De website heinpragt.com is al sinds 1994 een begrip op het internet en is door de jaren heen uitgegroeid naar meer dan 330 themapagina's en een paar duizend bezoekers per dag. De website heeft drie hoofdonderwerpen: mens, cultuur en techniek.

Borderline en relaties

borderline of BPSBorderline persoonlijkheidsstoornis (ook wel kortweg BPS of borderline genoemd) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn erg impulsief, denken vaak zwart-wit en reageren soms zeer extreem. Een relaties met iemand die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft kan vrij extreem en verrassend zijn maar soms ook heel moeilijk. Over borderline zelf is al meer geschreven op Internet, deze pagina wil zich concentreren op het thema borderline en de gevolgen voor een liefdesrelatie. Het is zeker niet de bedoeling van deze pagina en het forum om alleen maar krtiek en commentaar te hebben op mensen met borderline (BPS), het is vooral de bedoeling om duidelijk te maken waar men soms tegenaan kan lopen in een relatie met een partner met borderline (BPS) en hoe beide partners een weg kunnen vinden om hier mee om te gaan. Een relatie met een patner met borderline (BPS) kent vaak de nodige problemen maar ik heb ook verhalen gelezen van partners die hier in hun weg gevonden hebben en een fijne relatie hebben kunnen opbouwen. Het begint met het gedrag van de ander te leren (her)kennen en te leren hoe men hier het beste mee om kan gaan, van beide kanten. Het forum gedeelte richt zich op zowel (ex) partners van mensen met borderline (BPS) als mensen met borderline (BPS) die hier hun ervaringen kunnen uitwisselen. Alle berichten op dit forum worden (gezien de soms heftige problematiek) pas na goedkeuring van de beheerder geplaatst, dit kan een paar uur duren. Dit is echter bedoeld om mensen in een beschermde omgeving te laten schrijven, voor zichzelf en voor anderen. Op deze pagina staan onderaan de meest recente berichten op dit forum. Ik heb zelf geen borderline (BPS) maar ben over dit onderwerp gaan schrijven door ervaringen met BPS in mijn omgeving. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Borderline, feels like I'm goin' to lose my mind
You just keep on pushin' my love over the borderline
Borderline, feels like I'm goin' to lose my mind
You just keep on pushin' my love over the borderline

Borderline kan in mildere vorm maar ook in extremere vormen voorkomen, soms ook in combinatie met bijvoorbeeld ADD of ADHD. Aangezien er een overlap is in de verschijnselen kan borderline en ADD ook met elkaar verwisseld worden, maar vaak vullen de symptomen elkaar ook aan en heeft men bijvoorbeeld ADD met een milde vorm van borderline.

Enkele symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn:

  • Uit alle macht proberen te voorkomen dat men in de steek gelaten wordt, deze angst kan echt zijn maar ook in de verbeelding voorkomen, voor de vaak heftige reactie maakt dat geen verschil;
  • Onevenwichtige en heftige relaties waarin de partner het ene moment geweldig is en een ander moment weer als waardeloos beschouwd wordt;
  • Vaak een tekort aan zelfbeheersing en impulsiviteit zoals geld verkwisten, grote risico's nemen en experimenteren met seks, drugsgebruik en roekeloos autorijden;
  • Soms suÔcidaal gedrag, dreigen met zelfmoord en zelfverminking;
  • Onevenwichtige stemmingen;
  • Zich chronisch "leeg" voelen;
  • Misplaatste en vaak hevige woede of het onvermogen gevoelens van boosheid te beheersen. bijvoorbeeld regelmatig terugkerende driftbuien, constante woede, vechtpartijen);
  • Soms waanachtige ideeŽn of ernstige dissociatieve symptomen;
  • Kortdurende psychotische verschijnselen zoals in de war zijn, sterke achterdocht en stemmen horen.

Lang niet iedereen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hoeft last te hebben van al de genoemde symptomen of sommige symptomen wat ernstiger en sommige symptomen wat minder. We kunnen dan ook constateren dat "de Borderliner" waarover men vaak spreekt niet bestaat. Men moet ook oppassen om iemand met wat meer temparament dan de gemiddelde mens onmiddelijk als borderliner te bestempelen.

Mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) proberen voortdurend te vermijden dat ze in de steek gelaten worden, ze reageren dan ook vaak heftig op reŽle of denkbeeldige verlating met angst of woede. In de relatie met anderen hebben ze de neiging om snel om heel zwart-wit te denken en snel te kunnen switchen van mening. Iemand kan het ene moment geweldig zijn, het andere moment onbetrouwbaar en slecht, dit gebeurt vaak als ze het gevoel hebben dat de ander niet genoeg om hen geeft. Borderline persoonlijkheidsstoornis kan ook samen gaan met andere klachten zoals depressiviteit, angst, psychose of dissociatie. De diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis wordt 3 keer zo vaak bij vrouwen dan bij mannen gesteld en naar schatting leidt 1 a 2 procent van de Nederlandse bevolking aan borderline persoonlijkheidsstoornis. De stoornis komt meestal in volle omvang tot uiting aan het begin van de volwassen leeftijd, tussen het zeventiende en vijfentwintigste levensjaar. Het is ook mogelijk dat er al in de kinderjaren voortekenen te herkennen zijn die gedeeltelijk lijken op de persoonlijkheidsstoornis op de volwassen leeftijd. Nadat de eerste verschijnselen zijn opgetreden volgen nogal eens diepe dalen met ernstige crises.

Oorzaken van borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

De oorzaken van een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn niet goed bekend, bijna altijd gaat het om een combinatie van factoren, waarbij elke factor een bijdrage kan leveren aan het ontstaan van de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Aanleg

Impulsiviteit en stemmingslabiliteit zijn mogelijk in aanleg al aanwezig. Bij de gevallen die ik zelf meegemakt heb zat de aanleg voor een borderline persoonlijkheidsstoornis in de familie, dit wilde niet zeggen dat elk lid van de familie borderline persoonlijkheidsstoornis had maar dat de kans om het te ontwikkelen groter was dan in andere families.

Psychologische factoren

In de levensgeschiedenis van veel borderlinepatiŽnten komen ingrijpende ervaringen voor die in combinatie met de aanleg het ontstaan van een borderline persoonlijkheidsstoornis tot gevolg had. Deze ervaringen kunnen bijvoorbeeld een instabiele ouderlijke gezinssituatie, emotionele verwaarlozing, agressie of seksueel misbruik zijn. Mede hierdoor hebben veel mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis moeite met het aangaan van een (langdurige) band met andere mensen. Er is aan de ene kant een sterke behoefte aan contact met anderen, maar tegelijk ook het wegduwen van deze contacten uit (vaak ingebeelde) angst voor het in de steek laten worden.

Maatschappelijke omstandigheden

Sommige deskundigen menen dat het wegvallen van maatschappelijke zekerheden ook van belang is. Mensen voelen zich eenzaam, meer op zichzelf teruggeworpen en minder veilig. Dit gaat natuurlijk voor veel meer mensen op en niet alleen voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, het kan echter wel de stoornis triggeren.

Bij het ontstaan van de borderlinestoornis is er bijna altijd sprake van meerdere van de bovenstaanden factoren die op elkaar inwerkend als oorzaak. Omdat er in de levensloop en levensomstandigheden zoveel instabiliteit te vinden is, is meestal ťťn van de hoofddoelen in de behandeling het vinden van stabiliteit.

Noot: Een paar jaar geleden was ik getuige van een kennis die een relatie kreeg met een zeer extraverte en uitdagende dame. Hun liefdesrelatie begon zeer onstuimig en was vrij snel heel intens en hij was tot over zijn oren verliefd op deze knappe dame. Tot ze een paar weken later woedend met een bijl voor zijn deur stond en hij er achter kwam dat ze een ernstige vorm van borderline persoonlijkheidstoornis had.

Samenleven met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Samenleven met iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) kan erg ingewikkeld zijn, mensen die een ernstige vorm van borderline hebben drijven de mensen in hun omgeving vaak tot wanhoop met hun grillige stemmingswisselingen en extreme gedrag. Er zijn in Nederland naar schatting 175.000 mensen met borderlinestoornis (BPS) maar daaronder zijn zowel lichtere als zwaardere vormen. Borderline (BPS) staat voor het grensgebied van de psychose en de neurose en het meest kenmerkende van borderline is de instabiliteit in denken, voelen en handelen. De verschijnselen kunnen buitenproportionele reacties zijn maar ook depressie, angsten, verwardheid, zelfverwonding, zelfmoordneigingen, overmatig drank of drugsgebruik, eetproblemen, roekeloos omspringen geld en seks, onverantwoord gedrag in het verkeer, ruziemaken, agressief gedrag, vaak wisselen van baan en de ene relatie na de ander.

Aan sommigen mensen met borderline (BPS) is het aan de buitenkant niet snel iets te merken omdat ze bijvoorbeeld gewoon als extraverte en spontane mensen overkomen. Impulsief reageren is een belangrijk onderdeel van de borderlinestoornis (BPS) en missen de stabiliteit en zelfcontrole die de meeste andere mensen wel hebben waardoor hun leven snel chaotisch dreigt te worden. Daarbij komt dan ook nog dat de stemming bij een borderliner binnen een paar uur kan omslaan van dag naar nacht wat het leven voor de borderliner zelf maar ook voor zijn omgeving erg lastig kan maken. Met therapie kunnen mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis leren om hun zwakte om te buigen tot hun kracht. Bij de meeste borderline (BPS) patiŽnten neemt de hevigheid van de stoornis af rond het dertigste tot veertigste levensjaar waarbij levenservaring, steun van anderen en zelf betere sociale vaardigheden aanleren dit proces versnellen.

Veel mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) hebben problemen met hechten en onthechten. Ze hebben een grote behoefte aan intimiteit en willen zich graag aan iemand binden maar ze zijn ook op zoek naar relaties en impulsen van buiten. Maar die partner mag niet te dichtbij komen want dat ziet de borderliner snel als bedreiging. Een relatie met een borderline bestaat dus heel erg uit aantrekken en weer wegduwen. De borderlinepatiŽnt wil graag hechting maar dat veroorzaakt tegelijk een enorme angst om weer verlaten te worden. Mensen met borderline gaan wel snel heel intense relaties aan die vaak ook seksueel uitbundige zijn waarbij ze heel hard van stapel lopen. Deze uitbundigheid kan voor sommige mensen zeer aantrekkend werken en de borderline is ook in staat om de nieuwe liefde snel enorm aan zich te binden om na een tijd ineens af te stoten of extreem jaloers, woedend of extreem emotioneel te reageren.

Wanneer de partner van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) het niet meer aankan, dan kan het verbreken van de relatie ook zeer moeilijk zijn. Wanneer de partner aangeeft de relatie te willen verbreken zullen de meest mensen met borderline ineens heel overdreven de liefde proberen te herstellen en zich ineens heel erg inzetten om maar niet verlaten te worden. Dit kan heel heftige emoties losmaken en ook kan de partner met een borderline persoonlijkheidsstoornis gaan dreigen met zelfmoord en andere ernstige gevolgen. Dit maakt het dat het voor een partner van iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak heel moeilijk om de relatie te verbreken en zo modderen deze partners soms jarenlang door.

Relativeren

Uit eigen ervaring weet ik dat samenleven met iemand die een persoonlijkheidsstoornis heeft (zoals borderline) of iemand met psychologische problemen uiteindelijk erg destructief kan werken. Toch heb ik in mijn eigen omgeving meegemaakt dat iemand met een redelijk ernstige persoonlijkheidsstoornis uiteindelijk een partner vond die hier blijkbaar mee om kon gaan. Deze partner stond sterk in zijn schoenen, had een redelijk overwicht en wist duidelijk grenzen te stellen. Ondanks de stoornis van de een, wist de ander hier mee om te gaan en konden ze uiteindelijk een goede langdurige relatie opbouwen. Wat ik hiermee wil aangeven is dat voor veel mensen het leven met een persoon met een borderline persoonlijkheidsstoornis heel moeilijk kan zijn en zelfs destructief. Een relatie is echter altijd een samenspel van twee mensen en twee persoonlijkheden en soms passen deze wel bij elkaar, ondanks een moeilijke persoonlijkheid van een van beide partners.

Ik wil hiermee echt niet borderlinegedrag goedpraten, veel mensen zullen hier niet mee om kunnen gaan, maar enkelen lukt het wonderbaarlijk wel. Toen ik ooit eens in een diepe crisis zat, zei een hulpverlener alleen maar dat ik eerst een week over mijn eigen aandeel moest nadenken. Ik was heel boos, want alles wat mij overkomen was, dat was mij aangedaan door anderen. Later, tijdens een aantal cognitieve sessies, leerde ik inzien dat ik ook een aandeel had gehad. Ook leerde ik dat ik anders met mensen en situaties had kunnen omgaan, mijn grenzen duidelijker had moeten stellen en dat ik dus ook invloed (lees een aandeel) had op de problemen. Ik heb veel begrip voor (ex) partners van mensen met een borderline gedragsstoornis maar wil toch wel vragen om soms ook eens te relativeren.

Goede korte film over BPS (Engels)

Een mooie korte film op youtube die de kern van een borderline persoonlijkheidsstoornis heel goed weergeeft. Deze film is helaas wel in het Engels.


Vragen, antwoorden en reacties over het onderwerp Borderline

Op deze site was er lange tijd een mogelijkheid om te reageren op het onderwerp borderline en relaties, op de nieuwe vragen en antwoorden sectie heb ik deze mogelijkheid weer toevoegd. Binnen deze FAQ rubriek kunt u reageren op het onderwerp en de eerdere vragen en antwoorden binnen deze FAQ. Ook nu zullen vragen, antwoorden en reacties pas na goedkeuring geplaatste worden. Wel is er nu de mogelijkheid om u aan te melden en onder een eigen preofiel te reageren en het onderwerp te volgen. Een relaties met iemand die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft kan vrij extreem en verrassend zijn maar soms ook heel moeilijk. Over borderline zelf is al meer geschreven op Internet, hier gaat het in het bijzonder over het thema borderline en de gevolgen voor een liefdesrelatie.

Link: ga naar de reactie pagina.

Boeken over borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Borderline de baas - gids voor naastbetrokkenen. De borderline persoonlijkheidsstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening. Het dikwijls extreme gedrag dat met de stoornis gepaard gaat, heeft grote invloed op naastbetrokkenen. Dit boek beschrijft achtereenvolgens wat borderline is, hoe deze stoornis ontstaat en welk effect borderlinegedrag heeft op het gezin en andere naastbetrokkenen. Bovendien wordt aangegeven welke factoren van invloed zijn op het ontstaan van borderlinegedrag en hoe naastbetrokkenen met dit gedrag om kunnen gaan. Ook wordt ingegaan op behandeling van borderline en hoe om te gaan met de hulpverlening. Herkenbare en aansprekende praktijkvoorbeelden onderstrepen de inhoud van het boek. Het boek richt zich op naastbetrokkenen van mensen met borderline, maar is zeker ook informatief voor hulpverleners.


De borderline-dans "Een beklemmend beeld van wat er gebeurt in contact met iemand met een borderlinestoornis. (...) Een boek als dit kan tot steun zijn voor met name partners van borderliners doordat het de noodzaak om grenzen te trekken onderstreept." De borderline-persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een explosief mengsel van verschijnselen, zoals het opvallende vermogen om schijnbaar zelfvertrouwen en charme plotseling te laten omslaan in hulpeloosheid, razernij en zelfmoordneigingen; manipulatief gedrag; extreme verlatingsangst; zwart-witdenken; permanente problemen en ruzies met anderen; weinig zelfrespect en een chronisch gevoel van leegheid. Zo'n twee procent van de bevolking lijdt eraan, waarvan driekwart vrouwen. Toch krijgt deze stoornis weinig aandacht. Walkers persoonlijke ervaringen maken duidelijk waarom. Mensen die met borderline-patiŽnten in aanraking komen, voelen zich vaak schuldig en hebben het gevoel dat zij tekortschieten. Dit geldt niet alleen voor familieleden en vrienden, maar ook voor veel therapeuten. Anthony Walker is psychiater. Hij was getrouwd met een borderline-patiŽnte en schreef een huiveringwekkend, fascinerend en meeslepend verslag van zijn relatie -- van de eerste ontmoeting tot het eind van zijn problematische huwelijk.


Omgaan met borderline - Een praktische gids voor naastbetrokkenen. Borderline is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door sterke stemmingswisselingen en heftige, emotionele en impulsieve reacties. Het is vaak lastig om te gaan met iemand die borderline heeft. Niet alleen de partner en gezinsleden, maar ook vrienden en collega's zijn genoodzaakt te reageren op de vaak complexe problematiek. Dit boek gaat in op de symptomen en wat voor behandelingen er mogelijk zijn, maar ook ligt de nadruk op hoe een betrokkene met deze problematiek om kan gaan. De lezer wordt in korte en helder geschreven hoofdstukken meegenomen van de theorie naar de praktijk. Daarnaast zijn er een lijst met nuttige adressen en uitleg over de belangenverenigingen opgenomen.


Forum vragen over: 25 - Liefde  : Borderline en relaties

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Ziet men herkenning?(0 )2018-08-30 07:42:00
• Reactie op de pagina: Borderline en relaties(50 )2018-07-10 13:51:00
• Waarom is er niets om Borderliners samen te brengen? (Dating ofzo)(4 )2018-03-04 00:04:00
• Moeder van een dochter met Borderline(2 )2017-12-06 14:21:00
• Kan een relatie terug komen met een bordeliner(4 )2017-09-27 20:58:00
• Ik verpest al mijn relaties door Borderline(5 )2017-07-13 14:26:00
• Vriendin met borderline, 2 kinderen samen(3 )2017-04-22 00:34:00
• Wat gaat er om in deze borderliner?(97 )2016-10-14 18:15:00
• borderline en relatieverslaving(1 )2016-09-27 13:12:00
• Relatie van 2 borderliners ... Ervaringen?..(10 )2016-09-25 16:03:00
• herkent iemand zijn eigen borderline (trekken)?(5 )2016-09-15 11:42:00
• verdergaan met een partner die borderline heeft...(5 )2015-07-17 08:43:00
• Hoe krijg ik mijn partner naar een arts(2 )2015-05-26 23:26:00
• Ik denk dat myn partner borderline heeft(2 )2015-02-24 00:04:00
• ik ben moeder van een dochter met persoonlijkheidsstoornis(29 )2014-10-22 22:21:00
• Wat is de beste beslissing voor mijn kinderen?(6 )2014-08-30 12:58:00
• Partner - zijn ex heeft b.l. - dochter?(1 )2014-06-07 07:26:00
• Communiceren(0 )2014-03-08 22:11:00
• leven met borderline(1 )2013-12-10 00:46:00
• Relatie problemen na 3 maanden, heel wisselend(2 )2013-09-27 15:49:00
• Reactie op de pagina: Borderline algemeen(2544 )2013-08-29 20:24:00

Laatste 10 reacties!

Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Heb juist mijn partner verlaten. We waren 7 jaar tesamen met 4 pauzes. Maar nu was het mij teveel ik had rust nodig ik mijn leven anders zou ik erzelf aan ten onder gaan. Ik denk dat mijn partner borderline heeft maar hem daarvan overtuigen en hem helpen om in therapie te gaan was onmogelijk. Ofwel was hij super enthousiast ofwel was alles negatief nooit eens normaal. Ik word daar gek van en had altijd het gevoel dat ik niks goeds kon doen. Daarbij kwam ook nog eens dat hij een gokverslaving heeft. We hebben daarvoor een tijdje in therapie geweest bij de anonieme gokkers maar plots was hij niet meer gokverslaafd. Ook was hij ziekelijk jaloers, geen enkele man mocht in mijn buurt komen of eens een vriendelijk woordje doen, want dan had ik al een verhouding met die persoon. Zelf zijn beste vrienden die hij had vanaf zijn 3 jaar beschuldigde hij van een affaire met mij. ik kan je nog duizend verhalen vertellen, ik werd leeggezogen, had geen energie meer en stond iedere dag onder stress. Daarom heb ik besloten om alleen te wonen maar niet om onze relatie te verbreken, want hij is wel de liefde van mijn leven. ik wil dat hij iets aan zijn gedrag doet en stilletjes aan terug naar elkaar groeien op een gezonde manier. Ik wil heb niet kwijt want ondanks zijn fouten is hij mijn grote liefde. De rust heb ik terug gevonden maar ik mis hem verschrikkelijk. Hoe moet ik hier mee verder want eigenlijk wil ik geen andere partner in mijn leven ik wil enkel Steve. Kan iemand mij helpen.
Kristien
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Hi Kristien, Ik leef ook in deze omstandigheden : ben ook alleen gaan wonen als vlucht voor de ziekelijke jaloezie en heb ook vermoedens van borderine bij mijn partner. Zijn onzekerheid over zichzelf is de oorzaak van alles, maar hij is niet bereid om er iets aan te doen. Sinds ik apart woon, ben ik weer de goeie voor hem, terwijl ik jaren niets goed kon doen en agressie moest doorstaan. Ik heb het gevoel dat je beter wat afstand houdt , dan doen ze moeite en is er ten minste respect wat er niet is als ze je als hun volle bezit beschouwen.
Grtjs Katrien
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Hi Katrien, Ik zit nu met het zelfde probleem, Ik heb 2 jaar samen gewoond met mijn Partner in Engeland maar heb ook het gevoel dat die borderline heeft, heb hen 5 dagen geleden verlaten en heb het gevoel dat ik weer beter terug naar Nederland kan gaan. Ik heb hem proberen te overtuigen dat die hulp moet zoeken maar hij ziet het van zichzelf niet. Hij heeft erge stemmingswisselingen en als die agresief werd deed ik alles fout ( hij sloeg niet hoor) Maar begon te schreeuwen en met dingen te gooien en er was soms totaal geen echte reden voor, hij is ook impulsief en maakt rare beslissingen maar ik weet niet wat ik moet doen? Hij is ondanks deze nare kant ook een hele lieve partner en ik hou ontzettend veel van hem..maar ik trok het gewoon niet meer ik had zelf elke keer stress en vooral in het begin dacht ik echt dat het aan mij lag maar door allemaal artikelen te lezen over borderline zie ik echt mijn partner..ik hoop zo dat die veranderd want wil het liefs ook verder met hem in het leven maar ik weet niet hoe? Kan iemand mij aub raad geven? Met vriendelijke groeten, Miriam
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Partners van borderliners missen vooral draagvlak, een systeem waar ze op kunnen bouwen. Ik schreef onlangs een boek uit eigen ervaring: "Ze kreeg een vinger. Ze pakte mijn hele lijf." In "Ze kreeg een vinger. Ze pakte mijn hele lijf" beschrijft Sjoerd de Jong zijn leven met Maaike, een Borderline patiŽnt. Een leven dat zich af lijkt te spelen als een wervelstorm van gevoelens en emoties. Constant inspelende op de gevoelens van Maaike. Maaike die de grenzen van het leven opzoekt, van de top van de berg naar de diepte van de leegte. Als je als empathisch mens samenleeft met een Borderliner voel je haarfijn aan hoe de stemming is op dat moment en stel je je in op de ander. Met steeds de gedachte: hoe ga ik met de situatie om? Hoe houd ik het hanteerbaar? Doe je dit langere tijd dan komt het moment dat je jezelf af gaat vragen: waar is het punt geweest dat ik mijzelf verloren ben? En kom je voor de keuze te staan: ga ik hier mee verder of kies ik voor mijn eigen leven? Op het punt dat de Jong voor zichzelf kiest, besluit hij dit boek te schrijven als afsluiting van zijn periode met Maaike. ISBN: 9789081832205
Sjoerd de Jong
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Beste mensen, wat een herkenning, en wat een hoop ellende voor iedereen Hoewel bij mijn vrouw de diagnose nog steeds niet officieel is (ik vraag me zelf wel af waarom niet), heeft ze wel erg veel trekken van BL.Of ze verzwijgt wat de psychiater echt zegt.... In ieder geval is het zo dat ik haar 13 jaar ken, en er 11 jaar echt geen vuiltje aan de lucht was. Ze is nu 41, en sinds twee jaar is het gedonder begonnen en erger geworden. Ik ben nu (pas) op het punt om er echt een einde aan te maken(onze "relatie"). Wat ik me wel afvraag is of het mogelijk is dat iemand pas Bl onwikkelt op deze leeftijd? Lijkt me erg laat. Heeft een van jullie ook ervaring hoe het gaat om haar uit de ouderlijke macht te laten zetten? Ze geeft zelf al aan dat ze niet meer voor ons kind kan zorgen,dreigt meerdere keren per week met zelfmoord,gaat om de 2 maanden een week naar het buitenland, ruzies,spanningen etc: kortom een situatie die echt slecht is voor ons kind van 5. Daar wil ik een einde aan maken en weer rust vinden, maar ik ben bang dat dan het getrek pas gaat beginnen. Alhoewel ze zelf ook wel weet dat haar dossier niet in haar voordeel zal werken,als het om het gezag van ons kind gaat. Bij voorbaat dank voor jullie reactie
Henk
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Hoi Sjoerd, Als laatste sluit je de relatie af, voor je eigen bestwil. Maar dan???? Ik leef nu met iemand die 8 jaar lang partner is geweest van een borderliner.We hebben inderdaad hele tafrelen meegemaakt van het smeken terug te komen ( de hele familie werd ingeschakeld) tot stalken. Terwijl al bekend was dat er al een nieuwe relatie was. Maar mijn partner kan niet loskomen. Het lijkt wel of de positieve aandacht ( het op handen dragen) verslavend werkt. Ik, als nieuwe partner kan daar niet tegenop. Heb je wel eens eerder zo'n verhaal als het mijne gehoord?
groetjes, Evelien
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
beste geliefdes van borderliners, Het is makkelijk om met de vinger naar ons borderliners te wijzen, maar ook jullie zelf spelen een in rol in de relatie.. door niet of nauwelijks grenzen te kunnen stellen.. en niet op te kunnen komen voor je eigen belangen.. ik denk dat 9 van de 10 geliefdes relatieverslaafd zijn.. en dat is ook niet mis.. Ik zelf ben een borderliner die dankzij intensieve behandeling en jaren hard werken eindelijk zelf mijn wiebelige emtionele huishouding kan beheren... Ik zelf heb aan beide kanten van dysfunctionele relaties gestaan.. de niet borderliner houdt net zo goed de dysfuntionele kant in stand.. en het enige wat je kan doen als je een 'provider' bent is leren je eigen grenzen en eigenwaarde te respecteren.. en niet die ander proberen te veranderen... succes
funckiechickie
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Na een relatie van (maar) 3 maanden met een vrouw van 46 is dit tot een einde gekomen. Groot was mijn rouw. Ik kwam er echter stukje bij beetje achter dat zij borderline heeft Dat maakte de verwerking van mijn verlies wat draaglijker. Ik merkte tijdens de relatie al zo vaak dat zij absoluut de regie wilde hebben en altijd alle opties open wilde houden. Zo kon ze nooit eens iets afspreken voor een paar dagen later, maar pas op de dag zelf. Ook moest het contact altijd van haar uitgaan. Door op die manier over alles en iedereen controle te hebben, kwam ik in een cirkel terecht en zag zelf niet meer hoe ver ik al was meegesleurd in haar manipulatieve gedrag. Ik heb herhaaldelijk meegemaakt dat ze in een diep diep dal terecht kwam die ik dan maar psychose noem. Dan was ze nauwelijks aanspreekbaar, behuild etc. Met veel praten lukte het mij dan wel weer haar op de rails te krijgen. Maar zo kon ze ook opgewekt en blij zijn alsof er nooit een psychose was geweest. De manipulatie stopte niet hierbij maar ze bond mij in het begin enorm snel aan zich door een incestverleden en mishandeling door haar vader te vertellen. Ook haar (aanstaande) ex man zou haar hebben verkracht en mishandeld. Dit bleek allemaal gelogen te zijn. Daarbij kwam ook ut hoe zij haar familie voorloog met werkzaamheden die ze helemaal niet doet en dat alles om zich beter voor te doen dan ze is. Niet alleen aan de buitenwereld, maar vooral ook aan zichzelf. Ze moet wel, om het hoofd hoog te houden want als ze aan zichzelf toegeeft dat ze niet zo heel veel is en voorstelt als ze zichzelf doet geloven dan houdt ze het niet vol. Haar familie kotst haar intussen uit en hoeven haar niet meer te zien. Empathie is iets wat haar volslagen vreemd is en het beroep dat ik er zo vaak op deed was vergeefs. ZIJ is de maatlat waarlangs alles en iedereen gelegd moet worden. Bij problemen ligt het nooit aan haar. Verder is de zwart/witte wereld waarin zij leeft natuurlijk herkenbaar voor velen. Al met al is een relatie met een dergelijk iemand zo frustrerend omdat ze je emotioneel volledig leegzuigen. En als het nieuwtje er dan af is, dan wordt je afgedankt met een onvoorstelbare botheid en doodgezwegen. Het wrange is dat de collega's er geen idee van hebben dat zij zo is. Ze is heel charmant en gevat en windt op die manier iedereen om haar vinger. En uiteindelijk merk ik dat voor een (ex) partner van een borderliner geen begrip is. Je kunt toch stoppen met de relatie, wordt doodleuk gezegd? Maar dat is het geniepige.....de liefde wordt door borderline niet minder...
Thomas
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Hoi Alain, dat klinkt me allemaal bekend in de oren! Ik heb zelf ongeveer 3 jaar een relatie gehad met een vrouw van ruim 40 met borderline. Mijn vriendin was ook extreem wispelturig. Zo vierde ik mijn verjaardag en kreeg ik de mooiste kado's en 2 dagen later kreeg ik dan een Sms dat ze vreemdging met een vage kennis. De tegenstellingen zijn niet te begrijpen en emotioneel maken ze je kapot. Mijn escape bleek uiteindelijk een leuke vrouw die mij wel liefdevol behandelde. Mijn tip is dan ook om ieg geval steun te zoeken en om je heen te kijken en via de achterdeur te verdwijnen, want het gaat nooit over! Al word je 100 jaar! Elke keer trapte ik er weer in, net als jy omschrijft. Ze zijn geniaal in het weer herstelllen van het contact, maar het dal daarna wordt steeds dieper! Ik heb uit zelfbehoud het aangelegd met een leuke lieve vlotte vrouw en die aandacht is dan zo welkom en geeft je de kracht om afstand te nemen en afstand te houden. Dus ga op zoek, want het zal nooit goedkomen! Werk jezelf uit die situatie en richt je op andere mensen en dingen! Succes!
Franz
Reactie op de pagina: Borderline algemeen
Na een relatie van 8 maand , vervolgens een breuk van 1,5 jaar en nu opnieuw 3 maand intens te zijn samengeweest met eenzelfde meisje van 26 jaar met borderline kan ik niet anders dan concluderen dat het narcisten maar bovenal meester manipulators zijn ... Ze weten je te vermurwen , zijn heel ondernemend en consequent , innemend , charmant , welliswaar ziekelijk jaloers waardoor je als partner gaat denken van dit meisje heeft het gewoon moeilijk maar ziet me echt graag , maar spuwen je vervolgens uit als een stuk vuil ... En ook dat proces gaat heel snel eens die klik is gemaakt... Niks inlevingsvermogen hoe dat aanvoelt , niks medelijden , gewoon bikkelhard! Mijn vriendin noemde me 14 dagen terug nog de man van haar dromen, vooral publiekelijk via facebook, postte veelvuldig foto's van ons samen en ga zo maar door, liet me geen moment ff met rust behalve wanneer zij nood had aan rust in haar hoofd waarvoor ze dan een avondje alleen thuis wenstte te zijn maar liet me vervolgens stikken ... Het gevoel zat ineens niet meer juist .... Pief , poef , paf 't is af , daarmee moest ik het doen ... De reden zo liet ze enkele dagen later weten per sms was dat ze zich 0,0 % aangetrokken voelde tot mij ...(?) met verwijten van mijn kant als gevolg waarop zij reageerde dat ik maar weer eens mijn ware aard liet zien (!?) Ik hoor alle borderliners zeggen dat je grenzen moet trekken, wel vertel me maar eens hoe je daarop reageert? Mijn vriendin of liever ex vriendin is een monster, zo simpel is't en inderdaad, ook ik kan haar maar moeilijk uit mijn gedachten zetten, net omdat ze je eerst volledig opeisen en mede daardoor is de leegte achteraf nog zo groot... Het verschil tussen de drukte tijdens de relatie en de leegte achteraf is immens... Zijzelf zal er maar weinig hinder van ondervinden vrees ik, ze is super knap en hield er, daar ben ik zeker van een dubbelagenda op na , mede doordat ze meer in ziekteverlof is dan aan het werk is heeft ze de tijd daarvoor, op dat vlak zijn ze heel inventief.... Bewijs daarvan zijn de korte periodes na iedere breuk waarna ze zich in een nieuwe relatie stort ..... Ik wenstte dat ik haar nooit op mijn levenspad tegengekomen was , want hoewel enigszins voorbereid door onze vorige affaire zo dacht ik ben ik opnieuw stikkapot... Het ergste vind ik is het feit dat ik ze opnieuw in de armen zou sluiten mocht ze opnieuw contact zoeken ineens... Hopelijk heb ik zelf een nieuwe vriendin tegen de tijd dat zich dit zou voordoen zodat ik haar wandelen kan sturen zonder pijn in het hart of schuldgevoel!
Alain
Last update: 01-04-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).