Communicatie en taal

communicatie en taalAls kind leren we allemaal de Nederlandse taal spreken, soms met een sterk accent (net als ik) maar het doel is dat u in staat bent om met andere mensen te communiceren. Maar communiceren is moeilijker dan we soms denken en bestaat uit meer dan alleen taal. Lichaamstaal is een groot deel van onze communicatie en onbewust zenden we veel signalen uit die we zelf niet onder controle hebben. Als de communicatie op schrift is dan is het meestal nog moeilijker. Door het ontbreken van lichaamstaal moeten we alles uitdrukken in woorden. Ook communiceren we tegenwoordig via telefoon, SMS, E-mail en chatten we via whatsapp of een chatbox met elkaar. Omdat bij deze vormen van communicatie er geen direct contact en een sterke beperking van het communicatie medium is, hebben mensen allerlei leuke manieren bedacht om dit te compenseren. In SMS en chatboxen gebruikt men een eigen taal waardoor men in zeer weinig woorden gevoelens of vragen duidelijk kan maken en tegenwoordig hebben we een breed scala aan emoticons om onze berichten te verduidelijken. Communiceren is dus meestal veel meer dan taal alleen, vaak spreken mensen wel dezelfde taal maar begrijpen elkaar niet omdat elk een andere, eigen communicatiestijl hebben. Mensen kunnen Indirect of direct communiceren, dominant of juist schuchter, doelgericht of om de hete brei heen draaien, kort en bondig of langdradig, begripvol of afstandelijk, net zoals er veel soorten mensen zijn, zijn er ook veel communicatietalen. En tegenstrijdige communicatiestijlen kunnen het communiceren erg moeilijk maken omdat men meer op de vorm vaak overheerst over de inhoud. Door inzicht te krijgen in de verschillende communicatiestijlen kan men elkaar beter leren begrijpen. Deze pagina gaat over communiceren in de breedste zin van het woord. Ik wens u veel leesplezier, vriendelijke groet, Hein Pragt.
Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Omgaan met kritiek

omgaan met kritiekKritiek geven en vooral ontvangen is voor veel mensen een groot probleem. Iedereen heeft wel eens met kritiek te maken, binnen de relatie of op het werk. Denk maar eens aan die jaarlijkse beoordelingsgesprekken op uw werk. Meestal voelt u zich niet erg gemakkelijk, bij het geven van kritiek speelt de angst de ander te kwetsen, bij het ontvangen van kritiek ervaren we dit meestal als een persoonlijke aanval en kan het heftige gevoelens van onbehagen en verzet opleveren. Toch hoeft dit niet zo te zijn als we leren met kritiek om te gaan. Hoe u omgaat met kritiek kan ook sterk met uw eigen ego te maken hebben. Zeker ongevraagd kritiek krijgen of kritiek krijgen terwijl u zelf dacht dat u het prima gedaan heeft, kunnen zeer sterk binnenkomen en gevoel van verzet veroorzaken.
Lees meer over omgaan met kritiek.

Geweldloze communicatie

Geweldloze communicatieWe kunnen geweldloze communicatie ook wel "verbindende communicatie" noemen, het is namelijk een manier van communiceren die kan leiden tot echt gehoord en begrepen worden. Door geweldloze communicatie toe te passen bent u in staat om echt naar de ander te luisteren en zelf ook echt gehoord te worden. Geweldloze communicatie is eigenlijk niet iets nieuws, het ons laat wel inzien dat we zonder het te weten of te willen vaak verbaal geweld gebruiken. Bijna iedereen is opgevoed met ideeën van goed en fout, van zwart en wit en hierdoor lijkt communiceren maar al te vaak op "gelijk krijgen" in plaats van verbinding maken.
Lees meer over geweldloze communicatie.

Internet en copyright

CopyrightWanneer u een eigen internetsite gaat maken komt u automatisch in aanraking met het auteursrecht en copyright. Op de pagina's die u maakt zult u, als deze zich voldoende onderscheiden van andere pagina's automatisch auteursrecht (copyright) hebben. Maar ook moet u rekening houden met het feit dat teksten en afbeeldingen die u gebruikt wel eens onder de auteurswet kunnen vallen en dat er copyright op bepaalde onderdelen zit.
Lees meer over internet en copyright.

Dubbelzinnigheden

DubbelzinnighedenOp deze pagina staat een overzicht van dubbelzinnigheden en grappige zinnetjes, dit zijn vaak zinnen waar een tegenstelling in staat of woorden met verschillende betekenissen die in de verkeerde context geplaatst worden. Sommige van deze zinnen zijn zogenaamde doordenkers waarbij u de grap of diepere betekenis niet onmiddellijk doorziet, anderen zijn alleen maar grappig en sommigen zijn zelf zo flauw dat ze daardoor juist weer grappig zijn. Sommige van deze woordspelingen komen ook voor als zogenaamde "nooit grappig" moppen. Deze lijst is een nette selectie om deze pagina voor alle leeftijden toegankelijk te houden.
Lees meer over dubbelzinnigheden.

Gratis boeken

Gratis boeken\ Op het Internet is er momenteel veel informatie te vinden over Ebooks en Ebook readers, elektronische inkt en digitale boeken zijn het nieuwe speelgoed en bijna elke maand verschijnt er wel weer een nieuwe Ebook reader (apparaten om boeken met elektronisch inkt te lezen). Het aanbod aan betaalde Ebooks neemt ook toe en ook kranten en tijdschriften komen langzaam in ebook formaat beschikbaar. Ook een online winkel als Bol.Com verkoopt momenteel ebooks en ook ebook readers. Ook in het buitenland begint de markt te groeien, in de VS opende Barnes & Noble onlangs zijn Ebookstore, met de ambitie om de grootste downloadwinkel voor boeken ter wereld te worden en in Duitsland probeert Weltbild hetzelfde.
Lees meer over gratis boeken.

Herman Gorter

Herman Gorter Ik kende de gedichten van Herman Gorter niet tot ik op een buitenmuur van een boekhandel twee gedichten van deze dichter las en onmiddellijk onder de indruk was. Vanaf dat moment ben ik meerdere gedichten van Herman Gorter gaan lezen en heb ik uiteindelijk ook een boekje gekocht met veertig liefdesgedichten van Herman Gorter. In 1889 publiceerde hij zijn lange gedicht Mei, waarvan de openingsregel "Een nieuwe lente en een nieuw geluid" een staande uitdrukking geworden is. In het gedicht bezingt hij de liefde voor Wies Koopmans op wie hij in 1886 verliefd was geworden en met wie hij in 1890 zou trouwen. Op deze pagina staan een aantal gedichten van Herman Gorter die ik mooi vind en die ik graag met u wil delen. Neem de gedichten vooral over als eerbetoon aan deze grote Nederlandse dichter.
Lees meer over Herman Gorter.

Jongerendtaal

JongerendtaalKleding en taalgebruik zijn de belangrijkste manieren waarop jongeren zich onderscheiden van de oudere generatie. Elke generatie zal zich afzetten tegen de oudere generatie en volgens mijn visie zijn de jongeren tegenwoordig vrij extreem, in ieder geval extremer dan mijn generatie. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat jongeren zich wel extremer moeten gedragen om zich nog te onderscheiden van de oudere generatie omdat de oudere generatie ook nog redelijk progressief is. Ook is de invloed van de vele buitenlandse culturen en de Amerikaanse cultuur van grote invloed op de hedendaagse jongerentaal. Hetzelfde gaat op voor normen en waarden, de jeugd heeft haar eigen normen en lijkt zich niets aan te trekken van de gangbare opvattingen.
Lees meer overjongerentaal.

Letterpuzzels

LetterpuzzelsLetterpuzzels (ook wel droedels genoemd) zijn er in alle soorten en maten, het zijn vaak echte hersenkrakers. Veel van deze puzzels komt u ook tegen in de zogemaamde breintraning spellen en soms ook in intelligentietesten. Maar deze letterpuzzels zijn ook een vorm van vermaak. Op deze pagina staan diverse letterpuzzels en de oplossing, de oplossing is in eerste instantie verborgen. Wanneer u denkt de oplossing gevonden te hebben of er echt niet uitkomt, kunt u op "oplossing" klikken waarna de oplossing getoond zal worden.
Lees meer over letterpuzzels.

Vaagtaal en managementtaal

Vaagtaal en managementtaalIk werk al vele jaren in de ICT en heb de opkomst van managers en managementlagen vanaf het prille begin tot nu meegemaakt. Door steeds meer mensen dingen te laten coördineren en regelen hoopt men grip te krijgen op complexe zaken (projecten en organisaties). Maar helaas doen veel managers werk waarvan niemand wist dat het eigenlijk nodig was waardoor ze steeds maar moeten bewijzen dat ze ook echt nodig zijn. Helaas is het ook nog zo dat managers elkaar steunen en hun eigen positie bewaken door de positie van anderen veilig te stellen waardoor er vaak een soort van incestueuze kliek ontstaat.
Lees meer over vaagtaal en managementtaal.

Spreekwoorden

SpreekwoordenDeze pagina gaat over spreekwoorden en de verklaring van de betekenis van deze spreekwoorden en gezegden. Een spreekwoord is een korte en vaak krachtige uitspraak die een waarheid of wijsheid bevat. Spreekwoorden behoren tot de volkstaal en om die reden zijn veel Nederlandse spreekwoorden dan ook ontstaan uit de scheepvaart. Er bestaan verschillende spreekwoordenboeken, waarin een verzameling is opgenomen en een verklaring staat. In de dagelijkse taal worden de termen spreekwoord en gezegde vaak door elkaar gebruikt. Toch zijn er verschillen, kenmerkend voor een spreekwoord is de onveranderlijkheid van de formulering en de woordkeus. Een spreekwoord heeft altijd de vorm van een mededelingszin met de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd (wanneer er een persoonsvorm in staat).
Lees meer over spreekwoorden.

Vergelijkingen

VergelijkingenIn de Nederlandse taal kennen we vergelijking om zaken krachtiger uit te drukken of te verduidelijken. Dit is een vorm van beeldspraak waarbij een zaak of begrip met iets anders in verband wordt gebracht door middel van "als", "zoals" of bijvoorbeeld "gelijk". Soms is de vergelijking niet erg duidelijk maar is de vergelijking historisch zo gegroeid. Soms verhaspelen mensen deze vergelijkingen wel eens en soms komen verschillende vormen van deze vergelijkingen voor waardoor er wel eens discussie ontstaat over welke vorm de goede vorm is. Op deze pagina staat een alfabetisch overzicht van vergelijkingen met de korte uitleg.
Lees meer over vergelijkingen.

Taalgrapjes

TaalgrapjesIk ben zelf gek op taalgrapjes, leuke samenvoegingen van woorden, verhaspelingen en grappige zin en onzin met onze taal. Op deze pagina probeer ik een overzicht te geven van het soort taalgrapjes dat ik leuk vind zoals grappige gedichtjes, verhaspelingen, tongbrekers en dubbelzinnigheden. Ook een verhaspeling heeft vaak een komisch effect en dat komt doordat er dingen gebeuren die niet kunnen of doordat de uitdrukkingen zo bekend zijn, dat u ogenblikkelijk begrijpt dat er iets fout is, ook al zult u niet altijd meteen weten wat dan precies is. Vaak hoort u wel welke uitdrukkingen door elkaar zijn gehaald, maar soms is het een leuke puzzel.
Lees meer over taalgrapjes.

Communicatie in liefde en relatiue

ruzie in relatieHulpverleners zijn steeds meer overtuigd dat de oorzaak van veel mislukte relaties te wijten is aan gebrekkige communicatie. Het blijkt dat partners voor het leven vaak goed met elkaar communiceren. Er is een groot verschil tussen praten en communiceren, partners hoeven geen echte praters te zijn als ze maar goed met elkaar communiceren. Vaak kunnen deze communicatieve vaardigheden nog aangeleerd worden zelfs als de relatie als bijna stukgelopen is. Ook als de relatie in de problemen is gekomen door bijvoorbeeld ontrouw of het verdwijnen van de verliefdheid, is de oorzaak meestal een communicatie probleem dat al in een ver stadium ervoor begon. Er zijn veel verschillende redenen waarom partners slecht kunnen communiceren. Als kind leren we praten maar we leren vaak niet om te communiceren. Goed communiceren is vaak meer luisteren dan praten. Ook kan de woordenschat van beide partners erg verschillend zijn maar ook de communicatiestijl.
Lees meer over communicatie in liefde en relatie.

De oorsprong van taal

In welke periode van de prehistorie was de mens lichamelijk en geestelijk in staat om te spreken? Een gangbare theorie stelt dat de huidige mens ongeveer 40.000 jaar bestaat. In welke periode de spraakorganen en de hersenen toereikend waren voor taal is moeilijk vast te stellen. Waarschijnlijk is de taal begonnen met een beperkt aantal spraak klanken die aangevuld werden met gebarentaal. De huidige mens lijkt voor taalverwerving geschapen. Het brabbelen van een baby lijkt al op een oefening van de stembanden en in de jonge levensjaren bezitten kinderen een fenomenaal vermogen om woorden, uitspraak en grammaticaregels van de taal op te nemen. Als kinderen 1 jaar zijn beheersen ze een paar woorden, in het tweede levensjaar zijn dat er al 50 en met drie jaar kent de peuter al 1000 woorden. De basisregels van de grammatica heeft de kleuter in het vierde levensjaar al onder de knie en zesjarige kinderen hebben een woordenschat van tussen de 8000 en 14000 woorden ontwikkeld. Helaas verliest de mens het vermogen gemakkelijk taal aan te leren later in zijn leven.

Doordat de mens de taal ontwikkelde en dus kon communiceren kon hij ook sneller ontwikkelen. Nieuwe kennis, uitvindingen en allerlei verbeteringen konden worden doorgegeven aan anderen en nieuwe generaties. Ook maakte communicatie het leven in een groep eenvoudiger. Door middel van taal konden jagers goed samenwerken tijdens de jacht en elkaar duidelijke aanwijzingen geven. De ontdekking van het schrift (c.a. 3000 jaar voor Christus) en de computer heeft de ontwikkeling in een nog grotere stroomversnelling gebracht.

Monoloog of dialoog

Wat is het toch dat we in gesprekken met vrienden vriendinnen of onze geliefde soms het gevoel krijgen dat we niet meer in contact zijn met elkaar? Er wordt wel informatie uitgewisseld maar daar waar we van contact spreken lijkt dat opeens niet meer opmerkbaar. We kennen allemaal het feit dat het heerlijk is om te discussiëren en onze mening te geven en daar over in gesprek te raken met de ander. We kennen ook allemaal het gegeven dat luisteren naar de ander ons ook voldoening geeft. Maar wat maakt nu toch dat een dialoog in een monoloog kan vervallen en dat dit uiteindelijk voor beide partijen niet als prettig wordt ervaren? Het kan natuurlijk zijn dat dit wel als prettig wordt ervaren, maar dan betreft het een partij die het heerlijk vindt om zichzelf te horen praten, de macht daarin te voelen om onverschillig tegenover de ander te staan. Of het betreft de luisterende oor types die consumerend de verhalen van de ander tot zich nemen en niet meer bereid zijn om te beluisteren wat dat bij zichzelf oproept.

Kennelijk is er voor voldoening in een gesprek meer nodig dan alleen maar het verkondigen van een mening. De talloze redenen die ervoor zorgen dat we uit de dialoog in een monoloog vallen zal ik hier achterwege laten. Interessanter is de vraag wat we nodig hebben om in een dialoog te blijven die voor beide partijen vervullend is. Kennelijk willen beide partijen gehoord, gezien en gewaardeerd worden en zolang die basiselementen aanwezig zijn voor beide partijen dan blijft de voldoening voelbaar. Toewijding om vanuit "wij" te denken in plaats van vanuit "ik" is een behoefte die toch weleens vergeten wordt, al dan niet bewust. Gelukkig maar dat we elkaar daarop kunnen wijzen, gelukkig maar dat we elkaar feedback durven geven. Want vergissen wij ons allemaal niet meerdere malen per dag?

Ik wijd mij aan de dialoog die we ook als een dans kunnen ervaren: een dans van woorden tussen 2 partijen die het beide leuk vinden om meningen en gedachten uit te wisselen, waarbij dan weer de 1 en dan weer de ander aan het woord is, zonder strategie, zonder machtswellust, maar open voor dat wat zich aandient: Een dans van woorden met letters die springen van geluk.

Woordgebruik en taalgebruik in liefdesrelaties

Op een universiteit in Texas heeft men onderzoek gedaan naar het verband van woord- en taalgebruik in een relatie. Het lijkt er op dat innige paren elkaars taal spreken, hoe beter de relatie loopt, des te meer komen de woorden die ze spreken met elkaar overeen. Het omgekeerde bleek ook het geval te zijn, wanneer de liefde aan het bekoelen was lag het woordgebruik van de partners ook ver uiteen. Ze gingen nog een stapje verder en keken of het taalgebruik tijdens het eerste afspraakje iets zou zeggen af het wat gaat worden tussen deze twee mensen of niet. Uit onderzoek bleek dat bij de personen die op een eerste date een vergelijkbare spreekstijl hadden er vier keer zo veel vervolg afspraken waren dan in de groep waar de taal niet overeen kwam.

De studie vond plaats bij veertig paren studenten, die elkaar steeds 4 minuten voor het eerst ontmoetten waarbij hun gesprekken opgenomen werden. Ook in de dagen erna werden hun onderlinge berichten gevolgd en hoe meer het woordgebruik overeenkwam, hoe meer er contact gezocht en afgesproken werd. Potentiële partners die vanaf het begin het gevoel hebben dat ze goed met elkaar kunnen praten maken dus een grotere kans op een innige relatie. Ook onderzochten ze het woord en taalgebruik bij mensen die al een relatie hadden en in innige relaties bleek weer dat partners elkaars taalgebruik overnamen. Mensen die gelukkig zijn in de liefde spreken elkaars taal, zowel figuurlijk als letterlijk. In een innige relatie nemen partners elkaars woorden over en wanneer de relatie bekoeld is blijkt er steeds minder gemeenschappelijk taalgebruik te zijn. Vaak worden persoonlijke voornaamwoorden, voorzetsels en voegwoorden overgenomen van de partner.

Uw partner kan geen gedachten lezen

Een grote fout die veel mensen maken in hun relatie is dat ze er, zonder het vaak zelf te beseffen, van uitgaan dat hun partner gedachten kan lezen. Een mooi voorbeeld staat in een boek van Yvonne Kroonenberg waar een vrouw kwaad is op haar man die haar koffer niet tot aan de balie meegedragen heeft. Yvonne vraag dan aan de vrouw "heb je hem dat dan gevraagd?" waarop de vrouw zegt "nee, natuurlijk niet dat moet hij zelf toch snappen!". En daar zit een groot probleem, vaak denken we zelf dat iets heel erg voor de hand ligt en vragen we onze partner er niet om, maar deze is zich van geen kwaad bewust. Door simpelweg, op een vriendelijke en liefdevolle wijze, te vragen om wat we nodig hebben, geven we de ander de kans om goed te doen en een stukje waardering te scoren. Een bekende streek van vrouwen is om boos te gaan zitten mokken en wanneer de man dat in de gaten begint te krijgen en vraag wat er aan de hand is "niets" te zeggen of nog erger "als je dat niet snapt geeft je niks om mij". De man snapt het waarschijnlijk ook niet, hem is namelijk niets gevraagd en mannen zijn zeer slecht in het begrijpen van hints en vage signalen.

Sommige mensen klagen over hun partner en kunnen zich mateloos ergeren aan bepaalde zaken terwijl hun partner zich van geen kwaad bewust is. Men geeft wel signalen af en hints maar zegt dit niet, weer op een liefdevolle en respectvolle wijze zonder verwijten, tegen de partner. Tegen de tijd dat het er wel uitkomt is de frustratie dermate hoog dat het er waarschijnlijk niet op een liefdevolle wijze uit zal komen. Probeer dit te voorkomen door op een liefdevol en respectvolle wijze elkaar te vertellen wat uw wensen en verlangens, maar ook uw kleine ergernissen zijn. Soms is de ander zich van geen kwaad bewust en zal deze ineens aangeven dat hij of zij er op zal letten of dat de ander helemaal niet het idee had dat dit voor u zo belangrijk is. Het is meestal het beste is om uw partner te laten weten wat u dwars zit. Doe dit wel op een moment dat u beiden ontspannen bent en breng de kwestie liefdevol, voorzichtig en met respect. U maakt het uzelf en uw partner veel gemakkelijker wanneer u gewoon zegt wat u op uw hart hebt en niet verwacht dat de ander gedachten kan lezen.

Taalnieuws en leuke weetjes

Twee of vier handen op één buik?

Over twee mensen die het altijd roerend met elkaar eens zijn, hoor je weleens zeggen: 'Dat zijn vier handen op één buik.' Daarbij wordt dan gedacht aan twee paar handen: die van beide betrokkenen. Toch hoort het te zijn: 'Dat zijn twee handen op één buik.' De clou van de uitdrukking is namelijk dat het om de twee handen van één persoon gaat: die zijn altijd in harmonie met elkaar. Die twee handen staan voor de twee personen die zo goed met elkaar overweg kunnen.

De oorsprong van het woord "OK".

Wereldwijd gebruikt men de uitdrukking OK, om aan te geven dat alles in orde is. In 2014 viert dit woord haar 175ste verjaardag, de lettercombinatie verscheen op 23 maart 1839 voor het eerst in een krant in Boston. Deze krant plaatste OK als eerste in een van haar artikels en sindsdien werd het woord OK een universele uitdrukking en is het tevens het meestgebruikte woord op de hele planeet aarde. Over de oorsprong en de betekenis bestaan een aantal varianten, volgens het Britse Oxford-woordenboek is OK een afkorting van "orl korrekt", dat zelf in de jaren 1830 ontstond door een verkeerd neerschrijven van "all correct". Maar anderen zeggen dat het een Schotse uitdrukking "och aye" zou zijn of het Griekse "ola kala" wat staat voor "alles is goed". De verspreiding wereldwijd is ook een gevolg van het feit dat de klank van de letters in bijna elke taal ter wereld voorkomt. In het Nederlands is zowel OK als oké beide goed, het Groene Boekje vermeldt alleen oké, maar Van Dale (2005) en het Witte Boekje (2011) hebben ook de afkorting OK opgenomen. Andere varianten die in het Nederlands wel eens voorkomen zijn: okay, okee, okido en okidoki.

Taal links

Op deze site staat ook een FAQ (veelgestelde vragen) sectie met de categorie: communicatie.

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, boeken en een website voorlichting over het Nederlands.
Website: Het Genootschap Onze Taal

Enge Zinnen zijn zinnen die zo naar zijn dat ze verboden zouden moeten worden. Vooral in mijn werkomgeving worden er veel gebezigd. Ik ben begonnen met ze te verzamelen, samen met vrienden. Deze vrienden brengen mij per e-mail op de hoogte van hun nieuwe ervaringen en eens in de zoveel tijd verspreid ik onder alle deelnemers de nieuwe lijst met Enge Zinnen.
Website: www.caspernahon.com

Een hele leuke site met veel anagrammen, palindromen, puzzels, verspreeksgezegswijzen en nog veel meer.
Website: Letters en cijfers

Forum vragen over: 10 - Communicatie & taal  : Communicatie en taal algemeen

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Het zal Jantje de boer niet zijn(1 )2018-01-28 19:25:00
• vertaling latijn(1 )2017-09-17 15:27:00
• Waarom leer ik niet van mijn fouten?(1 )2016-08-20 22:51:00
• Hoe kan ik meer leren praten?(3 )2011-02-14 16:56:00
• hoe omgaan met een collega die negeert?(1 )2009-08-18 22:52:00
• een sigaar uit eigen doos krijgen(1 )2008-12-14 12:25:00
• Hoe communiceer je met iemand die altijd te moe is om te praten?(1 )2008-02-01 23:25:00
• Jarig in het frans?(1 )2008-01-31 15:20:00

Laatste 10 reacties!

Jarig in het frans?
Verjaardag vieren: Fêter l'anniversaire
Jan is vandaag jarig: C'est aujourd'hui l'anniversaire de Jean
Gefeliciteerd met uw/je verjaardag: Bon anniversaire
Vriendelijke groet, Hein
Hoe communiceer je met iemand die altijd te moe is om te praten?
vraag haar naar haar collega's, waarschijnlijk zit er een bij waar ze het wel heel goed mee kan vinden..
tis wel een vrouw dus koop eens iets leuks voor haar, regel een oppas en ga met zn 2-en uit, laat haar merken dat ze nog altijd heel speciaal is voor jouw.
een sigaar uit eigen doos krijgen
Als iemand jou een sigaar aanbied die uit uw eigen sigarendoos komt dat geeft hij u iets kado dat al van u was. Wanneer deze uitdrukking in het dagelijks leven gebruikt wordt dan betekend het vaak dat iemand net doet alsof hij iets kado doet maar dat datgene wat u kado krijgt al van u was of dat u dat (via een omweg) zelf moet betalen.
Vriendelijke groet, Hein Pragt
hoe omgaan met een collega die negeert?
Hoi!
Ik zou, als dat in mijn geval was, toch proberen om met je collega te praten, wat is er aan de hand? en waarom? hoe kunnen we dit oplossen?
Wil je blijven werken in een negatieve sfeer? nee, is niet goed voor je, hou je niet lang vol.
suc6
groeten, C
Hoe kan ik meer leren praten?
hallo ik ben henk ik praat niet veel ik val gauw stil hoe komt dat en wat kan ik er aan doe ik heb er veel moeite mee om met iemand te praten sla gauw dicht ik wil zo mijn best doen maar dan gaat het niet meer kun u mij vertellen wat ik er aankan doen bij ons in huis praten we niet veel met elkaar ik ben nu gescheiden ik gaf geen liefde meer is op ik graag op nieuw begingen ik heb weer een vrouw ontmoet ik wil haar niet verliezen,
Hoe kan ik meer leren praten?
wat ik zou proberen is het proberen vaker te praten met de mensen om je heen. al is het met je zelf tegenover de spiegel. En natuurlijk je best doen want alleen zo kan je uiteindelijk jou doel bereiken.
Probeer ook hard op te lezen als je iets aan het lezen bent, je zult er bewuster van worden!.
Hoe kan ik meer leren praten?
Hoi ik zat net in een groepchat en ik had ruzie en toen zei hij in de klas ben je altijd stil en hier druk! Dat klopt ik durf niks te zeggen een als ik iets zeg dan kan niemand me horen! Ik heb daarvoor een cursus gedaan maar hielp niet! Ik ben ook hartstikke verliefd op iemand dus dat is nog lastiger. Ik begin nu echt te twijfelen aan mezelf bijv.of ik dik ben of lelijk ik weet het echt niet meer help wat moet ik doen?
Waarom leer ik niet van mijn fouten?
Aan inzicht in jezelf kan het niet liggen want dat weetje perfect te verwoorden. Je geeft het antwoord eigenlijk zelf al. Je hebt nooit geleerd van je fouten omdat je het nooit hebt willen leren. Misschien heb je minder last van het in stand houden van je gedrag, en heb je (al dan niet onbewust) angst om je gedrag te veranderen. Want als je die angst niet zou hebben zou je het allang hebben gedaan. Maar om te willen veranderen moet je wel de moed hebben om de controle (perfectionisten eigen) over je eigen gedrag even los te laten. En vaak maakt die angst voor het loslaten van de controle, dat mensen hun gedrag (hoe negatief en beschadigend soms ook) in stand houden.
vertaling latijn
res ipsa loquitur = De zaak spreekt voor zichzelf
Vriendelijke groet, Hein Pragt
Het zal Jantje de boer niet zijn
Heel lang geleden was er een wasmiddel reclame met in de hoofdrol jantje de boer. Hij kwam altijd heel vies thuis. De kreet erbij was zal Jantje de Boer niet wezen.
Last update: 20-08-2020
Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (mail@heinpragt.com).