De stamboom van de familie Pragt.

Al vele jaren ben ik bezig met het in kaart brengen van de stamboom van de familie Pragt. Via Internet en mijn site ben ik in contactgekomen met veel familieleden (ook uit het buitenland) die belangstelling hadden voor de familie stamboom. Helaas is bij een server migratie de stamboom database verminkt geraakt waardoor veel gegevens verloren zijn geraakt. Het is veel werk om dit weer allemaal te herstellen dus ben ik gestopt met het online publiceren van de familie stamboom. Dit was als erg problematisch door de privacy wetgeving en is met de komst van de nieuwe privacy wetgeving alleen nog moeilijker geworden. Ik ben nu bezig om de stamboomgegevens die ik allemaal nog heb op te nemen in een offline programma, zodra deze weer goed gevuld en bijgewert is zal ik deze op verzoek ook weer aanbieden aan familieleden. vriendelijke groet, Hein Pragt.

Last update: 25-04-2010

Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).