Positief denken als een keuze

positief denken Soms luister ik weer eens naar een bekend nummer "Get over it" van de band de Eagles. Dit nummer is door Don Henley geschreven omdat hij zich meer en meer begon te ergeren aan de klagende mensen in de vele Amerikaanse talkshows die alleen maar negativiteit verspreiden. Ik ken ook persoonlijk een aantal van deze mensen die het liefst de hele dag zitten klagen en die vinden dat het leven zo onrechtvaardig is, zeker naar hen toe. Vaak wentelen ze zichzelf in hun koning- of koninginnenrol want uiteindelijk willen ze eigenlijk erkenning, compensatie en de volle aandacht voor al het leed. Het negatieve denken is voor deze mensen hun enige sociale vaardigheid om hun zin te krijgen, mensen aan zich te binden en aandacht te krijgen.

In hun negatieve gedrag trekken ze helaas vaak wel hun hele omgeving mee en trekken deze mensen ook andere gelijkgezinde mensen aan. Soms zoeken ze echter ook een extreem positieve vriend of partner waar ze al hun problemen aan kunnen ophangen. Uiteindelijk zal deze "rots in de branding" het ook eens opgeven want uiteindelijk zal hij of zij leren dat de negativiteit van de ander niet weg te werken is omdat het een vast ingesleten levenspatroon is waar alles aan opgehangen is. Wanneer het goed zou gaan met de altijd negatieve persoon zou de hele basis onder hun bestaan wegvallen, want uiteindelijk zijn alle sociale vaardigheden van deze persoon hier aan gerelateerd. Positief denken is, naast een onderdeel van een persoonlijkheid, ook een keuze. Men kan bewust kiezen om positiever te denken en dus ook positiever te leven. Positief denken is de vaardigheid om met de negatieve dingen van het leven om te kunnen gaan. Het is niet ontkennen dat er negatieve dingen zijn maar ze juist erkennen, te accepteren zoals ze zijn en er op een positieve wijze mee om te gaan. Deze wijze van denken zorgt voor innerlijke rust, succes, een betere gezondheid en meer voldoening in het leven.

Wanneer u om u heen kijkt dan zijn mensen in vergelijkbare situaties soms gelukkig en tevreden en anderen in dezelfde situatie ongelukkig en ontevreden. De situatie is dus gelijk maar de wijze waarmee mensen hiermee omgaan bepaald in grote mate of ze gelukkig of ongelukkig zijn. Het lijkt er op dat de ene mensen het positieve kan blijven zien en dat de ander alleen maar het negatieve ziet. Het gevoel van geluk en tevredenheid is niet altijd afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden maar meer van de wijze waarop we daar tegen aankijken. Ook voor mensen die normaal erg positief denken is het soms minder eenvoudig om positief te denken, zeker wanneer ze bijvoorbeeld moe of overwerkt zijn. Er zijn ook enkele algemene dingen die men kan doen om positiever tegen alles aan te kijken. Een van de eerste dingen die u kunt doen is kijken of u niet van een mug een olifant maakt, met andere woorden of u de tegenslag of het probleem niet buiten proporties trekt. Wanneer u goed nadenkt zijn er maar weinig dingen die echt onder de noemer "olifant" vallen en dit relativeren kan er voor zorgen dat u er met een meer positieve blik naar kunt kijken.

Ook kunt u zichzelf afvragen of er misschien anderen zijn die het nog slechter hebben dan u. Wanneer u neiging heeft Ook kunt u zich gaan bedenken wat u kunt leren van de situatie waar u zich in bevind en of er geen kans is om er beter uit te komen. Soms leiden de grootste tegenslagen of mislukkingen tot de grootste kansen. Bijna altijd kunt u iets leren en krijgt u de kans om dingen te verander en bij te sturen. Vaak ontstaan negatieve gevoelens doordat we niet onze zin krijgen of dingen niet gaan zoals wij dat graag zouden willen zien. Door eerlijk na te denken over de eigen gevoelens van ongenoegen en uw eigen ego te herkennen en te erkennen kunt u de angel eenvoudig verwijderen door te accepteren en te zien dat het een probleem van uw eigen ego is. Het begrijpen van de oorzaak van de eigen ongenoegens is vaak voldoende om uzelf te kunnen corrigeren of uzelf er bij neer te kunnen leggen. Want ook de minder leuke dingen in het leven horen er bij. Wij zijn zo gewend aan de leuke kanten van het leven en die willen we graag maar de minder leuke dingen horen er ook bij en leren ons juist om alles weer in het juiste perspectief te zien.

Wanneer u een dag ziek bent of bijvoorbeeld migraine heeft, dan kunt u er verschrikkelijk over inzitten dat u afspraken niet kunt nakomen, dat u dingen mist en dat u zich erg rot voelt. U kunt denken waarom overkomt mij dit nu weer en daarna de hele dag in bed liggen om u te verzetten tegen de pijn en de tegenslag. Maar u kunt ook proberen gewoon te aanvaarden dat u zich nu slecht voelt. Door uzelf over te geven en te accepteren dat het overmacht is en te accepteren dat het bij het leven hoort kunt u er beter mee leren omgaan. Maar ook is het vaak belangrijk om gewoon te aanvaarden dat u gewoon menselijke gevoelens heeft en dat ook gevoelens zoals boosheid, jaloezie of teleurstelling, die normaal als negatief bestempeld worden er gewoon bij horen. Het is echt geen schande om uzelf soms zo te voelen, door deze gevoelens te aanvaarden en eerlijk te onderzoeken waar ze vandaan komen kunt u ook hier vaak uw eigen ego ontdekken en ontmaskeren. Alles wat er voorbijkomt in het leven hoort erbij en gaat meestal weer over, het komt voorbij als een wolkje aan de lucht en verdwijnt ook weer. Mijn moeder zei altijd: "de mens lijdt het meest onder de pijn die hij vreest en die nooit komen zal". Niemand heeft een glazen bol om de toekomst te voorspellen en sommige dingen in het leven hebben we ook niet in de hand. Maar wat er ook gebeurt, u kunt er altijd op verschillende manieren tegen aankijken. Positief denken of negatief denken is een keuze en de keuze is aan U.

Boeken over positief denken

Sleutels tot positief denken Napoleon Hill heeft zijn gehele leven (hij is 87 jaar geworden) bestudeerd waarom mensen wel of niet succesvol worden. Hij heeft honderden mensen geïnterviewd en tientallen boeken hierover geschreven. Dit boek biedt een tienstappenplan naar gezondheid, welvaart en succes. Vanuit een christelijke insteek wordt gewerkt aan de positieve instelling van de lezer. Dat brengt een heleboel mogelijkheden en de enige bron die daarvoor nodig is, is de eigen toewijding. De eerste stap is om met overtuiging bezit te nemen van de eigen gedachten en niet hiervoor afhankelijk te zijn van anderen of de situatie. Het eindigt met de stappen: doelen stellen en studeer, denk, plan dagelijks. Het boek biedt zelftests om de lezer te helpen. Elke stap wordt afgesloten met woorden van wijsheid, citaten uit de Bijbel en andere bronnen. De auteur bewees zijn methode in zijn eigen leven, hij schreef tientallen bestsellers en adviseerde staatshoofden. Een prettig leesbaar, direct toepasbaar boek voor iedereen die een positieve instelling wil en vanuit die kracht zichzelf motiveert en zo prettiger kan leven.
kopen knop


Feel good - Positief denken Positief denken is niet vanzelfsprekend. Toch kunnen ook van nature minder optimistische mensen het leven van de positieve kant leren bekijken. U beslist namelijk zelf of u die roze bril waarover iedereen het heeft, wel of niet opzet. In dit boekje vindt u technieken en oefeningen die u daarbij helpen. U leert onder andere hoe u uw aandacht niet meer automatisch op het negatieve kunt richten en hoe u anderen het voordeel van de twijfel kunt geven zonder naïef te zijn. Ook leert u hoe u piekergedrag kunt voorkomen en zonder schuldgevoelens kunt genieten van kleine pleziertjes, waardoor uw levenskwaliteit zonder twijfel toeneemt! Wees uw eigen mentale coach!
kopen knop


Last update: 12-11-2022


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).