te begrijpen en te lachen is een typisch menselijke eigenschap en een teken van menselijke intelligentie. De term humor is afgeleid van het Griekse woord voor vocht of sap, de oude Grieken meenden namelijk dat de lichaamssappen het menselijke temperament of stemming regelden. Bij gevoel voor humor spelen individuele verschillen een belangrijke rol, zoals verschillen in etnische achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau en intelligentie. Hetzelfde gevoel voor humor hebben lijkt zelfs een goede basis voor vriendschappen en relaties. Niet alle soorten humor zijn voor iedereen leuk, sommige soorten humor kunnen pijnlijke of beledigend zijn voor bepaalde mensen. Het gaat dan meestal om racistische of discriminerende humor, humor over geloof of uiterst zwarte humor kan in sommige gevallen niet goed vallen. Maar sommige racistische humor kan erg grappig zijn en ook een taboe onderwerp bespreekbaar maken. Zelfspot is vaak ook een leuke vorm van humor, ook kan humor een effectieve manier zijn om bijvoorbeeld een zwaar onderwerp bespreekbaar te maken. Bekend is de Joods humer die meestal een vorm van zelfspot is, sommige grappen kunnen als beledigend ervaren worden wanneer ze door iemand uit een andere groep gemaakt worden. Maar binnen de eigen groep of gemeenschap kan en mag men soms erg beledigende of racistische moppen vertellen als een vorm van zelfspot. Ironische humor kan zelfs zeer leerzaam zijn omdat het op een prettige wijze de eigen overtuiging iets kan bijstellen of ter discussie kan stellen. Op dit deel van mijn website ga ik in op diverse soorten humor, waarbij ik probeer niet te kwetsen of te beledigen, hoewel deze lijn voor sommige mensen erg laag lijkt te liggen. Ik doe mijn best, vriendelijke groet, Hein Pragt.

Verschillende soorten humor

Hieronder staat een kort overzicht van verschillende soorten humor met een korte beschrijving:

 • Ironie is een vorm van humor die licht spottend is, meestal is dit een enigszins milde en subtiele vorm van humor, de zogenaamde dubbele bodem.
 • Sarcasme is meer bijtende spot verstaan, het is scherper en harder dan ironie.
 • Cynisme is de meest schaamteloze vorm van ironie. Cynisme is een houding die voortkomt uit wantrouwen tegenover de goede bedoelingen van de medemens en moet spottend opgevat worden.
 • Satire is de benaming voor een type culturele uitingen waarin op directe of minder directe wijze kritiek wordt geleverd op bepaalde personen, instituties of kwesties die een zeker maatschappelijk en/of politiek belang hebben.
 • Zwarte humor is een vorm van humor, gebaseerd op het leed van anderen met als doel te spotten en te amuseren. Vaak wordt deze, vaak overdreven, vorm van humor gebruikt om het leed te relativeren of een reactie te ondernemen.
 • Zelfspot wordt wel de beste vorm van zelfkennis genoemd, vaak is het echter een verdedigingsmechanisme, bedoeld om eventuele critici de wind uit de zeilen te nemen.Vrienden van leefbaar madurodam

Deze vond ik op een hele oude disk terug!

Geachte heer / mevrouw,

Afgelopen dinsdag heb ik samen met mijn twee dolenthousiaste kinderen uw toeristische attractie bezocht.En het moet gezegd worden :het was een feest! Veel dank daarvoor.Het deed mij vooral deugd dat de extra’s in uw park (het laten bewegen van een aantal details)nog steeds een dubbeltje kosten. Van dat sympathieke prijsje werk ik zeer weemoedig. Toch wil ik u vragen of u tijdens de winterse opknapbeurt een paar puntjes op de i zou willen zetten en het geheel een beetje zou willen aanpassen aan deze tijd, Het gaat mij vooral om de volgende zaken:

 • 1 - De spoorwegen lopen nu perfect.De treinen rijden volgens een strak schema van station naar station en ik heb geen enkel treinstel kunnen betrappen op een hapering. De treinen zijn echter geschilderd in de kleuren na de NS en daar maak ik bezwaar tegen. Of u moet de treinen in een andere kleur schilderen of u moet ze veel ontregelen! Matiger laten stilstaan en met enorme vertragingen de stations binnen laten lopen. Misschien is er een dubbeltjesautomaat, die een vloekend perron in werking zet, een aardige suggestie. Een floppy om het computerprogramma van de treinenloop te ontregelen kunt u aan vragen bij de NS (WWW.NS.NL)
 • 2 - Het voetbalstation is te braaf. Geen reclameborden, en keurig Wilhelmus en na het volkslied klinkt een beschaaft, ingetogen gejuich. Fout! Graag zou ik rond het station een dozijn ME bussen willen zien. De binnenkant moet ontploffen van reclame en een aantal skyboxen is tegenwoordig echt niet meer weg te denken. Ook hier lijkt een dubbeltjesautomaat mij op zijn plaats. Mijn voorstel is dat er na betaling rook opstijgt uit het vak van de harde kern en dat je een beetje eigentijdse spreekkoren te horen krijgt. Het “kutkankerj..n” en “stop die vlag maar in je reet” kunt u wekelijks in welk stadion dan ook opnemen.
 • 3 - De snelweg kabbelt mij te veel. Ik zag allemaal braaf rijdende autootjes en de linkerbaan ging heel ouderwets iets te harder dan de rechter. Mijn voorstel is :Maak er gewoon een chronische file van. Misschien is er een systeem te bedenken dat u hem schoksgewijs laat bewegen. Een paar centimeter per minuut. Mocht u toch voor rijdende auto’s kiezen doe er dan een paar bumperklevende, met groot licht knipperende BMW'S tussen en laat die op de gevaarlijke wijze rechts inhalen, desnoods via de vluchtstrook. In plaats van een BMW mag ook een Mercedes uit de diana-klassa. Als u de bestuurde van die auto ook nog een telefoon in zijn hand kan geven is het beeld compleet.
 • 4 - Het binnenhof zou ik ook anders doen. Ik zou op een bandje een zacht tevreden gesnurk van ongeveer 150 leden laten horen en misschien is het leuk dat je na het ingooien van een duppie de tekst “even dimmen” hoort, waarna de hele tweede kamer wakker schrikt. Misschien kunt u dit project laten sponsoren door de afdeling slaappillen van MSD.
 • 5 - De boerderijen die u toont zijn me te klassiek. Leuk om zo’n historische stolpboerdrij te laten zien, maar een cleane varkensfokkerij of kuikenmesterij lijkt me meer op z’n plaats. Is het leuk dat je na het ingooien van het dubbeltje een hart verscheurend gekerm van een kleine 4000 zeugen en biggen hoort en dat het langzaam overgaat in het paniekpiepen van een half miljoen donskuikentjes? Of schriks dat de kinderen teveel af?
 • 6 - Het Nationale Monument op de Dam zou ik uitrusten met wat drugsdealers die, wederom na een dubbeltjes, “hasj” , :coke” “xtc” fluisteren.
 • 7 - Schiphol zou ik niks aan doen. Zag inderdaad geen vliegtuig de lucht in gaan en dat lijkt me het meest juiste toekomstbeeld.

Volgend jaar in de herfstvakantie komen wij zeker weer en ik hoop dat u dan een aantal suggesties van mij hebt overgenomen. Verder niets dan lof en nogmaals, mede namens mijn kinderen;heel hartelijk bedankt voor een heerlijke dag.

Met vriendelijke groet,
Youp van ‘t Hek
Oprichter leefbaar madurodam

De wolf en de zeve geitjes.

(Cursus bargoens)

Der ware zeve geitjes en op een dag most de oude geit naar het kafee om d'r goud te verpatsen en toen zee ze tegen de geitjes: "Jongens, mama mot even weg; geen rottigheid uithalen en as de wolf soms komp, seg dan as dat 'ie bloeit".
"Hartstike krent", zeje de geitjes.
"Voor z'n ruige", zee de ouwe, de mazzel".

Toen de ouwe geit weg was, ginge de geitjes spelletjes doen en alles was kits, totdat er op de deur wier geramd. "Ah, daar hebbie het gedonder", zeje de geitjes. "Wat motje", vroeg d'r een. "Maak de deur is ope, knapie", zee de wolf, die buiten sting en de boel wilde vernaggelen. "Je zuster", zeje de geitjes, die hoorden dat ie de wolf was. "We kijke wel link uit, hufter. Lazer op".

Affijn, de wolf drukte z'n porum, want ie voelde wel, dat die geite in de smieze hadde, dat het een vuil bakkie was. Effe later kwam ie terug en zee met een frouwestem, dat ze de deur ope moste doen, want de tent zat nog steeds op slot. De geitjes dachte, dat alles jofel was, maar eentje waster zo link om de wolf te vrage se poot te late zien. De wolf snapte wel dattie fout liep astie s'n poot liet zien en drukte z'n snor maar weer.

Nou most ie wat anders versinnen en hij douwde s'n poot in het meel om te late schijne oftie wit was. Toen de geitjes weer vroege om se poot te late sien, dachte ze dat alles jofel was en zeje: "Goeie soep, jongens, ope de tent". De wolf kwam binnen en zee: "Nou heb ik hullie an je staart". De geitjes schrokken zich het apelazerus. De wolf sloeg ze lens en vrat ze op. Alleen het zevende geitje was zo link om in de klok te duike en bleef daar sitte tot de wolf weer pleite ging.

Affijn, 's aves kwam de ouwe geit zwaar in de lorum thuis en het kleine geitje vertelde dat die rotwolf de andere zes geitjes in se melis het gedouwt. "Zo'n stuk schorum", zee de ouwe geit, die meteen swaar de schurft in had. "Die rotgeintjes zal ik 'm effe aflere". De ouwe nam een eind hout en ging met het geitje naar het hol van de wolf, die met z'n volle pens voor pampus in een hoek lag te snurken. "Heb je me kindere opgevrete, loeder?", schreeuwde de ouwe. De wolf, wier wakker en schrok z'n eige rot. "Ben jij belazerd", zee die gauw, "Ik heb geen poot buiten de deur geset". "Hij liegt dat ie barst", riep et geitje, "Ik heb et sellef gesien".

De ouwe geit sprong naar de wolf toe en sloeg em met een dreun se harses in. De wolf lag meteen kassie zes en was in 'n mum van tijd de pijp uit. De ouwe nam een nijf en snee de pens van de wolf ope. De zes geitjes spronge d'r uit en songe: "Daar benne we weer". "Jullie kenne van geluk spreke", zee de ouwe, "was je bijna de pineut geweest. Altijd bloedlink met die jonge beeste".

Affijn om kort te wese, se douwde de bast van de wolf vol met keie en laserde hem in een put. En de geitjes leefde nog lang en gelukkig.

Wetenschappers ontdekken nieuw chemisch element.

Onlangs werd een nieuw element ontdekt dat zwaarder is dan alle tot nu toe bekende elementen. Het element, dat voorlopig Bureaucratium genoemd wordt, bezit geen protonen of elektronen en heeft dus atoomgetal nul. Het bestaat uit 66n neutron, 125 assistent-neutronen, 175 vice-neutronen en elf viceassistent-neutronen, hetgeen de atoommassa van 312 oplevert.

Omdat het geen elektronen bezit, is Bureaucratium inert; het reageert nergens mee. Toch is het chemisch aan te tonen, omdat elke andere reactie in zijn omgeving stagneert. Volgens de ontdekkers is een minuscule hoeveelheid Bureaucratium voldoende om een reactie, die normaal gesproken in een seconde verloopt, vier dagen te laten duren. De levensduur van Bureaucratium is ongeveer drie jaar. In die tijd vervalt het niet maar ondergaat het een reorganisatie waarbij assistent-neutronen, viceneutronen en assistent-vice-neutronen van plaats wisselen. Het is bewezen dat de atoommassa na elke reorganisatie toeneemt.

Onderzoelk heeft aangetoond dat Bureaucratium van nature in de atmosfeer aanwezig is. Het heeft de neiging zich op te hopen op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld bij overheidsinstellingen grote bedrijven en universiteiten en het komt bij voorkeur voor in de nieuwste, de best aangeschreven staande en best onderhouden gebouwen. Wetenschappers wijzen erop dat Bureaucratium zelfs in zeer geringe concentraties giftig is en dat het zonder enige moeite elke productieve reactie kan verhinderen als men toelaat dat het zich ophoopt. Er worden pogingen ondernomen om te bepalen hoe de aanwezigheid van Bureaucratium beheerst kan worden om onherstelbare schade te voorkomen. Resultaten tot op heden zijn niet erg hoopgevend.

(World Watch Journal, november 2000)

Last update: 19-07-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).