Over engelen

engel Ik ben katholiek opgevoed en al vanaf dat ik klein was hoorde ik verhalen over engelen, engelen waren de boodschppers vanuit de hemel in de vele bijbelverhalen. Als kind dacht en voelde ik ook dat ik een beschermengel had, dit was een engel die iedereen kreeg bij de geboorte die de taak had om je te beschermen en voor zonden te behoeden. Volgens de katholieke leer zijn engelen door God geschapen geestelijke wezens die geen lichaam en dus ook geen geslacht hebben en onsterfelijk zijn. De engelen zijn ook de helpers en de boodschappers van God, waarbij deze engelen dus ook naar de aarde kunnen afreizen, ook de geboorte van Jezus werd door engelen aangekondigd. De Kerk vereert de engelen en op de liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk staan twee engelendagen, namelijk het feest ter ere van de Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël op 29 september en de gedachtenis van de Engelbewaarders op 2 oktober. Maar engelen komen in bijna alle religies ter wereld voor en ook in de spiritualiteit nemen engelen een belangrijke plaats in. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijk groet, Hein Pragt.

Wat zijn engelen

Het woord engel zou afkomstig zijn van het Griekse "ángelos" dat "boodschapper" betekent en het Hebreeuwse woord voor engel is "mal'ach" wat ook staat voor "boodschapper" en het Arabische woord "malak" is hier ook aan verwant. Engelen hebben vaak vleugels als teken van hun goddelijke macht en dit komt voort uit de oudheid waar vogels vaak als verbinding tussen het aardse en het hemelse werden gezien. Zowel het jodendom, christendom en de islam gaan ervan uit dat het aantal engelen bijna oneindig groot is, er wordt in de Bijbel gesproken over tienduizenden maal tienduizenden. Er bestaat ook een zekere rangorde onder de engelen, maar dit verschilt per godsdienst. In de christelijke traditie staan serafijnen aan het hoofd van de engelenhiërarchie en in de islam zijn dat de aartsengelen. In de Bijbel staat geschreven dat engelen over bovennatuurlijke macht, kennis en capaciteiten beschikken en de theologie ondersteunt deze eigenschappen van engelen. Engelen staan boven de natuurwetten en zijn tot dingen in staat die voor de mens onmogelijk zijn. Maar niet alleen in vroeger tijden was er sprake van engelen, ook tegenwoordig zijn er mensen die zeggen in contact te zijn gekomen met engelen. Dit kwam dan vaak voor in levensbedreigende situaties waaruit ze op wonderlijke wijze gered werden. Een engel wordt dan bijvoorbeeld ervaren als "mens" die hulp of ondersteuning biedt en even later plotseling in het niets verdwenen is. In veel spirituele bewegingen komen engelen tegenwoordig nog voor en het begrip engel spreekt ook heden ten dage nog steeds tot de verbeelding.

Engelbewaarders

Volgens de katholieke leer wordt het menselijk leven vanaf het begin tot de dood omringd door de bescherming en voorspraak van de engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een beschermengel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden. Dit religieuze besef heeft ertoe geleid dat er een aparte groep engelen werd onderscheiden namelijk de Engelbewaarders of Beschermengelen. Ieder mens kent wel het kleine stemmetje van binnen dat hem waarschuwd voor vervelende ervaringen en gevaar maar ook om geen slechte dingen te doen. Voor veel mensen is dit de stem van de beschermengel.

Jezus Christus en de engelen

Het leven van Jezus is vanaf zijn geboorte tot zijn hemelvaart omgeven door engelen, vooral in het Lucas evangelie komt dit vaak voor. Bij de geboorte van Jezus in Bethlehem klinkt het engelengezang Gloria in excelcis Deo (Lc.2:14) en de engelen beschermen Jezus tijdens zijn jeugd en dienen Hem in de woestijn en sterken Hem in zijn doodsangst. Het zijn ook de engelen die de Verrijzenis bekendmaken toen enkele vrouwen het graf van Jezus bezochten. Enkele mannen in een stralend wit kleed (engelen dus) zeiden tegen hen: 'Wat zoekt ge de levende bij de doden. Hij is niet hier, Hij is verrezen' (Lc.24:4.5).

Kerstengelen

engel In het kerstverhaal in de Bijbel nemen engelen een belangrijke plaats als boodschappers van God. Een engel vertelt Zacharias dat hij een zoon krijgt en dat die een belangrijke profeet zal zijn om het volk klaar te maken voor de komst van de Heer zelf (lk 1,11-17). Een engel vertelt Maria dat zij een zoon zal krijgen die de eeuwige koning van God op de troon van David zal zijn (lk 1,26-38). Het zijn de engelen die de herders vertellen dat de redder, de messias is geboren (lk 2,8-12). En tenslotte zijn het de engelen die het lied voor God zingen: eer aan God en vrede op aarde. Het is dus niet zo raar dat de in de kersttijd zoveel engelen te zien zijn. Maar er zijn ook leuke kerst kinderenverhalen die over engelen gaan en engelen spreken mensen bijzonder aan in de kersttijd als boodschapper en helpers die hun werk schijnbaar onzichtbaar doen. Zelf heb ik ook een paar engelen in huis staan rond kerst, het is voor mij het symbool van de boodschapper en helper die altijd op de achtergrond aanwezig is en dus een symbool van veiligheid en geborgenheid zijn voor mij. Engelen horen voor mij bij de kerst maar wel in een mooie en serene vorm, want ook hier ligt helaas de commercie op de loer. Maar gelukkig kan en mag ik zelf bepalen welke mooie kerstengelen er bij mij in huis mogen staan.

Hiërarchie van de engelen

Serafijnen

Deze engelen staan bovenaan in de hiërarchie en dit zijn de engelen die het dichtste bij God staan. Van deze engelen zegt men dat ze licht geven dat zo intens is dat niemand naar ze kan kijken. Deze engelen zijn, in hun licht, de scheppers van wonderen en ze staan bekend als de Engelen van het Wonder der Liefde. Deze engelen geven ieder individueel mens eeuwig onvoorwaardelijke liefde.

Cherubijnen

Cherubijnen zijn engelen van het tweede koor, na de serafijnen. Het was een cherubijn die de Hof van Eden met een vlammend zwaard bewaakte nadat Adam en Eva daaruit waren verjaagd. Cherubijnen vertegenwoordigen de kennis en wijsheid van God en ze vullen het Universum met Gods wijsheid. Cherubijnen zijn de boodschappers van God, die de volheid van liefde en kennis delen.

Tronen

Tronen zijn engelen die in de christelijke en joodse religieuze literatuur worden beschreven als de grote wielen of met veel ogen. Deze engelen worden soms in de derde, soms in de vierde hemel geplaatst. Zij bewonen de binnenste sferen rond de centrale kern en Rafaël wordt over het algemeen aangeduid als heerser van deze orde. Zij vertegenwoordigen het geloof in de kracht en de glorie van God en zij zijn de overdragers van Gods liefde in materiële vorm.

Lees meer over engelen op: wikipedia Engel


Engelenkaarten

engel Bij spirituele winkels kunt u vaak hele mooie engelenkaarten kopen. Deze engelenkaarten kunnen u een spirituele boodschap vertellen en vaak worden engelenkaarten gebruikt voor advies, licht en liefde. Engelenkaarten zijn een vorm van een orakel, net als het Tarot kaartspel maar dan met alleen positieve boodschappen. De kaarten zijn vaak echt prachtig en vormen een duidelijke en positieve gids op uw vragen. Maar ook als u even niets te vragen heeft en gewoon vraagt wat de engelen u willen laten weten, krijg u waardevolle adviezen. U schud de set engelenkaarten terwijl u denkt aan uw vraag, waarna u een willekeurige kaart uit de set neemt. Deze kaart geeft u een boodschap, de exacte betekenis kunt u terugvinden in het boekje dat vaak bij de set engelenkaarten geleverd zal worden. Wanneer u toch te nuchter bent kunt u engelenkaarten ook zien als het inspireren van uw geest, een methode om u aan het denken te zetten over uw vraag en een richting aan te geven waar u misschien niet direct aan gedacht had. Hoe u er ook tegenaan kijkt, de engelenkaarten zijn erg mooi en kunnen u inspireren wanneer u dat nodig heeft.

Voorbeelden van engelenkaarten.

De engel van de aanvaarding

Hoe aanvaard je jezelf en anderen en kun je jouw leven aanvaarden, zoals je op dit moment leeft? Kun je gemakkelijk constructieve kritiek aanvaarden? Kun je onvoorwaardelijk je kinderen aanvaarden en je man of vrouw? Probeer te leren om gebeurtenissen en mensen aanvaarden, zoals ze zijn. Zijn er zaken en gebeurtenissen in het leven, waarvan je graag zou willen, dat ze er niet zouden zijn? Denk hier eens diep over na en probeer eerst jezelf te aanvaarden zoals je bent! Je moet bij jezelf beginnen. Vraag mij om hulp en ik zal je helpen.


De aartsengel Michael

Laat niet meer toe, dat anderen macht over je hebben en verberg jezelf niet achter het masker van het slachtoffer. Begin je vrijelijk uit te spreken en luister naar jezelf. Deze engelenkaart roept je op om jezelf te vragen wat je werkelijke behoeften zijn en niet meer bang te zijn voor wat anderen zullen zeggen en denken. Verbind jezelf met je innerlijke kracht. Bind alle negatieve navelstrengen met anderen af en laat niet meer toe, dat je energie wegvloeit. Roep me en ik zal je helpen, ik zal zorgen voor innerlijke kracht.


De engel van de tederheid

Ben je teder voor jezelf en anderen? Zoals je anderen behandelt, zo zullen anderen jou behandelen. Wees teder, voel de tederheid en wordt de tederheid. Leef eenvoudig en teder en maak voor jezelf een hemel op aarde. Deze engelenkaart roept je op om jezelf met tederheid en liefde te behandelen. Wees liever voor jezelf. Geef jezelf eens een complimentje en verwijt jezelf niet de dingen die niet gaan zoals jij graag zou willen. Wanneer je zorg voor anderen hebt, zul je die op den duur zelf ook in overvloed ontvangen. De engelen en het universum helpen je om weer verliefd te worden op het leven, en van de rijkdom van het leven te genieten.


De beschermengel

Je hoeft niet ver te zoeken, want ik ben altijd bij jou. Roep me en ik zal je beschermen op ieder moment van je leven. Ik zal nieuwe wegen voor je openen met nieuwe kansen en nieuwe mensen. Deze engelenkaart roept je op om geen oplossingen buiten jezelf te zoeken, terwijl ze toch allemaal in jezelf zitten. Open je hart en luister. Roep me, vraag om hulp, stel mij een vraag en ik zal je antwoord geven. Ik ben altijd op het juiste moment op de juiste plaats.


De engel van het vertrouwen

Het is tijd, dat je begint te vertrouwen in jezelf en anderen. Roep me en ik zal je helpen meer vertrouwen te hebben in het leven. Deze engelenkaart roept je op om jezelf over te geven. Vergeet je zorgen, de eenzaamheid en de pijn. Weet, dat je nooit alleen bent. En bedenk dat na regen altijd zonneschijn komt. Aan het einde is altijd alles ergens goed voor.


De engel van het gebed

Ook het spirituele pad dat je aflegt in je leven vraagt om gebed. Jouw gebeden hebben kracht en macht, en de wereld heeft ze nodig. Deze engelenkaart roept je op om te bidden met betrekking tot de betreffende situatie waarmee je zit. Door te bidden zul je het antwoord en hulp krijgen die je zoekt. Neem de tijd om stil te staan, en voor jezelf een gebed uit te spreken dat recht uit je hart komt. Het gaat om jouw oprechte verlangen om je doel te bereiken. Sta open voor een antwoord ook al is dat misschien heel iets anders dan je verwacht.


De engel van de waarheid

Ben je bereid de waarheid te zien en denk er over na, wat jou hierbij belet? Ben je bang voor veranderingen als je de waarheid onder ogen ziet? Deze engelenkaart roept je op om niet bang te zijn, de engel van de waarheid is altijd bij je en help je de waarheid te zien. Als je me roept, zal ik je helpen bij het verhelderen van je situatie, zodat je met gemak en zonder angst verder kunt in je leven. Samen met mij kun je gemakkelijker de nodige veranderingen uitvoeren. Laat alle blokkades los, die je beletten de waarheid te zien.


De engel van de liefde

Besluit je hart te openen en ik zal je hierbij helpen. Ik zal je helpen jezelf en anderen te vergeven. Ik zal je helpen het verleden te vergeven. Deze engelenkaart roept je op om weer liefde te voelen voor jezelf en anderen. Als je jezelf niet lief hebt, kun je ook anderen niet liefhebben. Met mijn hulp zul je onvoorwaardelijke liefde voelen. Begin ermee jezelf iedere dag met mij te verbinden en je zult zien, welke wonderen er zullen gaan plaatsvinden in je leven.


Engel van het oordeel

Je hebt misschien de neiging om een uitgesproken oordeel te hebben over het doen en laten van anderen, maar hoe is het gesteld met je eigen gedrag? Deze engelenkaart staat voor helder en objectief inzicht, een doordacht oordeel en evenwichtigheid. Deze engelenkaart nodigt je uit om eens stil te staan bij je eigen gedrag. De engelen vragen je om, met liefde, te kijken naar de manier waarop je de afgelopen tijd een bepaalde kwestie benaderd hebt. Deze kaart wijst je op de kosmische wet van de wederkerigheid, ben je eerlijk, dan wordt je goed behandeld. Je oogst datgene wat je zelf zaait.


De engel van het evenwicht

Zoek het evenwicht tussen je werk en de rust, tussen het materiële en het geestelijke. Deze engelenkaart roept je op om weer evenwicht in je verbondenheid met de aardse en hemelse energie te brengen. Voel weer de verbondenheid tussen lichaam en geest. Roep de engelen van het evenwicht en ze zullen je komen helpen.


Het engelen alfabet

Heinrich Cornelius Agrippa (1486-1535) ontwikkelde in de 16e eeuw het engelenalfabet om te communiceren met de engelen. Het werd ook wel het hemels alfabet genoemd. Op 14 september 1486 werd Heinrich Cornelius Agrippa in Keulen geboren. Op twaalfjarige leeftijd studeerde hij al aan de universiteit in Keulen en behaalde daar de graad van "magister in de vrije kunsten". Na verloop van tijd noemde hij zich doctor in de rechten, de medicijnen en de theologie. Volgens Agrippa ondergaat de wereld de invloed van de wereld erboven, God beïnvloedt de engelen en de engelen beïnvloeden de intellectuele wereld. Zo dringt God via de sterren ook door in de hemelse wereld en via de elementen dringt Hij ook door in de wereld van dieren, planten, metalen, stenen enzovoorts.

Last update: 21-05-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).