Cultuur index pagina

cultuurDit deel van de website gaat over cultuur in de breedste zin van het woord, cultuur is alles wat een samenleving voortbrengt en overdraagt, zowel materiele als immateriŽle zin. Het woord cultuur is afkomstig van het Latijnse cultura en is afgeleid van colere wat weer staat voor bebouwen, bewerken, vereren, onderhouden. We kunnen cultuur ook zien als de levensvisie en levenswijze van een volk, land, streek of werelddeel. Het woord cultuur gebruiken we soms ook om gewoonten en gebruiken zoals bijvoorbeeld in een bedrijfscultuur. In Nederlandse politiek is de definitie van cultuur bijvoorbeeld kunst, musea, orkesten, theater en muziek. Op deze website ga ik ook uitgebreid in op de betekenis en herkomst van symbolen, dit raakt cultuur in het bijzonder omdat de betekenis vaak vanuit vele oude culturen is ontstaan, dit is echt zo'n groot onderwerp dat het een eigen deel op de website heeft gekregen. Met vriendelijke groet, Hein Pragt.

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Multiculturele samenleving

wereldkaartVolgens de cijfers van het CBS uit 2006 is ongeveer 19% van de inwoners van Nederland van allochtone herkomst. Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit niet Westerse allochtonen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Naast deze bevolkingsgroepen zijn er in Nederland nog iets meer dan een half miljoen inwoners uit andere niet Westerse landen en voor een deel gaat het hier om vluchtelingen en asielzoekers. Maar ook wonen hier mensen uit heel Europa en natuurlijk de Chinezen en mensen uit andere oriŽntaalse landen. We hebben het wel soms over de Nederlandse cultuur, maar ook onze zogenaamde eigen cultuur is een historisch samenraapsel van allerlei culturen doordat we overheerst zijn door veel verschillende landen en zelf ook de vreemde culturen binnen haalden omdat we een zeevarend volk waren.
Lees meer over de multiculturele samenleving.

Jongerendtaal

JongerendtaalKleding en taalgebruik zijn de belangrijkste manieren waarop jongeren zich onderscheiden van de oudere generatie. Elke generatie zal zich afzetten tegen de oudere generatie en volgens mijn visie zijn de jongeren tegenwoordig vrij extreem, in ieder geval extremer dan mijn generatie. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat jongeren zich wel extremer moeten gedragen om zich nog te onderscheiden van de oudere generatie omdat de oudere generatie ook nog redelijk progressief is. Ook is de invloed van de vele buitenlandse culturen en de Amerikaanse cultuur van grote invloed op de hedendaagse jongerentaal. Hetzelfde gaat op voor normen en waarden, de jeugd heeft haar eigen normen en lijkt zich niets aan te trekken van de gangbare opvattingen.
Lees meer overjongerentaal.

Geschiedenis van net huwelijk

JongerendtaalWanneer we de geschiedenis nalezen over het huwelijk dan zien we dat het huwelijk in eerste instantie een zaak van families was die bezit zeker wilden stellen of bezittingen wilden samenvoegen. Arme mensen gingen gewoon met een kleine ceremonie of traditie samenwonen en hadden de status man en vrouw. Bij de oude Germanen moest de vrouw op de trouwdag zo snel mogelijk van het ouderlijk huis naar haar aanstaande echtgenoot rennen om de boze geesten te ontlopen, het woord bruiloft staat dan ook oorspronkelijk voor bruidsloop. De bruid ging op weg naar haar "aardse man", in het Oud-Germaans 'gomo' wat een verklaring is voor het woord bruidegom.
Lees meer de geschiedenis van het huwelijk.

Symbolen betekenis en herkomst

Symbolen index paginaAl mijn hele leven bestudeer ik de herkomst en betekenis van symbolen, tekens, amulet en talisman, ik bezit dan ook een groot aantal boeken over de betekenis van symbolen en hun herkomst. Voor zover ik weet is er momenteel geen grotere collectie symbolen en betekenissen te vinden op het Internet, deze collectie wordt ook regelmatig aangevuld. Het onderwerp symbolen is vanuit vele gezichtspunten te bekijken zowel vanuit de volkerenkunde als cultuurwetenschap maar ook vanuit een spiritueel oogpunt. Veel mensen vragen zich op hun vakantie af wat de symbolen en tekens in dat vakantieland betekenen. Ook zijn er mensen die deze site bezoeken om een tattoo tatoeage te laten zetten en een mooi symbool en de betekenis op te zoeken. Het is leuk om van een symbool de betekenis en herkomst te onderzoeken en zo is de symboolkunde een zeer leuke wetenschap waar men niet snel op uitgekeken zal zijn. Ga naar de symbolen index

Vinger en hand symbolen

vinger symboolNu steeds meer mensen op vakantie gaan naar het buitenland is het ook belangrijk om iets te weten over de cultuur van het land dat men bezoekt. In het bijzonder vinger en hand symbolen (gebaren), sommige van deze hand of vinger symbolen hebben een totaal verschillende betekenis in verschillende delen van de wereld. Dit is wel iets om op te letten wanneer u op vakantie bent, voor u het weet maakt u een voor de lokale bevolking beledigend gebaar terwijl u het totaal anders bedoelde. Ook is het handig dat u de vinger en hand symbolen die u ziet ook zelf begrijpt. Lees meer over de betekenis van vinger en hand symbolen.


Boeken over dit onderwerp

Honderdduizend jaar geleden waren er wel zes verschillende menssoorten. Nu is er maar ťťn soort over, en dat zijn wij. Homo sapiens. Hoe komt het dat alleen wij zijn overgebleven? Hoe kwamen onze voorvaderen op het idee om steden en zelfs koninkrijken te stichten? Waarom gingen we in goden geloven, maar ook in natiestaten, en in bedrijven. Waarom vertrouwen we op geld, boeken en wetten? En hoe zal onze wereld er in de toekomst uitzien? In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we geworden wie we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met een raadselachtig fenomeen: de mens. Zeventigduizend jaar geleden was Homo sapiens nog een onbeduidende diersoort die zo'n beetje zijn eigen gangetje ging in een uithoek van Afrika. In de millennia daarna veranderde hij zichzelf in de absolute heerser van de planeet en de grootste nachtmerrie van het ecosysteem.


In welke werelden bewegen jongeren zich? Waar hechten zij waarde aan? Wat betekenen sociale media voor hen en hoe maken zij er gebruik van? Leefwerelden van jongeren gaat over het dagelijkse leven van jongeren: thuis, op school, met hun vrienden en als grootgebruikers van media en digitale cultuur. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van jongeren, zichtbaar gemaakt via voorbeelden en illustraties uit (inter)nationaal wetenschappelijk thuis. Hierbij wordt ingegaan op de rol van het gezin, vriendschappen, jeugdcultuur, uiterlijk, seks en liefde. Het tweede deel beschrijft het leven op school, een plek waar alle jongeren naartoe gaan en jongeren met andere achtergronden tegenkomen. In deel drie staat de rol van media en de digitale cultuur centraal. Hier gaat het over hoe jongeren hun levens vormgeven met behulp van 'nieuwe' en 'oude' media; en hoe die media onderwerp en aanstichter zijn van mythevorming en morele paniek over jongeren.


Nederland is een immigratieland geworden. Dit heeft nieuwe ongelijkheden veroorzaakt en bevolkingsgroepen soms tegenover elkaar gesteld, maar het heeft ook gezorgd voor nieuw talent en culturele verandering. Hoe zal dit verder gaan? ISEO-onderzoekers proberen in dit boek een antwoord te geven op deze vraag. Na een beschrijving van de belangrijkste maatschappelijke veranderingen schetsen zij een beeld van de Nederlandse multi-etnische samenleving in 2015 en in 2030. Deze scenarios kunnen de grondslag vormen van het beleid in de komende jaren. In het boek wordt tevens aandacht geschonken aan de vraag hoe Nederland zich kan ontwikkelen tot een multiculturele samenleving.


Last update: 18-02-2021
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).