ADHD of ADD en relaties

Wie ooit eens een relatie heeft gehad, of momenteel een relatie heeft met een partner die ADD of ADHD heeft weet dat dit soms niet eenvoudig is. Mensen met ADD en ADHD zijn vaak hele leuke, spontane en impulsieve personen en dat kan in de verliefdheidsfase geweldig zijn. Het impulsieve gedrag kan zeer opwindend en uitdagen zijn, zeker in de verliefde fase, maar ook daarna kunnen spontane acties vaak als zeer romantisch ervaren worden. Het leven met een partner die ADD of ADHD heeft is zelden saai te noemen maar kent ook wel enkele uitdagingen en valkuilen. Het is niet vreemd dat er zo veel musici, kunstenaars en schrijvers met ADHD zijn, dit is vaak het gevolg van spontaniteit in combinatie met creativiteit wat op zich een heel positieve, leuke en soms handige eigenschap is. Op deze pagina ga ik in op het (soms enig gevoelige) onderwerp ADHD of ADD en relaties. Het is zeker niet de bedoeling van deze artikelen om een relatie met iemand met ADD of ADHD in een slecht daglicht te stellen. Ik heb deze pagina dan ook met de hulp van een aantal mensen met ADD of ADHD een aantal keren herschreven. Het is belangrijk in een relatie dat partners elkaar begrijpen en daarvoor is het vaak nodig dat men problemen vanuit beide standpunten bekijkt. Ik hoop met deze artikelen iets aan wederzijds begrip bij te dragen. Ik heb zelf geen ADD of ADHD maar heb persoonlijk ervaring met partners met zowel ADD als ADHD. Vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Partner met ADHD of ADD

adhdHet volgende artikel kan prikkelend of zelfs zeer storend overkomen bij mensen met ADHD of ADD, het gaat namelijk over de invloed van AD(H)D in relaties, maar dan vanuit de visie van de partner. Vaak worden zaken die met ADD of ADHD te maken hebben geschreven vanuit de persoon met ADD of ADHD, deze pagina probeert ook de andere kant te belichten. Ik ben geen psycholoog en geen deskundige op het gebied van ADHD of ADD behalve dat ik in het verleden zelf ervaringen heb gehad in relaties met zowel ADD als ADHD en ik ervaringen heb uitgewisseld met andere partners van mensen met ADHD en ADD. Daarnaast heb ik zelf enkele boeken gelezen over ADHD en in het bijzonder "samenleven met AD(H)D", een boekje dat ik iedereen aan kan raden (zie boekenlijst). Ik zou zelf dit boekje graag eerder gelezen willen hebben. Vanuit deze ervaringen is het volgende artikel geschreven, niet om de persoon met AD(H)D als een verschrikkelijk persoon neer te zetten maar om een aantal veel voorkomende problemen binnen een relatie met een partner met AD(H)D te beschrijven en van commentaar te voorzien. De inhoud van dit artikel is bedoeld om ervaringen te delen en niet om als argument in een discussie met iemand met ADD of AD(H)D als munitie gebruikt te worden.

Zoals ik al aangaf kan een partner met ADD of ADHD erg innemend zijn door hun spontaniteit en impulsiviteit. Vooral in het begin van een relatie wanneer beide partners nog een roze bril ophebben barsten beide partners vaak nog van de energie en verblinden alle pretstofjes de ook soms negatieve eigenschappen van de andere partner, dit gebeurt in bijna elke relaties. Elk relatie kent na de verliefdheidsperiode een periode dat men ook de wat minder leuke kanten van de partner gaat zien en dan kunnen zaken die in het begin zo leuk waren minder leuk gaan worden. Bijna elke relatie begint met de positieve kwaliteiten van twee mensen en deze vormen de basis voor de verdere relatie. Waarom viel (en wie weet val) ik op een partner die ADD en ADHD had. Ik denk dat de spontaniteit en de impulsiviteit samen met vaak iets gedurfd gedrag mij aanspreekt omdat dit de eigenschappen zijn die ik vaak in mijzelf wat mis. Ik ben te overdenkend, ik doe wel leuke dingen maar meestal goed gepland en ik ben iemand die zichzelf altijd onder controle wil houden en zich dus niet zo snel laat gaan. Iemand met ADD of ADHD kan dit wel losmaken in mij en mij meetrekken tot op zekere hoogte. Partners met ADD of ADHD ervaren vaak rust en stabiliteit bij mij. Ik sta echter vaak niet sterk genoeg in mijn schoenen om uiteindelijk echt tegenwicht aan een partner met ADD of ADHD te bieden. Dit is mijn persoonlijke achtergrond.

Het is voor mensen met ADD of ADHD heel goed mogelijk om een evenwichtige en stabiele relatie op te bouwen, toch kennen deze relaties vaak enkele valkuilen. Als eerste zal het van de partner die geen ADD of ADHD heeft nodig zijn om zich in ieder geval in ADD of ADHD te verdiepen en zo enkele uitdagingen en valkuilen te begrijpen. Mijn eigen ervaring die ik ook bij anderen terug hoor komen is dat van de partner redelijk wat meer verwacht zal worden in de zin van proberen structuur aan te brengen in het huishouden en bijvoorbeeld het verzorgen van de kinderen en klusjes in huis. Veel mensen met ADD of ADHD hebben namelijk problemen met het gestructureerd werken en worden door zoveel dingen afgeleid dat vaak de partners de steekjes die er vallen moeten oppakken. Wanneer de partner hier niet genoeg tegenwicht geeft kan dit zelfs behoorlijk uit de hand lopen.

Het tegenovergestelde kan ook voorkomen, dat de partner met ADD of ADHD doorslaat met het opleggen van structuur aan zichzelf (en vaak ook de partner) om alles maar in de hand te houden, dat ze nog verder overlopen omdat ze het idee hebben dat ze alles zelf moeten doen. Dit kan ook weer tot conflicten leiden wanneer de (niet ADD of ADHD) partner tegenstribbelt tegen de hem of haar opgelegde structuur. Dit komt niet voort uit het willen overheersen maar vanuit een vaak wanhopige poging om alles om zich heen te structureren om zelf te kunnen overleven. Voor de andere partner kan dit erg dominerend en overheersend overkomen en dit kan snel een bron van conflicten zijn die alleen maar olie op het vuur zal zijn.

Mijn eigen ervaring is dat in het begin van de relatie partners nog proberen door discussie en vaak overleg woordenwisselingen tot een eerlijke taakverdeling te komen, maar vaak besluiten partners na vele pogingen, discussies en ruzies om toch de taken waar partner met ADD of ADHD moeite mee heeft erbij te doen. Ik hoor regelmatig van partners dat ze het gevoel hebben dat in hun gezin nooit iets op een normale manier kan gaan. Dingen die organisatie vergen of verstoring van de normale structuur zijn zoals uitstapjes lopen vaak uit de hand en niet zelfden eindigen ze in heftige conflicten of discussies.

Ik heb zelf ervaren, en een ander huwelijk stuk zien lopen op, de impulsiviteit van het (vaak zonder overleg met de partner) beginnen van een verbouwing, of dat de kamer ineens (voor de helft al) een andere kleur heeft, of het behang al vast voor de helft van de muur is gehaald zodat er geen weg terug is. Een van de mannen die ik kende had de badkamer al een maand in puin liggen en begon toen ook maar zonder enig overleg vast aan de keuken zonder het andere eerste af te maken. In veel gevallen is er ook niet de tijd en de middelen om het snel af te maken en zit men vaak maanden in een niet geplande verbouwing. Vaak maakt de partner dan alsnog de klus af of moet er een vakman ingehuurd worden, maar heeft het wel de nodige frustratie veroorzaakt bij beide partners. Dit is mijzelf ook meerdere keren overkomen.

Nog een bekende valkuil is de behoeft om impulsief te reageren op prikkels waardoor mensen met ADD of ADHD soms vanuit hun impulsiviteit niet goed met geld om kunnen gaan. Ze kunnen impulsief dingen aanschaffen zonder dit met de partner te overleggen en te kijken of het financieel wel haalbaar is omdat ze vaak de gevolgen niet goed kunnen inschatten of overzien. Er kan een mooie dure spijkerbroek in de aanbieding gekocht worden zonder te zien dat het er niets meer over is om de rest van de maand eten te kopen. Doordat bijvoorbeeld via Internet ook op afbetaling gekocht kan worden kunnen schulden oplopen omdat men de gevolgen niet goed kan inschatten. Nog een berucht probleem is bekeuringen vergeten en zelfs aanmaningen weg te leggen voor later waardoor deze (mede doordat het CJIB absurd hoge verhogingen kent) erg kunnen oplopen. Ook hier gaat het er om dat men vaak de gevolgen niet goed kan inschatten. Wanneer dit meerdere keren voorkomt en er deurwaarder brieven in de bus vallen voor je het ontdekt kun je als partner behoorlijk radeloos raken.

Wat ik ook regelmatig heb zien voorkomen is dingen als spontaan een nieuwe hobby nemen, ineens een ander vak willen leren of een eigen bedrijf willen beginnen of zomaar ontslag nemen zonder na te denken over de financi�le gevolgen. Wanneer de partner probeert toch hier te corrigeren komt dit bij de partner met ADD of ADHD over als betutteling en inperken van de vrijheid en kan dit tot behoorlijke conflicten leiden. Dit is ook begrijpelijk want ook de partner met ADD of ADHD wil niet als klein kind behandeld worden maar de oplossing zal toch van beide kanten moeten komen. Overleggen met de partner blijft mijns inziens vaak wel een moeilijk issue in een relatie met een partner met ADD of ADHD.

Ook een gevoelig onderwerp is helaas dat ik gemerkt heb dat veel mensen met ADD of ADHD door hun impulsieve gedrag en drang naar prikkels vaker gevoelig voor flirten en zelfs overspel. Flirten kan voor de andere partner best kwetsend zijn en deze partner onzeker maken maar vaak wordt deze partner als zeurpiet of spelbreker bestempeld. Ik kende eens een ADHD man die in het bijzin van zijn vrouw bij het uitgaan meer aandacht besteedde aan bijna elke aantrekkelijk vrouw in zijn omgeving dan aan zijn eigen partner. Die was ondertussen gewend aan het gedrag van haar man, stond redelijk stevig in haar schoenen en greep alleen in als het naar haar mening iets te ver ging. Niet elke partner staat zo sterk in de schoenen en ik heb een aantal relaties door overspel zien stranden. Dit hoeft niet in elke relatie te spelen en het komt ook voor in andere relaties maar in mijn eigen ervaringen is het een vaker voorkomende valkuil in AD(H)D relaties. Door dit vanuit het aspect van AD(H)D bespreekbaar te maken en hier goede afspraken over te maken kan veel leed voorkomen worden, zoals in het geval dat ik hierboven beschreef.

Wat ik zelf vaak meegemaakt heb is dat mensen met ADD of ADHD iemand onderbreken in zijn of haar verhaal en moeite hebben om iemand uit te laten praten. Een van mijn partners gaf zelf aan dat dit kwam door de korte aandachtspanne en de impulsiviteit die hen bijna dwingt te reageren op een verhaal. Ook speelt de angst om te vergeten wat men wilde zeggen mee omdat even later de hersenen van de partner met ADD of ADHD al weer veel verder zijn. Het kan verstandig zijn om voor het gesprek een verboden te onderbreken regel af te spreken. Dit gaat zeker niet altijd werken omdat de onderbreek drang soms te sterk is. Wat ook voorkomt en wat ik zelf vaker meegemaakt heb is dat mensen met ADD of ADHD soms volledig in beslag genomen worden door een onderwerp waardoor de buitenwereld soms even helemaal verdwijnt en een gesprek een niet te onderbreken monoloog gaat worden. Vaak speelt hier ook de angst mee om het onderwerp kwijt te raken als de ander weer een reactie geeft. Ook kunnen mensen met ADD of ADHD doordat ze impulsief reageren soms bot overkomen zonder dat dit echter de bedoeling was, ze spraken even sneller dan ze dachten. Wanneer een gesprek dreigt te escaleren is het verstandig even een time-out te nemen zodat beide partners even rustiger kunnen worden en hun gedachten weer iets kunnen ordenen en de focus weer te kunnen herstellen. Mijn ervaring was wel dat ik vaak het iedee had dat we na een uur praten nog niet van de startstreep waren vertrokken omdat het gesprek alle kanten opging behalve in de richting een oplossing.

Ik las ook een voor mij heel herkenbaar stukje met de naam "de grote verdwijntruc". Wanneer u een partner met ADD of ADHD heeft kan het voorkomen dat ze door nieuwe impulsen of een gedachtensprongetje afspraken en beloften soms vergeten en dat ze ineens verdwenen zijn. Even naar de winkel gaan voor een kleine boodschap, of even wat vragen bij de buren kan uitlopen op zeker uren weg zijn omdat er ineens iets gebeurde waardoor ze het oorspronkelijke doel uit het oog verloren zijn. In hun enthousiasme vergeten ze even dat de ander bezorgd thuis zit te wachtten. Dit is meestal niet uit gemeenheid maar meestal uit onvermogen de consequenties goed te overzien maar het kan voor de partner wel heel vervelend zijn. Het kan dan soms verstandig zijn om de bereikbaarheid te vergoten door bijvoorbeeld altijd een mobiele telefoon mee te nemen.

Het is wel belangrijk om te realiseren dat iemand ADD of ADHD heeft en niet dat hij of zij dat is. Ik hoorde eens een meisje eens zeggen dat ze ADD was en dat was ook hoe ze het zelf zag, ze had het niet maar ze was het. Dit is natuurlijk niet het geval, ADD en ADHD mag trouwens in mijn visie ook niet een excuus worden voor niet aan ADD of ADHD gerelateerd gedrag, dus geen excuus voor alles wat er maar mis kan gaan. De boeken die ik op deze pagina aanbeveel bevatten veel positieve handvatten en begrip voor de problemen die ik op deze pagina schets. Ik realiseer me dat wanneer ik een opsomming maak van deze problemen het kan overkomen dat het een en al ellende is in een relatie met iemand met ADD of ADHD. Dit is zeker niet het geval en daarom wil ik ook graag en iets luchtiger eindigen met een deel van een uitgebreide reactie vanuit de visie van iemand met ADHD die ik ontving als reactie op deze pagina. De volledige reactie kunt u op de reactie pagina lezen.

Gebruiksaanwijzing: ADHD Partner

Is jouw partner gediagnosticeerd met ADHD? Gefeliciteerd! Je hebt een bijzonder exemplaar aan de haak geslagen! Wees er op voorbereid dat het leven met een ADHD�er over het algemeen allesbehalve saai is. Spontane invallen, creativiteit en kinderlijk enthousiasme zullen jouw deel zijn. Om hiervan optimaal te kunnen genieten, vind je hieronder een gebruiksaanwijzing voor partners met ADHD.

Benader je partner met humor. Humor is in elke relatie een belangrijke pijler, dus ook in een relatie waarin sprake is van ADHD. Komt je partner thuis met bioscoopkaartjes, omdat hij/zij vergeten is dat jouw ouders zouden komen eten? Tref je bij thuiskomst een woning aan die eruitziet alsof er een bom is ontploft? Haal diep adem en lach. Maak een goede taakverdeling. Het voordeel van een relatie is dat je gebruik kunt maken van elkaars sterke punten en kwaliteiten. Bij een ADHD�er zullen die waarschijnlijk NIET liggen op het vlak van orde, netheid en gestructureerd werken. Verwacht dit dan ook niet van je partner, want verwachting is de moeder van de teleurstelling. Zie de pluspunten van je partner, en benut deze. Juist ADHD�ers zijn bij uitstek capabel om deadlines en onverwachte situaties in goede banen te leiden. Vraag hem/haar dus niet om de koffers in te pakken als je over drie weken op vakantie gaat, maar wel als je morgen vertrekt en er is haast bij. Besteed, meer nog dan in �reguliere� relaties, aandacht aan positieve feedback, aanmoediging en complimentjes. Veel ADHD�ers zijn onzeker over zichzelf en hun kunnen en voelen zich snel onbegrepen.

Schaf een whiteboard aan. ADHD�ers zijn over het algemeen geen meesters in plannen: ze leven in het hier en nu. Door op het whiteboard te schrijven welke klussen er gedaan moeten worden en welke deadline hieraan hangt (vrijwel iedere ADHD�er lijdt aan chronisch uitstelgedrag), help je je partner om enige structuur in jullie leven aan te brengen. Laat je conventionele gedachten los. Wanneer iets niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. ADHD�ers zijn beroemd (en berucht!) om hun vermogen om �out of the box� te denken. Hier kan je relatie veel profijt van hebben, maar alleen wanneer je zelf bereid bent om �anders dan anders� toe te laten. Voorkom dat je in een hulpverlener-cli�nt relatie terechtkomt. Jezelf superieur voelen aan je partner helpt iedere relatie om zeep, dus ook de ADHD-relatie. Laat je partner in zijn/haar waarde en onthoud je van de neiging om iemand te �heropvoeden�: gelijkwaardigheid is het devies. Gebruik ADHD niet als excuus, en sta ook niet toe dat je partner het als excuus gebruikt. Ook een ADHD�er pur sang is nog steeds 100% verantwoordelijk voor zijn/haar daden. ADHD mag in geen enkele relatie een reden zijn voor ontrouw, lichamelijk geweld en verbale vernederingen.

Stel je in op stemmingswisselingen. Een ADHD�er kan zich dolenthousiast verliezen in een nieuw project, tot aan het obsessieve toe. Dit wordt hyperfocus genoemd. Wanneer de eerste tegenslagen zich aandienen en/of de uitdaging er af is, wordt hetzelfde project argeloos in een hoek geworpen en kijkt de ADHD�er er niet meer naar om. Dit is een ADHD-trekje dat eenvoudigweg niet af te leren is: probeer dit dus ook niet. Weet wanneer je wel of niet op de rem moet trappen. Wilde plannen maken om de tuin aan te pakken, het halve tuincentrum leegkopen en vervolgens de plantjes ongepot laten verpieteren is tot daar aan toe. Overweegt je ADHD-partner om zijn/haar goedbetaalde baan aan de wilgen te hangen om gebruikte autobanden te gaan verkopen in Alaska, dan is het misschien tijd om hem/haar fijntjes de weg terug naar de realiteit te wijzen. (HAHAHAHAHA)

Blijf communiceren, een ADHD�er is geen pati�nt, dus behandel hem / haar ook niet zo.

Verschillen tussen ADD en ADHD

ADD staat voor Attention Deficit Disorder (veel mensen zien het als ADHD zonder het hyperactieve) is een aangeboren aandoening die wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters in bepaalde gebieden van de hersenen. Mensen met ADD hebben vaak moeite om hun aandacht ergens op te richten, hebben moeite met plannen en organiseren en kunnen hoofd- en bijzaken niet zo goed onderscheiden. Vaak hebben ze problemen met taakgericht werken wat al op school begint en hebben ze vaak problemen in de omgang met leeftijdsgenoten. In samenhang met ADD kunnen ook depressie, angststoornissen voorkomen, gedragsproblemen uiten zich vaak minder. Onderzoek toont aan dat ADHD of ADD voorkomt bij 1 tot 4% van alle kinderen en dat zeker een derde deel er ook als volwassene nog last van ondervindt. Ook komt ADD en ADHD voor bij mensen van alle opleidingsniveaus.
Link voor meer informatie over ADD: wikipedia.org/add

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Voor iemand met ADHD is het niet goed mogelijk om de aandacht bij ��n ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Een ADHD'er wordt snel afgeleid en hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid. Ook hebben ze vaak last van impulsiviteit doordat te veel indrukken worden gevolgd door bijbehorend handelen waarbij de handelingen direct moeten gebeuren en niet kunnen wachtten. Ook kunnen ze vaak minder goed onderscheid maken tussen belangrijke en minder belangrijke zaken. Het voortdurend reageren op de omgeving en gevolg geven aan impulsen veroorzaakt het kenmerkende drukke gedrag van personen met ADHD. In de volksmond heet de afkorting dan ook wel �Alle Dagen Heel Druk�.

Link voor meer informatie over ADHD: wikipedia.org/adhd of AD(H)D en relaties.

Boeken over ADD en ADHD

(Dit boek vond ik zelf erg goed!) E�n op de honderd Nederlanders heeft AD(H)D. Deze diagnose brengt niet alleen problemen met zich mee voor de AD(H)D'er zelf, maar ook voor zijn directe omgeving. AD(H)D kan (nog) niet worden genezen; de behandeling is daarom gericht op het onderdrukken van symptomen en het leren omgaan met de problemen die menig AD(H)D'er ervaart in het dagelijks leven. De sociale omgeving van de AD(H)D'er krijgt hierin een belangrijke rol toebedeeld. In de praktijk legt dit vooral een grote druk op de partner van de AD(H)D'er. Die verlegt vaak voortdurend zijn of haar grenzen om alles draaiende te houden, veelal ten koste van zichzelf. Uiteindelijk kan de relatie hierop stuklopen. Ans Ettema en Annemiek Nieborg laten zien dat het ook anders kan. Ze benadrukken de noodzaak van gelijkwaardigheid van beide partners in een relatie, ook wanneer een van de twee AD(H)D heeft. Dit boek geeft antwoord op veel vragen die leven bij partners van AD(H)D'ers. De beschrijvingen van casussen zorgen voor veel herkenning. Door de praktische tips vormt dit boek bovendien voor partners een bron van inspiratie om constructief te werken aan een gelukkige relatie met iemand met AD(H)D zonder daarbij hun eigen identiteit te verliezen. Dit boek is een richtlijn voor mensen die als partner van een ADHD-patient voorlichting en informatie wensen om hierdoor beter te kunnen omgaan met hun man of vrouw.Volwassenen met ADHD worstelen elke dag weer met impulsiviteit, een tekort aan aandacht en uitstelgedrag. Dat ervaren zij dag in dag uit. Slechts een klein deel is zich echter bewust van de enorme impact van adhd op hun relatie. En ook veel partners zonder ADHD realiseren zich dit niet of nauwelijks. Hierdoor gaan veel stellen hun relatieproblemen op de verkeerde manier te lijf. Wat in andere relaties een bruikbare aanpak is, werkt in ADHD-relaties vaak juist averechts. In ADHD relaties biedt Melissa Orlov een schat aan informatie, praktische adviezen en oefeningen. Haar unieke en verfrissende aanpak maakt niet alleen duidelijk welke problemen er kunnen ontstaan, zij reikt ook handvatten aan om negatieve patronen te doorbreken. Niet door nog harder je best te doen, maar door anders je best te doen. In zes overzichtelijke stappen laat Orlov zien hoe je aan een relatie kunt werken waarin liefde, verbondenheid �n lol weer de hoofdrol spelen.
Meest recente reacties op deze pagina!

2018-11-14 08:54:00
Begin er niet aan. Je vergooit je leven. Het is niks dan ellende, drama, bedrog en ontelbare leugens. Een relatie met een adhd-er is een relatie met een egocentrische onbetrouwbare persoon waarbij je eigen gevoelens en behoeften er niet toe doen. Alles draait om de adhd-er. Of je wil of niet. Je wordt er in meegesleurd en voor je het weet is je leven verpest. Je ambities en dromen zijn met de grond gelijk gemaakt. Uiteindelijk ben je alleen bezig met begrip hebben, aanpassen en jezellf wegcijferen. En daar bovenop krijg je ook nog eens overal de schuld van omdat men alle verantwoordelijkheid afschuift. Je eigenwaarde gaat er compleet aan. Je raakt fysiek en emotioneel compleet uitgeput in deze eenrichtingsverkeer relatie waarin je steeds opnieuw beseft dat je overal alleen voor staat.
(9224) Reactie van een bezoeker van de site!

2018-11-27 21:43:00
Ik begrijp waar je op wilt duiden, alleen vind ik dat je wel een erg sterke mening hebt op mensen met ADHD. Ik heb zelf ADHD en het is zeker geen pretje om daar mee te moeten leven. Het is zeker waar dat we ook slechte eigenschappen hebben, maar dat zou niet het goede moeten overschaduwen. Je hebt gelijk dat het lastig is om iemand te daten met ADHD, maar waarom zijn wij meteen weer de boosdoeners? Het is niet alsof wij voor ADHD gekozen hebben, we hebben het nou eenmaal en dat is iets waar we elke dag mee moeten leven. Bij mij is dan het geval, dat niemand mij echt begrijpt en de neiging heeft om me in een hokje te zetten. Wees je alsjeblieft van bewust dat niet iedereen zo in elkaar zit en dat mensen met ADHD er alles aan doen om andere er niet meer lastig te vallen.

Gr. Emma
(9233) Reactie van een bezoeker van de site!

2019-01-28 15:22:00
Op https://triptherapie.nl/planten-en-kruiden-die-kunnen-helpen-bij-adhd/ heb ik een artikel geschreven hoe probiotica en fytotherapie (kruiden en planten) kunnen helpen zoals:

Lijnzaadolie, bernagieolie en diverse rustgevende bloemen zoals passiebloem
(9273) Reactie van een bezoeker van de site!

2019-03-27 19:29:00
Bijzonder hoe lang deze draad al loopt en hoe uiteenlopend de reacties en emoties zijn. Ik ben als vrouw 8 jaar getrouwd geweest met een vrouw met adhd. De eerste 6 jaar waren heerlijk, absoluut niet makkelijk, maar we hadden balans. Zij kleurde mijn leven en ik was haar rust. Zij worstelde met angst en pijn uit haar verleden en een burn-out. Ik kon haar troosten. Ik worstelde met eenzaamheid uit het verleden. Zij leerde me humor en een andere kijk op het leven.

Dit kwam tot een einde toen zij zich liet testen en dexamfetamine ging slikken. Ze veranderde in een pittige, overcompenserende, felle tante. Ik mocht haar niet meer liefhebben, dat ervaarde ze ineens als kleinerend. Zij voelde zich helemaal geweldig, weer helemaal zichzelf. Ik zag een onzekere vrouw die alle angsten trotseerde door overal bovenop te zitten, alles zelf te doen en alles beter te kunnen. Ondertussen kreeg ik van haar te horen dat ik depressief was en maar hulp moest gaan zoeken. Ik werd letterlijk in de hoek gedreven en net zolang bespeeld om maar een reactie uit me te krijgen, maar geen enkele reactie was voldoende voor haar. Ik moest de mindere en zwakkere zijn zodat zij zich goed kon voelen.

De bom barstte toen ik de zorg voor mijn ouders kreeg. Ik kom uit een hecht gezin en vind het meer dan normaal om goed te zorgen voor mijn ouders. Maar voor haar was het niet goed genoeg. Zij kon en wist het beter. Echter dit was heilig terrein voor mij en ik weerde haar af. Uit woede heeft ze toen geroepen dat ze mijn naam zou doorgeven aan meldpunt ouderenmishandeling. Toen heb ik de stekker uit de relatie getrokken.

Zij? Zij heeft allang weer een ander en blijft zichzelf voorbij lopen. Ik? Ik voel me bevrijd van de strijd, maar beroofd van de hoop die ik had voor een mooie toekomst samen. Ik wou dat ze kon begrijpen hoezeer en hoeveel ik van haar hield. Maar dat is ijdele hoop.
(9321) Reactie van een bezoeker van de site!

2019-03-29 18:38:00
Hoi er word wat niet vermeld, en dat is dat je adhd in 2 groepen kan verdelen (eigenlijk 3).
ik kan de symptonen van elke groep niet precies benoemen.
groep 1 heeft bepaalde symptonen zoals bijvoorbeeld chaotisch impulsief etc etc, de andere groep heeft juist andere symptonen en (bijna) niet de symptonen van groep 1. en de derde groep heeft symptonen van groep 1 en 2. ik behoor dus tot de derde groep ook wel gelabeld zware adhd.
Zo is het mij uitgelegd door een arts die zich voornamelijk bezig hield met adhd hij is de deskundige van mijn ziekenhuis hier in de buurt. En het klopt als een bus wat hij mij uitgelegd heeft en laten zien. Hierdoor heb ik meer handvatten gekregen om met mijn adhd om te gaan en bepaalde dingen te herkennen en probeer te onderdrukken. Erg lastig in het begin, maar na een bepaalde tijd heb ik toch veel dingen leren herkennen en een aantal daarvan heb ik mij aangeleerd te onderdukken bij opkomst.
Dit doe je niet in 1 jaartje pas in tweede jaar kreeg ik het voor elkaar bepaalde symptonen te herkennen bij opkomst om het te onderdrukken verschilt per persoon de ene krijgt het gewoon niet voor mekaar de andere bij enkele symtonen naar paar jaar.
Dit is mijn persoonlijke ervaring. Heb nu al 12 jaar een relatie en ben gelukkig getrouwd sinds bijna 3 jaar. Het is dus niet onmogelijk om een relatie met een adhder te hebben.
Mijn vrouw weet dus heel veel dingen die mij triggeren en probeert daar vaak rekening mee te houden en of legt het uit (probeert niet altijd met succes) aan personen met onbegrip voor bepaalde gebeurtenissen.
(9324) Reactie van een bezoeker van de site!

2019-06-06 22:30:00
Zo, het is nogal wat, van het gen wat hier allemaal beschreven staat. Ik herken zeker heel wat punten. Maar ook een aantal punten niet, zoals ant-sociaal, egocentrisch gedrag enz. Dit zijn toch kenmerken die niet toegeschreven en toegewezen mogen worden aan iemand met adhd of add. Eerder aan narcistisch karakters eigenschappen. Maar staan echt los van adhd en add. In tegendeel, mensen met add, kunnen zich zeer goed inleven in anderen mensen, zetten anderen vaak op de 1de plaats en zichzelf op de laatste plaats. Dit is ook terug te vinden in de informatie over add.
Ik ben inmiddels 43 jaar en weet sinds 3 jaar dat ik hsper ben, hooggevoelig. En sinds een paar maanden dat ik add heb. Deze 2 eigenschappen gaan vaker hand in hand samen.
Vanaf baby zijnde ben ik emotioneel verwaarloos en mishandeld door mijn eigen moeder en zus. Mede doordat mijn moeder geen goede hechting met mij heeft kunnen opbouwen en mijn zus, die 2 jaar en 3 maanden ouder was, als ik, mijn moeder nadeed, omdat ze dacht dit haar gedrag naar mij toe, normaal was. En daarbij hielpen, mijn add eigenschappen niet, omdat niet bekend en herkend werd toendertijd. Ik werd dag in en dag uit, weg gezet, als dommerik, slappeling, luilak, er klopte iets niet aan mij, ik had een stoornis, ik tikte niet richting enz...op latere leeftijd was mijn manen keuze ook niet ideaal. Vaak naties, slechte manen. Op mijn 32ste dacht ik de prins op het witte paard ontmoet te hebben, maar bleek een wolf in schaapskleren te zijn. Al met al.
Ondanks dat, heb ik geen narcistisch karakter eigenschappen ontwikkeld, waarschijnlijk omdat ik hsper ben. Zover ik weet, zit zoiets ook al in je karakter en is dit erfelijk. Maar staat echt los van add. En zal niet zeggen of opperen, dat het niet samen kan voorkomen. Maar wat ik wil zeggen scheer niet alle adhders en adders over 1 kam. Want dan ben je fout en niet realistisch bezig. Iedereen is anders, iedereen is uniek, iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten. Maar door goed samen te werken, bereiken we meer. Zonder adhders, adders, hspers en de zogenaamde gewone mensen waren er nu geen vliegtuigen, mooie kunstwerken, mooie muziek en, enz enz. Je heb doeners en denkers en ze kunnen niet zonder elkaar en zonder de adhders zou het maar een saaie bedoeling zijn op deze aardbol. Heb elkaar lief, op ieder potje past een deksel. Maar schrijf een verbroken of slechte relatie niet af puur en alleen op adhd, want dat is kort door de bocht en je eigen verantwoordelijkheid uit de weg lopen. Niet alle adhders zijn hetzelfde. En ja, ik heb een hekel aan vreemd gaan, zal nooit flirten als ik in een relatie zit. En ja mijn keuken is nu niet opgeruimd, mijn huiskamer nog steeds een zooi, mijn was moest ik eigenlijk ook nog doen. Maar vond het schrijven van deze reactie belangrijker, want nu ben ik gemotiveerd en morgen hoogwaarschijnlijk niet meer of gegeten of denk laat maar hangen. Maar dit moest nu even eerst. Morgen weer een nieuwe dag met nieuwe kansen. Want elke dag is het weer een verrassing, van hoe ik me voel en denk. En neem maar van mij aan, dit is ook voor mij geen pretje. Want zou niks liever willen, dat mijn moods en gedachten stabiel waren. Maar helaas pindakaas. Ik mag het er mee doen, zoals het is. En ook dat is goed! O, ja ik ben ook dyslecties en het schrijven van dit stukje tekst heeft me 2 uur gekost. Maar was de moeite waard, mijn hart gelucht en hopelijk de misverstanden rond ADHD geklaard.
Lieve groet,
Marieke
(9377) Reactie van een bezoeker van de site!

2019-07-01 12:08:00
Wat een hoop onzin hoor ik hier over ADD zeg ! Lijkt wel of een hoop hele andere dingen zeggen over ADD .. Zou me eigen toch gaan afvragen of sommige ook wel echt daadwerkelijk ADD hebben ? Of die hebben gewoon ergens wat gelezen . Moet niet zo zijn dat mensen van de 10 dingen die ze lezen en er 2 van toepassing op hun zijn dat ze gelijk zeggen van JAAA IK HEB ADD ! OF bij de huisarts langs zijn geweest ! Ik denk dat een bezoekje aan de psychiater je wat meer duidelijkheid kan geven . Moet mezelf ff corrigeren want ik zeg een hoop onzin wat ik hier LEES maar dat is ook weer niet zo , maar SOMMIGE dingen die ik hier lees .
(9406) Reactie van een bezoeker van de site!

2020-10-18 22:26:00
Veel dingen kloppen. Ik denk wel dat je hier enkel focust op iemand met 100% ADHD. ADHD en ADD zitten in hetzelfde spectrum als autisme. Een combi van de 2 zie je dan ook veel... maw niet iedereen met ADHD raakt altijd zijn/haar sleutels kwijt of is altijd te laat. Besef ook dat iemand met ADHD vaak erg goed is in het aanvoelen van iemand anders gevoel. Ik durf zelfs te stellen erg empathisch. Meer dan mensen zonder ADHD. De voorbeelden dat iemand zo ff voor een paar uur is verdwenen heeft vaak te maken met het snel ECHT contact kunnen maken met jan en alleman. Iets wat de partner juist zou moeten bewonderen! Ongeacht wat de initiële reden was dat de persoon de deur uit ging, want ik kan je garanderen dat als iemand met ADHD zich daar dan ook maar 80% voor inzet dan maakt die persoon het dubbel en dwars weer goed.
(9547) Reactie van een bezoeker van de site!

2020-10-21 15:08:00
Ondanks dat het een oud artikel is, is het nog steeds actueel. Ik heb zelf ADD en herken sommige dingen wel een beetje. Ook zie ik op een "AD(H)D-facebookpagina" waarvan ik lid ben dat er heel veel maar toegeschreven wordt aan AD(H)D, het wordt als een excuus gebruikt. Vind ikzelf erg irritant. Je mag dan wel iets hebben, maar dat betekent niet dat dat altijd maar een excuus is of dat een ander daar dan maar mee moet dealen. Ik vind het wel jammer om te lezen hoeveel negatieve ervaringen veel mensen hebben met AD(H)Ders. Zelf ben ik ook impulsief en chaotisch van aard. Maar door de jaren heb ik ook geleerd om eerst even tot 10 te tellen voordat ik iets doe/ koop / zeg. Ik heb in mijn jonge jaren aardig wat onstuimige relaties gehad, maar nu heel stabiel. Wat ik wel echt merk is hoe moeilijk ik organiseren en strak plannen vind, ik doe een behoorlijk zware studie die een groot beroep op mijn discipline doet, dat vind ik moeilijk. Alles combineren met mijn gezin, partner enz.
De reacties hier hebben me wel aan het denken gezet, ik zal niet zo gauw meer aan iemand vertellen dat ik ADD heb, ook al heb ik een lichte vorm. Ik vertelde dat toch al niet gauw overigens, vanuit het idee dat ik het niet belangrijk vind, en daarnaast ook privé, maar nu ik lees hoe veel het (kan) oproepen bij een ander zal ik er extra voorzichtig mee zijn. Vanuit een andere overweging.
(9548) Reactie van een bezoeker van de site!

2020-10-23 00:29:00
Hoi, wat een goed artikel! Ik heb zelf add en herken mezelf in grote lijnen wel hierin. Nu denk ik wel dat er veel verschil alsnog zit tussen mensen. Zelf weet ik nu sinds drie jaar ongeveer dat ik add heb (verklaart een hoop) maar juist daardoor ben ik me heel bewust ervan. Ik zal het dus nooit als excuus gebruiken, maar probeer manieren te bedenken om zelf beter met situaties om te gaan. Wel schrik ik van de reacties. Mensen met add hebben geen empathie? Complete onzin. Mensen met ad(h)d zullen nooit kunnen werken? Persoonlijk heb ik een gigantisch verantwoordelijkheidsgevoel en ik weet zeker dat mijn werk ontzettend blij met me is, en dat hebben ze ook vaak uitgesproken.

Terug naar het artikel: goed dat je zegt ad(h)d ben je niet, dat heb je. De een wil er aan werken, de ander vindt het een makkelijk excuus. Om gelijk maar iedereen over een kam te scheren lijkt me dus een beetje gek.

Nou dat was mijn impulsieve reactie haha. Liefs!
(9549) Reactie van een bezoeker van de site!

2021-01-20 21:02:00
Ik ben ook een echte ADHD er een vrouw . Heb verschillende relaties gehad maar uiteindelijk ging het na zoveel jaren uiteindelijk mis . Ik ben druk,chaotisch,impulsief ,spontaan en erg onzeker . Ik val juist op types die erg perfectionistisch zijn en uiteindelijk is dat geen match . Ik laat alles vallen,ben wild en druk maar ook empatisch en lief maar uiteindelijk worden mannen gek van mij . Best jammer en slecht voor m’n zelfbeeld . Altijd gewerkt en leuke banen gehad maar ook overal ontslagen omdat ik te chaotisch ben . Uiteindelijk op m’n 40 e medicijnen gaan slikken die mij iets rustiger maken maar niet minder chaotisch . Dus ik woon nu al jaren alleen sinds m’n kind de deur uit is en wil ook nooit meer een partner . Ik liep altijd op m’n tenen om een ander blij te maken maar dat werkt niet . Ik functioneer alleen veel beter en ben eindelijk gelukkig .
(9601) Reactie van een bezoeker van de site!

2021-02-10 16:05:00
Beste mensen met Adhd, ADD en de partners van de mensen met Adhd en ADD. Wat jammer is het om telkens er achter te komen dat zowel therapeuten, psychologen, de mensen met de sticker, de partners van de mensen met een sticker ten alle tijden (uitgaande van het goede van de mens) wel de beste intentie hebben voor degene met Adhd en ADD en dat er hier zo veel negativiteit en onbegrip heerst. Enkel mag iedereen zich de vraag stellen of de beste intentie wel juist is in de situatie waar 1 van de 2 add of adhd heeft. De reden dat ik graag mijn ervaring wil delen heeft er mee te maken dat ik vaak veel negativiteit lees over mensen met een sticker of de partner van mensen met een sticker.

Ik lees nergens “wat heb ik zelf nu echt gedaan” om de situatie te veranderen, nu denkt je natuurlijk “ja maar ik heb toch alles gedaan”. Mogelijk heb je gedaan wat in jouw kringen duidelijk de oplossing zou moeten zijn of tips van die expert die zelf geen sticker heeft maar wel uit de DSM de nodige kennis heeft opgedaan en deze aanmerkt voor “waar”. Kort gezegd heb je gehandeld naar de mening van je omgeving, vraag het tien mensen en als 6 mensen zeggen dat je links moet gaan zal dat wel kloppen. Alleen jammer dat niemand er bij stilstaat dat maximaal 1 van de 10 mensen zelf maar Adhd of ADD heeft, de kans dat de Adhd of ADD bij de overgebleven 6 zit is minimaal tot nul. Je gekregen advies zal alleen nog maar voor meer ellende zorgen. Ik weet zeker dat er mensen met Adhd en ADD zijn die alles volgens het boekje hebben gedaan maar niet goed genoeg zijn. Na elke mislukte relatie daalt dit zelfvertrouwen waardoor lieve empathische mensen door “de normale” mens kapot gestampt wordt en uiteindelijk nooit meer de weg naar een liefdevol hart zullen vinden.

En lieve mensen met Adhd en ADD, jouw normale partner heeft altijd het beste met je voor gehad enkel kan diegene jou gewoon niet meer aan. Niet omdat diegene niet meer van je houd, integendeel! Diegene gaat er zelf aan onderdoor om jou een beter leven te gunnen, wat let, deze verlaat jou. Wat doe jij? Helemaal jezelf verliezen omdat je niks goed doet maar niemand verteld je hoe je het wel moet doen, deze kans krijg je niet meer en je blijft alleen, bang met al je angsten over met een toekomst alleen in het vooruitzicht. JOUW WERELD VERGAAT!

Vervolgens als je geluk hebt vindt je na maanden van ellende jezelf weer een beetje terug na mogelijk het verliezen van je baan en wat vrienden door onbegrip om dat je die in de tijd van je relatie verwaarloosd hebt, je veel alcohol en drugs hebt gebruikt maar ga je toch maar weer opzoek naar een nieuwe kans om vervolgens je leuke Adhd en add kant te laten zien en ook daar na verloop van tijd zonder pardon weer aan de kant gestampt te worden. Ik vindt het vervelend om te zeggen, enkel zal je je leven ongelukkig blijven als je maar blijft toepassen van de opgedane vaardigheden volgens de therapie of de tips van jou omgeving om het goed te doen!

De kern zit niet in doen wat verwacht wordt! De kern is dat jij en je partner tegen al jouw gevoelens en adviezen van je omgeving en alle opgedane ervaring van de therapie “nadrukkelijk allebei” uit jullie comfort zone moeten stappen. Als je dit durft kun je beginnen aan een liefdevolle gelijkwaardige relatie en je zelfvertrouwen zal groeien. En lieve partners van de mensen met Adhd en ADD, als je op de goede knopjes weet te drukken wil de Adhd en ADD partner onvoorwaardelijk voor je vechten, waarom? Omdat wij Adhd en ADD ons leven zullen geven voor jouw waardering, we willen ons alleen maar thuis en veilig voelen.
(9621) Reactie van een bezoeker van de site!


Andere forum vragen over: Liefde  : ADHD of ADD en relaties

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Twijfels over relatie met ADHDer, doorgaan of kiezen voor mezelf?(1 )2015-03-24 10:06:00
• ADD en samengesteld gezin(2 )2013-11-02 20:47:00
• Reactie op de pagina: ADHD of ADD en relaties(86 )2013-08-29 19:55:00
Last update: 01-04-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).