Portretfotografie.

Een portret is een artistieke voorstelling van een persoon of een groep, vaak zijn portretten eenvoudige afbeeldingen van het gezicht met soms wat artistiek inzicht in zijn of haar persoonlijkheid maar meestal is herkenbaarheid van het model het belangrijkste. Portretfotografie is dus het maken van een portret door middel van een fotocamera. Echt mooie portretfoto's worden vaak gemaakt naar aanleiding van een gebeurtenis zoals een klassenfoto, een familieportret bij een jubileum of ter herinnering of als cadeau voor bijvoorbeeld een geliefde of familielid. Bij portretfotografie wordt meestal een persoon op zo'n manier gefotografeerd dat de foto meestal iets laat zien over de persoon zelf. De fotograaf probeert het model naar voren te halen en dit te tonen in het portret. Ook kinderfotografie, babyfotografie, bruidsfotografie en glamourfotografie kunnen we onder portretfotografie rekenen. Op deze pagina kunt u meer lezen over het onderwerp portretfotografie. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Inleiding portretfotografie

portretfoto CleoPortretfotografie is een bijzondere vorm van fotograferen. Voor succesvolle portretfotografie is een combinatie van technische kennis, belangstelling en gevoel voor mensen zeer belangrijk. Ook moet u begrijpen wat voor uitwerking de camera op uw model heeft en daar op inspelen. Probeer er voor te zorgen dat het model kleren draagt die bij hem of haar passen en kies een achtergrond die geschikt is voor de kleren en de gelaatskleur, maar vermijd zwart of wit tenzij u opzettelijk nastreeft. Denkt u eraan dat een langere lens en een opnamestandpunt op enige af stand de vormen enigszins verzachten, in het bijzonder de neus. Het geeft ook aan het onderwerp een minder benauwd gevoel. Stel altijd scherp op de ogen, belicht zo dat u maar 1 stel schaduwen krijgt. Probeer een spontane uitdrukking vast te leggen vaak helpt het om met het model vanachter de camera te praten.

Portretfotografie is niet alleen het vastleggen van een goed gelijkende afbeelding van het onderwerp. Ook is het belangrijk om te proberen het karakter van het model vast te leggen. Dit is eenvoudig te bereiken door mensen te fotograferen op een moment dat ze zich daar niet bewust van zijn en ze dus niet de kans hebben om zich anders voor te doen. Dit zijn de spontane foto's . Wanneer iemand echt poseert, is het vaak moeilijk om het karakter van de persoon vast te leggen omdat mensen vaak een gemaakte houding aannemen. Als fotograaf is het dan belangrijk om het model gerust te stellen en door het voeren van een gesprek en te wachten tot het model een natuurlijke houding aanneemt. Door te fotograferen met een grote lensopening zoals f/4 zal de dieptewerking beperkt blijven en worden afleidende details op de achtergrond buiten beeld gehouden. Hierdoor zal het model het belangrijkste element op do foto zijn.

Om het model op het gemak te stellen voor de camera kunt u de volgende eenvoudige technieken gebruiken:

  • Praat met uw model, zorg ervoor dat hij of zij begint te praten over een gezamenlijke interesse. Binnen enkele minuten zal het model de camera vergeten en kunt u zodra er een interessante uitdrukking verschijnt, een mooie foto maken.
  • Vraag nooit aan het model om te glimlachen of 'cheese' te zeggen. Een echte glimlach komt van binnenuit en de enige manier waarop u dit kunt bereiken is door het model een reden tot glimlachen te geven. Vertel bijvoorbeeld een grapje of praat over een grappig voorval dat u hebt meegemaakt. Bedenk ook dat een bedachtzame, serieuze blik ook heel mooi kan zijn. Wanneer u een ernstig portret wilt, praat dan over ernstige zaken of iets waarvan u weet dat het de juiste reactie zal uitlokken.

Lichtbronnen

U kunt het licht vrij eenvoudig houden. Voor een portret van een man gebruikt u een lichtbron die in een hoek van 45 graden van het model staat. Hierdoor zullen de gelaatstrekken van het model en de texturen van zijn huid naar boven gebracht worden. Voor het fotograferen van een vrouw of een meisje kunt u beter zachtere en gelijkmatige verlichting gebruiken om harde schaduwen te voorkomen. Twee lichtbronnen aan elke kant van de camera zijn dan ideaal.Let niet alleen op het model maar ook op de achtergrond, plaats hier extra belichting om ongewenste schaduwen te voorkomen. Wanneer u buiten een foto wilt maken is het zachte licht van een heldere, maar licht bewolkte dag ideaal voor het maken van een portretfoto. Door het zachte licht is er weinig contrast en hoeft u geen rekening te houden met harde schaduwen. Wanneer u toch in helder zonlicht moet werken, zet het onderwerp dan in de schaduw waar het licht zacht.

Ook kunt u een heel mooi effect bereiken door het model naast een raam te laten plaatsnemen om gebruik te maken van het naar binnen vallende licht. Als het licht te fel is kunt u het verzachten door een wit laken voor het venster te hangen. Door een groot wit vlak (bijvoorbeeld een stuk wit papier) te gebruiken kunt u iets van het licht reflecteren waardoor er iets minder schaduwen ontstaan. Bedenk dat een groot raam een zacht en gelijkmatige verlichting zal geven en een kleine raam zoals een dakraam gebruikt kan worden om scherpe spotlicht effecten te maken.

Boeken over portretfotografie.

boekboek bestellenPortretfotografie bij bestaand licht. Bij portretfotografie denken veel mensen gelijk aan een portretstudio, uitgerust met een hele batterij kunstlicht. Of op zÕn minst aan ˇˇn of meer reportageflitsers, liefst van allerlei lichtvormende hulpstukken voorzien. Dat het ook anders kan, bewijst vakfotograaf, fotografiedocent en Focus-medewerker Mich Buschman met dit boek over portretfotografie bij bestaand licht. Mich Buschman gaat uitvoerig in op de belichtingsinstellingen en het positioneren van een model ten opzichte van een lichtbron. Maar ook op vragen als: wanneer maak je daarbij gebruik van een reflectiescherm, en waar plaats je dat scherm? Uiteraard wordt onderscheid gemaakt tussen portretten op een (binnen-) locatie en in de studio. Ook het camerastandpunt komt aan bod en welke invloed dat heeft op de geportretteerde. Wordt een model van bovenaf gefotografeerd, op ooghoogte of lager? Buitenportretten vormen een belangrijk onderdeel van het boek, waarbij het zonlicht natuurlijk de belangrijkste lichtbron is. Soms fel, soms minder fel en soms achter de wolken. Ook dan blijkt een reflectiescherm een handig hulpmiddel te zijn. Natuurlijk mag een hoofdstuk gewijd aan de techniek niet ontbreken: cameraÕs en objectieven en het gebruik van hoge ISO-waarden. Een ander hoofdstuk gaat in op gelaatsuitdrukkingen en poses, waarbij het belang van goed kijken wordt benadrukt. Tot slot is er ruime aandacht voor de beeldbewerking. Achteraf valt er nog veel creatiefs te doen op de computer, zeker als je in Raw fotografeert. Mich Buschman lost in dit boek problemen die zich voordoen op met "natuurlijke" hulpmiddelen, zoals reflectiescherm en statief, de positionering van model en vanzelfsprekend de camera-instellingen. Het boek is geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde fotograaf. Beiden zullen al lezende op nieuwe idee‘n worden gebracht.


boekboek bestellenFotografiegids Portretten. Zoals John Freeman in Fotograferen in de praktijk en Fotografie doet, geeft hij in de deze boeken een zeer duidelijke uitleg over beide onderwerpen.

Het zijn uitgebreide gidsen waarin alle aspecten van portretten fotograferen en compositie aan de orde komen.

De boeken zijn geļllustreerd met Freemans indrukwekkende en beeldende foto's van over de hele wereld, die gekenmerkt worden door een veelheid aan stijlen. Deze gids biedt een overzichtelijke inleiding voor het maken van portretfoto's. De auteur heeft niet de behoefte allerlei technische details uit te leggen die voor de meeste (amateur)fotografen alleen maar tot verwarring leiden. In korte, overzichtelijke en in heldere taal geschreven hoofdstukjes wordt de theorie uitgelegd en begeleid met foto's die de techniek illustreren. Allereerst is er aandacht voor de technische zaken: de uitrusting, lenzen, belichting, achtergronden, kleurbalans etc. Vervolgens volgen veel portretten van o.a. baby's, kinderen, ouderen, straatportretten en close-ups. Een korte toelichting beschrijft de gebruikte techniek. Tot slot is er aandacht voor digitale bewerkingstechnieken: montages, invulflitslicht, digitaal bewerken en tips voor (studio)verlichting. De uitleg wordt op een prettige manier beperkt tot praktische aanwijzingen.


boekboek bestellenPortretten is het ideale naslagwerk voor fotografen die willen experimenteren met alle mogelijkheden van de digitale technologie. Het boek is opgebouwd uit projecten en toont u hoe u specifieke effecten en bewerkingen op een eenvoudige manier kunt bereiken. Het behandelt de basisvaardigheden, zoals het corrigeren van kleur en het verwijderen van krassen van afdrukken. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan creatievere zaken, zoals het omzetten van kleurenfoto's naar zwart-wit en het experimenteren met achtergronden. Het eenvoudige taalgebruik en de stapsgewijze uitleg van de voorbeelden zorgen ervoor dat dit een onmisbaar boek is voor iedereen die portretfotografie wil combineren met digitale technologie. In dit boek wordt aandacht besteed aan de digitale portretfotografie, en met name aan het digitaal bewerken van portretfoto's met behulp van Photoshop, versies 5.5 tot en met 7. Op heldere wijze worden stap voor stap een groot aantal interessante mogelijkheden getoond. Vooral gebruikers van Photoshop zullen heel veel plezier aan dit boek kunnen beleven. Onderaan elke bladzijde staat een balk met verwijzingen, tips en sneltoetsen, waardoor men eenvoudig door het boek kan navigeren. Er wordt uitgegaan van een redelijke kennis van het fotobewerkingsprogramma, waardoor het misschien voor een absolute beginner even doorbijten zal zijn, maar alleen al het beeldmateriaal maakt dit boek een begerenswaardig bezit.


boekboek bestellenBasiskennis fotografische verlichting. Door een serie praktijkopgaven leert de fotograaf hoe de beperkingen van uitrusting te overwinnen voor het verkrijgen van creatieve, professionele resultaten. Terwijl de theorie tot een minimum beperkt blijft toont dit boek hoe men met gebruikmaking van elementaire en geavanceerde meettechnieken moeilijke lichtomstandigheden de baas kan en het licht kan manipuleren voor stemming en sfeer. Zowel het meten met losse meters als met ingebouwde meters wordt gedemonstreerd. Ook wordt behandeld het sturen van aan het omgevingslicht toegevoegde verlichting met behulp van geavanceerde meettechnieken de verlichtingsomvang. Geheel geillustreerd met fotografisch werk van auteurs en van studenten, is Fotografische Verlichting een inspirerende gids en een gestructureerd stuk leergereedschap. Een heldere opsomming van de mogelijkheden van de toepassing van lichtbronnen (natuurlijke en onnatuurlijke) in de fotografie. De uitgave is opgesteld als leerboek, compleet met opgaven. Prettig is dat de tekst niet te theoretisch, maar wel beknopt en zakelijk is. Misschien minder geschikt voor absolute beginners, maar voor enigszins gevorderden een nuttig en handzaam boek. Voorzien van veel afbeeldingen en voorbeelden in zwart-wit. Met uitgebreide inhoudsopgave en verklarende woordenlijst.

Last update: 20-08-2017
SintSint

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).