Managementtaal

Ik werk al vele jaren in de automatisering en heb de opkomst van managers en managementlagen vanaf het prille begin tot nu meegemaakt. Door steeds meer mensen dingen te laten coŲrdineren en regelen hoopt men grip te krijgen op complexe zaken. Maar helaas doen veel managers werk waarvan niemand wist dat het eigenlijk nodig was waardoor ze steeds maar moeten bewijzen dat ze ook echt nodig zijn. Helaas is het ook nog zo dat managers elkaar steunen en hun eigen positie bewaken door de positie van anderen veilig te stellen waardoor er vaak een soort van incestueuze kliek ontstaat. Zoals u merkt is mijn ervaring met managers, enkele uitzonderingen daargelaten, niet erg goed. Waar ik mij het meest aan erger is het eigen taaltje dat managers bedacht hebben om hun eigen onkunde te verhullen met rare zelfverzonnen moeilijke termen die voor vele uitleg vatbaar zijn waardoor ze niet concreet en duidelijk hoeven zijn. Want concreet en duidelijk zijn met goede afspraken en argumenten betekent dat men daar ook op afgerekend kan worden, en dat is wat elke manager vaak tot het uiterste probeert te voorkomen. Vriendelijke groet, Hein Pragt.

Was is managementtaal?

(C) 2011 Hein Pragt

aap in pakBuiten het werk zou niemand het in zijn hoofd halen om managementtaal te spreken maar waarom doen managers dit dan? Omdat "manager" helaas geen vak is maar een functie zoeken de meeste manager dus een invulling waardoor wat ze aan het doen zijn nog ergens op lijkt. En hoe minder iets voorstelt, hoe meer onbegrijpelijke woorden en metaforen men moet gebruiken om dit maar enigszins te verhullen. Omdat alle managers dit doen zal men als manager ook niet serieus genomen worden wanneer men het jargon niet spreekt. Nog erger is het dat managers elkaar zelfs de loef afsteken met onbegrijpelijke, zelfverzonnen, vaak half Engels en Nederlandse woorden, die vooral niets zeggen en voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

Bijna tien jaar geleden werkte ik voor een zeer bureaucratische overheidsinstelling waarbij mij verzocht werd een onderzoekje te doen en daar een kort verslag van te maken. Ik deed het onderzoek en schreef een kort en bondig verslag met eerst de vraagstelling, daarna de onderzoeksresultaten en een conclusie. Aangezien ik wist dat het naar een manager zou gaan probeerde ik technische termen te vermijden en zo duidelijk mogelijk Nederlandse taal te gebruiken. Ik stuurde het verslag naar mijn opdrachtgever en kreeg het dezelfde dag nog terug met de tekst "Dit is onleesbaar, dit kan ik zo niet doorsturen naar het management". Ik dacht dat de tekst nog te technisch was, ik versimpelde de tekst en zorgde voor goed lopende en duidelijke zinnen. Weer stuurde ik het verslag naar mijn opdrachtgever en nu kreeg ik een nog een meer geÔrriteerd antwoord terug.

Ik begreep er niets van, wat moest ik nog aanpassen aan deze tekst. Ik besloot ten rade te gaan bij een collega die al vele jaren werkte voor deze organisatie en er trots op was dat nog geen enkel project waar hij de laatste vier jaar aan gewerkt had, ook werkelijk in productie genomen was. Hij las de tekst door en begon te lachen, je bent veel te duidelijk en concreet, je moet meer managementtaal gebruiken. Hij vertelde dat hij de laatste jaren gewerkt had aan een zeer uitgebreide macro in MS-Word waarmee hij "gewoon duidelijk Nederlands" om kon vormen in managementtaal en ook omgekeerd een totaal onduidelijke brei managementtaal weer om kon zetten in leesbare tekst. Hij haalde mijn verslag door de macro en ik zag woorden als implementeren en best practice, estimate en stakeholder in de tekst verschijnen. Ik stuurde de tekst daarna door naar de manager en kreeg bericht terug dat het nu uitstekend was, ik ben hoofdschuddend naar huis gegaan. Een maand later kreeg ik in een functioneringsgesprek te horen dat mijn communicatieve vaardigheden ver beneden peil waren. Ik voerde aan dat ik al meer dan tien jaar succesvol schreef voor meerdere tijdschriften, maar men bleef bij het standpunt, omdat ik in hun ogen "niet in staat was mijn communicatiestijl aan te passen aan de geadresseerde persoon". Het kwam er dus op neer, dat het feit dat ik geen onduidelijk management koeterwaals schreef, als gebrekkige communicatieve vaardigheden werd uitgelegd. Het mag duidelijk zijn dat wij afscheid van elkaar genomen hebben en dat dat ik daar nooit erg rouwig om ben geweest omdat ik daarna een hele leuke baan bij een grote uitgeverij kreeg. Hier werkte men gelukkig niet met een geÔntegreerde prognose van een methode waarmee men een concrete oplossingen zou kunnen implementeren. Brrr.. de koude rillingen lopen al over mijn rug bij een dergelijke zin.

Voorbeeld van managementtaal.

Dit is een voorbeeld hoe een eenvoudige duidelijk boodschap omgezet kan worden in managementtaal waarbij het grootste doel is de echte boodschap zo goed mogelijk te verbergen in veel wollige en onduidelijke termen.

Dit is de korte en duidelijke boodschap die we gaan omvormen.

"Het gaat financieel niet goed en we hebben een achterstand in onze betalingen. Als oplossing gaan we mensen ontslaan en minder produceren."

Eerste voegen we wat vage nietszeggende woorden toe die geen kwaad kunnen en verlengen we bepaalde woorden.

"Per saldo is onze financiŽle situatie niet goed en in die context hebben we een achterstand opgelopen in ons betalingsverkeer. Hierdoor moeten we rekening gaan houden met een situatie waarbij we mensen zullen moeten ontslaan en relatief minder zullen moeten gaan produceren."

Daarna verdoezelen we enkele vervelende woorden en voegen we nog wat extra managementtaal toe.

"Per saldo is onze financiŽle situatie minder positief dan voorgaande jaren en in die context hebben we een achterstandspositie opgelopen in ons betalingsverkeer. Hierdoor moeten we, rekening houdend met de core competenties, een nieuwe uitdaging gaan zoeken voor een aantal medewerkers en deze eventueel buiten het bedrijf gaan positioneren. We gaan weer focussen op onze core business en het relatieve productieniveau aanpassen aan de te realiseren omzet."

Zie hier hoe men een korte duidelijke boodschap om kan zetten in drie keer zoveel (vage) woorden waarbij de tekst nog wel de oorspronkelijke boodschap bevat maar in een zeer onduidelijke vorm. Hierdoor zal iedere ondergeschikte die ontslagen gaat worden de indruk hebben dat "management" hem of haar ver boven de pet gaat en dat hoogopgeleide managers zeer goed weten wat ze doen en elke cent die ze (te veel) verdienen waard zijn.

Nederengels

Een nog grotere kwaal is het zogenaamde Nederengels. Aangezien de wereld van de manager zich tegenwoordig ver buiten Nederland uitstrekt en men graag wil laten merken dat met internationaal is ontstaan er steeds meer Engels-Nederlandse termen op de werkvloer. Heel interessant voor de manager, want het gebruik van deze woorden geeft hem een internationale allure en wekt de indruk dat hij zich met zaken bezighoudt waar men voor gestudeerd moet hebben. Dat er vaak veel duidelijkere Nederlandse alternatieven zijn dat wil er bij de meeste managers niet in. Voor de beginnende manager en de niet begrijpende ondergeschikte staat hier een lijstje van management termen en een begrijpelijke Nederlandstalige uitleg.

Affordable lossEen aanvaardbaar verlies
Aftikken Beslissen
Alap(As late as possible) zo laat mogelijk.
Asap(As soon as possible) zo spoedig mogelijk
AuditOnderzoek (vaak door iemand buiten het bedrijf)
Ballenbak Een bedrijf waar iedereen maar doet wat hij / zij leuk vindt.
BambiEen startende ondernemer.
BenchmarkVergelijking, ijkpunt, vergelijkingsmaatstaf, referentiepunt
Best practiceDe beste werkwijze
BilateraaltjeEen gesprek / even praten.
BillabillityDe mate waarin gewerkte uren kunnen worden doorbelast aan een klant.
Blame StormenBij elkaar komen om te bepalen wie de schuld gaat krijgen, bij voorkeur iemand die niet aanwezig is.
BottleneckEen knelpunt.
BrainstormenOverleggen / vergaderen / ideeŽn bespreken.
Break even draaienWanneer de uitgaven gelijk zijn aan de opbrengsten en er geen winst maar ook geen verlies is.
Budgetneutraal Het mag niets kosten.
Business operandiCommerciŽle doelstellingen die een onderhandelaar of verkoper nastreeft.
Captain of industryTopman of topmanager.
Ceo (Chief executive officer) algemeen directeur, ook wel eens grappig Cash Extraction Officer genoemd.
Cfo (Chief financial officer) financieel directeur.
Cirkelen Samenwerken.
Client retentionKlantenbinding
CommitmentBetrokkenheid, steun, draagvlak, toewijding
CommittmentToewijding of loyaliteit.
ConcreetTastbaar
ConsultantRaadgever of adviseur.
Core bussinessPrimaire bezigheid van een bedrijf of voornaamste bron van inkomsten.
Core competenceDe verzameling kerntaken waar een bedrijf goed in is.
CorebusinessDe belanrijkste activiteit(en) van een bedrijf.
Csf(Critital Succes Factor) kritieke succes factor.
Cto(Chief technical officer) technisch directeur.
Damage controlSchade repareren of opruimen
Dealen met ~Omgaan met ~
DeflatieAlgemene daling van het prijspeil.
DelegerenWerk afschuiven of werk uitbesteden.
DeliverableOpbrengst of af te leveren resultaat.
DoorcommunicerenDoorgeven of vertellen
Earn outVoordat men het bedrijf verkoopt de winst opschroeven door veel mogelijk omzet te maken en tegelijkertijd zoveel mogelijk te bezuinigen, zodat de jaarcijfers erg gunstig uitvallen.
Een belletje gevenIemand opbellen.
Een probleem adresserenEr iets aan doen
EmployabilityInzetbaarheid van personeel.
EstimateSchatting, raming, taxatie, berekening
FeedbackReactie geven.
FilenArchiveren.
FocusNadruk, aandacht, concentratie, brandpunt
FocussenDe aandacht richten op.
Fte(Full-time equivalent) ťťn volwaardige medewerker.
GenererenMaken, bereiken of tot gevolg hebben
Go / no-goErgens mee doorgaan of niet.
Hands onActief aanpakken.
HeadcountHet aantal medewerkers een manager onder zich heeft, geeft vaak aan hoe belangrijk een manager is.
Helicopter viewOverzicht van bovenaf.
Hot-spot drill down analyseIn een groot project de knelpunten opzoeken en die volledig uitzoeken.
Iets oppakkenErgens mee aan de slag gaan
ImpactGevolg(en), invloed
ImplementerenToepassen of in de praktijk brengen
In scope In beeld.
IncentivePrikkel, stimulans
InputCommentaar, gegevens, inbreng
Ipo (Initial Public Offering) beursgang.
Jip en Janneke taalIn simplistische termen praten.
Key issueHet belangrijkste punt waar het om draait.
KostenplaatjeEen overzicht van het totaal van de kosten.
KwaliteitsslagIets aantoonbaar verbeteren.
ManagenLeiden, beheren
MediationBemiddeling door een buitenstaander bij zakelijke conflicten.
Meters makenVoortgang maken met een project.
MonitorenVolgen, analyseren, controleren of bestuderen.
Mto(Manager Technical Operations) Manager voor technische afdelingen.
Name droppingIn een gesprek namen van bekende personen laten vallen (die men blijkbaar kent) om te laten zien hoe belangrijk men is.
neerzettenBehalen, bereiken of resultaat boeken
Non issueOnbelangrijk probleem.
Offline besprekenIets buiten de vergadering om bespreken.
Out of the box denkenEen oplossing bedenken die niet standaard of gebruikelijk is.
OutputResultaat
OutsourcenDingen die men nu binnen het eigen bedrijf doet, uitbesteden aan andere bedrijven, meestal in de hoop kosten te besparen.
Overlegmoment creŽrenEen afspraak maken.
PerformancePrestatie, capaciteit
Plenaire feedbackGezamenlijke terugkoppeling.
Powermeeting Zeer korte, intense en staande vergadering.
S.L.A(Service Level Agreement) een overeenkomst waarin de diensten te geleverd gaan worden beschreven staan.
Scope Het totaal van alles wat in verband staat met een project.
ShowstopperEen belangrijk actiepunt waardoor een project tot een goed einde kan komen.
Span of controlHet aantal ondergeschikten dat een manager aankan.
stakeholderBelanghebbende
StatementIets zeggen of iets beweren.
Sturen opZich ergens op richten op
SupportOndersteuning
SynergieSamenwerking van meerdere personen of groepen om gezamenlijk een beter resultaat te halen.
TargetDoel, doelstelling
Time to deliveryTijd die men nodig heeft om een product af te leveren.
To the pointTer zake
TokoBedrijf of onderneming.
TriggerSignaal of waarschuwing
TriggerenOproepen, stimuleren
Tweesporenbeleid Niet consequente beleid zoals een manager die verschillende personen tegenstrijdige opdrachten geeft.
TypmiepIemand die word ingehuurd om "dom" typ werk te doen.
UitfaserenOpheffen of afschaffen.
UitnuttenBenutten
Uurtje factuurtjePrijs doorberekenen op uurbasis.
Yesable proposalEen voorstel dat zodanig uitgewerkt is dat het management het amper nee kan zeggen.
Z.s.m.(Zo spoedig mogelijk).


Prachtige onbegrijpelijke zinnen.

Wanneer u weet wat de betekenis van de volgende zinnen is, kunt u onmiddellijk als manager aan de slag.

  • Ik wil met jou graag even dialogiseren over een paradigmatische beleidsimplementatie.
  • Onze strategie is inzichtelijk en consistent, we hebben het volste vertrouwen in onze multi-channel, multi-brand, multi-regional en multi-format benadering.
  • Bij ons draait het om context en perceptie maar toch blijven wij altijd gefocussed op u als customer.
  • Doordat wij werken met key performance indicators kunnen wij voldoende leverage bieden.

Bekijk hier de: Vaagtaal top 100

Reacties op het onderwerp: Managmenttaal


10 - Communicatie & taal »  -  Managmenttaal »
2017-04-23 09:44:00
Hier kunt u reageren op het onderwerp managementtaal.
Reactie van een bezoeker van de site!
Reacties op de pagina over managementtaal.
Er zijn: 1 reacties!
2017-04-23 09:44:00
Leuke blog, de disclaimer is wel weer typisch niet direct
Reactie van een bezoeker van de site!

Last update: 16-09-2017


 Lees hier de privacyverklaring van deze site.

Disclaimer.

Hoewel de heer Hein Pragt de informatie beschikbaar op deze pagina met grote zorg samenstelt, sluit de heer Pragt alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die, in welke vorm dan ook, via zijn site wordt aangeboden. Het opnemen van een afbeelding of verwijzing is uitsluitend bedoeld als een mogelijke bron van informatie voor de bezoeker en mag op generlei wijze als instemming, goedkeuring of afkeuring worden uitgelegd, noch kunnen daaraan rechten worden ontleend. Op de artikelen van de heer Pragt op deze Internetsite rust auteursrecht. Overname van informatie (tekst en afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact opnemen met: (email: mail@heinpragt.com). Dit is mijn