Positief denken en een positieve levenshouding

glas half vol Wanneer we kijken naar mensen die in zeer slechte omstandigheden leven valt op dat er altijd mensen zijn die met een positieve levenshouding er nog het beste van proberen te maken. Sommige mensen zijn zelfs in staat onder zeer moeilijke omstandigheden zich toch gelukkig te voelen. Positief denken is de vaardigheid om met de negatieve dingen van het leven om te kunnen gaan en te accepteren dat deze dingen er ook bij horen. Het is het vermogen om niet negatiever te denken dan strikt noodzakelijk is en in minder leuke dingen ook het positieve te zien. Nu klinkt dit veel eenvoudiger dan het is. Wanneer de problemen u boven het hoofd dreigen te groeien of wanneer u in een negatieve spiraal zit, lijkt het allemaal zo eenvoudig gezegd maar voor u lijken alle problemen hoge bergen die u niet of met moeite kunt passeren. Wanneer u gaat nadenken over positief denken moet u eerst eens bedenken dat er veel mensen zijn die onder dezelfde omstandigheden of zelfs nog veel slechtere, positief kunnen blijven denken en zelfs gelukkig kunnen zijn. Wat hebben deze mensen dat u mist? Ik las het verhaal van een man die zeer succesvol was, veel geld had en een luxe leven, tot hij ineens zijn enige 21 jarige zoon verloor. Voor veel mensen zou hun hele wereld instorten maar deze man wilde de positiviteit en de positieve levenshouding van zijn zoon uitdragen door een boek te schrijven over de formule van geluk en zo vele mensen te helpen. Zijn "formule" is niet revolutionair maar komt neer op het al oude principe van ongeluk door de eigen (hoge) verwachtingen. De situatie zelf maakt ons niet ongelukkig maar onze gedachten en vooral de verwachting die we hadden die niet uitkwam en zo tot een teleurstelling of gevoel van ongelukkig zijn leiden. Hij traint zijn brein om nog maar twee soorten gedachten te hebben, gelukmakende gedachten en nuttige gedachten. In plaats van denken: "mijn zoon is dood" wil hij denken: "mijn zoon heeft 21 jaar geleefd en hele mooie en goede dingen gedaan". De eerste gedachte is een negatieve gedachte en de tweede een positieve en blije gedachte. Bij de gedachte of hij iets toch anders had moeten doen waardoor hij misschien zijn zoon had kunnen redden, zegt hij tegen zijn brein: "hou daar mee op, dit is een nutteloze gedachte die niets veranderd aan wat er nu is!". Deze gedacht is dus nutteloos en moet uitgebannen worden, want die roept alleen maar negatieve gevoelens op zonder dat het enig nut heeft. Door baas te worden over de gedachten die uw brein u presenteert en "sodemieter op met deze gedachte" te zeggen tegen uw brein kunt u gelukkiger worden. Maar ook door niet met enorme verwachtingen (vooral van anderen) te leven en alles wat er wel uitkomt (hoe klein dan ook) te waarderen, voelt u zich vanzelf gelukkiger. De basis van positief denken is accepteren dat het leven niet maakbaar is maar dat de wijze waarop u er mee omgaat wel. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is positief denken?

glimlach positief denken Wanneer u een beetje zoekt op Internet kunt u een ruime keuze vinden aan cursussen en trainingen voor het verbeteren van uw persoonlijke vaardigheden en zelfontwikkeling. Vaak is een belangrijk aandachtspunt "leren positief te denken". De negatieve verklaring is dat dit een mode verschijnsel is, de positieve verklaring is dat mensen tegenwoordig denken dat meer invloed hebben op hun eigen lot en dat ze daar dus ook iets aan kunnen veranderen. Positief denken is een persoonlijke vaardigheid om met de negatieve zaken in het leven om te kunnen gaan en deze een positieve wending te kunnen geven. Het is een vaardigheid om niet negatiever tegen zaken aan te kijken dan strikt noodzakelijk is. Problemen zijn niet altijd uitgesproken negatief of positief, u dient ze op de werkelijke waarde in te schatten. Het is belangrijk om geen energie te verliezen aan negatieve zaken en deze energie te gebruiken voor positievere zaken. In zekere zin is positief denken dus ook realistisch denken. Het is medisch aangetoond dat onze gedachten een grote invloed hebben op onze lichamelijke en emotionele conditie. Het zijn dus niet altijd die bepaalde situaties of gebeurtenissen die ons het leven lastig maken, maar meestal onze interpretatie hiervan. Deze benadering noemt men de cognitieve psychologie en is de laatste jaren steeds meer in opmars. Cognitie is een ander woord voor gedachten, tegenwoordig gaan we er van uit dat veel psychische klachten veroorzaakt worden door verkeerde patronen en verbindingen in onze hersenen. Dit zal ik proberen uit te leggen aan de hand van enkele eenvoudige voorbeelden:

- Stel u loopt op straat en u komt een hele grote hond tegen, wat gaat er op dat moment door uw gedachten? U kunt denken wat een grote hond, misschien gaat hij mij bijten. Uw reactie is gespannen of zelfs angstig en u steekt uit voorzorg de straat maar over om de confrontatie te voorkomen. U kunt ook denken wat een mooie hond, u voelt zich rustig en loopt gewoon door en passeert deze hond rustig en kalm.

- Een man heeft een jaarcontract en heeft volgens zijn eigen mening heel goed zijn best gedaan en goed werk geleverd. Hij merkt echter dat hij sinds een half jaar een teamleider heeft die er niets van bakt. Hij lost vaak zijn problemen op en denkt dat de teamleider hem hiervoor best dankbaar zal zijn. Tegen het einde van dat jaar wanneer zijn functioneringsgesprek er aan zit te komen merkt hij dat personeelszaken toch een ander idee over zijn functioneren heeft. Het blijkt dat zijn teamleider veel op hem afgeschoven heeft. Hij brengt dit bij personeelszaken onder de aandacht maar krijgt van een collega een tip dat deze teamleider samenwoont met het hoofd personeelszaken en dus heel erg de hand boven het hoofd gehouden zal worden. Hij vecht dus tegen de bierkaai. Vanuit zijn rechtvaardigheidsgevoel wilde de man het gevecht aangaan, maar na een avond rustig denken kwam hij tot de conclusie "wil ik wel voor een organisatie werken die zo met hun mensen omgaat?". Door dit inzicht kon deze persoon zijn negatieve gevoelens en boosheid omzetten in positieve gedachten en in een positief gesprek een ontslagpremie van 3 maanden krijgen.

- Een vrouw is in een vorige relatie bedrogen door haar ex vriend. In de nieuwe relatie gaat alles eerst prima tot ze bang begint te worden dat dit haar weer zal overkomen. In plaats van er over te praten en te onderzoeken of deze gevoelens wel reëel zijn, besluit ze haar nieuwe vriend te controleren. Deze merkt dat hij verantwoording moet afleggen voor alles wat hij doet en dat ze hem controleert waardoor hij niet meer alles vertelt en wachtwoorden op zijn persoonlijke bestanden gaat zetten. Hierdoor wordt bij zijn vriendin alleen nog maar het vermoeden versterkt dat hij iets te verbergen heeft. Al deze negatieve invloeden zorgen er voor dat de relatie stuk loopt. De nieuwe vriend had geen enkele intentie om zijn vriendin te bedriegen, in dit geval spreken we van een "zelf vervullende verwachting" of "self-fulfilling prophecy".

U ziet hier heel duidelijk dat het niet zozeer de situatie is, maar uw eigen interpretatie van de situatie die bepaalt hoe u zich voelt en gedraagt. U kunt de wereld om u heen niet altijd veranderen maar wel de wijze waarmee u er mee omgaat. Door te leren om uw interpretatie van situaties te veranderen kunt u ook uw gevoel en gedrag veranderen. Positief denken is de kunst van constructief te kunnen denken en om negatieve situaties om te buigen naar positieve en om voordeel te kunnen zien in nadeel.

Negatieve gedachten

Positief denken klinkt eenvoudig maar is soms verschrikkelijk moeilijk. Door alle ervaringen die u heeft opgedaan in uw leven zijn er vele onbewuste patronen van emoties ontstaan die als duiveltjes uit een doosje op kunnen duiken en u het leven zuur kunnen maken. Let op deze duiveltjes hebben ook een positieve betekenis, ze kunnen u ook waarschuwen voor reëel gevaar. Uw gezond verstand (bewustzijn) is normaal wel in staat zijn om dit te kunnen relativeren maar wanneer u moe of overwerkt bent nemen (vaak onbewust) negatieve gevoelens de overhand. Zie je wel roepen de duiveltjes en u bent niet meer in staat ze tegen te spreken. Dit kan zelfs leiden tot een stroom van negatieve gevoelens en gedachten waar u moeilijk meer doorheen kunt breken. Probeer dan even een rust moment te nemen, stap even uit de situatie en ga ergens rustig aan het water zitten. Probeer dan een kritisch naar uzelf te kijken en bepaal of deze gedachte of gevoel realistisch is. Bedenk eens of andere mensen in uw omgeving dezelfde reactie hebben in dezelfde situatie en of de oorzaak van deze negatieve gedachte niet uw blik op de zaak is. Probeer dan eens een positief punt te vinden in de situatie en probeer deze positieve gedachte vast te houden.

Humor en positief denken

Uit eigen ervaring weet ik dat humor zeer goed is om te leren relativeren. De strips van Sigmund en de strips van Dilbert zijn hiervan zeer goede voorbeelden. Door een situatie belachelijk te maken ziet u zelf het lachwekkende van uw eigen gedrag in of van het gedrag van mensen in uw omgeving. Hang strips die u aanspreken op ergens in huis waar u ze regelmatig ziet zoals bij de kapstok of het toilet, dit kan zeer therapeutisch werken. Wanneer u boodschappen doet en al die chagrijnige mensen ziet die mopperen, voorkruipen en denken dat "hun" rij voor de kassa weer net de langzaamste is. Ik kan er sinds jaren om lachen waarom die haast en dat voorkruipen. Dan denk ik wat ben jij ongelukkig en dan prijs ik me gelukkig dat ik dit niet hoef te doen en dat ik gewoon geduld heb en het rustig aan wil doen omdat ik geen zin heb in dit soort zaken. Door deze positieve gedachte en een beetje leedvermaak en binnenpretjes kunt u de kijk op drukke weekend inkopen stukken aangenamer maken. Zelfspot is heel gezond, lach eens om uw eigen gedrag en om uw eigen gedachten wanneer ze onterecht bleken te zijn. Probeer niet te vervallen in cynisme of zwartgalligheid want dat zijn nu juist de soorten "humor" die het negatieve alleen maar voeden.

Positief denken is werken aan uzelf

Positief denken kunt u leren, er zijn vele goede zelfhulpboeken te koop. Probeer aan uzelf te werken en bedenk dat de keuze om positief of negatief te denken uw eigen keuze kan zijn. U bent de architect van uw eigen lot. U hoeft uw persoonlijkheid niet te veranderen om zaken eens op een andere wijze aan te pakken. Leer van uw fouten en probeer er een positieve ervaring uit te halen.

Omdenken als positief denken

Omdenken is ook een vorm van positief denken, op een andere pagina op deze site kunt u meer lezen over omdenken. Hij geeft aan dat u een een probleem eerst eens als een feit moet gaan zien en dan moet kijken of u van dit feit een positieve mogelijkheid kunt maken. En dat klinkt een beetje zweverig maar is het niet, zeker niet wanneer u alle voorbeelden uit de boeken van Berthold Gunster leest en u zich realiseert dat u deze problemen ook van een hele andere kant kunt benaderen. Omdenken werkt niet voor alles in het leven, er zijn genoeg ernstige zaken zoals ziekte en dood die moeilijk om te denken zijn. Het is een misvatting dat je alle problemen zou kunnen kantelen in een mogelijkheid. Soms is het accepteren (van het feit) en accepteren dat daar alle gevoelens gewoon bij horen, dus het stoppen van verzet en frustratie ook een inzicht tot het lichter maken van dat feit. Omdenken is een enorme oefening in relativeren en dingen van alle kanten te bekijken en zo kan het een goede weg zijn naar meer positief denken.

Een positief zelfbeeld

U heeft vast wel eens gehoord: "Je moet eerst van jezelf houden, voor je van een ander kunt houden". Dit is in mijn ogen sterk overdreven. Vaak lijkt houden van jezelf meer op narcisme en ik denk dat u eerst een positief zelfbeeld moet hebben om uzelf en dus ook uw liefde, te kunnen geven aan een ander. Mensen met een positieve levensinstelling hebben vaak een positief of ten minste een realistisch beeld van zichzelf en dit zelfbeeld bepaalt in grote mate ook hun houding tegenover anderen.U kunt hier meer over eigenliefde vinden. Veel dingen die u overkomen, zijn niet altijd het directe gevolg van wat anderen doen maar van de wijze waarop u dit voelt en ziet. Elke ervaring kan zowel negatief als positief benaderd worden, wanneer u een positieve levensinstelling heeft zult u proberen een positieve wending te geven aan alles wat u overkomt. Dit is niet even een knop die u omzet, maar iets waar u wel bewust op kunt leren letten. Dit wil niet zeggen dat u geen negatieve gevoelens meer mag hebben, ook tegenslagen, verdriet en boosheid zijn een onderdeel van het leven. Wanneer u boos of verdrietig bent neem dan even een timeout en denk eens rustig na wat dit gevoel veroorzaakt, wat uw eigen aandeel was en wat uzelf kunt doen om dit in de toekomst te voorkomen. Wanneer u een oplossing kunt bedenken waardoor u door zelf anders te reageren een vervelende situatie kunt voorkomen heeft u een sociale vaardigheid ontwikkeld waardoor u een negatieve situatie een positieve wending heeft kunnen geven. Het resultaat is een beter beeld van uzelf en door dit consequent toe te passen zult u ook een positiever beeld van uzelf ontwikkelen.

De basis behoeften van mensen

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow heeft over de behoeften van mensen een interessante theorie ontwikkeld. Hij onderscheidt vijf behoefte niveaus die hiërarchisch gestructureerd zijn. Een behoefte kan men zien als het verlangen naar iets, het willen eten, is een behoefte om de honger te stillen. Een behoefte kun je meestal niet bewust sturen, maar deze ontstaat meestal vanzelf. Een behoefte op een bepaald niveau moet eerst voor het grootste deel vervuld worden voordat men de behoefte van een hoger niveau zal krijgen. Een niveau overslaan is over het algemeen niet mogelijk. Wanneer men dit toch probeert zal de behoefte meestal toch blijven. Hoe groter een behoefte is, des te nadrukkelijker is hij aanwezig en des te meer zal hij het hele bestaan en gedrag beïnvloeden. Zodra een behoefte op én niveau bevredigd is, ontstaat meestal vroeg of laat een behoefte op het volgende niveau.

Volgens Maslow zijn deze behoeften in hiërarchische volgorde van het laagste tot het hoogste niveau:

  • 1. Fysiologische behoeften, oftewel eten en drinken, dit zijn de meest overheersende behoeftes die we hebben;
  • 2. Veiligheid en bescherming, hieronder vallen bijvoorbeeld bescherming, zekerheid en stabiliteit;
  • 3. Liefde en geborgenheid, hieronder wordt verstaan prettige sociale contacten, liefde en vriendschap;
  • 4. Achting en zelfverwezenlijking, het streven naar erkenning, aanbidding, status en prestige, het willen domineren is ook een teken dat men streeft naar erkenning;
  • 5. Zelf-actualisering, dit is de laatste en de hoogste behoefte, deze behoefte ontstaat pas als aan alle andere (lagere) behoeftes voldaan is, op dit niveau ontstaat het streven naar ontwikkeling van zichzelf.

Het begrijpen van het behoefte model kan inzicht geven in uw eigen behoefte en gedrag. Een klein voorbeeld, in het begin van deze eeuw, toen Nederlanders nog arm waren, konden mensen dromen van een eenvoudige (gezins) auto. Tegenwoordig willen we een auto met een bepaalde vormgeving, uitstraling en interieur. In deze maatschappij waar bijna iedereen op het hoogste niveau zit zijn we helaas ontevredener dan ooit. Een negatieve conclusie kan dus ook zijn dat we altijd ontevreden zullen zijn en iets meer willen dan we nu hebben. Een positieve benadering is dat Maslow in tegenstelling tot zijn collega's, niet uitgaat van de zieke geest, maar van de gezond denkende mens. Positief denken leert u door positieve mensen te doorgronden en te begrijpen waarom deze mensen zo positief zijn en anderen niet. Van deze positieve mensen kunt u veel leren.

Een optimist versus een pessimist

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.
(Jack Penn)

Optimisten zien de zonzijde en beschouwen een nederlaag als een tijdelijke terugslag en zien ze tegenslag als een uitdaging en werken ze hard om daar verandering in te brengen. Ze hopen op een betere toekomst en geloven dat ze kunnen slagen in wat ze zich voornemen. Deze houding maakt dat optimisten per definitie gelukkiger zijn dan pessimisten. Mensen die positief denken, zullen eerder positieve ervaringen meemaken omdat datgene wat u uitzendt ook weer bij u terugkomt. Pessimisten halen juist positieve dingen omlaag en zien de wereld om zich heen door een negatieve bril. Helaas is pessimisme vaak een self-fulfilling prophecy, waardoor de pessimist vaak bevestiging ontvangt wat hun negatieve instelling weer versterkt. We kunnen stellen dat optimisten hun eigen hemel creëren en pessimisten de architecten van hun eigen hel zijn. Natuurlijk is balans erg belangrijk, een te groot optimisme kan leiden tot waanvoorstellingen en acties die hun doel voorbijstreven. Als we goede besluiten willen nemen, dan moeten we in staat zijn onderscheid te maken tussen de dingen die we wel en niet in eigen hand hebben, dit is de basis van gezond optimisme.

Iedereen wil zowel fysiek als mentaal gezond zijn en de mate van mentale gezondheid zal voor een groot deel bepaald worden door optimisme. Een optimist is in staat om objectief en nuchter naar negatieve situaties te kijken. Met wat ervaring kunt u kalm tegen uzelf praten in een positieve en optimistische zin, waardoor u de controle houdt over de situatie. Een optimist zal minder snel boos of geïrriteerd zijn dan een pessimist. Kijk in uw leven eens naar situaties waarin u tegenslagen tegenkwam en hoe u daar mee omging. Wanneer u ziet dat u pessimistisch omging met deze situaties, vraag uzelf dan eens af hoe een optimist hiermee omgegaan zou zijn. Door op een andere wijze tegen zaken aan te kijken en u denk patroon te doorbreken kunt u de visie op uw omgeving en situaties om u heen totaal anders zien en beleven. Wanneer u geleerd heeft het positieve in te zien van bijna elke situatie, dan bent u op weg een echte optimist te worden.

Boeken over positief denken en positieve levenshouding

Ik ben oke jij bent een sukkel Betweterige schoonzus, bemoeizuchtige baas of onhandelbaar kind? Stop ze te veranderen. Ze zijn wie ze zijn. En dat zal altijd zo blijven. Is dat erg? Nee. Denk het om. Ze zijn je goudmijn. Na de bestseller Ja-maar wat als alles lukt?, Huh?! en Omdenken is Berthold Gunster terug met een boek over een onderwerp wat iedereen zal aanspreken: relaties. We hebben er elke dag mee te maken. Ze kunnen een bron zijn van stress en verdriet. Maar goede relaties zijn ook datgene wat ons vrolijk en gelukkig maakt. In Ik ben okay. Jij bent een sukkel past Berthold Gunster de theorie van het omdenken toe op relaties, zowel in zakelijke als privïéituaties. Het doel is om een voor beide partijen waardevolle relaties te creëren. Al kan het in sommige gevallen betekenen dat de relatie beter kan worden beëindigd. Waar de meeste adviesboeken nogal zweverig zijn, is dit boek juist down-to-earth. Aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk vertelt de auteur hoe je kunt handelen bij irritaties en wat je moet doen als je het idee hebt dat je geen klik hebt met mensen.
kopen knop


Sleutels tot positief denken Napoleon Hill heeft zijn gehele leven (hij is 87 jaar geworden) bestudeerd waarom mensen wel of niet succesvol worden. Hij heeft honderden mensen geïnterviewd en tientallen boeken hierover geschreven. Dit boek biedt een tienstappenplan naar gezondheid, welvaart en succes. Vanuit een christelijke insteek wordt gewerkt aan de positieve instelling van de lezer. Dat brengt een heleboel mogelijkheden en de enige bron die daarvoor nodig is, is de eigen toewijding. De eerste stap is om met overtuiging bezit te nemen van de eigen gedachten en niet hiervoor afhankelijk te zijn van anderen of de situatie. Het eindigt met de stappen: doelen stellen en studeer, denk, plan dagelijks. Het boek biedt zelftests om de lezer te helpen. Elke stap wordt afgesloten met woorden van wijsheid, citaten uit de Bijbel en andere bronnen. De auteur bewees zijn methode in zijn eigen leven, hij schreef tientallen bestsellers en adviseerde staatshoofden. Een prettig leesbaar, direct toepasbaar boek voor iedereen die een positieve instelling wil en vanuit die kracht zichzelf motiveert en zo prettiger kan leven.
kopen knop


Feel good - Positief denken Positief denken is niet vanzelfsprekend. Toch kunnen ook van nature minder optimistische mensen het leven van de positieve kant leren bekijken. U beslist namelijk zelf of u die roze bril waarover iedereen het heeft, wel of niet opzet. In dit boekje vindt u technieken en oefeningen die u daarbij helpen. U leert onder andere hoe u uw aandacht niet meer automatisch op het negatieve kunt richten en hoe u anderen het voordeel van de twijfel kunt geven zonder naïef te zijn. Ook leert u hoe u piekergedrag kunt voorkomen en zonder schuldgevoelens kunt genieten van kleine pleziertjes, waardoor uw levenskwaliteit zonder twijfel toeneemt! Wees uw eigen mentale coach!
kopen knop


Last update: 19-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).