Bindingsangst

bindingsangstIs het u ook wel eens overkomen dat u een relatie aanging en u merkte dat uzelf of de ander ineens afhaakte of terugkrabbelde als het (in u of beleving van de ander) te snel ging? Ik had ooit een vriendin die regelmatig kortstondige relaties had maar het altijd weer uitmaakte als het in haar ogen te serieus werd. Wanneer de ander al iets voorstelde als "wil je mijn ouders eens ontmoeten?" was dit reden om de relatie onmiddellijk te verbreken. In gesprekken vertelde ze me wel dat dit waarschijnlijk het gevolg was van haar ouders die "voor de kinderen" bij elkaar gebleven waren en elkaar alleen maar het leven zuur gemaakt hadden waardoor de kinderen met een heel verwrongen beeld van een relatie opgegroeid waren. Hier was dus duidelijk een oorzaak van bindingsangst aan te wijzen, maar veel mensen hebben er onbewust last van. Wanneer relaties zich iets dreigen te verdiepen slaat de schrik ze om het hart en proberen ze snel meer afstand te nemen. Op deze pagina wil ik ingaan op het fenomeen bindingsangst. Met vriendelijke groet, Hein Pragt

Op de inhoud van deze pagina rust copyright © Hein Pragt.

Wat is bindingsangst?

Wanneer u na lang zoeken uiteindelijk iemand treft met wie het klikt, dan nog kan een relatie soms niet van de grond komen. Soms komt dit omdat een van beide partners problemen heeft in de vorm van bindingsangst. Bindingsangst kan een groot probleem zijn voor sommige mensen, het kan naast invloed op intieme relaties ook gevolgen hebben voor uw werk, uw leefomgeving en uw vriendschappen. Vaak zijn mensen die zich niet kunnen binden op meer terrein onrustig, voor mensen met een extreme vorm van bindingsangst kan zelfs het maken van een eenvoudige afspraak al moeilijk zijn. Eigenlijk is bindingsangst het gevolg van de wijze waarop u gehecht bent, een belangrijke factor is hierbij hoe uw ouders en andere belangrijke personen in uw jeugd hebben ingespeeld op uw gevoelens en behoeftes. Mensen met bindingsangst hebben vroeger vaak niet goed geleerd hun gevoelens en behoeftes te uiten, of hebben ervaren dat gevoelens en behoeftes niet gewaardeerd werden. Maar ook kan bindingsangst het gevolg zijn van mislukte relaties waardoor men minder vertrouwen heeft dat het deze keer beter zal verlopen. Meestal ligt de oorzaak van bindingsangst dus in pijn uit het verleden. Het gevolg is vaak dat men op latere leeftijd afstandelijker zijn en dat ze situaties die teveel gevoelens oproepen proberen te vermijden. Hierdoor nemen ze vaak afstand als de ander te dichtbij komt.

We spreken van bindingsangst binnen een relatie wanneer men de angst heeft om zich te hechten aan iemand omdat men bang is om gekwetst, verlaten of afgewezen te worden. Iemand met bindingsangst is dus bang om een relatie te hebben met iemand anders, ze houden heel veel van hun eigen vrijheid en zijn bang dat ze hun vrijheid kwijt raken door een relatie aan te gaan. Soms komen mensen er pas achter dat ze last van bindingsangst hebben als ze al een relatie hebben, men krijgt het benauwd bij het idee om altijd samen met iemand te moeten zijn. Het is goed mogelijk om te leven met bindingsangst, men kan een baan hebben, een gezin hebben en gewoon sociaal functioneren. Veel mensen bekruipt het gevoel wel eens zonder dat ze zich realiseren dat dit eigenlijk bindingsangst is. Mensen met bindingsangst twijfelen of de partner wel "de ware" is, hechten veel aan hun vrijheid, vinden vaak dat hun geliefde te veel aandacht vraagt, hebben vaak nog nooit een echt lange of serieuze relatie gehad, brengen vaak meer tijd door met vrienden of vriendinnen dan met de geliefde, gaan plannen maken voor de toekomst zoals samenwonen of kinderen krijgen uit de weg, hebben moeite om echt intiem te worden, houden afstand tot de geliefde, willen liever niet teveel aan de toekomst denken, missen al snel de spanning in de relatie. Let hierbij wel op dat dit een op dat dit slechts een beknopt overzicht is van mogelijke aanwijzingen voor bindingsangst.

Bindingsangst is dus vaak ontstaan in het verleden, iemand heeft vaak zoveel pijn gehad dat men zichzelf door bindingsangst daar onbewust voor wil beschermen. Vaak herkent men bindingsangst niet bij zichzelf, u kunt zichzelf ook gewoon erg kritisch richting elke mogelijke partner vinden. Wanneer iemand probeert contact te maken, heeft u onbewust een lijstje met punten waar u ooit mee gekwetst bent die u tijdens de kennismakingstijd aan het afvinken bent om uzelf maar te overtuigen dat dit niet de goede partner voor u is. Het lijkt er vaak op dat u voor zichzelf al een ontsnappingsroute zit te bedenken. Dit kan u erg belemmeren in uw levensgeluk en het is dan wel belangrijk om de achterliggende oorzaken te onderzoeken. Wanneer u er zelf niet uitkomt, kunt u overwegen om professionele hulp te zoeken.

Herkennen bindingsangst.

We spreken van bindingsangst wanneer men de angst heeft om zich te hechten aan iemand omdat men bang is om gekwetst, verlaten of afgewezen te worden. Vaak is het vertrouwen in belangrijke personen reeds vroeg in het leven gebroken door negatieve ervaringen maar ook meerdere mislukte relaties kunnen hun sporen achterlaten. Iemand met bindingsangst is dus bang om een relatie te hebben met iemand anders, ze houden heel veel van hun eigen vrijheid en zijn bang dat ze hun vrijheid kwijt raken door een relatie aan te gaan. Soms komen mensen er pas achter dat ze last van bindingsangst hebben als ze al een relatie hebben, men krijgt het benauwd bij het idee om altijd samen met iemand te moeten zijn. Het is goed mogelijk om te leven met bindingsangst, men kan een baan hebben, een gezin hebben en gewoon sociaal functioneren. Veel mensen bekruipt het gevoel wel eens zonder dat ze zich realiseren dat dit eigenlijk bindingsangst is.

Mogelijke aanwijzingen voor bindingsangst:

 • U blijft twijfelen of de partner wel "de ware" is;
 • U houdt erg veel van uw vrijheid;
 • U vindt dat uw geliefde te veel aandacht vraagt;
 • U heeft nog nooit een echt lange of serieuze relatie gehad;
 • U brengt meer tijd met uw vrienden of vriendinnen door dan met uw geliefde;
 • U gaat plannen maken voor de toekomst, zoals praten over samenwonen of kinderen krijgen uit de weg;
 • U heeft angst om in de steek te worden gelaten nadat u een relatie bent aangegaan;
 • U heeft moeite om echt intiem te worden;
 • Er blijft een afstand bestaan tussen u en uw partner;
 • U wilt liever niet teveel aan de toekomst denken;
 • U mist al snel de spanning in de relatie;
 • U zou het liefst eeuwig vrijgezel willen blijven;
 • U geniet meer van seks in een avontuurtje of one-night-stand dan in een intieme relatie.

Heeft uw partner misschien last van bindingsangst?

 • Terwijl u het liefst iedere dag bij elkaar bent, vind de ander n keer per week wel genoeg;
 • Uw partner vindt dat u hem of haar teveel claimt door bijvoorbeeld iedere dag te bellen of smsen;
 • Uw partner probeert contact met zijn of haar familie en vrienden te vermijden want dat zou het te officieel maken;
 • Uw partner kapt gesprekken over de toekomst, samenwonen en kinderen snel af;
 • Ook al doet u erg uw best uw partner geeft u het gevoel dat u toch niet goed genoeg bent;
 • U heeft het gevoel dat uw relatie stil staat of zelfs alleen maar achteruit gaat.

Mogelijke oorzaken van bindingsangst

Bindingsangst heeft vaak een oorzaak in de jonge jaren, de eerste binding is met de moeder en de vader. Wanneer een kind van de ouders te weinig liefde ontvangt, in de steek wordt gelaten of wordt mishandeld, is het begrijpelijk dat het kind tot de ervaring komt dat bindingen pijnlijk en teleurstellend zijn en leert het niet om iemand te vertrouwen. Maar ook latere ervaringen kunnen hun sporen achterlaten zoals meerdere keren gekwetst, bedrogen of verraden worden door iemand van wie men houdt en andere pijnlijke ervaringen kunnen een rol spelen zoals angst om opnieuw geconfronteerd te worden met een veeleisende partner, onrealistische verwachtingen, kwetsende communicatie, ruzies, overspel, gebrek aan tijd voor elkaar, onprettige familieleden, gebrek aan intimiteit, egosme enz. Hierdoor kan er bindingsangst ontstaan, iemand heeft zoveel pijn gehad, dat men zichzelf door bindingsangst daar onbewust voor wil beschermen.

Wanneer u last heeft van bindingsangst door ervaringen uit voorgaande relaties kunt u bang worden om opnieuw een relatie aan te gaan. Dit kan ongemerkt gaan, u bent gewoon erg kritisch richting elke mogelijke partner en wanneer iemand te dichtbij komt slaat de paniek u om het hart. Wanneer iemand probeert contact te maken, heeft u onbewust een lijstje met punten waar u ooit mee gekwetst bent die u tijdens de kennismakingstijd aan het afvinken bent om uzelf maar te overtuigen dat dit niet de goede partner voor u is en u voor uzelf al een ontsnappingsroute zit te bedenken. Wanneer u dit gedrag herkent is het belangrijk om hier eens goed over na te denken, er eens wat meer over te lezen en voor uzelf leren begrijpen dat dit een serieus probleem is waardoor u zichzelf erg belemmerd in uw levensgeluk. Wanneer u er zelf niet uitkomt kunt u overwegen om professionele hulp te zoeken.

Bindingsangst uit vrijblijvendheid

Doordat er steeds meer aandacht is voor het verschijnsel bindingsangst als afwijking maken veel mannen hier dankbaar gebruik van. Ze nemen een vriendin, genieten van de intimiteit, lekkere eten en het uitgaan maar zodra de minnares kreten als 'samenwonen', 'zwangerschap,' of 'toekomst' in de mond neemt, dan krijgt hij spontaan een paniekaanval. Sommige single mannen gaan zelfs zover dat ze bereid zijn zich te melden bij een psycholoog, al was het maar alleen om te benadrukken dat hij psychisch ziek is. Echte bindingsangst als geestelijke afwijking, zoals dat door de psycholoog Bowbly beschreven is, komt in wezen alleen maar voor bij volwassenen die in hun allerprilste jeugd door de ouders fysiek en emotioneel in de steek gelaten zijn. Voor alle andere mensen is een zekere mate van bindingsangst (net als scheidingsangst) een heel normaal verschijnsel, omdat iedereen soms wat moeite heeft met de consequenties die het gevolg zijn van het maken van een definitieve keuze. Bindingsangst is dus niets anders dan een duur woord voor de menselijke neiging om verantwoordelijkheden te ontlopen. En helaas voor de dames hebben vooral single mannen daar blijkbaar een handje van, het liefste houden ze allerlei achterdeurtjes open om er vandoor te gaan als het hun uitkomt. Door dit gemakzucht als dieperliggend emotioneel probleem te benoemen krijgen ze het voor elkaar om in een vrijblijvende verhouding hun partners toch aan het lijntje te houden. Want een ongeneeslijk zieke patint kun je als vrouw toch moeilijk in de steek laten. Wie goed gebruik maakt van zijn bindingsangst heeft dus een goed excuus maar ook slechte bedoelingen, toch komen veel mannen hier toch mee weg.

Niemand is meer goed genoeg

Sommige mensen zijn al jaren alleen, ze hebben af en toe wel een date, gaan wel uit en lijken op zoek naar een nieuwe liefde. Maar bij elke mogelijk nieuwe partner staan alle voelsprieten uit om te zoeken naar bevestiging van eigenschappen die de vorige partners ook hadden, eigenschappen die in het verleden pijn gedaan hebben. En wanneer men maar goed zoekt dan zal men altijd wel bevestiging vinden van iets waar het hart bang voor is. Het hart sluit zich af en de mogelijke nieuwe partner krijgt geen enkele kans. Niemand is uiteindelijk nog goed genoeg, er is altijd wel een punt te vinden dat een vroegere ervaring bevestigd. Dit hoeft helemaal niet op de werkelijkheid gebaseerd te zijn en waarschijnlijk heeft deze mogelijke nieuwe partner deze eigenschap ook helemaal niet, of is de nieuwe partner in staat om er rekening mee te houden. Het punt is dat het vooroordeel of de ingebeelde angst al genoeg is om het een werkelijkheid te maken en het hart te sluiten. Dit doet men meestal niet bewust en meestal snapt men er zelf ook niets van, maar gebeurt het gewoon. En zelfs als men het mechanisme wel kent en herkent, is het vaak nog moeilijk het hart te overtuigen om zich toch open te stellen. En zo kan men heel lang alleen blijven, verlangend naar liefde en intimiteit, maar te bang om het hart echt weer te geven. Herkenbaar?Wat is verlatingsangst?

Het woord geeft het als aan, mensen met verlatingsangst zijn bang dat ze verlaten worden. Bij dit verlaten worden kunnen we dan denken aan de partner, kinderen, familie, gezinsleden of vrienden, het is dus vrij breed. Iedereen heeft wel eens een beetje angst in een relatie om verlaten te worden, dit is niet vreemd en ook niets om u zorgen over te maken. Niemand vind het leuk om iets kwijt te raken waar men aan gehecht is of waar men van houdt. Maar bij verlatingsangst gaat het om een extreme angst om verlaten te worden. Vaak ik deze angst ook totaal ongegrond omdat de partner er totaal geen signalen voor afgeeft.

Een veelvoorkomend probleem bij verlatingsangst is dat men heel veel aandacht van hun partner vraagt en er steeds maar weer van overtuigd moeten worden dat hun partner hen niet zal verlaten. Dit kan er juist voor zorgen dat er verwijdering optreed waardoor juist gebeurt waar men zo bang voor is. In de DSM-V (het boek over psychische stoornissen) is verlatingsangst opgenomen als angststoornis. Ongeveer 1 procent van de Nederlandse volwassenen heeft problemen met verlatingsangst. De algemene gangbare mening over de oorzaak van verlatingsangst is onveilige hechting, een term uit de hechtingstheorie van John Bowlby. Hij geeft aan dat het voor jonge kinderen normaal is om verlatingsangst te hebben omdat ze als er geen volwassenen in de buurt zijn in gevaar kunnen zijn. Gedurende het volwassen worden zal het kind leren om steeds meer afstand te namen en leert het kind dat de ouders wel weer terugkomen nadat ze even zijn weggeweest. Sommige kinderen leren dit echter niet, omdat ze dit veilige gevoel niet ervaren hebben.

Boeken over bindingsangst.

bindingsangst overwinnen
Relaties waarin bindingsangst een rol speelt worden gekenmerkt door dubbele boodschappen, slappe excuusjes, vluchtgedrag, onbevredigde verlangens en eenzaamheid. 'Ik houd nog steeds van je, maar ik heb meer bewegingsvrijheid nodig.' 'Ik moet overwerken.' 'Ik ben te moe voor seks.' Zijn dergelijke uitspraken schering en inslag in jouw relatie? Dan zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Volgens psychologe Stefanie Stahl is bindingsangst er in verschillende gedaantes: De jagers: dat zijn mensen die veel veroveringen op hun naam hebben staan, maar alleen in de jacht zelf genteresseerd is, niet zozeer in de relatie; De prinses: lijdt aan chronische ontevredenheid en vertoond narcistische trekjes; De metselaars: zij zijn goed in het creren van afstand door een muur om zich heen te bouwen.
kopen knop


liefdesbang
Heb jij last van verlatingsangst of bindingsangst? Heb je alles op orde maar gaat het steeds mis in de liefde? Verlang je naar een partner maar loopt deze steeds weg als jij dichterbij komt? Of verdwijnen al jouw gevoelens als iemand voor jou wil gaan? Misschien heb je een relatie maar mis je de intimiteit. In Liefdesbang legt Hannah Cuppen uit dat dit allemaal met verlatingsangst en bindingsangst te maken heeft en hoe je hiermee om kunt gaan. Nederland telt naar schatting 2,4 miljoen singles. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om de prins of prinses op het witte paard tegen te komen. En staat die opeens wel voor je deur, dan is het lastig om de teugels uit handen te geven. Vervelende ervaringen of verlies hebben je misschien liefdesbang gemaakt. Hannah Cuppen is zelf ervaringsdeskundige. Ze durfde zich kwetsbaar op te stellen en schreef Liefdesbang vanuit haar jarenlange zelfonderzoek. Daarnaast interviewde ze vele mensen over hun ervaringen met verlatingsangst en bindingsangst. Haar oplossingsgerichte boek biedt zo behalve inzichten en tips ook veel authentieke verhalen uit de praktijk. Het laat zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander. Zo krijgt de liefde een eerlijke kans.
kopen knopMeest recente reacties op deze pagina!

2013-09-15 10:40:00
Goed artikel. Heb bindingsangst door een moeder die mij emotioneel verwaarloosd en mishandeld heeft. Schreeuwde op mijn 7de bv. tegen mij dat ik de duivel in mijn ogen had en dat ze wou dat ik nooit geboren was. Zolang ik kan herinneren geen steun, knuffels enz. maar enorm kwetsen, in de steek laten, negeren, devalueren, verraden, emotioneel en later ook financieel misbruik van mij maken. Mijn vader heeft ze met hetzelfde gedrag, toen ik 19 was, tot sucide gedreven. Dit heeft mijn relaties later bepaalt weet ik nu. Geen enkele vrouw heeft ooit deze pijn herkent en/of er iets mee kunnen/willen doen. En ik had/heb dan ook nog de paradoxale neiging verliefd te worden op vrouwen die juist veel op mijn moeder bleken te lijken, doordat ze zich hetzelfde gingen gedragen. Dus opnieuw erg gekwetst worden.

Relaties met vrouwen die niet zo waren voelden veiliger maar op die vrouwen was ik nooit verliefd; dus veilig. Deed precies wat in het artikel beschreven wordt en daarmee die vrouwen veel pijn. Probleem was daarbij ook, dat die vrouwen wl wouden binden en daar op aanstuurden steeds (begrijpelijk) maar zich nooit echt wouden- of konden verdiepen in mijn pijn. Als dit zich bij mij uitte werd dit gerriteerd afgewezen of werd het hl stil. Ze konden er niets mee en lieten mij zo dus ook in de steek/alleen op een punt wat voor mij juist zo belangrijk was in de relatie.

Mijn ervaring is daarmee k, dat vrouwen (en iedereen eigenlijk) in de eerste plaats voor hun eigen belang gaan en inderdaad alles proberen dat voor elkaar te krijgen. Ook jou proberen te veranderen, zodat je aan hun verwachtingen en eisen gaat voldoen. Dt stond altijd voorop. Ik durf mijzelf (mijn pijn) niet meer bloot te geven. Het gaat zelfs zover, dat ik het nu alleen nog expres doe als ik van iemand af wil, want dat werkt tot nu toe altijd. Binnen de kortste keren gaan ze op zoek naar een ander, zijn ze vertrokken en hoor je er nooit meer iets van.

Ik ervaar het als een noodlot wat mij is overkomen in mijn jeugd en daarna. Het is een door niemand te herstellen wond gebleken. Ondanks mijn bindingsangst wou ik mij wel heel graag binden en heb dat naar mijn idee echt geprobeerd. Niemand kon echter iets met mijn pijn en daarmee konden zij zich nooit aan mij binden. En ik kan ze dat niet eens kwalijk nemen. Het is een paradox waarin je gevangen zit en blijft.
(4306) Reactie van een bezoeker van de site!

2013-11-17 15:24:00
Ik heb wel raad nodig ..ikzelf ben een 30 er en een slanke vrouw . Ik ben sinds 2 jaar en half samen met mijn partner ...een ingenieur van opleiding . Een denker ipv doener . ..als ik wil praten over de toekomst samenwonen en eventueel kindjes dan ben ik een zaag ook steeds zegt hij en beloofd hij me veel en doet werkelijk niks . Hij zoekt niet om een woning te vinden . Doet niks . Ook zijn eigen zus en mama mag ik niet eens zien . Ikzelf ben opgegroeid met waarden normen en beleefdheden. Ik kom uit een zeer stabiel en liefhebbend gezin . Hij tja iets minder ....ook heb ik hem in het begin van onze relatie betrapt op leugens . Kleine en grotere leugens ... Dit heb ik hem al kunnen doen inzien . Gelukkig ! Tijdens zijn jeugd heeft hij een tijdje in de synthologie geweest . En een zwaar jeugdtrauma van mishandeling is hem overkomen. ( niks te maken met zen ouders . . Hij is wel een zeer gevoelig persoon en ik zeker ook . Maar ik voel me echt een maitresse den duur .. Ook woonde hij bij mij . Maar het word me echt teveel ! Waarom kan hij niet de leiding nemen. Het lijkt me te gemakkelijk als hij me zegt ' ik kan er ook niet aandoen wat er in men verleden gebeurd is . Zijn verleden maakt mijn toekomst niet . Punt . Ik heb ook een trauma meegemaakt maar ik denk ok ik. Moet toch verder . Ook heeft hij net hetzelfde gedaan bij zijn ex vriendinnetjes tss. Ik hou (spijtig genoeg )heel veeeel van hem . Maak wij komen geen steek vooruit ! Echt schaamelijk op de duur tegenover mijn familie en iedereen Ik heb er vandaag wel degelijk een punt achter gezet ..hoewel mijn hard bloed !! En ik nog meer.......bij hem wil zijn sinds ik het gedaan maakte . Maar ik hou me sterk . En ik plooi niet meer als er geen evolutie komt . Ook beloofde hij naar een therapeut te gaan . die heb ik ook nooit gezien . Wat moet ik doen ? .....
(4375) Reactie van een bezoeker van de site!

2013-12-06 11:18:00
Hallo Henk, niet alleen mannen hebben last van bindingsangst hoor, ik ben een vrouw van midden veertig en ook ik heb na een huwelijk en een paar keer samenwonen de conclusie getrokken dat ik geen vaste relatie meer wil en dat ik nooit meer ga samenwonen. Ik hoef geen man meer die mijn leven wil gaan bepalen of die mij beperkingen wil opleggen, dat bepaal ik zelf wel. Ik heb ook genoeg van het gezeur en moeilijk doen binnen relaties. Ik woon nu alleen, de kinderen zijn de deur uit, ik heb alles goed voor elkaar, leuke vrienden en vriendinnen, wanneer ik zin heb ga ik uit en versier een leuke man, die weet dat hij een nacht mag blijven en sommigen mogen op herhaling. Sommige mensen noemen dit dus bindingsangst, ik zie het meer als voor jezelf kiezen en geen belemmerende binding meer aan te gaan. Als vrouw ben je tegenwoordig niet meer afhankelijk van een man en ik geniet nu echt van mijn leven.
(4397) Reactie van een bezoeker van de site!

2013-12-12 20:37:00
Ik vind dat de meeste mannen tegenwoordig zich er wel erg makkelijk vanaf maken. Alleen wonen, lekker uitgaan, vrouwtje versieren voor de nacht en vooral geen verantwoordelijkheid aangaan of commitment. Wanneer een vrouw wat meer wil dan is ze lastig en dan moet ze snel gedumpt worden want dan krijgt meneer ineens bindingsangst. Als vrouw word je neergezet als lastig en zeurend en daar hebben de heren geen zin meer in zeggen ze. Als alleenstaande vrouw van boven de veertig is er amper nog een (leuke) man te vinden die een serieuze relatie aan wil gaan. En bindingsangst is het beste excuus dat meneer heeft om zich terug te trekken als het hem te heet onder de voeten wordt, ik noem het gewoon gemakzucht.
Vera.
(4412) Reactie van een bezoeker van de site!

2014-12-01 22:32:00
Beste Hein, ik heb onlangs een vrouw ontmoet op een datingsite, echt een hele lieve vrouw met een goed hart. We hebben eerst veel met elkaar gemaild, en ik kan zeggen dat met elkaar heel veel hebben gedeeld, diepgaande gesprekken, en ook intieme gesprekken. Kortom er ontstond echt al een band tussen ons, en er kwamen ook al gevoelens vrij, bij beide. Uiteindelijke hebben we afgesproken en het was een hele mooie en fijne avond, gewoon gezellig. Ik had wel zoiets dat ik niet op de eerste avond sx wilde, gewoon uit respect. We waren allebei erg blij en verliefd. De volgende dag voelde ik gewoon dat het bij haar niet goed zat, en dat bleek ook. De reactie was dat ze het niet aan kan, dat het haar beangstigd, dat het te dichtbij komt, dat ze gevoelens had die te heftig zijn. Ik heb het gevoel dat ze in de knoop zit met haar gevoelens en heb haar gezegd, dat ze daar zelf uit moet zien te komen. Maar ik wil ook voor haar vechten, heb namelijk het gevoel dat ik iets moois laat schieten, voor zowel mijzelf als haar. Kun je mij misschien helpen, wat te doen, of juist niet te doen, want zij is het waard om voor te gaan. Met vriendelijke groet Harold.
(5607) Reactie van een bezoeker van de site!

2014-12-01 22:57:00
Hallo Harold, dit is een gevoelige kwestie die mij ook wel eens is overkomen. Ik denk dat er inderdaad achter zit dat op het moment het allemaal even rozengeur en maneschijn lijkt en dat deze vrouw de dag erna toch gaat nadenken over de beren die ze ineens ziet opduiken. Ik probeer in deze situatie toch te gaan voor de meest positieve uitleg en dat er toch sprake van verliefdheid is. Door nu erg aan te dringen denk ik dat je haar weg gaat duwen, ik denk dat het beste is in dit geval aan te geven dat je haar de ruimte wil geven om na te denken en dat jij wel gelooft in iets tussen jullie en dat je bereid bent om rustig aan te doen en haar tempo te volgen. En soms lukt het niet helaas maar probeer niet te snel op te geven maar ook niet opdringerig te doen. Ik hoop dat je iets aan dit antwoord hebt.
Vriendelijke groet, Hein Pragt

2014-12-01 23:29:00
Hallo Hein, erg bedankt voor je antwoord. Hier heb ik iets aan. Gelukkig heb ik precies gedaan wat jij nu hebt geantwoord. Nogmaals bedankt. Met vriendelijke groet Harold
(5610) Reactie van een bezoeker van de site!

2014-12-29 22:18:00
Hallo Hein, het is een mooi om via deze weg te vinden, wanneer je vriendin binding angst vertoond. Mijn vriendin en ik kennen elkaar al 5 jaar. We hebben veel meegemaakt in onze ingewikkeld relatie. Maar als ik er over begin van hoe het zit in onze relatie wilt zij geen antwoord geven. Nu heb ik haar mijn liefde verklaard (dat ik van haar hou) . Gedraagt zij meer terughoudend, ze reageert niet meer op mijn sms. Omdat ik weet hoe zij in elkaar zit weet ik dat ik haar de ruimte moet geven om over na te denken dat ik gevoelens voor haar heb. Het is nu geduld hebben en niet opdringerig opstellen
Met vriendelijke groet Richie
(5760) Reactie van een bezoeker van de site!

2015-02-09 00:37:00
Hoi Hein, dank voor je verhelderende stuk. Ik ben zelf een vrouw van 30 jaar en ben na een relatie van 2 jaar al bijna 5 jaar single. In die tijd heb ik met veel verschillende mannen geprobeerd een relatie op te bouwen maar steeds na een paar weken of maanden dacht ik 'nee, dit is het toch niet.' Nu ben ik sinds kort weer een relatie aangegaan met een man waarmee ik in eerste instantie een prachtige toekomst zag, maar opnieuw word ik overladen door twijfels... Dit terwijl ik heel graag iets bijzonders met iemand wil opbouwen en het idee van samenwonen en kinderen niet beangstigend maar juist mooi en fijn vind en bijna niet kan wachten tot het zover is. Hoe kom ik erachter of ik last heb van bindingsangst of dat het met de mannen tot nu toe gewoon niet 'meant-to-be' was?

Dank & groet,
S.
(6014) Reactie van een bezoeker van de site!

2016-01-25 11:40:00
Hoi Hein,
Bedankt voor je verhelderende artikel. Ik heb nog nooit een relatie gehad en zelfs durven hebben. Al een aantal keer heb ik dezelfde persoon waar ik verliefd op was, laten schieten omdat ik vreselijk bang werd voor alles wat zou komen als ik een relatie met hem aan zou gaan. Toch heb ik telkens weer het idee dat ik de verkeerde keus maak, maar ik durf gewoon niet! Hij is al veel te geduldig geweest, want hij heeft me meerdere kansen gegeven. Ik weet niet of er ooit nog iemand anders zal zijn waar ik zo gek op kan worden als op hem.
Ik denk dat ik bindingsangst heb. Ik kan me echter niet herinneren dat ik bewust problemen heb gehad met relaties oid. Kan zoiets ook onbewust groeien?
Groet, Margreet
(6772) Reactie van een bezoeker van de site!

2016-02-13 11:28:00
Hoi Hein, Zucht.... ik heb net een relatie achter de rug. Van 19 jaar! Met een zeer afstandelijke man, waarbij ik hard moest werken en voegen om maar een beetje liefde te krijgen. Ik zag in dat ik zo niet ga krijgen wat ik nodig heb. Ik kon het niet volhouden tot mijn 80ste. Maar nu dan?
Een hele lieve man, die me alles geeft waar ik ooit van gedroomd heb, tegengekomen. Helaas ben ik nu zelf het probleem. Hoe meer hij geeft, des te meer ik terug trek. Als hij me ophemelt (wat ik heel fijn vind) krijg ik hartkloppingen, ga ik zweten en wil ik eigenlijk heel hard weg rennen. En zo is er nog meer wat er fysiologisch gebeurt. Terwijl mijn verstand zegt dat het een hele lieve man is voor mij, een goede partner, alles klopt. Maar mijn gevoel werkt me tegen. Keer op keer. Alsof ik alleen maar rustig en tevreden ben met een moeilijke afstandelijke relatie waarbij er veel ruzie is. Ik weet dat ik dat gewend ben, ook van huis uit. Dus dat mijn hart daarom wil dat ik in zo'n zelfde situatie terecht kom, want dat is bekend. Dat voelt 'vertrouwd'. Maar vertrouwd voelen betekent voor mij niet dat het goed voor mij is. Dat weet ik. Ik word er gek van, dat ik weet dat het niet goed is maar als ik het goede doe, dus liefde krijgen, ontvangen, toelaten, nemen maar natuurlijk ook geven, dat ik me dan onrustig voel, rot, beklemd, niet goed genoeg, slecht omdat ik neem. Wat moet ik nou dan?
Hoe krijg ik mijn hart op dezelfde lijn als mijn verstand? Ik word er zo moe van, echt onuitputtelijk moe.... Please... ik wil alles lezen, elke therapie doen maar ik krijg het niet voor elkaar.
Louisa
(6835) Reactie van een bezoeker van de site!

2016-04-27 22:37:00
Bindingsangst...nu op dit moment ben ik heel erg verliefd op een man..die ook bindingsangst heeft..zelf noemt hij het een muur om zich heen gebouwd. Maar toch zoekt ie me steeds weer op....helaas niet meer hopelijk alleen voor dit moment face to face maar nu is het voornamelijk via whatsapp. .laatste tijd niet veel meer...maar we hebben al met al contact.heel vaak heb ik zo moeten huilen vanwege hem en ook het gevoel van zeer gekwetst te zijn door hem...janken avond na avond....maar wat wil het geval hij is goudeerlijk geweest tegen mij....legde alles uit hoe hij in elkaar zit enz enz..uiteindelijk heeft die mij om tijd gevraagt...en ik zo gek op hem als ik ben ...denkt hem dat te kunnen geven.. maar het is met de dag moeilijker aan het worden..heb ookal voorgesteld om weg te gaan af en toe ....maar dan komt tie ook met een vluchtschema. ...er is meer met hem ..maar dat schrijf ik hier liever niet neer...wil en kan hem niet laten gaan...probeer het steeds...maar het lukt me eenvoudig niet..terwijl een ander had ik zo laten zitten....je begrijpt ben hartstikke gek op hem....maar me tranen xopx is dat het waard.....dagelijks vraag ik het mij af..zit echt met me handen in het haar...weet 100 procent zeker dat die net zo gek op mij is...wat kan ik hiermee....wat kan ik doen....vr grtjes pip
(7039) Reactie van een bezoeker van de site!


Andere forum vragen over: Liefde  : Bindingsangst

Vraag of reactieReactiesDatum en tijd
• Hoe om te gaan met iemand die bindingsangst heeft en de relatie verbroken heeft(2 )2019-01-05 21:51:00
• heb ik bindingsangst?(1 )2016-06-18 13:47:00
• Is er licht in de duisternis wat onze relatie betreft ?(1 )2014-11-22 18:52:00
• Reactie op de pagina: Bindingsangst(13 )2013-08-29 18:10:00
Last update: 10-06-2021


Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit. Op de artikelen van de heer Pragt rust auteursrecht, overname van tekst en afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Heinpragt.com is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 73839426 en is gevestigd in Veenendaal.  Lees hier de privacyverklaring van deze site. Voor informatie over adverteren op deze site kunt u contact opnemen met: (heinpragt@outlook.com).